weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

26 sept


Nuttig - Bits of freedom

Bits of Freedom is een onafhankelijke stichting die opkomt voor digitale burgerrechten. Door aandacht te vragen in de politiek wanneer digitale burgerrechten in de knel komen. Door heldere informatie te geven via website en nieuwsbrief. Door ontwikkelingen te becommentariŽren in de media. En door publiekscampagnes te organiseren als Spot the Cam en de Big Brother Awards.

www.bof.nl


Video - Brush guide


Vermageringsproducten: bedriegende reclame op Internet

21 september 2007

Tot 70 % van de reclame van vermageringsproducten op Internet geeft foute of onvoldoende informatie. Hetzelfde geldt voor de producten die ertoe dienen gewicht toe te nemen. Engelse onderzoekers hebben dit bekendgemaakt. Zij hebben zo'n 100 reclames van dieetproducten geanalyseerd die te zien zijn op 540 websites.

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2007092121&xtor=EPR-2

xxx


Video - Tooth Scaler


Boek : Les allergies

Onder wetenschappelijk toezicht van Dr Jean-Paul Saint-Pierre
Rudel Mťdias, 2007, 172 pages

Er is geen twijfel: ouders met kinderen die last hebben van dit overal aanwezige probleem hebben veel vragen. Een complex probleem helaas, wat verschillende fysiologische reacties in het lichaam geeft. De schrijvers hebben getracht duidelijke uitleg te geven aan de niet-gespecialiseerde lezers. Informatie die zeer belangrijk is voor personen die zelf allergisch zijn en aan kinderen denken.

http://www.passeportsante.net/fr/P/Bibliotheque/Fiche.aspx?doc=Biblio_9792&xtor=EPR-2

xxx


Video - Raw Organic Almond Milk


Het dieet van de QI : hoe de voeding de intelligentie moduleert

Dokter Stephen Schoenthaler: de belangrijkste studie rond voeding wereldwijd ! Heeft U er over horen praten ? Welke rol speelt de voeding bij de kinderen ? Welke voeding is het beste voor de hersenen ? Kan men werkelijk de intelligentie van het kind verbeteren door de voeding te veranderen ? Zijn voedingscomplementen nuttig ? Een rapport vol met verrassingen !

Dokter Stephen Schoenthaler, professor van sociologie en criminologie aan de Uni van CaliforniŽ (Turlock)heeft 15 jaar geleden in de UK een aardbeving teweeggebracht. Neem 2 groepen scholieren die te vergelijken zijn en laat ze een QI-test ondergaan. Geef aan de ene groep een supplement aan vitaminen en mineralen die 100% van de aanbevolen doses bevat en geef aan de andere groep placebo's. Na 3 maanden test u de intelligentie in beide groepen.

Vandaag de dag gaat het er steeds meer op lijken dat Professor Schoenthaler gelijk gaat krijgen.

(1) Schoenthaler, S.J. (1991). Controlled trial of vitamin-mineral supplementation on intelligence and brain function. Personality and Individual Differences, 12(4), 343-350

(2) Benton, D. (1991). Vitamin and mineral supplements improve intelligence scores and concentration of six-year old children. Personality and Individual Differences, 12 (11), 1151-1158.

(3) Nelson M. Vitamin and mineral supplementation and academic performance in schoolchildren. Proc Nutr Soc. 1992 Dec;51(3):303-13.

(4) Schoenthaler SJ, Bier ID. Vitamin-mineral intake and intelligence: a macrolevel analysis of randomized controlled trials. J Altern Complement Med. 1999 Apr;5(2):125-34.

(5) Benton D : Effect of vitamin and mineral supplementation on intelligence of a sample of schoolchildren. Lancet 1988, i : 140-143.

(6) Benton, D. (1991). Vitamin and mineral supplements improve intelligence scores and concentration of six-year old children. Personality and Individual Differences, 12 (11), 1151-1158.

(7) Schoenthaler SJ, Bier ID, Young K, Nichols D, Jansenns S. The effect of vitamin-mineral supplementation on the intelligence of American schoolchildren: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. J Altern Complement Med. 2000 Feb;6(1):19-29.

(8) Helland IB : Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children's IQ at 4 years of age. Pediatrics. 2003 2003 Jan;111(1):e39-44

(9) Schoenthaler, S.J., et al. The Impact of a Low Food Additive and Sucrose Diet on Academic Performance in 803 New York City Public Schools. Int J Bios Res., 1986: 8; 185-195.

Op het forum van LaNutrition.fr kunt U meepraten over dit onderwerp.
http://www.lanutrition.fr/La-diťtťtique-du-QI-comment-l-alimentation-module-l-intelligence-a-1029.html

xxx


Video - Supersize Me


Vrije prijzen voor oefentherapie

Voor de oefentherapieŽn Cesar en Mensendieck gaan vrije marktprijzen gelden. Minister Klink volgt met dit besluit een advies op van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De minister verwacht dat de vrije prijsvorming per 1 januari 2008 kan worden ingevoerd, gelijk met de fysiotherapie. Eerder had Klink al besloten dat vanaf die datum geen verwijsbrief van de huisarts meer nodig is voor bezoek aan de oefentherapeut.

Meer kwaliteit
De NZa oordeelt dat de markt voor oefentherapie rijp is voor liberalisering, schrijft Klink aan de Tweede Kamer. ‘Er is voldoende aanbod, er zijn geen wachtlijsten en nauwelijks toetredingsbelemmeringen’, aldus de brief. In de fysiotherapie is gebleken dat vrije prijsvorming leidt tot een meer gevarieerd zorgaanbod, meer ondernemerschap en betere kwaliteit, memoreert Klink. Uiteindelijk effect moet zijn dat de consument meer kwaliteit krijgt voor een betere prijs.

Oefentherapie Cesar en Mensendieck zijn paramedische behandelmethoden, gericht op het wegnemen of verminderen van houdings- en bewegingsklachten. In Nederland werken er ruim 1800 oefentherapeuten.


Video - Dangerous perscriptions


Vrouwen weten niets van afschaffing AOW partnertoeslag.

FNV Vrouwenbond en emancipatieadviesbureau Enova luiden de noodklok over het gebrek aan informatie onder vrouwen over de afschaffing van de AOW-partnertoeslag en eisen een informatiecampagne van de overheid. 'Een slimme meid is op haar pensioen voorbereid'. Was dat maar waar! Want uit recent onderzoek blijkt, dat dit in Nederland een grote illusie is. Maar 23% van de vrouwen tussen 47 en 57 jaar, de eerste groep die in 2015 wordt getroffen door het afschaffen van de AOW-partnertoeslag, weet dit. Dat betekent dat 77% van de vrouwen dus niet voorbereid zijn op het negatieve effect hiervan op het gezinsinkomen. Bij zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen is het nog slechter gesteld met de kennis. Er bestaat een groot gat tussen wetgeving en de mate van emancipatie van vrouwen. Kennis van de eigen pensioensituatie is van belang om de juiste keuzes te maken, maar die kennis is er nauwelijks. Dit blijkt uit het afstudeeronderzoek van Pascal Meppelink van de faculteit bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen dat zij uitvoerde in opdracht van de FNV Vrouwenbond en Enova, emancipatieadviesbureau Drenthe. Het onderzoek werd verricht onder diverse groepen vrouwen met verschillende achtergronden.

Veel mensen weten nog niet, dat in 2015 de AOW-partnertoeslag geheel wordt afgeschaft. Vanaf dat jaar geldt, dat wanneer de jongste partner nog geen 65 jaar is en geen of weinig inkomen heeft, de gepensioneerde partner geen recht heeft op een partnertoeslag. In 2015 zal 29% van de huishoudens worden geconfronteerd met een achteruitgang van gemiddeld 27% t.o.v. de huidige regeling. Doordat veel vrouwen zich niet bezighouden met het pensioen valt er te verwachten dat dit tot onverwachte negatieve effecten zal leiden. De afschaffing van de partnertoeslag is gebaseerd op de gedachte dat in het jaar 2015 vrouwen grotendeels economisch zelfstandig zullen zijn waardoor deze toeslag niet meer nodig is. Het emancipatieproces van vrouwen loopt echter achter bij de prognose waarop de afschaffing van de partnertoeslag is gebaseerd, afschaffing van de toeslag lijkt hierdoor veel te voorbarig. Ook betere informatieverstrekking over de afschaffing is van groot belang, want wie wel op de hoogte is en hiertoe de middelen heeft, kan nog stappen ondernemen om de financiŽle terugval op te vangen. Het is noodzakelijk vrouwen beter te informeren over het pensioen en hoe de keuzes die ze maken tijdens de levensloop hier verband mee houden. De resultaten van het onderzoek zijn toegezonden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van SVB, minister Donner en leden van de Tweede Kamer.
Omdat de overheid tot nu toe in gebreke is gebleven, gaan de FNV Vrouwenbond en Enova in november om de tafel zitten met belangenorganisaties, pensioenfondsen, verzekeraars en de overheid om afspraken te maken over een brede voorlichtingscampagne.


Video - Unhealthy Diagnosis


Osteopathie en (ren)paarden

Renpaarden (maar ook andere dieren) worden steeds vaker behandeld door een osteopaat-dierenarts.
http://perso.orange.fr/jm.boudard/chevaux/osteo-equine.html

xxx


Video - The Whole Truth About Milk

Today, in 2007, milk has a bad name. Is it the milk itself or is it being processed and delivered in this corporate farming world we now live in? Are the problems we see a result of pasteurizing and homogenizing, which are relatively new developments in the history of milk? Is raw milk a viable alternative? In this program, we'll take you on a tour of a Raw Milk Dairy Farm, give you the chance to meet the cows themselves and speak with Mark McAfee, the owner of this farm, who happens to be one of the top advocates of raw milk. Then we'll meet and talk with David Getoff, CCN, CTN, an internationally recognized Traditional Naturopathic Doctor who is an expert on the relationship of natural foods and health. He'll share with us some amazing facts about processed milk vs. raw milk.


ItaliŽ: TOSCANI maakt reclame tegen anorexia

De bekende fotograaf van de omstreden BENNETTON-campagnes, Oliviero TOSCANI, heeft voor nog meer opschudding gezorgt: schokkende foto's met betrekking tot het onderwerp anorexia. In de Reppublica van afgelopen maandag toont hij op 2 pagina's reclame van het Italiaanse modemerk No-l-ita: volledig uitgemergelde,naakte lichamen van jonge meisjes die aan anorexia lijden. De foto's van TOSCANI zullen later gebruikt worden voor een campagne tegen deze ziekte: op grote aanplakborden zullen ze te zien zijn. Dit is besloten door het Ministerie van Volgksgezondheid.

Schokkende beelden ziet U als U onderstaande link openklikt:
http://www.repubblica.it/2006/05/gallerie/cronaca/anoressia-shock/1.html

ZDF-text 24 september 2007


TV - AIDS: the stop of the clinical trial of a vaccine, a reverse against the epidemic

The end of the international clinical trial of an experimental vaccine against the AIDS of the American laboratory Merck, which was regarded as one of most promising, carries a serious blow to the efforts of medicine to put an end to this pandemia devastator.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Sida__l_arret_de_l_essai_clinique_d_un_
vaccin__un_revers_contre_l_epidemie.htm?idrub=15&xml=070922172020.5rf2689m.xml

Johanna Debets


Help dierproeven op apen in Europa te beŽindigen

Op initiatief van een viertal europarlementariŽrs waaronder Bart Staes is het Europees Parlement gevraagd een Primaten Declaratie te ondertekenen, die oproept tot het beŽindigen van onderzoek op de ruim 10.000 apen in Europa en te zoeken naar alternatieve methoden. Eind juli hadden 300 europarlementariŽrs hieraan gehoor gegeven. Teleurstellend is dat van de 27 Nederlandse parlementariŽrs er slechts acht de Declaratie hebben ondertekend. Wij roepen het Nederlandse publiek op de overige 19 aan te sporen alsnog voor 6 september te tekenen.

Meer dan 10 000 apen in EU-laboratoria

In 2002 werden in de EU 10 362 apen gebruikt voor medische en wetenschappelijke proeven (waarvan 567 in BelgiŽ). In 2005 werden nog 449 apen gebruikt in BelgiŽ, vooral door GlaxoSmithKline.  Het verzet neemt toe Meer dan 80% van de EU-burgers vindt het gebruik van apen voor proeven onaanvaardbaar. Dat blijkt uit de grootschalige bevraging door de Europese Commissie over de herziening van de dierproevenrichtlijn bij de Europese bevolking (40 000 respondenten).

Op dit moment zijn er hoopvolle ontwikkelingen op weg naar de totale afschaffing van (biomedische) dierproeven op primaten. Zo kondigde onlangs het gezaghebbende Amerikaanse gezondheidsinstituut
National Institute of Health aan dat zij, met het oog op de hoge kosten, definitief stoppen met de overheidsfinanciering van het fokken van chimpansees voor biomedisch onderzoek. Bij zulke ontwikkelingen
kan Europa absoluut niet achterblijven, vinden wij. In Nederland en enkele andere landen in Europa zijn biomedische experimenten op chimpansees inmiddels verboden, maar een Europa-breed einde aan
alle proeven op primaten is natuurlijk het doel.

Europese Richtlijn voor bescherming proefdieren hot issue.

Aanleiding voor de acties is de herziening van de op verschillende punten voorbijgestreefde Europese Richtlijn ter bescherming van proefdieren. De Europese Commissie bereidt momenteel een voorstel voor
waarover het Europees Parlement mee zal beslissen. Apenproeven vormen daarbij een van de hot issues. Voor de actievoerders is het gebruik van apen voor pijnlijke proeven moreel onverdedigbaar en
wetenschappelijk twijfelachtig.

'Primaten zijn zeer gevoelige, intelligente en sociale wezens die in de natuur in groepen van tientallen soortgenoten leven. Ze smeden complexe sociale banden. Dergelijke wezens in kleine kooien opsluiten,
ziek maken, vergiftigen, verminken en op nog andere manieren pijnigen is immoreel'

Gr Rosa Mertens


Update
Het verlossend mailtje kwam van Bart Staes we hebben het gehaald

Overzicht wie niet getekend heeft in Belgie
http://www.eurogroupanimalwelfare.org/news/pdf/wdprimates2007.pdf


Besluit, o.a. :

- het vereiste quotum werd zelfs overschreden en wat de Vlaamse MEP betreft :

- MIA DEVITS heeft uiteindelijk toch ook ondertekend! Goed zo!

- VB hebben ook getekend op ons aandringen

- JEAN-LUC DEHAENE heeft NIET ondertekend; ANNEMIE NEYTS en MARIANNE THYSSEN ook NIET (Deze 3 nemen het trouwens NOOIT op voor dieren "dieren hebben geen stemrecht"

Meer
www.dierenleedazie.be

Ter info- die hele CDA fractie delete de boodschap voordat het gelezen wordt.

Your message

To: DOORN Bert; DE LANGE Esther; MARTENS Maria; OOMEN-RUIJTEN

Subject: PRIMATEN DECLARATIE NR.40
Sent: Wed, 5 Sep 2007 15:32:36 +0200
was deleted without being read on Wed, 12 Sep 2007 22:41:20 +0200


Aantal oudere kankerpatiŽnten verdubbelt

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=38963

xxx


Tv - Gehandicaptenzorg in nood

Je bent zwanger en verheugt je op de geboorte van je kind. Maar dan krijg je een klap te verwerken: je kind heeft een handicap. Wat als de zorg voor je kind niet gegarandeerd kan worden, omdat er geldgebrek is bij de zorginstelling? Het kabinet heeft bezuinigingen aankondigd in de bijzondere ziektenkosten. Een ramp, vinden de ouders van Wiebe en Peter, twee bewoners van De Twentse Zorgcentra. Deze instelling kampt met grote financiŽle tekorten, maar weigert te schaven aan de zorg. Hierdoor is het voortbestaan in gevaar. In de studio reageert SP-Kamerlid Agnes Kant.

http://player.omroep.nl/?aflID=5562166&


Orgasme zit tussen de oren

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het TV-programma AdamsAppel vertelt Janniko Georgiadis over zijn onderzoek naar het menselijk orgasme. Het orgasme wordt aangestuurd vanuit de hersenen, maar voor de wetenschap is het nog volslagen onduidelijk hoe de hersenen het orgasme tot stand brengen. De Groningse bewegingswetenschapper bestudeerde hersenscans van mannen en vrouwen terwijl zij een orgasme beleefden. Het programma van 7 minuten is te zien op internet:

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/adamsAppel/archief2007/afl12


Meer complicaties bij depressie na hartinfarct

PatiŽnten die depressief zijn na een hartinfarct krijgen vaker fatale en niet fatale complicaties van hart en bloedvaten dan patiŽnten zonder depressie. Hierbij hebben de patiŽnten die voor het eerst in hun leven depressief worden na het hartinfarct de slechtste prognose in vergelijking met patiŽnt die geen depressie krijgen of wel al eens eerder in hun leven depressief zijn geweest.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief31_07/promotie/31_01


Visvetzuren goed voor motorische ontwikkeling baby’s

Visvetzuren die afgeleid zijn van de essentiŽle vetzuren zijn nodig voor een optimale werking van het brein. UMCG-onderzoeker Hylco Bouwstra onderzocht onder meer of visvetzuren - toegevoegd aan de flesvoeding voor de duur van twee maanden - een gunstig effect hadden op de ontwikkeling van baby’s.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief31_07/promotie/31_02


Keurmerk voor milieuvriendelijke bloemen heet Fair Flowers Fair Plants (FFP)

Zaterdag jl. heeft RTL-4 in de nieuwseditie van 19.30 uur aandacht geschonken aan misstanden op Nederlandse bloemenkwekerijen in Kenia. Het keurmerk dat als oplossing voor de problematiek genoemd werd, is het Fair Flowers Fair Plants (FFP) consumentenlabel. Producten die onder dit label worden verkocht, zijn afkomstig van bedrijven die FFP geaccepteerd zijn. Zij voldoen aan hoge eisen op het gebied van milieu en sociale aspecten en verkopen hun producten onder een speciaal Fair Flowers Fair Plants-label, dat zichtbaar is voor de consument. Binnenkort zullen de eerste bloemen en platen met het Fair Flowers Fair Plants label ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12728

xxx

...und alles wird gut...???


Valse start dreigt voor nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Het is onverantwoord de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden per 1 oktober a.s. in werking te laten treden. Dat is de mening van Nefyto, Platform Biociden, Agrodis en LTO Nederland.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12726

xxx


Kenianen uitgebuit door rozenkwekers'

Nederlandse rozenkwekers maken zich in Kenia schuldig aan 'moderne slavernij'. Dit meldt RTL Nieuws.  De Kenianen werken onder erbarmelijke omstandigheden voor ťťn tot twee euro per dag, FNV Bondgenoten voert per 1 januari een keurmerk voor bloemen in. Daarbij wordt gekeken naar arbeidsomstandigheden en effecten op het milieu.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12723

xxx


Tankerbedrijven in verzet tegen EU over lozingen

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=38959

xxx


Video - Het jaar 2012

Voor de liefhebbers van astronomie, astrologie, Maya kalenders etc

http://www.youtube.com/watch?v=MBRChkukENs&sdig=1
http://www.youtube.com/watch?v=tZicohgpI4c&sdig=1
http://www.youtube.com/watch?v=UxJJfaYT_bI&sdig=1

Marjan2007 archief

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats