weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

2 okt


Gratis minicursus De kracht van gedachten

Maandelijks verschijnt er bij de SORAG-Akademie een nieuwe gratis minicursus op het gebied van gelukkig en gezond leven. De SORAG-Akademie is de grootste instelling voor thuisonderwijs in Europa op het gebied van gezonde geneeswijzen en welzijn. Gedurende de maand oktober 2007 kan de nieuwste minicursus De kracht van gedachten gratis door iedereen gedownload worden via de website www.sorag.nl Ook is het mogelijk de reeds eerder verschenen cursussen kosteloos te downloaden.

http://www.sorag.nl/


Video - Eat drink be healthy

Deel 2

TV dominee's gaan ook mee met de health waves...... altijd lachen met die Amerikanen.... ze produceren de grootste troep maar worden nu langzaam wakker...


Light voedsel en drankjes aanjager overgewicht bij kinderen

Volgens Dr David Pierce van de Universiteit van Alberta in Canada is het probleem van light produkten de verstoorde associatie tussen smaak en caloriŽn. Kinderen die eerst light versies nemen die erg zout of zoet zijn zullen later wanneer zij de gewone versies van produkten eten te snel teveel eten en dus snel overgewicht opbouwen.

Obesity 15:1969–1979 (2007); Email: dpierce@ualberta.ca
Overeating by Young Obesity-prone and Lean Rats Caused by Tastes Associated With Low Energy Foods
Data from our study indicate that the subversion of the relationship between taste and caloric content disrupts the normal physiological and behavioral energy balance of juvenile rats, resulting in overeating that is independent of genetic disposition for obesity.

http://members.shaw.ca/wdpierce/home.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6933686.stm
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelid=DMF08082007_062


Video - Dr.Ted Broer - Aspartaam

Deel 2

Ted is echt boos......

Wat even belangrijk is wat hij verteld over de combinatie van aspartaam en nitraten in vlees die samen een stof vormen bekend staat als aanjager van hersentumoren....


Belg eet gemiddeld 1.801 dieren tijdens zijn leven

Een derde van een paard, 5 runderen en kalveren, 7 schapen en geiten, 24 konijnen en wild, 42 varkens, 43 kalkoenen en ander gevogelte, 789 vissen en 891 kippen. Dat zijn de dieren die gedood worden om de gemiddelde Belg tijdens zijn of haar hele leven van vlees te voorzien. In BelgiŽ worden jaarlijks zo’n 285 miljoen dieren gedood voor voeding. Die cijfers waren al bekend, maar door EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) vzw werd voor het eerst berekend wat ze betekenen in aantallen dieren die gedood worden per Belg. EVA maakt het resultaat van dit onderzoek bekend naar aanleiding van Wereld Vegetarisme Dag op 1 oktober, een markante gelegenheid om even stil te staan bij wat en vooral wie we eten.

Op www.vegetarisme.be/vlees vindt de bezoeker de Weet Wie Je Eet teller: een programma dat op basis van eetgewoonten een schatting maakt van het aantal dieren dat de consument in zijn leven reeds verorberde, en ook een idee geeft van het aantal dieren dat nog “gespaard” kan worden. EVA wil hiermee op een ludieke manier de aandacht vestigen op de impact van onze overmatige vleesconsumptie. Bijgevoegd zijn twee grafische weergaven van de dierconsumptie van de gemiddelde Belg. Het overgrote deel van deze dieren wordt gekweekt in de intensieve veeteelt, in dieronwaardige omstandigheden. Een dergelijke consumptie is ook nefast voor het milieu: veeteelt is immers verantwoordelijk voor ťťn vijfde van de wereldwijde broeikasuitstoot. Bovendien eten volgens de nationale voedselconsumptiepeiling Belgen te veel vlees en te weinig groenten en fruit. Vandaar een positieve, eenvoudige en haalbare suggestie van EVA: Donderdag is Veggiedag. Deze nieuwe campagne wordt gelanceerd op 20 oktober, met de eerste Vlaamse Veggielympics op de Kouter te Gent

http://www.vegetarisme.be/vlees/

Marjan


Voldoende personeel in verpleeghuizen leidt tot betere zorg

Op verpleeghuisafdelingen met meer en beter opgeleid personeel is de zorg beter. Demente bewoners hebber er minder pijn, de sfeer is er beter en de omgeving veiliger.

Krapte
Verpleeghuizen kampen al jaren met een gebrek aan goed opgeleid personeel en krappe budgetten. Toch is in Nederland nooit eerder onderzocht in hoeverre er een verband bestaat tussen de personeelsbezetting op een afdeling en de kwaliteit van leven van de bewoners. Met subsidie van zorgondernemersorganisatie ActiZ deed het NIVEL hier onderzoek naar op afdelingen voor mensen met dementie. NIVEL-onderzoeker Sandra van Beek: “Op afdelingen met meer en beter opgeleid personeel bleek de kwaliteit van leven van de bewoners beter. De bewoners hebben er minder pijn, de sfeer op deze afdelingen is beter en het is er veiliger.”

Vrijwilligers
Regelmatig wordt de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers genoemd als oplossing voor de personeelstekorten. Vrijwel alle ondervraagde verpleeghuizen zetten al vrijwilligers in om de zorg te ondersteunen. Afdelingshoofden geven echter aan dat dit geen structurele oplossing is voor bezettingsproblemen – hoezeer ze de inspanningen van vrijwilligers en mantelzorgers ook waarderen – omdat je mensen met dementie ook professionele zorg moet kunnen bieden. “Je komt er niet met alleen goede bedoelingen”, verduidelijkt Van Beek. “Mensen met dementie kunnen soms niet meer zelfstandig eten en krijgen slikproblemen. Geef je ze op een verkeerde manier te eten, dan kunnen ze daar zelfs een longontsteking van krijgen. Ook de omgang met agressieve of onrustige bewoners is iets dat een professionele inzet vraagt en waar vrijwilligers zich ongemakkelijk bij kunnen voelen. Neem bijvoorbeeld bewoners die aan ťťn stuk door roepen. Soms wordt met de psycholoog afgesproken daar niet telkens op te reageren. Vrijwilligers vinden dit vaak moeilijk in praktijk te brengen.”

Financiering
Onlangs is een nieuwe financieringssystematiek doorgevoerd. Deze gaat uit van de zorgbehoefte van bewoners. Door het vaststellen van ‘zorgzwaartepakketten’ wordt voor iedere bewoner bepaald welke zorg nodig is en de inzet van personeel wordt hierop afgestemd. Ook als de zorgbehoefte van een bewoner verandert. Dit betekent een flexibele inzet van personeel in de toekomst al naar gelang de individuele behoeften van bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat de afdelingen personeel nog weinig flexibel inzetten. Fluctuaties zijn vooral noodgedwongen: door ziekte, zwangerschapsverlof en vakanties. Van Beek: “De huidige gang van zaken op de afdelingen loopt nog niet in de pas met de nieuwe financieringssystematiek. De inzet van personeel wordt vaak op instellingsniveau bepaald en is vaak al jaren min of meer hetzelfde. De nieuwe financieringsstructuur zal dus een grote overgang voor zorginstellingen betekenen.”

Het onderzoek
Voor het onderzoek hield het NIVEL schriftelijke enquÍtes onder 75 instellingen. Hierna bezochten onderzoekers 12 van deze afdelingen voor een dieptestudie. Tijdens die bezoeken is de feitelijke bezetting vastgesteld en gekeken naar de zorgprocessen. Tegelijkertijd vulde het verzorgend personeel een observatielijst in om de kwaliteit van leven van de bewoners te meten. Tijdens het onderzoek zijn ‘best practices’ vastgesteld. Van deze ‘best practices’ is nagegaan hoe zij de zorg organiseren op hun afdeling. Deze informatie kan gebruikt worden door andere afdelingen om hun eigen organisatie te verbeteren.


Video - David Icke on Aspartame


Ziekenhuizen vergelijken met een muisklik

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om ziekenhuizen op internet met elkaar te vergelijken. Zorgsectorinfo.nl is een internetdatabase met profielgegevens over alle zorginstellingen in Nederland. De database is bedoeld voor de professionele gebruiker, zowel binnen de non-profit sector als binnen de commerciŽle sector. Nieuw is de optie om de informatie van twee ziekenhuizen naar keuze naast elkaar te zien. Een zeer handig hulpmiddel vanuit oogpunt van bijvoorbeeld benchmarking, marketing- en managementinformatie.

In de database zijn zowel instellingen binnen de cure (ziekenhuizen, inclusief categorale instellingen, en zelfstandige behandelcentra) als binnen de care (ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en de thuiszorg) opgenomen. Hierin kunnen gegevens over omzet, personeel, investeringen, vestigingsplaats en locaties per instelling geraadpleegd worden. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden, onder andere op basis van vestigingsplaats. GeÔnteresseerden kunnen www.zorgsectorinfo.nl raadplegen voor meer informatie over de werking van de database.

Zorgsectorinfo.nl is een initiatief van MISA Management Information Services Amstelveen B.V. Het bedrijf bestaat sinds 1993 en is werkzaam op het gebied van bedrijfseconomie en internettoepassingen.

http://www.zorgsectorinfo.nl


Duitsland: website voor meldingen misstanden in de ouderenzorg

Beheerd door het < Kuratorium Deutsche Altershilfe > en gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid met 570.000 euro.
Anoniem kunnen allen die met deze misstanden te maken hebben melding doen: verplegenden, de verpleegden, familie ed.

www.kritische-ereignisse.de

xxx


Video - David Icke - Was he right?

Channel 5 documentary from 12/26/06 which chronicles David Icke's career to present day, and asks the big question - Was he right? Anyone who is paying attention knows the answer to that. A very impartial and fair documentary. Thank you Channel 5 for this great piece of journalism.

Kippevel .....

Ron


Kanker: 8 voedingscategoriŽn verminderen

Dit om het risico op kanker te verminderen of om rekening mee te houden als U als kanker heeft gehad. Eet alleen die hoeveelheid die nodig is, niet meer. Eet minder granen, vermijdt met name de geraffineerde soorten.
Eet minder suiker en producten die suiker bevatten. Vermijdt teveel zout……in kant en klaar producten.

Eet minder melkproducten.
Eet minder gefrituurde producten.
Eet minder rood vlees en vleeswaren.

http://www.lanutrition.fr/Cancer-8-aliments-ŗ-diminuer-a-1860.html

xxx


Contraceptie voor mannen: nog niet voor nu……

Dit weekend hebben onderzoekers over sex gesproken. Een grote conferentie rond dit thema < de toekomst van de mannelijke contraceptie > diende ertoe duidelijkheid te geven. Uitkomst: men moet nog 5 tot 10 jaar wachten voordat er een vorm van conceptie voor mannen is.

http://www.lanutrition.fr/Contraception-masculine-c-est-pas-pour-tout-de-suite-a-1863.html

LaNutrition.fr, 01/10/2007

xxx


Video - Energie uit golven


Duitsland: ziekten-wetenschap wordt versterkt

Het Ministerie van Volksgezondheid geeft daar tussen 2007 en 2010 630 miljoen euro aan uit. Een groep van experts hebben een uitgebreide Papier-Strategie opgesteld in opdracht van het Ministerie.
Spier-en skeletziekten, stofwisselingsziekten, infecties, hart- en bloedsomloopproblemen, long- en nierziekten, chronische ontstekingen en kanker krijgen de volle aandacht

ZDF-text 1 oktober 2007-10-01

xxx


Video - Rife Technology - A New Hope


Thuiszorg staat op instorten

Thuiszorginstellingen dreigen binnenkort over de kop te gaan nu een deel van de zorgvergoedingen uit de AWBZ is gehaald en in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is
ondergebracht. Ook dreigen ongeveer 12.000 thuiszorgers hun baan te verliezen.

http://www.fd.nl/ShowRedactieNieuws.asp?Context=N%7C1&DocumentId=39170


als het '' schavot '' nog zou bestaan, zou dit de perfecte plaats voor de Weledelgestrenge heer Hoogervorst zijn....nee, ik ben inderdaad niet aardig !

xxx


Dr.Ted Broer - the dangers of Ritalin

http://www.fonteine.com/ritalin_adhd.html


Boek - Gezondheid in eigen hand

Niet eerder verscheen er een uitgave, die zo duidelijk de weg naar een goede en blijvende gezondheid aangaf en daarnaast een natuurlijke manier om blijvend gewicht te verliezen. Dat kan alleen door het eten
van gezonde voeding, aangevuld met vitamines en voedingssupplementen. Ook is in deze uitgave aangegeven welke producten we moeten mijden en hoe we het gebruik van medicijnen kunnen beperken,
zoniet stoppen. Het belang van een goede voeding staat centraal. De schrijver van dit boek viel dank zij deze methode 15 kilo af in 9 maanden. Veel aandacht is in dit boek ook besteed aan Matthias Rath,
die vele jaren met 2-voudig Nobelprijs-winnaar Linus Pauling heeft samengewerkt en stelt, dat dank zij zijn cellulaire geneeskunde kanker en aids niet alleen kunnen worden voorkomen, maar zelfs te genezen
zijn. De kwalijke praktijken van de farmaceutische industrie, die er alleen maar belang bij hebben dat mensen ziek blijven, worden in dit boek uitvoerig belicht.

Aart van Wijngaarden

http://www.lulu.com/content/973333


Video - Aspartaam, MSG - het systematische dommer maken van de gemeenschap

Dr. Russell Blaylock accuses Industry and Government of dumbing down sociaty with Chemical Toxins
http://www.russellblaylockmd.com/

Even voor alle duidelijkheid, dit is niet de eerste de beste:

Dr. Blaylock is a board certified neurosurgeon, author and lecturer. He attended the LSU School of Medicine in New Orleans and completed his general surgical internship and neurosurgical residency at the Medical University of South Carolina in Charleston, South Carolina.


Doorbraak in bestrijding ziekenhuisbacterie

Een grootschalige klinische studie in het Algemeen Ziekenhuis van Lokeren toont aan dat een nieuwe generatie reinigingsmiddelen efficiŽnt meerdere ziekteverwekkende bacteriŽn in bedwang kan houden. Gemiddeld trof men tijdens de maandenlange studie 80% minder S. aureus (MSSA en MRSA) en andere ziektekiemen aan. De nieuwe reinigingsmiddelen moeten een duurzaam alternatief bieden voor resistentie-opwekkende ontsmettingsmiddelen. Een samenwerking tussen AZ Lokeren, Universiteit Gent en het Lommelse bedrijf Chrisal NV, gespecialiseerd in microbiŽle reiniging, heeft via een maandenlange klinische studie geleid tot een doorbraak in de bestrijding van meerdere ziekenhuisbacteriŽn. Daarbij werd de nieuwste generatie reinigingsmiddelen, op basis van probiotische bacteriŽn, uitgetest om een oplossing te bieden voor de immense problematiek van bacteriŽle resistentie tegen chemische reinigings- en ontsmettingsmiddelen. Deze laatsten veroorzaken slechts kortstondig een ernstige reductie van het aantal pathogene kiemen.

Niet enkel antibiotica-resistentie Sinds meerdere jaren voert de overheid terecht campagne tegen het overmatig gebruik van antibiotica. De resistentie die ziektekiemen hiertegen ontwikkelen is ondertussen dermate dramatisch dat veel infecties moeilijk of niet meer behandeld kunnen worden. Minstens zo ernstig is de resistentie die diezelfde ziektekiemen opgebouwd hebben tegen de huidige chemische reinigings- en desinfectiemiddelen.

Deze laatste kan men beschouwen als de ‘antibiotica’ voor de omgeving, net zoals de ‘echte’ antibiotica bedoeld zijn voor de patiŽnt. Een resistentie tegen deze desinfectie- of ontsmettingsmiddelen zorgt aldus voor ernstige problemen om de omgeving van de patiŽnt gezond te houden en verspreiding van ziekten tegen te gaan. Microbieel management Het opzet van de klinische studie was het evalueren van het nieuwe totaalconcept van microbieel management. Daarbij stapt men af van een algemene en absolute steriliteit, maar wil men in de meeste omgevingen een stabiele gezonde microflora opbouwen, zodat desinfectie beperkt kan worden tot waar echt noodzakelijk. Op die manier wordt de desinfectiedruk op de ziektekiemen dermate verlaagd, dat zij niet langer geneigd zijn resistentie op te bouwen en deze middelen hun efficiŽntie kunnen behouden waar nodig.

Probiotische reiniging
Om dit concept van microbieel management te verwezenlijken ontwikkelde de firma Chrisal een set nieuwe reinigingsmiddelen voor de zorgsector, PIP Healthcare, waar PIP staat voor Probiotics In Progress. Deze producten bevatten probiotische bacteriŽn die tijdens de reiniging meteen alle resterende vuilfracties wegwerken en zodoende verhinderen dat ziektekiemen zich opnieuw kunnen manifesteren op de gereinigde oppervlakken. Als validatiestudie werd maandenlang in meerdere fasen getest in het Algemeen Ziekenhuis van Lokeren, waarbij alle analyses uitgevoerd werden door het Labo voor MicrobiŽle Ecologie en Technologie van Prof. Willy Verstraete (Universiteit Gent) in samenwerking met expertisebedrijf Avecom NV. De door het etisch comitť goedgekeurde officiŽle klinische studie resulteerde in een aantal opmerkelijke vaststellingen.

Als controle werd ‘klassieke’ chemische reiniging/desinfectie genomen; waarbij reiniging met de probiotische PIP Healthcare producten de volgende resultaten gaf: - Totaal aantal bacteriŽn blijft nagenoeg gelijk - Aantal coliformen (indicator hygiŽne) : - 50% - Aantal S. aureus (MSSA, MRSA) bacteriŽn: - 80% - Aantal Clostridium bacteriŽn: - 90% Uit deze resultaten blijkt dat reinigen met de nieuwe generatie probiotische reinigingsmiddelen resulteert in een microflora in de omgeving die qua aantallen gelijk blijft, maar waarvan het percentage ziektekiemen zeer sterk afneemt. De probiotische PIP bacteriŽn vervangen dus de ziektekiemen en creŽeren zodoende een stabiele en gezonde microflora in het ziekenhuis. Conclusie De resultaten van de klinische studie tonen aan dat deze nieuwe generatie van probiotische reinigingsmiddelen een goed en duurzaam alternatief bieden voor de huidige resistentie-opwekkende chemische reinigings- en desinfectiemiddelen.

www.chrisal.be


Video - Excitotoxins: The Taste That Kills

Dr. Russell Blaylock discusses how our food today is adulterated with excitotoxins. Dr. Blaylock has written many books and does an excellent  job explaining how these toxins affect our bodies. He cuts through the political and industry lies. This is a must see video.


 

 


1 okt


Video - Andrew Mwenda: Let's take a new look at African aid


Zout ! Te weinig zout is ongezond….

Want zout is belangrijk voor veel lichaamsfunkties: het is van levensbelang voor de zenuwen, hersenen, spieren…. Niets werkt goed zonder voldoende zout. Alle organen hebben zout nodig. Bijvoorbeeld de maag: daar regelt zout de vertering en zorgt voor het maken van maagzuur. Overvloedig zout wordt via de nieren uitgescheiden. Lees meer:

http://www.rbb-online.de/_/ratgebergesundheit/beitrag_jsp/key=6478649.html

xxx

http://www.fonteine.com/water_medicijn.html


Overig nieuws en internationale informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity
New study suggests cause of debilitating skin condition
Weight gain between first and second pregnancies associated with increased odds of male second child
If you want more babies, find a man with a deep voice
Researchers find eye movement can affect problem-solving, cognition
European directive will halt use of MRI scans; cancer diagnosis and treatment will suffer
Discovery of widespread tumour growth gene holds promise for effective anti-cancer treatment
Molecular fingerprint of breast-cancer drug resistance can predict response to treatment
Cancer cells in blood can identify risk of recurrence in breast cancer
Researchers say lack of sleep doubles risk of death... but so can too much sleep
Acupuncture treatment may be more effective than conventional therapy in treating lower back pain
Pomegranate juice - Tart, trendy, and targeted on prostate cancer cells
Genetic update - the ankyrin repeat and kinase domain containing 1 gene may influence alcoholism
Study shows vitamin C is essential for plant growth
Are You Consuming Too Much Vitamin A?
Calcium supplements raise heart attack risk
Cutting out dairy may reduce acne
A Two-Year Randomized Weight Loss Trial Comparing a Vegan Diet to a More Moderate Low-Fat Diet
Nosespray vaccine using aloe vera has exciting potential, researcher says
Research warns that human papillomavirus might cause bladder cancer
PET scans can accurately detect a breast tumor's response to chemotherapy
Mutation of the COX2 gene can double or treble a woman's risk of ovarian cancer
Molecular profiling can accurately predict survival in colon cancer patients
Radiologists identify early brain marker of Alzheimer's disease
Cystic fibrosis patients may breathe easier, thanks to bioengineered antimicrobials
New treatment effective for patients with shoulder pain
EU law bitter pill to take
Nitrosothiols signal hypoxia-mimetic vascular pathology
Concern Rises Over Effects of Parabens
Capsule endoscopy diagnoses more Crohn's disease recurrence after surgery than colonoscopy
Enzyme's second messenger contributes to cell overgrowth
Sense of Taste Different in Women with Anorexia Nervosa
Discovery supports theory of Alzheimer's disease as form of diabetes
Microscopic Pollution May Trigger Heart Attacks/Strokes by Spurring Blood Clots
Possible safer target for anti-clotting drugs found
Study on joint attention has implications for understanding autism
Study shows autism symptoms can improve into adulthood
Alcohol and cancer - is drinking the new smoking?
Glycemic index values are variable, report researchers
Experimental drug shows promise in advanced kidney cancer
Got stress? It could impact breast cancer recurrence
Mixing large doses of both acetaminophen painkiller and caffeine may increase risk of liver damage
Simulation reveals how body repairs balance after damage
Growing Link Between Diabetes and Periodontal Disease Focus of National Gathering for Health Care Leaders
Benefits of Flu Vaccine in the Elderly 'Overstated'
Another Reason to Love Omega-3s: May Reduce Menstrual Pain
Memory tasks require more coordinated brain blood flow for people with high blood pressure
New national study links asthma to allergies
Schizophrenia candidate genes affect even healthy individuals
Why don't painkillers work for people with fibromyalgia?
Wine, women and... spirits, beer and breast cancer risk
New Swedish research hope for millions of sufferers
When children are upset, mothers and fathers make a difference
Treating obstructive sleep apnea, preventing heart attacks and strokes
Meditation therapy for rheumatoid arthritis patients
Occupational exposures may be linked to death from autoimmune disease
Improving doctor-patient communication yields significant health benefits
Mixing Tylenol with Caffeine May Increase the Risk of Liver Damage, Study Finds
Ozone shuts down early immune response in lungs and body
Ultrasound plus mammography finds more cancers, but increases false positives
New discovery may improve treatment of one of the world's leading causes of blindness
Jefferson researchers uncover new evidence of prolactin's possible role in breast cancer
Fruit may help joint problems
Raising HDL helps fight heart disease
Drug Trials Go Unwatched, Study Says
Thimerosal Question Deserved Better Answer From CDC
Food versus fuel
Mom says daughter got sick from mold in apartment
McCarthy - 'I Cured My Son's Autism'
Artery disease linked to colon cancer
Mammography screening inefficient for breast cancer prevention
Asthma Linked to Cat Allergies
Patients with Inflammatory Bowel More Susceptible to Dangerous Infection
Benefits of Flu Vaccine in the Elderly 'Overstated'
Which Vitamin Will Improve Your Life Expectancy the Most?
The truth about tattoos
Psychiatric industry now trying to classify video game playing as a "mental disorder" requiring treatment
San Francisco to explore renewable energy from tidal power
Popular air fresheners found to contain toxic chemical
Common Air Fresheners Contain Chemicals That May Affect Human Reproductive Development
Naturopathic Care for Chronic Low Back Pain - A Randomized Trial


Themadag Autisme en aan autisme verwante contactstoornissen spiritueel bekeken

Zaterdag 27 oktober 2007. Aanvang vanaf 10.00 uur, start van het programma is om 10.30 uur, einde programma 16.15 uur. Voor begeleiders en ouders van kinderen en jongeren met een autistische of een aan autisme verwante contactstoornis (PDDNOS). Door Marieke de Vrij en Marleen Oosterhof

Plaats: Baarn. Opgave en verdere informatie: lenie.belt@home.nl of 050-8502835.
De entreeprijs van €60 per persoon te voldoen aan de kassa.

http://www.devrijemare.org


De Zorgwet ( ZVW ) en het effect op Nederlandse migranten residerend in de EU of in de EER

Om de nieuwe zorgwet ook toepasselijk te maken op de Nederlandse migranten in de EU en in de EER (in het vervolg NL migranten genaamd) beroept de Nederlandse wetgever zich via Art 69 ZVW op de EU Verordening 1408/71

( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/consleg/1971/R/01971R1408-20060428-nl.pdf )

Tegelijkertijd ontzegt Nederland de NL migranten het recht op gebruikmaking van de Nederlandse zorgvoorzieningen. Met de ZVW wil Nederland zijn wetgeving op de NL migranten toepassen, maar Nederland wil hen geen gelijke rechten toekennen.

De volgende feiten:
1. Minister van VWS Hoogervorst verklaart in Tweede Kamer dat hem dit "dwingend" is opgelegd door de Europese Regelgeving. Pas na ingangsdatum van de ZVW wordt deze stelling herroepen als zijnde "een vergissing." De wet blijft echter onveranderd van toepassing op de NL migranten ondanks het gestelde in EU VO 1408/71 art. 13.2.f en art. 33.
( http://www.strijdtegenzorgwet.net/Hoogervorst_aan_de_kaak_gesteld.htm )

2. Particuliere zorgverzekeraars gesterkt door de voorwaarden van de ZVW en ondanks dat het in strijd is met het privaatrecht, zeggen per 01-01- 2006 eenzijdig de particuliere zorgverzekeringen van de NL migranten op.

3. De toenmalige Minister Hoogervorst noemt de "verplichte" inhoudingen op pensioenen nu "solidariteitsbijdragen." Dit is in tegenspraak met het feit dat solidariteit is gebaseerd op reciprociteit. Met hun vaak 40 tot 50 jaar lopende verzekeringen hebben de NL migranten in de NL zorg solidariteitsrechten opgebouwd. Deze rechten op solidariteit zijn middels art 69 van de ZVW volledig teniet gedaan.

4. De CVZ brochure is vaag, vol onjuistheden en in tegenspraak met NL en EU regelgeving. Zie de eerste brochure uitgegeven door CVZ blz 1, blz 2 en blz 3.
http://www.strijdtegenzorgwet.net/Brochure CVZ blz 1.rtf
http://www.strijdtegenzorgwet.net/Brochure CVZ blz2.rtf
http://www.strijdtegenzorgwet.net/Brochure CVZ blz 3.rtf

5. Omdat er een beschikking ontbreekt, zoals vereist door Algemene Wet Bestuursrecht, zijn de inhoudingen op de pensioenen onrechtmatig.

6. Bezwaarschriften worden tegenwoordig door het CVZ als niet ontvankelijk (NO) verklaard juist omdat er een beschikking ontbreekt. Als instigator zou het CVZ deze moeten afgeven.

7. Particuliere Pensioenfondsen ( ondanks dat zij geen officiŽle wettelijke uitvoeringsorganen zijn ) en de SVB worden ingezet om in opdracht van het CVZ bijdragen op pensioenen in te houden. Bezwaren aan de bovengenoemde instanties worden doorverwezen naar het CVZ , die wederom de klachten NO verklaart omdat er geen beschikking (door het CVZ ) is afgegeven. CVZ weigert officiŽle beschikkingen af te geven , ondanks een verwijzing van de huidige minister Klink naar het CVZ als zijnde het daarvoor bevoegde orgaan.
Het resultaat: een compleet rechtsvacuŁm.

8. Prepensioen zoals VUT, FPU, worden betaald uit particulier opgespaard kapitaal bij de pensioenfondsen. Desondanks worden VUT en FPU door Nederland gelijkgesteld met de volksverzekering AOW.
9. De Ombudsman verklaarde de Zorgwet onzorgvuldig en laakte de activiteiten van het CVZ.
( http://www.ombudsman.nl/rapporten/grote_onderzoeken/2006zorgverzekeringswet/index.asp )
10. Door de vage CVZ brochure en de dreiging met een zware boete gaven vele NL migranten toe aan de eis van het CVZ om het door het CVZ toegezonden E-121 formulier in te dienen en, zoals aanbevolen door het CVZ, hun jarenlange particuliere verzekering op te zeggen

11.De CVZ brochure stelt dat de ZVW meer gelijkheid schept.

Het tegendeel is waar want:
a. binnen NL zijn alle ingezetenen volgens de ZVW wel verplicht een particuliere zorgverzekering af te sluiten maar bij een Nederlandse Zorgverzekeraar naar keuze en zij hebben daarnaast ook nog eens de keuze tussen een restitutie- of een naturapolis

b. de EU migranten zijn verplicht zich te melden bij het wettelijke ziekenfonds in het woonland.
Zij hebben geen enkele keuze.

12. Het niveau van de voorzieningen in de EU ziekenfondsen is doorgaans laag tot zeer laag. Het is op een enkel land na, veel lager dan in Nederland .

In veel landen is het ziekenfonds eigenlijk een vangnet voor het armste deel van de bevolking.
Daarom wordt veelal door de bewoners van die landen naast het ziekenfonds eveneens een particuliere verzekering afgesloten. Maar de NL migranten worden vanwege hun leeftijd of ziekte geschiedenis niet meer door de buitenlandse particuliere verzekeraars geaccepteerd.

13. Ook voor de AWBZ worden hoge bijdragen op de pensioenen van de NL migranten ingehouden en dat terwijl AWBZ zorg zoals wij dat in Nederland kennen niet beschikbaar is in de woonlanden. De AWBZ is een uniek Nederlands systeem en onbekend in de EU.

14. De rechter heeft bepaald dat NL voor AWBZ geen kosten in rekening mag brengen indien niet dezelfde voorzieningen in het woonland beschikbaar zijn. VWS heeft deze uitspraak maar zeer gedeeltelijk middels een zelfbedachte oplossing uitgevoerd.

De NL migranten betalen nu in de meeste gevallen wel iets minder, maar altijd nog veel
te veel, want er staat, in vrijwel alle gevallen, geen enkele zorg tegenover.

15. Nederland heeft het recht op zorg zoals vermeld in VO 1408/71 omgevormd tot een plicht.
Ondanks deze 'verplichte' inhoudingen voor de ZVW, mogen de NL migranten geen gebruik maken van NL zorgvoorzieningen.

De NL migranten moeten daarbovenop nog hogere ZVW bijdragen betalen dan de Nederlanders in hun land.
16. Nederland houdt ook in op pensioenen van de NL migranten als er in het woonland een verplichte zorgverzekering bestaat die betaald wordt uit de algemene belastingen o.a. in Denemarken, UK , Ierland (Art 28bis VO 1408/71) Daardoor wordt er door de NL migrant tweemaal betaald voor dezelfde dienstverlening. Ook dit is in strijd met VO 1408/71.

17. Nederland begint met inhoudingen op de datum van vestiging in een ander EU land. Dat is in tegenspraak met de VO 1408/71. Er komt namelijk geen betalingsverkeer tot stand tot het moment dat er een E 121 formulier is ingediend. Als een persoon zich vestigt in een EU land en hij heeft geen behoefte om het VO recht te gebruiken, dan is er dus ook geen E 121 nodig.

De particulier verzekerde NL migranten betalen in hun woonland zelf de kosten voor hun ziekenzorg. Noch het woonland noch Nederland lijdt hierdoor enige financiŽle schade.

18. De Landsadvocaat gaf tegenover de rechters van de Raad van State toe dat, indien geen E-121 aanmeldingsformulier door de betrokken persoon wordt ingeleverd, er ook geen betalingsverkeer tussen het woon- en pensioenland tot stand komt. (Rechtszaak ARBS 19 dec. 2006).

19. Ondanks dat gesteld wordt in Art. 33 van VO 1408/71 dat alleen bijdragen op de wettelijke staatspensioenen mogen worden geheven indien er een dienst tegenover staat, blijft Nederland desondanks bijdragen inhouden. Zie art 33 in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/consleg/1971/R/01971R1408-20060428-nl.pdf

20. NL is het enige land dat VO 1408/71 op deze eigen wijze uitlegt i.e., dat het recht op zorg zoals verwoord in de VO 1408/71 een plicht zou zijn. Ondanks een actieve NL lobby op ministerieel niveau in diverse EU landen, heeft geen enkel ander land Nederland hierin gevolgd. Nederland meldt voortdurend dat zij de andere landen moeten betalen op grond van de VO, maar de VO legt geen betalingsplicht op, de VO coŲrdineert alleen.

Als Nederland betaalt is dat uit eigen beweging

21. De getroffen NL migranten hebben zich verenigd in de strijd tegen dit deel van de ZVW (Art 69) en in het bijzonder tegen de unieke Nederlandse interpretatie van
VO 1408/71. De Stichting Belangenbehartiging Gepensioneerde Nederlanders in het Buitenland (SBNGB) werd opgericht Zij is de koepel voor organisaties uit 24 landen.

22. Er zijn rechtszaken gevoerd in januari, maart, december 2006. Het volgende proces is bij de Rechtbank in Amsterdam, met de beroepsmogelijkheid bij Centrale Raad van Beroep in Utrecht.
Buiten Nederland kan nog een beroep op recht worden ingesteld bij het Europese Hof van Justitie.

23. De tot nu toe gedane uitspraken door de rechters, duiden op vermijding van een oordeel over de inhoud van de aanklacht. De eerder gedane rechtelijke uitspraken betreffen slechts de randvoorwaarden.

24. Het vertrouwen van de bejaarde Nederlandse migranten in de Nederlandse rechtsstaat is ernstig geschokt door de opgedane ervaringen in de afgelopen twee jaar.
De stelling "Nederland is geen Rechtsstaat meer" van Prof. Mr. A.Q.C. Tak lijkt helaas te worden bevestigd. ( www.tinyurl.com/2e9ju4 )

25. Aanhaling: Prof .mr. P.H. Kooymans in Internationaal Publiekrecht in Vogelvlucht.
Internationaal recht geeft de Staat bevoegdheid gezag uit te oefenen door te stellen, doorvoeren en afdwingen van regels. Elke Staat is dus bevoegd op eigen grondgebied, daarbuiten bestaat geen gezag, tenzij op grond van Internationale bepalingen.

VO 1408/71 bevat geen bepaling die lidstaten machtigen regels af te dwingen buiten hun grenzen. Daarom kunnen lidstaten geen verplichtingen opleggen aan degenen die niet op hun grondgebied wonen of werken.
26. Het beginsel van vrij verkeer binnen Europa voor personen, is door de Nederlandse interpretatie van VO 1408/71 feitelijk teniet gedaan

27. Ernstige problemen zijn pas ontstaan na de invoering van art. 69 ZVW.
Redenen waarom de gemigreerde Nederlanders gedwongen worden naar Nederland terug te keren.
a. a. De wettelijke medische zorg in het woonland staat op een laag niveau of is beperkt.
b. b. Voor degenen die via het belastingstelsel van het woonland al voor de medische zorg meebetalen, komt daar bovenop de hoge inhouding voor de ZVW door NL.
c. c. Degenen die in hun woonland al jaren een particuliere verzekering hadden afgesloten, moeten daarnaast ook voor de ZVW gaan betalen.
d. d. Degenen die via het belastingsysteem van het woonland meebetalen en daarnaast een aanvullende of een particuliere verzekering in hun woonland hadden afgesloten, ( zie reden a. ) betalen nu door de bijdrage voor de ZVW drie maal voor dezelfde dienst
Door de dubbele en soms driedubbele betaling voor de gezondheidszorg zijn vele migranten, vanwege deze hoge medische kosten, naar Nederland teruggekeerd

http://www.strijdtegenzorgwet.net/Wikipedia%20publicatie%20htm.htm

Voor meer informatie rond dit schandaal veroorzaakt door Nederland:

http://www.fonteine.com/ziektekostenverzekeringen.html

 

xxx

 


2007 archief

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats