weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 


 

31 okt


Frankrijk - men kan 2x minder afval produceren en zo 50 euro per maand besparen

Aldus een onderzoek afgelopen maandag gepresenteerd door < l' Agence de l'environnement et de la maÓtrise de l'ťnergie (Ademe) > aan het Ministerie van Ecologie. Elke inwoner van Frankrijk produceert ongeveer 360 kg afval per jaar, dat is dus 1,5 ton afval per jaar voor een familie van 4 personen.  Deze afvalberg zou voor de helft vermindert kunnen worden als een ieder bijvoorbeeld herbruikbare producten zou kopen of producten zonder verpakking, geeft l'Ademe aan tijdens de gelegenheid van de lancering van een nieuwe campagne om afval te verminderen, die plaatsvindt van 3 tot 11 november 2007. Een zeer dringend probleem, want over 40 jaar is de productie van afval verdubbeld als we op dezelfde manier doorgaan, zegt de Minister van Ecologie Jean-Louis Borloo die ondertussen de bevolking oproept tot een meer respecterende koopkeus ten aanzien van het milieu. De behandeling van afval kost steeds meer: de kosten van het verwerken van een ton afval zijn verdubbeld, van 74 euro in 1994 tot 150 euro in 2004.

Kiezen voor katoenen zakdoeken in plaats van papieren, water drinken uit de kraan in plaats van uit de plastic fles, de voorkeur geven herbruikbare /vulbare pennen. Geen verpakte groenten en fruit kopen, koop open fruit en groenten bij de detailhandel: veel kan een ieder zelf ondernemen om het milieu aandacht te geven. De president van de < l'Ademe >, MichŤle Pappalardo, heeft er vertrouwen in dat over 3-4 jaar een stabilisatie zal plaats hebben gevonden inzake het aantal kg afval per huishouden.

29 oktober 2007

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-On_peut_produire_2_fois_moins_de_dechets_et_faire_50
euros_par_mois_d_economies.htm?idrub=14&xml=071029162752.0a1nbyap.xml

xxx


Video - Banked Blood Could Lead to Health Risks


Veertig procent meer misvormde baby's in China

http://www.volkskrant.nl/buitenland/article474391.ece/Veertig_procent_meer_misvormde_babys_in_China

Marjan


KiesBeter.nl vergelijkt ziekenhuizen nu ook per aandoening

Het ene ziekenhuis is beslist het andere niet. Vijf of vijftien weken wachten op een staaroperatie? Een ziekenhuis waar jaarlijks 50 knieŽn worden vervangen, of ťťn waar dat 500 keer gebeurt? Alle controles bij spataderen of diabetes op verschillende dagen, of achter elkaar op dezelfde dag gepland? De keuze is aan de patiŽnt. Die kan deze informatie vinden op kiesBeter.nl.  Op kiesBeter.nl zijn voortaan gegevens te raadplegen over hoe ziekenhuizen en behandelcentra de zorg hebben georganiseerd voor zes veel voorkomende aandoeningen: borstkanker, heup- en knieoperaties, incontinentie bij vrouwen, spataderen, staaroperaties en suikerziekte. De ziekenhuizen hebben gegevens aangeleverd die de Consumentenbond en de Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie als belangrijk bestempelen voor de patiŽnt. In de toekomst volgen nog meer aandoeningen, en komen ook medisch inhoudelijke cijfers en patiŽntoordelen over ziekenhuizen op kiesBeter.nl. Wachttijden, kwaliteitsgegevens, specialismen en voorzieningen per ziekenhuis staan al langer op de website. KiesBeter.nl biedt onafhankelijke informatie over zorg en gezondheid. Op de site kunnen ziekenhuizen, maar ook andere instellingen en zorgpolissen met elkaar worden vergeleken. KiesBeter.nl geeft antwoord op vragen zoals: Wat houdt mijn aandoening in? Wat voor behandelingen zijn mogelijk? Waar kan ik daarvoor terecht? Moet ik bijbetalen voor mijn behandeling of medicijnen? Of wat zijn mijn rechten als er een medische fout is gemaakt? De website is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ontwikkeld in samenwerking met vele andere organisaties in de zorg.

www.kiesbeter.nl


Video - Why You Can't Quit Smoking And What You Can Do


Wie echt verpleging nodig heeft krijgt die ook

Er zijn in Nederland weinig mensen die onterecht geen huishoudelijke zorg krijgen vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dat blijkt een inventarisatie van de vraag naar AWBZ-zorg door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Met het rapport Hoe groot is de vraag? wil het SCP duidelijkheid scheppen over hoe groot de vraag naar AWBZ-zorg nu precies is. Het zorgstelsel voor mensen met beperkingen wordt namelijk steeds meer door de vraag bepaald. Daarom noemt het SCP het 'van belang om de aard en omvang van de toekomstige vraag - en daarmee de toekomstige kosten - te kunnen schatten'. Er is in Nederland een groot aantal mensen dat voldoet aan de criteria voor AWBZ-zorg, zoals langdurige gezondheidsproblemen en gebruik van zorg, maar er nog geen gebruik van maken. Het SCP noemt deze groep de potentiŽle vragers en maakt een onderscheid tussen de potentiŽle vraag inclusief huishoudelijke verzorging en exclusief. De groep vragers die wel huishoudelijke verzorging vragen, een groep van ongeveer 10.000 personen, bestaat voor een groot gedeelte uit ouderen met ernstige beperkingen. Zij wonen meestal in een woning waar ze al diensten krijgen aangeboden en hebben de blik al op de AWBZ gericht. Ze hebben weinig andere alternatieven. De potentiŽle vragers die geen huishoudelijke verzorging willen zijn moeilijker te schatten volgens het Planbureau.

http://www.staatscourant.nl/staatscourant/nieuwsbericht.asp?ID=13152


1 op de 5 mantelzorgers van dementiepatiŽnten overbelast

In opdracht van Alzheimer Nederland heeft het NIVEL een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en problemen van bijna 1.000 mantelzorgers van dementiepatiŽnten. Nog nooit zijn in Nederland zoveel mantelzorgers in ťťn onderzoek bevraagd. Uit het onderzoek blijkt dat 20% van de mantelzorgers van dementiepatiŽnten dusdanig overbelast is, dat het een gevaar oplevert voor hun eigen gezondheid en de persoon met dementie. Een aparte berekening leert dat dit gaat om een groep van tenminste 40.000 mensen. 58% van de mantelzorgers (tenminste 116.000 mensen) lopen een groot risico op overbelasting. Opvallend is verder dat bijna alle ondervraagden (93%) professionele hulp ontvangen, maar deze voor 67% van de mantelzorgers tekort schiet. Mantelzorgers hebben behoefte aan meer informatie, advies en zorgcoŲrdinatie.

PROBLEMEN VAN MANTELZORGERS
Alzheimer Nederland speelt een belangrijke rol in het Landelijke Dementieprogramma (LDP) van het Ministerie van VWS (zie: www.dementieprogramma.nl). Alzheimer Nederland verzamelt in het LDP regionaal -met een door het NIVEL ontwikkelde vragenlijst- de wensen en knelpunten van mantelzorgers van mensen met dementie. In dit onderzoek zijn 984 ingevulde vragenlijsten geanalyseerd. De belangrijkste problemen waar mantelzorgers tegenaan lopen zijn:
1) Omgaan met iemand met dementie, die allerlei gedrags- en stemmingsproblemen kan hebben zoals boosheid, achterdocht, tegendraads zijn, ontremming en lusteloosheid.
2) Overbelasting door de 24-uurs zorg die iemand met dementie nodig heeft en door 'zorgen om de zorg'.
3) Weerstand tegen opname, waardoor opname wordt uitgesteld.

"Een vicieuze cirkel" volgens Gea Broekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland. "Mantelzorgers weten niet hoe om te gaan met iemand met dementie, gaan daar aan onderdoor, maar houden ten koste van zichzelf vol omdat opname in het verpleeghuis voor hen geen alternatief is. Met de explosieve groei van dementie in het vizier, moeten wij als samenleving andere oplossingen zoeken voor de zorg voor dementerenden, zodat mantelzorgers de zorg wťl vol kunnen houden."

OPLOSSING IN ZICHT?
Alzheimer Nederland heeft een aantal beleidsspeerpunten ontwikkeld, die tegemoet komen aan de behoefte van mantelzorgers aan meer informatie, advies en zorgcoŲrdinatie:
- Alzheimer Nederland intensiveert de lobby richting politiek en beleidsmakers voor een onafhankelijke en vaste begeleider (casemanager) voor alle mensen met dementie en hun naasten vanaf de diagnose tot het overlijden. Een casemanager informeert, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken.
- Alzheimer Nederland breidt haar advies- en informatiefunctie uit door een verdere groei van de Alzheimer Cafťs en uitbreiding van het voorlichtingsaanbod met praktische tips over omgaan met dementie.
- Alzheimer Nederland ontwikkelt een actieplan richting het onderwijs aan verzorgenden en verpleegkundigen om ervoor te zorgen dat kennis over en het omgaan met dementie een nadrukkelijker plaats krijgt in het onderwijsaanbod.

DEMENTIE: FEITEN EN CIJFERS
Het aantal mensen met dementie stijgt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Nederland telt momenteel ongeveer 270.000 mensen met dementie. Jaarlijks komen er 30.000 nieuwe dementiepatiŽnten bij. Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad zal het aantal mensen met dementie de komende decennia toenemen tot 500.000 in 2050.

Dementie is een ziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Daaraan gepaard treden (in wisselende combinaties) veranderingen op in de persoonlijkheid, de stemming en het gedrag. Dementie heeft ingrijpende gevolgen voor patiŽnten en hun naasten. 2/3 van alle mensen met dementie woont thuis. Gemiddeld duurt de ziekte acht jaar, waarvan mensen gemiddeld zes jaar thuis wonen. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie. Gemiddeld genomen zijn er drie mensen betrokken bij de verzorging van een persoon met dementie (bron: Sociaal Cultureel Planbureau). Meer dan een miljoen Nederlanders hebben dus in hun nabije omgeving met dementie te maken.

Collecteweek Alzheimer Nederland van 5 t/m 10 november 2007

http://alzheimer-nederland.nl


Video - Stray dogs dished up in Moscow restaurant

Die Chinees hadden blijkbaar het woord hotdog te letterlijk genomen.......

Ron


'Apothekers moeten abortuspil afwijzen'

Apothekers moeten het recht hebben uit gewetensbezwaren aan klanten geen abortuspil of anticonceptiemiddelen te verkopen. Zij hebben de taak het menselijk leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood te beschermen.

http://www.nu.nl/news/1292772/21/rss/%27Apothekers_moeten_abortuspil_afwijzen%27.html


Video - Running Raw: Is a Raw Diet Deficient?


Nieuwe trainingsmethode verbetert zorg voor schizofreniepatiŽnten

Binnen de huidige zorg voor schizofreniepatiŽnten is te weinig aandacht voor zingeving en verliesverwerking. Behandelaars zijn veelal gericht op de medische en psychiatrische aspecten van de
ziekte. Doordat zij onvoldoende oog hebben voor het existentiŽle lijden en bijbehorende levensvragen, hebben patiŽnten het gevoel dat hun verhaal niet gehoord wordt. Aanpassing van behandelmethoden kan leiden tot aanmerkelijke verbeteringen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2007/persberichten/109_07


Video - Ali B geeft les over het klimaatprobleem


Beperkingen door psychische aandoening te vaak onderbelicht

Psychische aandoeningen, zoals depressie en angststoornissen, zorgen vaak voor functionele beperkingen, zoals een verminderd vermogen om voor jezelf te zorgen, problemen met het onderhouden van
vriendschappen en ziekteverzuim. UMCG-onderzoeker Martine Buist-Bouwman onderzocht het verband tussen psychische aandoeningen en de soort en ernst van deze functionele beperkingen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief36_07/promoties/36_12


Genen en zoutinname verklaren effectiviteit bloeddrukmedicijn

Uit onderzoek van UMCG-promovendus Titia Lely blijkt dat ACE-remmers minder goed werken bij een variant van het ACE-gen (DD genotype), zolang de patiŽnt veel zout eet. Bij een zoutarm dieet werken de medicijnen voor iedereen even goed.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief36_07/promoties/36_01


Video - Kweekvlees


Genetische variatie in afweersysteem belangrijk bij ontstaan lymfklierkanker

UMCG-onderzoeker Arjan Diepstra verrichtte genetisch onderzoek naar de oorzaak van Hodgkin lymfoom.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief36_07/promoties/36_02


 

 


30 okt


Waterberging is gemeengoed in glastuinbouw

Op basis van gegevens uit het Informatienet heeft het LEI een inventarisatie gemaakt van de gietwatervoorziening op glastuinbouwbedrijven. Ruim 88% van de glastuinbouwbedrijven beschikte in 2005 over
ťťn of meer waterbergingen. Bijna de helft van de bedrijven zonder waterberging maakt gebruik van grondwater. Ook een collectieve voorziening kan een reden zijn voor het ontbreken van een waterberging
op een individueel bedrijf.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13166

xxx


Video - What's in Your Soft Drink?


Standhouders als enige verantwoordelijk voor Flora-ramp

De standhouders van bubbelbaden blijven als enige verantwoordelijk voor de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora die in 1999 aan 32 bezoekers het leven kostte. De stichting Westfriese Flora en de
staat gaan vrijuit. Deze uitspraak deed het Amsterdamse gerechtshof donderdag in een juridische procedure die bijna acht jaar in beslag heeft genomen, zo meldt het Noordhollands Dagblad.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13163

xxx

Zelfs bubbelbaden zijn gevaarlijk......hoe zit dat dan in de sauna\'s enzo ?


Om even bij stil te staan......

In memoriam

Italia - Liguria - Sanremo

Bizar…
Is het te vernemen..
Dat een bekende…
Zich van de hoogste brug van Europa in de Liguria heeft gegooid…

Midden 40..
Hij had alles…overdacht ik net, met een vriend die bij hem gewerkt heeft…
Een eigen zaak in de bloemen import-export, een vrouw, 2 kinderen…..
Wonend in een schitterende omgeving.
Was het niet genoeg…? Was er sprake van een ongeneselijke ziekte..?
Misschien horen we het ooit nog, of niet.

Maar toch…

Voor mij…de eerste keer dat een bekende zelfmoord pleegt..
En dat is bizar en maakt grote indruk.

Giovanni, mij had je meerdere keren gevraagd of ik voor je wilde werken.
Dat is er niet van gekomen. 3 weken geleden sprak ik nog over je. Misschien zou ik
je bellen om toch eens te zien wat we zakelijk voor elkaar zouden kunnen betekenen, had ik bedacht. Nu hoeft het niet meer.

Mijn condoleances aan de familie.

Bizar…

Op fonteine.com staat ergens: leef bewust, het leven is al kort genoeg…
Door dit soort bruuske evenementen van het leven wordt je weer met je neus op de feiten gedrukt. Hier laat ik het maar bij.

xxx


Video - The truth about Colds and how to avoid them


Frankrijk : studie Interphone: een hoger risico op gliome, een tumor in de hersenen

Interphone-France geeft aan dat dit probleem zou kunnen ontstaan bij grote gebruikers van mobiele telefonie, maar de foutmarge statistiek gezien, is nog te groot om definitief uitsluitsel te kunnen geven.
"Onze resultaten die dit probleem suggereren dienen te worden geverifieerd middels internationale analyses", bevestigen Martine Hours, Elisabeth Cardis (Centre international de recherche sur le cancer, CIRC) en hun collega's in het werk wat gepubliceerd is in de < Revue d'ťpidťmiologie et de santť publique >, gelanceerd in 1999 en gecoŲrdineerd door Elisabeth Cardis (Unitť de recherche sur les rayonnements du CIRC - onderzoek naar straling ). De studie Interphone verwacht in 13 landen (verschillende EU-landen, Japan, Nieuw-Zeeland, AustraliŽ en IsraŽl) te gaan onderzoeken of er een relatie is tussen het gebruik van de mobiele telefoon en bepaalde vormen van kanker aan de gehoorzenuw of de hersenen.

27 oktober 2007
http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Etude_Interphone__une_possible_augmentation_
du_risque_de_gliome.htm?idrub=15&xml=071027134632.btknp8av.xml

xxx


USA en OBESITAS

Een salade kost meer dan een Big Mac…. Veel verenigingen van artsen, inclusief de < American Medical Association >, hebben gevraagd aan het Congres van de USA te stoppen met de ondersteuning van de productie van voedingsmiddelen met een hoog gehalte aan vet en cholesterol en in plaats daarvan groenten en fruit te gaan promoten.  Dit op het moment dat er gestemd gaat worden voor de nieuwe < Farm Bill > een ingewikkelde federale wet die elke 5 jaar herzien wordt en het Amerikaanse voedingssysteem ''bepaalt''. " Farm Bill is een werkelijk schandaal " bevestigt Nela Barnard van de < Physicians Committee for Responsible Medicine >, de senatoren ontvangen miljoenen dollars van corporaties die bacon, hamburgers en ander vette producten maken. Het Congres koopt deze weinig gezonde producten en brengt ze in de schoolkantines. De bedrijven verrijken zich en onze kinderen worden dik !

Fonte: Eagle Washington Bureau
The News & Observer

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B191fb1B01ESIWXCDEB80

xxx


Video - Uncut: Paul van Buitenen interview

http://www.eux.tv/Article.aspx?articleId=15680


Zwarte bes is het gezondst

Om fit en gezond te blijven hoort fruit altijd inbegrepen te zijn in de dagelijkse voeding. Wie het allergezondste fruit in huis wil halen, moet voortaan zijn aandacht richten op de zwarte bes. Het gezondste fruit op de wereld is geen zeldzame exotische vrucht met een naam van zestien lettergrepen. Het is de doodgewone zwarte bes. Onderzoeker Derek Stewart van het Scottish Crop Research Institute heeft vastgesteld dat de zwarte bes meer vitaminen, mineralen en antioxidanten bevat dan twintig andere onderzochte soorten fruit. Hiermee stoot de alledaagse vrucht de braam en de goji bes van de eerste plaats.

http://www.afslankacademie.nl/page/137/zwarte-bes-is-het-gezondst.html

Tip: Cees van Ringelenstein


Vieze keukens direct sluiten

Wanneer restaurants, eetcafťs en cafetaria’s de hygiŽneregels aan hun laars lappen, moet de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) de mogelijkheid hebben om die zaken direct te sluiten. De Consumentenbond pleit voor een streng lik-op-stuk-beleid. De bond heeft de ideeŽn inmiddels toegelicht aan minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het pleidooi van de bond volgt op een onderzoek naar wokrestaurants. Van de 26 geselecteerde zaken wilden er 20 (77%) geen pottenkijkers toelaten in de keuken. En ook bij een eerder onderzoek naar pannenkoekenrestaurants bleven de deuren in een aantal gevallen dicht. Dat betekent niet dat deze restaurants per definitie ‘vies’ of ‘slecht’ zijn, maar je vraagt je wel af wat ze te verbergen hebben.

Eerst schoonmaken
Met de huidige wetgeving kan en mag de VWA pas in het uiterste geval een keuken sluiten. Meestal wordt het afgedaan met een waarschuwing, een proces verbaal of een herinspectie. Maar diezelfde avond zitten er in die zaak gewoon mensen – nietsvermoedend – te eten. De bond wil dat de VWA de mogelijkheid krijgt om vieze keukens direct te sluiten, afhankelijk van de ernst voor een dag zijn, drie dagen, een week of permanent. Eerst schoonmaken en dan pas weer koken! Bovendien moeten de inspectierapporten van de VWA openbaar worden.


Controle op veilig en gezond werken door kappers

De Arbeidsinspectie controleert tot februari volgend jaar bij ruim duizend kappers of werknemers voldoende worden beschermd tegen lichamelijke overbelasting en chemische stoffen. De inspecteurs willen vooral weten of werknemers met de juiste materialen werken, zoals in hoogte verstelbare stoelen of scharen met betere ondersteuning voor vingers. Die zijn in steeds meer bedrijven wel aanwezig, maar worden niet altijd gebruikt door de werknemers. Met de controles wil de Arbeidsinspectie de kappersbranche aanzetten tot meer maatregelen om rsi-klachten en rugklachten te voorkomen. Ruim een derde van de werknemers had daar vorig jaar last van door te werken in slechte, gebogen houdingen of steeds dezelfde knipbewegingen te maken. Een vijfde van de kappers heeft een vorm van huideczeem. HuidallergieŽn en irritaties aan luchtwegen zijn belangrijke veroorzakers van ziekteverzuim onder kappers. Datzelfde geldt voor klachten aan armen, polsen, nek, schouders en rug.

Het onderzoek besteedt speciaal aandacht aan de kappersopleidingen. Toekomstige werknemers leren hier het belang van hulpmiddelen, een gezonde werkhouding en minder belastende kniptechnieken. Ook is er aandacht voor black hair-kappers: specialisten in het knippen en behandelen van kroeshaar. Zij gebruiken verhoudingsgewijs veel ongezonde haarcosmetica, zoals sterke ontkroesers, hairstraighteners of verf. Verder lopen kinderkappers meer kans op lichamelijke overbelasting. Ze staan vaak in slechte en ongezonde houdingen omdat veel kinderstoelen de vorm hebben van een speelobject en daarom niet ergonomisch verantwoord zijn. De branche heeft zelf beleidsregels voor gezond werken in de kappersbranche geformuleerd. Die bevatten afspraken over het gebruik van hulpmiddelen en maatregelen om uitval als gevolg van ziekte terug te dringen. Voorbeelden daarvan zijn: toepassen van betere kniptechnieken, gebruik van goede pompstoelen, vermijden van slechte haarlak en vaker dragen van beschermende handschoenen. De Arbeidsinspectie heeft met een speciale brochure de hele branche hierover geÔnformeerd.


Forse daling borstkankersterfte

In de afgelopen tien jaar is de sterfte door borstkanker met een vijfde gedaald. Deze daling zet ook dit jaar door. In het eerste halfjaar van 2007 zijn 1,6 duizend vrouwen overleden aan borstkanker, 5 procent minder dan in dezelfde periode van 2006.

Kwart vrouwen sterft door kanker
Bij ruim een kwart van alle overleden vrouwen is kanker de doodsoorzaak. Dit aandeel is in de afgelopen tien jaar maar weinig veranderd. Wel zijn er forse verschuivingen opgetreden in het aantal sterfgevallen van de verschillende vormen van kanker. Tien jaar geleden was borstkanker verantwoordelijk voor ruim een vijfde van het aantal doden door kanker bij vrouwen, terwijl longkanker hiervan een tiende voor zijn rekening nam. In de eerste helft van 2007 waren deze aandelen voor beiden ziekten ongeveer even groot (18 procent).

Sterftekans borstkanker gedaald
De sterfte door borstkanker is sinds medio jaren negentig duidelijk afgenomen. Deze daling hangt samen met betere behandelingsmethoden en een eerdere opsporing van borstkanker door screening.

Ook daling bij oudere vrouwen
Vrouwen die in het eerste halfjaar van 2007 door borstkanker stierven waren gemiddeld 69 jaar. In 1980 was dat gemiddeld drie jaar jonger. In de tweede helft van de jaren negentig daalde de sterfte door borstkanker vooral onder vrouwen tussen 50 en 70 jaar. Sinds eind jaren negentig is ook een aanzienlijke daling opgetreden bij vrouwen tussen 70 en 80 jaar.
Bij vrouwen tussen de 30 en 50 jaar neemt de sterfte door borstkanker pas na 2002 licht af. Voor deze leeftijdgroep vormt borstkanker de belangrijkste doodsoorzaak.


School WC's viezer dan toiletten op tankstations

Bijna driekwart van de toiletten wordt slecht schoongemaakt (72 procent). Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs op circa honderd scholen. In grote steden worden zelfs op bijna alle scholen de wc's onvoldoende schoongemaakt.  Paul Terpstra, directeur van Stichting Onderzoek Huishoudelijke en Institutionele Technologie (SOHIT) en tevens hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, onderzocht al eerder, in 2002, de toilethygiŽne in het primair onderwijs. Bij 5 procent van de contactoppervlakken als de wc-bril en de deurklink werd een besmettinggraad aangetroffen die een infectie zou kunnen veroorzaken. Bij kranen lag dit getal nog hoger, namelijk op 13 procent. Schooltoiletten bleken zelfs viezer dan openbare toiletten op tankstations of op Schiphol: er zijn een factor tien tot honderd meer bacteriŽn actief.

Kinderen durven niet naar het toilet

De wc's zijn vaak zo vies dat kinderen op school het toilet proberen te vermijden. Ze houden het liever op tot ze weer thuis zijn. Op de Pies- en Poeppoli (afgekort Pipo-poli) van het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven, komen vaak kinderen op spreekuur die niet naar de wc durven en daardoor last krijgen van obstipatie of urineweginfecties. Soms leidt dit zelfs weer tot bedplassen.

Schoonmaakbudget onvoldoende

De schoonmaakbudgetten voor de scholen zijn vaak onvoldoende en de schoonmaakbedrijven doen hun werk ook niet altijd even grondig. Maar zelfs een goed geurend toilet is geen garantie voor een goede hygiŽne. Onderzoeker   Paul Terpstra stelt dat een frisse geur niet wil zeggen dat er geen bacteriŽn zijn. Het gaat erom hoe besmet de meest aangeraakte oppervlakken zijn, zoals de toiletbril, de deurklink en de kraan. Sommige schijnbaar schone toiletten zijn viezer dan die waar natte papiertjes op de grond liggen. Pas met bleekwater worden alle bacteriŽn verwijderd. Maar dat mogen scholen volgens de wet niet gebruiken.

Volgens Hans van Reenen, directeur van Clean Seat Holland B.V. is dit al jaren een groot probleem. "Als een kind naar een vreemd, veelal vervuild  toilet moet, legt de moeder meestal wc-papier neer of houdt zij het kind net  boven de bril. Dit gaat natuurlijk niet wanneer haar kind op school zit, want leerkrachten en leidsters hebben meestal geen tijd om de kinderen te begeleiden op het toilet." 

WC-brildekje voor peuters en kleuters

Clean Seat Holland heeft speciaal voor dit probleem een WC-brildekje voor kinderen ontwikkeld. Toly kids WC-brildekjes zijn oversized, hangen ruim over de toiletbril en voorkomen zo direct contact met deze bril. Door het extra grote formaat kunnen kinderen zich toch aan de bril vasthouden zonder direct  in aanraking te komen met dit meest verontreinigde deel van het toilet.

Zie video: http://www.toly.info/fotos/kid.avi


Nederland kan voldoen aan Europese nitraatnorm

Nederland kan in 2015 voldoen aan de Europese nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter grondwater. Kanttekening hierbij is dat Nederland de nitraatnorm alleen haalt wanneer het de nitraatconcentraties middelt voor het gehele land. Dat blijkt uit de evaluatie "Werking van de meststoffenwet 2006" van het Milieu- en Natuurplanbureau, die vandaag verschijnt. In deze berekeningen is het voorgenomen beleid meegenomen en daarbovenop een aanscherping met 10% vanaf 2009 van de stikstofgebruiksnormen van akker- en tuinbouwgewassen ten opzichte van 2006.

Maasregio probleem
De vraag is of de Europese Commissie dit accepteert. De Nitraatrichtlijn is niet duidelijk over waar en wanneer de nitraatnorm moet worden gehaald. Nederland heeft toegezegd dat de norm in alle regio's wordt bereikt. En dan heeft Nederland een groot probleem want het grondwater van het zuidelijk zandgebied, de Maasregio, zal de EU-nitraatnorm doelstelling met ruim 30 mg/l blijven overschrijden.

Economische schade
De kosten van aanscherping van de stikstofgebruiksnormen met 10% in 2009 zijn door de meeste melkvee-, akkerbouw- en tuinbouwbedrijven op te vangen door het nemen van technische maatregelen. Zouden de gebruiksnormen voor akker- en tuinbouw op zand en lŲss worden aangescherpt met 30% dan is een daling van gezinsinkomens op individuele bedrijven onvermijdelijk. In dit scenario komt het nitraatdoel nauwelijks dichterbij. Aanscherping van de stikstofnormen voor alle grasland en bouwland op het zuidelijke zandgebied heeft naar verwachting veel meer effect.

http://www.mnp.nl


HabitatSolutions introduceert ozonvrije ionisatie luchtreiniger

Fijn stof vrij, schoon en gezond binnenklimaat

Het Barendrechtse bedrijf HabitatSolutions introduceert deze maand de Ionflow 50 ionisatie luchtreiniger op de Nederlandse markt. Het is de eerste ionisatie luchtreiniger die met een grote capaciteit negatieve luchtionen produceert, zonder dat daarbij tevens het voor de mens schadelijke ozon vrij komt. Dit maakt het systeem uitermate geschikt voor toepassing in verblijfruimten zoals slaapkamers, verpleeghuizen, scholen, kinderdagverblijven et cetera. Steeds meer mensen hebben last van astma, allergieŽn en andere gezondheidsproblemen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratiestoornissen. Vaak zijn die problemen het gevolg van een vervuilde binnenlucht. Lucht in het binnenklimaat is vrijwel altijd aanzienlijk meer verontreinigd dan buitenlucht. In realiteit zelfs een factor 4 tot 5 meer.

Directeur Rob Jansen van HabitatSolutions: 'Het probleem met bestaande ionisatie luchtreinigertechnieken is dat zij veelal het voor de mens schadelijke ozon afgeven als 'bijproduct'. De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) eist dat het ozon gehalte dat vrij komt in medische apparatuur voor thuisgebruik niet hoger mag zijn dan 0,05 ppm (50 ppb). In Nederland ligt de MAC waarde (maximaal aantal deeltjes per miljoen luchtdeeltjes) op 0,12 ppm (120 ppb) terwijl de reukgrens op 0,04 ppm (40 ppb) ligt. De LightAir Ionflow 50 produceert 0 ppb, helemaal geen ozon dus.'

De LightAir Ionflow 50 is extreem efficiŽnt in het verwijderen van de kleinste in de lucht zwevende deeltjes waaronder (ultra) fijn stof (nano deeltjes kleiner dan 0,1 micron). Deze deeltjes vertegenwoordigen onder normale omstandigheden 90% van alle deeltjes in de lucht en worden verondersteld de meest ernstige gezondheidsklachten te veroorzaken. Onderzoek toont aan dat de LightAir Ionflow 50 bij continu gebruik zeer effectief (in een afgesloten ruimte zelfs tot 99,94%) de kleinste (0,01 tot 1,0 micron) in de lucht zwevende deeltjes verwijdert, zoals (ultra) fijn stof, rook, pollen, bacteriŽn, virussen, schimmels, uitwerpselen van de huismijt, huidschilfers, overige allergenen en meer.

De ionen genererende capaciteit van de LightAir Ionflow 50 is zo groot (rond de 30 miljard ionen per seconde) dat op 1 meter afstand van de luchtreiniger meer dan 250.000 ionen per cm3 meetbaar zijn, noodzakelijk om een oppervlak van maximaal 50 m2 efficient te kunnen reinigen. De luchtreiniger verwijdert tevens de grotere deeltjes(van 1,0 tot 25 micron) met normale snelheid. De lightAir IonFlow 50 luchtreiniger verliest geen effectiviteit in de tijd, zoals wel het geval is bij luchtreinigers voorzien van filters. Bij zowel de productie als het gebruik van de LightAir Ionflow 50 wordt het milieu ontzien. Het energieverbruik is maximaal slechts 7 watt en LightAir maakt gebruik van gerecyclede materialen en voldoet daarmee aan de ROHS regels. The ROHS regels staan voor "the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment". Deze regels verbieden het op de Europese markt brengen van elektrotechnische producten en componenten die meer dan de overeengekomen hoeveelheden aan lood, cadmium, kwik, hexavalent chroom, PBB's en PBDE's bevatten.

Ook aan het ontwerp is zorg besteed, aldus Jansen: 'Traditionele luchtreinigers zijn doorgaans een groot lelijk stuk plastic dat niet past in de met zorg ingerichte woon-/slaapkamer of kantoor. Wij hebben een luchtreiniger ontworpen die zowel schoonheid uitstraalt als gezondheid levert. De LightAir IonFlow 50 is ontworpen door de Zweedse ontwerper Michael Malmborg en heeft de prestigieuze Rising Star Award gewonnen tijdens de 2004 Elle Deco International Design Awards in het Rockefeller Center Event in New York en recent nog de zilver IDEA award.

Voor testrapporten en een uitgebreide brochure, zie

www.lightair.nl

 

 


29 okt


Overig nieuws en internationale informatie bronnen week 43

3 out of 4 hospital patients suffer from malnutrition regardless of their pathology
A new chemotherapeutic target for hepatocellular carcinoma
A new key to detecting deadly aortic aneurysms
A Televised, Web-Based Randomised Trial of an Herbal Remedy (Valerian) for Insomnia
Acute pancreatitis and cholangitis - a complication caused by a migrated gastrostomy tube
Antibiotic use raises breast cancer risk
Anticipated Naps Reduce Risk of Heart Problems
Bacteria in the intestines can influence results of drug tests
Balanced diet better than vitamin pills, says expert
British govt considers ban on trans-fats
Broccoli Sprout-Derived Extract Protects against Ultraviolet Radiation
Can a New Diet Help Autistic Kids?
Chewing Gum May Help Reduce Cravings and Control Appetite
Clinical trial evaluating brain cancer vaccine is underway at NYU
CO2 in air grows fast
Common virus may help doctors treat deadly brain tumors
Contribution of cholesterol transporter to vascular disease
Dioxin pollution leads to more baby girls
Disney to Phase Out Trans Fat in Theme Parks Overseas
Drugstore in the dirt
Electricity grid could become a type of Internet
EU urged to raise awareness on antibiotic use
Excess female to male births in Canada linked to chronic dioxin exposure
Exposure to sunlight may decrease risk of advanced breast cancer by half
Eye Scan May Help Spot MS Damage
Firing clay in unvented kilns may be a source of exposure to dioxins
Food industry's ethics under scrutiny over obesity
Generation Rescue
Genetic factor in AIDS progression is higher than thought
High Waist Circumference Independently Associated With Cardiovascular Disease and Especially Diabetes
Hopkins researchers release genome data on autism
How Mercury Affects The Nervous System
Humans and monkeys share Machiavellian intelligence
Humidifiers - Vital steps for cleaning
Imaging shows structural changes in mild traumatic brain injury
'Knocking out' cell receptor may help block fat deposits in tissues, prevent weight gain
Korean Scientists Make Breast Cancer Breakthrough
Labels may not be telling the whole truth about omega-3 inside
'Largest' Alzheimer's gene study
Legionnaire's bacterial proteins work together to survive
Major genetic breakthrough for ankylosing spondylitis brings treatment hope
Mayo Clinic Proceedings article explores possible link between obesity and viral infections
Mayo Clinic reports possible new therapy for patients with platinum-resistant ovarian cancer
Moms Protest Toys "R" Us and Toxic Greed
More on mate tea - lower cholesterol and an international agreement
MRI predicts liver fibrosis, study says
Natural product discovery by Cleveland medical researchers blocks tissue destruction
New inhibitor has potential as cancer drug
Obesity risks increase after menopause
Ocean CO2 concentration influences climate
Paranoid About Plastics? Consider These 5 Actions
Parents told chips can cause cancer
Parkinson's Institute research shows that nicotine reduces levodopa-induced dyskinesias
Penn researchers find emotional well-being has no influence on cancer survival
Pregnant women at risk for unnecessary operations due to misdiagnosis of appendicitis
Public not so sure 'personalized medicine'
Quantitative PET imaging finds early determination of effectiveness of cancer treatment
Raise a glass to a diet of fruit and veg which slashes heart attack risk by half
Recycling of e-waste in China may expose mothers, infants to high dioxin levels
Researchers study potential health benefits of natural chemicals in muscadine grape seeds
Role of a key enzyme in reducing heart disease identified
Scientists discover a direct route from the brain to the immune system
Scientists discover how gold eases pain of arthritis
Scientists find predisposition to bronchiolitis in some babies
Scientists uncover how hormones achieve their effects
Severely restricted diet linked to physical fitness into old age
Sleep-Deprived May Focus More on the Negative, Says Study
Smoked cannabis proven effective in treating neuropathic pain
Smoking does not keep you slim
Soy Products May Lower Sperm Count
Space sensors shed new light on air quality
Still against the grain and high on fat
Study links arthritis, work limitations
Study proposes new theory of how viruses may contribute to cancer
Study Suggests FTY720 May Repair MS Damage By Direct Effect On Brain
The accumulation of sugar in neurons may explain the origin of several neurodegenerative diseases
The Secret History of the War on Cancer
Trans fats to be banned to halt rise in obesity
UT rheumatologists discover 2 genes related to disabling form of arthritis
Video game shown to cut cortisol
Web site shows videos of autistic vs. normal behavior as guide
When starchy diet damages liver
Whole-grain cereals cut heart failure
Women still face cancer risk 25 years after treatment
Zinc may reduce pneumonia risk in nursing home elderly

Voor details zie www.fonteine2.com/week43_2007.html


Video - A cancer vaccine based on a common microbe


Leidt rinitis tot astma?

GA2LEN - Global Allergy and Asthma European Network - wijst artsen en patiŽnten erop dat bij de behandeling van rinitis en astma rekening moet worden gehouden met het verband tussen beide aandoeningen. Het verband tussen rinitis en astma is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van epidemiologische onderzoeken, fundamenteel onderzoek en klinische proeven. Het belangrijkste bewijs dat hieruit naar voren is gekomen, is dat rinitis en astma nauw met elkaar verbonden zijn, wat aanleiding geeft tot het concept van “ťťn luchtweg, ťťn ziekte”.

http://www.ga2len.net/index.cfm?action=viewPublicPage&pageID=2208


Boodschappen doen is gokken met je leven ( en dat van je dierbaren )

Als je net begint met je onderzoek naar stoffen die wij in ons dagelijks eten vinden, maar ook in verzorgingsproducten zoals tandpasta’s, etc. dan val je van de ene in de andere verbazing.
Als het toch bekend is bij de wetenschap dat stoffen zeer slecht zijn voor het menselijk lichaam, waarom zitten deze stoffen dan nog steeds in ons voedsel?

http://argusoog.punt.nl/?gr=770978

Linda Cremers


Productie biobrandstoffen is misdaad

De productie van biobrandstoffen is een misdaad tegen de mensheid. Dit zegt VN-expert Jean Ziegler in een rapport. Ziegler vraagt dat de productie van biobrandstoffen 5 jaar wordt stilgelegd om de toenemende voedselschaarste tegen te gaan. Veel boeren geven de voorkeur aan grondstoffen voor de biobrandstoofen in plaats van graan en maÔs. Daardoor is de prijs voor deze producten spectaculair gestegen en komen vooral de armen in problemen, aldus Ziegler. Eerder had ook het Internationaal Monetair Fonds gewaarschuwd voor een te grote afhankelijkheid van biobrandstof.

BelgiŽ, tt canvas 27 oktober 2007

http://www.un.org/News/briefings/docs//2007/071026_Ziegler.doc.htm

xxx

 

 


27 okt


Frankrijk: op naar de ''Groene Revolutie''.

Tijdens de 2-daagse nationale ecologische top ''Grenelle de l'environnement'''heeft N. Sarkozy in het bijzijn van Al Gore en J.M. Barroso afgelopen donderdag de te nemen hoofdmaatregelen gepresenteerd die tevens het voorbeeld zouden kunnen zijn voor een mondiale groene revolutie.  N. Sarkozy wenst Frankrijk als voorbeeld te gebruiken inzake de duurzame ontwikkelingen. Hij heeft dan ook de meeste voorstellen aangenomen die tijdens voorafgaande vergaderingen van ingestelde werkgroepen zijn gepresenteerd. De belangrijkste milieuorganisaties hebben hun tevredenheid kenbaar gemaakt; zij zien een totale koerswijziging. De aangekondigde maatregelen gaan in diverse richtingen. De commercialisering van OGM-producten is voorlopig uitgesteld, eerst dient een nauwgezette expertise conclusies in deze te presenteren. Ontwikkeling van duurzame energie wordt voorgezet, zonder dat er een nieuwe nucleaire centrale wordt gebouwd. Voor 2020 wordt 2000 km TGV en 1200 km tramway aangelegd. Schone auto's en schone gebouwen krijgen sterk de voorkeur. Tussen nu en 2010 zal er een verbod komen op gloeilampen. Het gebruik van pesticiden zal met de helft gereduceerd worden (Frankrijk is wereldwijd NO. 4 in het gebruik van pesticiden). Een belasting voor buitenlandse vrachtauto's zal worden geÔntroduceerd.

Bron: TV5 MONDE 26 oktober 2007


Video - Most Astonishing Health Disaster of the 20th Century


TV - Return to Sender

Vanaf woensdag 27 oktober start LLiNK met de nieuwe achtdelige serie Return to Sender. In dit programma gaat Katja Schuurman op zoek naar bijzondere producten in het buitenland, en probeert hier in Nederland een afzetmarkt voor te vinden. De winst die daarmee gemaakt wordt vloeit terug naar de mensen uit het land van herkomst: Return to Sender. In de eerste aflevering reist Katja af naar Senegal. Abdou is iedere dag te vinden op het strand van Dakar, hopend op een plek in een van de gammele bootjes die een illegale oversteek naar Europa riskeren. Op de dag dat Katja hem tegenkomt, treft hij de laatste voorbereidingen voor de gevaarlijke tocht, op zoek naar een beter leven. Op het platteland ten noorden van Dakar wordt hard gewerkt aan een grote order rieten manden, gemaakt door de plaatselijke bevolking. Voor Abdou komt die steun te laat, hij verdwijnt in de nacht. Dit dorp heeft er echter een broodnodige impuls in de werkgelegenheid bij. Return to Sender, zaterdag 27 oktober, 21.50 uur bij LLiNK op Nederland 3

http://www.llink.nl/index.php?id=1561


Acupuncturisten strijden tegen Btw-heffing

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (N.V.A.) heeft bij de leden van de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de wijziging van de Btw-vrijstelling voor medische diensten in het Belastingplan 2008. In het wetvoorstel vervalt de vrijstelling voor artsen en fysiotherapeuten wanneer zij bijvoorbeeld acupunctuur toepassen naast of in plaats van hun reguliere behandelingen. Doordat over de acupunctuurbehandelingen voortaan Btw moet worden berekend zullen de kosten van deze behandelingen met zo'n 20% stijgen. Voor patiŽnten, zorgverzekeraars en zorgverleners is dit een ongewenste ontwikkeling. Ook de administratieve lastenverzwaring doordat de zorgverleners nu ook BTW moeten factureren en administreren is voor zorgverleners ongewenst. De N.V.A. heeft samen met een aantal andere beroepsverenigingen voor complementair werkende artsen een memorandum naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin zij de nadelen van de wetswijziging uiteen zet. Volgens de beroepsverenigingen is een administratieve lastenverzwaring en stijging van de medische kosten niet in lijn met het kabinetsbeleid. Ook zijn de beroepsverenigingen van mening dat de wetswijziging in strijd is met het Europese recht en leidt dit tot een concurrentienadeel ten aanzien van andere beroepsbeoefenaren. Verschillende politieke partijen hebben reeds kritische vragen gesteld aan het kabinet. Op 12 november a.s. stemt de Tweede Kamer over het wetvoorstel.

http://www.acupunctuur.nl


Video - Wal-Mart Lobbies Against Food Safety Measures


TNO actief in initiatief voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven

TNO heeft belangrijke nieuwe fondsen ontvangen als onderdeel van een initiatief van het Netherlands Toxicogenomics Centre (NTC). Het NTC richt zich op de ontwikkeling van in vitro testen in combinatie met genomics, om de mogelijke toxiciteit vast te stellen van chemische stoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt in geneesmiddelen en industriŽle chemicaliŽn. Deze in vitro testen zullen bijdragen tot de ontwikkeling van waardevolle alternatieven voor de huidige testmethoden die grotendeels afhankelijk zijn van dierproeven. De specifieke rol van TNO binnen het NTC programma richt zich op het beheren en analyseren van de enorme hoeveelheden gegevens die worden gegenereerd door het initiatief, een taak die bioinformatica wordt genoemd. Wereldwijd is er bezorgdheid over het huidige gebrek aan kennis over de veiligheid van chemische stoffen. Om mede de chemische veiligheid van stoffen te testen, is sinds kort toxicogenomics in opkomst: een vakgebied dat de invloed onderzoekt van chemische stoffen op genen en hun functie in relatie tot mogelijke toxiciteit. Dr. Rob Stierum, hoofd Toxicogenomics bij TNO: "Via het NTC kan TNO haar wetenschappelijke basis verder uitbreiden om de ontwikkeling van haar portfolio te ondersteunen op het gebied van toxicogenomics en bioinformatica. Bovendien zal TNO een sleutelrol vervullen in het commercialiseren van de kennis die binnen het NTC wordt gegenereerd. Daarnaast zal TNO betrokken zijn bij de ontwikkeling van systemen voor op toxicologie gebaseerde alternatieve teststrategieŽn voor reproductieve toxicologie."

http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=200710250058


Zwangerschap knaagt aan het geheugen

Hormoon remt herinnering
Veel vrouwen hebben het gevoel dat hun geheugen tijdens de zwangerschap wat minder goed functioneert. Dat gevoel kan kloppen, zo blijkt uit onderzoek van Guido van Wingen in het UMC St Radboud. Door een verhoging van het īzwangerschapshormoonī progesteron kunnen vrouwen gezichten bijvoorbeeld slechter onthouden en herinneren. MRI-scans laten zien dat het hormoon inderdaad de activiteit beÔnvloedt van hersengebieden waar herinneringen worden gevormd en opgehaald. Progesteron is een hormoon dat delen van de hersenen, zoals de amygdala, kan beÔnvloeden. De amygdala speelt een rol bij angstgevoelens, maar is ook betrokken bij het opslaan en ophalen van herinneringen. Guido van Wingen, verbonden aan het FC Donders Instituut van het UMC St Radboud, heeft de effecten van dat progesteron op het geheugen nader onderzocht.

Hersenscan voorspelt geheugenprestatie
Gezonde vrouwen kregen een eenmalige dosis progesteron, vergelijkbaar met de hormoonconcentratie bij zwangere vrouwen. Deze vrouwen konden nieuwe gezichten slechter onthouden. Bovendien bleken eenmaal opgeslagen gezichten ook slechter uit het geheugen op te diepen. Tijdens het onderzoek werden MRI-opnames van de hersenen gemaakt. Van Wingen: “Op die hersenscans zien we dat twee gebieden in de hersenen - de amygdala en de fusiform gyrus - minder actief zijn tijdens het bekijken en opslaan van de gezichten. Progesteron remt deze twee hersengebieden af, waardoor de gezichten minder goed in het geheugen worden opgeslagen. Hoe sterker de remming van deze hersengebieden, des te groter de achteruitgang in geheugenprestatie.”

Spin in geheugenweb
Progesteron belemmert niet alleen de opslag van herinneringen. Ook het oproepen van de wťl opgeslagen beelden verloopt moeilijker. Van Wingen: “Hier zien we een duidelijk verband met - opnieuw - de fusiform gyrus en de prefrontale cortex. We zien dat bij vrouwen een verhoging van het progesteronniveau, vergelijkbaar met de zwangerschap, een duidelijk remmend effect heeft op de amygdala. En dat de amygdala op haar beurt – als een spin in het geheugenweb – ook in andere hersengebieden de geheugenvorming afremt


Slecht afplakken lui oog kan slechtziendheid veroorzaken op latere leeftijd

De winst van goed afplakken en goed screenen op een lui oog is belangrijk, omdat het oogonderzoek op het consultatiebureau en de afplakbehandeling veel geld kosten, en je eigenlijk wel precies wilt weten wat tegenover die kosten staat. Onderzoekers van het Erasmus MC hebben aangetoond dat kinderen met een lui oog dat op jonge leeftijd niet goed is afgeplakt, bijna twee keer zo veel kans hebben om op latere leeftijd slechtziend te worden. Zij publiceren hun bevindingen in het novembernummer van de British Journal of Ophthalmology. Ruim 3% van de kinderen heeft een lui oog, en daarmee is een lui oog de meest voorkomende oogaandoening op de kinderleeftijd. Het oog wordt "lui", ziet slecht, doordat het kind scheel ziet of doordat het kind eigenlijk een bril met verschillende sterkte voor beide ogen nodig heeft. Vůůr de leeftijd van zes jaar is een lui oog goed te behandelen door het andere, niet-luie oog enkele uren per dag af te plakken met een oogpleister. In Nederland worden bijna alle kinderen op het consultatiebureau regelmatig op een lui oog onderzocht. Hierdoor wordt een lui oog in Nederland bij vrijwel alle kinderen op tijd ontdekt.
Voor de behandeling van een lui oog gaat het kind naar de orthoptist. Bij een derde van de kinderen met een lui oog, dus ongeveer 1% van alle kinderen, lukt het niet om voldoende af te plakken. Die kinderen hebben een grotere kans om met beide ogen slechtziend te worden, want ťťn oog is bij hen van jongs af aan al slechtziend. Bij slechtziendheid aan beide ogen kan je niet meer zonder loep lezen.

Beide ogen
Een onderzoek onder 5.220 ouderen heeft uitgewezen hoe veel meer kans op slechtziendheid aan beide ogen ontstaat wanneer niet goed wordt afgeplakt. Bij 192 ouderen werd een lui oog vastgesteld. Dit waren ouderen die opgegroeid waren voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog, dus voordat de afplakbehandeling algemeen werd ingevoerd. De gehele groep ouderen werd gemiddeld zes en een half jaar gevolgd. Gekeken werd of, en wanneer, ťťn of beide ogen slechtziend werden. Op grond daarvan konden onderzoekers Redmer van Leeuwen en Renť Eijkemans berekenen dat de kans dat een gezond kind tijdens het verdere leven ooit aan beide ogen slechtziend wordt 10% is, terwijl dit voor een kind dat onvoldoende is afgeplakt 18% is. De berekende periode van slechtziendheid was ongeveer zeven jaar. Dit betekent dat een gezond kind gemiddeld de laatste 0,7 jaar van zijn leven aan beide ogen slechtziend is, tegen 1,3 jaar voor een kind dat onvoldoende is afgeplakt. Het onderzoek vond plaats in het kader van de ERGO-studie, een bevolkingsonderzoek onder ouderen in de Rotterdamse wijk Ommoord.


 


26 okt


Video - Nano explorers - science fiction or reality?


Prins waarschuwt voor apocalyps

http://www2.telegraaf.nl/binnenland/article73741321.ece

xxx


Staat discrimineert bij kankeronderzoek

http://www2.telegraaf.nl/uwtelegraaf/watuzegt/article55821961.ece

xxx


Invloed van zomertijd op biologische klok groter dan gedacht

Een kwart van de wereldbevolking ondergaat elk jaar weer de zomertijd. Dankzij deze maatregel –
ingevoerd in de vorige eeuw – blijft het in de zomermaanden ’s avonds langer licht. Maar over de effecten
van het verzetten van de klok op het menselijk lichaam was tot nu toe weinig bekend. Wetenschappers van
de Rijksuniversiteit Groningen en de Ludwig-Maximilians-Universitšt MŁnchen hebben nu aangetoond
dat de zomertijd een langdurig en behoorlijk groot effect heeft op onze biologische klok. In de Current
Biology van deze week maken zij dit bekend.

De basis van het onderzoek is een online vragenlijst (te vinden op www.euclock.org) naar slaapgedrag, die
door meer dan 50.000 mensen uit de hele wereld is ingevuld. Met deze vragenlijst, de MŁnchen ChronoType
Questionnaire (MCTQ), wilden de onderzoekers achterhalen wat de verdeling is tussen avondmensen en
ochtendmensen. Bij het analyseren van de verzamelde data bleek echter verrassend dat het slaappatroon
ernstig verstoord raakt tijdens de zomertijd.

Intern ritme

Het menselijk lichaam heeft een eigen dagritme, ook wel de biologische klok genoemd, dat ongeveer 24 uur
bestrijkt. Dit zogenaamde circadiane (dagrond) ritme stuurt onder andere de slaap aan. Maar omdat dit ritme
niet precies 24 uur duurt, moet het steeds bijgesteld worden. Dat gebeurt voornamelijk via licht. Tijdens de
wintertijd (de normale tijd) loopt ons interne ritme ongeveer gelijk met de licht/donker-cyclus. Maar tijdens
de zomertijd is dit niet het geval: ons interne ritme past zich in die periode niet aan. Daardoor slapen we
minder en neemt wellicht de kwaliteit van onze slaap af in de zomermaanden.

Avondmensen

Volgens Martha Merrow, hoogleraar moleculaire en genetische chronobiologie in Groningen, waren de
resultaten van eerdere onderzoeken naar de effecten van zomertijd inconsistent. Dankzij de
grootschaligheid van dit onderzoek is er eindelijk meer duidelijkheid. Naast de analyse van de
MCTQ-vragenlijsten deden de onderzoekers ook nog een kleinschaliger studie naar de precieze effecten
van de zomertijd bij avondmensen en ochtendmensen. Ze ontdekten dat vooral avondmensen
aanpassingsproblemen hebben als de zomertijd ingesteld wordt. Het slaappatroon van beide groepen
herstelt zich overigens weer snel als de zomertijd afgelopen is.

Seizoensgebonden

Merrow en haar Duitse collega’s denken ook dat de introductie van de zomertijd een van de factoren is die
ervoor gezorgd hebben dat het menselijk gedrag, onder andere het voortplantingsgedrag, de afgelopen
decennia minder seizoensgebonden is geworden. Onze biologische klok raakt door de zomertijd zo in de war
dat hij niet meer goed in staat is te bepalen in welk seizoen we zitten.

Afschaffen

De onderzoekers weten nog niet waarom de zomertijd aanpassingsproblemen geeft, en waarom vooral
avondmensen er last van hebben. Dat is iets wat nu uitgezocht moet gaan worden. Maar aangezien het
effect van de zomertijd op onze biologische klok veel groter is dan voorheen werd gedacht, pleiten de
onderzoekers ervoor de zomertijd te herevalueren en eventueel af te schaffen.


Bevallen op ''vier voeten''…dat verlicht !

LaNutrition.fr, 25/10/2007
Vroedvrouwen weten het al sinds lange tijd : de liggende houding waarin vrouwen normaal gesproken bevallen, benen in de lucht en op de rug, is nu niet bepaald de beste houding om de pijn te verlichten; de positie ''op 4 voeten'' is veel beter. Beter voor de vrouw en beter voor de baby die zich beter kan aanpassen in de baarmoeder. Deze observatie wordt bevestigt door Zuid-Afrikaanse onderzoekers in The Cochrane Library.
En nu maar hopen dat Uw gynaecoloog een open esprit heeft om U op deze manier te laten bevallen…

G. Justus Hofmeyr, Hands and knees posture in late pregnancy or labour for fetal malposition (lateral or posterior), The Cochrane Library, 2007

http://www.lanutrition.fr/Accoucher-ŗ-quatre-pattes-Áa-soulage-a-1913.html

xxx


Kappertjes maken eten gezonder

Tot nu toe een onderschat onderdel van het Mediterrane dieet. Dit volgens de wetenschappers van de Universiteit in Palermo. De bloemknoppen van de kapperstruik bezitten een onverwacht aandeel aan natuurlijke anti-oxidanten, aldus het Journal of Agricultural and Food chemistry. Wetenschappers hebben tijdens testen waargenomen dat de anti-oxidanten van kappertjes de schadelijke stoffen die ontstaan bij de vertering van vlees kunnen neutraliseren.

ARD -text 24 oktober 2007


Video - Dr Whiting on Plant-Derived Organic Colloidal Minerals

Aanrader !!


Keuring vervoer levende dieren

Onlangs heeft de RDW de inrichtingskeuringen van voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van levende dieren, overgenomen van de Voedsel en Waren Autoriteit. Dit is besloten door Landbouwminister Verburg en Verkeersminister Eurlings.

De voertuigen voor vervoer van levende dieren moeten zo zijn ingericht dat onnodig letsel of lijden tijdens het transport zoveel mogelijk wordt voorkomen. Er worden daarom eisen gesteld aan de inrichting, ventilatie, temperatuurbewaking, de watervoorraad en dergelijke. De keuring geldt alleen voor voertuigen waarmee transporten worden gedaan die langer duren dan acht uur. Met de overname van de inrichtingskeuring van de Voedsel en Waren Autoriteit krijgt de RDW er een nieuwe taak bij. Voor de afgifte van de vervoerdersvergunningen blijft de Voedsel en Waren Autoriteit verantwoordelijk.

Inrichtingskeuringen
Voor de inrichtingskeuringen kunnen de vervoerders terecht bij zes RDW-locaties. Te weten de keuringsstations in Almelo, Den Bosch, Heerenveen, Nieuwegein, Roosendaal en Venlo. Ook containers voor het vervoer van runderen, schapen, geiten, varkens en paardachtigen voor het vervoer van dieren moeten worden gekeurd en gecertificeerd. Voor 1 januari 2008 moeten de vervoermiddelen in Nederland gekeurd worden die een certificaat hebben met een beperkte geldigheid tot januari 2008. Het gaat om zo'n 850 vervoermiddelen. Voor veeschepen kan de vervoerder alleen terecht bij de afdeling Individueel Keuren Speciaal (IKS) van de RDW in Zoetermeer. De door de RDW afgegeven certificaten zijn conform de Europese verordening 1/2005.

Elke vijf jaar
De keuring worden op verzoek van de eigenaar uitgevoerd. Dit kan ook worden gedaan tijdens de eerste toelating van het voertuig. Het voertuig krijgt, als is voldaan aan de eisen, een certificaat dat vijf jaar geldig is. Elke vijf jaar moet het voertuig voor verkrijgen van een nieuw certificaat opnieuw gekeurd worden. Deze keuring is ook verplicht bij een wijziging aan het voertuig en na een intrekking van het certificaat door een opsporingsdienst.

http://vld.rdw.nl


Aankondiging rapport over CO2-emissiehandel

Op 1 november publiceert de Algemene Rekenkamer het rapport Europees handelssysteem voor CO2-emissierechten.

De Nederlandse industrie, elektriciteitsproductie, mobiliteit en landbouw gaan gepaard met de uitstoot van grote hoeveelheden CO2, die de opwarming van de aarde lijkt te versterken. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek verricht naar het instrument om in Nederland de CO2-uitstoot te verminderen (voortvloeiend uit het Verdrag van Kyoto); het Europese CO2-emissiehandelssysteem. Dit emissiehandelssysteem is op papier een effectief instrument. Daarbij is het wel van belang dat dit instrument in de praktijk goed wordt ingevoerd. In het rapport beoordeelt de Algemene Rekenkamer of Nederland het systeem voor CO2-emissiehandel zodanig heeft ingevoerd, dat het Nederlandse Kyotodoel kan worden gehaald. Ook wil de Algemene Rekenkamer mogelijkheden aandragen om de effectiviteit van het CO2-emissiehandelssysteem in Nederland te vergroten.

www.rekenkamer.nl


VWS spekt wanbetalers

Zorgverzekeraars hebben te maken met tienduizenden wanbetalers die een schadepost opleveren van tientallen miljoenen per jaar. Dat alle wanbetalers een zorgtoeslag ontvangen, vindt de NPCF niet aanvaardbaar. Mede door de wanbetalingen zullen in 2008 de ziektekostenpremies worden verhoogd.

De NPCF vindt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen mensen die willens en wetens weigeren te betalen en zij die dat door omstandigheden niet kunnen. Al eerder heeft de NPCF aandacht gevraagd voor deze problemen bij het ministerie en de zorgverzekeraars.

Volgens de NPCF dient haast gemaakt te worden met de inrichting van de database van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) die meer inzicht moet verschaffen in de problematiek van de betalingsachterstanden. De NPCF wordt graag betrokken bij het opstellen van de criteria voor deze database. Er dient zo snel mogelijk een einde gemaakt te worden aan de situatie dat mensen aan de ene kant bewust weigeren hun premie te betalen en aan de andere kant door middel van de zorgtoeslag min of meer gesubsidieerd worden.


Video - Bruce E. Levine appears on Good Morning Cincinnati

Bruce E. Levine, author of Surviving America's Depression Epidemic, is interviewed on the Channel 12 News program Good Morning Cincinnati. He addresses the legalized corruption of America's drug industry and how it is detrimental the health received by Americans


Broccoli-crÍme …voor de huid; nog een voordeel van broccoli

LaNutrition.fr, 25/10/2007
Na 15 jaar onderzoek kan toegevoegd worden dat sulforaphane functioneert als anti-UV en dus de huid beschermt tijdens blootstelling aan de zon. In tegenstelling tot de klassiek zonnebeschermingsproducten maakt het geen barriŤre voor de zon maar heeft het juist een defensieve functie voor de cellen van de huid. Na aanbreng beschermt het 3 dagen.

Talalay, P. Proceedings of the National Academy of Sciences, Oct. 22, 2007, advance online edition. News release, Proceedings of the National Academy of Sciences.

http://www.lanutrition.fr/De-la-crŤme-de-brocoli…-pour-la-peau-n-1914.html

xxx

….dus straks zijn we op het strand allemaal groen…???


Video - iPhone's hazardous chemicals


Italia : Parmigiano : no GM

Ook de groep Parmigiano - Reggiano heeft besloten zich aan te sluiten bij '' Italia Europa liberi da OGM''

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B1906b19C80lKI1988AEF

www.parmigiano-reggiano.it
www.greenpeace.it

xxx

…alle melk dus vrij van OGM - alle veevoeder dus vrij van OGM - dus wat doet de Europese Commissie: die staat een aantal OGM import producten toe……maar wie gaan die nu eten…..3x raden…. ! Straks worden er babies met staarten geboren, of kalfjes met 6 poten…..wat vorige week gebeurde. Gek he ? Dan kunnen ''de wetenschappers'' weer gaan wetenschappen hoe dat nu toch komt…..En zo blijven we lekker onnodig bezig !

 


2007 archief

Okt

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats