weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

28 sept


Video - BBC - Wifi

Britain is in the grip of a Wi-Fi revolution with offices, homes and classrooms going wireless - but there is concern the technology could carry health risks. The Government insists Wi-Fi is safe, but a Panorama investigation shows that radio frequency radiation levels in some schools are up to three times the level found in the main beam of intensity from mobile phone masts. Excellent Documentary clearly showing that there is a danger with radiation coming from wifi devices.


MPS: 70 procent van productie in Kenia gecertificeerd

In de afgelopen dagen is er in de (vak)pers nogal wat los gekomen naar aanleiding van nieuwsitem van RTL over de productie in Kenia.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12782

Arret sur Image France5 controleert onjuiste niet nauwkeurige boodschappen in de media : zag gisteren een stukje van onjuiste en halve berichtgeving door journalisten. Waarschuwing die gegeven werd: en de lezer en de journalist dient de informatie die gegeven wordt dubbel te controleren. Het is maar dat U het weet RTL4 !

xxx


Video - Microwave Oven Radiation test part 1 - leakage

Deel 2


Consumentenbond waarschuwt voor RFID-chip

Meer dan de helft van de Nederlanders wil dat de RFID-chip op producten uitgaat als het product is gekocht. Dat blijkt uit een enquête die de Consumentenbond hield onder 2000 mensen. De chip is de opvolger van de streepjescode en magneetstrip, en verzamelt veelal ongemerkt informatie voor leveranciers, werkgevers en overheid.

http://www.volkskrant.nl/economie/article465121.ece/Consumentenbond_waarschuwt_voor_RFID-chip

Marjan


Video - The Boy with the incredible Brain

In this documentary we see Daniel Tammet undergo many scientific tests. He plays his first game of blackjack in a Las Vegas casino and meets Kim Peek - the real-life inspiration for the film Rain Man - who demonstrates his incredible photographic memory.


Frankrijk: geen test DNA voor geïmmigreerden !

De gedeputeerden hebben tegen de test DNA gestemd. Deze overigens vrijwillige test zou een uitkomst kunnen bieden om familie van geïmmigreerden over te laten komen naar Frankrijk. De meningen waren verdeeld. Toelichting M. DE PASQUA:'' voor ons ouderen ligt dit onderwerp zeer gevoelig, teveel komt het Nazi-regime naar boven…..

http://jt.france2.fr/20h/ > 26 septembre 2007 > Le Sénat rejette les test ADN

xxx


Frankrijk : aan de slag met het milieu

De 1e étape start donderdag. Werkgroepen leveren hun voorstellen in. Belangrijke vragen rond de OGM, het nuclaire, maar ook de gloeilampen worden besproken (over 5 jaar verboden ?), en de bonus/malus voor nieuwe auto's.

http://jt.france2.fr/20h/ > 26 septembre 2007 > Grenelle de l'environnement : des sujets très quotidiens.

xxx


Video - BBC Global Dimming


OMEGA-3 tegen diabetes

Kinderen die regelmatig omega-3 consumeren zien het risico om diabetes type 1 te ontwikkelen
verminderen met 55 %.

Jill M. Norris Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acid Intake and Islet Autoimmunity in Children at Increased Risk for Type 1 Diabetes Vol. 298 No. 12, September 26, 2007

http://www.lanutrition.fr/Des-oméga-3-contre-le-diabète-a-1853.html

LaNutrition.fr, 26/09/2007

xxx


sanaspa.jpg (33764 bytes) Introductie Sanaspa in Nederland

De behandelingen die wij uitvoeren, zijn doorgaans lokaal gericht (gelaat, buik, handen). Met de medische SanaSpa hebben wij de mogelijkheid gekregen een volledige lichaamsbehandeling aan te bieden. Met name de verbetering van de huidkwaliteit, maar ook de toename in afweer (en daarmee samenhangend het energieniveau), gaf de doorslag om de behandeling te implementeren in ons programma. De machine in ons centrum is als enige geschikt voor de toepassing met hyaluronzuur en onderscheidt zich daardoor van de overige, niet medische cabines. De reden waarom we voor plaatsing van een SanaSpa hebben gekozen is dat er door collega-organisaties in Duitsland zeer goede resultaten mee gehaald worden. In tegenstelling tot de Nederlandse gezondheidszorg, waarin de nadruk gelegd wordt op de curatieve (genezende) zorg, is men in Duitsland meer gericht een combinatie van de preventieve zorg met de curatieve en daarnaast herstel en revalidatie. Denk hierbij aan kuuroorden en reha-klinieken. Bij deze Duitse benadering van de gezondheidszorg staat de kwaliteit van leven meer op de voorgrond en daar willen wij van MediCos ons graag bij aansluiten.


De toepassingen van de SanaSpa zijn als volgt:

- Cosmetisch: verbetering van de huidkwaliteit. Bijvoorbeeld herstel van de huid na zonschade of de vochtigheidsgraad van de huid bevorderen bij een droge huid.
- Medisch: ondersteunende therapie bij huidaandoeningen als eczeem, psoriasis en infectiegevoelige huid.
- Kwaliteit van leven: bevordering van de algehele conditie

In de SanaSpa worden de vloeistoffen onder zeer hoge druk verneveld. Hierdoor ontstaat er geen damp of "mist".  Het is echter zo dat als er een mist of damp ZICHTBAAR is, per definitie de grootte van de vernevelde vloeistofdeeltjes veel te groot is om de huidbarrière te passeren. De grootte van de 'druppels' ligt in de orde van grootte van 30-50 micrometer (duizendste van een millimeter). Alleen op deze manier, samen met de vetoplosbaarheid en de (elektrische) lading van de deeltjes, is passage van de beschermende huidlagen mogelijk.

De stoffen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn:

  • Omega 3 vetzuren in olijfolie, inclusief vetoplosbare vitamines A/E
  • Dode zeezout met een vitamine C toevoeging

http://www.medicos.nl/
http://www.sanaspa.nl/effectiviteit/index.php

Drs. D.R.C.Bartels


Video - BBC - Horizon - A War On Science


Kankeronderzoek: richt je op 'die ene cel'

Intreerede prof. Leon Terstappen, Medical Cell Biophysics

Om de sterftecijfers voor kanker omlaag te brengen, moeten we meer weten over de circulerende tumorcellen die uitzaaiingen veroorzaken - soms pas na jaren. Belangrijke eerste stappen om deze cellen uit bloed te halen zijn gezet, nu is het de uitdaging om technieken te vinden die het hele bloed kunnen screenen. Gerichte en gepersonaliseerde behandelvormen zijn dan de volgende stap, zodat kanker eerder een chronische dan een fatale ziekte wordt. Dat stelt prof. Leon Terstappen in zijn intreerede als hoogleraar Medical Cell Biophysics aan de Universiteit Twente, op 27 september. Het vinden van 'circulerende tumorcellen' (CTC's) in bloed is cruciaal om meer te weten te komen over de mechanismen die tot uitzaaiingen leiden. Maar als er één enkele tumorcel in een milliliter bloed zit, bevindt die zich temidden van vijf miljoen witte bloedcellen en vier miljard rode. Geavanceerde technieken om die ene cel magnetisch te 'labelen' en eruit te halen, zijn in opkomst, Terstappen schetst enkele voorbeelden in zijn rede. Dat is een grote stap voorwaarts, maar het gaat nog steeds om buisjes bloed van 7.5 milliliter. Terstappen wil ook meer weten over 'die ene cel' die is achtergebleven en jaren na behandeling van de primaire tumor opeens actief wordt. Het hele bloedvolume van de patiënt screenen is dan nodig, en dat is nog niet haalbaar met de huidige stand van de techniek.

Primitief
De huidige diagnostische technieken en behandelvormen vindt Terstappen, ondanks alle vooruitgang, nog relatief primitief. We zien een 'verdachte massa' op een scan, maar weten weinig over individuele cellen. We denken de ziekte na een behandeling onder controle te hebben, toch zijn er kennelijk nog ergens cellen aanwezig die pas na jaren de kop opsteken. Terstappen's oratie is een pleidooi voor meer geavanceerde technologie op celniveau. Hard nodig, volgens de hoogleraar, want de sterftecijfers voor kanker zijn de afgelopen veertig jaar, vergeleken met andere ziekten, slechts licht gedaald en die sterfte hangt meestal samen met uitzaaiingen en niet met de primaire tumor. Terstappen ziet binnen de Universiteit Twente verschillende mogelijkheden om de technologie vooruit te helpen. Zo is recent een chip ontwikkeld waarin het effect van medicatie op een enkele kankercel kan worden gevolgd; zo zijn er nieuwe fotoakoestische technieken die de bloedvaten rondom een tumor in beeld brengen.


Terugverdienen zonnepanelen binnen bereik

Een set zonnepanelen met subsidie kan net worden terugverdiend binnen de levensduur. Een zonneboiler kan welllicht veel sneller worden terugverdiend. Dit blijkt uit berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Dat er subsidie komt op zonnepanelen en zonneboilers is al bekend sinds Prinsjesdag. In het tv-programma Llinke soep tv liet minister Cramer van VROM onlangs weten hoeveel subsidie dat kan worden. Ze denkt aan 16 tot 20 procent van de aankoopprijs. Zonnepanelen moeten zelf worden betaald, maakt minister Cramer duidelijk. "Maar de onrendabele top, wat dan echt te duur is, dat betalen wij. Dat is in de orde van grootte van een vijfde van het totale bedrag, misschien een zesde", zei de minister. Deze onrendabele top is het bedrag dat voor de aankoop nodig is en ondanks de opbrengst van de panelen niet terugverdiend kan worden.

Zonnepanelen
Een set zonnepanelen kost zo'n 3.000 euro. Jaarlijks brengt een set zo'n 100 euro op aan stroom, maar dat hangt ook af van het vermogen van de panelen. De levensduur van een set is 25 jaar. Milieu Centraal becijfert dat een subsidie van een vijfde deel van de aankoopprijs (600 euro dus) ervoor zorgt dat de koper in elk geval helemaal uit zijn aankoopkosten komt.
In de praktijk bestaan voorbeelden van zonnepanelen die langer meegaan dan 25 jaar. Ze leveren dus elk jaar dat ze langer functioneren geld op door de besparing op de elektriciteitsrekening. Wanneer de energieprijs stijgt, of de panelen goedkoper worden, komen de kopers sneller uit de kosten en gaan de panelen eerder geld opbrengen.

Markt
Minister Cramer mikt op een gunstige aanschafprijs. "Wat we willen is zorgen dat de markt, dus de producenten van de zonnepanelen en de zonneboilers actief aan de slag gaan om ze goedkoper te maken. We willen dat de subsidie er in 2015 helemaal van af kan."

Zonneboiler
Een zonneboiler kost op dit moment tussen de 2000 en 3650 euro. Jaarlijks bespaart het apparaat zo'n 115 euro op de gasrekening. De levensduur van een zonneboiler is 20 jaar. Milieu Centraal becijfert dat een subsidie van een vijfde deel van de aankoopprijs (tussen de 400 en 730 euro) in het meest gunstige geval kan zorgen voor een terugverdientijd van 14 jaar. Het kan dus aantrekkelijker worden er een aan te schaffen.

Details
Tot nog toe geven sommige gemeenten en energiebedrijven al subsidie op zonneboilers en zonnepanelen. De details van de regeling van VROM worden nog bekend gemaakt, maar al wel duidelijk is dat hij gaat gelden voor 100.000 woningen.


Video - Shocking Video Exposing Bear Hunting


Nederlander heeft weinig weet van RFID-chip

Bijna tweederde (62%) van de Nederlanders weet niet wat een RFID-chip is. Dit terwijl zij in het dagelijks leven wel al gebruik maken van een van de toepassingen voorzien van een RFID- chip, denk aan het nieuwe paspoort, de OV chipcard en in toenemende mate de werknemerspas. Dit blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van de Consumentenbond, het Rathenau Instituut en ECP.NL naar de bekendheid en acceptatie van RFID in Nederland. Ondanks dat mensen de term RFID (Radio Frequency Identification) niet kennen, heerst een algemeen gevoel dat de ontwikkeling niet te stoppen is. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat deze technologie, die het mogelijk maakt producten, mensen en dieren draadloos en uniek te identificeren, het leven gemakkelijker gaat maken zoals bij het afrekenen in de supermarkt en in het openbaar vervoer. Ook verwacht men dat het kan helpen bij het bestrijden van de criminaliteit. Een meerderheid vindt dat opsporingsinstanties pasfoto's/gelaatscans (56%) op de chip in het paspoort mogen raadplegen. Daarnaast ziet 80% van de consumenten de chip als een kans om af te komen van verschillende pasjes en kaarten die ze nu bij zich dragen. Beveiliging tegen misbruik staat daarbij voorop. Naast de voordelen zien de respondenten ook nadelen. Men vreest dat fouten in het systeem moeilijk recht te zetten zijn. Daarnaast vertrouwt 37% er niet op dat de gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waartoe ze worden verzameld. Met name het zorgvuldig en terughoudend omgaan met verzamelde persoonlijke gegevens door het bedrijfsleven wordt zeer klein geacht (50%). Zo maakt tweederde van de respondenten zich zorgen over de verkoop van gegevens aan bedrijven voor marketingdoeleinden. Ook de kans dat onbevoegden zich toegang tot de database kunnen verschaffen acht 57% aanwezig. In de toekomst zullen we steeds meer te maken krijgen met RFID toepassingen in de samenleving. Wil de technologie worden geaccepteerd, dan moet de burger weten waar hij mee te maken heeft en kunnen bedrijfsleven en overheid rekening houden met de behoefte en wensen van de gebruikers. Om deze reden is het onderzoek RFID Bewustzijn van consumenten: Hoe denken Nederlanders over Radio Frequency Indentification uitgevoerd.

Het gehele onderzoek is te vinden op

http://www.ecp.nl/downloads/


Diagnose MS bij honderden patiënten fout

De diagnose multiple sclerose (MS) is bij honderden patiënten in Groot-Brittannië ten onrechte gesteld, hoewel met een eenvoudige bloedtest had kunnen worden vastgesteld dat zij een ziekte hebben waarvan de symptomen erg op die van MS lijken.

http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/130/diagnose-ms-bij-honderden-patienten-fout-

xxx


Video - The Call Of Life 'Facing The Mass Extinction' Trailer

The Call of Life 'Facing the Mass Extinction' is a video documentary produced by the Species Alliance and narrated by Peter Coyote; featuring a stellar list of scientists and researchers, that explores the significant and very real impact the actions of human beings are having on our living planet earth and our biodiversity. It's estimated half of all species of plants and animals living today will be extinct in less than 100 years. Biodiversity simply put is the measure of an 'ecosystem' or 'natural system' featuring (life-forms) plants, animals, and living microorganisms that are functioning and living together with the non living physical factors of the environment : A rainforest, coral reef, or a desert, are all examples of ecosystems; which when all put together is collectively known as the biodiversity of the earth.

The beautiful, incredible, and absolutely essential biodiversity of the earth is being threatened by the actions of human beings; such as de-forestation, pollution of the oceans, over-fishing, climate change, and selfish and ignorant actions by humans which are having devastating and irreversible effects on the environment. Such as 'drag' or 'bottom trawling' which removes entire marine ecological systems of coral reef on the ocean floor, which when removed will not come back; and because the devastating actions of human beings have significantly altered the earth's ecosystems, scientists are beginning to call it 'the mass extinction'   These critical issues facing our planet are a very serious cause for concern and if our apathy and selfish actions towards our living planet continues, who knows what could happen??? While the actions of governments and big business are critical to reversing the trend. It's also the small positive individual actions of all us which accumulates to one big positive change to our planet, such as not trashing our planet and showing respect for it. The earth's biodiversity is essential to our survival, yours and my home, and without it we're in big trouble.


Communicatie tussen huisarts en specialist slecht

Een kwart van de geneesmiddelen die in het ziekenhuis wegens bijwerkingen gestaakt worden, wordt binnen een halfjaar weer door de huisarts voorgeschreven.

http://www.gezondheidsnet.nl/medisch/nieuws/133/communicatie-tussen-huisarts-en-specialist-slecht

xxx


Humor - Natalie Imbruglia2007 archief

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliën, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliën, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats