weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

8 okt


3.000.000 bezoekers in 2 jaar tijd

De afgelopen dagen hebben wij een nieuwe mijlpaal bereikt, 3 miljoen unieke bezoekers sinds 1/1/2006. Steeds meer bezoekers ontdekken onze informatie sites bomvol wetenschappelijke nieuwtjes maar ook interessante artikelen en nieuwtjes uit bijvoorbeeld de complementaire hoek. We gaan door met het ondermijnen van de industrie propaganda van big food, big pharma en het zogenaamde objectieve Voedingscentrum en blijven u de laatste nieuwtjes en studies van internationale onderzoekers, universiteiten en natuurlijk de klokkenluiders en kritische wetenschappers. We gaan de donkere maanden een beetje educatiever en informatiever maken. Vergeet de gesponsorde TV bagger, verbreedt je kennis en leef bewuster, het kan je leven een stuk aangenamer maken.

Veel leesplezier !

Ron, xxx, Mike, Marjan en alle anderen die bijdragen aan deze site(s).


Video - David Rainoshek on Eating


Ontdoe mij van teveel verpakking !

Ook al zijn de basisstoffen aan het opraken, bijvoorbeeld de olie, men gaat gewoon door met zaken overbodig dubbel te verpakken. Deze verspilling wordt weer goedgepraat door het fenomeen < recylcing >.

Bekijk de Franstalige reportage over dit vreemde gedrag.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311201&sid=8274972&cKey=1191399748000

xxx


De gevolgen van het vuur

Ondanks de vele campagnes van de preventie, verbranden per jaar zo'n 150 personen ernstig in Zwitserland. Zij worden door gespecialiseerde zorg geholpen, die alleen in het CHUV en in het < Hôpital cantonal > van Zurich aangeboden kan worden. Brandwonden behoren tot de meest traumatiserende blessures omdat ze de huid verwoesten; de huid voor een ieder symboliek. Door gebrek aan vooruitgang in de chirurgie moet helaas een persoon met brandwonden leven met een veranderde uitstraling na het ongeluk.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313001&sid=8173471&cKey=1190284183000

xxx


NOVARTIS tegen India

De Zwitserse multinational Novaris verloor de juridische strijd tegen India, de 1e producent van generieke medicamenten. Maar de strijd gaat door: toegang tot medicamenten voor de meest arme landen, maar ook financiering voor onderzoek. Aids, tubercolose en malaria veroorzaken duizenden doden, elke dag en de vrees de prijzen van de medicamenten te zien verhogen is alom aanwezig.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370501&sid=8196878

xxx


Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).

Ofschoon PTSS nog steeds als het primaire indicatiegebied voor EMDR wordt beschouwd hebben de ervaringen met de toepassing van deze behandelmethode de afgelopen jaren laten zien dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

http://www.emdr.nl/indexdonker2.htm

xxx


Video - The Health Benefits of Chinese Food


Zoutlampen

Vanuit de wereldberoemde zoutmijnen in de Hymalaya komen de ruwe zoutstenen die de
basis vormen voor deze prachtige theelichthouders. Deze zoutkristallen zijn zo'n 180 miljoen
jaar geleden ontstaan door het indrogen van oceanen. De zoutkristallen worden diep (250
meter) onder de grond gedolven. Iedere theelichthouder is weer anders van vorm en kleur,
omdat deze handmatig worden verwerkt tot theelichthouder.

Meer info:

http://www.fonteine.com/zoutlampen.html


Video - Coriander None Dietry Fibrous Stomach and Intestine


Sport en spel een 'must ' voor ieder kind Natuur goed voor gezondheid

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een 'must'. Zeker voor kinderen! Kinderen moeten in de gelegenheid zijn om regelmatig in hun eigen buurt te sporten of te spelen in de natuur. Dit houdt ze in vorm en voorkomt of vermindert overgewicht en draagt bij aan een gunstige opgroeisituatie van het kind. Voorzieningen hiervoor dienen zo natuurlijk en laagdrempelig mogelijk te zijn. Natuurspeeltuinen, trapveldjes, oefencircuits voor all-terrain-bikes op wilde natuurterreintjes, openbare sportaccommodaties, speelbossen en -parken en jeugdexcursies naar natuurgebieden zijn voorbeelden die op grote schaal navolging verdienen. Deze en andere aanbevelingen, nuttige handreikingen voor bestuurders en een verzameling inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden in het adviespakket Natuur en Gezondheid deel 2, dat de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) in samenwerking met de Raad voor het Landelijk gebied (RLG) en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) heeft opgesteld.

Hoe benut je natuur voor gezondheid?
De inzet van natuur voor gezondheid moet op regionaal niveau handen en voeten krijgen: provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten hiermee samen aan de slag. Het is de taak van de landelijke overheid om hiervoor een structuur op te zetten, de juiste kennis te ontwikkelen en aan te geven hoe de departement-overschrijdende verantwoordelijkheden worden opgepakt. De gezamenlijke inspanning van overheid en andere stakeholders moet leiden tot een nationale aanpak en uiteindelijk, twee jaar later, tot een nationaal actieprogramma Natuur en Gezondheid. Gelukkig zijn er al veel succesvolle initiatieven waarop kan worden voortgebouwd. Inspirerende praktijkvoorbeelden zijn verzameld in de website/database. Hiermee kunnen initiatiefnemers meteen aan de slag. Speciaal voor lokale bestuurders hebben de RMNO, RLG en RGO een boekje met Handreikingen gemaakt.

Veel onderzoek nodig
Er zij veel aanwijzingen voor positieve effecten van natuur op gezondheid. De wetenschappelijke onderbouwing is echter nog zwak. Veel onderzoek op dit gebied is nodig. Vanuit een 'lerend netwerk' kan een dynamische infrastructuur voor kennisontwikkeling worden opgebouwd. Voor fundamenteel onderzoek, vernieuwend kleinschalig onderzoek, monitoring en evaluatie van praktijkvoorbeelden en de opzet van een 'lerend netwerk' is de komende vijf jaar een investering van 11 miljoen euro nodig. Dit schrijven de raden in het adviespakket Natuur en Gezondheid dat vandaag tijdens een sportontbijt in het Haagse Bos is gepresenteerd aan Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Hans de Goeij, directeur-generaal Volksgezondheid (VWS) en Peter Torbijn, directeur Normstelling, Instrumenten en Beleidskaders (VROM). Minister Verburg gaf samen met een groep schoolkinderen het goede voorbeeld. De minister gaf het startsein voor de trimloop van de kinderen en sprong daarna zelf op de fiets om een rondje door het bos te maken.

www.rmno.nl


Onderzoek Libelle toont aan: levenskwaliteit bij vrouwen onder druk

Vrouwen in Nederland hebben te weinig tijd. Daar zijn ze zelf de dupe van vindt tweederde, maar ook de naaste omgeving lijdt eronder. Twee op de drie vrouwen wil meer aandacht en tijd besteden aan haar partner, kinderen, vrienden en familie. Eenderde vindt haar bestaan zelfs een race tegen de klok. En dat het leven veel vraagt, blijkt uit het feit dat twee op de drie vrouwen afgemat is en gelukkiger zou zijn als ze meer energie had. Dit en meer toont onderzoek van Libelle onder 580 vrouwen aan. Naar aanleiding hiervan start Libelle deze week met een themacampagne om vrouwen bewust te laten nadenken over hoe zij het beste uit hun leven kunnen halen.

Weinig tijd, wel gelukkig
Over het algemeen zijn Nederlandse vrouwen geluksvogels. Meer dan de helft bestempelt haar eigen geluk met een 8 of 9. Slechts zes procent geeft een onvoldoende. Geluk vinden gaat echter niet vanzelf. Een kwart vindt dit zelfs moeilijk. Vrouwen worden gelukkiger door meer tijd en meer energie. Ze vinden zichzelf tekort schieten in aandacht voor de omgeving, maar vooral zichzelf. Zeker de moeders hebben het te verduren. De helft van hen besteedt meer tijd aan haar kinderen dan aan zichzelf. Vrouwen doen na zichzelf vooral de partner (65%) tekort, gevolgd door vrienden (61%), familie (52%) en de kinderen (48%).

Hang naar avontuur
Meer dan de helft van de respondenten vindt zichzelf 'een vrouw van de wereld' en 'leeft met de dag'. Haar behoefte aan avontuur wordt echter lang niet altijd bevredigd. Eén op de drie wil graag meer avontuur in haar leven. Reizen is niet alleen één van de grootste dromen van de vrouw, 40% geeft zelfs aan gelukkiger te zijn als ze meer zou kunnen reizen. Die avonturiersdrang wordt mogelijk ingegeven doordat vrouwen zich jong voelen. 56% van de ondervraagden voelt zich namelijk jonger dan haar werkelijke leeftijd. Maar wie denkt dat dit een garantie is voor een avontuurlijk leven, komt bedrogen uit. Driekwart geeft aan een braaf leven te leiden en is daar eigenlijk heel tevreden mee.

Jezelf zijn begint bij 35
De leeftijdsgrens van 35 jaar is magisch als het gaat om balans. 70% van de vrouwen zegt dat haar leven in balans is. Vanaf de leeftijd van 35 jaar komt dit antwoord in toenemende mate voor. Ook de levenshouding 'evenwichtig en tevreden met wat ik heb' scoort hoog. Maar liefst 84% van de vrouwen herkent zich daarin. Om het meest uit het leven te halen, geven vrouwen als gouden tip 'jezelf blijven'. Voor 44% is dit gesneden koek. Zij zijn altijd en overal zichzelf. Toch heeft meer dan de helft daar moeite mee. Misschien is een reden daarvoor het feit dat bijna een kwart vindt dat ze te veel leeft naar de verwachtingen van anderen?


Staatsbosbeheer pleit voor 'groen bewegen op recept'

Bewegen in de natuur blijkt een succesvol middel te zijn in de strijd tegen obesitas. Uit Engels onderzoek blijken mensen het bewegen in een groene omgeving hoger te waarderen en het daardoor langer vol te houden. Deze resultaten blijken vooral goed te zijn bijvoorbeeld in vergelijking met de resultaten die worden bereikt via sportscholen. In Engeland is al een aantal jaren ervaring met het op doktersvoorschrift bewegen in de natuur. Natural England (het 'Engelse Staatsbosbeheer') heeft een succesvolle pilot afgerond in het Noordoosten van Engeland met enige tientallen deelnemers gedurende 13 weken. Daarnaast worden mensen in Engeland op grote schaal in beweging gebracht - zonder tussenkomst van een huisarts - door het Walking your way to Health Initiative (WHI). Via het WHI zijn 350 wandelroutes uitgezet, met bijbehorende folders en wandelingen die door 20.000 vrijwilligers verzorgd worden en al 1 miljoen mensen hebben laten lopen. Uit onderzoek dat voor Staatsbosbeheer door het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) is gedaan, blijkt dat Nederlandse huisartsen zelden 'groen' doorverwijzen. Het NIVEL heeft bestaande video-opnamen bekeken van 2748 consulten bij 142 huisartsen verspreid over het land. Daarbij hebben de onderzoekers bekeken in hoeverre bewegen in het huisartsenconsult ter sprake kwam en in hoeverre natuur hierbij aan de orde kwam. In 26% van de consulten kwam het leefstijladvies 'bewegen, houding en/of sport' ter sprake, natuur wordt daarbij helemaal niet genoemd.

Staatsbosbeheer zou graag het Engelse systeem van 'groen bewegen op recept' in Nederland mee willen realiseren. De 240.000 hectare natuur van Staatsbosbeheer zijn daarvoor beschikbaar. In de visie op gezondheid en preventie, die eerder dit najaar is gepresenteerd, staat een pilot gepland voor bewegen op recept. Staatsbosbeheer wil daar met een 'groene' variant aan bijdragen. Wij onderzoeken aan welke eisen dit moet voldoen en zoeken de samenwerking op met 1e lijns gezondheidszorg en zorgverzekeraars.Het advies 'Natuur en Gezondheid' dat de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) vandaag aan de ministers Verburg van LNV en Klink van VWS aanbiedt roept de betrokken ministers van LNV, VROM en VWS op om natuur in te zetten voor gezondheid. Gevraagd wordt om dit te ondersteunen door het (doen) opzetten van praktijkinitiatieven en die te begeleiden met onderzoek & monitoring. Het doel is te komen tot een lerend netwerk van onderzoekers en praktijkdeskundigen en zo bij te dragen aan gezondheidswinst voor de Nederlandse bevolking. Het 'groen bewegen op recept' dat Staatsbosbeheer voorstelt is een voorbeeld van een praktijkinitiatief waar de RMNO in haar advies voor pleit.


Dynamische hersenen: Publieksdag Hersenstichting

Op donderdag 11 oktober vindt in de Jaarbeurs Utrecht de vijftiende Publieksdag plaats van de Hersenstichting Nederland. Deze dag, met als thema 'Dynamisch hersenen', is met ruim duizend bezoekers volledig uitverkocht.

De in totaal twaalf sprekers gaan in op de groei en bloei van de hersenen. Lang is gedacht dat de hersenen alleen tijdens de groei van kind tot volwassene veranderen. Daarna zouden er geen noemenswaardige veranderingen meer zijn. Niets is minder waar. Recent onderzoek toont aan dat ook in de hersenen van volwassenen dynamische veranderingen plaatsvinden. Aan bod komen hersenveranderingen door de jaren heen, van jong tot oud.

Enkele sprekers en hun onderwerpen:
- Mw. dr. H. Hulshoff Pol gaat in op het belang van kennis over veranderingen in de hersenen tijdens de puberteit: het kan ons helpen bij het begrijpen van hersenziekten waarvan de eerste symptomen zich in deze levensfase manifesteren.
- Mw. dr. R.H.M. de Groot vertelt waarom het devies 'eet minimaal twee keer per week vette vis' nog steeds geldt.
- De samenhang tussen de hersenen en het bewaren van ons evenwicht wordt uitgelegd door prof. dr. A.C.H. Geurts. Bij het ouder worden, is die samenhang kwetsbaarder.
- Prof. dr. E. de Haan zegt: 'Van je fouten moet je leren, of juist niet.' Twee manieren van geheugenrevalidatie.

Verdere activiteiten:
- Op deze Publieksdag wordt de tweejaarlijkse Hersenstichting-Mediaprijs voor journalisten uitgereikt. Met deze prijs wil de Hersenstichting stimuleren dat journalisten meer aandacht besteden aan hersenen en hersenonderzoek. De prijs bestaat uit 1.500 euro.
- De Hersenstichting presenteert op deze dag een nieuwe publicatie, de folder Hersenen en voeding, over het belang van bepaalde voedingsstoffen voor de werking en ontwikkeling van de hersenen.
- Tussen de lezingen door kan een bezoek gebracht worden aan de informatiemarkt. Daar zijn tientallen patiëntenverenigingen en andere organisaties aanwezig die actief zijn op hersengebied.

http://www.hersenstichting.nl


 7 okt


TV - MCS vanavond op TV!

Vanavond heeft de RVU als gevolg van het uitkomen van het MCS-boek het hele programma van de Club van 100 aan MCS-patienten gewijd. Wij zijn erg benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben! Drie Club van 100 leden (w.o. ikzelf) en Greenpeace komen aan het woord.

De uitzending is vanavond op Ned. 2 van 19.55 - 20.25 uur.

Zie: http://www.rvu.nl/clubvan100/article.php?i=3&l=0&n=1009 waar ook de uitzending vanaf morgen te bekijken is. Inmiddels zijn er ook een aantal bladen die uitgebreide artikelen over MCS en het boek hebben gepubliceerd, waarvan er nu twee via mijn website te downloaden zijn. Voor de andere artikelen moeten wij
eerst nog even op toestemming wachten:

http://www.het-abc-van-mcs.nl/mcs.htm#Media_/_Internet

Els & Ruurd Valkenburg


Melk consumptie risico faktor bij prostaatkanker in het Westen

Aziatische wetenschappers heeft een meta-analyze gemaakt van zuivelstudies tussen 1966-2006 en een direkte relatie gevonden tussen inname van zuivel produkten en prostaatkanker. Westere media blijven nog altijd zwijgen over dit soort zaken. De onderzoekers noemen de relatie ook logisch gezien de behoorlijk hoge niveau's vet, hormonen en calcium in deze produkten zit. In Japan zijn er bijvoorbeeld ook relaties gelegd tussen meisjes die zuivel gebruiken en zaken als lengte (10-15 cm langer), tijd van eerste menstruatie (gemiddeld 3 jaar vroeger) en toegenomen gewicht (8-9 kilo).

 

Milk consumption is a risk factor for prostate cancer in Western countries: evidence from cohort studies

We have previously found a positive association between milk consumption and prostate cancer risk using meta-analysis to analyze published case-control studies. In the present study, further meta-analysis was conducted to estimate the summary relative risk (RR) between the consumption of milk and dairy products and prostate cancer from cohort studies published between 1966- 2006. These findings, together with the previous study, suggest that the consumption of milk and dairy products increases the risk of prostate cancer. This is biologically plausible since milk contains considerable amounts of fat, hormones, and calcium that are associated with prostate cancer risk

Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16(3):467-476

 

Milk consumption and the prepubertal somatotropic axis

Nutrients, hormones and growth factors in dairy foods may stimulate growth hormone (GH), insulin-like growth factor I (IGF-I), and raise the ratio of IGF-I to its binding protein, IGFBP-3. We conducted pilot studies in Mongolia and Massachusetts to test the extent to which milk intake raised somatotropic hormone concentrations in prepubertal children. Milk drinking may cause increases in somatotropic hormone levels of prepubertal girls and boys. The finding that milk intake may raise GH levels is novel, and suggests that nutrients or bioactive factors in milk may stimulate endogenous GH production.

Nutrition Journal 2007, 6:28doi:10.1186/1475-2891-6-28


Rondfilterchromatografie en het verschil tussen magnetron en koken

Deze methode is in 1952 ontwikkeld door de biochemicus Ehrenfried Pfeiffer en eerst toegepast in de kwalitatieve beoordeling van bodemmonsters en later voor de kwaliteit van voedselproducten. Het is in wezen een scheidingsmethode waarbij met behulp van verdunde oplossingen van natronloog en zilvernitraat een beeld wordt gevormd. Dit beeld geeft een duidelijke indicatie van de mate van vitaliteit van een product. Pijnlijk duidelijk wordt dit wanneer men de verschillen bekijkt tussen gewoon gekookte groente en groente bereid in de magnetron. De vitaliteit sprekend uit het gevormde beeld is bij de magnetron bereiding verdwenen.

Zie fotos op:

http://www.heiligecirkel.nl/workshops.html
http://library.wur.nl/WebQuery/artik/lang/1607096
http://www.fonteine.com/magnetron.html

Een Duits verhaal hierover:
http://www.oekolandbau.de/fileadmin/redaktion/dokumente/verarbeiter/vitalqualitaet.pdf


Meer acrylamide vorming met magnetron dan met frituren !!

A Comparative Study of Acrylamide Formation Induced by Microwave and Conventional Heating Methods

In this study, the formation of acrylamide upon treatment with microwave and conventional heating, boiling, or frying was investigated in both Asn/Fru and Asn/Glc model systems and in potato chips.

Consistent with the above observation, treatment of potato chips with microwave heating for 2.5 to 3.5 min in the range 550 to 750 W similarly resulted in acrylamide formation. The highest acrylamide content was formed by 750 W microwave treatment as 0.897 ± 0.099 mg/kg, which was significantly higher than that produced by traditional frying (180 ± 1oC), 0.645 ± 0.035 mg/kg (P < 0.05).

Journal of Food Science 72 (4), C212–C216.
doi:10.1111/j.1750-3841.2007.00332.x

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1750-3841.2007.00332.x
http:///www.fonteine.com/acrylamide.html


Video - Autism Documentary Trailer

http://www.stride4autism.com/


Zweeds rapport naar effect van lekkende amalgaam vullingen

It has been established that mercury is released from amalgam fillings and that the
amount of mercury which passes through the human body is sometimes very high.
For a person with all occlusal surfaces filled with amalgam the excretion was 100
times the mean intake of total mercury from the normal Swedish diet
.

Today there are sophisticated and sensitive analysis methods for mercury and, therefore,
mercury can be detected in almost all parts of the human body. Although there are
hundreds of articles published dealing with mercury in amalgam further studies are
required on the uptake or on the toxic effects of mercury from amalgam in the
human biological system. The Swedish Socialstyrelsen has decided that amalgam
shall not be used as a tooth filling material for young individuals. However, the
middle aged and elderly people still have old amalgam fillings continously leaking
mercury which means that the problem has not yet ended.

It is also established that mercury from amalgam is spread to the environment, for
example, into the sewage system. Restrictions on the use of mercury have been
introduced and discussions are on-going concerning how to handle existing
mercury in a safe way, for example, by storing mercury in specially prepared rock
shelters. Compared with this, the opinion that the only currently safe place to stoore
mercury is in our teeth as amalgam fillings is rather bewildering.

With this in mind, it is not difficult to understand why people are confused and
even afraid of having mercury in their teeth. This in itself may be reason enough to
ban amalgam from use in dental care.

http://gupea.ub.gu.se:8080/dspace/bitstream/2077/4201/1/ah1998_02.pdf


Burgerzaken via site

http://www2.telegraaf.nl/binnenland/article72459531.ece

Leuk voor hackers, je persoonlijke gegevens van de Belastingdienst, ministeries, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Informatie Beheer Groep, gemeente, waterschap, Centraal Justitieel Incasso Bureau en overige overheidsinstanties op 1 site...... draaien wij natuurlijk weer op voor de enorme IT kosten en liggen onze gegevens straks gewoon op straat?

Ron / xxx


Video - Sasha & Micah - Acute Fatty Liver of Pregnancy (AFLP)


Overig nieuws en internationale informatie bronnen week 40

Artificial cornea saves eyesight
Avoiding sweets may spell a longer life, study in worms suggests
Babies protect mothers against breast cancer
Bedroom TV makes kids emotionally numb
Bilberry extract - can it help prevent certain cancers?
Botched production of insulin molecule may lead to diabetes
Brain needs perfection in synapse number
Canola Oil Increases Compliance with Dietary Recommendations for Fatty Acids
Chemical compound found in tree bark stimulates growth, survival of brain cells
Childhood TV viewing a risk for behavior problems
Cholesterol metabolism links early- and late-onset Alzheimer's disease
Chronic Fatigue Syndrome Symptoms Reduced By Dark Chocolate Consumption
Cognitive deficits lead to 'loss of self' among cancer patients
Controversial sweetener used in children's meds
Cooked Food - Your Body Wants A Salad!
Creatine in addition to exercise enhances strength in older adults
Creatine Monohydrate and Conjugated Linoleic Acid Improve Strength and Body Composition Following Resistance Exercise in Older Adults
CSPI sues Burger King for knowingly harming customers with trans fats
Daisies lead scientists down path to new leukemia drug
Deficiency of immune system 'peacekeeper' pinpointed in mice as cause of ulcerative colitis
Depression, aging, and proteins made by a virus may all play role in heart disease
Dietary Calcium Could Possibly Prevent the Spread of Breast Cancer to Bone
Evidence of a relationship between swimming babies and infections
FDA approves knee-injury device for humans
Fetal cell 'transplant' could be a hidden link between childbirth and reduced risk of breast cancer
Fighting the spread of food poisoning
First Puff Can Turn Kids Into Smokers: Study
Fungus is plaguing air traffic controllers
Got Stress? It May Impact Breast Cancer Recurrence
Health Problems for Oprah--The Link Between Soy and Thyroid Disease
How Candida albicans transforms from its normally benign form into life-threatening form
Indian bug is the ancestor of Crohn's disease pathogen
Joslin researchers uncover potential role of leptin in diabetes
Low level of conscientiousness may be a risk factor for Alzheimer's disease
Low maternal cholesterol tied to premature birth
Mayo Clinic offers latest technology to repair brain blood vessels
Mini-strokes linked to uric acid levels
MU researchers studying model to learn why certain cancers become resistant to drugs
Naturally-occurring apple compounds reduce risk of pancreatic cancer
New research into plant colours sheds light on antioxidants
New strategies with greater antitumorous efficacy
New strategies with greater antitumorous efficacy
New test could help consumers avoid surprise headaches from chocolate, wine
Omega-3 Madness - Fish Oil or Snake Oil
One Of The Mechanisms That Prevents Spread Of Colon Cancer Discovered
PFOA chemical found in Lowville wastewater treatment plant
Research points towards early cancer detection
Researchers develop targeted approach to pain management
Researchers identify genes that increase rheumatoid arthritis risk
Residual fetal cells in women may provide protection against breast cancer
Revealing estrogen’s secret role in obesity
Rice Eaters Are Healthy Eaters
Scripps research study reveals mechanism behind nicotine dependency
Soy—Cause or Cure?—Things You Must Know about the Link between Soy and Breast Cancer Risk
Standard treatment for prostate cancer may encourage spread of disease
Stanford researchers find way to fight treacherous hepatitis B
Stevia Sweetener Now Going Mainstream
Stomach stem cell discovery could bring cancer insights
Stop eating for two - obese moms-to-be should gain less weight than currently recommended
Studies lend insights into colorectal cancer screening
Study suggests rethink on breastmilk and allergies
Studying The Effects That Livestock Antibiotics Have On Water And Soil?
Tamiflu survives sewage treatment
The Dangers of Formaldehyde in Buildings and Homes
The Truth About Your Vitamins Being Made in a Chemical Lab
Toxic molds
Trial seeks 'genetic fingerprint' for predicting drug effectiveness
University study claims pollution killing 25,000 Canadians a year
UT Southwestern investigating hypothermic technique in treating pediatric head injuries
UVA researchers explain cell response to skin-damaging UV rays
Vaginal progesterone gel may improve infant outcomes and reduce the rate of preterm birth in women with a short cervix in mid-pregnan
Virtual colonoscopy -- a new technology for colorectal cancer screening?
Work Stress May Lead to Breast Cancer, Study Finds

Voor details zie www.fonteine2.com/week40_2007.html


Video - The Top 10 Weight Loss Myths


Tim Foundation

De Tim Foundation is opgericht op 29 juni 2007 door André en Nancy Polderman met als aanleiding de ziekte van hun zoon Tim. Bij Tim is begin 2004 vast komen te staan dat hij een stofwisselingsziekte heeft (ziekte van Leigh). Dit is een ziekte waarvan het ziektebeeld een lichamelijke en soms ook geestelijke aftakeling laat zien op veelal zeer jonge leeftijd. De levensverwachting van veel van de patienten is daardoor ronduit slecht.

Onderzoek
Om toch sneller te kunnen komen tot meer onderzoek en daardoor meer kansen op een medicijn of behandeling is veel meer aandacht voor deze weesziekten in het algemeen en voor de ziekte van Leigh in het bijzonder noodzakelijk. De Tim Foundation heeft zich dan ook tot doel gesteld om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar behandelmethoden en mogelijke medicijnen.

Tim Foundation doelstelling
Ons ultieme doel is om Tim en zijn lotgenootjes met een stofwisselingsziekte een behandeling of medicijn te kunnen bieden waardoor een normale levensverwachting weer mogelijk wordt.

http://www.timfoundation.nl/


Lokale Luchtkwaliteit

Het Verdrag van Aarhus (VN/ECE-verdrag), vanaf 14 februari 2005 in werking, regelt het recht op toegang tot milieu-informatie. Deze wet verplicht overheden om informatie over de milieukwaliteit vrij te verstrekken aan haar burgers. Veel lokale overheden zetten zich in om informatie over lokale luchtkwaliteit duidelijk en op een gemakkelijke wijze toegankelijk te maken voor hun burgers. Toch zijn van veel gemeenten de meest recente rapportages luchtkwaliteit onvindbaar. Om na te gaan hoe informatie over luchtkwaliteit beter beschikbaar gemaakt kan worden is het project “Toegang tot de lokale luchtkwaliteit getoetst” vanaf januari 2006 tot en met juli 2007 uitgevoerd door de drie onderstaande organisaties. Als resultaat van het project is door de vereniging Leefmilieu dit webportaal gebouwd. Door de wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht is onder begeleiding met het Institute for Risk Assessment Sciences van dezelfde universiteit onderzocht hoe, in de toekomst, informatie op postcode beschikbaar gemaakt kan worden.  De producten en verslagen van dit project en het bijbehorende symposium worden via deze website gepubliceerd. Ook voor de rapportages luchtkwaliteit 2006 zal deze site verder uitgebreid worden. De drie betrokken organisaties zijn: De vereniging Leefmilieu, de Gelderse Milieufederatie (GMF)en de Wetenschapswinkel Biologie van de Universiteit Utrecht. Hieronder vindt u over de drie organisaties iets meer informatie.

http://www.lokalelucht.nl/


Atypische antipsychoticums levensbedreigend

Antipsychoticums zoals o.a. Risperdal (Risperidon), Zyprexa (Olanzapine), Seroquel (Quetiapine), Abilify (Aripiprazol), Leponex (Clozapine), Haloperidol zijn levensbedreigend en schadelijk voor de gezondheid.

http://www.psychiatrie.nu/antipsychoticums-dodelijk.html


Shell vervolgd voor verzwijgen gifwolk

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Shell Moerdijk vervolgen voor het verzwijgen van een gifwolk die op 31 maart 2004 vrijkwam.

http://www.nu.nl/news/1260167/10/cartoon.html


Luchtkwaliteit in het buitenland

Public information on environmental issues is of increasing importance and also an obligation under the EU Framework Directive on air quality as well as under the Aarhus Convention. Common Information to European Air (CITEAIR) is a project co-funded by the European Union's INTERREG IIIC Programme. The project started in March 2004. It supports cities and regions in developing efficient means to collect, present and compare air quality data across a multitude of sites and provides furthermore an input to the air quality reporting and action planning. Thus, CITEAIR supports European cities and regions in their efforts to meet limit values and improve the air quality for their citizens. During almost three years of productive work among partners and an exchange with stakeholders including the European Commission (DG Environment) and the European Environment Agency (EEA) a valuable set of products have been developed.

http://www.airqualitynow.eu/

 


6 okt


Drink voldoende water en voorkom veel chronische klachten !

Download een gratis water agenda

http://www.fonteine.com/waterinname.xls (Spreadsheet)
http://www.fonteine.com/waterinname.htm

Meer info
http://www.fonteine.com/water_medicijn.html
http://www.fonteine.com/water_levenskracht.html


Boycot transvetten in fabrieksbrood en koffiemelkpoeders !!!

De Europese overheid neemt uw gezondheid niet serieus want de belangrijkste slopers van je hart en bloedvaten zijn de transvetzuren die in geharde plantaardige vetten zitten. En in Nederland zitten deze met name in de bekende potjes met koffiemelkpoeder / koffiemachines op het werk en dat fijne industriebrood in de supermarkt omdat men kiest voor de goedkoopste margarines. Bolletjes, krentebollen, croissant - check de labels !! Klaag bij uw supermarkt over het brood, stuur klachten naar bedrijven als Unilever. Boycot produkten die uw gezondheid dag in dag uit saboteren. Beloon geen slecht gedrag, kies voor fabrikanten die wel nadenken over uw gezondheid. Bak zelf uw brood of ga naar natuurwinkels, supermarkten willen niet meewerken blijkt uit mijn ervaring.

Transvetzuren zijn volgens de Deense overheid 10 keer erger dan verzadigde vetten die al jaren de transvet wetgeving heeft maar Europa weigert dit over te nemen. De belangen van de machtige industrie gaan voor de gezondheid van miljoenen mensen in Europa. De aanjagers van het slechte cholesterol worden gewoon toegelaten en consumenten vindt ze niet op de labels, let dus op de term "gehard (of gedeeltelijk) plantaardige vet(ten)".

Amerika en Canada hebben allang labelverplichting voor transvetzuren, de EU houdt de burger liever dom en onnozel zodat met name de ouderen de rekening krijgen. Eerst in de jaren 1950-1990 volgestopt met transvetzuren in de margarines en frituurvetten en nu in de dagelijkse boterham en koffie.

Vermijdt dus alle produkten die dit geharde plantaardige vet bevat, zeker als je een te hoog LDL cholestrol hebt. Is zinloos als je eerst transvetzuren gaat zitten eten en dan je cholesterolremmers, lucratief voor de industrie en supermarkten maar de dood in de pot voor jezelf.

Print deze info uit en deel het met anderen, het kan ze veel ellende besparen. Snap goed dat met name brood en koffiemelkpoeder produkten zijn die elke dag worden genuttigd en lange termijn slopers zijn. Moet je daardoor aan de cholesterolremmers dan gaan die weer gepaard met allerlei andere klachten zoals spierpijnen, geheugenverlies en andere verstoringen in de hersenen. Een verstoorde cholesterol werking in de hersenen blijkt sinds deze week zelfs Alzheimer te kunnen veroorzaken.

Boycot dit soort produkten en kies voor je eigen gezondheid !

Lees

Transvetzuren ontstaan bij hydrogenering van plantaardige vloeibare olie (zonnebloemolie, sojaolie etc) naar vaste vetten, deze vetten blijven langer houdbaar en worden oa gebruikt voor het bakken van fastfood, chips, bakkerijprodukten, patat etc. Terwijl men in Nederland bang is gemaakt voor verzadigde dierlijke vetten vergeet men de echte gevaarlijke vetten in de industriefood en fastfood produkten.Op de labels van produkten staan echter alleen de waardes van verzadigd vet maar niet de waardes van de veel gevaarlijker transvetzuren die volop aanwezig zijn in de fastfood/industrie voeding.

http://www.transvetzuren.com

In december 2006 werd bekend dat de voedselautoriteiten van de stad New York de strijd hebben aangebonden tegen transvetten. Snackbars, restaurants en pizzeria's mogen per 1 juli 2008 geen voedsel met transvetten meer verkopen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/TransvetZe vergroten de kans op hart- en vaatziekten nog meer dan verzadigde vetten. Ze verhogen het gehalte van het ongunstige LDL-cholesterol en verlagen dat van het gezonde HDL-cholesterol. Bovendien maken ze de bloedvaten stugger. Kortom: pas op voor transvetten!

http://www.runnersweb.nl/Gezondheid/EtenEnDrinken/Basislessen/Vetten/
Transvetten,DeSluipmoordenaarsInUwVoeding.htm

Transvetzuren zitten in:
  • bak-, braad- en frituurvet (met uitzondering van ossewit en kokosvet)
  • koffiewitmaker (creamer - met uizondering van kokoscreamer)
  • koekjes en gebak
  • in of met hete olie bereide producten
  • gefrituurde producten (met uitzondering van in ossewit of kokosvet gebakken zaken)
  • alle kant en klare producten waarin geharde plantaardige olie is verwerkt
  • pizza's, zoutjes, chips etc.

http://www.kruidenvrouwtje.nl/dieeten/cholesterol.htm

Transvetten zijn slecht voor onze gezondheid. Ze verhogen de kans op het verkrijgen van diabetes type 2, hart en vaatziekten, een hartinfarct, prostaatkanker, dikke darm kanker en borstkanker. Bovendien verhoogt de consumptie van transvetten het LDL (slechte) cholesterol, verlaagt het HDL (goede) cholesterol en verhoogt het lipoproteïne-A. Allemaal factoren die de kans op een hartziekte vergroten. Enkele grammen extra van deze transvetten in de dagelijkse voeding vergroot de kans op een van de bovenstaande ziekten aanmerkelijk.

http://overgewicht.pilliewillie.nl/obesitas/behandeling.overgewicht.3f.php

Onjuist is dat onverzadigde vetten na een fabriekmatige bewerking nog steeds zo goed zijn voor hart en bloedvaten. Het zijn dan namelijk transvetten geworden en van transvetten is in 1961 al bewezen dat ze het ontstaan van hart en vaatziekten juist stimuleren. Ook is ontdekt dat ze een hoger risico geven op het ontstaan van borstkanker. Transvetten verhogen bovendien het slechte LDL cholesterol en verlagen het gunstige HDL cholesterol. Het zijn met name de transvetzuren die cholesterolverhogend werken.

http://www.metabolisme.be/slechte-vetten/transvetten-zijn-slecht-voor-je.html

Meer links
http://www.fda.gov/FDAC/features/2003/503_fats.html
http://www.mayoclinic.com/health/trans-fat/CL00032
http://www.umm.edu/features/transfats.htm
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=11091
http://www.hsph.harvard.edu/reviews/transfats.pdf

Denemarken is een uitzondering en heeft al sinds 2003 strenge wetgeving:
http://www.iht.com/articles/ap/2006/10/16/europe/EU_MED_Denmark_Transfat.php

Onze overheid slaapt door.... u ook?

Laat je geen levensjaren afpakken door mensen voor wie u een goedgelovige melkkoe bent....

Aan u de keuze

Ron

En deze is speciaal voor jonge moeders.....

Transvetzuren (gehard plantaardig vet) slecht voor  neurlogische ontwikkeling kinderen

Recentelijk is er onderzoek gedaan naar de relatie tussen de neonatale transvetzuur status en de neurologische ontwikkeling van gezonde op tijd geboren kinderen. Er kwam uit naar voren dat hoe meer transvetzuren er in de navelstreng van het kind zaten des te slechter de neurologische conditie van het kind op 18 maanden. Dit is de eerste keer dat de relatie tussen transvetzuren en neurologische ontwikkeling in een grote groep bekeken is.

Referentie: Bouwstra H, Dijck-Brouwer J, Decsi T, Boehm G, Boersma ER, Muskiet FA, Hadders-Algra M. Neurologic condition of healthy term infants at 18 months: positive association with venous umbilical DHA status and negative association with umbilical trans-fatty acids. Pediatr Res. 2006;60:334-9.


Natuurfoto dvd slideshow 1

Op dit moment werken we aan een mooie DVD slideshow over de aarde. We zoeken mooie zelfgemaakt foto's die we wereldwijd mogen verspreiden met vermelding van credits/website url. De dvd wordt dus freeware. Elke deelnemer krijgt een gratis exemplaar toegestuurd.

We zoeken foto's uit de hele wereld en dan met name foto's van:

- landschappen
- weer
- lokale bevolking
- dieren
- bloemen en planten
- insecten
- onderwaterleven

Heb je mooi materiaal en wil je dit delen met anderen email dan naar: ugamedia@wirehub.nl

Gezien we de dvd ook op nieuwsgroepen zullen posten zal deze dvd de hele wereld rondgaan....

Ron 


Verzekeraar biedt 'rookvrije' polis aan

Zorgverzekeraar Agis biedt als eerste in Nederland een speciale polis aan voor mensen die niet roken. Dat heeft Agis-bestuurder Diana Monissen woensdagochtend gezegd in het Radio 1 Journaal. Ook rokers die van plan zijn te stoppen met met hun gewoonte, kunnen de polis krijgen. De premie voor de nieuwe verzekering is lager. Bovendien draagt Agis bij aan de kosten voor cursussen over gezond leven. Mensen die willen stoppen, krijgen korting op middelen en cursussen die daarbij helpen. De verzekeraar gaat niet controleren of mensen daadwerkelijk niet roken. Het bedrijf denkt dat mensen die wel roken, niet geïnteresseerd zijn in veel zaken die in de verzekering worden vergoed.

Bron: http://kassa.vara.nl/portal?_scr=nieuws_artikel&no=3605393&nodes=all

Mijn collega had dit item bij het ontbijtnieuws gezien. De kleine lettertjes werden al gauw duidelijk. Als je deze verzekering wil afnemen moet je lid worden van een stichting. En wat dat kost? Dat zeiden ze er niet bij.

Marieke


Polymeer vervoert gen tegen AIDS en kanker

http://sync.nl/polymeer-vervoert-gen-tegen-aids-en-kanker/

Edwin


Foute rookworst......

Beste Ron

Vandaag kocht ik zo'n nieuwe gezonde magere rookworst van Unox, die volgens de producent geen kunstmatige geur -en smaakstoffen bevat. Bij de ingredienten staat evenwel dat er gehard plantaardig vet inzit. Aangezien er geen andere olieen staan vermeld neem ik aan dat, afgaande op de voedingswaarde tabel, het onverzadigd deel van het aanwezige vet volledig uit gehard plantaardig vet bestaat. Totaal vet 19 gram per 100 gram pruduct waarvan 8,7 gram verzadigd. Dat zou kunnen betekenen dat er 10,3 gram gehard plantaardig vet in 100 gram "gezonde magere rookworst" zit. Het hoeft natuurlijk niet allemaal transvet te zijn, maar toch......

Voor de zekerheid ga ik maar eens op zoek naar een alternatief.

www.unox.nl

Groetjes, Chris

 

Unox komt eerst met het bericht dat de smaakversterkers eruit gehaald gaan worden maar dan dit weer....

Ron


Bewijs voor relatie tussen babyzwemmen en darm infecties

Evidence of a relationship between swimming babies and infections

Scientists of the GSF–National Research Center for Environment and Health found indications for an association between attendance of swimming pools in the first year of life and the frequency of infections. Diarrhea and otitis media during the first year of life are especially noteworthy. No increased risks were found for atopic diseases during the first six years.

http://www.gsf.de/neu/Aktuelles/Presse/2007/babyschwimmen_en.php


UGent-onderzoekster bestudeert baten en risico’s van visconsumptie

Vaker vis eten is gezond, te vaak vis eten niet. Regelmatig vis eten is nodig voor een voldoende inname van omega-3 vetzuren. Enkel wie drie keer per week vette vis eet (bvb. zalm, haring, sardines, …), bereikt de grenswaarde van dioxineachtige componenten in zijn voeding. Dat besluit Isabelle Sioen, werkzaam aan de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde (faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) en aan de vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) van de Universiteit Gent in haar doctoraatsverhandeling.

Twee keer per week vis op het menu
In de jaren 60 en 70 bracht onderzoek in het voedingspatroon van Eskimo’s aan het licht dat de consumptie van vis het risico op hart- en vaatziekten gevoelig deed dalen. De mortaliteit ten gevolge van hart- en vaatziekten bij deze bevolkingsgroep lag laag, ondanks hun voedingspatroon, dat rijk was aan vet en cholesterol. Daarom werd vermoed dat het hoge gehalte aan omega-3 vetzuren in mariene levensmiddelen hierin een rol speelde. Tot op vandaag beklemtonen studies het belang van omega-3 vetzuren en vis en zeevruchten in het voedingspatroon.

Uit het onderzoek van Isabelle Sioen blijkt dat twee keer per week vette vis eten nodig is om de aanbeveling voor langketen omega-3 vetzuren te halen. Deze aanbeveling kan ook worden gehaald door te variëren tussen vette en magere vis, maar dan moet vis drie keer per week op het menu staan. Hierbij is het wel belangrijk te vermelden dat de inname van dioxineachtige componenten de grenswaarde bereikt wanneer vette vis drie keer of meer per week op het menu staat. Wetende dat er in ons dagelijks voedingspatroon nog andere bronnen zijn van deze dioxineachtige contaminanten, is dit een belangrijk aandachtspunt.

Omega-3 en omega-6
In haar doctoraatsonderzoek maakt Isabelle Sioen tevens een analyse van de inname van onverzadigde vetzuren (onder meer linolzuur en a-linoleenzuur) in het voedingspatroon bij kleuters, adolescenten en jonge vrouwen. Ook uit dit onderzoek zijn verrassende conclusies te trekken. Zo zou de vervanging van omega-6 rijke oliën door omega-3 rijke oliën zoals lijnzaad- en koolzaadolie in bepaalde samengestelde levensmiddelen zoals koekjes, een zeer positieve invloed kunnen hebben op de preventie van chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten en kanker.

Daarnaast zijn nog andere verschuivingen in het voedingspatroon noodzakelijk om het verschil te herstellen tussen de inname en de aanbevelingen van langketen omega-6 en omega-3 vetzuren. Zo bleek de inname van arachidonzuur vrij laag bij kleuters, daarom zou het voor hen goed zijn regelmatig vleesproducten (rijk aan verzadigde vetzuren) te vervangen door gevogelte.

Bovendien zou voor alle bevolkingsgroepen de consumptie van vis en zeevruchten, en in het bijzonder van vette vis, gestimuleerd moeten worden omdat deze voedingsmiddelengroep een uitzonderlijk rijke bron is van langketen omega-3 vetzuren. De inname van deze vetzuren ligt momenteel ver beneden de aanbevelingen. Daarenboven zal een regelmatigere consumptie van vis en zeevruchten de inname van vitamine D verhogen en zijn deze voedingsmiddelen een gezond alternatief voor voedingsmiddelen rijk aan verzadigde vetzuren.

Is vis nog ‘veilig’?
Het gezonde imago van vis en zeevruchten wordt de laatste jaren verstoord door negatieve boodschappen over de aanwezigheid van chemische contaminanten. In haar onderzoek ging Isabelle Sioen na of deze voedingsbronnen nog ‘veilig’ zijn. Uit de evaluatie van de inname van contaminanten besluit ze dat de kwikcontaminatie van vis en zeevruchten niet tot toxicologische risico’s leidt voor de Belgische bevolking. Daarentegen werd de grenswaarde voor dioxineachtige componenten wel overschreden door mensen die heel vaak vis consumeren, een overschrijding die zelfs reeds vastgesteld werd zonder het in rekening brengen van andere voedingsmiddelen die ook dioxineachtige contaminanten bevatten.


Zorgsector protesteert tegen nieuwe vastgoedregels

Nederlandse zorginstellingen hebben het massaal aan de stok met minister Ab Klink van Volksgezondheid over nieuwe regels voor het gebruik van hun vastgoedvermogen. Ruim 400
instellingen zijn een bezwaarprocedure gestart. Zij vrezen dat het moielijker wordt om externe investeerders voor hun huisvesting te vinden.

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=39287

xxx


Opnieuw Chinees speelgoed uit winkel

De Amerikaanse overheid haalt 635.000 stuks in China geproduceerd speelgoed uit de winkels. Meer dan 555.000 producten bevatten te veel lood. De rest is gevaarlijk voor kleine
kinderen omdat er kleine onderdelen in zitten, aldus de federale organisatie die toeziet op de veiligheid van producten.

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=39307

xxx


Petitie - Stand with the People of Burma

Please take a moment to read about this important issue, and join me in signing the petition. It takes just 30 seconds, but can truly make a difference.
We are trying to reach 50,000 signatures - please sign here:

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/972303571

Stinne Rasmussen


 

 


5 okt


Video - John McDougall MD on the perils of dairy products

Celebrated author, lecturer and clinic director John McDougall MD presents part of the massive research showing that -- contrary to .advertising -- dairy products promote a multitude health problems including heart disease, cancer, diabetes and osteoporosis.


Europa OGM-free ! Bekijk de kaart….en verbaas U…

In Europa zijn momenteel 107 regio's, 129 provincies en meer dan 4200 steden/dorpen vrij van OGM verklaard.

http://www.liberidaogm.org/liberi/europogmfree.php

xxx


Video - Use Seat Belts


Zorgverzekerde betaalt de tol

Binnen twee jaar lijkt het systeem van gereguleerde concurrentie zich in de zorgsector in de eigen staart te bijten. Dat komt omdat de complexiteit van het stelsel afwentelingsgedrag in de hand werkt. Vanuit dat perspectief levert de marktwerking in de zorg de burger weinig op en betaalt ook de overheid de tol.

http://www.farmaactueel.nl/index.php?id=5980

xxx


De mobiele telefoon verdubbelt het risico op een tumor in het hoofd !

LaNutrition.fr, 04/10/2007
Het gebruik van de mobiele telefoon over 10 jaar verdubbelt het risico een tumor te ontwikkelen in de hersenen. Is de mobiele telefoon een gevaar voor de gezondheid ? Een recente studie publiceert de resultaten zoals hierboven genoemd. Docteur Lennart Hardell van het universitaire ziekenhuis van Orebro in Zweden geeft aan dat het grootste risico zich vormt aan de kant waar de telefoon tegen het oor gehouden wordt. Deze tumoren kunnen ontstaan door een lange expositie aan electromagnetische straling en zijn zo moeilijk te behandelen dat zij het nerveuze systeem aantasten.

Tot vandaag de dag hadden de wetenschappers niet genoeg bewijzen om studies op lange termijn te kunnen doen. Nu is dat wel mogelijk, omdat volgens de wetenschappers 10 jaar een minimum periode is om risico's te kunnen inschatten. 11 onderzoeken zijn door het team geëvalueerd; alleen 1 studie !!! vertelde dat er geen schade zou ontstaan….!

Hardell L. 2007. Long-term cell phone use increases brain tumor risk ; Occupational Environmental Medicine2007-10-02 13:22:20 -0400

http://www.lanutrition.fr/Le-téléphone-portable-augmenterait-le-risque-de-tumeur-n-1869.html

Zie ook: publicatie van de resultaten van het grootste onderzoek naar mobiele telefonie:

John Boice: " Cellular Telephone Use and Cancer Risk: Update of a Nationwide Danish Cohort" Journal of the National Cancer Institute, Vol. 98, No. 23, 1707-1713, December 6, 2006.

http://www.lanutrition.fr/Publication-des-résultats-de-la-plus-grande-étude-sur-les-portables-a-1241.html

xxx


Video - Hypertension

http://video.google.com/videoplay?docid=-887110921


Segmenatale massage

In de segmenatale massage wordt gewerkt met het gegeven dat er een wisselwerking is tussen organen en lichaamsdelen, die zijn oorsprong vindt in de eerste ontwikkeling in een embryo, namelijk de opbouw van het ruggemerg en de bijbehorende zenuwbanen. Met andere woorden; een bepaald huid- of spiergedeelte hoort bepaalde organen.Zij zijn onstaan uit hetzelfde segment in dezelfde ontwikkelingsfase.Als er dan ook een storing optreedt in een bepaald orgaan is dit op de rug in het bijbehorende segment terug te vinden.Dit huid- of spiergedeelte is vaak gevoelig of er zijn afwijkingen aan de huid te zien of te voelen. Nu is het mogelijk met bepaalde technieken in deze huid- of spiergedeeltes de organen die hiermee verbonden zijn te stimuleren in het zelfhelend vermogen. Men kan dus ondersteunende hulp bieden bij clienten met allerlei klachten aan de interne organen.  

Om een paar voorbeelden te noemen:

- maagproblemen
- longproblemen, astma
- darmstelselproblemen
- nierzoneproblemen
- leverproblemen
- spastische darm
- hartproblemen

Let wel: Dit is een ondersteunende therapie die het lichaam helpt het zelfhelend vermogen te stimuleren. Het is geen vervangende therapie. Mocht u vragen hebben over deze vorm van massage therapie, dan kunt u altijd even contact opnemen met mij op onderstaand telefoonnummer of een mailtje sturen naar:

Praktijk voor massagetherapie
A.Wassenaar: 06-43036370
massage-therapeut@hotmail.com


Onderzoek naar pillen tegen gewrichtspijn

De branche voor voedingssupplementen onderzoekt een middel dat is bedoeld tegen gewrichtspijnen. Het gaat onder meer om huismerken van HEMA, Etos en Kruidvat.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article811152.ece/
Onderzoek_naar_pillen_tegen_gewrichtspijn


Video - Acne


Fysieke beperkingen multiple sclerose voorspelbaar

Het is mogelijk om al in een vroege fase van de ziekte multiple sclerose (MS) te voorspellen welke fysieke beperkingen patiënten waarschijnlijk zullen ondervinden in de toekomst. Dat is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van revalidatiearts Vincent de Groot. Tot nu toe werd aangenomen dat het grillige verloop van de ziekte MS een dergelijke prognose onmogelijk maakt. De Groot hoopt op 5 oktober te promoveren bij VU medisch centrum.

Bij het voorspellen van het verloop van de ziekte maakt de Groot gebruik van de neurologische verschijnselen en de MRI scan op basis waarvan de diagnose MS gesteld is. Daarnaast heeft hij in zijn onderzoek met 156 patiënten de prestaties bij dagelijkse activiteiten gemeten, zoals lopen, het gebruik van armen en sociale activiteiten. Uit het drie jaar durende onderzoek blijkt dat het vermogen van patiënten om drie jaar na de diagnose 500 meter te kunnen lopen, hun armen te kunnen gebruiken en het hebben van cognitieve problemen, zoals moeite met concentreren en geheugenproblemen, voorspeld kan worden.

Verder blijkt uit het onderzoek van de Groot dat circa veertig procent van de patiënten in de eerste jaren na het stellen van de diagnose al problemen heeft met het volhouden van sociale activiteiten, zoals het onderhouden van contacten met familie en vrienden, het uitvoeren van hobby's, en het volhouden van werk. Vermoeidheid, zich niet gesteund voelen door hun directe omgeving, en ziekteactiviteit verklaren deze problemen.

VU medisch centrum


Ed and Millicent Lawrence's Renewable Energy Home

Ed and Millicent Lawrence built their dream home in 1980 in Upstate New York. The goal was to live off the land. The home is a post and ... alle » beam structure with 4 inch rigid foam panels providing energy performance of R40 in the walls R50 in the roof. Besides incorporating super insulation with close to zero air infiltration, solar domestic hot water was installed when the house was built as was the active/passive solar heating system which is comprised of southwest facing exposure of the home with a greenhouse that absorbs the suns heat into tons of sand that acts as a heat sink to maintain a comfortable temperature in the home year round. In 2005 the Lawrence's installed solar electricity with battery backup designed to produce over 40% of their electric via renewable energy.

The result of this design enables the Lawrence's to use only 2 cords of wood in their wood stove every year for supplemental heat. Since November of 2005 Ed and Millie have generated over 9600 kilowatts of electricity that has eliminated the production of over 13,000 pounds of carbon dioxide from being emitted into our atmosphere. Countless tons of carbon dioxide have also been eliminated by using the sun to heat domestic hot water and the home itself. Solutions to the climate crisis are here now. The Lawrence's are living proof of the viability and practicality of proper building design and active solar systems working to eliminate the need for fossil fuel consumption in the home.

This home is one of hundreds that open their doors every year in the Northeast for the Green Buildings Open House the first Saturday in October, and one of thousands that are part of the National Solar Tour. For more information about GBOH, browse to http://www.nesea.org/buildings/openhouse. To learn more about the National Solar Tour, organized by The American Solar Energy Society, please visit

http://www.ases.org


VNVA wil gedragscode voor artsen bij cosmetische ingrepen

De VNVA deelt de zorg van minister Plasterk over beeldvorming van meisjes en vrouwen als lustobject en een onhaalbaar schoonheidsideaal, zoals verwoord in de emancipatienota. Deze zorg wordt gevoed door signalen uit de praktijk, bijvoorbeeld door de vraag van jonge meisjes naar borst- en schaamlipcorrecties. Deze vraag lijkt toe te nemen.

Tegenover het idee van Plasterk om gedragscodes voor audiovisuele media te ontwikkelen, staat de VNVA positief. Verder heeft de VNVA de KNMG gevraagd om een gedragscode voor artsen bij cosmetische ingrepen, met daarin aandacht voor:
- Verdere bewustwording van maatschappelijke invloed op vraag naar cosmetische operaties.
- Verspreiden en gebruiken van goed voorlichtingsmateriaal met daarin heldere referenties (in tekst én beeld) over wat normaal is.
- Registreren van aantal verzoeken en ingrepen, resultaten en complicaties.
- Onderzoek naar indicatie, therapie en (psychologische) begeleiding.
- Ontwikkelen en toepassen van richtlijnen.
- Stimuleren van gezond leven boven uiterlijke schijn.

De KNMG herkent de zorgen van de VNVA en onderzoekt de mogelijkheden voor een dergelijke gedragscode voor artsen.


Video - Milk The Deadly Poison

What the government doesn't want you to know about milk. Don't drink milk, we know it contains fat and cholesterol but did you know it contains the protein CASEIN (which is basically a glue which leads to a lot of mucous build up and other health problems like asthma and congestion), milk also contains.. powerful growth hormones, viruses, a host of deadly chemical and biological bacterial agents, bovine proteins that cause allergies, insecticides, antibiotics, all this can trigger the growth of cancer and contributes to today's problem of obese children (ever notice why young girls breasts develop faster?). Cow's milk is the number one allergic food in this country. It has been well documented as a cause in diarrhea, cramps, bloating, gas, gastrointestinal bleeding, iron-deficiency anemia, skin rashes, atherosclerosis, and acne. It is the primary cause of recurrent ear infections in children. It has also been linked to insulin dependent diabetes, rheumatoid arthritis, infertility, and leukemia. Milk and refined sugar make two of the largest contributions to food induced ill health in our country.


Reclamecampagne Nuon misleidend

Greenpeace: Schone kolen bestaan niet

Energiebedrijf Nuon misleidt het publiek met zijn reclameuitingen, oordeelt de Reclame Code Commissie na een klacht van Greenpeace Nederland. Nuon voerde de afgelopen maanden een campagne waarmee het bedrijf zich presenteerde als milieu- en klimaatvriendelijk. De Commissie heeft veel bezwaren tegen deze campagne. Nuon gaat te ver met de bewering dat een geplande nieuwe kolencentrale in de Eemshaven tachtig procent minder CO2 zal uitstoten dan andere. Ook vindt de Commissie het misleidend om van 'schone kolen' te spreken.

Niels de Heij, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace Nederland: "Nuon misleidt niet alleen politici en consumenten, maar schaadt met deze reclamecampagne de gehele aanpak van het klimaatprobleem. Het is goed dat de Reclame Code Commissie hier een duidelijk lijn trekt." Volgens Greenpeace verdoezelen woorden als 'schone kolentechnologie' en 'schone brandstof' in de Nuon-campagne dat de geplande kolencentrale in feite dezelfde hoeveelheid CO2 uitstoot als andere kolencentrales. Met een televisiespotje, een website en advertenties in verschillende landelijke dagbladen startte Nuon anderhalve maand geleden zijn reclamecampagne. Nuon beweerde in krantenadvertenties dat de geplande 'Magnum'-kolencentrale in de Eemshaven beter voor het klimaat zou zijn dan andere kolencentrales. Volgens de Commissie is echter niet aannemelijk gemaakt dat de Magnum "een van de schoonste ter wereld" is. Ook zegt de Commissie dat niet is gebleken dat de Magnum centrale "80% minder CO2 gaat uitstoten". De Commissie vond dergelijke formuleringen misleidend.

Nuon lanceert in zijn televisiecommercial een 'CO2-reductieplan'. De Reclame Code Commissie heeft daar ook bedenkingen bij. Het plan van Nuon beperkt zicht tot het "trachten te realiseren van minder CO2 uitstoot". Deze intentie vindt de Commissie voldoende om van een 'CO2-reductieplan' te spreken. Het staat echter niet vast dat door dat plan de CO2-uitstoot van Nuon vermindert, zo zegt de Commissie. Nuon is in absolute zin de grootste uitstoter van CO2 van Nederland. Greenpeace voerde de afgelopen maanden campagne tegen de bouw van nieuwe kolencentrales in Nederland. Twee van de vijf centrales staan al op de tocht. Nuon heeft aangekondigd de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven met twee jaar uit te stellen. De Rotterdamse gemeenteraad heeft ernstige bezwaren geuit tegen een nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte.

www.stopnieuwekolencentrales.nl


Alcoholvrije scholen in opkomst

STAP stimuleert het concept alcoholvrije school in Nederland

Scholen lijken zich steeds bewuster te worden van het belang van een alcoholvrije tienertijd, blijkt uit nieuw onderzoek van STAP onder 215 scholen. Uit het, voornamelijk kwalitatieve onderzoek onder docenten en directies, blijkt dat op de meeste interne schoolfeesten geen alcohol meer wordt geschonken. Nog slechts 1 op de 6 scholen (15,6%) die wel eens alcohol schenken, doet dit op een intern schoolfeest. Bij externe schoolfeesten wordt in bijna de helft van de gevallen (47,5%) nog alcohol verstrekt. Uit eerder onderzoek in 2005 onder 450 leerlingen van 50 scholen voor het voortgezet onderwijs bleek dat op driekwart (76%) van de schoolfeesten alcohol werd geschonken. Hoewel de twee onderzoeken niet goed vergelijkbaar zijn, bestaat toch de indruk dat de schoolomgeving in Nederland geleidelijk alcoholvrijer wordt. Uit de gesprekken met docenten blijkt dat steeds meer scholen een alcoholverbod instellen op schoolkampen en dat men indrinkende jongeren van de schoolfeesten wil weren door het uitvoeren van blaastesten.

Alcoholvrij uit noodzaak
Er blijkt geen waterdicht systeem te zijn om alcoholgebruik onder de zestien jaar te voorkomen als er op schoolfeesten wel wordt geschonken voor 16-plussers. Incidenten op schoolkampen hebben er op een aantal scholen toe geleid dat er gekozen is voor een 'zero tolerance' beleid op werkweken en excursies. Dit betekent dat er geen alcohol mag worden gedronken of gekocht. Er volgen soms zware sancties bij het overtreden van de regels waarbij bijvoorbeeld leerlingen op kosten van de ouders naar huis worden gestuurd.

Indrinken vóór schoolfeesten een probleem
Bijna tweederde van de scholen (65,1%) uit het onderzoek geeft aan te maken te hebben met jongeren die stevig onder invloed op het schoolfeest komen. Steeds meer scholen laten daarom leerlingen bij de ingang blazen. Wie boven de toegestane norm scoort, wordt de toegang tot het feest geweigerd. STAP adviseert scholen over het gebruik van blaasapparatuur.

STAP pleit voor de alcoholvrije school
STAP lanceert deze week het initiatief om scholen die kiezen voor een alcoholvrij feest of een alcoholvrij schoolkamp als voorbeeld te stellen voor collega-scholen die alcoholgebruik toestaan. Daarmee introduceert STAP het concept van de alcoholvrije school.   Het alcoholbeleid van deze scholen en hun ervaringen met alcoholvrije feesten staan met naam en toenaam op de nieuwe website Alcoholvrijeomgeving.nl. De bedoeling is dat ook voorbeelden van alcoholvrije disco's, alcoholvrije sportverenigingen, alcoholvrij jongerenwerk en alcoholvrije vakanties op de site komen. Het gaat steeds om programma's voor jongeren onder de 16 jaar. "Dit is een concrete positieve benadering van alcoholpreventie", aldus Wim van Dalen, directeur STAP. "Het is een steun in de rug voor ouders die hun kinderen tot hun 16e alcoholvrij willen opvoeden".

Voor meer informatie zie de samenvatting van het landelijk onderzoek onder scholen op

www.stap.nl


Video - Fibromyalgie chronisch vermoeidheid reportage inzicht


Wortels nieuw wapen in bewustzijnscampagne oogtesten

Het wil maar niet vlotten met de oogtesten bij vooral 40-plussers en kinderen op lagere scholen in Nederland. De overheid zou zich intensiever moeten opwerpen als hoeder van dit sluimerende gevaar voor de veiligheid op de weg, onnodig ziekteverzuim en onherstelbare oogschade bij kinderen waarbij op jonge leeftijd oogwijkingen niet of verkeerd worden vastgesteld. Dat zegt topman Alhard Hungerink van retailorganisatie Optitrade en Oogmerk-opticiens vandaag bij de aftrap van de Nationale Oogmeetweken. Met het thema 'Wie houd je echt scherp?' zetten de ca. 70 bij Oogmerk aangesloten zelfstandige opticiens dit jaar door het hele land - door het uitdelen van bossen wortelen - een meer ludiek wapen in bij de strijd om consumenten en overheid te wijzen op het belang van goede en zorgvuldige oogtesten.

Geen grap
Oogmerk-opticiens pleitte twee jaar geleden al voor een wettelijke verplichtstelling van oogkeuringen voor alle weggebruikers van 18 jaar en ouder. Ook maakte zij bezwaar tegen de frequentie en methodiek van de huidige oogtesten op lagere scholen. Indien bij kinderen oogproblemen niet tijdig worden onderkend, kan dit direct leiden tot verminderde leerprestaties en tot onherstelbare gezondheidsschade op latere leeftijd.

Wortels, ook voor onze ministers
Minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat en zijn chauffeur krijgen vanmiddag officieel een bos wortelen aangereikt inclusief een Oog Periodieke Keuring op locatie. Minister Klink van Volksgezondheid wordt getrakteerd op dezelfde service. Beiden wordt tevens gevraagd een financiële bijdrage te leveren aan verdergaand onderzoek naar de effecten van oogafwijkingen bij kinderen op de leerprestaties en de correlatie met hun CITO scores, en naar onderzoek onder volwassenen naar de invloed van oogafwijkingen op het ziekteverzuim.

Cijfers zeggen genoeg
De boodschap is duidelijk. Controle op de juiste correctie en het niet dragen van brillen in auto's of op het werk bijvoorbeeld achter de computer leidt tot veel onzichtbare schade. "Verzekeraars
worden langzaam wakker", zegt Hungerink. "De cijfers liegen er niet om. Langzaam wordt duidelijk hoeveel geld en leed met de gevolgen is gemoeid".

Een opsomming van enkele feiten en cijfers;
- Van hen die een oogcorrectie nodig hebben draagt 25% geen bril in de auto terwijl hij wel een correctie nodig heeft. Bij incidenten op de weg is geen standaard protocol bij de politie die verifieert of de veroorzakers wel een bril of lenzen hadden moeten dragen
- Beeldschermwerk: te veel hoofdpijnklachten en RSI-achtige aandoeningen kunnen wellicht vermeden worden.
- Een toenemend aantal mensen die een bril zouden moeten dragen in werkomgevingen die precisie vereisen doen dat niet, met alle gevaar voor zichzelf maar bovenal omstanders (transportsector, luchthavens, laboratoria, bouwsector, etc.)

Kinderen: oogkeuring op lagere school baart zorgen
Al eerder werd vastgesteld dat de kwaliteit (soort, frequentie) van oogtesten op lagere scholen te wensen over laat. Oogmerk introduceerde daarom twee jaar geleden een breed opgezet voorlichtingsprogramma (het KinderKijkPakket) voor leerkrachten in het lager onderwijs om een voortrekkersrol te nemen in het signaleren van oogafwijkingen bij kinderen. Hungerink wil steun van de overheid voor het onderzoek aan de Universiteit van Maastricht: "We vinden echt dat oogtesten onderdeel moeten zijn van het maatschappelijk debat. Het gaat om gezondheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. De overheid moet zich actiever opstellen, extra voorlichting geven en daarmee fondsen faciliteren om het bewustzijn bij consumenten te vergroten".

Van APK naar OPK
De Oog Periodieke Keuring (OPK), een knipoog naar de APK, is inmiddels ook door concurrerende optiekketens (in allerlei varianten) overgenomen. "Dat is goed", zo zegt Hungerink. "Als we maar breed aandacht blijven vragen voor het belang van oogkeuringen". Een OPK-keuring duurt relatief kort. De ogen worden door een daartoe bevoegde opticien of optometrist zorgvuldig gecontroleerd. De campagne Nationale Oogmeetweken loopt tot en met 10 november 2007. In deze periode zijn alle oogtesten en afgifte van een OPK-checklist gratis bij alle Oogmerk-opticiens.


Video - Kahunka's Water Tip #1


Scholen komen in actie voor dieren in nood

Vandaag op Werelddierendag (4 oktober) zullen Jochem van Gelder (tv-presentator) en Dominique van Vliet (actrice) in het kader van de Animal Action Week 2007 van het IFAW (International Fund for Animal Welfare) een lespakket overhandigen op een aantal scholen in het land. Ook Janneke Snijder-Hazelhoff (VVD Tweede Kamerlid) zal vrijdag 5 oktober een lespakket uitreiken op een basisschool. Het IFAW is een internationale dierenbeschermingorganisatie en organiseert sinds vele jaren rond Werelddierendag de Animal Action Week. In 15 landen over de hele wereld vindt dit jaar de start van de Animal Action Week plaats in de week van 1 t/m 7 oktober. In Nederland zullen dit jaar ruim 50.000 leerlingen meedoen. Het project is speciaal gericht op jonge mensen van 10 -14 jaar, om hen op deze manier bewust te maken van de problemen die er op het gebied van dierenwelzijn zijn. Door mee te doen aan het onderwijsprogramma, door deel te nemen op de website van het IFAW of door iemand te nomineren voor de prijs voor de 'Beste Dierenvriend' kunnen jongeren in actie komen om mee te helpen dieren te redden. De prijs voor de 'Beste Dierenvriend' wordt uitgereikt aan een persoon die zich op een bijzondere manier inzet voor dieren. Het thema van de Animal Action Week 2007 is 'Kom in Actie voor hulp aan dieren in nood'. Hierbij worden verschillende onderwerpen, met betrekking tot het redden van dieren die getroffen zijn door rampen, besproken. Dit kunnen rampen zijn veroorzaakt door mensen, zoals bosbranden, oorlogssituaties of olierampen, maar ook natuurrampen zoals orkanen, aardbevingen, overstromingen en strandingen van zeedieren. Door mee te doen aan de Animal Action Week kunnen scholen een bijdrage leveren aan het creëren van een betere wereld voor mens en dier.

http://www.ifaw.nl


2007 archief

Okt

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliën, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliën, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats