weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 


15 okt


Alarm: De geschonden Medische Privacy in Nederland

Het gemeenschappelijk belang voor het ontwikkelen van een alternatief voor een EPD (electronisch patiëntendossier)

Benno Welling ,13-10-2007

VWS kan niet terug met de ingezette route van het EPD, door de hoeveelheid geld die ze erin hebben gestoken, en er is gebleken dat het noodzakelijk is, om een alternatief neer zetten, zodat de patiëntenbelangen voorop staan, i.p.v. die van de verzekeraar,de pharmaceutische industrie, en de overheid, door te onderbouwen wat het gemeenschappelijk belang is, en de betere technische haalbaarheid, en de daarmee gepaard gaande flexibiliteit. Het patiënten codicil biedt daarbij uitkomst.

Doodreguleren is een contraproductieve ambtelijke utopie. De realisatie van het EPD zal noodzakelijkerwijs hierop uitlopen, door de complexiteit van het informatievraagstuk. Het aanpassingsvermogen van het systeem aan zich aandienende omstandigheden hangt samen met het zelfbeschikkingsrecht van patiënten, en niet met het onnodig macht geven aan een overheid waar deze niet ten goede komt aan de autonomie van de burger, inzoverre deze hem direct toekomt. Een autorisatieoplossing hoort daarop afgestemd te worden, en tevens is een restricitieve regulering van marktpartijen een solidairdere vorm van zorg, die een betere kostenbeheersing met zich meebrengt, doordat er een betere afstemming plaatsvindt, en het economische bestel van ons zorgstelsel zich duurzamer ontwikkelt, en de zorg betaalbaar blijft, met ruimte voor een doorontwikkeling voor de kennis(-infrastrucuur) in de zorg. Efficiency en rendabiliteit dient verweven te zijn met duurzaamheid, en solidariteit van het geheel van partijen in zorgvraag, en zorgaanbod. Bestendigde groei staat in het teken van aanpassingsvermogen, flexibiliteit, en solidariteit, met de mens centraal.

Afstemming is een continu proces, en het starre EPD voorziet daarbij onvoldoende de belangen van cliënten in de zorg, en is in tegenspraak met de wederzijdse belangen, door het facaliteren van een woekering in winstbejag van o.a. de zorgverzekeraars, en de pharmaceutische industrie, die een inflatoire uitwerking hebben op de oorspronkelijke doelstelling van een zorgstelsel.

Het EPD werkt machtsmisbruik in de hand, met alle ongunstige gevolgen voor een gewenste gezonde markt in betrekking tot de bijzonder prominente centrale plaats van het waarborgen van een kwaliteit van leven in de brede zin des woords.

De uiteindelijke realisatie van een EPD heeft o.a. als gevolg, dat de toegankelijkheid van de zorg, alsmede de transparantie in bestuurlijke en infromatietechnische zin tenietgedaan wordt. Dat betekent voor het laatste een systeem, dat niet functioneel is, tenzij "Smoke and Mirrors" de opzet is, om een machtsbasis in stand te houden.

Dit is schadelijk voor alle marktpartijen, en is een ledige vorm van onderdrukking, daar het niemand iets oplevert, behalve een stagnatie van de markt, en het oplopen van de zorgkosten. Zorg is geen hobby, maar een "in ons werk staan". De gemeenschapszin blijkt prima samen te gaan met een marktwerking, mits gereguleerd. Anders is de zorg niet voor iedereen, en is rechtsongelijkheid in samenklank met een verdere tweedeling in de zorg.  Hiermee wil ik de partijen nogmaals ervan verwittigen, wat het oorspronkelijke doel is van het ontwikkelen van een informatiesysteem binnen een juridisch kader, en waar de oorsprong dient te liggen van het rechtsbeginsel in ons zorgstelsel. Anders dient de politiek kleur te bekennen, en te wijzen op hun eventuele doelstelling anderszijds.

Benno Welling

Zie ook:

http://www.fonteine.com/medische_privacy.html

Maud / xxx


Video - Sunshine and MS - part 01


Candida spuugtest

Er bestaat een eenvoudige test die je laat zien of je een overwoekering hebt van de candida. Het eerste wat je 's morgens doet, nog voordat je iets in je mond stopt, is een glas helder water pakken, of nog beter, zet het glas met water naast je bed voordat je gaat slapen. Maak een beetje spuug, en spuug het in het glas water.

Kijk iedere 15 minuten naar het water, en zo door, gedurende een uur. Als je een candida-infectie hebt, zullen er zich lange draden vormen (zoals benen), die naar beneden zinken van de spuug bovenop, of wolkige spuug zal naar de bodem van het glas zinken, of wolkige vlekken lijken in het water te blijven zweven. Wanneer er zich niks ontwikkelt in 30 tot 45 minuten, ben je waarschijnlijk candida-vrij

Sommige dokters denken dat schimmels leukemie kunnen veroorzaken. In 1999 zag Meinolf Karthaus MD (medical doctor) drie verschillende kinderen met leukemie, plotseling in remissie gaan (stoppen van de ziekte) door het geven van een drievoudig anti schimmel medicament (coctail) voor hun "secondaire" schimmelinfecties.

Marjan/Trudy

 

Dat verhaal mbt leukemie ligt weer in de lijn van deze Italiaanse oncoloog die zegt dat kanker wordt veroorzaakt door woekering van de Candida schimmel die gedijt op een dieet van snelle suikers en antibiotica kuren:

http://www.fonteine.com/candida_schimmel.html

Ron


Sporten tijdens zwangerschap riskant

Volgens Deense onderzoekers kan inspannend sporten en sporten zoals joggen, tennis en balsporten tijdens de eerste periode van een zwangerschap de kans op een miskraam verdrievoudigen.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7014828.stm


Video - Sunshine and MS - part 02


Zuivelprof bekritiseert voorlichting

In zijn inaugurele rede, Melk: van grond tot gezond, haalt prof. Van Hooijdonk Amerikaans onderzoek aan dat voldoende zuivelconsumptie een aanzienlijke besparing in gezondheidskosten oplevert. De effecten zijn het grootst voor hoge bloeddruk, obesitas, en diabetes type 2. In Nederland is dit nog niet aan de orde want hier ligt de zuivelconsumptie hoger dan in de VS. Maar dit onderzoek toont volgens hem aan dat een dalende consumptie van melk en melkproducten een negatief effect kan hebben op de gezondheid In de voedingsvoorlichting zouden we de consument ook moeten leren naar de gezonde en onmisbare nutriënten te kijken bij het kiezen van eten. Het zou nuttig zijn, zegt Van Hooijdonk, om voor Nederland de gezondheids effecten van zuivel in kaart te brengen, zoals het RIVM onlangs heeft gedaan voor groenten en fruit.

http://www.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Melk_onmiskenbaar_gezond_voor_de_mens.htm

Even voor alle duidelijkheid, deze man is ook directeur van Campina :)

En dan nog even de andere kant van de medaille:

http://www.koemelk.com

Lees het hele verhaal op:
http://www.ergogenics.org/voeding55.html#2

Vorig jaar kwam er ook zo'n leuke junkscience studie uit waarbij zuivel preventief kon werken mbt diabetes bij kinderen, maar waarmee werd zuivel dan vergeleken? U raadt het al, met frisdrank en niet met water of thee. Wat het probleem bij frisdrank is weet men intussen, of suiker of dat fijne goede fructose-glucosesiroop (HFCS). Zie : http://www.medicalnewstoday.com/articles/79969.php


Video - Go Green - The wonders of Green Apples


Melk en kaas gezond?

Uit het grootste voedingsonderzoek ooit uitgevoerd - the China Study - blijkt echter dat alles wat van dierlijke oorsprong is minder gezond is en het advies luidde dat we deze producten beter kunnen vermijden. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat ziektes als diabetes type I, en autoimmuun ziektes als multiple sclerosis meer voorkomen in de landen waar veel melk gedronken wordt.

http://www.uitdaging.net/gezond/melk_ongezond.html
http://www.fonteine.com/the_china_study.html
http://www.fonteine.com/melk_ongezond.html

Met name kaas is een superverzuurder. 100 gram kas is gemaakt van bijna 2 liter melk. Eet je veel kaas dan drink je in feite grote hoeveelheden melk met alle nadelen vandien. Groene voeding zoals broccoli bevat veel calcium en heeft die nadelen niet. Nog belangrijker is de rol van vitamine D (zonlicht/vette vis) die cruciaal is voor de absorptie van calcium. Deze laatste speelt een belangrijke rol bij botontkalking in de Westerse wereld, we krijgen te weinig zonlicht, veel vrouwen hebben een afkeer van vette vis en we verzuren ons lichaam mbv dierlijke produkten, suikers, koffie en thee en roven zo kostbare mineralen uit ons lichaam. Verzuring zorgt voor tekorten van oa calcium en magnesium die beide een belangrijke rol spelen bij preventie van kanker, bloeddruk, zenuwgestel etc.

http://www.fonteine.com/zuurbalans.html


Overig nieuws en internationale informatie bronnen week 41

18F-DG PET/CT can highly increase the detection of colorectal cancer
A study of the mental mechanisms which lead people to develop risk conducts that are used when driving, practicing sex and taking drugs.
Al Gore criticized for eating meat diet that contributes to global warming
Alternative food networks connect ethical producers and consumers and can lead to healthier eating
An AIDS-related virus reveals more ways to cause cancer, Penn researchers find
An orange a day keeps wrinkles away
Antibody leads to repair of myelin sheath in lab study of multiple sclerosis and related disorders
Antidepressants and painkillers - a dangerous combination
Antitrust agency searches Bayer for illegal price-fixing of aspirin
Application of adult stem cells to regenerate hearts having suffered attacks by means of catheter
Autism recovery stories - Mercury poisoning?
Baby allergy to cow’s milk often missed
Bacteria Reveal Targets of Immune Responses Quick and Direct Identification of Antigens
Blood transfusions may do more harm than good
Body-mind meditation boosts performance, reduces stress
Breast Cancer Linked To Pesticide DDT, Study Suggests
Can liver cirrhosis be partially cured?
Cancer conflict with chemotherapy treatment
Chronic job strain doubles the risk of a second heart attack
Consumers Should Consider Risks and Realities of CT Scans for Colon Cancer Screening
Could This Signal the End for Dental X-rays?
Depression Can Foreshadow Intellectual Decline in Older People
Electroacupuncture at PC6 may decrease frequency of transient lower esophageal sphincter relaxation
Enzyme promotes fat formation
Even occasional use of spray cleaners may cause asthma in adults
Factory animal farms produce meat through routine torture and environmental destruction
Fight arthritis with these foods
Folic acid lowers blood arsenic levels in Bangladesh
Food firms 'serve up a cocktail of nonsense'
Foods That Cure Asthma And Allergies
Fresh herbs unveiled as stress-busters
Gardasil Linked to Blood Clots, Seizures and Even Death
Gene mutation linked to early-onset breast cancer
Genes that affect responses of multiple sclerosis patients to copaxone
Got calcium? UWM researcher finds that food labels confuse consumers
Govt plans study on cellphone hazards
Half-Hour Daily Walk Reduces Risk of Diabetes
Hip size of mothers linked to breast cancer in daughters
IMRT better for sparing bladder when treating prostate cancer
Influenza - Insights into cell specificity of human vs. avian viruses
Innovative 3D-imaging technique captures brain damage linked to Alzheimer's disease
Interleukin-8, key marker for colorectal cancer treatment
Jefferson scientists find protein may be key in developing deadly form of pancreatic cancer
KGI professor contributes new insights on 'jumping genes'
Limiting refined carbohydrates may stall AMD progression
Low-fat dietary pattern may lower risk of ovarian cancer
Mathematicians help unlock secrets of the immune system
Mayo Clinic Research Shows Relatives of Parkinson's Disease Patients Face Increased Risk of Cognitive Impairment or Dementia
MIT links gene to cholesterol
More than a pill - Complementary medicine can help with chronic pain
Most chronic sinusitis cases are from fungal-induced inflamma
MS that runs in families appears more severe than non-familial MS
NAS report offers new tools to assess health risks from chemicals
New molecules discovered that block cancer cells from modifying cell DNA
New radioactive agents for colon cancer work inside cells
New research may show why some prostate cancer recurs after treatment
New 'seed' therapy helps pinpoint breast tumors with more accuracy
Obesity boosts gullet cancer risk 6-fold
OHSU Examines Herb's Effects On Diabetic Neuropathy
One shot of gene therapy spreads through brain in animal study
Potent peptides inhibit HIV entry into cells
Potential early warning system for lung cancer identified
Preventing Neurodegenerative Diseases by Studying Proteins in the Brain
Prostate cancer increases hip fracture risk by eight times in 50 to 65 year-olds
Puberty at 8? Girls' Earlier Puberty Puts Them at Higher Risk for Cancer
Public health - The hidden menace of mobile phones
Queen’s scientists have started research on a human gene that will lead to a better understanding of schizophrenia.
Red wine and grape juice help defend against food-borne diseases, according to MU researchers
Researchers find evidence linking stress caused by the Sept. 11 disaster with low birth weights
Researchers find new gene linked to breast cancer
Scientists Search for Brain Center Responsible for Tinnitus
Sen. Grassley proposes bill requiring drug companies to disclose gifts to doctors
Shot may be inadvertently boosting superbugs
Small Papillary Thyroid Cancer Is Not Without Risk
Spirulina microalgae - the new functional food option in our diet
Stem cell discovery could aid search for how stomach cancer begins
Study Finds No Association Between Breastfeeding and Early Childhood Caries
Study finds that even aloof husbands have lower testosterone levels than unmarried men
Study finds that people are programmed to love chocolate
Study involving more than 100 scientists provides new insights on green algae
Study reveals how stem cells decide to become either skeletal or smooth muscle
Study Suggests Migraine Drug Could Curb Alcohol Dependence
Superconducting wire could increase energy efficiency
Tablet is better all round for cancer patients
Targeting sugars may revolutionize treatment of bone disorders
The Klinghardt Neurotoxin Elimination Protocol
Throat Bacteria May Predict Childhood Asthma
Too much iron may raise breast cancer risk
Tooth loss, dementia may be linked, JADA study suggests
Treating Alzheimer`s - through the nose
UCI researchers restore memory process in most common form of mental disability
Vitamin D halts development of osteoporosis in people taking antiseizure medications

Voor details zie www.fonteine2.com/week41_2007.html

 

 


13 okt


Video - An Inconvenient Truth


Tarwekiembrood en gluten

Door het speciale productieproces van het tarwekiembrood worden de gluten afgebroken. Dit gebeurt bij het kiemen van de tarwe. Als de tarwe voor 100% gekiemd is zijn er geen gluten meer aanwezig. Niet alle partijen tarwe zijn hetzelfde dus het komt ook voor dat de tarwe voor 99,5% gekiemd is en een kleine hoeveelheid gluten aanwezig blijft. Ook dan kan tarwekiembrood gebruikt worden door personen met een gluten allergie.

Met dank voor deze info aan E.F.A.P. Vos / Terrasana

http://www.tarwekiembrood.com

aanvullende info:

De beste tarwesoorten van biologische landbouw worden 2-3 dagen gekiemd, daarna gemalen en bij een lage temperatuur gebakken (100°C-130°C.). Zo blijft het natuurlijke vochtgehalte van de kiem behouden. De hele graankorrel wordt verwerkt. Alleen volkoren graan bevat namelijk de waardevolle voedingsstoffen, onverteerbare vezels (voor een goede stoelgang) en vitale stoffen die uw lichaam nodig heeft. Door het kiemproces wordt vooral het vitaminegehalte van de tarwe duidelijk verhoogd. Door het hoge koolhydraatgehalte is het TerraSana gekiemde tarwebrood ook ideaal voor duursporters, want veel koolhydraten betekenen veel energie. Belangrijk is de kiemkracht van het graan. Dat zegt eigenlijk alles over de gezondheid van het graan. Graan die op intensief bemeste grond groeit, is nauwelijks in staat te kiemen. Voor ons gekiemde tarwebrood worden alleen de beste tarwesoorten, uit biologische landbouw, gebruikt. De tarwe wordt in een aanvankelijke schone en koele ruimte 2 tot 3 dagen gekiemd. Door het kiemproces wordt vooral het vitaminegehalte van de tarwe duidelijk verhoogd. De gevormde kiemen worden zorgvuldig gemalen, gevormd en direct bij een lage temperatuur gebakken. Gekiemd tarwebrood is een vers en vitaal brood met een licht zoete noten smaak. Serveren met boter en beleg naar keuze. U kunt het ook toasten of roosteren in een koekenpan. Het brood is houdbaar tot 8 maanden na productie. Na openen moet het brood binnen 4 dagen geconsumeerd worden.

www.TerraSana.nl


Video - King Corn

 

Almost everything Americans eat contains corn: high fructose corn syrup, corn-fed meat, and corn-based processed foods are the staples of the modern diet. Ready for an adventure and alarmed by signs of their generation's bulging waistlines, college friends Ian Cheney and Curt Ellis know where to go to investigate. Eighty years ago, Ian and Curt's great-grandfathers lived just a few miles apart, in the same rural county in northern Iowa. Now their great-grandsons are returning with a mission: they will plant an acre of corn, follow their harvest into the world, and attempt to understand what they-and all of us-are really made of.

Ian and Curt arrive in the Midwest enthusiastic about their new endeavor. Iowa's newest farmers lease an acre of land from a skeptical landlord and fill out a pile of paperwork to sign up for subsidies. The government will pay them $28 to grow their acre of corn-the first of many steps that reinforce the idea that more corn is what America needs.

Ian and Curt start the spring by injecting ammonia fertilizer. The chemical promises to increase yields fourfold, fueling the mission of abundance laid out for them. Then it's planting time, and with a rented tractor, Ian and Curt set 31,000 seeds in the ground in 18 minutes. Their seed has been genetically modified for high yields and herbicide tolerance, and when the seedlings sprout, Ian and Curt apply a powerful spray to ensure that only their corn will thrive on their acre.

But where will all that corn go? Ian and Curt leave Iowa to find out, first considering their crop's future as feed. In Colorado, rancher Sue Jarrett says her cattle should be eating grass. But with a surplus of corn, it costs less to raise cattle in confinement than to let them roam free: "The mass production of corn drives the mass production of protein in confinement." Animal nutritionists confirm that corn makes cows sick and beef fatty, but it also lets consumers eat a $1 hamburger. Feedlot owner Bob Bledsoe defends America's cheap food, but as Ian and Curt see in Colorado, the world behind it can be stomach turning. At one feedlot, 100,000 cows stand shoulder-to-shoulder, doing their part to transform Iowa corn into millions of pounds of fat-streaked beef.

Following the trail of high fructose corn syrup, Ian and Curt hop attempt to make a home-cooked batch of the sweetener in their kitchen. But their investigation of America's most ubiquitous ingredient turns serious when they follow soda to its consumption in Brooklyn. Here, Type II diabetes is ravaging the community, and America's addiction to corny sweets is to blame.

The breadth of the problem is now clear: the American food system is built on the abundance of corn, an abundance perpetuated by a subsidy system that pays farmers to maximize production. In a nursing home in the Indiana suburbs, Ian and Curt come face-to-face with Earl Butz, the Nixon-era Agriculture Secretary who invented subsidies. The elderly Butz champions the modern food system as an "Age of plenty" Ian and Curt's great-grandfathers only dreamed of.

November pulls Ian and Curt back to Iowa. Their 10,000-pound harvest seems as grotesque as it is abundant. They haul their corn to the elevator and look on as it makes its way into a food system they have grown disgusted by. At a somber farm auction, Ian and Curt decide to tell their landlord they want to buy the acre. The next spring their cornfield has been pulled from production and planted in a prairie, a wild square surrounded by a sea of head-high corn.


Luchtverfrissers vergroten al bij gering verbruik de kans op astma

Even occasional use of spray cleaners may cause asthma in adults

Using household cleaning sprays and air fresheners as little as once a week can raise the risk of developing asthma in adults, say researchers in Europe. Such products have been associated with increased asthma rates in cleaning professionals, but a similar effect in nonprofessional users has never before been shown.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-10/ats-eou100807.php


Gevaarlijke produkten - Zwarte lijst EU

unsafe1.jpg (17044 bytes)

RAPEX is the EU rapid alert system for all dangerous consumer products, with the exception of food, pharmaceutical and medical devices. It allows for the rapid exchange of information between Member States and the Commission of measures taken to prevent or restrict the marketing or use of products posing a serious risk to the health and safety of consumers.

unsafe2.jpg (13139 bytes)

Both measures ordered by national authorities and measures taken voluntarily by producers and distributors are covered by RAPEX. The list below is an overview of the reported products last week. Click here for the full details, which can be found in the weekly RAPEX report.

unsafe3.jpg (16645 bytes)

It includes detailed information on the products and risks, the notifying Member State, and the measures adopted to deal with the risk. This week's RAPEX report consists of 41 items- 16 Toys, 8 Electrical Appliances, 4 Motor Vehicles, 3 Tools, 2 Laser Pointers, 2 Clothing items, 1 Hobby/Sport Equipment, 1 Lighting Equipment, 2 Lighting Chains, 1 Furniture and 1 Children's Equipment.

unsafe4.jpg (14205 bytes)

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/create_rapex.cfm?rx_id=153


Video - When food isn't enough


Frankrijk - gezondheidsevenementen Oktober - November 2007

12 octobre 2007

Journée mondiale de l'arthrite

Renseignements et manifestations :
http://www.jma-france.org/jma.html

11 et 12 octobre

"Seniors, alcool et conduites addictives"

"Seniors, alcool et conduites addictives" sera le thème principal des deux journées de la réunion de la Société Française d'Alcoologie qui auront mlieu à Paris.

Renseignements : www.sfalcoologie.asso.fr

18 octobre 2007

Première journée du parlement européen sur l'alimentation et la santé
Combattre l'obésité : promouvoir une alimentation saine et l'activité physique

Contact
Jeanne Guicquero - + 33 1 53 67 35 81 - jguicquero@actus.fr

22 octobre

"Face à face Adolescents-parents : Quelle rencontre possible ? Quelle place pour les soignants ?" Ce colloque organisé à Paris par Fil Santé Jeunes et l'Ecole des Parents et Educateurs d'Ile de France explorera le rôle des professionnels de l'adolescence dans la confrontation de l'adolescent et de ses parents.

Renseignements : www.epe-idf.com

25 et 26 octobre

"1er Congrès National de Tabacologie" à Lyon

Ce congrès sera organisé par la Société française de tabacologie (SFT) en partenariat avec l'Institut Rhône-Alpes Auvergne de Tabacologie (l'IRAAT).

Renseignements : Institut Rhône-Alpes Auvergne de Tabacologie (IRAAT), 1 place de l'Hôpital, 69002 Lyon, Tél. : +33(0)4 78 42 59 18, iratlyon@wanadoo.fr, www.sft2007.com

Du 16 au 18 novembre

Salon du diabète

Espace Charenton à Paris

http://www.lanutrition.fr/Octobre-2007-a-1884.html

xxx


Video - The Secret The First 20 Minutes


Meer babyboomers zoeken hulp voor drankprobleem

De verslavingszorg ontving het afgelopen jaar tien procent meer alcoholcliënten in de leeftijdsgroep 60 tot 65 jaar. Dit is, naast de verdubbeling van de alcoholproblematiek onder ouderen in de laatste tien jaar, het duidelijkste teken dat niet alleen het drankgebruik onder jongeren een probleem is. Het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ en GGZ Nederland, de branche-organisatie van de verslavingszorg, pleiten voor meer laagdrempelige hulp zoals zelfhulp en internet. De cijfers zijn afkomstig uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem en zijn door de Stichting Informatievoorziening Zorg gepubliceerd. Ouderen (senioren) en jongeren lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Maar op belangrijke elementen die alcoholgebruik bevorderen blijken ze juist veel overeenkomsten te vertonen. Beide groepen beschikken namelijk over veel vrije tijd en hebben geld te besteden. Dit komt dan ook steeds meer tot uiting in de cijfers over het cliëntenbestand in de verslavingszorg. Ook ouderen gaan hier steeds meer deel van uitmaken. Was tien jaar geleden nog 13% van de alcoholcliënten ouder dan 55 jaar, inmiddels is dit gestegen naar 20%.

Ouderen: een snellere stijging onder vrouwen
Bijna één op de drie 55-plussers (31%) met een alcoholhulpvraag is vrouw, in de jongere leeftijdscategorieën is dit bijna één op de vier (24%). Een ander kenmerk is dat bij ouderen relatief meer sprake is van dagelijks gebruik (75% tegenover 68%). En zij melden zich relatief later bij de verslavingszorg.

Laagdrempelige zorg
De ervaring binnen de verslavingszorg is dat ouderen de behoefte hebben aan vormen van laagdrempelige hulp, zoals door middel van zelfhulp en internet. In toenemende mate oriënteert de verslavingszorg zich dan ook op programma's via internet of zoekt zij nadrukkelijk contact met organisaties van zelfhulp, zoals de Stichting Zelfhelp Nederland. Deze organisatie organiseert op 12 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht het congres `Dag van de verslaving' samen met o.a. GGZ Nederland. Op 13 oktober organiseren vrijwel alle instellingen voor verslavingszorg open dagen, waarbij ook ruimschoots aandacht wordt besteed aan diverse vormen van zelfhulp. Ouderen kunnen ook contact opnemen met de Alcoholinfolijn. Deze is te bereiken op 0900 - 500 20 21 (10 ct./min). De factsheet over alcohol en ouderen met de hier gepresenteerde cijfers is te vinden via de website Alcoholinfo.nl.

Informatie over het congres "Dag van de verslaving" staat op www.dagvandeverslaving.nl


Video - Every Cigarette is Doing you Damage


Kabinet gaat verkoop paddo's verbieden

Het kabinet wil de verkoop van paddo's verbieden. De ministers van Volksgezondheid en Justitie hebben afgesproken dat paddo's onder de Opiumwet komen te vallen. Smartshops die straks toch paddo's blijven verkopen, kunnen worden gesloten. Woordvoerders van de ministeries bevestigden vandaag op de website Nu.nl een bericht in de Telegraaf over het paddoverbod. Het verbod zal gelden voor zowel gedroogde als voor verse paddo's. Amsterdam heeft in toenemende mate te maken met incidenten door paddogebruik, vooral onder jonge toeristen. Naar verwacht zullen de ministers de Tweede Kamer vandaag per brief informeren over het voorgenomen paddoverbod.


Partij voor de Dieren vraagt spoeddebat varkenstransport

Voor de tweede maal in korte tijd zal de Tweede kamer een spoeddebat houden over veetransporten. Aanleiding is de nieuwe aanhouding van de varkenstransporteur die enkele weken geleden al van de weg werd gehaald met een vrachtwagen waar het bloed letterlijk uitliep. De transporteur is nu aangehouden met een overbeladen vrachtwagen vol levende varkens. Het spoeddebat is aangevraagd door de Partij voor de Dieren en zal worden gesteund door GroenLinks, PVV en de SP. Inzet van de Partij voor de Dieren is een verscherping van de controles op veetransporten. Verder wil de partij dat in geval van recidive per direct transportvergunningen worden ingetrokken en vrachtwagens aan de ketting worden gelegd. Het is overduidelijk dat het besluit van de landbouwlobby tijdens het spoeddebat op 12 september om de veetransporten alle ruimte te bieden, ervoor zorgt dat dieren géén ruimte krijgen. Marianne Thieme: "Het is een schande dat VVD, CDA en PvdA dit soort misstanden niet adequaat willen aanpakken. Hier blijven ze niet mee weg komen zonder dat hun kiezers in opstand komen."

Zoals bekend had minister Verburg begin september aangekondigd weer 100% controle aan de klep in te voeren zoals ook verplicht is gesteld via de Europese transportverordening. Tijdens het debat bleek de PvdA de varkensboeren liever de hand boven het hoofd te houden, en stemde in met een versoepelde controle. En de minister liet zich makkelijk terugfluiten door de landbouwlobby in de kamer. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan deze dieronterende transporten en aan het feit dat de overheid telkens maar weer een oogje dichtknijpt. Het is duidelijk dat dit keer op keer gebeurt op voorspraak van de boeren kamerleden die het op dit dossier voor het zeggen hebben in de Kamer (zoals melkveehouder Janneke Snijder (VVD), varkensboer Annie Schreijer-Pierik (CDA) en melkveehouder Harm Evert Waalkens (PvdA)). Naar verwachting zal het spoeddebat nog volgende week, voor het herfstreces plaatsvinden.


Video - EXPOSÉ | "Question 7"


De prijs van sportschoenen zegt NIETS over de kwaliteit !

LaNutrition.fr, 12/10/2007
Als U een zeer hoge prijs heeft betaald voor Uw laatste sportschoenen en U denkt dat U met deze dure schoenen in alle veiligheid kan gaan trainen voor de marathon, dan zou U wel eens teleurgesteld kunnen raken. Onderzoekers van de universiteit van Dundee in Schotland hebben aangetoond dat onafhankelijk van welk merk de duurste schoenen niet per definitie ook de betere zijn, soms zijn ze zelfs veel slechter dan de goedkopere schoenen. " Dat wat wij hebben ontdekt is verbazingwekkend, aldus Rami Abboud. Wij gaan door met het onderzoek om te begrijpen waarom men zoveel geld moet betalen voor sportschoenen. Op dit moment is er geen enkele reden te vinden, dan dat alleen het buitenmateriaal van betere kwaliteit is. Aan de binnenkant is niet beter van kwaliteit.Wachtende op de eindresultaten van dit onderzoek, kunt U het beste een simpel model rond de 50 euro kiezen. Net zo goed als reflecterende modellen met flikkerende lichtjes op de hielen ….

http://www.lanutrition.fr/Le-prix-des-baskets-n-est-pas-un-gage-de-qualité-a-1886.html

xxx


Video - De lekkerste Oosterse Kant-en-Klaarmaaltijden


Mediteren om te ontspannen

LaNutrition.fr, 12/10/2007
Meditatie verlaagt het cortisolniveau en zorgt ervoor dat het spanningsniveau verminderd.

Yi-Yuan Tang, Yinghua Ma, Junhong Wang, Yaxin Fan, Shigang Feng, Qilin Lu, Qingbao Yu, Danni Sui, Mary K. Rothbart, Ming Fan, and Michael I. Posner
Short-term meditation training improves attention and self-regulation PNAS published October 11, 2007, 10.1073/pnas.0707678104

http://www.lanutrition.fr/Méditer-pour-déstresser-a-1887-145.html

xxx


Video - Op zoek naar Viagra voor de vrouw

Hele uitzending: http://player.omroep.nl/?aflID=5609727


Borstkanker gelieerd aan de omvang van de heupen van de moeder

LaNutrition.fr, 11/10/2007
Dit is deze maand gepubliceerd in het American Journal of Human Biology.
David J.P. Barker en zijn medewerkers aan de universiteit van Southampton (GB) en de l'Oregon (USA) hebben 6370 Finse vrouwen geboren tussen1934 en 1944 gevolgd in deze. De resultaten tonen aan dat het risico van borstkanker hoger ligt bij vrouwen waarvan de moeders brede heupen hadden.

David J.P. Barker, A possible link between the pubertal growth of girls and breast cancer in their daughters
Am. J. Hum. Biol., 2007.

http://www.lanutrition.fr/Le-cancer-du-sein-lié-au-tour-de-hanche-des-mères-a-1881-145.html

xxx


2007 archief

Okt

Sept

 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliën, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliën, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats