weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

25 sept


Unilever voelde de bui blijkbaar al hangen......

http://www.nu.nl/news/1247257/32/Unox_begint_winterseizoen_zonder_E-nummers.html

Dit zijn de mooie berichten ! Industrie wordt toch een beetje onrustig van de consument die is wakker geschudt door kritische weblogs en niet meer geloofd in de fabeltjes van het Voedingscentrum. En nu nog aspartaam vervangen door Stevia en de slopende transvetten uit koffiemelkpoeders en zakjes met gedroogde mixen voor soep halen etc....

Ron


Video - BBC's Deep Blue part 1


Kabinetsvisie op gezondheid en preventie

Het kabinet wil meer samenhang in het gezondheidsbeleid. Zo moet er meer aandacht komen voor preventie. Ook kunnen (lokale) partijen meer samenwerken. Dat staat in de kaderbrief 2007-2011 en het visiedocument 'Gezond zijn, gezond blijven'. Hierin beschrijft het kabinet de agenda voor het gezondheidsbeleid in de komende jaren. Het huidige beleid is volgens het kabinet te vrijblijvend, te versnipperd en levert niet genoeg gezondheidswinst op. Nederland begint achter te lopen bij andere Europese landen. Vooral de jeugd maakt een slechte start door ongezond te leven. Ook het aantal chronisch zieken neemt fors toe.

Samenhang
Het kabinet wil daarom meer samenhang creŽren. Zo moet in de zorg meer aan preventie worden gedaan. Ook wil het kabinet een stevigere infrastructuur van publieke gezondheid (gemeentelijke gezondheidsdiensten en eerstelijnsgezondheidszorg, zoals huisarts en tandarts). Lokale partijen kunnen dan beter samenwerken. Het kabinet doet ook een beroep op gemeenten, bedrijven, zorgverzekeraars, patiŽntenorganisaties en zorgaanbieders om intensiever te gaan samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld in beweegprogramma's in de buurt.

Maatregelen
In lijn met deze beleidsbrief heeft het kabinet al besloten een algemeen rookverbod in de horeca in te stellen per 1 juli 2008. Daarnaast komt er vanaf 2008 extra geld voor de samenhang tussen brede scholen, sport en cultuur. Verder begint in 2008 een proef met 'bewegen op recept'. Een proef voor meer ondersteuning bij stoppen met roken gaat verder. In het najaar van 2007 verschijnt de beleidsbrief Sport. Voor de begrotingsbehandeling van VWS komt er een hoofdlijnenbrief alcoholbeleid uit. Ook wordt bekeken of, en onder welke voorwaarde, meer preventieve zorg onder de dekking van de zorgverzekering kan worden gebracht.


Video - BBC's Deep Blue part 2


Sonjabakkeren verpest de stofwisseling

Lijnen met het dieet van Sonja Bakker, ofwel Sonjabakkeren, kan de stofwisseling verpesten. Dat komt doordat het een zogenoemd crashdieet is, dat blijvende problemen met het metabolisme en het eetgedrag kan veroorzaken.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article
803769.ece/Sonjabakkeren_verpest_de_stofwisseling


Video - BBC's Deep Blue part 3


Acties in ouderenzorg en thuiszorg nu vrijwel onvermijdelijk

CNV Publieke Zaak heeft vandaag (24 september) een ultimatum gestuurd naar de werkgeversorganisaties in de ouderen- en thuiszorg (360.000 werknemers). Als de werkgevers (Actiz en BTN) niet voor 5 oktober ingaan op de eisen van de bond, dan volgen er collectieve acties. Het cao-overleg voor de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg liep kort voor de zomer vast na negen moeizame onderhandelingsrondes. Geschilpunten waren onder andere de salarisverhoging en de verslechteringen op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De leden van CNV Publieke Zaak toonden zich tijdens de raadplegingen bereid om in actie te komen. Op 17 september heeft CNV Publieke Zaak de werkgeversorganisaties een kans geboden om het overleg vlot te trekken. De bond is samen met de werkgevers bereid een agenda voor de toekomst op te stellen. CNV Publieke Zaak houdt verder vast aan een looneis van 3 procent voor 2007 en wil niet langer onderhandelen over de samenvoeging van de cao's voor de verpleeg-&verzorgingshuizen en thuiszorg.

Ultimatum
Bestuurder Leon Vincken: "Helaas hebben de werkgevers niets van zich laten horen. Dit betekent dat we nu een ultimatum aan ze hebben gestuurd. Als er voor 5 oktober om 12.00 uur geen cao-akkoord is bereikt, gaan we onze leden oproepen acties te gaan voeren."


Video - BBC's Deep Blue part 4


75 % verzekerden onkundig vergoeding homeopathische geneesmiddelen

Zeker 75% van alle ziektekostenverzekerden in Nederland weet niet dat de meeste verzekeraars in het aanvullende pakket homeopathische geneesmiddelen vergoeden. Van de kleine groep die dat wel weet, maakt slechts 33% daar gebruik van. De meeste Nederlanders hebben een aanvullend pakket. Dat blijkt uit onderzoek van A. Vogel onder 650 mensen die op de website een vragenlijst invulden.

Vergoeding
Verzekerden met een aanvullend pakket en een recept van de huisarts (of erkend therapeut) voor een homeopathisch geneesmiddel, afgehaald bij een Nederlandse apotheek, zouden geld kunnen besparen. Ware het niet dat driekwart van de Nederlandse verzekerden niet bekend is met de mogelijkheden om deze producten te declareren bij hun verzekeraar. Homeopathische geneesmiddelen worden vergoed als ze de wettelijke status van homeopathisch geneesmiddel dragen. Ze moeten dan geregistreerd zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Recept
"Mensen weten niet dat je homeopathische producten op recept kunt declareren. Toch zijn deze middelen opgenomen in de aanvullende pakketten van de meeste verzekeraars. Het zou dan ook een goede zaak zijn als de communicatie hierover zou worden verbeterd", aldus Sandra Stroeve, hoofd communicatie en PR van A.Vogel.

Voorlichting
Onafhankelijk assurantiespecialist in zorgverzekeringen, SEZ uit Reeuwijk, heeft namens A.Vogel een inventarisatie gemaakt in hoeverre verzekeraars homeopathische geneesmiddelen vergoeden. "Vergoedingsoverzichten van de verzekeraars zouden bijvoorbeeld meer helderheid kunnen geven over het vergoeden van homeopathische geneesmiddelen", bevestigt Directeur Gerard Massaar. "Want ook een telefonische speurtocht via de servicedesk van de betreffende verzekeraar leidt vaak niet tot heldere antwoorden." Sandra Stroeve vervolgt: "Daarom zijn we in gesprek met verschillende verzekeraars om de voorlichting richting consumenten te verbeteren."

Wie vergoedt wat?
A.Vogel heeft tientallen geregistreerde homeopathische middelen die vergoed worden door de meeste ziektekostenverzekeraars. Denk bijvoorbeeld aan Echinaforce druppels bij onvoldoende weerstand en griep, Pollinosan tabletten bij hooikoorts of Cinuforce neusspray bij bijholteontsteking. Op de website van A. Vogel, , staat in een overzicht weergegeven hoe de homeopathische geneesmiddelen per verzekeraar worden vergoed.

www.avogel.nl/ziektekosten


Video - BBC's Deep Blue part 5


75 % verzekerden onkundig vergoeding homeopathische geneesmiddelen

Zeker 75% van alle ziektekostenverzekerden in Nederland weet niet dat de meeste verzekeraars in het aanvullende pakket homeopathische geneesmiddelen vergoeden. Van de kleine groep die dat wel weet, maakt slechts 33% daar gebruik van. De meeste Nederlanders hebben een aanvullend pakket. Dat blijkt uit onderzoek van A. Vogel onder 650 mensen die op de website een vragenlijst invulden.

Vergoeding
Verzekerden met een aanvullend pakket en een recept van de huisarts (of erkend therapeut) voor een homeopathisch geneesmiddel, afgehaald bij een Nederlandse apotheek, zouden geld kunnen besparen. Ware het niet dat driekwart van de Nederlandse verzekerden niet bekend is met de mogelijkheden om deze producten te declareren bij hun verzekeraar. Homeopathische geneesmiddelen worden vergoed als ze de wettelijke status van homeopathisch geneesmiddel dragen. Ze moeten dan geregistreerd zijn door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Recept
"Mensen weten niet dat je homeopathische producten op recept kunt declareren. Toch zijn deze middelen opgenomen in de aanvullende pakketten van de meeste verzekeraars. Het zou dan ook een goede zaak zijn als de communicatie hierover zou worden verbeterd", aldus Sandra Stroeve, hoofd communicatie en PR van A.Vogel.

Voorlichting
Onafhankelijk assurantiespecialist in zorgverzekeringen, SEZ uit Reeuwijk, heeft namens A.Vogel een inventarisatie gemaakt in hoeverre verzekeraars homeopathische geneesmiddelen vergoeden. "Vergoedingsoverzichten van de verzekeraars zouden bijvoorbeeld meer helderheid kunnen geven over het vergoeden van homeopathische geneesmiddelen", bevestigt Directeur Gerard Massaar. "Want ook een telefonische speurtocht via de servicedesk van de betreffende verzekeraar leidt vaak niet tot heldere antwoorden." Sandra Stroeve vervolgt: "Daarom zijn we in gesprek met verschillende verzekeraars om de voorlichting richting consumenten te verbeteren."

Wie vergoedt wat?
A.Vogel heeft tientallen geregistreerde homeopathische middelen die vergoed worden door de meeste ziektekostenverzekeraars. Denk bijvoorbeeld aan Echinaforce druppels bij onvoldoende weerstand en griep, Pollinosan tabletten bij hooikoorts of Cinuforce neusspray bij bijholteontsteking. Op de website van A. Vogel, , staat in een overzicht weergegeven hoe de homeopathische geneesmiddelen per verzekeraar worden vergoed.

www.avogel.nl/ziektekosten


Video - BBC's Deep Blue part 6


Autisme is eerder op te sporen dankzij nieuwe test

Autisme is al op te sporen bij kinderen tussen de 1 en 3 jaar dankzij een test die aan het UMC Utrecht ontwikkeld is. Klinisch psycholoog in opleiding Claudine Dietz beschrijft dit in haar proefschrift. Hoe vroeger autistische kinderen opgespoord kunnen worden, hoe eerder de behandeling kan beginnen. De Early Screening of Autistic Traits of ESAT is een vragenlijst die bij kinderen vanaf 1 jaar autisme en verwante stoornissen aantoont. De door Dietz en collega’s bedachte ESAT is gebaseerd op gedrag dat autisme kenmerkt. Autistische kinderen laten afwijkend spelgedrag zien, ze herhalen eenvoudige spelletjes heel vaak; hun emoties zijn vaak niet invoelbaar voor de ouders, die begrijpen niet waarom een kind lacht of huilt; de kinderen reageren niet normaal op prikkels zoals pijn of kietelen; autistische kinderen lachen niet terug als iemand naar hun lacht; en ze reageren slecht op hun eigen naam.

De ESAT is getest op ruim dertigduizend kinderen van 14 tot 15 maanden die in de regio Utrecht een consultatiebureau bezochten. Op een Britse vragenlijst na is het de enige ter wereld die op zo’n jonge leeftijd al uitsluitsel geeft over autisme en die getest is op kinderen uit de algemene bevolking in plaats van op kinderen die al onder behandeling zijn. Van alle negenjarige kinderen lijdt ťťn procent aan autisme, dit percentage geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor de volwassen bevolking.

Ook ontwikkelde Dietz in haar onderzoek aanknopingspunten voor artsen op consultatiebureaus zodat ze snel kinderen kunnen identificeren die wellicht een autistische stoornis hebben. Artsen moeten onder meer letten op brabbelen, sociale interesse, lachen naar een ander en het maken van gebaren. Bij risico-kinderen kunnen artsen vervolgens de ESAT afnemen als check of er inderdaad aanwijzingen zijn voor autisme. Screen-positieve kinderen verwijzen ze door naar de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Autistische kinderen en hun ouders hebben baat bij een zo vroeg mogelijke aanpak van autisme. De ontwikkelingsstoornis is waarschijnlijk niet te genezen maar wel te behandelen. Door ouders te trainen beter op signalen van het kind te letten kan de communicatie van het kind verbeteren. Of de gunstige effecten van deze training op latere leeftijd doorwerken is nog niet bekend.

Claudine Dietz promoveert op 27 september aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht.


Video - BBC's Deep Blue part 7


Alarmbel voor financiŽle situatie bij ziekenhuizen

Het Waarborgfonds voor de Zorgsector waarschuwt dat de combinatie van stelselwijziging en magere financiŽle resultaten ziekenhuizen de komende jaren in grote problemen kan brengen. Faillissementen vallen daarbij niet uit te sluiten.

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=38933

xxx


Video - BBC's Deep Blue part 8


Kabinet: moeder moet zorgen ťn werken

'De boodschap van het kabinet is aan de ene kant: betaald werken moet, en aan de andere kant: je moet wel zelf voor je kinderen zorgen', zegt Hettie Pott-Buter, universitair hoofddocent algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam. 'Ze maken niet duidelijk wat ze nou precies willen.'

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=&DocumentId=38940

xxx


Video - BBC's Deep Blue part 9


Huisarts ziet ziektebeelden veranderen

Sportletsels en ongewenste zwangerschappen nemen toe, palliatieve sedatie wordt iets vaker toegepast en het aantal suÔcides is lager dan ooit. Met welke ziektes en klachten kwam de Nederlander in 2006 bij de huisarts? De huisartsenpraktijken die deze wekelijks aan het NIVEL rapporteren voor de continue morbiditeitsregistratie, laten in 2006 een aantal opmerkelijke tendensen zien: Zo behandelt de huisarts steeds vaker sportletsels. Sporten is gezond en kan veel ziektes voorkomen, maar heeft ook het nadeel van blessures. Mogelijk echter duidt deze tendens niet op een toename van het aantal sportletsels, maar op een verschuiving in de plaats van behandeling: van het ziekenhuis naar de huisarts. Bijvoorbeeld als gevolg van het nieuwe zorgstelsel, waarbij huisartsenzorg voor de patiŽnt geen extra kosten met zich meebrengt. Of van het professionaliseren van de 24-uurs zorg door de huisarts. Veel sportletsels doen zich immers ’s avonds en in het weekend voor. Het aantal ongewenste zwangerschappen neemt weer toe na een geleidelijke daling in de drie voorgaande jaren, vooral onder jongeren onder de 25. En er zijn zelfs meer tienerzwangerschappen in de leeftijd tussen de 10 en 14 jaar. Naar deze tendens zal nader onderzoek worden gedaan. Het suÔcidepercentage is lager dan ooit.  Het aantal euthanasieverzoeken neemt iets toe evenals het aantal patiŽnten bij wie palliatieve sedatie wordt toegepast.

http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=9378&path=/Startpunt/Home
%20NIVEL/Actueel/Huisarts%20ziet%20ziektebeelden%20veranderen


Kabinetsbeleid nieuwe impuls voor zonne-energiesector

Het Kabinetsplan "Schoon en Zuinig" biedt goede perspectieven voor de zonne-energiesector volgens de branchevereniging voor zonne-energie Holland Solar. Het plan schetst de weg naar een duurzame energie-economie waarin zonne-energie een essentiŽle rol speelt. Met verschillende maatregelen en instrumenten en een stevig accent op innovatie wil de regering een trendbreuk bewerkstelligen door de duurzame energiesector een impuls te geven naar verdere groei en ontwikkeling. Over de consistente en structurele beschikbaarheid van middelen is echter nog veel onduidelijkheid. De plannen voor zonne-energie richten zich onder andere op de gebouwde omgeving waar minister Cramer van VROM het doel heeft geformuleerd om 100.000 bestaande woningen te voorzien van zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen. Bovenop de reeds bestaande geldmiddelen op het vlak van energiebesparing voorziet "Schoon en Zuinig" in deze kabinetsperiode in 121 miljoen euro voor de gebouwde omgeving via het programma Meer met Minder. Daarnaast komt er weer subsidie voor zonne-energie voor zowel zonnestroom- als voor zonnewarmtesystemen. Voor de duurzame elektriciteitsopwekking is voor de komende 4 jaar een bedrag van 326 miljoen euro is gereserveerd. Voor het onderdeel duurzame warmte is een bedrag van 34 miljoen euro in de begroting opgenomen voor de komende jaren. Holland Solar is blij dat het Kabinet haar plannen zo duidelijk van financiŽle middelen voorziet, maar benadrukt dat de bedragen mogelijk te bescheiden zullen blijken om de -terecht- forse ambities op langere termijn te realiseren.

De wijze waarop de stimulering voor zonne-energie wordt vormgegeven dient via ministeriŽle regelingen nog nader te worden uitgewerkt. Voor Holland Solar is het essentieel dat we daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de ons omringende Europese landen. Voor zonnestroom wordt een systeem gebaseerd op kostendekkende terugleververgoedingen aanbevolen, gefinancierd via een zeer geringe verhoging van de elektriciteitsprijzen (dus buiten de rijksbegroting om; het "Duitse systeem"). De stimulering zou moeten gelden voor bestaande bouw ťn nieuwbouw en voor zowel kleinere als grotere systemen. Voor zonnewarmte zal een op opbrengst gebaseerde investeringssubsidie de hoogste effectiviteit hebben. Om de regelingen voldoende te laten aansluiten bij de praktijk heeft Holland Solar aangeboden actief mee te denken bij de specifieke uitwerking van de regelingen. Daarmee kunnen een vlotte invoering en adequate besteding van middelen worden bevorderd en kunnen fouten zoals gemaakt bij de eerdere regelingen worden voorkomen.

Holland Solar, met ruim 40 leden die zich bezighouden met zonne-energie in Nederland, is verheugd te zien dat het Kabinet ambitieuze doelen voor een langere termijn vastlegt. De zonne-energie sector is in de afgelopen jaren uitermate zwaar getroffen door het ontbreken van elke vorm van effectieve marktondersteuning. Met dit nieuwe beleid wordt een hernieuwde impuls gegeven aan de sector. Bij een consistent beleid zal zonne-energie in Nederland weer een centrale plaats kunnen krijgen in de energietransitie naar zowel een duurzame elektriciteitsvoorziening als een duurzame warmtevoorziening. Consistentie in beleid en stimulering is volgens Holland Solar de beste manier om de zonne-energiesector en de verduurzaming van de energiehuishouding vorm te geven.


Europeanen somber over economische kansen

Europeanen zijn somber over de economische mogelijkheden van hun continent.

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=38945

xxx2007 archief

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats