weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

22 sept


Antikwak club leeft weer op - hellevuur wordt weer opgestookt...

Sept 2007

De antikwakclub onder de bezielende leiding van medisch fundamentalist Renckens bloeit helaas weer op. Na de aderlating van een terecht verloren proces ging men met de collectezak rond en haalde men weer de nodige pegels op, benieuwd of big pharma ook heeft bijgedragen. Maar gelijk is het vagevuur weer opgelaaid en is er een nieuwe ronde van deze moderne Spaanse inquisitie begonnen. Ik heb geen zin meer om het nieuwe lijstje van nominaties te noemen, helaas ben ik weer niet genomineerd voor hun prijs voor kwakzalverij, ben misschien teveel een bijtertje.....

Het clubje kiest liever professoren of organisaties die wat passiever zijn of niet terugbijten. Antikwak aanhangers bij de Volkskrant zullen zeker het lijstje wel weer publiceren en het volk beschermen tegen de grote boze wolf aka de complementaire geneeskunde.  Maar publiek wordt gelukkig steeds wijzer en prikt wel door die onzin heen. Als deze "wijze" heren echt mensenlevens willen redden dan eerst maar eens de medische missers in eigen kring aanpakken. Dan wordt dat donatiegeld ook eens nuttig besteedt ipv gebruik voor heksenjachten door deze club achterhaalde schriftgeleerden.

Ron


Video - How to Eat for Energy


EU schrikt wakker - aktie tegen draadloze communicatie

EU Watchdog Calls for Urgent Action on Wi-Fi Radiation

Europe's top environmental watchdog is calling for immediate action to reduce exposure to radiation from Wi-Fi, mobile phones and their masts. It suggests that delay could lead to a health crisis similar to those caused by asbestos, smoking and lead in petrol.

A new report raising concerns about the effects of electromagnetic fields (EMF) on human health calls for tougher safety standards to regulate radiation from mobile phones, power lines and many other sources of exposure in daily life. The report, 'Bioinitiative: A Rationale for a Biologically-Based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields' was compiled by the BioInitiative Working Group, an international group of scientists, researchers and public health policy professionals. The EEA has contributed to this new report with a chapter drawn from the EEA study 'Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896–2000' published in 2001. The EEA study reviews the histories of a selection of public and environmental hazards, such as asbestos, benzene and PCBs, from the first scientifically based early warnings about potential harm, to subsequent precautionary and preventive measures. Cases on tobacco smoking and lead in petrol are forthcoming.

Although the EEA does not have specific expertise in EMF, the case studies of public hazards analysed in the 'Late lessons' publication show that harmful exposures can be widespread before there is both 'convincing' evidence of harm from long-term exposures, and biological understanding of how that harm is caused. 'There are many examples of the failure to use the precautionary principle in the past, which have resulted in serious and often irreversible damage to health and environments. Appropriate, precautionary and proportionate actions taken now to avoid plausible and potentially serious threats to health from EMF are likely to be seen as prudent and wise from future perspectives. We must remember that precaution is one of the principles of EU environmental policy,' says Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA. Current evidence, although limited, is strong enough to question the scientific basis for the present EMF exposure limits, according to the BioInitiative Working Group.

http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed


Video - AIDS virus in Merck vaccins ?

This stunning censored interview conducted by medical historian Edward Shorter for WGBH public television (Boston) and Blackwell Science was cut from The Health Century due to its huge liability--the admission that Merck drug company vaccines have traditionally been injecting cancer viruses (SV40 and others) in people worldwide. This segment of In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism, produced and freely contributed by consumer protector and public health expert, Dr. Leonard Horowitz, features the world's leading vaccine expert, Dr. Maurice Hilleman, who explains why Merck's vaccines have spread AIDS, leukemia, and other horrific plagues worldwide.

Meer filmpjes op:

http://www.youtube.com/profile_videos?user=DrLeonardHorowitz&p=r

Deze klokkenluider is niet de eerste de beste....

Dr. Leonard G. Horowitz is one of healthcare's most captivating and controversial motivational speakers. He received his doctorate from Tufts University in 1977, and then was awarded a fellowship in behavioral research at the University of Rochester. Dr. Horowitz later earned two master's degree, one in public health from Harvard University, and the other in health education from Beacon College.
http://www.tetrahedron.org/aboutus.html

 

 

SV40 - vervuild poliovaccin met als bonus een apenvirus

Tussen 1954 en 1962 zijn er alleen al in Amerika 98 miljoen Amerikanen ingeënt met een poliovaccin dat vervuild was met het SV40 virus. Men vermoedt een relatie tussen dit type virus en diverse vormen van kanker omdat de twee vaak samen aangetroffen worden. Al in 1960 was dit bekend maar men is om financiële redenen (zoals altijd) nog jaren gewoon doorgegaan met het gebruik van dat vaccin, ook in Nederland. Voor de mensen die denken dat dit weer zo'n hoax verhaal is, bekijk dan maar eens even de links op de Amerikaanse overheidssites. Het filmpje laat weer eens goed zien hoe big pharma met onze belangen om gaat....

Voor meer uitgebreide informatie:
http://www.fonteine.com/sv40_poliovaccin.html

 

Ron


Video - FDA Pharmaceutical Evil


Een behandeling in het buitenland ? Hoe zit dat nu eigenlijk….

Heel erg ingewikkeld zijn de regels niet - ik zal ze hieronder nog eens kort samenvatten - het zijn alleen de zorgverzekeraars die moeilijk doen, en we hebben bovendien te maken met de zichzelf beschermende gildes van huisartsen en specialisten in ons land, die de door hen onderling te verdelen koek maar al te graag voor zichzelf willen houden. Ook hoef je niet bang te zijn dat er veel Polen voor een behandeling naar Nederlandse ziekenhuizen of specialisten komen, want dan zijn ze veelal nog slechter af als in hun eigen land. Ze kijken wel uit, en gaan dus met name naar Duitsland, waar de zorg vele malen beter is dan in ons land.

Maar van belang is vooreerst wat voor soort van polis je hebt. Is dat een naturapolis (en de meeste Nederlanders hebben zich die in de maag laten splitsen) dan geldt de hoofdregel dat je alleen naar een gecontracteerd zorgaanbieder kunt gaan. En aangezien de zorgverzekeraars hun wurgcontracten eigenlijk alleen in Nederland kunnen doordrukken, zijn dat bijna uitsluitend Nederlandse zorgaanbieders. Heb je een restitutiepolis dan ben je vrij om naar elke specialist of ziekenhuis - waar dan ook in de EU of in een van de verdragslanden - te gaan, waarbij echter wel geldt dat, als je voor een "geplande" behandeling gaat, je over een verwijskaart van je huisarts dient te beschikken, en, in het geval van een ziekenhuisbehandeling, de verzekeraar (volgens de zorgverzekeraars, maar zeker is dat niet in geval van restitutiepolissen) de eis mag stellen dat je eerst om toestemming daarvoor moet vragen bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar kan verder de vergoeding beperken tot het bedrag dat hij in NL voor de behandeling kwijt zou zijn, maar er zijn ook verzekeraars die een ruimer vergoedingsmaatstaf kennen. In de praktijk levert dat overigens nauwelijks problemen op omdat behandelingen in bijvoorbeeld Duitsland of Belgie veel goedkoper zijn dan bij ons. Alleen als complicaties of nabehandelingen nodig blijken gaan de zorgverzekeraars weer - onrechtmatig - dwars liggen door te schermen met DBC-prijzen. In die gevallen geldt echter de regel dat de behandeling van die complicaties dient te worden aangemerkt als "spoedeisende hulp" in het buitenland (zie hieronder).

In het geval een zorgverzekeraar niet in staat is om je de behandeling die je nodig hebt tijdig bij een gecontracteerd ziekenhuis aan te bieden mag hij de toestemming voor een behandeling in het buitenland niet weigeren. Daarbij maakt het niet uit wat voor soort polis dat je hebt. Het moet bij de behandeling overigens wel gaan om een behandeling die zich "naar internationale maatstaven gemeten voldoende beproefd en bewezen heeft". Exotische behandelingen vallen dus duidelijk buiten dat bestek, maar de Nederlandse zorgverzekeraars hebben er inmiddels wel een handje van om veel behandelingen als "niet gebruikelijk" of als "experimenteel" te bestempelen, om zo de gang naar het buitenland tegen te kunnen houden. Diverse specialisten maken daarbij overigens maar al te graag gemene zaak met de verzekeraars, onder meer door in bladen als het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde met quasi-wetenschappelijke artikelen te komen waarin zij aanvoeren dat met bepaalde populaire behandelingen, die overal al lang gangbaar zijn, maar die hier niet of maar mondjesmaat worden uitgevoerd, nog veel meer ervaring moet worden opgedaan. Het raakt tenslotte ook hun inkomen als een patiënt naar België of Duitsland gaat.

In mijn inmiddels bijna tweejarige ervaring met de handelwijze - in het kader van de nieuwe zorgverzekeringswet - van zorgverzekeraars bij verzoeken om behandelingen in het buitenland heb ik voldoende bewijsmateriaal kunnen vergaren hoe - op onrechtmatige wijze - de verzekerde door de zorgverzekeraars systematisch wordt ontmoedigt om gebruik te maken van de veelal kwalitatief veel betere zorg in ziekenhuizen in landen om ons heen. Voldoende om - nadat de Staat c.q. minister Klink daarover zal zijn aangeschreven - een klacht daarover bij Kyprianou, de Europees Commissaris, die daar (mogelijk samen met Kroes in verband met de mededingingsaspecten) over gaat, te deponeren tegen de Nederlandse zorgverzekeraars.

Het vorenstaande geldt overigens alleen in gevallen van planbare zorg, dus in het geval je naar het EU-buitenland gaat om daar een behandeling te ondergaan. Iemand die in het buitenland is, en daar wat overkomt, valt onder het hoofdstuk "spoedeisende hulp in het buitenland", en heeft recht op (volledige vergoeding van) een behandeling ter plaatse conform de regels die gelden voor een in dat land wettelijk verzekerde. Wel is het zaak dan een EHIC bij je te hebben, om zo te voorkomen dat je de kosten zelf zou moeten voorschieten.

www.monitor.nl/ziek 21 september 2007

Vragen over dit onderwerp ? Ik zou zeggen zoek de tekst op en schrijf naar "CLIPPER", iemand met zeer gedegen kennis over de gezondheidszorgperikelen in Nederland.

xxx


Video - FDA Secrets


MS portal site

Zeer uitgebreide Belgische site voor MS patiënten en familie

http://users.pandora.be/multiple.sclerose/


Nieuwe Amerikaanse studie wijst op negatieve gevolgen voor de foetus door Teflon antiaanbaklaag in pannen

Study Shows Dupont's Teflon Products Are Damaging Fetuses in the Womb

Chemicals used in stick- and stain-resistant products are reaching children in the womb and may be tied to "small decreases" in the size and weight of newborns, two studies by Johns Hopkins University researchers indicate.

http://www.organicconsumers.org/articles/article_6848.cfm
http://www.denverpost.com/sports/ci_5992225


Frankrijk: Op naar een bevriezing van de OGM ? (genetisch manipulatie).

22.000 ha MONSANTO 810 is er aangeplant in Frankrijk. Bestemd voor diervoeder. Gelijk aan 1% van de gecultiveerde maïs.

Als de beslissing bevestigt wordt, dan zal er een onderbreking zijn….De cultuur en de verkoop van de OGM-maïs zal dan binnenkort verboden worden in Frankrijk; alleen voor wetenschappelijk onderzoek blijft het toegestaan. Dit is aangekondigd door de Minister van Ecologie, M.BORLOO. Een aankondiging die felle reacties heeft veroorzaakt bij de landbouwers…die deze maïs aanplanten.

http://jt.france2.fr/20h/ > journal 20 septembre 2007 > 20h > Vers un gel des OGM ?

http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-3224,32-957695@51-951150,0.html

xxx


Video - Melanotan report on Campbell Live of TV3, New Zealand

http://en.wikipedia.org/wiki/Melanotan


Biologische grondontsmetting doodt veel schadelijke organismen

Biologische grondontsmetting is een goede manier om schadelijke organismen te doden en een deel van de
niet-schadelijke in leven te houden. Dat komt naar voren uit proeven op proefbedrijf Vredepeel.

http://www.biokennis.nl/Nieuws/20092007Biogrondbemesting.htm


Duitsland : Zaden van koolzaad; een schandaal van OGM - besmetting.

De Duitse autoriteiten hebben genetisch gemodificeerde zaden van koolzaad tussen de conventionele koolzaadcultuur gevonden. Een woordvoerder van het Ministerie van Milieu (Nord-Rhein-Westfalen) heeft bevestigt dat enkele transporten zaden bevatten die resistent zouden zijn aan glufosinaat (onkruidverdelger). Dit glufosinaat wordt verkocht door het Duitse bedrijf BAYER onder de merknaam Liberty e Basta. Ongeveer 1500 ha zijn al aangeplant met genetisch gemodificeerd materiaal.  Jan Pehrke van de coalitie tegen gevaarlijke stoffen zegt : " Niet de handelaars van de zaden noch de landbouwers zijn verantwoordelijk voor dit schandaal. BAYER is 100 % verantwoordelijk en moet de schade vergoeden. BAYER is de wereldleider op de markt van de pesticiden. Zij verkopen een totaal gamma aan zaden die resistent is aan glufosinaat: rijst, katoen, graan en soja. Het schandaal geeft aan dat de risico's verbonden aan de genetisch gemodificeerde zaden op lange termijn niet te controleren zijn, wij vragen een rigoreuze aanpassing in het principe van de preventie. De besmetting breidt zich steeds verder uit, als er niets gedaan wordt aan een strenge controle".

19 september 2007

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B1670316BC1TOMw83565B

xxx


Video - FDA - Warning on Colistimethate for Inhalation


Red de vogels in Spanje

Hallo Natuurvrienden,

De Catalaanse regering in Spanje wil de ongecontroleerde vangst van vogels met lijmstokken en netten legaliseren, ga a.u.b. naar onderstaande link en roep ook een halt toe aan dit voornemen.

http://www.gepec.org/barraca-i-filat/index_eng.html

René Nijhuis


Video - Ist Gentechnik sicher?

 

Es sollte wohl eine Dokumentation werden, in der mit ideologischen Ängsten vor moderner Technik aufgeräumt wird, und Fakten unvoreingenommen dargestellt werden. Dabei zeigte sich allerdings ein erschreckendes Bild:

* Die Sicherheitstests für Gen-Produkte sind laut unabhängigen Experten wie Gilles-Eric Seralini, Judy Carmen und Makiko Irisawa wissenschaftlich fragwürdig.

* Trotz mangelnder Test zeigen sich Gefahren wie Leber- und Nierenschäden bei Ratten; mit Gen-Futter ernährte Kühe sterben.

* Aufsichtsbehörden wie die amerikanische FDA und die europäische FSA werden von Leuten geleitet, die ganz offiziell Geld aus der Gen-Industrie beziehen. Die mangelnde Aufsicht bestätigen angesehene Polikiker wie Dennis Kucinich und Renate Künast.

* In Argentinien zeigt sich, dass Gen-Saat keineswegs den Pestizidbedarf senkt. Lediglich werden Bauern von teurem patentierten Saatgut und möglicherweise gesundheitsschädlichen Pestiziden abhängig.

Wie kan helpen met een vertaling van deze info/docu? email: ugamedia@wirehub.nl


Cola is slecht voor vrouw met kinderwens

Vrouwen met een kinderwens kunnen beter geen cola drinken. Dit stelt Diethild de Vries, consulente voor paren met een onvervulde kinderwens. Wat de Gezondheidsraad nu adviseert aan minister Klink, verkondigt Diethild al jaren. Ze is blij dat de gezondheidsraad eindelijk serieus aandacht vraagt voor de levensstijl van mensen die kinderen willen. Dit kan veel ellende voorkomen. Het fosforzuur in cola blokkeert de opname van calcium dat onmisbaar is voor het bot-, zenuw-, bloed- en spierstelsel van het ongeboren kind. Ook verstoort het de hormoonhuishouding van de vrouw. Voor vrouwen die op onverklaarbare wijze maar niet zwanger raken, kan het regelmatig drinken van cola wel eens de bottleneck blijken te zijn.

Onverklaarbaar kinderloos
Zomaar een voorbeeld uit de praktijk van Diethild de Vries (59 jaar). Als enige in Nederland biedt zij paren met een onvervulde kinderwens een alternatief voor het - vaak onaangename - medische circuit. Deze mensen verruilen de stress en de pijn van hormoon- en fertiliteitbehandelingen voor de begeleiding van Diethild waarbij hun levensstijl centraal staat. En veelal met goed gevolg, want veel van deze paren die vaak jaren onverklaarbaar kinderloos bleven, blijken na het veranderen van hun levensstijl toch ineens spontaan een gezond kind op de wereld te zetten. Daarmee toont Diethild aan dat de aanbevelingen uit het rapport van de Gezondheidsraad hout snijden: zowel mannen als vrouwen kunnen zelf veel invloed hebben op het krijgen van gezonde kinderen.

Intensief sporten taboe
Waar het rapport van de Gezondheidsraad zich hoofdzakelijk richt op de gezondheid van het kind, gaat Diethild ook veel dieper en uitgebreider in op factoren die de conceptie tegenhouden of verhinderen. Zo is niet alleen cola drinken slecht voor moeder en kind, maar ook verkeerde voeding of zaken uit het dagelijkse leven ontregelen de hormoonhuishouding. Pijnstillers, NSAID's zoals ibuprofen, verhinderen innesteling van het eitje en verhogen de kans op een miskraam. Intensief sporten raadt Diethild in veel gevallen ook af omdat hierdoor de doorbloeding van de buikorganen wordt verhinderd, waardoor zwangerschappen uitblijven. Dit advies geldt ook voor mannen, want de kwaliteit van sperma lijdt onder een te grote inspanning. Minder bekend is dat de spermakwaliteit in 31% van de gevallen er de oorzaak van is dat zwangerschappen uitblijven.

Na vijf jaar toch zwanger
Nog maar weinig mensen zijn op de hoogte van de relatie tussen levenstijl en het krijgen van kinderen. De voorlichting van huisartsen en fertiliteitklinieken schiet op dit punt nog vaak te kort. Toch weten steeds meer echtparen de praktijk in Almelo te vinden. Niet zo vreemd, want Diethild de Vries boekt opzienbare resultaten met haar behandelingsprogramma. Zo is onlangs een vrouw bevallen van een gezonde dochter, nadat zij en haar partner vijf jaar lang tevergeefs geprobeerd hadden een kind te krijgen. Stress verstoorde bij haar en haar man het hormoonstelsel zodanig, dat lange tijd onvruchtbaarheid het gevolg was. Na het volgen van de adviezen en de leefregels met aandacht voor meer rust en ontspanning en wijziging van het voedingspatroon, werd ze na acht weken zwanger.  Vooral hardwerkende, slanke vrouwen die veel sporten, hebben baat bij het volgen van haar programma.

De Almelose consulente, van huis uit pedagoge, is blij met het rapport van de Gezondheidszorg. Ze hoopt dat daarmee haar manier van werken in grotere kring opgang zal maken. Onlangs is ze begonnen met het aanbieden van een zelfhulpprogramma in boekvorm 'Zwanger worden doe je samen' en via haar website

http://www.diethild.nl


Video - FDA and Prozac victims


Voorkomen van gehoorschade bij kinderen

De nieuwe kinderhoortesten van de Nationale Hoorstichting zijn onlangs in het tv-programma Eénvandaag gepresenteerd. Deze testen, ontwikkeld door het Audiologisch Centrum van het LUMC, zijn gemaakt met medewerking van kinderboekenschrijvers Edward van de Vendel en Bibi Dumon Tak, en zangeres Sita. In Museum Boerhaave te Leiden onthulde Edward van de Vendel 'zijn' kinderhoortest. Met de introductie van deze testen, financieel mogelijk gemaakt door het Centraal Fonds RVVZ, hoopt de Nationale Hoorstichting een bijdrage te leveren aan het voorkomen van gehoorschade bij kinderen. Kinderen en jongeren komen steeds vaker in aanraking met schadelijk geluid. Het langdurig luisteren naar harde muziek via mp3-spelers, in discotheken en op popconcerten kan ertoe leiden dat het gehoor onherstelbaar beschadigd wordt. In het kader van voorlichting en bewustwording heeft de Nationale Hoorstichtinmg voor kinderen en jongeren diverse interactieve hoortesten ontwikkeld. Het gaat hierbij om www.kinderhoortest.nl en www.oorcheck.nl Via deze interactieve hoortesten kunnen kinderen en jongeren binnen enkele minuten nagaan hoe het gesteld is met de kwaliteit van hun gehoor.

http://www.hoorstichting.nl/index.php?nid=42


Video - Neck Pain?


Geen Tijd meer Verliezen: Verkorten en voorkomen van wachttijden in wachtkamers van huisartsen

Vandaag werd het boekje Geen Tijd Meer Verliezen aangeboden aan de heer A.E. Timmermans, directeur/bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) door de heer dr. Frank Baarveld (hoofd huisartsopleiding UMCG).

Geen Tijd Meer Verliezen is de afsluitende publicatie van een project met als doel de wachttijden in de wachtkamers van huisartsen te verkorten en te voorkómen. Het boekje bevat een checklist en handleiding waarmee artsen en doktersassistenten in een handomdraai oorzaken van wachttijden in hun praktijk kunnen achterhalen en er ook daadwerkelijk iets aan kunnen doen! Het instrument sluit aan bij de methodiek van de NHG-Praktijkaccreditering voor huisartsen.

Wachttijden in wachtkamers van huisartsen zijn voor veel patiënten een groot knelpunt. Omdat iemand veel langer moet wachten dan gepland, kunnen bijvoorbeeld afspraken op het werk niet nagekomen worden of kunnen kinderen niet op tijd uit school gehaald worden. Het lijken kleine, persoonlijke ongemakken, maar wachttijden zijn een veelvuldig vóórkomend verschijnsel.

Geen Tijd Meer Verliezen is een samenwerking tussen CMO Groningen (provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling), Zorgbelang Groningen (belangenbehartiging zorg, wonen en welzijn), Huisartsopleiding UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) en Noorderpoortcollege, opleidingen Doktersassistent en Praktijkmanagement. Het project is uitgevoerd in het kader van de Commissie Dagindeling van het ministerie van OCW en wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds.


Bron: CMO Groningen


Geen referendum is motie van wantrouwen tegen bevolking

"Dat het kabinet geen referendum wil over de gewijzigde Europese grondwet is een motie van wantrouwen tegenover de eigen bevolking," stelt Europa-woordvoerder Harry van Bommel van de SP. "Het beoordelingsvermogen van de burger wordt niet vertrouwd, daarom werd al lange tijd aangestuurd op het ontduiken van een nieuwe volksraadpleging." Van Bommel neemt het initiatief om alsnog via de Tweede Kamer een referendum te organiseren. "Als de PvdA in de Tweede Kamer woord houdt en niet gaat draaien, is daar een meerderheid voor."

De SP is niet verbaasd over de beslissing van de regering. Van Bommel: "Al snel werd duidelijk dat de Raad van State werd gebruikt om zich achter te verschuilen. Als de Eurogrondwet in Nederland niet voor de voordeur naar binnen kan, dan maar via de achterdeur: dat was ook de reactie van veel andere landen op de uitkomst van het referendum. En daar buigt deze regering voor. Daarmee schoffeert het niet alleen de mensen die 'nee' zeiden, het geeft ook het signaal dat echte betrokkenheid van de bevolking bij het Europese project als onwenselijk wordt beschouwd. Slikken en ja-knikken, verder moet de bemoeienis blijkbaar niet gaan."

Volgens de Britse denktank Open Europe is 96% van het verworpen Grondwettelijk Verdrag overeind gebleven. Van Bommel: "Ook het Handvest van Grondrechten keert in de nieuwe versie terug. Het wordt weliswaar niet integraal in dit verdrag opgenomen, maar wel juridisch bindend verklaard. Voor de Raad van State waren die grondrechten 'een wezenlijk element van een Grondwet in een democratische rechtsstaat' en kon aanvaarding van het Grondwettelijk Verdrag vergeleken worden met een wijziging van onze eigen Grondwet. Die analyse is nog altijd van toepassingen."

De SP vindt dat de veranderingen niet zwaarder wegen dan het deel dat overeind blijft. Veto's worden ingeleverd en nieuwe bevoegdheden overgedragen. Er komt onder meer een soort Europese minister van Buitenlandse Zaken en een vaste voorzitter van de Europese Raad, die vrijwel overal behalve in Nederland 'president' wordt genoemd. Daarmee wordt de EU steeds meer een federale staat in plaats van een samenwerkingsverband. Nationale parlementen kunnen nog steeds niet zelfstandig slechte EU-wetgeving tegenhouden, onze volkshuisvesting en gezondheidszorg moeten nog steeds beducht zijn voor Europese concurrentieregels en met de criteria voor uitbreiding moet enkel 'rekening' gehouden worden. Van Bommel: "Er is maar één manier om te achterhalen of de regering recht heeft gedaan aan het Nederlandse nee. Door het nieuwe verdrag, na een nieuwe open discussie, in een nieuw referendum voor te leggen aan alle Nederlanders."


Video - Accutaine and Side Effects


Video - Clip from America's Chemical Angels


Hortinews update

xxx


Video - The Drugging of Our Children - Trailer
2007 archief

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliën, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliën, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats