weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

21 sept


GSM geen speelgoed

De Vlaamse overheid verspreidt 700.000 folders om ouders te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van gsm-gebruik bij kinderen.  Onder het motto leer uw kinderen verstandig omgaan met hun gsm verspreidt ze daarom 700.000 folders, waarin alle ouders het advies krijgen voorzichtig om te springen met het gsm-gebruik van hun kinderen. Daarmee zet ze de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie in de praktijk om.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=OB1HIKHU

Marjan

 

De Belgische overheid is intussen wakker maar de Nederlandse slaapt helaas lekker door, te druk met het doordrukken van nieuwe belastingen om de economische groei weer eens ouderwets te saboteren en Sinterklaas te spelen met bakken geld richting armlastige EU landen (zodat we ons eigen concurrentie in het zadel helpen) en het pompen van geld in woestijngebieden waar geen eer valt te behalen. Chronische zieken en de mensen die onze welvaart hebben opgebouwd krijgen de rekening van dit misbruik van gemeenschapsgeld. Het blijft een slangenkuil.....

Ron


Video - What’s the Best Exercise For Type 2 Diabetics?


Eten tegen kanker

De tip is dat tomaten-groentensap met een theelepel kurmkumapoeder en een snufje zwarte peper een goede combinatie is om te drinken. Kurkuma bevat fytochemicalien die kanker helpen bestrijden en de zwarte peper bevat peperine dat ervoor zorgt dat de kurkuma veel beter wordt opgenomen(1000x) (bron: boek: eten tegen kanker). Het tomatensap bevat ook nog wat lycopeen. Kurkumapoeder (geelwortel) kun je gewoon kopen bij een turkse winkel maar ook meestal bij een natuurwinkel..

Tip: Jim Mekkelholt


Video - Rain Rain Don’t Go Away


De Chinese biologische klok

In de traditionele chinese geneeskunde heeft men de theorie dat elk van de twaalf meridianen correspondeert met een specifieke tijdsperiode binnen de 24 uren van een etmaal. Dit betekent dat de organen in ons lichaam zijn onderworpen aan een bioritmische cyclus van 24 uur. Evenals bijvoorbeeld eb en vloed heeft het energiesysteem van ons lichaam een wisseling van hoogte- en dieptepunten. Door de dag heen is telkens gedurende 2 uur een bepaald orgaan op zijn hoogste activiteit.

http://www.paradijsvogel.nl/artikeltje3.htm

Marjan

 

Biologische klokken - Cellen weten hoe laat het is

Cellen zijn de basis van het leven. Alle levensprocessen spelen zich af in en door cellen. Eťn van de verbazingwekkende eigenschappen van cellen is dat ze weten hoe laat het is.  Dat wij zelf in ons lichaam een ‘biologische klok’ bezitten, weten we al lang *). ’s Nachts functioneert ons lichaam anders dan overdag: we hebben behoefte aan slaap. Op een zeker moment wordt het bijna onmogelijk wakker te blijven.

http://glimmerveen.nl/loes/biologische_klok.html


Video - Regulate Blood Sugar Naturally With Ayurveda


'Minister Klink snapt niet hoe de zorg in elkaar zit'

De regering Balkenende heeft zichzelf onmogelijke doelstellingen gesteld. Ze laat daarmee zien dat ze niet begrijpt hoe de zorg in elkaar steekt. Dat zegt governancedeskundige Hans Hoek in een reactie op de gisteren gepresenteerde Miljoenennota. 'De Miljoenennota wil betere zorg voor minder geld. De kwaliteit moet zou omhoog moeten en de zorgorganisaties doelmatiger gaan werken. Dat kan de minister helemaal niet afdwingen. De minister maakt zich, net als bij patiŽntveiligheid, verantwoordelijk voor zaken waar hij niet over gaat. En waar hij dus niets aan kan veranderen', meent Hoek, die afgelopen februari juist op dit onderwerp promoveerde. 'Het verbeteren van de kwaliteit van zorg ligt in handen van professionals en zorgorganisaties. De overheid kan wťl eisen stellen, toezicht houden en slechte organisaties bestraffen. Maar ze heeft geen instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.'

Datzelfde geldt volgens Hoek voor het efficiŽnter maken van zorgorganisaties. 'Klink is immers niet de bestuurder van deze organisaties. Hij is dus helemaal niet in staat om in te grijpen in bedrijfsprocessen van zorgorganisaties. Klink vergeet steeds weer dat zorgorganisaties private ondernemingen zijn, en geen onderdeel van de overheid.' Op 17 oktober aanstaande confereert Hans Hoek over dit onderwerp met topbestuurders, toezichthouders en beleidsmakers in de zorg tijdens het congres Schaken op drie borden. Meer informatie over het congres op

www.schakenopdrieborden.nl


Video - Milieucrisis op de Galapagoseilanden


De zorg voor een kind begint al voor de zwangerschap

Wie een kind hoopt te gaan krijgen, kan vůůr de zwangerschap veel doen voor een goede
eigen gezondheid en die van het toekomstige kind. Aanstaande ouders krijgen nu prenatale
voorlichting, maar dan is het kind al verwekt. Er is meer winst te boeken als ze zich al voor
de conceptie op de zwangerschap zouden gaan voorbereiden en waar nodig hun leefwijze
aanpassen. De Gezondheidsraad pleit in een vandaag verschenen advies aan de minister
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een algemeen programma voor
preconceptiezorg. De wetenschap heeft inmiddels voldoende bewijzen geleverd op basis
waarvan zo’n programma kan worden ingericht.

Preconceptiezorg is een verzamelterm voor alle maatregelen ter bevordering van de
gezondheid van aanstaande moeders en hun kinderen, die – willen ze effectief zijn – vůůr de
conceptie moeten worden genomen. Preconceptiezorg is multidisciplinair, met aandacht
voor onder meer voeding en genotmiddelen, arbeidsomstandigheden, ziekten,
geneesmiddelengebruik en genetische factoren.

De Gezondheidsraad inventariseert in dit advies factoren die al voor de conceptie hun
invloed doen gelden op de latere gezondheid van moeder en kind. Voor de volgende
conclusies heeft de wetenschap inmiddels bewijzen geleverd:

a Vrouwen met een tekort aan foliumzuur of vitamine D vůůr de bevruchting hebben
meer kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij hun kind.

b Tabak en alcohol hebben nadelige effecten op zowel de vruchtbaarheid als op het
ongeboren kind.

c Aanstaande moeders en vaders kunnen op hun werk beter niet worden blootgesteld aan
te hoge concentraties van chemische stoffen. Veel stress voor de conceptie bij de vrouw
kan ook nadelige gevolgen hebben voor het verloop van de zwangerschap. Voor
blootstelling aan lage doses ioniserende straling en lawaai, en het werken in
ploegendiensten zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat er voor de bevruchting al extra
maatregelen moeten worden genomen. Arboregels bieden bij naleving in het algemeen
voldoende bescherming.

d Ziekten bij aanstaande ouders kunnen de gezondheid van een ongeboren kind schaden.
Andersom kan een zwangerschap een bestaande chronische ziekte verergeren. Vůůr een
zwangerschap kunnen aanstaande moeders laten bepalen of ze genoeg antistoffen
hebben tegen rode hond, en zich laten behandelen bij eventuele seksueel overdraagbare
aandoeningen. Voor diabetespatiŽnten is een goede controle van de bloedsuikerspiegel
altijd belangrijk, maar zeker voor de vrouwen onder hen die zwanger willen worden. In
het algemeen zal een paar waarvan ťťn of beide partners een chronische aandoening
hebben er goed aan doen hun kinderwens met de behandelend specialist te bespreken.

e Geneesmiddelen kunnen een nadelige invloed hebben op het ongeboren kind. Het
medicijnengebruik van de aanstaande ouder(s) zal met de huisarts, specialist en
apotheker besproken moeten worden en waar mogelijk aangepast of afgebouwd.

f Genetische factoren kunnen de kans op miskramen of aangeboren afwijkingen
vergroten. Op basis van een goede persoonlijke en familieanamnese kan een huisarts of
verloskundige cliŽnten doorverwijzen naar een klinisch genetisch centrum. Ouders in
spe met een belaste genetische achtergrond krijgen door preconceptionele advisering
meer tijd om na te denken over (consequenties van) dragerschaponderzoek en/of
prenataal onderzoek en over het al dan niet afzien van een zwangerschap.

Er zijn verschillende vormen van preconceptiezorg die elkaar aanvullen. Soms worden alle
vrouwen in de vruchtbare leeftijd collectief aangesproken, bijvoorbeeld met een campagne
voor het slikken van foliumzuur. Andere vormen zijn op individuele ouders in spe gericht.
Zoals het preconceptieconsult, waarbij vrouwen/paren die een kind zouden willen krijgen
hierover een huisarts of verloskundige raadplegen. Deze kan, als daar aanleiding toe lijkt, de
aanstaande ouders doorverwijzen naar een specialist zoals een gynaecoloog of een klinisch
geneticus.

In het vandaag verschenen advies pleit de Gezondheidsraad er bij de minister voor om
een algemeen programma voor preconceptiezorg op te laten zetten waarin maatregelen en
vormen die los van elkaar zijn ontstaan centraal gecoŲrdineerd worden. Zo’n programma is
bestemd voor alle aanstaande ouders. Op sommige onderwerpen kunnen zorgverleners
volgens de Gezondheidsraad gerust directief zijn, bijvoorbeeld bij het aanmoedigen om te
stoppen met roken. Bij andere onderwerpen – zoals genetisch onderzoek – kunnen ze
volgens de raad beter terughoudend zijn met advies maar wel zo goed mogelijk informeren
zodat ouders betere keuzen kunnen maken over het kinderen krijgen. Als zo’n
preconceptieprogramma er komt, vragen de medische richtlijnen om bijstelling en hebben de
beroepsgroepen bijscholing nodig. Ook pleit de raad voor een goede gegevensverzameling,
zodat het programma steeds onderbouwd kan worden bijgesteld.

De Gezondheidsraad

Het volledig rapport is te downloaden op: http://www.gezondheidsraad.nl/pdf.php?ID=1596&p=1


Darmkanker is vroeg op te sporen

Screeningtest van OncoMethylome voor colorectale kanker blijkt zeer doeltreffend te zijn
in klinische studies

OncoMethylome publiceerde nieuwe gegevens over zijn programma voor colorectale kanker op
de AACR-conferentie over moleculaire diagnostiek gebruikt in de ontwikkeling van kankertherapieŽn.
OncoMethylome heeft aangetoond dat het met succes methylatiemerkers heeft geÔdentificeerd die,
wanneer ze worden gecombineerd in een testpanel, zeer nauwkeurig colorectale kanker in een
vroeg stadium kunnen opsporen via stoelgangstalen.

De nieuwe methylatiemerkers zijn het resultaat van de activiteiten voor merker identificatie
binnen OncoMethylome zelf. De merkers bleken zeer doeltreffend te zijn bij de opsporing
van kanker in een vroeg stadium in stoelgangstalen verzameld bij mensen met colorectale
kanker in verschillende stadia. Wanneer de merkers werden gecombineerd in een testpanel,
spoorden ze colorectale kanker in een vroeg stadium op met een gevoeligheid van 86 % en
een specificiteit van 96 %. Met andere woorden, de test detecteerde correct 86 % van de
colonkankers in een vroeg stadium en identificeerde 96 % van de controlegevallen correct
als niet-kanker. De stoelgangstalen waren van gezonde mensen uit de gepaste
leeftijdscategorie.

Colorectale kanker of dikkedarmkanker is de tweede meest dodelijke kanker en geeft in een
vroeg stadium vaak geen symptomen. Precies daarom zouden mensen vanaf een bepaalde
leeftijd die geen symptomen vertonen, systematisch gescreend moeten worden. Hiervoor
wordt vaak gebruik gemaakt van colonoscopie, een visueel onderzoek van het colon. Maar
omdat dit een invasieve en dure methode is, is ze niet zomaar beschikbaar en aanvaard.
Daarom wil OncoMethylome met zijn colorectale kankerprogramma niet-invasieve,
gebruikersvriendelijke tests ontwikkelen die geschikt zijn voor massale screening. Het is de
bedoeling van OncoMethylome dat zijn stoelgangtest uiteindelijk gebruikt zal worden voor
de screening van asymptomatische mensen, om zo diegenen te identificeren die
waarschijnlijk kanker hebben en verder zouden moeten worden onderzocht met een
colonoscopie.

De gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op stoelgang van de eerste 147 deelnemers
aan nog lopende klinische studies die werden opgezet om de bloed- en fecestesten van
OncoMethylome voor colorectale kanker te valideren. Naast de gegevens die vandaag
worden gepubliceerd, wil OncoMethylome initiŽle resultaten over zijn bloedtest voor
colorectale kanker publiceren vůůr het einde van 2007.

Dr. Adriaan de Bruine, Professor pathologie aan het Universitaire Ziekenhuis van Maastricht
en medewerker in de studie, vertelde: “Colorectale kanker kan succesvol behandeld worden
via de verwijdering van kleine tumoren en letsels die aan de kanker voorafgaan. Het is dus
zaak om deze afwijkingen op te sporen in een vroege ontwikkelingsfase omdat ze, doordat
ze zo klein zijn, vrijwel altijd asymptomatisch verlopen. Deze klinische studie heeft
aangetoond dat de test die door OncoMethylome wordt ontwikkeld, in staat is om deze
afwijkingen in een vroeg stadium op te sporen, zelfs in stoelgang. Ik zie dan ook veel
potentieel voor het routinegebruik van deze nauwkeurige en niet-invasieve test voor mensen
ouder dan 50 die veel kans hebben om colorectale kanker te ontwikkelen en regelmatig
zouden moeten worden gescreend.”

“We hebben aangetoond dat onze nieuwe methylatiemerkers uiterst gevoelig en specifiek
zijn in de opsporing van colorectale kanker in stoelgang. We zullen deze klinische studie
voortzetten om de efficiŽntie van deze merkers verder te valideren, niet alleen in stoelgang,
maar ook in bloedstalen. De ontwikkeling van patiŽntvriendelijke, niet-invasieve stoelgangen
bloedtests voor colorectale kanker is ťťn van onze hoogste prioriteiten”, aldus Herman
Spolders, Chief Executive Officer van OncoMethylome. “We bespreken deze nieuwe
studieresultaten momenteel met potentiŽle commercialiseringspartners en evalueren onze
mogelijkheden voor commercialisering.”

www.oncomethylome.com


Verzekeraars wisselen gegevens schadevrije jaren geautomatiseerd uit

Het Verbond van Verzekeraars is met motorrijtuigenverzekeraars overeengekomen dat royementsgegevens vanaf 1 september 2007 geautomatiseerd uitgewisseld worden. BeŽindigingsgegevens en informatie over het aantal positieve dan wel negatieve schadevrije jaren van verzekerden worden voortaan geregistreerd in het zogenaamde systeem Roy-data. In Roy-data worden de royementsgegevens met een positief aantal schadevrije jaren maximaal tien jaar bewaard.  Voor autobezitters betekent deze geautomatiseerde werkwijze dat zij geen royementsverklaring meer hoeven door te sturen als zij overstappen naar een andere verzekeringsmaatschappij. Bij beŽindiging van hun autoverzekering ontvangen zij van hun oude verzekeraar nog wel een royementsbevestiging. Hierop staat informatie over het aantal opgebouwde schadevrije jaren, zoals is vastgelegd in Roy-data. Het aantal schadevrije jaren is van belang voor de vaststelling van de premiehoogte van een autoverzekering. De oude werkwijze met papieren royementsverklaringen is achterhaald en bewerkelijk. Met de ingebruikname van Roy-data kunnen motorrijtuigenverzekeraars een aanmerkelijke efficiencywinst behalen. Ook het zoekraken van de papieren royementsverklaringen bij verzekerden behoort hiermee tot het verleden. ABZ Nederland heeft het systeem Roy-data gebouwd en draagt zorg voor de technische exploitatie. Stichting EfficiŽnte Processen Schadeverzekeraars (EPS) is namens het Verbond van Verzekeraars opdrachtgever en exploitant van het Roy-data systeem.


Natuur en Milieu: protestactie Stopbos.nl kortzichtig en dom

Stichting Natuur en Milieu is boos en teleurgesteld dat RAI Vereniging, Bovag, TLN, EVO en VNA de vergroening van het belastingstelsel afschieten. Mirjam de Rijk: "Een ouderwetse actie. Blijkbaar is hun groene laagje wel erg dun." Voor beperking van klimaatverandering en een schoner milieu zijn ingrijpende maatregelen nodig. De nu aangekondigde maatregelen voor vergroening van het belastingstelsel zijn daarbij slechts een eerste stap. Dat de gisteren ingediende Rijksbegroting laat zien dat de vervuiler meer moet gaan betalen is een goede zaak. Het argument van de protestgroep stopbos dat deze extra maatregelen niet ten goede van het milieu zouden komen is niet steekhoudend. De maatregelen hebben direct of indirect wel degelijk een positief effect op het milieu. De oplossingen waarmee de groep zelf komt zijn erg mager en ouderwets. Want met alleen de kilometerheffing komen we er niet. De bepleite aanleg van wegen leidt alleen maar tot meer problemen. Mirjam de Rijk: "De organisaties wekken de indruk mee te willen denken over schone en zuinige mobiliteit, maar zodra de eerste milieumaatregel wordt ingevoerd haken ze af." Om een grote transitie te maken naar duurzame mobiliteit is een forse inzet nodig van alle betrokkenen, en zeker ook het bedrijfsleven. In het afgelopen jaar is daarom een breed overleg opgezet waarbij alle betrokkenen intensief streven naar verbetering van het milieu. Het is daarom teleurstellend dat deze partijen nu oproepen tot een door het publiek breed gesteunde protestactie tegen deze vergroeningsmaatregelen. Met zo'n protestactie is noch de bereikbaarheid noch het milieu geholpen.

http://www.natuurenmilieu.nl


Geen marktwerking in Europa

Onderwerp: Handtekeningenactie FERPA EN EVV

Beste mensen,

De Europese vakcentrale, het EVV en de FERPA, zijn bezig met een handtekeningenactie tegen de marktwerking in Europa. De actie loopt tot november 2007. Het streven is om ťťn miljoen handtekeningen te verzamelen en zo de Europese Commissie op andere gedachten te brengen. Dat moet ons toch lukken?!

Hieronder een korte uitleg over de actie, meer info via de link: De Europese bonden verzamelen op dit moment via internet handtekeningen van Europeanen. De bedoeling is tenminste 1 miljoen steunbetuigingen bijeen te brengen. Ook de FNV steunt deze oproep. Want marktwerking heeft desastreuze gevolgen voor werknemers: de ontslagen thuiszorgmedewerkers kunnen erover meepraten.

Binnen Europa waait een neo-liberale wind. Het introduceren van marktwerking in het onderwijs en in de gezondheidszorg staat hoog op de agenda van de politici in Brussel. Door concurrentie zou de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren en de prijs dalen. In de praktijk is de liberalisatie vooral winstgevend voor de bedrijven. Werknemers gaan er sterk op achteruit. De FNV gaat daarom samen met haar Duitse zuster, de Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) actie voeren. De beide bonden eisen dat de Europese Commissie het algemene belang voorrang geeft. Diensten die van algemeen belang zijn, moeten worden beschermd. Iedereen heeft immers recht op toegang tot goede gezondheidszorg.

De Europese bonden verzamelen op dit moment via internet handtekeningen van Europeanen. De bedoeling is tenminste 1 miljoen steunbetuigingen bijeen te brengen. Tekent u ook? Teken de petitie

Snelkoppeling naar: http://www.fnv.nl/helpjezelf/europa/fnv_in_europa/nieuws/
handtekeningactie_tegen_marktwerking_in_europa.asp

Het Europees Vak Verbond en de FERPA rekenen op u!

xxx


Video - Vaccination - The Hidden Truth (90 minutes)

This is the shocking but extremely informative video documentary Vaccination - The Hidden Truth (1998) where fifteen people, including Dr. Viera Scheibner (a PhD researcher), five medical doctors, other researchers, reveal what is really going on in relation to illness and vaccines. Ironically, the important facts come from the orthodox medicine?s own peer-reviewed research. With so much government and medical promotion of vaccination for prevention of disease, the video is clearly devoted to presenting the other side of the issue that parents and others are not being told. The result is a damning account of the ineffectiveness of vaccines and their often harmful effects. It declares that parents are not being told the truth by the media, the Health Department and the medical establishment, with a medical doctor, Dr. Mark Donohoe, confessing that "It is a problem for me that I am part of a profession that is systematically lying to people?". Find out how vaccines are proven to have harmful effects to your health and why do we still have to be vaccinated although there is no real need for it. Although many people simply refuse to believe this, the impeccable documentation presented in this amazing video has changed the minds of many who saw it.

Tip: Alie Kiewiet2007 archief

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats