weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

30 nov


Open wonden en honing

Als je mensen / artsen / specialisten kent die met open wonden (oa diabetes/doorliggen/operaties) te maken hebben stuur ze dan svp deze info door. Misschien gaan ook Nederlandse medici deze vorm van wondbehandeling serieus nemen.De foto's in de pdf zeggen genoeg lijkt me.....

Ron

http://www.ronfonteine.com/honing_wonden.pdf


Westerse handelsbelemmeringen zijn belangrijke oorzaak van conflicten
in derde wereld

Westerse handelsbelemmeringen zijn een vrijgeleide voor conflicten in ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit een onderzoek van Thomas Demuynck en Arne Schollaert van de vakgroep Sociale Economie
(Universiteit Gent).

Prijsevolutie nefast voor landbouw in ontwikkelingslanden

De prijsevolutie van landbouwproducten op de termijnmarkt is een belangrijke graadmeter in de economie. De laatste jaren zijn de prijzen van tropische (koffie, cacao, rubber) en westerse (suiker, granen, vlees) landbouwproducten drastisch gedaald, wat nefaste gevolgen heeft voor de economieŽn van de minst ontwikkelde landen.

De jarenlange (over)subsidiŽring van de Westerse landbouwsector heeft het aanbod van westerse landbouwproducten sterk gestimuleerd. In sommige ontwikkelingslanden zijn sommige in het Westen
geproduceerde (en daarna geÔmporteerde) landbouwproducten -zelfs inclusief transportkosten- goedkoper dan wanneer deze landbouwproducten lokaal zouden worden geproduceerd! Op deze manier hebben de in het Westen geproduceerde en gesubsidieerde landbouwproducten alle lokaal geproduceerde landbouwproducten verdrongen. De zuiderse economieŽn werden 'veroordeeld'zich toe te leggen op de productie van tropische landbouwproducten, waardoor het aanbod daarvan sterk toenam. Hier bleef de vraag echter opmerkelijk achter. Bovendien is de invoer van bewerkte producten onderhevig aan een buitensporig hogere heffing dan de invoer van ruwe grondstoffen (de zogenaamde tariefescalatie) waardoor ook de verwerkende nijverheid in het zuiden geen kans maakt. Het resultaat van deze evolutie zien we momenteel in heel wat ontwikkelingslanden: bijzonder eenzijdige, enge arbeidsmarkten, waar buiten de artisanale productie van een (op de wereldmarkt verhandeld) tropisch landbouwproduct weinig alternatieven zijn.

Een vrijgeleide voor conflict

De gevolgen van deze doorgedreven afhankelijkheid laten zich makkelijk afleiden: bij gebrek aan economische alternatieven zorgt een (verdere) daling van de prijzen voor tropische landbouwproducten voor een toenemende verarming, werkloosheid en een groeiende voorraad aan arbeidskrachten.

Op lange termijn is dit geen houdbare situatie. Een deel van de economisch inactieven zal naar de stad migreren in de hoop daar een inkomen te kunnen genereren, het achterblijvende deel vormt een veelal
misnoegde en bijzonder gewillige rekruteringsbasis voor elke vorm van 'economische' activiteit. Het is precies deze achterblijvende groep die de regio explosief maakt. Of het nu gaat om de ontdekking van een relatief waardevolle minerale grondstof of een charismatische figuur (met al dan niet nobele motieven): bij gebrek aan tewerkstellingsalternatieven zal dit 'slapend' arbeidspotentieel relatief eenvoudig geactiveerd worden.


Extra geld voor onderzoek biologische klok

De SLTBR, een internationale organisatie voor onderzoek aan lichtbehandeling en biologische ritmes, heeft een prijs van 15.000 euro toegekend aan Marina Gimenez van de Rijksuniversiteit Groningen. Gimenez werkt bij de afdeling Chronobiologie (de leer van het biologisch ritme). De prijs zal gebruikt worden voor onderzoek naar de werking van de biologische klok bij de mens. Het is al langer bekend dat ouderen een verstoord biologisch ritme kunnen hebben. Overdag doen ze soms een dutje en ’s nachts slapen ze slecht. De reden voor deze verstoring is vooralsnog onbekend. Naast slecht slapen hebben ouderen soms last van andere kwalen. Eťn daarvan is het vertroebelen van de lenzen (staar). We weten dat licht een belangrijke factor is in ons biologisch ritme. Onlangs is men er achter gekomen dat het blauwe spectrum van licht hiervoor van groot belang is en laat nu juist dat blauwe licht niet door vertroebelde lenzen kunnen komen. Een logische manier om te onderzoeken of staar verband houdt met het verstoren van het biologisch ritme is door oudere mensen te onderzoeken. Dit gebeurt dan ook. Mensen met staar worden onderzocht voor en na hun staaroperatie. Op die manier willen de onderzoekers weten of er verschillen zijn in de werking van de biologische klok en het slaap-waak ritme als de hoeveelheid licht die door de lenzen komt verandert.

Melatonine

Tijdens het onderzoek worden verschillende dingen gemeten. Natuurlijk de activiteit van een persoon en het slaappatroon, maar ook het hormoon melatonine. Melatonine is ook wel bekend als het nachthormoon, omdat we dat hormoon aanmaken als het donker is. De gedachte is dat melatonine daarom een invloed heeft op ons slaap/waak-ritme. Het zou kunnen zijn dat mensen met staar minder melatonine aanmaken, omdat ze nu eenmaal minder licht binnenkrijgen. Als dit het geval is, dan zou dat wel eens ťťn van de redenen kunnen zijn voor de verstoring in het biologisch ritme met het toenemen van de leeftijd. Een onderzoek zoals dit is niet eenvoudig. Ondanks dat het een niet zwaar belastend onderzoek is, is het momenteel nog erg moeilijk om voldoende mensen te vinden die last hebben van staar en willen meewerken aan dit onderzoek. Om toch snel meer over dit onderwerp te weten te komen, is er daarom een extra onderzoek gestart. Dit is het onderzoek dat wordt gefinancierd met de prijs van de SLTBR. In plaats van ouderen worden jonge personen onderzocht. Deze jonge mensen krijgen twee weken lenzen in die hetzelfde licht filteren als bij iemand die last heeft van staar. Ook bij hen wordt de activiteit en het hormoon melatonine gemeten. We verwachten niet dat deze personen plotseling de slaapklachten van de ouderen zullen krijgen, maar we willen weten hoe flexibel we zijn in het aanpassen aan veranderingen in het licht. Als een lens die minder blauw licht doorlaat, door staar of door het dragen van speciale lenzen, een verandering in het slaap/waak-ritme, of een verandering in de melatoninehuishouding teweeg brengt, dan zijn we alvast een stap dichter bij het een antwoord op de vraag waarom het biologisch ritme van oudere mensen verstoord wordt. De mogelijke veranderingen zullen bij deze jonge proefpersonen uiteraard tijdelijk zijn, zodra de oranje lenzen worden uitgedaan zullen ze weer hun eigen ritme krijgen. De vraag is natuurlijk ook interessant of ditzelfde effect bij oudere mensen bereikt zou kunnen worden als gevolg van de staaroperatie. Deze informatie is ook van groot belang voor onze kennis over gezonde verlichting. Voor beide onderzoeken worden nog steeds proefpersonen gezocht.

Bron: Rug.nl


Nieuwe soorten bij ziekmakende schimmels

Cryptococcus neoformans en Cryptococcus gattii zijn twee ziekteverwekkende schimmelsoorten. Binnen de twee soorten zijn echter nog veel meer groepen te onderscheiden. Zijn deze groepen voldoende verschillend om ze ook een soort te noemen? Dat vraagt Marjan Bovers zich af in haar proefschrift. Bij bestudering van het kern DNA blijkt dat zij zes groepen kan onderscheiden. Ook wanneer het mitochondriŽle DNA bestudeerd wordt zijn er groepen te onderscheiden. Echter, bij isolaten van ťťn van de groepen die gevonden werd bij bestudering van het kern DNA, blijkt dat het mitochondriŽle DNA (gedeeltelijk) afkomstig is van een andere groep. Hiernaast zijn er hybriden gevonden tussen de twee schimmelsoorten. Deze resultaten suggereren dat er tussen verschillende groepen nog seks, uitwisseling van genetisch materiaal, kan plaatsvinden. Vaak wordt een soort gedefinieerd als een groep organismen die met elkaar kan voortplanten. Wanneer er seks zou plaatsvinden tussen de verschillende groepen dan betekent dit dat de verschillende groepen nog niet voldoende van elkaar verschillen om ze verschillende soorten te noemen.

Bron: UMC Utrecht


Achterstandswijk is zieker

Alleen door in een achterstandswijk te wonen, heb je al een grotere kans op verschillende ziekten. Los van leeftijd, geslacht, etniciteit en inkomen.

Korter leven
De minister van Wonen, Wijken en Integratie heeft veertig achterstandswijken aangewezen die van probleemwijk moeten veranderen in prachtwijk. Het gaat vooral om onveilige wijken in de grote steden met veel overlast en een grotendeels sociaal-economisch zwakke bevolking. Er wonen vooral lager opgeleiden, mensen met een laag inkomen en ook relatief veel niet-westerse allochtonen. Lager opgeleiden leven gemiddeld korter dan hoger opgeleiden en brengen tien tot vijftien jaar minder lang door in goede gezondheid, dat is bekend. Ze hebben vaak meerdere en chronische aandoeningen. Deze grote verschillen in gezondheid worden vaak verklaard uit een ongezondere leefomgeving, ongezondere leefstijl, of kwalitatief minder goede zorg.

Migraine
Opmerkelijk is, dat als met al deze factoren rekening wordt gehouden, mensen in achterstandswijken toch nog vaker de huisarts bezoeken. Ze zijn ongezonder. Er is in achterstandswijken meer hoge bloeddruk, astma/COPD, migraine of maagpijn en er zijn meer medisch onverklaarbare klachten dan in vergelijkbare stadswijken, zo blijkt uit recent onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). De achterstandswijk is zieker.

Oplossing
NIVEL-onderzoeker Walter Devillť: “Hoge bloeddruk, astma en COPD hangen samen met de leefstijl, bijvoorbeeld roken en voeding. Om de gezondheid in de achterstandswijken te verbeteren, moeten we ons om te beginnen concentreren op de leefstijl. En bij het opknappen van die wijken, moeten we dus ook de gezondheidszorg in die wijken versterken. Het meeste rendement valt te halen uit gerichte aanpak van de meest voorkomende aandoeningen die een extra last zijn voor patiŽnten en zorgverleners.”

Neveneffect
Door de slechtere gezondheid van de bewoners hebben de huisartsen in achterstandswijken een hogere werklast. Meer dan eenderde van de aandoeningen komt vaker voor ťn patiŽnten bezoeken de huisarts vaker voor deze klachten dan in andere wijken. Huisartsen en praktijkondersteuners in achterstandswijken hebben bovendien ook meer te maken met agressie en barriŤres in de communicatie en informatie. Zij zouden hierbij nog wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Sinds 1996 bestaat er al gericht beleid van de Landelijke Huisartsen Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland om in achterstandswijken kwalitatief goede huisartsenzorg te behouden.

Onderzoek
Op initiatief van de werkgroep achterstandswijken van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) vergeleek het NIVEL geregistreerde gegevens bij huisartsen in achterstandswijken met die in andere stedelijke gebieden in Nederland. Gegevens uit de LINH-praktijken zijn gekoppeld aan informatie van het CBS om inzicht te krijgen in etniciteit en informatie over de wijk. Het inventariseerde welke problemen er zijn, welke aandoeningen meer voorkomen, in welke groepen in de populatie die zich concentreren, en of dat meer werklast oplevert voor de huisartsen. De LHV en de huisartsenachterstandfondsen organiseerden onlangs de werkconferentie ‘Kopzorg of Topzorg’ om de resultaten van het onderzoek van het NIVEL te bespreken en naar oplossingen te zoeken.


Nieuwe oorzaak luchtwegklachten bij verfspuiters ontdekt

Verfspuiters krijgen luchtwegklachten door blootstelling aan isocyanaten, een ingrediŽnt van harde lakken, waar nog geen normen voor bestaan. Dat concludeert Anjoeka Pronk in haar promotieonderzoek dat ze uitvoerde bij TNO, het Utrechtse Institute for Risk Assessment Sciences en aan het UMC Utrecht. Pronk inventariseerde via vragenlijsten de luchtwegklachten van zeshonderd verfspuiters. Zij blijken bovengemiddeld last te hebben van astmatische klachten en andere chronische luchtwegklachten. Tijdens het spuiten, als de blootstelling aan luchtweg-irriterende isocyanaat-oligomeren het hoogst is, treden extra veel klachten op. Bovendien hebben spuiters die blootstaan aan de hoogste concentraties de meeste klachten. In 229 van de zeshonderd onderzochte verfspuiters bestudeerde Pronk de longfunctie. De prikkelbaarheid van de longen, een maat voor astma, was bij de verfspuiters sterk verhoogd. Het wijst er op dat beroepsastma bij deze groep mede veroorzaakt wordt door blootstelling aan isocyanaat-oligomeren. Het gaat om autospuiters, maar ook om vliegtuig- en scheepsspuiters, enkele tienduizenden werknemers in Nederland. Ondanks de vele klachten is weinig bekend over deze problematiek. Beroepsziekten worden in Nederland slecht geregistreerd. Een van de belangrijkste oorzaken van beroepsastma bij verfspuiters is blootstelling aan isocyanaten, een ingrediŽnt van harde, stootbestendige lakken. In verven is het aandeel isocyanaten-monomeren, die makkelijk verdampen, al eerder verlaagd. Maar in plaats daarvan zijn isocyanaten-oligomeren gekomen. Dat zijn grotere moleculen die niet als damp vrijkomen maar wel als aerosolen, in de lucht zwevende deeltjes. Blootstelling aan schadelijke stoffen is in branches met veel spuitactiviteiten vaak goed gereguleerd. Voor auto’s en andere grote objecten bestaan bijvoorbeeld spuitcabines en vliegtuigen worden gespoten in goed geventileerde hangars. De blootstelling aan isocyanaten is al behoorlijk laag, maar toch kan dit tot klachten leiden, zo blijkt uit het onderzoek van Pronk. Voor blootstelling aan isocyanaat-monomeren bestaan internationale normen, voor de isocyanaat-oligomeren niet. Pronk en collega’s pleiten dan ook voor het instellen van blootstellingsnormen voor isocyanaat-oligomeren en voor betere beheersing van de blootstelling aan isocyanaten.


Stress blijft vaak onbesproken bij de huisarts

Bij twee van de drie patiŽnten die denken dat hun klachten te wijten zijn aan stress, komt dit niet aan bod bij de huisarts. Ook niet als de huisarts wel een verband ziet met stress. Onderzoekers van het NIVEL publiceren dit vandaag in Medisch Contact.

Stress
Stress en zorgen spelen niet alleen een belangrijke rol in psychosociale problemen van patiŽnten maar ook bij veel lichamelijke klachten. Hoe eerder dit wordt herkend, hoe eerder met een adequate behandeling kan worden begonnen. Bijna ťťn op de vijf patiŽnten komt bij de huisarts met een lichamelijke klacht waarvan hij zelf de oorzaak ziet in stress. Tijdens het consult wordt dan echter lang niet altijd over stress gesproken. Slechts bij een op de drie van deze patiŽnten. Het initiatief om dit te bespreken ligt bovendien voornamelijk bij de patiŽnt, in 23,8% van de gevallen. In 8,6% wordt het besproken op initiatief van de arts. In 67,6% helemaal niet. Dit betekent dat Šls de stress besproken wordt, dit twee van de drie keer op initiatief van de patiŽnt gebeurt.

Lichamelijke oorzaak uitsluiten
Twee weken na het consult denkt 83% van deze patiŽnten nog steeds dat stress de klachten veroorzaakt. Bij 60% is dit dan niet besproken. De huisarts zou deze patiŽnten vaker kunnen geruststellen door wel over stress te spreken. Het is denkbaar dat de huisarts eerst een lichamelijke oorzaak wil uitsluiten en in een herhaalconsult ingaat op de psychosociale oorzaken. Stress wordt in herhaalconsulten echter nauwelijks meer besproken en ook dan meestal op initiatief van de patiŽnt. Stress of zorgen worden wel vaker besproken als zij volgens de huisarts ook werkelijk een rol spelen bij de klachten.

http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=9668


Richtlijn cholesterolpil door fabrikanten beÔnvloed

De Nederlandse huisartsen bekijken of de richtlijn voor het voorschrijven van een cholesterolpil moet worden herzien. Die zou beÔnvloed zijn door de fabrikanten.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article856161.ece/Richtlijn
cholesterolpil_door_fabrikanten_beiuml_nvloed_


Europa op weg naar verbetering luchtkwaliteit

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij met het bereikte akkoord van de Europese Unie over een nieuwe Richtlijn luchtkwaliteit. Vooral het feit dat de aandacht nu gericht wordt op de bron van vervuiling vindt de VNG een stap in de goede richting. Het is goed dat de Europese Unie niet kiest voor verdere aanscherping van de luchtkwaliteitsnormen. Die normen kunnen leiden tot verplaatsing van problemen en zorgen voor slechts een tijdelijk resultaat. Bovendien zou verdere aanscherping tot onrealistische en onmeetbare doelen leiden. Maatregelen die de vervuiling bij de bron aanpakken, zijn het meest doeltreffend om tot een gezonde leefomgeving te komen. Zo is het effectiever om te werken aan daadwerkelijk schonere auto's en scheepvaart dan een norm te stellen die niet overschreden mag worden. De VNG is dan ook blij met de verklaring van de Europese Commissie dat de Europese Unie voor de luchtkwaliteit vooral bronmaatregelen moet nemen. Nederland kan uitstel krijgen voor de Europese luchtkwaliteitsnormen. Dat is belangrijk omdat onder de huidige Europese richtlijn veel woningbouw- en infrastructurele projecten niet door kunnen gaan. Gemeenten weten immers dat hun burgers een gezond leefmilieu willen, maar dat zij ook rekenen op voldoende woningbouw en een goede bereikbaarheid. De lidstaten moeten nu maatregelen nemen waar de gezondheid van hun burgers het meeste bij gebaat is. In Nederland gaan daarom Rijk, provincies en gemeenten met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit alles doen wat in hun vermogen ligt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo nemen gemeenten maatregelen via een milieuzonering en door bijvoorbeeld te investeren in aardgasbussen voor schoon openbaar vervoer. Gemeenten roepen ook het Rijk op om snel de meest vervuilende auto's van de weg te halen. Immers 20% van de meest vervuilende (vracht)auto's is verantwoordelijk voor 80% van de totale uitstoot.


Voor iedereen die zijn of haar kind is verloren.....

Facing life after losing your son 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/7109834.stm


5 december is het precies 10 jaar geleden dat mijn eerste zoon Glenn in mijn armen stierf.
Een dag die in mijn geheugen is gegrift...

Ron


Internationaal nieuws

McGill researchers link enzyme to breast cancer malignancy
Eczema sufferers test out benefits of water softeners
Antibody responses in patients with Lyme arthritis
Growth of CT scan use may lead to significant public health problem
Exercise may play role in reducing inflammation in damaged skin tissue
Transporters may help delay diabetes-related retinal damage
Fish, fruits, veggies may cut dementia risk

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


29 nov


Video: Hypoglycemia - Understanding the risks of low blood sugar


Reinigingsdoekjes verstoppen riolering

Wegwerpdoekjes die in het toilet worden gegooid veroorzaken op veel plaatsen rioolverstoppingen en pompstoringen. Dit kost huishoudens ongeveer 25 miljoen per jaar en gemeenten en waterschappen zo'n 30 miljoen. De doekjes moeten bij het vuilnis en niet in het riool. Zet daarom bij elk toilet een afvalbakje, adviseren de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen en Stichting RIONED. Bovendien moet op de verpakking duidelijk worden vermeld dat de doekjes niet door het toilet mogen gespoeld. Gemeenten en waterschappen hebben per brief de minister van VROM opgeroepen om het in de riolering weggooien van doekjes expliciet te verbieden.

Reinigingsdoekjes worden steeds meer gebruikt, bijvoorbeeld voor hygiŽnisch gebruik, gezichtsreiniging en het schoonmaken van sanitair, vloeren, meubels of brillen. Deze doekjes zijn vast afval en mogen niet door het toilet worden gespoeld. Ruim 90% van de gemeenten heeft last van stilvallende pompen door doekjes, blijkt uit een recente enqu(ee)te van Stichting RIONED. Bovendien kampt 40% van de gemeenten met rioolverstoppingen door doekjes. Dit kost jaarlijks tussen de 11 en 21 miljoen euro. De waterschappen schatten hun extra kosten op jaarlijks 12 tot 15 miljoen euro, vooral door problemen op de zuiveringsinstallaties. En rioolontstoppingsbedrijven verhelpen per jaar bij particulieren zo'n 300.000 verstoppingen als gevolg van doekjes.

Verwarrende en onduidelijke etikettering
Op de verpakkingen van de doekjes staat lang niet altijd dat de doekjes na gebruik in de vuilnisbak moeten. Bij veel billendoekjes of zogenaamd vochtig toiletpapier wordt zelfs vaak ten onrechte vermeld dat de doekjes door het toilet kunnen worden gespoeld. De pompproblemen en verstoppingen tonen het tegendeel. VNG, Unie van Waterschappen en Stichting RIONED vinden daarom dat duidelijke aanwijzingen op de verpakkingen moeten worden verplicht.

Doekjes in de vuilnisbak
Gemeenten en waterschappen geven bewoners al informatie over goed rioolgebruik, bijvoorbeeld via folders en websites. Kern daarvan is: Bij elk toilet een afvalbakje voor doekjes en andere vaste stoffen.
VNG, UvW en Stichting RIONED hebben onlangs minister Cramer van VROM gevraagd lozing van doekjes expliciet in de regelgeving te verbieden en goed rioolgebruik met landelijke maatregelen te ondersteunen. De drie organisaties pleiten ervoor dat de doekjesleveranciers met goede voorlichting bijdragen aan het voorkomen van rioolproblemen, en dat het rijk een landelijke publiekscampagne opzet over de schadelijke gevolgen en kosten van het toch door het toilet gooien van vochtige doekjes en ander vast afval.


Apothekers en klinisch chemici reduceren medische missers

Vandaag tekenen apothekers en klinisch chemici op het ministerie van VWS een intentieverklaring waarin zij afspreken de handen ineen te slaan om medicatieveiligheid, de juistheid van laboratoriumuitslagen, de betrouwbaarheid van zelftests en meetapparatuur te verbeteren. Daarmee verwachten zij het aantal vermijdbare medicatiefouten te gaan terugdringen. Minister Klink wil het aantal medische missers met de helft verlagen. Medicatieveiligheid: Uit onderzoeken blijkt dat patiŽnten onnodig schade ondervinden of zelfs overlijden door medicatiefouten. Door gegevens van bloedonderzoeken uit het laboratorium te koppelen aan medicatiegegevens kunnen veel ongewenste complicaties voortijdig voorkomen worden. De inspanningen op dit gebied hebben ook alles te maken met de ontwikkeling van het landelijk elektronisch patiŽntendossier (EPD). Bij het EPD zijn ook andere zorgaanbieders betrokken. Juiste laboratoriumuitslagen: Bepalingen in het klinisch chemisch laboratorium kunnen beÔnvloed worden door de medicijnen die de patiŽnt gebruikt. Hierbij worden zowel vals- verhoogde als vals-verlaagde uitslagen gevonden. De klinisch chemicus en de apotheker gaan samen kijken hoe deze informatie uitgewisseld kan worden. Ook hier speelt het EPD een belangrijke rol om deze informatie goed beschikbaar te maken. Betrouwbaarheid van zelftests: De populariteit van zelftests neemt sterk toe en thuistests worden steeds vaker via internet of in winkels aangeboden. Al te vaak ontbreekt een goede bijsluiter met noodzakelijke medische informatie betreffende nut en beperkingen van de zelftest. Daarnaast is de kwaliteit van sommige tests ontoelaatbaar laag. Er is veel behoefte de cliŽntvoorlichting en de kwaliteit van deze producten sterk te verbeteren. Betrouwbaarheid van glucosemeetapparatuur: DiabetespatiŽnten maken gebruik van glucosemeters voor optimale instelling van hun insulinebehoefte. In de pers zijn terecht zorgen geuit omtrent de kwaliteit van deze meters waardoor patiŽnten verkeerd ingesteld zijn, soms met ernstige gevolgen. Klinisch chemici en apothekers zijn de experts die hier verbeteringen in aan kunnen brengen.


Video - SIRA: Sex, Aging and Dementia


UNETO-VNI verbijsterd over stopzetting aftrek energie/milieuregelingen

Installatiebranche en technische detailhandel verbijsterd over stopzetting aftrek energie en milieu-investeringen

Schoon & Zuinig: Inconsistent beleid?

Zoetermeer:- UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor de installatiesector en elektrotechnische detailhandel, is diep teleurgesteld over het ministeriele besluit om de aftrek voor energie en milieu-investeringen (de EIA, MIA en VAMIL ) met onmiddellijke ingang stop te zetten tot eind dit jaar. Er wordt verwacht dat het rijksbudget voor 2007 naar schatting met 25 miljoen euro zal worden overschreden. Nog dit jaar werd er gepleit voor consequent regeringsbeleid om draagvlak te creŽren voor het Schoon & Zuinig plan en de te bereiken doelstellingen van het kabinet op het gebied van duurzame energie (20% duurzame energie voor 2020), CO2 reductie en energiebesparing. Het besluit staat haaks op de geschepte verwachtingen en beloften om tot consistent beleid te komen.

"Deze beslissing raakt ons in het hart. De leden van UNETO-VNI zijn een essentiŽle schakel om verduurzaming van energie en energiebesparing te bereiken. Onze branche rekent hiervoor op instrumenten van de overheid om investeringen in duurzaam beleid te ondersteunen", aldus Titia Siertsema, directeur UNETO-VNI. "Nu trekt het kabinet haar beloften in. Leden die een aanvraag wilden doen worden gedwongen hun investeringplannen op te schorten omdat de regering haar budget niet wilt overschrijden dit jaar. Dit staat haaks op de gesprekken die wij met de overheid hebben gevoerd en de signalen die door de overheid zijn afgegeven t.a.v. consistent beleid". Siertsema vervolgt: "Weliswaar heeft het kabinet aangegeven in 2008 verder te gaan met de aftrekregelingen, het is verbijsterend te vernemen dat het kabinet haar regeling ineens kan intrekken als het budget niet sluitend blijkt te zijn. Het kabinet mag niet verwachten dat het bedrijfsleven haar investeringsbereidheid plooit rondom instabiel beleid. Het kabinet zal ook voor 2008 realistische berekeningen moeten gaan maken om het vertrouwen van het bedrijfsleven in de doelstellingen van Schoon & Zuinig te behouden."

Op dit moment beraadt UNETO-VNI zich op verdere actie richting de betreffende Ministeries en informeert zij haar achterban over het genomen besluit.

http://www.uneto-vni.nl


Vitamine B2 slikken tegen migraine

Kinderen met migraine zijn mogelijk gebaat bij vitamine B2. Dit huis-tuin-en-keukenmiddeltje, bij elke drogist verkrijgbaar, is eerder al effectief gebleken bij volwassenen met migraine.

http://www.ad.nl/diagnose/article1850999.ece


Minder gezondheidsproblemen door rookverbod horeca

Onderzoek in verschillende Europese landen toont aan dat een rookverbod in de horeca leidt tot een betere longfunctie, minder hart- en vaatziekten en minder luchtwegklachten. Dit blijkt uit het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2007 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), dat is gevestigd in het AMC. Het onderstreept de noodzaak om snel uitvoering te geven aan het recente besluit van de regering om de gehele horeca met ingang van juli 2008 rookvrij te maken. Het Signaleringsrapport wordt vandaag aangeboden aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Piet Hein Donner. Directeur van het NCvB Dick Spreeuwers: ‘In landen met een rookverbod in de horeca zijn de positieve effecten op de gezondheid snel zichtbaar. De longfunctie bij het horecapersoneel verbetert en luchtwegklachten nemen af. Daarnaast toont onderzoek in ItaliŽ aan dat het aantal ziekenhuisopnames wegens een hartinfarct in het jaar na invoering van het verbod aanzienlijk afneemt. In ItaliŽ was dat elf procent.’ Volgens het NCvB zijn deze onderzoeksresultaten, ťn de kankerverwekkende effecten van passief roken, krachtige argumenten om het rookverbod in de Nederlandse horeca snel in te voeren.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengt het NCvB jaarlijks het Signaleringsrapport Beroepsziekten uit. De cijfers over gemelde beroepsziekten zijn gebaseerd op zo’n 6.000 meldingen van de arbodiensten en individuele bedrijfsartsen, die verplicht zijn beroepsziekten te melden aan het NCvB. Ook zijn literatuurgegevens en informatie van de peilstations voor arbeidsgebonden huidaandoeningen en arbeidsgebonden longaandoeningen geraadpleegd. Daarnaast worden actuele maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten besproken.


Video - A Growing Threat Part

Deel 2
Deel 3
Deel 4


Stress bij militairen en brandweerpersoneel

In verband met de deelname van defensiepersoneel aan internationale missies wijst het NCvB op Brits en Amerikaans onderzoek dat aantoont dat militair personeel dat terugkomt uit conflictgebieden, klachten vertoont van het geheugen en verminderde aandacht. Het aantal militairen met verschijnselen van een Posttraumatische Stress Stoornis is opvallend hoog. Dit ziektebeeld kan optreden na een  traumatische ervaring en veroorzaakt klachten zoals angst, slaapproblemen, concentratieproblemen of bijvoorbeeld schrikachtigheid. Studies wijzen uit dat screening van militairen op psychische klachten voorafgaand aan een uitzending weinig zinvol is. Opvang ter plekke of achteraf lijkt effectiever. Deze bevindingen zijn voor ons land van belang in verband met de deelname aan internationale missies.

Ook de relatie tussen hart- en vaatziekten en werk wordt steeds duidelijker. De combinatie van acute psychische en lichamelijke stress veroorzaakt bijvoorbeeld vaker hartinfarcten bij brandweerlieden tijdens het alarm en bij brandbestrijding. Bij reorganisaties in bedrijven en organisaties waarbij sprake is van verlies van werk, is de kans op een hartinfarct of beroerte meer dan tweemaal zo hoog.

Op het gebied van preventie vraagt het NCvB extra aandacht voor blootstelling aan cytostatica. Niet alleen ziekenhuismedewerkers, maar ook medewerkers in de thuiszorg, verpleegtehuizen, industriŽle wasserijen en diergeneeskundige praktijken komen bij de uitoefening van hun vak in aanraking met cytostatica. Vooral de gezondheidsrisico’s voor het nageslacht die dit met zich meebrengt, worden nog onvoldoende onderkend bij deze beroepsgroepen. Het rapport geeft een overzicht van de gemelde beroepsziekten, onder meer per branche. Daarnaast worden trends beschreven binnen beroepsziekten en zogenaamde alerts, zaken die volgens het NCvB hoge prioriteit moeten krijgen bij professionals in de Arbopraktijk, werkgevers, werknemersorganisaties en overheid.


Over vijf jaar middel dodelijke leverziekte

Over vijf jaar is er een geneesmiddel tegen de dodelijke ziekte levercirrose. Dat is het doel van het biotechnologiebedrijf AMT, dat dinsdag een overeenkomst bekendmaakte met branchegenoot Digna Biotech en het Spaanse onderzoekscentrum CIMA voor het ontwikkelen van het middel.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article855265.ece/
AMT_over_vijf_jaar_middel_dodelijke_leverziekte


Video - Sleep Disorders


Een op de zeven volledig arbeidsongeschikten werkt

In 2005 had een op de zeven volledig arbeidsongeschikten betaald werk. Het gaat om ongeveer 81 duizend personen. Zij werkten voornamelijk in deeltijd en in de sociale werkvoorziening. Niet alle volledig arbeidsongeschikten zien zichzelf dan ook als arbeidsgehandicapt. Kwart van de jongere volledig arbeidsongeschikten heeft een baan. Begin 2005 waren 588 duizend personen in Nederland volledig arbeidsongeschikt met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. Dat betekent echter niet in alle gevallen dat zij niet meer kunnen werken. In 2005 had 14 procent van alle volledig arbeidsongeschikten betaald werk. Van de jongere volledig arbeidsongeschikten (15-34 jaar) werkte in 2005 zelfs ongeveer een kwart.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/
artikelen/archief/2007/2007-2318-wm.htm


Internationaal nieuws

New mammography technology improves cancer detection
UC Davis researchers identify a cellular pathway that makes prostate cancer fatal
Predicting risk of hip fracture in postmenopausal women
UC Davis researchers find evidence of mature heart cell potential in embryonic stem cells
UC Davis researchers discover novel pathway to increased inflammation in diabetes patients
Treating your periodontal pockets may benefit your pocket book
Expecting Mothers Should “Brush Up” on Their Oral Hygiene Routine
Tobacco marketers targeting teens near schools
Insulin regulates the secretion of the antiaging hormome Klotho
Herbal Tonic Recipe for Prostate Cancer and Prevention
Natural medicine found in black raspberries found to effectively kill leukemia cells
GlaxoSmithKline reportedly threatened diabetes expert over Avandia warnings
Recent Discovery Shows Water Has A Memory
Flu Shots Don't Reduce Flu Deaths
Consumers in Europe: survey on services provided to EU citizens
Complementary Medicine for Cancer Patients

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


28 nov


Brinta het beste ontbijt ? dacht het niet....

Ik krijg regelmatig deze vraag. Ik zie Brinta niet als een gezond ontbijt om de simpele reden dat Brinta net zoals het gewone volkorenbrood teveel fytinezuur bevat en dit is de rover van belangrijke mineralen als zink, calcium, koper, magnesium en ijzer.

Citaat uit fytinezuur-artikel in Ortho nr. 3, 2006 van Klaas Bos:

Uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid zijn toen ook enkele broodmonsters onderzocht. Volkorenbrood bleek een hoog gehalte aan fytinezuur te bevatten. Bijna evenveel als de tarwekorrel. Ook een product als Brinta had een hoog fytaatgehalte. Dat bleek dus lang niet zo gezond als de reclame wilde doen geloven.'


Hoe kun je fytinezuur afbreken? Door de tarwe te laten kiemen (tarwekiemen, tarwekiemolie en tarwekiembrood) of te fermenteren mbt zuurdesem ipv gist (zuurdesembrood).

Meer over fytinezuur:

http://www.fonteine.com/fytinezuur.html

Ps: ook looizuur uit thee blokkeert de opname van ijzer, zink, magnesium en calcium  !!

 

Hoe donkerder het brood hoe meer fytinezuur!!

hoe donkerder het brood, hoe meer fytinezuur het ook bevat. Fytinezuur is meestal gebonden aan een voedingsvezelfractie en kan door de vorming van onoplosbare complexen de biologische beschikbaarheid van mineralen en spoorelementen verminderen. In de praktijk werden hierdoor echter geen ernstige effecten op de nutritionele status vastgesteld. De aanwezigheid van fytaten kan een argument zijn om volkorenbrood af te wisselen met bruin brood dat minder fytaat bevat maar nog een redelijke hoeveelheid voedingsvezel, maar het mag geen reden zijn om volkorenbrood af te zweren en resoluut voor wit te kiezen. De ongewenste werking van fytaten in volkorenbrood kan bovendien worden beperkt door de rijstijd van het brooddeeg te verlengen. Het enzym fytase kan dan meer fytaat afbreken.

http://www.nice-info.be/hTmL/PROF/nndoc/juni98art03.doc


Boek: Quand le corps a soif……..wanneer het lichaam dorst heeft.

Voldoende water drinken is nodig voor een goed functioneren van het organisme, maar het is ook een middel om diverse gezondheidsproblemen te voorkomen en te genezen: gebrek aan energie, depressie, eczeem, reuma, bloeddruk, cholesterol, verstopping, obesitas, cystite, urineweginfecties, etc. Al deze problemen en nog vele anderen kunnen ontstaan door een gebrek aan water en kunnen behandeld worden door de veroorzaker: erg simpel: w a t e r.

Het water is ook een buitengewone factor voor de jeudigheid van de huid en het lichaam, de vitaliteit…Heden is onze behoefte aan water veel belangrijker dan ooit: de voeding is veel te rijk, teveel geconcentreerd en te zout, teveel alcohol en tabak, stress en vervuiling….dit alles doet de behoefte van het lichaam aan water toenemen.Maar hoeveel dienen we te drinken ? Welke kwaliteit ? Op welk moment van de dag ?

http://www.passeportsante.net/fr/P/Bibliotheque/Fiche.aspx?doc=Biblio_10053&xtor=EPR-2

http://www.fonteine.com/water_medicijn.html

xxx


Groningse onderzoeker ontwikkelt doorzichtige zonnecellen

De behoefte aan groene energie groeit. Zonne-energie staat daarom de laatste jaren sterk in de
belangstelling. Zonnepanelen van silicium zijn echter nog steeds vrij duur. In Groningen wordt daarom
gewerkt aan de ontwikkeling van een goedkopere zonnecel die van plastic kan worden gemaakt. Afshin
Hadipour vond een manier uit om semi-transparante zonnecellen van plastic te maken die tegelijkertijd als
raam kunnen dienen. Bovendien ontwikkelde hij een manier om het rendement van de plastic zonnecel te
verhogen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2007/persberichten/123_07


Visolie, foliumzuur en biomarkers in de psychiatrie

Ongeveer eenderde van de patiŽnten met schizofrenie blijkt matige tot ernstige tekorten aan bepaalde
B-vitaminen en omega-3- en -6-vetzuren te hebben. Deze tekorten, die eenvoudig zijn op te heffen met
voedingssupplementen (o.a. foliumzuur en visolie), spelen waarschijnlijk een rol in het ontstaan en de ernst
van diverse psychiatrische ziekten en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Promovendus Ramses
Kemperman bestudeerde ook de rol van serotonine bij autisme.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief40_07/promoties/40_05


Internationaal nieuws

Scientists identify gene responsible for statin-induced muscle pain
Stem cells train heart following heart attack
Cancer-resistant mouse discovered
The proof is in the tree bark
Study suggests link between obesity, poor bone health
Burning out? Try logging off
Ozone can affect heavier people more
Penn research shows transcranial magnetic stimulation effective in treating major depression
CT Scans to Determine Heart Disease in the Emergency Room
Omega-3 fatty acids protect against Parkinson's, study says
Red blood cell transfusions under scrutiny
What are the benefits and risks of fitting patients with radiofrequency identification devices?
High-glycemic index carbohydrates associated with risk for developing type 2 diabetes in women
Not enough 'good' cholesterol makes it harder to recover from stroke
Novel MRI technique shows secondhand smoke damages lungs
Mismatched prostate cancer treatment more common than expected
Depression linked to bone-thinning in premenopausal women

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 

 


27 nov


Gratis wereldkrant

GeŽmigreerde Nederlanders weten elkaar altijd te vinden: kijk maar eens op internet naar de honderden sites, nieuwsbrieven, fora e.d. Het bruist van de activiteiten, contactbijeenkomsten, maandborrels, kinderspeldagen en noem maar op. Ook zijn er veel ondernemende Nederlanders die zich in het buitenland hebben gevestigd. Van webdesigners, architecten, therapeuten tot makelaars, campingbeheerders en verkoopagenten. Bij een inventarisatie op internet zijn wij uw naam en e-mailadres tegengekomen: vandaar deze brief.

Radio Nederland Wereldomroep geeft sinds enige tijd de WereldKrant uit. Dat is een heuse krant op enkele velletjes A4 die dagelijks als een pdf-bijlage per e-mail wordt opgestuurd naar iedereen die 'm ontvangen wil. De WereldKrant bevat niet alleen dagelijks het laatste nieuws uit Nederland, maar ook het internationale nieuws, foto's, sport, achtergronden e.d. Ook voor U kan de WereldKrant uw dagelijkse portie Nederlands nieuws leveren.

Aanvankelijk werd de WereldKrant alleen in de vakantieperiode gestuurd naar campings en vakantiehotels in Europa, om te verspreiden onder hun Nederlandse kampeerders. De ontvangers hangen de krant dagelijks op hun mededelingenbord, of leggen 'm op de leestafel. Daar doen we duizenden campinghouders en honderdduizenden vakantiegangers een plezier mee.

Inmiddels is gebleken dat ook duizenden geŽmigreerde Nederlanders zich de gratis krant laten toesturen. Zij hebben ons hun e-mailadres doorgegeven op de aanmeldpagina www.wereldomroep.nl/wereldkrant. Bij die dagelijkse pdf-per-mail zit een link waarmee u zich met ťťn klik ook weer kunt afmelden.

Vanwege die grote belangstelling ('van de Noordkaap tot Vuurland, en van San Francisco tot Hongkong') verschijnt de WereldKrant niet langer alleen in de zomermaanden, maar het gehele jaar door. Wij
willen dat graag doorgeven aan zo veel mogelijk Nederlanders-in-den-vreemde, en verzoeken om uw medewerking.

Wilt u wel eens weten wat die WereldKrant is?
Vul het aanmeldformulier in op www.wereldomroep.nl/wereldkrant

Iede de Vries
coordinator
WereldKrant
Hilversum

Bron: www.vngsint.com

xxx


Video - Worden wij wakker ?


Oregano-olie goed tegen salmonella

Oregano-olie is een zeer effectieve   bacterieremmer,blijkt uit een promotie-onderzoek aan de universiteit van Utrecht. Door de olie toe te voegen aan bijvoorbeeld kipfifet worden bacteriŽn zoals salmonella en E.coli gedood. Promovenda Sara Burt ontdekte dat het bestanddeel carvacrol een heilzame werking heeft tegen zulke bacteriŽn, die ernstige voedselvergiftiging kunnenveroorzaken.Carvacrol kan in de vorm van damp aan voedingsmiddelen worden toegevoegd. Carvacroldamp vermindert het aantal salmonella's op kipfilet drastisch bij 4 graden,is ťťn van de bevindingen.

Marjan


Informatie over prostaat en prostaatkanker

Iedere man heeft een prostaat die vroeg of laat aanleiding kan geven tot klachten. Mannen praten er niet makkelijk over, door onwetendheid of uit schaamte, maar van alle mannen die kanker krijgen is dat in ťťn op de zeven gevallen prostaatkanker. In 2005 kregen 9.500 mannen de diagnose te horen dat zij prostaatkanker hebben. In 2015 zullen dat ongeveer 15.500 mannen zijn. Het aantal sterfgevallen is nu ongeveer 3.000 per jaar. Prostaatkanker is niet alleen een ziekte die bij oudere mannen voorkomt, maar ook op jongere leeftijd. Om prostaatkanker te voorkomen of de kans op genezing te vergroten, is het belangrijk om er vroeg bij te zijn. Doorbreek dus het taboe en praat erover!

http://www.blueribbon.nl/index.html


Alcoholvergiftiging bij kinderen onderzocht

- Veel jongeren met alcoholvergiftiging opgenomen in het ziekenhuis.
- In alle delen van het land zelfde beeld

Uit onderzoek van STAP (Stichting Alcoholpreventie), het Reinier de Graaf Ziekenhuis te Delft, Boumanhuis te Rotterdam, NSCK (Nederlands SignaleringsCentrum Kindergeneeskunde, ondergebracht bij TNO) en de Universiteit Twente, blijkt dat sinds 1 januari 2007 240 minderjarige jongeren met alcoholvergiftiging in een ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat om jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Gemiddeld zijn ze tussen de 14 en 15 jaar oud. De onderzoekers verwachten dat dit jaar totaal 300 jongeren in het ziekenhuis terecht zullen komen vanwege een alcoholvergiftiging. De meeste jongeren worden buiten bewustzijn op de Spoed Eisende Hulp gebracht, vaak door vrienden. Veelal zijn de consumptie van sterke drank, al dan niet in gemixte vorm, en bier, de oorzaak van de alcoholvergiftiging.

Onderzoeker Drs. Joris van Hoof, Universiteit Twente: "Het zijn geen typische probleemjongeren, ze vormen een normale afspiegeling van Nederlandse jongeren en komen uit alle regio's. De jongeren worden meestal 's avonds of 's nachts opgenomen, aan het infuus gelegd en blijven daar gemiddeld 24 uur. Directeur STAP, Ir. Wim van Dalen: "Het is een zeer zorgelijke ontwikkeling waar de politiek niet meer om heen kan. Het bewijst opnieuw dat alcohol in Nederland voor kinderen en jongeren, vooral via supermarkten, veel te gemakkelijk verkrijgbaar is. Het cijfer van 240 jongeren is een onderschatting omdat jongeren die in een huisartsenpraktijk worden behandeld niet meegeteld zijn in dit onderzoek".

Kinderarts Nico van der Lely, initiatiefnemer van de speciale polikliniek 'alcoholproblematiek bij kinderen': "Het aantal kinderen dat met een alcoholvergiftiging moet worden opgenomen neemt schrikbarende vormen aan. Omdat er sprake is van een directe bedreiging van de ontwikkeling van die kinderen, moeten er gespecialiseerde alcoholpoliklinieken in het land komen."

Leeftijd en geslacht
Van de opgenomen kinderen is 53% jongen en 47% meisje. De meeste kinderen zijn tussen de 14 en 15 jaar oud. Ongeveer 1 op de 7 kinderen (15%) is 13 jaar of jonger.

Opleidingsniveau en schoolprestaties
De meeste jongeren die zijn opgenomen volgen het VMBO onderwijs (48%), daarna volgt HAVO (12%) en het VWO (12%). De schoolprestaties (gemeten naar het percentage zittenblijvers, 13%) lijken normaal. De voorlopige conclusie is dat zowel het niveau van de opleiding als het niveau van de schoolprestaties niet uitzonderlijk zijn. In dit opzicht gaat het dus om een doorsnee groep scholieren.

Intoxicatie en alcoholgebruik
Artsen constateerden bij de opgenomen kinderen een gemiddelde van 1,83 promille, dan gaat het om ongeveer 8 Š 10 glazen alcohol per kind. Het verminderd bewustzijn duurde van enkele minuten tot 16 uur. In de meeste gevallen (67%) is sterke drank gedronken en / of bier (37%). Meestal was er sprake van het drinken van meerdere soorten alcohol door elkaar. Verreweg de meeste kinderen werden of 's avonds of 's nachts na 0.00 uur opgenomen (92%).

Regio
De kinderen komen uit geheel Nederland. Er zijn geen regio's die er opvallend uitspringen.

Aanleiding onderzoek
Vanaf 1 januari 2007 wordt getracht om in Nederland een goed beeld te krijgen van het aantal kinderen dat met alcoholvergiftigingsverschijnselen in ziekenhuizen wordt opgenomen. Op initiatief van 5 organisaties wordt aan kinderartsen van de Nederlandse ziekenhuizen gevraagd om gedurende 2 jaar gegevens met betrekking tot spoedeisende hulp bij alcoholintoxicatie te registreren. Aanleiding tot het onderzoek was de alarmerende stijging van het aantal opnames en consulten in verband met overmatig alcoholgebruik van jongeren.

Links:
http://www.stap.nl


Verpakkingenbelasting is onevenredige lastenverzwaring voor tuinbranche'

"De verpakkingenbelasting die op 21 november in de Tweede Kamer wordt behandeld, zal een onevenredige lastenverzwaring voor bedrijven in de tuinbranche met zich mee brengen." Dit stelt Tuinbranche
Nederland, de brancheorganisatie voor tuincentra en leveranciers van tuinproducten.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13452

Ondernemen in NL nog leuk ? Aan diverse kanten wordt al gewaarschuwd niet meer voor jezelf te starten......vanwege de chaos op Overheidsniveau.....

xxx

 

En hoe minder kleine nieuwe ondernemers des te groter de macht van de multinationals en grote ketens en daarmee een beperktere keuze in produkten. Dus overheid speelt zo precies de grote jongens in de kaart....

Ron


Kwekers en supermarkten slaan handen ineen

Onder de naam 'Schoon, Veilig en Gezond' worden onderzoeken uitgevoerd naar manieren om de consument het Nederlandse tuinbouwproduct beter te laten waarderen. Hiervoor werken kwekers samen met supermarkten en universiteiten.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13492

xxx


Wat gebeurt er met mijn dieren als ik er niet meer ben?

Deze vraag werd meerdere malen gesteld door Christa Uitendaal. Christa's vraag werd pijnlijk actueel door haar vroegtijdige dood, zij werd vijfendertig jaar, en zij heeft haar naasten aan het denken gezet. Christa hield van dieren en voor haar dieren is er gelukkig goede verzorging. De bezorgdheid en onzekerheid die uit de vraag voortkomt, is een actueel probleem voor zowel ernstig zieke mensen als voor ouderen en alleenstaanden. Dit was dan ook de aanleiding voor de oprichting van de Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren (SLHH).

De Stichting heeft als doel om dieren van overleden en zieke mensen te herplaatsen of een tijdelijk gastgezin voor deze dieren te zoeken. Tevens bevorderen zij directe herplaatsing door haar website www.baasjegezocht.nl ter beschikking te stellen als men om een andere reden niet meer voor hun dier kunnen zorgen. De inzet van de vrijwilligers van SLHH voor dieren van overleden en zieke mensen moet voorkomen dat deze dieren aan hun lot worden overgelaten of ten onrechte bij de dierenarts "inslapen". Het verdriet van de eigenaren kan niet weggenomen worden maar de wetenschap dat er goede verzorging is, zal beslist een goed gevoel geven en een hele zorg minder zijn. De herplaatsing van de betreffende dieren gebeurt op gastgezinbasis. De dieren worden eigendom van de Stichting, wat van belang is wanneer een plaatsing mislukt of door een andere oorzaak opnieuw een passende plaats voor het dier gezocht moet worden. De Stichting neemt immers de taak op zich om te letten op het welzijn en de gezondheid van het dier. Bij herplaatsing wordt periodiek geÔnformeerd en jaarlijks vindt een huisbezoek plaats door een medewerker van de SLHH. Ook kunnen de dieren blijvend rekenen op medische en/of andere hulp, waarvoor SLHH indien noodzakelijk de financiŽle middelen voor haar rekening neemt. Door deze wijze van herplaatsen verwacht de Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren een grotere groep dierenliefhebbers te bereiken.

Naast de financiŽle steun van donateurs, zij ontvangen geen subsidie, is SLHH afhankelijk van enthousiaste vrijwilligers. Interessant voor het team van vrijwilligers is dat er voor iedereen passend en vooral zinvol werk is. De activiteiten van vrijwilligers kunnen bestaan uit intakemedewerker, inspecteur, PR-medewerker of tussentijds gastgezin.

Meer informatie over de activiteiten is te vinden op de website van de Stichting: www.slhh.nl of onder telefoonnummer 0297-368389.

http://www.slhh.nl


Sociale kas

Zorgboeren delen hun ervaringen met geÔnteresseerde telers

Tijdens de in november gehouden workshop 'Zorgkwekerij Starten?' hebben zo'n 30 telers interesse getoond om te starten met een eigen zorgkwekerij. De bijeenkomst bestond uit een middag en avondprogramma en vond plaats in De Lier. De workshop was een initiatief van Wageningen UR Glastuinbouw en het LEI vanuit het project Sociale Kas.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13478

xxx


 


26 nov


Nieuwe urinetest mbt het ontstaan van een mogelijk B12 tekort

Methylmalonzuur hoopt op in het menselijk lichaam bij een tekort aan vitamine B12 als gevolg van een verminderde omzetting van methylmalonyl CoA naar succinyl CoA door methylmalonyl CoA-mutase, een vitamine B12 afhankelijk enzym. Methylmalonzuur kan beschouwd worden als een functionele, directe marker voor een tekort aan vitamine B12. Methylmalonzuur geeft immers een beeld van de biochemische schade op cellulair niveau. Volgens literatuurgegevens blijkt de gecombineerde bepaling van methylmalonzuur (in bloed) en homocysteÔne erg gevoelig te zijn voor de opsporing van een sluimerend tekort aan vitamine B12. Niet afwijkende waarden van zowel methylmalonzuur als homocysteÔne kunnen een eventueel vitamine B12 tekort nagenoeg uitsluiten. De bepaling van methylmalonzuur is nuttig omdat het methylmalonzuur in urine al verhoogd is bij de eerste subtiele neurologische veranderingen die optreden door vitamine B12-tekort op cellulair niveau. Volgens sommige studies kan men door de bepaling van MMA reeds vroeg de diagnose onderkennen voordat er meetbare veranderingen in de vitamine B12-concentratie in bloed optreden of de eerste hematologische afwijkingen waarneembaar zijn. Een vroege diagnose van vitamine B12-tekort is essentieel aangezien eenvoudige toediening van dit vitamine onomkeerbare neurologische schade kan voorkomen. De MMA-concentratie normaliseert na succesvolle vitamine B12 therapie.

http://www.servicelabs.nl/t_mma_u.htm


Video - infared sauna


Onderzoek voor ''les nuls''…oftewel voor dummies…..

Hoe gaat dat nu…een wetenschappelijk onderzoek ? Een placebo, wat is dat ? Hoe dienen we de samenvattingen van onderzoeken te lezen ? LaNutrition.fr decrypt voor U de geheimen van de medische wetenschappelijke onderzoeken en geeft U de sleutel tot het beter kunnen begrijpen van al deze studies.

Lees ook : Waarom onderzoeken niet alles vertellen
http://www.lanutrition.fr/Pourquoi-les-ťtudes-ne-disent-pas-tout-a-164.html

1- De observatie onderzoeken : http://www.lanutrition.fr/1

2- De interventie onderzoeken : http://www.lanutrition.fr/2

3- De syntheses : http://www.lanutrition.fr/3

4-Niet alle onderzoeken hebben hetzelfde gewicht
http://www.lanutrition.fr/4

5- Hoe de samenvatting van een onderzoek te lezen : http://www.lanutrition.fr/5

Lees de volledige Franstalige toelichting:

http://www.lanutrition.fr/La-recherche-pour-les-nuls-a-52.html

xxx


Video - Cellphone Danger Risks Exposed


Meer eenheid en openheid tuchtrecht

Het kabinet wil het tuchtrecht voor de verschillende beroepsgroepen harmoniseren. Verder moeten alle uitspraken worden gepubliceerd op internet. Het kabinet reageert hiermee op het rapport 'Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht' van een werkgroep onder leiding van prof. mr. Huls. Het kabinet wil meer eenheid in de benoemingsduur en -procedures van leden van tuchtcolleges. Ook moet er meer eenheid komen in de hoogte van boetes die tuchtrechters kunnen opleggen.

Internet
Het kabinet stelt voor alle tuchtrechtelijke uitspraken op internet te publiceren. Dit moet de preventieve werking op beroepsgenoten versterken en de informatie toegankelijker maken voor het publiek. Tuchtrechters, beroepsorganisaties en het openbaar ministerie kunnen ook de naam en het tuchtrechtelijk verleden van de beroepsbeoefenaar opvragen.

Hoger beroep
Het hoger beroep in tuchtrechtzaken wordt in de toekomst ondergebracht bij de reguliere rechtspraak. Dat gebeurt bij ťťn college. Dit geldt niet voor het Centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg.

Maatregelencatalogus
Klagers moeten ook de mogelijkheid krijgen om bij de tuchtrechter een schadevergoeding te vragen.

Verder wil het kabinet ťťn maatregelencatalogus voor alle tuchtrechters. Maatregelen variŽren van een waarschuwing of berisping, tot schorsing en ontzetting uit het ambt.

Beroepsgroepen
De voorstellen gelden voor de beroepsgroepen met een wettelijk geregeld tuchtrecht. Dat zijn advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants, octrooigemachtigden, beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, dierenartsen, loodsen en zeevarenden. Het kabinet werkt de voorstellen uit in een wetsvoorstel. Hierin komen ook organisatorische aanpassingen in het tuchtrecht aan bod.


Seks in het rust- en verzorgingstehuis

Intermediairs in rust- verzorgingstehuizen (RVT’s) worden vroeg of laat met de seksuele behoeften van hun bewoners geconfronteerd. Uit onderzoek van Eva Bossuyt, thesisstudente aan de Vrije Universiteit Brussel blijkt dat hierrond bij hen nog veel taboes en vooroordelen bestaan. Zij gaan er vaak van uit dat rusthuisbewoners geen seksuele behoeften meer hebben. Het tegendeel is waar.

Agoge Eva Bossuyt onderzocht in het kader van haar eindverhandeling in opdracht van Sensoa op welke manier intermediairs in rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s) omgaan met seksuele behoeften van de bewoners. Uit het onderzoek blijkt dat bewoners nog veel plezier beleven aan hun seksuele contacten maar dat er bij de intermediairs nog veel taboes en vooroordelen leven. RVT’s hanteren nog al te vaak de visie dat hun bewoners alles, gaande van hun sociale contacten, de zeggenschap over hun financiŽn, hun capaciteiten, tot uiteindelijk het leven, verliezen. En dus ook hun seksuele behoeften. De respondenten uit het onderzoek verklaarden het gevoel te hebben dat ze moeten ingrijpen wanneer ze met seksualiteit geconfronteerd worden omdat ze denken dat de bewoners daar zelf niet competent genoeg voor zijn.

Het zogenaamde begrip ‘incesttaboe’ is een andere verklaring waarom sommige intermediairs vlug ingrijpen. Het incesttaboe houdt in dat de kinderen van seksueel actieve koppels zich niet kunnen of willen voorstellen dat hun ouders seksuele betrekkingen hebben. De intermediairs denken bij de seksuele contacten van bewoners aan hun eigen ouders en zijn daardoor vlugger geneigd om die seksualiteit te verbieden.

Een bijkomend probleem is dat vele intermediairs een zeer strikte definitie hanteren van wat seks hebben nu juist inhoudt. Door de enge betekenis worden senioren al snel in een aseksueel stereotype geduwd. Andere mogelijke belemmerende factoren zijn de familie, de infrastructuur van het RVT, de typische roddelcultuur en het gebrek aan een beleidsvisie over seksualiteit. Door dit gebrek moeten intermediairs beroep doen op hun eigen referentiekader en handelen naar eigen normen en waarden.

Er zijn ook intermediairs die wel openstaan voor de seksuele behoeften van de bejaarden. Zij zien de bewoners als personen met capaciteiten en willen de bewoners hun gang laten gaan. Zij willen dan ook alles in het werk stellen om hen een volwaardig seksueel leven te laten uitbouwen. De Wetenschapswinkel is een aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die op zoek zijn naar wetenschappelijke ondersteuning via onderzoek of advies. Elke Vlaamse universiteit heeft een Wetenschapswinkel en organisaties kunnen onderzoeksvragen voor het gans netwerk indienen via het aanvraagformulier op

www.wetenschapswinkel.be


Video - The Untold Story Of FDA's Approval of rBGH (rBST) in Milk


Internationaal nieuws afgelopen week

A novel way found to prevent protein plaques implicated in Alzheimer's
Anti-cancer treatment may have opposite effects
Chemical hurts children
Children herded like cattle into Maryland courthouse for forced vaccinations as armed police and attack dogs stand guard
Cigarette smoke, alcohol damage hearts worse as combo
Deficiency of sunlight exposure may raise endometrial cancer risk
Doubled calorie intake from beverages likely contributes to adult obesity
Drug That Lengthens Eyelashes Sets Off Flutter
Even minute levels of lead cause brain damage in children
Fat-cure pill causes depression
Flavonoid-rich Diet Helps Women Decrease Risk Of Ovarian Cancer
Gene therapy safety trial for childhood blindness under way
Healthy Food Remains Out-of-Reach for Many Families
Immune system can drive cancers into dormant state
Magnetic pulses to brain can treat depression
Mercury Does Not Belong In Light Bulbs Or Vaccines
MIT IDs proteins key to brain function
Moderate drinking during pregnancy could cause serious childhood disorders
MU study finds that sitting may increase risk of disease
Mushroom good for ovarian cysts, an STUT study reveals
Narrow band imaging colonoscopy identifies flat dysplastic lesions in ulcerative colitis patients
New research shows climate change triggers wars and population decline
New study finds blood-spinal cord barrier compromised in mice with ALS
Oceans, plants, and humans - closer than you think
Omega 3 fatty acids kill gastric cancer cells
Ottawa investigates chemical found in baby bottles
Penn researchers use brain imaging to demonstrate how men and women cope differently under stress
PET scans show gene therapy normalizes brain function in Parkinson's patients
Possible new Alzheimer's gene identified
Pregnant women pass on the effects of smoking
Proposed Ban on Genetically Modified Corn in Europe
Protect your heart with green diet
Remote-control nanoparticles deliver drugs directly into tumors
Removing tonsils may not be best for kids
Research links child asthma with old mattresses in cots
Researcher shows link between growth hormones and tumors
Senators who protected Big Pharma received millions of dollars from drug companies
Smoking teens are depressed
Some drug studies more likely to have favorable conclusions
St. Jude finds molecule that could improve cancer vaccines and therapy for other diseases
Stress hormone may hasten the progression of certain blood cancers
Study shows that toxins from everyday products leach into human system
Virus-Related Muscle Damage Tied to Chronic Fatigue
Vit B 'reduces obesity risk'

Voor details zie www.fonteine2.com/week47_2007.html

 

 


25 nov


Strak en gezond ?  gewoon logisch nadenken

Iedere dag krijg ik emails van mensen die en willen afvallen en die gezonder willen worden maar niet meer weten naar wie ze moeten luisteren. Ze zijn teleurgesteld omdat de informatie (lees propaganda) van het Voedingscentrum, dieetclubs en goeroes zoals Sonja Bakker elkaar tegenspreken en voor nog meer verwarring zorgen. Iedereen houdt de problemen in stand want de kachel moet blijven draaien en aan gezonde mensen kun je niets verdienen, kortzichtig maar is helaas de filosofie waarop een hele industrie draait. Gaan we nog meer ziekenhuizen bouwen of kiezen voor voeding als medicijn? Voor de mensen die niet willen nadenken over voeding maar gewoon snel van start willen zal ik kort wat zaken samenvatten die je kunnen helpen met een nieuwe start.

http://www.fonteine.com/strak_gezond.html

 


24 nov


Overheid helpt export van de groothandel om zeep

De overheid helpt de export van verpakte producten om zeep. De nieuwe Verpakkingsbelasting, die is bedoeld om het verbruik van verpakkingen in Nederland terug te dringen, mag bij verkoop van een
verpakt product vanuit Nederland naar het buitenland niet worden teruggevorderd. Door deze maatregel van staatsecretaris De Jager van FinanciŽn verliezen Nederlandse groothandelaren, die hun producten
aankopen in Nederland, de concurrentie met de buitenlandse leveranciers. De invoering van de verpakkingsbelasting op bijvoorbeeld kunststof betekent voor de Nederlandse groothandel een
kostprijsverhoging die kan oplopen tot 25% voor de toegepaste verpakking.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13472

xxx


Industrie en wetenschap zouden elkaar innig moeten omarmen

Symposium Global Sourcing

Was Global Sourcing nog niet zo lang geleden een soort taboe, vandaag de dag is de interesse sterk groeiend. Nu het merendeel van de grote retailers een inkoopbeleid voert dat ver over grenzen heengaat
en gericht is op een stabiel, jaarrond assortiment van verse producten, ligt het voor de hand dat bedrijfsleven (industrie) en wetenschappelijk onderzoek de handen ineen slaan. Dat gebeurt onder andere op
23 november, tijdens het Symposium Global Sourcing of Flowers and Food in Wageningen.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13475

xxx


Greenpeace blokkeert tanker met Indonesische palmolie in Rotterdam

Greenpeace Nederland verhindert het lossen van palmolie van de tanker de Doroussa in de Rotterdamse haven. Dertig actievoerders hebben zich vastgeketend aan de containers op het schip en op de kade. Ze hebben een spandoek op het schip bevestigd met de tekst: 'Save our Forest Stop Palm Oil'. In IndonesiŽ worden voor palmolieplantages miljoenen hectare bos verwoest. Dit is een directe bedreiging voor diersoorten als de Sumatraanse tijger en de orang-oetan en funest voor het klimaat. Ontbossing in IndonesiŽ zorgt voor de uitstoot van enorme hoeveelheden broeikasgassen. Greenpeace eist dat de Nederlandse overheid ervoor zorgt dat voor de Nederlandse import van palmolie geen bos verdwijnt.

"De productie van palmolie loopt volledig uit de hand", zegt Suzanne KrŲger, campagneleider bossen bij Greenpeace Nederland, "De laatste wouden van IndonesiŽ worden gekapt voor palmolie voor dagelijkse boodschappen als margarine, chips en wasmiddel. De ontbossing voor palmolie moet stoppen om de laatste bossen van IndonesiŽ te redden en om een klimaatramp af te wenden".

Het tankerschip de Doroussa heeft meer dan 10,000 ton Indonesische palmolie aan boord. De olie is afkomstig uit de provincie Riau op het eiland Sumatra. Daar ligt een kwart van de palmolieplantages van IndonesiŽ. In de veenbossen van Riau ligt de hoogste concentratie koolstof ter wereld opgeslagen. Wanneer het veen wordt drooggelegd of in brand gestoken voor palmolieplantages, komt de koolstof als kooldioxide in de lucht vrij. Dit betekent een serieuze bijdrage aan de opwarming van de aarde.

Nederland is de grootste importeur van palmolie in Europa. Maar voor het tegengaan van de daarmee gepaard gaande ontbossing vertrouwt de Nederlandse regering op de Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO). Uit het Greenpeace-rapport 'Cooking the Climate' blijkt dat RSPO-leden zich zelf schuldig maken aan ontbossing[1]. "Met vrijwillige initiatieven van het bedrijfsleven kunnen we de Indonesische bossen niet redden. Alleen met bindende regelgeving van de overheid kunnen bedrijven gestopt worden. De palmolie aan boord van dit schip zou uit Nederland geweerd moeten worden. Producten op de Nederlandse markt moeten oerbosvrij zijn", zegt Suzanne KrŲger.

De palmolie in de tanker Doroussa is afkomstig van het Indonesische bedrijf PT IBP, een van de grootste palmolie-exporteurs van IndonesiŽ. PT IBP neemt af van bedrijven die direct betrokken zijn bij de ontbossing in Riau. Een voorbeeld is Astra Agro, dat in het Greenpeace-rapport 'Cooking the Climate' beschreven wordt. Dit bedrijf heeft meer dan 20,000 hectare veenbossen in concessie, waar recent ontbost is en bosbranden hebben plaatsgevonden voor de aanleg van plamolieplantages.

Ook in IndonesiŽ voert Greenpeace actie tegen ontbossing voor palmolie. De provincie Riau wil nog eens drie miljoen hectare palmolieplantages aanleggen. Greenpeace eist van de Indonesische regering een moratorium op ontbossing voor het aanleggen van nieuwe palmolieplantages. In december praten wereldleiders in Bali over het tegengaan van klimaatverandering. Een stop op ontbossing en afspraken over financiering van bosbehoud zijn daarvoor eerste, effectieve stappen.

[1] Voor het rapport "Cooking the Climate" zie
http://www.greenpeace.nl/reports/cooking-the-climate


Scepsis over nieuw EU-verdrag, steun voor Europese integratie

Er is scepcis onder de Nederlandse bevolking over de opvolger van de Europese Grondwet (het verdrag van Lissabon) die de komende maanden aan de parlementen wordt voorgelegd. Een aanzienlijke meerderheid wil opnieuw een referendum. Anderzijds is er wel steun om grensoverschrijdende onderwerpen op EU-niveau te regelen en hechten Nederlanders verrassend weinig aan het nationale vetorecht binnen de EU. Dat blijkt uit een enquete die door de Stichting Agora Europa is afgenomen als onderdeel van een serie van zes publieksdebatten over de toekomst van Eruopa: "Europa, waar ligt uw grens?", die op initiatief van het Bureau Europees Parlement zijn gehouden.

- 43% van de respondenten heeft niet de indruk dat het nieuwe verdrag tegemoet komt aan de bezwaren die bij het referendum in 2005 naar voren kwamen, 31% wel.
- 56% wil een nieuw referendum, 37% is daartegen.
- Onderdelen van het nieuwe verdrag kunnen wel op steun rekenen: 47% steunt het schrappen van de doelstelling van de vrije markt in het nieuwe verdrag, 27% is daartegen. 57% vindt ht geen probleem wanneer er in de EU met meerderheden wordt beslist en slechts 39% wil vasthouden aan het nationale vetorecht. 58% is tegen een 'Europa van verschillende snelheden', waarbij sommige lidstaten sneller integreren dan andere. Zij willen geen verschillen de de mate van integratie tussen lidstaten toestaan.

De enquete is in totaal door 3000 Nederlanders ingevuld op het internet (www.europa-nu.nl) en in regionale kranten. De uitkomsten zijn niet wetenschappelijk representatief, maar geven wel een goede indicatie van wat Nederlanders vinden. De resultaten van de debatten en de enquete worden op het slotdebat, 25 november a.s. in Eindhoven tijdens het STRP Festival, voorgelegd aan staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken. Eerdere publieksdebatten vonden plaats in Groningen, Heerlen, Enschede, Vlissingen en Nijmegen.


Overheid miskent vrijwilligers en mantelzorgers

Kerken, humanisten en vakbonden constateren dat de overheid met haar oproep aan burgers om meer verantwoordelijkheid te nemen een onproductieve sfeer van wantrouwen creŽert.
De overheid toont weinig waardering voor de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Dat constateerden de directies en besturen van kerken, humanisten en vakbonden tijdens hun tweejaarlijkse conferentie op donderdag 22 november 2007. De overheid dringt er steeds vaker op aan dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld voor zorg voor hulpbehoevende ouders, veiligheid in de buurt, inkomen uit arbeid. Maar die verantwoordelijkheid wordt niet gestimuleerd doordat de regels en controles die de overheid aan vrijwilligers(organisaties) oplegt vrijwilligers en mantelzorgers demotiveert.

Verantwoordelijkheden van burgers vaak onverantwoord
Door de primaire verantwoordelijkheid voor zorg bij burgers en mantelzorgers te leggen - zoals sinds de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning het geval is - miskent de overheid bovendien dat niet iedereen over voldoende vaardigheden, competenties en tijd beschikt om verantwoordelijkheid op zich te nemen. De kerken, Humanitas, het Humanistisch Verbond en vakcentrales FNV en CNV zijn dan ook van mening dat vrijwilligerswerk en de eigen verantwoordelijkheid van burgers het aanbod aan van overheidswege aangeboden zorg niet kan vervangen. De inzet van vrijwilligerswerk kan alleen een aanvulling zijn op een systeem waarin iedereen in beginsel zorg kan krijgen.

Grote bereidheid
Dat er wel degelijk bereidheid is onder burgers om zich in te zetten voor hun eigen omgeving blijkt wel uit recent onderzoek van Stageplaza.nl, dat aantoonde dat 70% van de 1500 ondervraagde scholieren enthousiast is over de maatschappelijke stage die de komende jaren op middelbare scholen wordt ingevoerd. Tijdens hun bijeenkomst op 22 november toonden de kerken, humanisten en vakbonden zich unaniem positief over de verplichte 72 uur maatschappelijke stage.

Verzekeren
Het overheidsbeleid van de afgelopen jaren richt zich in toenemende mate op het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De verzorgingsstaat wordt te duur en er bestaat zorg over asociaal gedrag en een gebrek aan samenhang in de samenleving. Van de vier pijlers van de verzorgingsstaat - verzorgen, verzekeren, verbinden, verheffen - blijft vooral het verzekeren over. De overige taken worden daardoor steeds meer afgewenteld op levensbeschouwelijke organisaties zoals het Humanistisch Verbond.


Groot onderzoek naar ondervoeding zieke kinderen

Kinderen die vanaf maandag worden opgenomen op kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen worden onderzocht op de voedingstoestand en het risico op ondervoeding. Aan de landelijke screeningsdriedaagse op 26, 27 en 28 november doen vijftig kinderafdelingen mee.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article852198.ece/
Groot_onderzoek_naar_ondervoeding_zieke_kinderen

 

 


23 nov


U gaat meer betalen voor uw melkproducten….

LaNutrition.fr, 21/11/2007
Danone France gaat de prijsverhogingen inhalen door de melkproducten duurder te maken : een verhoging van 10% op 21 november 2007. Een juiste beslissing aldus de woordvoerder van de groep Danone : de prijs van melk is in oktober met 20 % gestegen, na een progressie van 5% in juli. De groep anticipeert op een verhoging van 30 % in het eerste trimester van 2008 in vergelijk met het eerste trimester van 2007.

''Deze verhogingen verbreken een lange tijd van stabiliteit, legt men uit bij Danone''. Volgens Danone zijn de prijzen zo hoog omdat de melkproductie in AustraliŽ en Nieuw Zeeland sterk is verminderd door de droogte waar deze landen last van hebben. En aan de andere kant is de wereldvraag sterk gestegen, nota bene in China. De Chinezen veranderen hun eetgewoonten en gebruiken meer melkproducten-net als is het Westen.

Danone is niet de enige die prijsverhogingen aankondigt. Ook de groep Lactalis verhoogt met 15% tot 17% de prijzen aan de supermarktketens voor het einde van het jaar. Maar de verhoging van de prijs van de melkproducten is een SUPERKANS voor de gezondheid van de gebruikers van deze producten in het Westen: gewoon MINDER ERVAN GEBRUIKEN…..

http://www.lanutrition.fr/Vous-allez-payer-les-produits-laitiers-plus-chers-a-1979.html

Thierry SOUCCAR, hoofdredacteur van LaNutrition heeft het juiste antwoord klaar:

''Granen en melk worden duurder ? Dan veranderen wij onze eetgewoonten !!!

http://www.lanutrition.fr/Blť-et-lait-augmentent-Changeons-de-rťgime-a-1911-.html

xxx

http://www.fonteine.com/melk_tarwe.html

http://www.fonteine.com/melk_ongezond.html


Video - Delhi's deadly pollution


Nieuwe aanpak kinderwens verstandelijk beperkten

Op 29 november presenteert het project kijk op kinderwens in Utrecht een e-learning cursus die hulpverleners en begeleiders van mensen met een verstandelijk beperking gaat coachen rond de vraag: 'Kan ik wel of niet op verantwoorde wijze kinderen opvoeden?'. Het project bundelt informatie over de kinderwens en ouderschap van mensen met een verstandelijke beperking.

De cursus kijk op kinderwens is ontwikkeld na de vele reacties van hulpverleners op de uitzending van de documentaire 'Ongewenste Ouders?' over twee ouders met een verstandelijke beperking door NCRV Dokument (4). De opvoeding door ouders met een verstandelijke beperking schiet geregeld te kort: in ruim tweederde van de gevallen is sprake van problematisch en tekortschietend ouderschap in de vorm van uithuisplaatsing, bemoeienis door de Raad van Kinderbescherming en/of aanwijzingen voor verwaarlozing en/of mishandeling(5). Hulpverleners komen deze problemen in hun dagelijkse werk voortdurend tegen.

Zorg bundelt ervaring
Zorgaanbieders merkten dat het aan adequate praktische methoden ontbreekt om licht verstandelijk beperkte cliŽnten een afgewogen keuze te helpen maken bij hun kinderwens. Op initiatief van diverse MEE-organisaties, DICHTERBIJ, ASVZ en Paul de Bont Producties is daarom kijk op kinderwens ontwikkeld, een digitale cursus waarin alle aspecten in woord en beeld worden belicht.
Het project biedt naast de e-learning cursus o.a. een website met informatie, een digitaal spreekuur, een vragenlijst om ouderschapscompetenties in beeld te brengen, een dvd met tv-programma's over het thema, een spel om moeilijke onderwerpen te bespreken en een vaardigheidstraining.

Het project kijk op kinderwens
Kijk op kinderwens zet zich in voor de vragen en dilemma's rond ouderschapscompetenties en de kinderwens van mensen met een verstandelijke beperking. kijk op kinderwens wil de discussie rond kinderwens en mensen met een verstandelijke beperking weghalen uit de taboesfeer en op een positieve manier voeden. Hierbij hoort het goed luisteren naar en het goed onderzoeken van de geuite kinderwens van de individuele cliŽnten. Bewustwording bij cliŽnten over alle aspecten van het ouderschap krijgt uitgebreid de aandacht. Centraal staat steeds het bieden van ondersteuning die gericht is op het vinden van een evenwichtig en gelukkig leven, met ....of zonder kind.

http://www.kijkopkinderwens.nl


Franstalige video: Ik heb kanker……nou en ?

Van kanker afkomen, het is mogelijk. En wanneer we ontsnapt zijn, zien we het leven anders, bijna als een bevrijding. 5 ex-kankerpatiŽnten vertellen hoe zij de kanker overwonnen hebben en hoe ze erdoor ''gegroeid'' zijn. Maar ook hoe anderen hen beoordeelden……of zij ''al vertrokken waren'….. Hoe minder we erover horen praten, hoe beter we ons gedragen..??? Kanker, de 2e doodsoorzaak na de hart - en vaatziekten, raakt 1 op de 2 mannen en 1 op de 3 vrouwen. Maar…de helft van de personen herstelt. De ziekte zet door, de behandelingen ook. Kanker hebben is vaak een vorm van stigmatisme, een ''neerzetting van'', of men u al begraven heeft. Ook dat verandert langzaamaan. En wanneer men ''de ellende'' overleeft dan presenteert zich een nieuw leven aan diegenen die alles hebben doorstaan. Na kanker is het leven nooit meer als voorheen. De ziekte zet aan tot denken: over zichzelf en het bestaan van de persoon. De overlevenden vertellen hun momenten van geluk , de zin om te leven, de kleine pleziertjes en het moment op zich dat ze deze proeven. Een nieuwe energie die volledig aan de persoon voorbijgaat, die bijna niet te geloven is. Een leven met voordelen: men denkt meer aan anderen en aan zichzelf. Ook gebeurt het dat na de kanker men van baan verandert of van partner. Temps Present vertelt de buitengewone bestemmingen van hen die aan de ziekte ontsnapt zijn.

Bekijk en beluister de reportage via onderstaande link:

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370501&sid=8217566

xxx


 


22 nov


Vaccinaties - Het failliet van een mythe

Duizenden verslagen van officieel orthodox medisch onderzoek laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vaccinatie is niet wat ouders en artsen denken dat het is, een relatief veilige manier om kinderen te beschermen tegen infectieziekten. De waarheid die uit deze uitvoerige rapporten te voorschijn komt, is grimmig: vaccinatie herbergt zeer grote risico's en is bovendien ineffectief. De overmacht aan rationele feiten die de emotionele mantra ’Vaccinaties zijn veilig en effectief’  weerleggen, zijn in de loop van de jaren gepubliceerd in verschillende gerenommeerde medische tijdschriften. Ontdaan van het stof dat zij in bibliotheken stonden te verzamelen, heeft Dr. Viera Scheibner’s deze in haar boeken ’Vaccination’ en ’Behavioural Problems in Childhood’ helder op een rij gezet en in perspectief gebracht. Bewijsmateriaal dat niet alleen de grondvesten zal doen schudden onder het wereldbeeld van ouders, maar vooral ook dat van het referentiekader van menig Westers geschoolde arts.

http://www.fonteine.com/vaccinatie_mythe.html

Dťsirťe L. RŲver


De niet onderkende epidemie van de ziekte van Lyme

Hoe de pleomorfe, intracellulair optredende illusionist Borrelia burgdorferi artsen betovert met minstens 368 imitaties …

De ziekte van Lyme – of liever: Lyme borreliose syndroom – wordt veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi (Bb). De ware aard van deze spiraalvormige bacterie, en de breed geschakeerde schade die hij met zijn biotoxinen teweegbrengt, wordt door de meeste artsen nog niet doorzien. Door zich – met of zonder celwand – in verschillende gestalten te manifesteren en zijn activiteiten ook intracellulair te ontplooien, onttrekt de virulente ziektekiem Bb zich aan zowel de geaccepteerde testmethodes (Western blot, ELISA), als aan de toegepaste antibiotica.

Vele malen beter nog dan zijn collega, de syfilisveroorzaker Treponema, verleidt de inmiddels epidemisch optredende Borrelia burgdorferi artsen wereldwijd tot minstens 368 foutieve diagnoses, waaronder het chronisch vermoeidheidssyndroom, ME, MS, Alzheimer, Parkinson, fibromyalgie, syfilis(!), dementie, depressie, psychose, aangezichtsverlamming( Bell’s palsy), autisme, AD(H)D, schizofrenie en Guillain Barrť.
Het zijn vooral door artsen en wetenschappers die zelf zijn besmet met Lyme, die op zoek gaan naar de werkelijke oplossingen.

http://www.fonteine.com/lyme2.html

Dťsirťe L. RŲver


Common Drug (indomethacin) for Stopping Preterm Labor may be Harmful for Babies

A drug commonly used to halt premature labor may be associated with brain damage and intestinal issues in premature babies, according to a new analysis of studies on the issue published this month in American Journal of Obstetrics and Gynecology.

http://www.urmc.rochester.edu/pr/news/story.cfm?id=1737


Befehl ist befehl geldt nog altijd....

Ik woon in het dorp waar verkeersofficier Koos Spee zijn zetel heeft en mocht vandaag kennismaken met zijn manschappen. Met drie man sterk werd ik aangehouden vanwege het niet dragen van een gordel. Gezien mijn nekblessure die ik heb overgehouden aan een aanrijding wil ik de riem nog wel eens afdoen in de bebouwde kom om goed opzijn te kunnen kijken daar ik mijn nek niet goed rond kan draaien. Maar befehl ist befehl dus 75 euro dokken en geen discussie mogelijk. Ik begrijp niet dat iemand agent wil worden en zich hier dan voor laat lenen, met drie man in een busje in een klein dorp en dan burgertje pesten. En maar klagen over tekort aan mankracht en budgetten. Als er echt wat aan de hand is wil men of niet komen of het duurt 45 minuten. De politie is de beste vriend, maar wel van de staatskas en niet van de burger die de status van melkkoe heeft verworven. Ik vertrouw op het boomerang effect van karma, wat je uitzendt komt vanzelf bij je terug........en ik neem die eeuwige klaagzang van de sterke arm niet meer serieus. Meer blauw op straat = meer tijd voor verkeersboetes ben ik bang.....misdaad oplossen levert geen geld op, is economisch niet rendabel !

Wees dus op je hoede want eind van het jaar moeten de "heren" weer boetes scoren.....


Is de aardappel het antwoord op de honger in de wereld ?

20 november 2007

18 oktober 2006 is in New York afgesproken dat 2008 het Jaar van de Aardappel wordt.
De Verenigde Naties promoten de teelt van het knolgewas in de ontwikkelingslanden; dit ter vervanging van de productie van o.a. rijst, maÔs en graan. Het motief ? De aardappel heeft minder water en minder grond nodig, groeit sneller, is beter voor de grond en heeft een gelijke voedingswaarde wanneer dit vergeleken wordt met de meest voorkomende granen.

Rijst blijft in ieder geval het meest geteelde product sinds al heel lang, gevolgd door graan. De aardappel is in tonnen tussen de jaren '60 en '90 toegenomen van 30 miljoen ton tot 120 miljoen ton. Volgens de FAO is de hoeveeIheid geteelde aardappelen in 2005 hoger in de ontwikkelingslanden dan in de geÔndustrialiseerde landen. China en India samen vertegenwoordigen een derde van de wereldproductie.

Om de consumptie van de aardappel te bemoedigen kregen we te maken met de duizelingwekkende prijsverhogingen van maÔs en graan: prijzen meer dan verdubbeld het afgelopen jaar dankzij de het stimuleren van het telen van ''biofuel'' grondstoffen.

China en Japan hebben sinds kort ''het patatje met'' en de chips ''uit het Westen'' leren kennen: de bekende (niet al te beste…) specialiteit, dus de promotie van de aardappel moet gestimuleerd worden om aan de vraag te kunnen voldoen. Gevolg: wederom een verhoging van de prijs….ook van de aardappel.

De lijn van het principe van het initiatief van de VN lijkt juist, het promoten van een cultuur die de honger van de armen zou doen verdwijnen, maar in de praktijk lijkt het erop dat de honger van de mensen in het Oosten wordt gestopt doordat zij ''Westers'' willen eten: teveel en te slecht.

En als laatste: het Internationale Jaar van de Aardappel wordt gesponsord door McCain Foods Limited, de internationale leider in diepvriesproducten, de grootste producent van friet, snacks en specialiteiten op basis van de aardappel……

Fonte:
The Times
Fao.org
Frozenfoodage.com

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B1b587189F5KGs296112E

xxx

 

En de aardappel zorgt weer voor nieuwe markten voor diabetische produkten en afslankmethodes. Want glycemische gezien gaat hij richting alcohol dus zien we misschien straks wat meer buikjes in AziŽ en een golf van overgewicht en suikerziekte. Ruil de rijst in voor brood/aardappelen en je krijgt de Westerse problemen er gratis bij........

Ron


IGZ:Risico's kijkoperaties onderschat

PatiŽntveiligheid bij laparoscopische operaties (kijkoperaties) is onvoldoende gewaarborgd. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar rapport 'Risico's minimaal invasieve chirurgie onderschat.' De IGZ ziet reden tot grote zorg.

Uit het onderzoek onder de vakgroepen heelkunde en gynaecologie in 92 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat er geen landelijk kwaliteitssysteem bestaat voor toepassing van de laparoscopische techniek. Er zijn geen landelijke bekwaamheids en opleidingseisen. In 90% van de ziekenhuizen ontbreken goede richtlijnen voor controle op het onderhoud. Daardoor is de optische en elektrische veiligheid tijdens laparoscopische ingrepen niet gegarandeerd. Operateurs kunnen tijdens een kijkoperatie onbedoeld schade maken in het lichaam op een plek die ze niet kunnen zien. Een complicatieregistratie is in veel ziekenhuizen onvoldoende. Waar die wel plaatsvindt zegt 30% van de vakgroepen de complicaties en behandelresultaten niet te evalueren.

De IGZ wil dat wetenschappelijke verenigingen, gynaecologen, chirurgen en ziekenhuisbesturen binnen enkele maanden orde op zaken stellen. Vanaf 1 juli 2008 zal de inspectie toetsen of alle ziekenhuizen voldoen aan de vereiste voorwaarden om veiligheid voor patiŽnten te waarborgen en onnodige risico's te vermijden.


Zorg thuis onmogelijk door bezuinigingen

Na het forse omzetverlies door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) krijgen zorgaanbieders in 2008 te maken met een algemene 'efficiencykorting' van 1% en een korting van 7% op de tarieven voor Ondersteunende Begeleiding (OB) en Persoonlijke Verzorging (PV). Zes weken voor het begin van het nieuwe jaar overvalt het kabinet de sector met nieuwe en draconische bezuinigingsmaatregelen die grote gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering. Met name de gisteren door VWS vastgestelde tariefskorting op OB en PV komt keihard aan. Beide AWBZ-functies nemen een fors deel van de omzet in de extramurale zorg voor hun rekening; voor gespecialiseerde zorgorganisaties bepalen de inkomsten uit OB en PV zelfs de helft van de omzet. ActiZ, organisatie van zorgondernemers, voorziet dat veel zorgaanbieders door deze maatregelen zwaar in de knel komen.

Onbehoorlijk bestuur
ActiZ-directievoorzitter MariŽlle Rompa: "Het kabinet heeft de mond vol over ondernemerschap en marktwerking, maar gedraagt zich zelf als een grillige monopolist. Dit soort blinde en ad hoc bezuinigingen gaan volstrekt voorbij aan de gevolgen voor zorgorganisaties. Kennelijk veronderstelt het kabinet dat zorgaanbieders voldoende vet over de botten hebben om zulke kortingen te kunnen verwerken. De werkelijkheid is dat de marges in de zorg doorgaans niet meer zijn dan 1% van de exploitatie. Anderhalve maand van tevoren aankondigen dat zorgorganisaties het komend jaar ťn 1% in moeten leveren op hun totale omzet ťn ook nog eens 7% minder krijgen voor twee kernactiviteiten in de zorg thuis, getuigt van onbehoorlijk bestuur."

ContinuÔteit
ActiZ wint juridisch advies in over het voorgenomen beleid. Zorgorga-nisaties beraden zich of zij tegen deze tarieven kunnen en zullen (blijven) leveren. Recent sprak een rechtbank in een kort geding tussen Achmea en de Staat der Nederlanden uit dat mensen met een geldige indicatie een "ongeclausuleerd recht" op AWBZ-zorg hebben. Zorgkantoren moeten ervoor zorgen dat mensen dit recht kunnen verzilveren. Maar zorgaan-bieders hebben gťťn leverplicht. Als zorgaanbieders niet in staat zijn om de zorg tegen de opgelegde tarieven te leveren, komen zorgkantoren in de knel met het voldoen aan hun zorgplicht. Het meest zwarte scenario is dat de continuÔteit van de zorgverlening in gevaar komt, omdat zorgorgani-saties de financiŽle en/ of personele gevolgen van het kabinetsbeleid niet overleven.


News - The Guardian

Do you have any idea who last looked at your data?
http://www.guardian.co.uk/technology/2007/nov/15/comment

Brown apologises for data blunder
http://politics.guardian.co.uk/economics/story/0,,2214566,00.html

Google-backed firm offers DNA testing for $999
http://www.guardian.co.uk/business/2007/nov/20/google.internet

xxx

 

 


21 nov


Opnieuw link borstkanker en het progesteron hormoon

Dus de pil en menopauze medicatie !

A breast cancer connection

Researcher shows link between growth hormones and tumors

Many women over the age of 40 have small tumors in their breasts — usually without even knowing it. Those tumors typically grow to about 1 millimeter in size but then stop developing because they have insufficient nourishment. How and why do other tumors keep growing into cancer? This question drives the work of biomedical sciences researcher Salman Hyder. In the Oct. 15 issue of Cancer Research, Hyder and colleagues published findings about progesterone, a hormone common in birth control and treatments for menopause. Their research shows that progesterone actively promotes the progression of human breast cancer cells in an animal model. Previously such observations had been limited to animal cells.

Understanding the processes behind tumor growth is crucial, especially considering that breast cancer is the second leading cause of death for women in the United States. Each year, approximately 40,000 American women die of this disease and doctors diagnose 200,000 new cases, according to figures from the American Cancer Society. “If we could control these processes, we could potentially control tumor growth and metastasis and thereby alleviate much suffering and save many lives,” Hyder says.

Feeding tumors
Any new tissue growth requires the formation of new blood vessels — a process called angiogenesis. Tumor cells can generate signals, in the form of “growth factors,” that allow them to recruit new blood vessels from neighboring tissues. Hyder studies the mechanisms by which these signals generate, specifically focusing on vascular endothelial growth factor (VEGF). Hyder — the Thelma P. Zalk Missouri Professor of Tumor Angiogenesis and an investigator at Dalton Cardiovascular Research Center — works with colleague Yayun Liang and other collaborators at Mizzou and the University of Texas Southwestern. The group has shown how progesterone and VEGF interact in certain tumor cells with a mutant form of a protein known as p53. Hyder says that p53 actually suppresses tumors in normal cases. However, some women have a mutant form of p53 that doesn’t work the same way. In these women, progesterone “induces” VEGF elaboration. In more basic terms, this means progesterone can trigger an increase in new blood vessels, which in turn feed a tumor’s development.

Hormone therapies and the dilemma

Salman Hyder and colleagues have shown a link between progesterone and the progression of breast cancer in human cells. Women receive progesterone in birth control and other clinical situations. Synthetic progesterone, or progestin, is given in combination with estrogen as hormone replacement therapy (HRT) to reduce hot flashes, depression and other symptoms of menopause. In HRT, progestin actually prevents the tumors that can develop when estrogen stimulates the uterus. However, many clinical trials, including the Million Women Study and an extensive National Institutes of Health study known as the Women’s Health Initiative (WHI), show that if taken for a prolonged period, progestin increases the risk of breast cancer by approximately 26 percent. Therefore, menopausal women find themselves in a dilemma — undergo an HRT regimen with progestin and increase the risk of breast cancer, or seek alternative hormone therapy without progestin and face the risk of developing uterine cancer. Hyder says this dilemma has given rise to extensive debate. He advises women to consult with their doctors and make an informed decision about whether to take HRT. Physicians can evaluate family history, lifestyle and other factors.

“There is little doubt now that progestins have the capacity to increase the formation of new blood vessels, which in turn can lead to tumor development,” Hyder says. “If there is a propensity for breast cancer in the family, it may well be advisable for a woman to avoid drug regimens containing progestins.”  New discovery and future treatments Showing a connection between progesterone and breast cancer in human cells is a definitive step, and it leads to further research. Hyder and his colleagues are studying ways to eradicate tumors by suppressing VEGF and selectively killing the blood vessels that nourish developing tumors. Natural, non-mutant p53 acts as a tumor suppressor and either corrects mistakes or destroys potentially cancerous cells when they go awry. Such agents would have applications not only in the treatment of breast tumors but also in other forms of cancer. Hyder and colleagues discussed these possibilities in Cancer Research. “If we can find safe anti-hormones or anti-angiogenic compounds, then we can potentially prevent or arrest tumor growth,” Hyder says.

Bron: http://www.missouri.edu/

Even voor alle duidelijkheid: De pil bevat zowel het vrouwelijke hormoon oestrogeen als  het hormoon progesteron !


Video - Bulgaria's Abandoned Children

http://lorafoundation.co.za/


Een analyse van het berg en bosch probleem

http://www.iocob.nl/nieuws/chelatie.html


Revalidatie geneeskunde omarmt Geintegreerde Geneeskunde

De Spaulding revalidatie kliniek in de USA heeft een geintegreerd geneeskunde project omarmt, om zo rekening te houden met de wensen van de patienten. Hiernaast is het logo van het Integrated Medicine project afgebeeld, twee symbolen in elkaar versmolten, het bekende logo van de rolstoel met als wielen het Yin Yang teken.

http://www.iocob.nl/science/spaulding-kliniek-voor-revalidatie-meldt-geintegreerd-geneeskunde-pr.html


Alternatieve geneeskunde kosteneffectief

Bepaalde vormen van complementaire behandelwijzen zijn effectiever en goedkoper dan de
standaardbehandeling. Dit is in een recent overzichtsartikel beschreven.

http://www.iocob.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1124&Itemid=15

xxx


Alternatieve artsen goedkoper en meer gewaardeerd

In een grote Zwitserse studie (de PEK studie) bleek dat homeopatische en antroposofische artsen
in Zwitserland veel goedkopere zorg levert dan reguliere artsen. Voor de homeopatische artsen
scheelde dat per jaar vele miljoenen Zwitserse franken. Er werd minder doorverwezen, er werd
minder gebruik gemaakt van dure geneesmiddelen, patienten waren minder lang ziek en er waren
minder ernstige bijwerkingen.

http://www.iocob.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1125&Itemid=22

xxx


Antroposofische huisartsen goedkoper

Huisartsen die naast hun gewone behandeling ook antroposofische therapieŽn aanbieden, zijn
goedkoper dan normale huisartsen. Dit blijkt uit onderzoek van zorgverzekeraar Menzis. Het
Dagblad van het Noorden publiceerde op 7 februari 2007 dat Zorgverzekeraar Menzis onderzoek
heeft gedaan naar de kosteneffectiviteit van huisartsen. Deze zijn goedkoper wanneer ze naast hun
gewone behandeling ook antroposofische therapieŽn aanbieden.

http://www.iocob.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=963&Itemid=25

xxx


Biomateriaal-gerelateerde infecties in academische ziekenhuizen

In de westerse gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van protheses. Een probleem bij het
inbrengen van lichaamsvreemde materialen in het lichaam, is dat er infecties kunnen optreden. Om deze
infecties te behandelen, moet soms zelfs de prothese verwijderd worden. UMCG-onderzoeker Patrick
Maathuis onderzocht hoe het kan dat er in een academisch ziekenhuis soms problemen optreden bij het
voorkomen en vaststellen van infecties bij gewrichtsprotheses. › lees verder

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief39_07/promoties/39_01


Behandeling eierstokkanker kan beter

PatiŽnten die geopereerd worden door een gynaecologisch oncoloog hebben een betere levensverwachting
dan patiŽnten die door een algemeen gynaecoloog worden geopereerd. Dat blijkt uit onderzoek van
UMCG-promovendus Mirjam Engelen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief39_07/promoties/39_13


EU - Consumer rights EU

Consumers do not always know their rights. And if they know their rights at home, they do not always know the rights they have in the other countries of the European Union. Consumers in the countries that joined the European Union in May 2004 have the highest need to get to know their rights, and how to claim them. Therefore the European Commission is conducting information campaigns in these countries as a matter of priority. These campaigns also promote national consumer associations. Because it is often difficult for an individual consumer to get his rights respected. In joining forces consumers stand stronger, and problems can get solved collectively and more effectively.

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/index_en.htm

xxx


Problemen bij samenwerking kinderrevalidatie in kaart gebracht

Bij de behandeling van spastische kinderen is een optimale samenwerking tussen het revalidatiecentrum, de
school en de ouders van groot belang om goede resultaten te bereiken. Dit wordt door vrijwel alle
professionals onderstreept. In de praktijk blijkt echter dat optimaal samenwerken erg moeilijk is.
UMCG-promovendus Bianca Nijhuis deed onderzoek bij vijf kinderrevalidatiecentra in Nederland naar
communicatie, organisatie, teamproces, doelen stellen, besluitvorming en ouderbetrokkenheid.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief39_07/promoties/39_03


Rol kleine luchtwegen bij astma

UMCG-promovendus Judith Cohen onderzocht welke kleine luchtwegparameters inzicht verschaffen in de
functionaliteit en ontsteking in de kleine luchtwegen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief39_07/promoties/39_11


Biologische markers bij bypass en COPD-behandeling

De technologische mogelijkheden om de bloedsomloop in stand te houden tijdens een omleidingoperatie
van het hart (bypass) zijn de laatste jaren flink uitgebreid. Zo is de hart-longmachine op allerlei terreinen
geÔnnoveerd. UMCG-promovendus Wim Gerritsen onderzocht de mate van weefselschade ten gevolge van
een tijdelijke ischemie die optreedt tijdens bypass operaties.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief39_07/promoties/39_12


Diagnostische technieken bij systemische amyloÔdose

AmyloÔdose is een aandoening die gekenmerkt wordt door afzetting van amyloÔdeiwit, waardoor organen
beschadigd raken. De afzetting kan zich beperken tot ťťn of enkele organen of weefsels (lokale amyloÔdose),
maar ook in het hele lichaam voorkomen (systemische amyloÔdose). UMCG-promovendus Bouke Hazenberg
onderzocht twee diagnostische technieken bij systemische amyloÔdose.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief39_07/promoties/39_04


DNA backbone meest gevoelig voor ion-straling

Traditioneel worden fotonen gebruikt voor bestralingen van tumoren. Momenteel neemt het gebruik van
hoogenergetische ionen snel toe. Bij ionen blijken de biologische effecten meer dan evenredig groter. Fresia
Alvarado Chacůn bestudeerde de interacties tussen helium-, koolstof- en waterstofatomen en biologisch
relevante moleculen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief39_07/promoties/39_09


Traditionele landbouwsubsidies naderen einde

Stop met het ouderwets financieren van Nederlandse boeren om hun
inkomenspositie te verbeteren. Maar zet Europees landbouwgeld gericht in
voor natuur en landschap om juist groen boeren te stimuleren. Dat is de
oproep van Stichting Natuur en Milieu aan minister Verburg van Landbouw als
reactie op de adviezen van het Milieu en Natuur Planbureau en de Raad voor
het Landelijk gebied over de toekomst van het landbouwbeleid. De adviezen
verschenen op 15 november 2007.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3165


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats