weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 


12 okt


Ziekenhuizen draaiden goed in 2006

De Nederlandse ziekenhuizen hebben vorig jaar goed gedraaid. In 2006 behaalden de academische en algemene ziekenhuizen bij elkaar een nettowinst van 126 miljoen euro. Bij een gezamenlijk eigen vermogen van 1,5 miljard euro betekent dat een rendement op eigen vermogen van ruim 8%, zo blijkt uit berekeningen die zijn gemaakt op basis van gegevens van internetdatabank Zorgsectorinfo.nl. Dit gunstige cijfer werd negatief beÔnvloed door een klein aantal ziekenhuizen dat het vorig jaar in het rood terecht kwam en daarmee het rendementscijfer van de ziekenhuissector aanzienlijk naar beneden haalde. In totaal leden twaalf van de 94 academische en algemene ziekenhuizen een verlies van meer dan een miljoen euro. Bij elkaar bedroeg dit verlies ruim 45 miljoen euro. Vier ziekenhuizen leden zelfs een verlies van meer dan vier miljoen euro, met een tweetal negatieve uitschieters: het Amphia ziekenhuis in Breda (ruim acht miljoen verlies bij een omzet van 281 miljoen) en het UMC Sint Radboud in Nijmegen (ruim elf miljoen verlies bij een omzet van 561 miljoen). Vier ziekenhuizen hadden eind 2006 een negatief eigen vermogen. Verreweg het grootste deel van de Nederlandse ziekenhuizen echter heeft vorig jaar uitstekend verdiend. Elf ziekenhuizen boekten een winst van meer dan vier miljoen euro. De hoogste winst werd gemaakt door het Universitair Medisch Centrum Utrecht: ruim 25 miljoen euro. Het Gemini ziekenhuis in Den Helder en ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen scoorden relatief het best met rendementen van 6% van de omzet (dit zonder positieve invloeden uit eerdere jaren op de winst), zo becijferde Zorgsectorinfo.nl.

Nog wat personeel eruit en nog meer winst.... werkt bij Unilever ook zo..... de handel in ziekte is nog altijd lucratief, Dr Rath zei het al....

Ron


Video - Is Metformin Your Only Option for PCOS?


Inspectiedienst start onderzoek naar 'studentengrap' met geitjes

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (Dierenpolitie) start een onderzoek naar de oorzaak van de ernstige verwaarlozing van twee geiten in Amsterdam. De Dierenbescherming Amsterdam werd gebeld door een studentenvereniging in het centrum van de stad, dat de dieren voor hun deur stonden en dat ze geen flauw idee hadden waar ze vandaan kwamen. Toen de geiten daar door de Dierenambulance waren weggehaald bleken ze ziek te zijn. Eťn van de twee dieren heeft het niet overleefd. De eerste indruk is dat het gaat om een uit de hand gelopen, misplaatste studentengrap zoals deze vaker voorkomen. Verwaarlozing van dieren is echter een misdrijf dat door de Dierenpolitie zeer serieus wordt genomen. De komende tijd probeert de inspectiedienst te reconstrueren wat er is gebeurd en wie de dader is van deze verwaarlozing met dodelijke afloop. Deze kan rekenen op een proces-verbaal, wat er toe kan leiden dat hij/zij zich voor de rechter moet verantwoorden.

Eenvoudig is dit onderzoek echter niet, aangezien bij veel studentenverenigingen een strenge moraal heerst om de 'vuile was' niet buiten te hangen. In veel gevallen wordt leden opgedragen hun mond te houden over incidenten, met het dreigement dat represailles volgen indien dat wel gebeurt. Men verliest daarbij andere belangen soms volledig uit het oog, zoals in dit geval waarbij een dier het met de dood heeft moeten bekopen. De inspectiedienst is ook bij een studentenvereniging in de provincie Utrecht actief met een onderzoek. Op het Meldnummer Dierenmishandeling (0900 - 20 21 210) kwam een melding binnen dat mannelijke studenten bij een ontgroeningsritueel stierenbloed moesten drinken, de hele dag met een stierenpenis in hun broekzak moesten lopen en seks moesten hebben met een levende kip. Indien ze dit niet deden, zou de kip worden omgedraaid om in de penis van de weigeraars te pikken. Ook in deze zaak is de eerstejaars studenten volgens de melder een zwijgplicht opgelegd.

 

Het ergste is nog dat de mensen die dit doen later aan de top van de industrie en overheid etc staan en dan dan slap gaan lullen over normen en waarden....dit heeft niets met humor te maken maar alles met een zieke geest.....

Ron


Kinderen kiezen meest toegankelijke attractiepark

In de draaimolen. Samen avonturen meemaken. Samen eten. Dat willen alle kinderen. Met ťn zonder handicap. Daarom testen kinderteams op 17 oktober attracties in het hele land op 'leukheid' ťn toegankelijkheid. Op 17 oktober om 17.30 uur reikt een kinderjury in dierenpark Amersfoort de eerste Kindertoegankelijkheidsprijs uit. Maar liefst 14 attractieparken, speeltuinen en dierentuinen dingen mee naar deze bijzondere prijs. Ze stellen die middag hun deuren open voor het meest kritische testteam dat ze ooit over de vloer hebben gehad: een OK-team bestaande uit kinderen met en zonder handicap. De testteams gaan aan de hand van een hele lijst na of de attractie bruikbaar en toegankelijk is voor zowel kinderen in een rolstoel, blinde of dove kinderen, kinderen met een voedselallergie, lange kinderen, enzovoorts. Belangrijkste voorwaarden: de attractie moet toegankelijk zijn, maar vooral LEUK! 's Middags rond 17.30 uur worden alle scores doorgebeld naar dierenpark Amersfoort. Na een half uurtje is bekend wie de prijs heeft gekregen. De winnaar mag een jaar lang overal laten weten dat zijn of haar attractie de deuren open heeft staan voor zoveel mogelijk kinderen met een handicap. En hun families natuurlijk.

Groene Tafel
Daarnaast is er nog een bijzondere prijs: de Groene Tafel. Deze picknicktafel is speciaal ontworpen voor mensen met en zonder beperking. Bijzonder is dat tijdens de uitreiking van deze prijs de DVD-single 'Nederland Gastvrij voor Iedereen' te zien en te horen is. Hoofdrolspeelster daarin is Mis(s) Reni de Boer, ambassadeur van Onbeperkt Nederland. De uitreiking van de Kindertoegankelijkheidsprijs vindt plaats in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. Deze week wordt mogelijk gemaakt door een financiŽle bijdrage van het Revalidatiefonds. In deze week wordt ook een toegankelijke stadswandeling in Den Haag gehouden. De Algemene Nederlandse Bond van Ouderen houdt een congres over toegankelijkheid "Stoep en straat" en Viziris reikt de Buitengewoon Veiligprijs uit op de Dag van de Witte Stok. Zie voor alle activiteiten:

www.weekvandetoegankelijkheid.nl


Video - Massage Oil - How much should you use


GCO organiseert conferenties innovatieve kankertherapie

"Het is nu tijd om het klinische onderzoek te starten om daarmee de werkzaamheid van de veelbelovende medische techniek BNCT aan te tonen." Dit zegt professor Sauerwein, radiologisch oncoloog verbonden aan de Universiteit Essen en coŲrdinator van het Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) project. De therapie maakt het mogelijk om niet-operabele soorten van kanker te behandelen. Met het ingaan van een tweede fase in de toepassing van BNCT zijn deze week twee conferenties bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) in Petten georganiseerd. Tijdens de conferenties zullen wetenschappers zich buigen over het type kanker dat het best met BNCT is te behandelen en wat voor soort klinische studies er voorbereid en uitgevoerd moeten worden met het oog op de verdere ontwikkeling van de behandeling. Ook zullen de participanten bespreken hoe ze tot een hechtere internationale samenwerking op het gebied van BNCT kunnen komen. Aansluitend op de conferenties in Petten vindt op 13 oktober het eerste Japan-Europa symposium over BNCT plaats. Het behandelcentrum bij de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten is tot stand gekomen in samenwerking met GCO, de universiteit Essen en het medisch centrum van de VU in Amsterdam. De eerste patiŽnt werd precies tien jaar geleden voor het eerst bij de HFR behandeld. De therapie stoelt op twee pijlers: de voorkeur van een tumor voor de opname van bepaalde boriumverbindingen en de splijting van de atoomkern van borium na de invangst van een neutron. De HFR produceert de neutronen. Dit zijn atoomkerndeeltjes die tijdens het splijtingsproces van uranium in de kern van de reactor vrijkomen. Als borium een neutron invangt, zal het atoom splijten in een onschadelijke lithiumkern en een alfadeeltje dat de kankercel vernietigt. De energie van een alfadeeltje is groot maar legt slechts een korte weg af van een enkele cel, zodat dit het omliggende gezonde weefsel niet aantast.


Video - Kids Bones At Risk


Kids Bones At Risk - For more of the funniest videos, click here


Europa stelt miljard beschikbaar voor waterstofproject

De Europese Commissie heeft woensdag bekend gemaakt dat zij onder de naam Joint Technology Initiative (JTI), een waterstofproject van een miljard euro gaat opzetten. Dit betekent een grote stimulans voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO)en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Bij het JTI werken publieke partijen en onderzoekscentra zoals het ECN en GCO samen met energiebedrijven. Beide bedrijven doen onderzoek naar het gebruik van waterstof als alternatief voor fossiele brandstof en naar brandstofcellen. GCO richt zich daarbij vooral op het gebruik van waterstof, terwijl het zwaartepunt voor ECN meer bij het ontwikkelen van technieken ligt. GCO speelde al een grote rol in het Waterstof- en Brandstofcel Technologieplatform, de voorloper van het huidige JTI. Inmiddels hebben tientallen grote Europese bedrijven zoals DaimlerChrysler, Shell, BP International Limited en Siemens zich aangesloten bij het JTI. De samenwerking tussen het bedrijfsleven en de Europese overheid maakt sneller en efficiŽnter onderzoek naar waterstofenergie en brandstofcellen mogelijk. De Europese stimulans draagt bij aan het zekerstellen van de beschikbaarheid van energie en het terugdringen van broeikasgasemissies. Mede door dit initiatief kunnen naar verwachting waterstof- en brandstofceltechnologieŽn twee tot vijf jaar eerder op de markt worden gebracht.

Op de onderzoekslocatie Petten in de Noord Hollandse duinen werken bij GCO 160 onderzoekers uit heel Europa aan oplossingen in de vorm van schone energie. Naast het geven van wetenschappelijk advies aan de beleidsmakers van de Europese Commissie, is het testen van brandstofcellen en waterstoftanks een belangrijke activiteit van GCO. Hiervoor heeft het centrum, als enige in Europa, twee bijzondere testfaciliteiten tot haar beschikking. In een van de testkamers wordt de duurzaamheid van de brandstofcel getest onder verschillende omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld worden gekeken hoe lang een waterstofauto het in het vochtige Schotse klimaat of de brandende Griekse zon uithoudt. In een bunker onder een duin testen GCO-medewerkers verschillende soorten brandstoftanks achter metersdikke betonnen muren. Waterstof is een belangrijk alternatief voor de steeds schaarsere fossiele brandstoffen als aardolie en aardgas. In een brandstofcel wordt waterstof met zuurstof omgezet in water. De energie die bij deze daarbij vrijkomt, levert weer elektriciteit die een elektromotor aandrijft. In tegenstelling tot een `gewone' verbrandingsmotor is waterstof als energiedrager geluidlozer, efficiŽnter en veel schoner omdat het alleen wateruitstoot heeft.


 

 

11 okt


Belangrijk > Flossen tegen een infarct

Door chronische ontstekingen in de mond loop je meer risico op hart- en vaatziekten. Maar hoe zit dat precies? Onderzoekers van het AMC en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) zagen dat een bepaald eiwit, PAI-1, in grotere hoeveelheden aanwezig is bij patiŽnten met ernstige parodontitis, een chronische infectie van het tandvlees en het onderliggende bot. Het eiwit regelt de afbraak van bloedstolsels

http://www.zorgkrant.nl/read.html?id=4806


Video - Lyme Disease


Overheid moet burger meer vertrouwen

"Politici moeten minder beloven dat de overheid wel alles oplost. Politici en ambtenaren moeten de natuurlijke neiging weerstaan om voor elk probleem een overheidsoplossing te verzinnen. Als je als overheid vertrouwen aan de burgers geeft, krijg je ook verassend vaak het vertrouwen terug." Dit schrijft Erik Gerritsen, kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam in het boekje 'Burger aan het roer', dat vandaag tijdens de Nicis-jaarconferentie is gepresenteerd. Aan de hand van tien praktijkvoorbeelden wordt geschetst, hoe de burger zelf in staat is problemen op te lossen. "Burger aan het roer' is een gezamenlijke uitgave van Nicis Institute en de gemeente Amsterdam. Er wordt in de publicatie ingegaan op praktijkvoorbeelden die variŽren van de adoptie van afvalcontainers, schooluitval, organisatie van busvervoer tot het gemengd naar school gaan van allochtone en autochtone kinderen. Bij de voorbeelden wordt aangegeven welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn tot het slagen van de betrokkenheid van burgers. Een belangrijk onderdeel is ook de tips voor ambtenaren, die vooral worden opgeroepen goed te luisteren, burgers te ondersteunen en niet alleen vanuit kantoor te werken. "Het boekje 'Burger aan het roer' is een praktische gids die in veel steden gebruikt kan worden", aldus wetenschappelijk directeur W.A. (Wim) Hafkamp van Nicis Institute. "De kracht zit in de eenvoudige toepassing van een aantal spelregels. Ik vind het in de Week van de Democratie een prachtig voorbeeld van hoe gemeenten burgers meer kunnen betrekken bij en verantwoordelijk maken voor de eigen leefomgeving."

http://www.nicis.nl


Video - Food Diggers CIA


Genvariant uitgestorven door infectiedruk

Migratie uit Afrika heeft menselijk afweersysteem veranderd. Een genvariant van de receptor TLR4 die de gevoeligheid voor bloedvergiftiging (sepsis) vergroot en tegelijkertijd bescherming biedt tegen een ernstige vorm van malaria, komt niet voor bij de bewoners van Europa en AziŽ. In West-Afrika is deze genvariant echter wel aanwezig. Dit opmerkelijke verschil in de verspreiding van genvarianten over de werelddelen is verklaarbaar met behulp van de evolutietheorie. Met dit onderzoek wordt voor het eerst aangetoond, dat infectiedruk heeft geleid tot natuurlijke selectie op genen van de TLR receptoren. Deze receptoren zorgen voor de herkenning van micro-organismen door het immuunsysteem. Op 9 oktober rapporteren onderzoekers van het UMC St Radboud hierover op de website van het wetenschappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

Een klein onderdeel van het menselijke immuunsysteem, TLR4 (toll-like receptor 4) genaamd, speurt naar de aanwezigheid van bepaalde bacteriŽn in het lichaam en stelt het immuunsysteem daarmee in staat om deze bacteriŽn onschadelijk te maken. Het gen dat codeert voor TLR4, komt in drie vormen voor: het ‘gewone’ wilde type; een variant met een afwijking op genlocatie 299 en een variant met twee afwijkingen: zowel op locatie 299 als op locatie 399. Deze drie vormen zijn niet gelijk over de werelddelen verspreid, ontdekte Bart Ferwerda, Mihai Netea en andere onderzoekers van de Interne Geneeskunde afdeling van het UMC St Radboud. Met hulp van internationale collega’s verzamelden ze genensets van vijftien bevolkingsgroepen in Afrika, Europa, AziŽ en Zuid-Amerika.

http://www.umcn.nl/overhetumc?path=overhetumc/nieuws/homepage/
genvariant_uitgestorven_door_infectiedruk


DNA-profiel kan ontstaan en ernst ziekte van Crohn voorspellen

Het is mogelijk om op basis van DNA-onderzoek in te schatten of iemand veel risico loopt om de ziekte van Crohn te krijgen. Ook het beloop van de ziekte is hiermee te bepalen. Het is voor het eerst dat op basis van DNA-analyse uitspraken gedaan kunnen worden over het beloop van een complexe ziekte met meerdere ontstaansfactoren als de ziekte van Crohn. Dit blijkt uit onderzoek van maag-darm-leverarts Rinse Weersma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij promoveert op 17 oktober op zijn onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische ontstekingsziekten van de darm. Er zijn in Nederland naar schatting 35.000 mensen die deze ziekten hebben. Veel voorkomende klachten bij de ziekten zijn diarree, bloedverlies, vernauwingen in de darmen en oog- of huidaandoeningen. De ziekte kent wisselende periodes van activiteit en ontstaat vaak al op jonge leeftijd. De ziekteveroorzaker is onbekend. Er is sprake van een verstoorde immunologische reactie op de normaal aanwezige bacteriŽn in de darm. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat ook omgevingsfactoren een rol speelt bij het ontstaan van deze ziekte. Verder hebben epidemiologische onderzoeken hebben aangetoond dat de ziekte vaker voorkomt binnen families en bij tweelingen. Dit suggereert dat er naast de eerder genoemde factoren ook een erfelijke, genetische factor moet zijn bij het ontstaan van de ziekte.

Genetisch onderzoek
Weersma onderzocht de genetische achtergrond van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Hiervoor verzamelde hij, in samenwerking met alle UMC’s in Nederland, DNA-materiaal van in totaal 3000 patiŽnten. Tevens bracht hij alle klinische karakteristieken van deze patiŽnten in kaart. In zijn onderzoek beschrijft Weersma genetische associaties tussen mutaties in meerdere genen die het risico op het ontstaan van IBD verhogen.

Nieuwe associaties en betekenis klinische praktijk
Weersma toont aan dat het mogelijk is om op basis van DNA onderzoek een risicoprofiel te maken met betrekking tot het risico op het ontstaan en de ernst van het beloop van de ziekte van Crohn. Uit zijn onderzoek blijkt verder dat eerder gevonden mutaties in IBD5, DLG5, NOD2, ATG16L1 en IL23R, ook in de Nederlandse populatie zijn geassocieerd met de ziekte van Crohn. Hij beschrijft ook nieuwe mutaties in het gen RUNX3 die het risico op het krijgen van colitis ulcerosa verhogen. Bovendien blijkt dat erfelijke factoren een grotere rol spelen bij het ontstaan van de ziekte van Crohn bij personen onder de 18 jaar dan bij het ontstaan op volwassen leeftijd.


Video - Garlic Broccoli Video Recipe

Voor het bakken wordt geklaarde boter (ghee) gebruikt...


Aktie huisartsen

Afgelopen zaterdag besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan de problemen die mensen ondervinden bij het wisselen van huisarts. De uitzending werd door 1.239.000 mensen bekeken. Zij zagen hoe de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het volledig met Iris van Bennekom, NPCF-directeur, eens was dat het wisselen van huisarts eigenlijk geen probleem mag opleveren. Dat is de theorie. De praktijk blijkt anders. Bij het meldpunt Consument en Zorg zijn diezelfde avond zo'n 100 reacties binnengekomen.

http://www.npcf.nl/?id=2869


Rookverbod goed voor restaurants - Minister Klink en Koninklijk Horeca in achterhoedegevecht

Uit een enquÍte van Cultureel Gastronomisch Magazine Bouillon! blijkt dat de Nederlander beduidend meer uit eten zal gaan wanneer in de restaurant, bistro's en eetcafťs een rookverbod zou gelden. Een op de drie ondervraagden (8000) zegt vaker buiten de deur te gaan eten als er niet gerookt wordt. De Nederlandse restaurateur is ook gematigd optimistisch. Vijftien procent verwacht meer omzet, negen procent ziet de omzet slinken. Bijna veertig procent van de ondervraagde eetgelegenheden (600) heeft al een rookkamer of -lounge ingericht. Het gekrakeel tussen Minister Klink en de Koninklijk Horeca Nederland lijkt meer een achterhoedegevecht, al is het idee om bij een overtreding van het rookverbod alleen de ondernemer te straffen, product van een bizarre denkwijze.

Publieks-enquÍte:
Respons op 8000 adressen: 950

9% van de ondervraagden gaat minder uit eten als er niet meer gerookt mag worden in restaurants. Meer dan negentig procent vindt het prima.
33% zal vaker gaan eten in restaurants, bistro's en eetcafťs wanneer er niet meer gerookt mag worden.
17% zal een ander adres zoeken als er mensen voor de deur staan te roken.
36% vindt dat het rookverbod ook voor terrassen moet gelden. De rest noemt een rookverbod op het terras vaak betuttelend.

Een paar opvallende reacties
- Uitnodigend is het zeker niet als mensen op de stoep staan te roken en de uitgetrapte peuken weer naar binnen lopen.
- De vlag gaat uit
- In Stockholm heb ik ervaren dat een rookverbod in restaurants en cafťs prima werkt. Binnen is het veel frisser en kleding stinkt niet langer naar rook. De verstokte rokers gaan zonder problemen even naar buiten. Wat meespeelt, is dat op de terrassen dekentjes klaarliggen om tijdens de rooksessie warm te blijven
- Hoe lekker het eten ook is, ik hou er niet van om `uitgerookt' te worden.
- Buiten staan met lotgenoten heeft ook wel wat
- Duur eten en geen mooie sigaar opsteken? Dat is karaktermoord.
- In CaliforniŽ mag je zelfs op het strand niet roken!
- De beroepszeikerds moeten altijd hun ei kwijt. Morgen is het weer iets anders

EnquÍte Restaurateurs
Ruim 600 adressen. Respons: 99
15% van de ondervraagde restaurateurs verwacht meer te gaan omzetten
9% verwacht minder te gaan omzetten
38% gaat een aparte ruimte voor rokers maken of heeft er al een
20% maakt het niet zo veel uit of ze de rook van rokende gasten in moeten ademen. Dat zijn meestal zelf rokers.

Conclusie:
De restaurateurs zien het aantal extra restaurantbezoeken somberder in dan de gasten zelf. Er zijn toch nog opvallend veel mensen die vinden dat het rookverbod ook voor terrassen moet gelden en er zijn opvallend veel restaurateurs die al een rookkamer of -lounge hebben. In het geheel genomen kun je stellen dat zowel gast als restaurateur het rookverbod niet onsympathiek is.

www.bouillonmagazine.nl


Video -How to Grow Bean Sprouts


Extra ondersteuning voor mantelzorgers

Om het werk van mantelzorgers te verlichten, gaat staatssecretaris Bussemaker afspraken maken met gemeenten voor extra ondersteuning.

Mantelzorgers (mensen die voor hun zieke familieleden of vrienden zorgen) kunnen vanaf volgend jaar bij hun gemeente terecht voor:

inspraak en advies;

deskundigheidsbevordering (o.a. cursussen en trainingen);

praktische hulp;

een makelaarsfunctie (koppelt potentiŽle vrijwilligers aan klussen die voldoen aan hun wensen).

Dat staat in de Beleidsbrief Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 2008-2011 die de staatssecretaris vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hierin geeft zij aan hoe het kabinet de komende jaren de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wil stimuleren.

Maatwerk
Uiteindelijk moeten gemeenten zorgen voor individueel maatwerk, bijvoorbeeld rondom ‘regeltaken’. Het gaat hierbij om het aanvragen van indicaties of hulpmiddelen of om het vinden van passende oplossingen voor problemen bij het combineren van arbeid en zorg.

Sociaal kapitaal
Vorig jaar hielpen 1,4 miljoen Nederlanders zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Bussemaker geeft aan veel belang te hechten aan deze vorm van zorg. 'De actieve betrokkenheid van burgers is het sociale kapitaal van ons land. Hun betrokkenheid is een zaak van ons allen.’


Toezicht verkoop alcohol aan jongeren schiet tekort

De handhaving van de regels voor de verkoop van alcohol kan beter. Dat zei minister Klink dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), die verantwoordelijk is voor het toezicht op de Drank- en Horecawet, gaat de controle op alcoholverkoop verscherpen. De VWA neemt voor deze taak 25 extra mensen aan. Nu houden 79 mensen zich met de controle op alcoholverkoop bezig. Er komt een proef om deze controle aan de gemeenten over te dragen. In november komt het kabinet met een 'alcoholbrief'. In deze brief aan de Tweede Kamer staan alle maatregelen die het kabinet wil nemen, bijvoorbeeld rond de verkoop van alcohol in avondwinkels en supermarkten.


Video - Several diseases and conditions can affect vision


Zwangere altijd naar bedrijsarts

Zwangere werknemers zouden altijd voor een preventief consult bij de bedrijfsarts moeten komen. Daarmee is een deel van het ziekteverzuim onder zwangere en net bevallen vrouwen te voorkomen.

http://www.nu.nl/news/1268155/151/Zwangere_altijd_naar_bedrijsarts.html

Ditta


Net als in voorgaande jaren zal de milieupolitie Haaglanden controleren

De donkerperiode is sinds 1 september weer van kracht. Dit betekent voor de glastuinbouwsector dat er tussen 20.00 uur en 24.00 uur geen lichtuitstraling als gevolg van assimilatiebelichting mag
plaatsvinden.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12928

Ditta


Kamer aarzelt nog met middelenwet

De fracties van CDA, VVD en SGP nemen uiterlijk donderdag het besluit of ze instemmen met de nieuwe Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat hebben de fractiespecialisten vandaag
afgesproken.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12939

Ditta


Air so Pureģ: Nieuw merk voor luchtzuiverende planten

Op de Horti Fair en op de handelsbeurs Aalsmeer Market werd het exclusieve plantenmerk ‘Air So Pure’ geÔntroduceerd. Een primeur, want voor het eerst wordt zichtbaar gebruik gemaakt van herkenbare kwaliteit en bewezen luchtzuiverende werking van planten als belangrijkste koopargument voor de consument. De nieuwe telersvereniging ‘Air So Pure’ springt hiermee praktisch in op de media-aandacht rondom de positieve invloed van kamerplanten op de gezondheid van mensen.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12938

Ditta


 


10 okt


Video - Stress door straling


DNA-profiel kan ontstaan en ernst ziekte van Crohn voorspellen

Het is mogelijk om op basis van DNA-onderzoek in te schatten of iemand veel risico loopt om de ziekte van Crohn te krijgen. Ook het beloop van de ziekte is hiermee te bepalen. Het is voor het eerst dat op basis van DNA-analyse uitspraken gedaan kunnen worden over het beloop van een complexe ziekte met meerdere ontstaansfactoren als de ziekte van Crohn.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2007/persberichten/103_07


Video - Silent Clots - Life's Biggest Killer


Kaalkap in Canada voor Nederlandse dagbladen

De drie grote Nederlandse krantenuitgevers PCM, Wegener en de Telegraaf Media Groep nemen af van een papierproducent die zich schuldig maakt aan grootschalige verwoesting van Canadese oerbossen. Kranten als NRC, Telegraaf en Volkskrant kunnen gedrukt zijn op papier dat rechtstreeks uit de oerbossen afkomstig is. Greenpeace heeft contact gehad met de drie uitgevers. Zij hebben schriftelijk tegenover Greenpeace verklaard niet te stoppen met het afnemen van Abitibi. Greenpeace wil dat de regering ingrijpt en ervoor zorgt dat er voor de Nederlandse import geen oerbos verdwijnt.

Abitibi heeft vergunningen om in de provincies Ontario en Quebec te kappen, waar nog maar een fractie van het oorspronkelijke oerbos over is. Satellietbeelden verzameld door Global Forest Watch laten zien dat van alle oerbossen onder beheer van Abitibi meer dan 74 procent gefragmenteerd en aangetast is door grootschalige kaalkap. Abitibi is in een langdurig conflict verwikkeld met de inheemse bevolking van Canada over het gebruik van de bossen. Abitibi levert jaarlijks 26.000 ton krantenpapier aan Nederland en is daarmee de grootste Canadese leverancier van krantenpapier. Slechts een fractie van het krantenpapier van Abitibi is gerecycled: uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat het papier van Abitibi voor meer dan negentig procent uit nieuwe houtvezels bestaat.

Per jaar kappen bedrijven in Canada meer dan 700.000 hectare bos, een oppervlakte van twee-en-een-half maal de provincie Noord-Holland. Grote stukken bos worden verwoest voor kranten, boeken en toiletpapier. Canada bezit de grootste wouden van Noord-Amerika. Deze vormen het natuurlijke leefgebied voor bedreigde diersoorten als de lynx, de wolf en de kariboe. Het behoud van de oerbossen is essentieel voor hun voortbestaan.

Recent onderzoek in opdracht van Greenpeace laat zien dat de oerbossen wereldwijd behalve voor papier en hout ook massaal verdwijnen voor de import van vlees, soja en palmolie. Deze laatste twee zijn onzichtbare grondstoffen voor onze dagelijkse boodschappen. In de afgelopen tien jaar is meer dan 1,5 miljoen hectare bos verwoest voor de Nederlandse import van deze producten. Campagneleider Hilde Stroot van Greenpeace: "Als consument moet je erop kunnen vertrouwen dat er geen oerbos verdwijnt voor je krantje en er geen regenwoud is platgebrand voor je pindakaas. Het is nu niet mogelijk om verantwoord boodschappen te doen. Het is de hoogste tijd dat de overheid ingrijpt en zorgt dat de Nederlandse economie oerbosvrij wordt. Anders zien we straks door de boodschappen het bos niet meer."

http://www.greenpeace.nl/oerbosvrij


Video - Zendmast bij school geeft gezondheidsklachten


Duitse artsen voeren campagne tegen Gesundheitskarte

De Duitse artsenorganisatie IPPNW is een campagne begonnen tegen de invoering van de elektronische Gesundheidskarte. Volgens de artsenorganisatie vormt de zorgpas een gevaar voor de arts-patiŽnt verhouding omdat de privacy van de patiŽnt.

http://www.ictzorg.com/home/id101-20505/


Video - We Become Silent - The Last Days Of Health Freedom


Nieuwe aanknopingspunten voor vermindering vaatweerstand

Bij hartfalen zal het lichaam reageren om de weefseldoorbloeding in stand te houden. Een van de reacties is verhoging van de vaatweerstand. Op de korte termijn is dit gunstig, maar op de lange termijn schadelijk voor het hart. Ying Xu onderzocht de rol van caveolae bij de verhoging van de vaatweerstand.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief33_07/promotie/33_05


Ziekteverwekkende injectie

Voor een goed begrip van de aard van een infectieziekte is het belangrijk om in detail te weten hoe de wisselwerking van het injectie-apparaat met de gastheer op moleculair niveau verloopt. Musa Sani onderzocht dit bij een bacterie die een vorm van dysenterie veroorzaakt.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief33_07/promotie/33_06


Video - Asbestosis

http://video.google.com/videoplay?docid=-3380663619647014232&q


Franse minister: verdubbel biologisch areaal

De Franse minister van Landbouw, Barnier, wil het areaal biologische landbouw in Frankrijk de komende vijf jaar verdubbelen. Hij heeft dan ook beloofd hiervoor flink in de buidel te tasten.

http://www.biologica.nl/detail_press.phtml?act_id=526


Biologische eieren zijn het populairst

http://www.volkskrant.nl/economie/article468673.ece/Biologische_eieren_zijn_het_populairst


Video - Australian politician


Massage met Thaise kruidenstempels

Zoals in andere stukjes over massage reeds is aangegeven wordt het lichaam in de westerse wereld steeds verder naar de achtergrond verdreven, terwijl dit toch een van de belangrijkste onderdelen van het leven is om als basis te dienen om positief in het leven te staan. Met de kruidenstempelmassages bereik ik bij de mensen een dieper niveau in hun ontspanning, waardoor spanningen loskomen en het lichaam op stroming komt. Het bereikte gevoel van ontspanning in het lichaam is weer afhankelijk van de persoon in kwestie en kan dagen tot weken na een behandeling aanhouden. De gejaagdheid en produktiedwang in het westen bekorten jammerlijk genoeg de positieve werking van de massages.

Wat houdt nu een kruidenstempelmassage in? De kruidenstempel- en oliemassages vinden hun oorsprong in Thailand. Daar worden de kruidenstempels en olie gemaakt en gebruikt in de ziekenhuizen. Voordat iemand een operatie ondergaat worden ze eerst behandeld met een stoombad en een kruidenmassage. Hiermee gaat men ontspannen de operatiekamer in. In de werkplaatsen van de ziekenhuizen worden de stempels gemaakt. In katoenbuidels worden een twaalftal kruiden gestopt. Deze kruiden hebben een ontspannende en geneeskrachtige werking op het lichaam. De vorm van de stempel doet denken aan een champignon. De witmaker die in Thailand gebruikt wordt in de stempels, wordt in Europa niet gebruikt omdat we vaak al wit genoeg van ons zelf zijn.

De behandeling begint in mijn praktijk vaak met een voetenbad. In het verwarmde water vindt de eerste ontspanning plaats. Hierna stapt men over in een Thaise stoomcabine, de stoom in deze cabine is vermengd met Thaise kruiden. Het lichaam ontvangt hier een diepere ontspanning. Na deze ontspanning in de stoomcabine ga ik verder met de kruidenstempels. De stempels worden verwarmd in een stoompan. Met deze stempels bestempel ik bepaalde plekken op het lichaam, waaronder ook chakra's. De werking van de kruiden in deze stempels gaat op die plekken dieper het lichaam in. De behandeling wordt afgesloten met een warme oliemassage van gezicht en/of voeten.

Welk effect heeft nu zo'n Thaise kruidenstempel?
Het geeft een diepere ontspanning voor lichaam en geest. Het geeft weer energie en een fit gevoel. Het bestrijd stress, vermoeidheid en slapeloosheid. Het zorgt voor een goede doorbloeding van de behandelde lichaamsdelen. De kruiden hebben een reinigend effect op de organen. Het brengt verlichting bij spierpijn, bij allerlei vormen van reuma, jicht en spierdystrofie. Het kan ondersteunend werken bij mensen met overgewicht. Het stimuleert het zelfgenezend vermogen van het eigen lichaam.

In mijn praktijk die ik nu zo'n 11/2 jaar heb, heb ik positieve resultaten bereikt bij mensen met onder andere burn-out, hooikoorts, slapeloosheid, lang bestaande huiduitslag, fibromyalgie, reuma en jicht.

Lizet van Veen
www.salon-LiVe.nl


Nieuwtjes op NU.nl

Ditta


Video - Freaking Out at Work


Duits - Wucherung im Darm

Wird Darmkrebs frŁh erkannt, kann er schneller geheilt werden
http://www.heute.de/ZDFde/inhalt/17/0,1872,1014449,00.html

Ditta


Kom in actie en vraag om zuinige auto’s in Europa

Het Europees Parlement stemt op 22 oktober 2007 over maatregelen om auto's zuiniger te maken. Samen met Friends of the Earth Europe organiseert Stichting Natuur en Milieu een e-mailactie waarmee u het europarlement kunt   vragen om te stemmen vůůr maatregelen waarmee de uitstoot van broeikasgassen door auto's vermindert.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3063


Nieuwe Top10 van zuinige vaatwassers, auto’s en koelkasten

De website www.top10.hier.nu is uitgebreid met een Top10 van energiezuinige vaatwassers. De lijstjes voor auto’s, koelkasten en vriezers zijn geactualiseerd. De meest gangbare inbouwvaatwassers hebben vrijwel allemaal het A-label. Stichting Natuur en Milieu concludeert dat hier de prikkel tot innovatie uit de markt is verdwenen.

www.top10.hier.nu


Nederland vraagt om meer overheid en meer inspraak

Een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking (72%) vindt dat de overheid burgers meer zou moeten betrekken in het vormen van beleid. Het vertrouwen in het kabinet en de Tweede Kamer is laag en de helft van Nederland voelt zich niet vertegenwoordigd in de politiek. In totaal 65% is voor referenda als het gaat om landelijk beleid, waarvan 67% vindt dat deze bindend zou moeten zijn. 50% is voor een gekozen minister-president. Hetzelfde geldt voor Europa: 60% vindt dat er een nieuw landelijk referendum moet komen over het Europese verdrag. Overigens zie je bij alle politieke partijen een meerderheid vůůr dit referendum.

http://www.21minuten.nl/21minuten/images/21minuten_2007_persbericht.pdf

Ditta

 

 

 


9 okt


Orthomoleculaire MBOG-trofee 2007 voor Jan Blaauw

Op het 21e congres van de MBOG gehouden op 6 oktober 2007, is de Orthomoleculaire Trofee uitgereikt aan Jan Blaauw, directeur van Ortho Linea door MBOG-voorzitter drs. Anne Jans. Deze trofee wordt vanaf 1996 jaarlijks toegekend aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de verbreiding van het orthomoleculaire gedachtegoed. De term 'orthomoleculair' werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. Orthos komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond, en orthomoleculair staat voor: de moleculen betreffende. In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men er dus naar met stoffen te werken die het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken.

Jan zet zich vanaf 1983 enorm in om het gedachtegoed van Linus Pauling (tweevoudig Nobelprijswinnaar) uit te dragen middels educatie en het bundelen van krachten in het orthomoleculaire veld, maar ook daar buiten. Dit doet hij al verscheidene jaren en wordt gezien als een goede opleider, motivator, mentor, deskundige en verbinder. Tevens houdt hij de vinger aan de pols wat betreft de wetgeving aangaande voedingsstoffen op Europees en nationaal niveau. Daarnaast staan verschillende publicaties op zijn naam en zijn door hem verschillende voordrachten gehouden op congressen, seminars, opleidingen en bij patiŽntenverenigingen in Duitsland, BelgiŽ en Nederland.

Het 21ste symposium van de MBOG heeft als titel meegekregen: `X factor, over syndroom X en biologische antibiotica'.  De X-factor, een eigentijdse uitdrukking voor twee actuele bedreigingen voor de gezondheid.

De werkelijke oorzaken van overgewicht en het metabool syndroom met diabetes mellitus en hart- en vaatziekten als ernstige gevolgen werden besproken alsmede een succesvolle leefwijze protocol, die in Noorwegen al door 24% van de bevolking is overgenomen.

Het gebruik van antibiotica, vooral ook in de veehouderij, leidt tot resistentie problemen die de gezondheidszorg boven het hoofd groeien. Zijn daar oplossingen voor in de fytotherapie? En hoe kunnen probiotica hulp bieden? Daar werd in de middag door andere deskundigen over gesproken.

Sprekers van deze dag waren:  Dr. Fedon Lindberg, Dr. S.B.A. (Bart) Halkes, Dr. Paul de Groot, Jac. van Dongen, Dr. Ger Bongaerts, Dagvoorzitter Mw. dr. Fokje T. Russchen. Deze dag werd door vele geÔnteresseerde artsen en therapeuten gevolgd.

Ortho Linea is een opleidingsinstituut waar het mogelijk is om een geaccrediteerde beroepsopleiding te volgen tot orthomoleculair therapeut of arts, welke wordt erkend door de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) ( www.ortholinea.nl ).


2007 archief

Okt

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats