weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

31 mei


Om even bij stil te staan: Vertrouwen in artsen die werken in Nederland ?

Onmogelijk ! Zijzelf hebben dit vertrouwen volledig geschaad door lange tijd mee te doen aan een vies politiek spel. Want dat is het en meer niet. Hoe is het mogelijk artsen in Nederland te vertrouwen als:

Nederland bepaalde ziekten niet erkend die door de WereldGezondheidsOrganisatie (WHO) allang erkend zijn ? En daardoor de (juist goedwillende ) artsen moeten gaan draaien en konkelen met het Persoonljjk Medisch Dossier ? Dit om de patiŽnt "te beschermen", maar met als gevolg dat de patiŽnt geen correct medisch dossier heeft en dus geen correcte medische hulp (regulier of complementair) zal krijgen en dus regelrecht slachtoffer wordt van een Medische Misser,

zo ongeveer alle artsen die werken bij het Nederlandse UWV meineed plegen, omdat de Nederlandse Politiek hen blijkbaar dwingt dit te doen ? En zij zelf blijkbaar geen greintje ruggengraat bezitten hun werk in het belang van de patiŽnt te doen? Het is gewoon mafioos; jaja, het brave Nederland, waar, men zegt alles beter is… En dan te weten dat elke NL-werknemer bij ziekte met het UWV te maken krijgt, na verloop van tijd, 

men met "veel geschreeuw en met weinig wol" een groot bedrag vrijmaakt om het imago van alle ziekenhuizen op te vijzelen, ZONDER dat de problemen zijn opgelost die o.a. door SIN-NL.ORG aan het licht worden en zijn gebracht ? Heel Nederland en ver daarbuiten is op de hoogte dat de medische slachtoffers nog steeds niet geholpen worden en dat iedereen < medisch slachtoffer met zwijgplicht kan worden in Nederland >, elke dag weer. Een probleem half laten hangen uit een geopende Doofpot is nog erger dan het trachten te verstoppen in een dichte doofpot, want wat niet weet wat niet deert, helaas iedereen is op de hoogte. Dus de zaak wordt steeds belachelijker en ongeloofwaardiger.

Ondertussen al vele mensen en steeds meer mensen uit Nederland buiten de NL-grenzen zeer professionele medische hulp krijgen ? waarom kan dit niet in Nederland ?

Een NL-arts gewooon zegt dat hij het niet weet, als het niet in het politieke NL-gezondheidstraatje past ? Met als gevolg dat de patiŽnt op zoek moet naar een arts die het wel weet….maar waar vindt hij/zij die als iedereen van hetzelfde laken en pak is….

Is Nederland door de mand aan het vallen ?

Heel Medisch Nederland gooit zich wel heel erg in de verdediging…en dat zegt toch genoeg ? Denk maar aan kleine kinderen en hun primaire reacties als ze iets hebben gedaan wat niet mag. Van volwassenen komt dit absoluut niet professioneel over. Is Nederland bang dat het "prachtige systeem" gebaseerd op " Gedragstherapie, daar wordt je fit van", verwerkt in het arbo-beleid en consorte als een kaartenhuis in elkaar gaat storten ?

Het zou er zo maar eens op kunnen lijken: Nederland heeft nog steeds geen Volksgezondheidsplan (met aandacht voor o.a. obesitas; dat wat de EU-Commissie aan alle landen heeft gevraagd), bijgestelde normen voor verantwoorde voeding, waar bevinden die zich ?, er is geen profesioneel anti-rookbeleid, electrostraling, wat is dat ? krijg je daar RSI van dan ? En om maar te zwijgen over de afwezigheid van complementaire zorg in het basispakket.

Van mij mag het kaartenhuis instorten, en wel NU. Het gaat nu helemaal nergens meer over. Alles draait en konkelt erop los. Het wordt met de dag erger lijkt het wel. Wanneer worden mensen met kort - of langdurige klachten weer eens professioneel behandeld ? Want vergeet niet; een patiŽnt die bij de huisarts komt en van de huisarts te horen krijgt dat het "iets psychisch, wat dat ook moge betekenen" is en verder geen lichamelijk onderzoek krijgt, kan regelrecht een ernstige Medische Misser worden. En misschien 5 jaar later kanker hebben of in de rolstoel zitten……..zijn/haar probleem was namelijk FYSIEK, zoals de meeste gezondheidsproblemen overigens: een gezonde geest in een gezond lichaam nietwaar ? Een integere medisch adviseur van een NL - verzekeringsmaatschappij heeft mij gewaarschuwd voor deze Nederlandse " psychische indoctrinatiepraktijken" en gezegd dat er in BelgiŽ perfecte medische vakmensen zijn……

Dus beste lezers, een waarschuwing aan u allen: blijf bij de les als U in NL bij een dokter bent. En Belgische lezers: U boft dat U in BelgiŽ woont !

Artsen te vertrouwen in Nederland ?

U mag zelf antwoord geven !

A Votre Service..

xxx

Ps : met excuses voor de integere artsen die gemangeld worden in het "foute systeem"…maar ook hun vaste lasten dienen op te brengen elke maand weer……


Video - Roskamp Institute Announces New Alzheimer's Treatment

http://video.google.com/videoplay?docid=-7952258474028752696&q=genre%3Afitness


Longkanker steeds vaker doodsoorzaak bij vrouwen

In 2006 zijn 9,4 duizend inwoners van Nederland aan longkanker overleden. Dit is 7 procent van het totaal aantal overledenen. Het aantal vrouwen dat aan longkanker overlijdt is sinds 1970 ruim vervijfvoudigd.

Stijging bij vrouwen, daling bij mannen. Het aandeel vrouwen dat aan longkanker sterft blijft stijgen, het aandeel mannen dat aan deze ziekte overlijdt, daalt echter al twintig jaar. De reden voor de toename van de longkankersterfte onder vrouwen is dat zij, ofschoon veel later dan mannen, op grote schaal zijn gaan roken. Omdat roken pas vele jaren later kan leiden tot longkanker, zijn deze veranderingen in rookgewoonten pas veel later terug te zien in de sterftecijfers over longkanker. Toch sterven nog steeds tweemaal zoveel mannen als vrouwen aan longkanker.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/2007-2199-wm.htm


Sneller beter in eenpersoonskamers?

In het Erasmus MC staat tot 7 juli een proefopstelling van een eenpersoonskamer open voor alle geÔnteresseerden. De proefopstelling maakt deel uit van het onderzoek van Erasmus MC naar de inrichting van verpleegafdelingen, meer specifiek de eenpersoonskamers. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om de opstelling te bekijken en commentaar te leveren. Erasmus MC onderzoekt de inrichting van verpleegafdelingen om straks in de nieuwbouw goed doordachte keuzes te kunnen maken. De eerste resultaten van het onderzoek zullen dit najaar bekend worden gemaakt. Daarnaast heeft het Erasmus MC een proefopstelling van haar eenpersoonskamer van de toekomst op het terrein geplaatst en ingericht. Deze proefopstelling, een zogenoemde 'mock-up', staat open voor alle geÔnteresseerden. Alle bezoekers wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. De proefopstelling is een model op ware grootte en is te bezichtigen tot en met 7 juli 2007, elke dinsdag en donderdag van 12.00 tot 16.30 uur, of op afspraak


Nieuwe site bundelt gegevens gezondheidszorg

Op de nieuwe website Zorggegevens kunnen bezoekers vanaf vandaag makkelijker de weg vinden naar gegevens over volksgezondheid, gezondheidszorg, welzijn en sport.  De gegevens op zijn afkomstig uit meer dan tweehonderd registraties van meer dan tachtig organisaties. Niet alleen databases, maar ook rapporten en doelstellingen van registratiehouders worden via de website ontsloten. Deelnemers zijn onder meer de individuele GGD'en in Nederland, universiteiten en verschillende ziekenhuizen. Het systeem is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en moet de informatiestromen van het veld naar de overheid eenvoudiger maken. Gebruikers zijn onderzoekers, registratiehouders, informatiespecialisten en beleidsmakers.

http://www.zorggegevens.nl


Vertrouwen in de arts

Vertrouwen in de arts is niet vanzelfsprekend, maar moet verdiend worden. Dat zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies Vertrouwen in de arts, dat op 29 mei 2007 is uitgebracht aan minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De beroepsgroep kan het nodige doen aan het vertrouwen in artsen: een integriteitscode maken, belangenbehartiging scheiden van kwaliteitsbevordering, kwaliteit zichtbaar maken, niet goed functionerende artsen tijdig corrigeren, beter samenwerken met andere professionals.

http://www.rvz.net/cgi-bin/adv.pl?advi_relID=109&chap_relID=4&last=1&stat=


Kennis delen over geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap

Soms is het nodig dat zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap medicijnen gebruiken. De Teratologie Informatie Service van het RIVM en het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelen beiden informatie over de mogelijke schadelijke effecten van het gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap. Vandaag tekenen zij een overeenkomst om op structurele wijze informatie en kennis uit te wisselen.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb verzamelt en analyseert bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. De Teratologie Informatie Service van het RIVM geeft informatie aan artsen, apothekers en verloskundigen over mogelijk schadelijke effecten van geneesmiddelen op de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. Het RIVM verzamelt daarbij gegevens over de zwangerschappen waarbij de moeders de geneesmiddelen gebruiken. Gelukkig eindigen de meeste zwangerschappen met de geboorte van een gezond kind. Soms worden echter afwijkingen geconstateerd die mogelijk een verband hebben met het gebruik van een geneesmiddel tijdens de zwangerschap.

http://www.rivm.nl/persberichten/2007/samenwerkingrivmlareb.jsp


Minder droge mond na bestraling

Door aanpassing van het bestralingsgebied en toepassing van een nieuwe bestralingstechniek, bij behandeling van keelkanker met radiotherapie, krijgen patienten een minder droge mond. Dat stelt Petra Braam in haar proefschrift. Radiotherapie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van kanker in het hoofd-hals gebied. Een belangrijke complicatie na bestraling is een droge mond. Dit wordt veroorzaakt door vermindering van speekselvloed door onvermijdelijke bestraling van de speekselklieren. Twee manieren om die bestralingsdosis te verlagen zijn aanpassing van het bestralingsgebied en het toepassen van een nieuwe bestralingstechniek waarmee we preciezer kunnen sturen (Intensity-Modulated Radiation Therapy, IMRT). Behandeling met IMRT gaf een halvering in aantal complicaties. Eťn complicatie is een afname tot minder dan een kwart speekselvloed. Petra Braam promoveert op 29 mei aan de Universiteit Utrecht.

UMC Utrecht


Een intelligente prothese is nog geen natķķrlijke prothese

Een beenprothese mag dan steeds beter in staat zijn zich aan te passen aan omstandigheden,
een 'normaal been' wordt pas benaderd als de prothese op een natuurlijke wijze is aan te
sturen door het lichaam. Technologie helpt daarbij in toenemende mate: in de toekomst is
bijvoorbeeld veel te verwachten van neuroprothesen en zelfs brain-computer interfacing.
Dit stelt revalidatiearts prof. Hans Rietman in zijn intreerede als hoogleraar
Revalidatiegeneeskunde en Technologie aan de Universiteit Twente. Rietman, die per 1 juni
ook benoemd is tot wetenschappelijk directeur van Roessingh Research and Development in
Enschede, houdt zijn rede op 31 mei.

'Weer leren lopen' betekent voor veel patiŽnten 'weer participeren', en ze zijn dan
ook bereid daarin veel te investeren. Rietman gaat in zijn rede in op dit leerproces bij
amputatiepatiŽnten. De technologische hulpmiddelen worden steeds geavanceerder,
schetst hij: zo zijn er al microprocessorgestuurde kunstknieŽn en bestaan er al
kunstvoeten die in staat zijn energie op te slaan. Toch zijn dit vooral vormen van
'compensatie' voor het verlies van de ledemaat. Het succes ervan valt of staat met de
mogelijkheid tot motorisch (her)leren en de adaptieve mogelijkheden die de patiŽnt
heeft. En ook bij dat leerproces kan technologie in toenemende mate helpen, bijvoorbeeld
met Virtual Reality en robots die de patiŽnt helpen bij de training. Met het
toenemende beroep op dit type zorg wordt het steeds belangrijker om niet alleen maar
afhankelijk te zijn van 1-op-1 patiŽnt-therapeut oefeningen. Virtual Reality heeft
daarnaast het voordeel dat ook situaties getraind kunnen worden die zich in de veilige
klinische omgeving normaal gesproken niet voordoen.

Energie opslaan
Een prothese nog lang niet vergelijkbaar met een normaal functionerend been. De
patiŽnt moet in staat zijn te adapteren aan het gebruik van de prothese,
bijvoorbeeld door spiergroepen van het niet aangedane been intensiever te gebruiken.
Lopen kan dan nog steeds onevenredig veel energie kosten. Het probleem van energieopslag
en energieoverdracht tussen de gewrichten is in prothesen nog lang niet opgelost; in onze
gewone loopbeweging doen we dat automatisch. Maar bovenal heeft de patiŽnt niet het
gevoel dat hij of zij de prothese zelf stuurt; die is niet geÔntegreerd met diens
neurale stelsel en geeft ook geen gevoelsprikkels terug.

Brain-computer koppeling
Op dat gebied is nog veel te winnen, stelt Rietman. In onderzoek van de UT en Roessingh
Research and Development wordt bijvoorbeeld nu onderzoek gedaan naar de koppeling van de
prothese met de fysiologisch motorsturing van het lichaam. Rietman verwacht daar veel van
neurale prothesen, die uitgevallen functies van het zenuwstelsel vervangen. 'Dankzij de
snelle technische ontwikkelingen in de micro- en nanotechnologie gaan intraneurale
stimulatie en selectievere aansturing tot de mogelijkheden behoren.' Nog een stap verder
is brain-computer interfacing. Nu al kan een patiŽnt met een hoge dwarslaesie -nog
in een experimentele setting- een cursor op een computerscherm besturen door louter
hersengymnastiek. In de toekomst zou sensorische informatie (gevoel) direct naar de
corresponderende hersenschorsgebieden gekoppeld kunnen worden. Daarnaar wordt onderzoek
gedaan in het BrainGain consortium waarin ook de UT participeert en dat recent een Smart
Mix-subsidie mocht ontvangen. Tot slot noemt Rietman de groeiende rol van zorg op afstand
-Telemedicine.


 

30 mei


ItaliŽ: in Campania (omgeving Napels) doden en tumoren door illegaal gestort afval

Deze gegevens, gebaseerd op onderzoek tussen 1995 en 2002 zijn terug te vinden in een dossier van 100 pagina's. Sinds jaren is er in die omgeving sprake van 12 % meer sterfgevallen en 84 % meer lichamelijke afwijkingen.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/05_Maggio/27/rifiuti_morti.shtml

xxx


Video - indrukwekkende toespraak !

Marjan


Duitsland: preventie - aktieplan Volksgezondheid

lees er alles over op:

www.ernaehrung-und-bewegung.de

Bron: zdf-text 29 mei 2007

xxx


De eerste Nederlandse "getuige" van de Bronnikov- Methode

Lees en oordeel zelf. Wat nieuw is, is vreemd. Eerst zien en dan geloven. Dat geldt denk ik voor de meeste mensen in alle omstandigheden.

http://www.focusto.com/news.php?id=134&filename=/page.php&banner_key=

xxx


Video - Whistleblowers: Supermarkets

One off documentary in which BBC reporters Audrey Brown and James Griffin go undercover in a selection of the UK's biggest supermarkets to investigate an array of food products. They uncover evidence that may make some people think twice before purchasing certain trusted brands.


Duitsland - te strakke jeans veroorzaakt gezondheidsproblemen

Latijns: Meralgia paraesthetica in het Duits genaamd:Inguinaltunnel-Syndrom.

http://www.swr.de/buffet/-/id=98256/nid=98256/did=2106340/u5x2mu/index.html


Video - How to save time on email

Het grappig was dat op het moment dat ik deze video keek ik een beetje gespannen was door de vloed van  emails die ik na de Pinksteren kreeg. En doordat ik iedere 30 minuten de mail check wordt je nog gestresster en komt ik niet meer aan werken toe. De tip van Mercola is simpel, check maar 2 keer per dag je mail want hoe meer je mail controleert en beantwoordt hoe groter de kans op nog meer reakties waarop je dan opnieuw moet reageren. Een race tegen de klok dus....


ANBO tegen beperking AWBZ-zorg in buitenland

Minister Klink van VWS wil de mogelijkheid voor vergoedingen van AWBZ-zorg in het
buitenland beperken. Het gaat om mensen die tijdelijk in het buitenland verblijven en
thuiszorg of verpleging nodig hebben. ANBO voor 50-plussers is het daar niet mee eens en
denkt bovendien dat het onrechtmatig is want het gaat om mensen die verzekerd zijn voor
de AWBZ, de volledige AWBZ premie betalen en daarmee dus recht op deze zorg hebben.

ANBO is blij dat er wordt gestreefd naar transparantie in de AWBZ-zorg in het buitenland
zodat men weet wat voor zorg er vergoed wordt tijdens vakantie of overwintering. Maar
transparantie hoeft niet verkregen te worden door de mogelijkheden in te perken: iedereen
die AWBZ premie betaalt heeft recht op zorg. Bovendien is deze zorg in het buitenland vaak
goedkoper dan in Nederland.

Het valt ANBO erg tegen dat de minister nu met een dergelijk voorstel komt, terwijl de
discussie over de toekomst van de AWBZ nog in volle gang is. Tevens verwachten wij van de
overheid dat het solidariteitsprincipe in de gezondheidszorg juist gestimuleerd wordt. Ook
in het kader van de Europese Unie en mobiliteit van mensen zou deze zorg gewoon over de
grens geleverd moeten worden.

Wij pleiten dan ook voor behoud van AWBZ-zorg in het buitenland bij tijdelijk verblijf.


Wat doen vrije radicalen? Waarom hebben we antioxidanten nodig?


Glutenvrij koken

Verschillende recepten voor diegenen die dit eiwit niet verdragen:

http://www.swr.de/buffet/guten-appetit/-/id=257024/d1bt7i/index.html

ARD -BUFFET: veel waardevolle tips uit uw buurland Duitsland ! Profiteer van de professionele Duitse kennis op het gebied van voeding en gezondheid. Daar waar Nederland achterblijft, gaat U gewoon "om de hoek " kijken; u bent er zo....

xxx


Vollegranen - een middel tegen een hartinfarct

Komplete voedingsmiddelen bieden een nieuwe opening voor de gezondheid. Zij zouden de kans op hart - en bloedvatproblemen verminderen. Docter Philip Mellen van de Universiteit Wake Forest te Winston-Salem (Noord - Californie ) heeft de resultaten van 7 uitgebreide studies naast elkaar gelegd en concludeert dat de consumptie van volle graanprodukten systematisch leiden tot een kleiner risico op bovengenoemde problemen. Rťfťrence : Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, online May 9, 2007

http://www.lanutrition.fr/Cťrťales-complŤtes-un-atout-face-aux-infarctus-a-1585.html

xxx


ItaliŽ - in Campania (omgeving Napels) doden en tumoren door illegaal gestort afval

Deze gegevens, gebaseerd op onderzoek tussen 1995 en 2002 zijn terug te vinden in een dossier van 100 pagina's. Sinds jaren is er in die omgeving sprake van 12 % meer sterfgevallen en 84 % meer lichamelijke afwijkingen.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/05_Maggio/27/rifiuti_morti.shtml

xxx


Integratie van kinderen met ernstige beperkingen in het onderwijs onvoldoende

Elk kind heeft recht op onderwijs. Ook kinderen met een (zeer) ernstige
beperking. In 2003 werd mede daarom de Wet op de Leerlinggebonden
Financiering ingevoerd. Een wet waardoor kinderen met een beperking beter
toegang krijgen tot reguliere voorzieningen, bijvoorbeeld in het speciaal
onderwijs. Maar verloopt de integratie van deze kinderen in het speciaal
onderwijs naar wens? Nee, ontdekte promovendus Annemarie Tadema. 'Om
het tot een echt succes te maken zijn extra maatregelen nodig vanuit de
overheid.' Tadema promoveert op 7 juni 2007 aan de Rijksuniversiteit
Groningen.

De meeste scholen voor speciaal onderwijs hanteerden tot vier jaar geleden een
ontwikkelingsniveau van 24 tot 30 maanden als ondergrens voor het volgen van
onderwijs. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
hebben een lager niveau en werden doorgaans opgevangen op kinderdagcentra. Met
de invoering van de Wet op de Leerlinggebonden Financiering is de ondergrens voor
het volgen van onderwijs losgelaten, waarmee het leerrecht van kinderen centraal
kwam te staan. Ongeacht hun ontwikkelingsleeftijd of beperkingen.

Meer expertise

'Waar kinderen met een heel laag niveau eerder vaak vrijstelling kregen van de
leerplicht, mogen ze formeel gezien naar school tegenwoordig. Dat kan best werken,
maar dan moet zo’n school wel gedreven en enthousiast zijn om dit tot een succes te
maken', aldus Tadema. 'Het realiseren van een onderwijsaanbod dat is afgestemd op
deze kinderen vraagt namelijk om extra kennis, expertise en faciliteiten.' En daarvoor
ontbreekt bij de meeste onderwijsinstellingen het geld.

Inventarisatielijst

Het onderzoek met betrekking tot de Wet op de Leergebonden Financiering was
drieledig. Allereerst is de Inventarisatielijst Kindkenmerken ontwikkeld, een instrument
om de mogelijkheden en behoeften van deze heel specifieke groep kinderen in kaart te
kunnen brengen. Ook een passend onderwijsprogramma ontbrak. Het tweede deel van
het onderzoek bestond daarom uit het ontwikkelen en evalueren van een curriculum
voor kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB).

Individuele mogelijkheden en behoeften

Het ontwikkelde curriculum bestaat uit een raamwerk van verwachtingen dat voor elk
kind opnieuw moet worden ingevuld. Tadema: 'Hierdoor kan goed worden aangesloten
bij de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind.' Toch blijkt het volgen van
de werkwijze van een dergelijk curriculum moeilijk, blijkt uit evaluatie. Zowel wat
betreft het volgen van de werkwijze als het opstellen van duidelijk doelen. Hoe
preciezer de richtlijnen worden gevolgd, hoe beter de resultaten zijn.

Onvoldoende maatregelen

Het derde aspect van het onderzoek betrof de gevolgen voor kinderen met EVMB na
het loslaten van de ondergrens in het onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat veel
kinderen nog steeds op het kinderdagcentrum zitten in plaats van op school. De
maatregelen die de overheid genomen heeft om onderwijs voor deze groep mogelijk te
maken, blijken niet voldoende. Het curriculum en de lijst kindkenmerken zijn weliswaar
verspreid op alle cluster drie scholen (onderwijsinstellingen voor leerlingen met
verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen), maar deze worden niet verplicht gesteld
hiermee te werken. Ook worden er geen eisen gesteld aan de specifieke scholing van
personeel of aan de realisatie van noodzakelijke faciliteiten.

Kwalitatief onderwijs

'Er wordt wel gezegd dat elk kind naar school moet, maar op het moment dat het niet
blijkt te werken, wordt er maar weinig aan veranderd,' concludeert Tadema uit haar
onderzoek. 'Op het moment dat je het onderwijs aanpast, moet je ook zorgen dat het
een verbetering is en die kinderen kwalitatief goed onderwijs krijgen. Maar om dat voor
elkaar te krijgen moeten zowel de expertise als de faciliteiten op scholen flink worden
verbeterd.'


Bijeenkomst sterfte in ziekenhuizen door medische fouten: slachtoffers geen toegang.

De organisatie Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland is niet welkom bij de bijeenkomst over de Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR). Tijdens de bijeenkomst worden alle ins & outs verteld over de HSMR, een methodiek waarmee gecorrigeerde sterftecijfers van ziekenhuizen met elkaar kunnen worden vergeleken.

Prof. Dr. Marc Berg, voorzitter van de NVKZ, bepleitte op hun symposium over patiŽntveiligheid (8 mei 2007) volledige openbaarheid van deze cijfers, zo ook van de geheime lijst waarop precies staat in welk ziekenhuis patiŽnten de meeste risico’s op medische fouten lopen. Die cijfers lopen per ziekenhuis enorm uiteen.

Er is grote onduidelijkheid over het aantal medische fouten in ziekenhuizen in Nederland en het aantal slachtoffers dat overlijdt of invalide wordt.

- Het Nivel/Emgo rapport uitgebracht april 2007 geeft aan dat per jaar ca 2000 personen overlijden door vermijdbare medische fouten in ziekenhuizen.

- Op 8 mei 2007 tijdens een congres over sprak hoofdinspecteur Jan Vesseur van de Inspectie Gezondheidszorg belast met de portefeuille in het openbaar uit dat het
aantal slachtoffers van medische fouten van het Nivel/Emgo rapport op zijn minst twee keer zo hoog was.

- Volgens extrapolatie van internationale onderzoeken overlijden in Nederland jaarlijks ca 8000 personen door medische fouten.

Het gebrek aan registratie en objectief onderzoek van medische fouten is onacceptabel. Bovendien is het onacceptabel dat de getroffenen niet welkom zijn bij deze bijeenkomst. Wij zijn partners in de gezondheidszorg en streven naar dezelfde doelen, namelijk verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Wij roepen U als journalisten op om deze bijeenkomst te bezoeken, informatie te verzamelen en met een kritische blik te participeren. Inlichtingen: www.snellerbeter.nl, zie
agenda.

Mr. Sophie Hankes
Voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland www.sin-nl.org
Voorzitter Iatrogenic Europe Unite Alliance www.ieu-alliance.eu


Bureaucratische drama's bij UWV

De greep van managers bij het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) op verzekeringsartsen is al vijftien jaar een probleem. Loes Berendsen schrijft in het proefschrift dat ze op 25 mei verdedigt over de manieren waarop districtsmanagers van het UWV zich verhouden tot deze artsen. Ze doet uitspraken over alledaagse sturingsprocessen, maar ook over algemene tendensen in het functioneren van het publieke domein wanneer het gaat om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Universiteit Tilburg


UK : als het vliegt, is het niet biologisch !

Importproducten die gevlogen hebben, zouden niet meer het etiket < biologisch > moeten kunnen krijgen, aldus Soil Assocication in de UK. Het etiket biologisch gezien door de ogen van de koper houdt in: waarde van de verzorging, aandacht voor het milieu, de manier van productie. Deze organisatie bekijkt momenteel een serie van voorstellen die rekening houden met de uitstoot van gas tijdens de levenscyclus van producten.
Fonte: Ecoblog Bbc

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B0ce47171F7rWPUCF0EBE

xxx

 

 

29 mei


Teveel dierlijk eiwit (dus ook zuivel !) in dieet - eerder dood !

Ik wordt regelmatig gemangeld op bodybuilding forums omdat ik me uitspreek tegen te grote inname van dierlijke eiwitten zoals bijvoorbeeld die speciale eiwitshakes. Ik noemde al eerder de China studie maar mijn visie krijgt steeds meer wetenschappelijke ondersteuning. Dus voor al die zware jongens, wie niet horen wil......


Low-carbohydrate-high-protein diet and long-term survival in a general population cohort.
Eur J Clin Nutr. 2007 May;61(5):575-81
Prolonged consumption of diets low in carbohydrates and high in protein is associated with an increase in total mortality.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=
Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17136037


Volgens dit Griekse onderzoek neemt met elke vijftien gram eiwit die je dagelijks consumeert je sterftekans toe met 22 procent. En dan hebben we het over dierlijk eiwit. Wie gezond wil blijven maar toch veel eiwitten wil eten moet vegetarier worden (bron Ergogenics)


Low carbohydrate-high protein diet and mortality in a cohort of Swedish women
J Intern Med. 2007 Apr;261(4):366-74
A diet characterized by low carbohydrate and high protein intake was associated with increased total and particularly cardiovascular mortality amongst women. Vigilance with respect to long-term adherence to such weight control regimes is advisable.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=
Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=17136037

Bij hoge inname wordt eiwit toxisch

Bij 35 procent van je totale inname aan kilojoules wordt eiwit giftig, eet je dus 1000 calorien per dag bij een crashdieet en meer dan 350 caloriŽn uit bijvoorbeeld zuivelprodukten dan heb je een groot problem.

http://www.ergogenics.org/sportvoeding.html#5


Plantaardig eiwit beter dan zuivel !

Voedingsonderzoekers studeren intensief op homocysteÔne. Hoge concentraties gaan samen met hartinfarcten en andere hart- en vaatziekten, terwijl de concentratie door zoiets eenvoudigs als wat extra B-vitamines is te verlagen. Niet alle soorten eiwitten verhogen het homocysteÔne evenveel. ‘Eiwitten uit zuivel bevatten bijvoorbeeld naar verhouding veel van het aminozuur methionine, en methionine verhoogt het homocysteÔnegehalte’, zegt Verhoef. De aminozuren serine en cystine doen juist het tegenovergestelde. In eiwitten uit bijvoorbeeld pinda’s zit naar verhouding wat meer serine en cystine en wat minder methionine.

http://www.resource-online.nl/wb_artikel.php?r=1&id=2049Plantaardige eiwit verlaagt bloeddruk

An increased intake of vegetable protein and cereal fibre could cut the risk of hypertension by up to 50 per cent, says a new study from Spain.

http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=69105

 

The China studie

The China study van T. Colin Campbell doet de zuivel, vis en vleessector sidderen want deze laat in een zeer grootschalige studie onder de inwoners van China zien dat er een duidelijke relatie is tussen kanker, hart-en vaatziekten, overgewicht en cholesterol problemen en de inname van dierlijke eiwitten.   In het verleden zijn altijd de dierlijke vetten als boosdoener gezien en zijn we magerder (dus nog meer eiwitten !) gaan eten met als gevolg een explosie van problemen. Dit is het grootste onderzoek ooit in de wereld gedaan naar de relatie tussen voeding en gezondheid en wordt compleet genegeerd door de overheden en media. Zijn de economische belangen opnieuw belangrijker dan onze gezondheid ? Mogen deze feiten niet naar buiten komen?

http://www.fonteine.com/the_china_study.html

gratis download
http://www.fonteine.com/china_study.pdf

Video - dierlijk eiwit veroorzaakt kanker

Dierlijke eiwitten spelen grote rol bij welvaartsziekten

Volgens de Amerikaanse schrijver Dr Joel Fuhrman zijn niet alleen snelle suikers, geraffineerde voeding en verkeerde vetten ziek- en dikmakend maar spelen ook de dierlijke eiwitten (melk, kaas, vlees, vis) een belangrijke rol bij onze problemen. Hoe hoger de inname van dierlijke eiwitten in een bepaald land hoe hoger het sterfte door kanker en hart- en vaatziekten. Mensen die gezond vegetarisch leven worden ouder en hun kans op dit soort ziekten is gering.

http://www.fonteine.com/dierlijke_eiwitten.html

 

Ik wil nogmaals benadrukken dat het probleem met name om dierlijke eiwitten draait dus niet om plantaardige eiwitten uit noten, bonen, algen etc. Dus niet alle eiwitten op ťťn hoop gooien. Die fout is namelijk in het verleden gemaakt met vetten. Veel ellende is toegeschreven aan verzadigde vetten terwijl de echte oorzaak de transvetzuren waren die in het vet komen als je olie verhardt naar vet (gehard plantaardige vet). Je lichaam heeft verzadigd vet nodig maar transvetten zijn de grootste bedreiging voor je hart en bloedvaten en nog altijd neemt de Europese overheid de zaak niet serieus......

Ron


TV - Beperkt preventief toedienen antibiotica vee

Het massaal preventief toedienen van antibiotica bij vee moet aan banden worden gelegd. Dat vindt het Centraal Instituut voor Dierziektecontrole in Lelystad.

http://www.rtl.nl/system/video/html/components/actueel/rtlnieuws/
miMedia/2007/week22/ma_1930_antibiotica.avi_plain.xml


Video - Ultralight Sports Power Wheelchair


Conserveringsmiddel in frisdrank schakelt mitochondria uit

Natriumbenzoaat - alias E211 - schakelt in gistcellen een deel van het DNA van de mitochondria uit. Dat zegt moleculair bioloog Peter Piper van Sheffield University in een Britse krant. Piper deed alleen proeven met gistcellen, maar vreest het ergste als blijkt dat het conserveermiddel bij mensen hetzelfde doet.

http://www.ergogenics.org/voeding31.html#2

Zijn eigen pagina
http://www.shef.ac.uk/mbb/staff/piper

Professor Peter Piper van de Sheffield University stelde uit lab-onderzoek vast dat benzoaat in staat is om DNA-informatie in de mitochondriŽn van de cellen te vernietigen. De professor wijst op een hele reeks ziektes die daardoor ontstaan zoals de ziekte van Parkinson of zenuwziektes, maar vooral ouderdomsverschijnselen.
http://www.tijd.be/nieuws/de_wijde_wereld/artikel.asp?Id=2948168


Wat zijn mitochondria ?

De energieproductie in je lichaam wordt verzorgd door de mitochondria in de lichaamscellen, dat zijn een soort van energiecentrales

http://users.pandora.be/biologie/cytologie_07.html


Video - A New Path to Brain Surgery: Endoscopic Endonasal Approach


Supersize me?

http://www.monsterpig.com/


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Removing Malignant Brain Tumors through the Nose
Experimental Gene Therapy “Abolishes” Arthritis Pain and Lessens Joint Damage
ECP may be effective in treating Crohn's disease
Coffee consumption may lower blood uric acid levels -- the precursor of gout
New insights into chronic inflammation and atherosclerosis
A psychological approach to the management of irritable bowel syndrome
Alcohol use during pregnancy leads to greater risk of extreme preterm delivery
'Supersize me' mice research offers grim warning for America's fast food consumers
Moderate drinking lowers women's risk of heart attack
New technique effective in closing accidental colonoscopy wounds
Emory University researchers find persistent and severe asthma associated with obesity
Emory Participates in Study to Slow Progression of Parkinson's Disease
Study reveals aspirin's colorectal cancer prevention mechanism
Physician ties to drug industry stronger than ever
Immune antibodies penetrate neurons to clear Alzheimer's-linked amyloid
Study identifying alteration in gene associated with uterine cancer
New Approach to Treating Precancerous Esophagus Condition
Scientific breakthrough for naprapathy
Salt increases ulcer-bug virulence
Cigarette use may explain asthma epidemic in children, says Mailman School of Public Health study
Better Health More Than Twice as Likely for Nonsmokers Who Live and Work with Smoking Restrictions
Yoga and elevated brain GABA levels
Parkinson's protein protects neurons from stress induced cell death
New data on the probiotic strain Bifantis shows anti-inflammatory properties
Gel derived from a patient's own blood may help promote wound healing
Chronic gum disease associated with tongue cancer
Erectile dysfunction -- the canary in the mineshaft?
Green tea may protect the bladder from becoming inflamed
A Simple Injection of Stem Cells from a Woman’s Own Muscle May be an Effective Long-Term Treatment for Urinary Incontinence
House dust may protect against allergic disease early in life
Eating Apples and Fish During Pregnancy May Protect Against Childhood Asthma and Allergies
'Healthy' children with smoking parents aren't really so healthy
Brain glucose and metabolic syndrome
High-salt diet link to ulcer risk
How a drug's risks emerge
Dietary fats reduce effectiveness of antioxidants like vitamin C
FDA Knew of Avandia's Dangers Nearly Five Years Ago, Memo Shows
Aloe vera stabilizes blood sugar in diabetics
Effect of Aloe vera leaves on blood glucose level in type I and type II diabetic
Aloe vera and gibberellin. Anti-inflammatory activity in diabetes.
U.S. Senators financially enslave Americans as Indentured Servants to Big Pharma
American College of Physicians warns women in their 40s about dangers of mammograms
Mice Regenerate Hair Follicles
Migraines Tied to Greater Heart Attack Risk in Men
Link between mild infection and hypoxic apnoea
Prostate Cancer Death Linked to Speedy Rise in PSA Count
Natural immune-control system may hold clue to treatment of autoimmune disease and tissue rejection, study finds
Turning off gene makes mice smarter
Cheap Chinese goods could cost us our health
Nicaragua seizes Chinese-made toothpaste, sounds safety alarm
Does the dose make the poison?
Carrot Juice - Key To Rejuvenating The Liver
Antidepressants Slice & Dice Brain
Fats That Heal, Fats That Kill
Fytinezuur in soja
Genetically Engineered Foods May Cause Rising Food Allergies
Big Pharma Targets Women For Drugs They Don't Need
Implants Are Back, and So Is Debate
HPV Vaccination — More Answers, More Questions

 

 

28 mei


Slanker de zomer door ?

Wil je wat kilo's kwijt tijdens de komende zomermaanden? Eet dan wat meer:

 • Groente en salades met koude persing olijfolie / walnootolie
 • Fruit, bij voorkeur bessen, aardbeien, peren, appels
 • Gekookte omega 3 eieren
 • Rauwkost
 • Ongebrande noten en dan liefst pistachenoten, amandelen en pecannoten
 • Vette vis
 • Gedroogde abrikozen

Vermijdt

 • Bier en andere alcoholhoudende drankjes
 • Aardappelprodukten
 • Suiker
 • Light produkten
 • Produkten  die smaakversterkers / gistextract bevatten
 • Bakkerij produkten
 • Witte rijst en witte pasta

Beperkt gebruiken

 • Gestoomde zilvervliesrijst / basmatirijst
 • Rogge brood
 • Tarwekiembrood / Essener brood
 • Havermout / muesli
 • Koffie en thee (onttrekken mineralen)

Klik voor een zeer uitgebreid artikel over afslanken en gezond blijven:

www.antibakkerdieet.com


De beste boeken over voeding

Ben je fan van mijn sites en wil je alles weten over voeding dan zijn de absolute aanraders:

Healing with whole foods (750 pagina's) Paul Pitchford
http://www.vanstockum.nl/product/7542120/Healing-With-Whole-Foods.html

Feiten over vetten - Dr Enig
http://www.fonteine.com/feiten_over_vetten.html

Darmproblemen - Saskia van As
http://www.darmproblemen.com

The China study - Colin Campbell
http://www.thechinastudy.com/


Opleiding Biologisch-Dynamische groenteteelt

Je houdt ervan om met planten, dieren en mensen te werken en bent graag buiten. Je vindt een gezond milieu belangrijk, werken aan een natuurlijk evenwicht met respect voor de aarde. Je zoekt een opleiding waar je een goede theoretische ondergrond krijgt en er in de praktijk leert werken, met de machines en techniek van deze tijd. Een opleiding waarbij ervan uit wordt gegaan dat er meer is in het leven en de natuur iets is om rekening mee te houden. De Warmonderhof Opleiding bestaat uit drie onderdelen: een school, een eigen leerlingenhuisvesting en een Biologisch-Dynamisch gemengd bedrijf van 85 hectare. Deze combinatie maakt de opleiding uniek: leren, wonen en werken zo dicht bij elkaar. Dat is meer dan naar school gaan; het is een manier van leven. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het werken op het Biologisch-Dynamische landbouwbedrijf van de Stichting Warmonderhof. Je vindt hier een gemengd bedrijf met tuinbouw, fruitteelt, akkerbouw en melkveehouderij. In de potstal lopen de melkkoeien en het jongvee. De akkerbouw teelt o.a. aardappelen, uien, tarwe, kolen en wortels. De tuinbouw teelt een groot aantal groenten en bloemen voor de versmarkt en beschikt over een grote kas. De fruitteelt bestaat uit een boomgaard met verschillende soorten appels van 5 hectare. De fruitteler heeft thuis nog een groot bedrijf met appels, peren en kleinfruit.

http://www.groenhorstdronten.nl/website/index_bdlandbouw.html

 

Start je eigen biowinkel - de winkel van de toekomst !!

Wekelijks informeren belangstellenden naar de mogelijkheden om direct een eigen natuurvoedingswinkels te starten of winkelmanager te worden. Daartoe zijn volop mogelijkheden,want de vraag naar natuurvoeding stijgt fors (7-10%), waardoor er mogelijkheden zijn voor nieuwe winkels. Bovendien zijn er goede mogelijkheden om bestaande winkels over te nemen vanwege pensionering.

http://www.son.nu/direct.asp

 

Wat is Biologisch-dynamisch?

Biologisch-dynamisch is een subcategorie van biologisch, met extra hoge eisen. Biologisch-dynamische producten zijn herkenbaar aan het Demeterkeurmerk. Stichting Demeter laat alle aangesloten bedrijven controleren en kent het Demetercertificaat toe. Alle bd-producten zijn biologisch, en dragen dus ook het EKO-keurmerk. De bd-landbouw bouwt voort op de Landbouwcursus van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Deze landbouwmethode heeft aan de wieg gestaan van de biologische landbouw, en stelt nog strengere eisen aan dierenwelzijn, omgang met de natuur, etc.

http://www.biologica.nl/biologisch/


Boek - Ik wil blijven leven

Afgelopen week is mijn boek "Ik wil blijven leven - het levensverhaal van Geertje Brakel die ondanks kanker 26 jaar langer leefde dan de prognose" gedrukt.

Ik ontmoette Geertje Brakel 26 jaar nadat ze te horen kreeg dat ze als gevolg van kanker nog maar een half jaar te leven had. Geertjes laatste wens was dat er een boek zou komen over haar leven. In dit boek laat ik haar aan het woord. Ze vertelt haar verhaal levendig, vol humor, soms ook in tranen. Openhartig vertelt ze over het moment dat ze hoorde dat ze kanker had en de depressieve tijd die er aan voor af ging en de lange, erg gelukkig jaren daarna. In de laatste week van haar leven sprak ik haar iedere avond. Ze was ontwapenend eerlijk over haar leven en over deze week van afscheid nemen. Het verhaal besluit met het moment dat Geertje afscheid gaat nemen van haar laatste avond, haar laatste nacht. Geertje blijft me inspireren om net als haar het leven te leiden dat ik wil leven!

Geertje Brakel: "Toen ik 26 jaar geleden kanker kreeg zag ik in een boek dat ik maar nul komma nul nul nul kans had om te overleven. Ik dacht: ‘Dan zal ik zorgen dat van al die nullen een 1 bij komt’. Ik hoop natuurlijk dat iemand mijn verhaal leest en ziek is of iemand kent die ziek is en dan denkt: ‘Zo gek is dit nog niet’. Want waarom ben ik zo anders als anderen? Dat denk ik niet. Ik heb iets gevonden dat werkt. Per ongeluk, door hoe ik in elkaar zit en door wat er toen gebeurde. Het is zo gegaan. Een groot geluk.

Een verpleegster hier in het ziekenhuis had gehoord van het boek en die zei: ‘Ik wil dat boek hier op de afdeling, want dat geeft mensen hoop’. Het was mijn laatste droom dat er een boek zou komen. Dus ik ben daar zo blij mee. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen weten dat je zelf ook een heleboel kan doen. Dat zelf helende vermogen zit in principe in iedereen. Je moet het alleen wel stimuleren." Toen Geertje begin jaren tachtig voor de eerste keer haar uitgezaaide eierstokkanker zelf onder  controle had gekregen, maakte zij haar artsen duidelijk dat ze zelf de regie wilde houden over haar behandeling. Als bij onderzoek de tumorresten weer groter werden of zij klachten kreeg, had Geertje, met haar tomeloze overlevingsdrift, zelf al beslist wat er met haar psyche, haar lichaam, haar dieet, haar relaties of levens-situatie moest gebeuren om de tumoren in haar buik weer onder controle te krijgen. Als dat dan niet of onvoldoende lukte, gaf zij de dokters toestemming om via een operatie of - uiteindelijk toch - met chemo-therapie een handje te helpen.

Volgens oncologisch-gynaecoloog Hans J.A. van Wijnen sta je bij patiŽnten met tumorrecidieven vaak al snel met de rug tegen de muur. ‘Een patiŽnt als Geertje kan je leren, door goed naar haar te luisteren en niet op je conventioneel-geneeskundige strepen te gaan staan, dat er - helaas veel te zelden - mensen zijn die mogelijkheden in zich hebben om tumor-recidieven of -progressie zelf te attaqueren. Ik vraag mij af of je dit ‘spontane tumorregressie kunt noemen. Geertje zei zelf dat zij haar kanker bestreed door te willen leven en haar ziek-zijn niet te accepteren. Daar stelde zij voortdurend en zeer energiek haar hele leven op in en wist daardoor meer dan vijfentwintig jaar langer van haar leven te genieten.’

Voor ieder die geconfronteerd wordt met kanker of er - al dan niet professioneel - nauw bij betrokken wordt, kan dit door Hanneke Dijkman opgetekende levens-verhaal van Geertje Brakel inspirerend werken. ‘Geertje was uniek, omdat zij tussen 1978 en 2005 bij herhaling de bij haar steeds opnieuw terugkomende en uitzaaiende eierstokkanker met haar buitengewone geestkracht en met aanpassingen in haar levensstijl een halt wist toe te roepen.’

Het boek is te bestellen op www.gigaboek.nl of via de boekhandel met ISBN 978-90-8548-1379 voor 16 euro.

Hanneke Dijkman


Boek - Voor en na de diagnose

Graag reageer ik op het artikel "De 21ste eeuw - tijd om wakker te worden ……"
van Ron Fonteine op zijn website www.fonteine.com

Waarom?
Allereerst, omdat ik al in oktober 2005 onder de titel 'Want 't hout ooit op!'een manifest heb aangeboden aan diverse ministeries, aan de lijsttrekkers van politieke partijen, aan de Hoge Raad en aan invloedrijke Nederlanders, met het doel om -onder verwijzing naar en ondersteund door wetenschappelijke studies- zo snel mogelijk het tij te keren. De teneur van de reacties was toen, dat het allemaal wel mee viel! Inmiddels zijn de feiten onloochenbaar, maar de maatregelen zijn, voor een niet onbelangrijk deel als gevolg van bestaande en belanghebbende machtsstructuren, nog steeds volledig inadequaat.

Ten tweede, omdat ik als voorzitter van een Stichting, die zich tot doel stelt om -veelal terminale- kankerpatiŽnten tot steun te zijn en van advies te dienen, tijdens de afgelopen 10 jaar uit de daaruit voortvloeiende contacten heb mogen constateren wat aspecten als milieu, voeding en stress aanrichten op onze leefomgeving en (vermeende) gezondheid. Toen mij dan ook gevraagd werd om op basis van mijn eigen ervaring als kankerpatiŽnt en de inmiddels tot ruim 900 dossiers aangegroeide medische verslagen een boek te schrijven, was mijn eerste reactie om daar tevens mijn rapport van 2005 integraal aan toe te voegen, want het feit dat 3 van de 4 Nederlanders direct of indirect met kanker worden geconfronteerd valt niet los te zien van milieu, voeding en stress. Dit rapport vormt dan ook hoofdstuk 7 van mijn boek "Voor en na de diagnose". Ook aan het fenomeen stress en hoe dit kan worden vermeden is een geheel hoofdstuk gewijd. Voor de inhoud van de overige hoofdstukken verwijs ik u naar mijn website: www.voorennadediagnose.nl

Nadat dit boek besproken werd in enkele tv- en radioprogramma's bleek pas goed welke nood en onrust er in Nederland heerst. In de dagen die daarop volgden bezochten 35.000 mensen de website en ontving ik als reactie daarop ruim 3.500 e-mails. Als resultaat daarvan staan mij nu 2 doelstellingen voor ogen:

1. Het overdragen van de overtuiging, dat zo snel mogelijk de mensonterende behandelingen op basis van chemotherapie dienen te worden vervangen door die met natriumbicarbonaat.

Zie daarvoor op mijn website in deze volgorde de onderwerpen:

* Chemotherapie
* Laatste nieuws over Kanker en
* Resultaten met Natriumbicarbonaat

2. Een holistische benadering van het fenomeen kanker voor wat betreft het moment van mededeling van de desbetreffende diagnose aan de patiŽnt, de objectieve voorlichting aan die patiŽnt door een deskundige niet-behandelende specialist over de voor handen zijnde therapieŽn, een team van deskundigen uit verschillende disciplines die de patiŽnt tijdens de door hem gekozen behandeling begeleidt en een nazorg, tevens inhoudend het zoeken naar de oorzaak en een mogelijk voorkomen van een herhaling. Het blad Imagine zal aan deze holistische benadering op zaterdag 2 juni in een redactioneel artikel gedetailleerde aandacht besteden. ( www.imaginemagazine.nl )

Alhoewel mijn website in eerste instantie bedoeld was om aandacht te vragen voor het in eigen beheer uitgegeven boek, zal deze nu tevens worden gebruikt om geÔnteresseerden te kunnen blijven informeren over de voortgang in de doelstellingen sub 1 en 2 en de doorverwijzing naar artsen, specialisten en klinieken, die de beoogde veranderingen in hun praktijk tot uitvoering brengen. Mocht genoemde benadering van de medische zorg ook u aanspreken en mocht in de gelegenheid zijn deze gedachten verder uit te dragen, dan zou dit de verwezenlijking ervan aanzienlijk kunnen versnellen!
Dank voor uw aandacht.

Henk Trentelman


Video - BBC - Organic food status rethink

Organic food flown into Britain could be stripped of its organic status by the Soil Association.

http://www.youtube.com/watch?v=oBLRP3LFpPU


Video - BBC - Plastic blood could save lives

Scientists have developed a synthetic blood that could save thousands of lives in war and disaster zones.

http://www.youtube.com/watch?v=6tHKYGfKxKQ


Video - BBC - New global warming theory

A group of scientists in Denmark have claimed that radiation from space is responsible for the rise in the earth's temperature.

http://www.youtube.com/watch?v=fVo_DA-zchU


Boeren markten in Nederland

http://www.biologica.nl/eko-gids/list_dir.phtml?text22=ekogids&text23=boerenmarkten

 

 

 

27 mei


In memoriam - Nico Valk (18-2-1947) (24-5-2007)

nico.jpg (3802 bytes)

Ik wil via deze weg de vrouw en dochter van Nico veel sterkte wensen met dit zeer onverwachte verlies van deze zeer warme persoon. Vele uren hebben ik 's nachts met Nico gesproken over het leven. Nico was naast mijn accountant een trouwe vriend die me vaak heeft bijgestaan met allerlei adviezen. Ik hoop hem ooit aan de andere zijde weer te ontmoeten. Voor mij was je een top mens met een sterk sociaal gevoel. We zullen je warmte missen. Een goed mens is heengegaan, een voorbeeld voor velen.

Ron Fonteine


Verslag CVS-Congres - Edegem 3 mei 2007

Internationaal symposium - Chronic Fatigue Syndrome: State of the Art

1. Introductie Prof Maes: Belgie: Organisator
2. Voorwoord Mevr. Inge Vervotte: Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
3. Dr. Lucille Capuron: Frankrijk ≠ USA: Department of Psychiatry &
Behavioral Medicine: Inflammatie (ontsteking) - vermoeidheid - depressie

4. Prof. Dr. Benjamin Natelson: USA: Pathofysiologie van CVS
5. Prof. Dr. Kenny De Meirleir: Belgie: Immunologische afwijkingen bij CVS
6. Dhr. Marc Van Impe: Freelance journalist, oprichter ME-Platform, CVS-Lobbyist:
Problematiek rond CVS in Belgie.
7. Mevr. Annette Whittemore: The Whittemore-Peterson Institute for Neuro-Immune Diseases: USA:
Een nieuw hoopvol internationaal project
8. Dr. M. Brack: Frankrijk: Antioxidanten en oxidatieve stress
9. Prof. Dr. Maes: Belgie-USA: CVS: Een ontstekingsaandoening met een teveel aan oxidatieve stress
10. Dr. Jonathan Kerr: UK: Genomics (onderzoek genenactiviteit) en proteomics (onderzoek eiwitten)

Kijk hier voor het uitgebreide verslag van dit congres:

http://www.fonteine.com/me_cvs.html


Een selectie verrassende reportages uit Zwitserland:

Obesitas, de redenen van een fiasco / De oorlog van bloedplasma.

Terwijl de pandemie Obesitas zich steeds sneller verspreid, leiden steeds meer kinderen aan volwassenenziekten: hoge bloeddruk, hartproblemen, eerste signalen van diabetes. Hoe heeft men het zover kunnen laten komen ? Sinds het begin van het jaar zijn de Zwitserse ziekenhuizen zijn geconfronteerd met een tekort aan immunoglobuline. Waarom bevindt zich dit product in een commerciŽle oorlog ?

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313000


Tandheelkundige controle terug in het basispakket

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om de jaarlijkse periodieke preventieve tandheelkundige controle voor volwassenen per 1 januari 2008 terug te brengen in het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Deze maatregel maakt deel uit van de afspraken uit het coalitieakkoord. De overige in het coalitieakkoord aangekondigde basispakketmaatregelen vergen geen wijziging van het Besluit zorgverzekering. De uitbreiding van het pakket met de pil geschiedt bij ministeriŽle regeling. De uitbreiding van het aantal uren kraamzorg vindt plaats via een aanpassing van het landelijk indicatieprotocol voor kraamzorg dat door de beroepsgroep en de zorgverzekeraars is ontwikkeld. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit zorgverzekering voor advies aan de Raad van
State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.


Binnenhuisparfum : een lucht …….niet geschikt om in te ademen!

Sprays, wierook, geparfumeerde kaarsen, zijn de geuren van sfeer die in de mode zijn. A Bon Entendeur heeft voor u een hele welriekende reeks getest en de resultaten zijn verbijsterend. De lucht wordt in feite ernstig verontreinigd. En voor de gevoelige of allergische personen, kunnen de gevolgen de vormen van een nachtmerrie aannemen !

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311201&sid=7847426&cKey=1179853337000


Yoghurt - de bacteriŽn die werkelijk heel goed voor ons zijn ?

Als we de reclame mogen geloven dan "gaan we zeer goed" als we bifidus, acidophilus…..eten ! Deze yoghurts en gefermenteerde melkproducten zijn de zogenaamde probiotica. Wat is het verschil met een simpele yoghurt ? Tot welk punt zijn de aangekondigde effecten van deze producten wetenschappelijk bewezen ? Een onderzoek naar de probiotica met zijn wetenschappers en de giganten van de voedingsindustrie.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311201&sid=7823903&cKey=1179308258000

xxx


Zachte dood soms te vroeg

Artsen bieden hun patiŽnten soms ten onrechte palliatieve sedatie in plaats van euthanasie. Dat zegt Reina de Valk, voorzitter van de vijf Regionale toetsingscommissies euthanasie.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article428023.ece/Zachte_dood_soms_te_vroeg

xxx

 

 

 

26 mei


Lignaan beschermt tegen coronaire hartziekten

Mannen die veel van het plantenstofje matairesinol binnenkrijgen via hun voeding hebben ongeveer twintig procent minder kans te overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker dan mannen die er weinig van binnenkrijgen. Dat blijkt uit het proefschrift van ir. Ivon Milder van Wageningen Universiteit. De belangrijkste bronnen van matairesinol zijn thee, groente en fruit. De plantaardige verbindingen die Milder op onderzoeksinstituten RIKILT-Instituut voor Voedselveiligheid, Wageningen UR en RIVM bestudeerde zijn lignanen. ‘Je vindt ze in hoge concentraties in lijnzaad en sesamzaad’, zegt Milder. ‘Maar omdat we daar niet veel van eten, zijn thee, groenten en fruit de belangrijkste bronnen.’ Sinds enkele jaren stijgt de consumptie van lignanen, waarschijnlijk door de groeiende populariteit van meergranenbrood waar veel lijnzaad in zit.

Het belangrijkste onderdeel van Milders promotieonderzoek was het bepalen van de hoeveelheid lignanen in 110 alledaagse voedingsmiddelen. ‘De gemiddelde Nederlander krijgt per dag nog geen milligram lignanen binnen’, zegt Milder. ‘Van de vier lignanen die ik heb bestudeerd is de inname van matairesinol het kleinst. Als je meergranenbrood eet verandert dat beeld. Eťn sneetje levert zo’n twee milligram lignanen.’ Met zulke gegevens kunnen epidemiologen op zoek gaan naar gezondheidseffecten van lignanen. Milder zelf analyseerde bijvoorbeeld de gegevens over een generatie Zutphense mannen. Ze ontdekte geen gezondheidseffecten van lignanen als geheel. Maar toen ze keek naar matairesinol, bleek dat mannen met een hoge inname van dit lignaan een kleinere kans hadden te overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker.

Wetenschappers vermoeden dat lignanen een anti-hormonale werking hebben. In het lichaam verhogen ze de aanmaak van het eiwit SHBG, dat geslachtshormonen als testosteron en estradiol neutraliseert. Een hoge spiegel van die hormonen verhoogt de kans op sommige soorten kanker. Ivon Milder promoveert op 30 mei bij prof. Daan Kromhout, hoogleraar Volksgezondheidsonderzoek

Wageningen Universiteit

 

Dit zou betekenen dat lijnzaad/sesamzaad ook interessant kunnen zijn bij acne problemen waarbij testosteron ook een aanjagende rol speelt, deze zorgt nl voor overactieve talgklieren in de huid.

It's the male hormone (or androgen), testosterone. More specifically, it's a specific testosterone called DHT, or Dihydro Testosterone. This specific hormone, when produced in excessive amounts by the body, whether it be a female or male body, creates an environment for the oil glands to go into overdrive producing the natural oils that normally protect and moisturize the skin.

http://www.articlebiz.com/article/57173-1-acne-the-testosterone-connection/

Ron


Nederland vanuit het Buitenland gezien:

http://infofrankrijk.com/pagina/Expats%3A+zorg+over+%91rechts%92+Nederland/1873/#1873

xxx


Video - blijft leuk....


‘IJzer in een jasje’ helpt bloedarmoede in Afrika te bestrijden

Bloedarmoede in ontwikkelingslanden is via de voeding te bestrijden door een nieuwe manier van ijzerverrijking van meel. Onderzoekers van Wageningen Universiteit, Unilever en Akzo Nobel publiceren deze week hierover in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Zij borduren in samenwerking met het Kenya Medical Research Institute voort op een vinding waarmee ijzer 'in een jasje' door de zure maag wordt geloodst. In ontwikkelingslanden lijdt de helft van alle jonge kinderen aan bloedarmoede, vooral als gevolg van ijzergebrek. De oorzaak is een eenzijdig dieet dat voornamelijk is gebaseerd op granen. Daarin komen fytaten voor, stoffen die plantaardig ijzer binden als onoplosbare zouten. Omdat de ijzerbindende fytaten niet in het maag-darmkanaal worden afgebroken, neemt het lichaam slechts 5% van alle ijzer uit plantaardig voedsel op. De rest verlaat het lichaam met de ontlasting.

IJzergebrek is betrekkelijk goedkoop te bestrijden door het toevoegen van ijzer aan voedingsmiddelen. MaÔs- en tarwemeel zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Grote bevolkingsgroepen consumeren deze meelsoorten in grote hoeveelheden gedurende het gehele jaar. Internationale inspanningen (onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef) om meel met ijzer te verrijken beginnen nu hun vruchten af te werpen. In 1990 verrijkten alleen de Verenigde Staten en Canada hun meel met ijzer; op dit moment gebeurt dit in 49 landen, waaronder de voor Afrika invloedrijke landen Nigeria en Zuid-Afrika.

In de meeste landen vindt verrijking plaats door toevoeging van ijzerpoeder. Dit wordt bereid door ijzeroxiden onder hoge temperaturen te behandelen met waterstof of koolstofmonoxide, of door een proces waarbij ijzer elektrolytisch wordt geproduceerd uit ijzersulfaat. Het product wordt vervolgens vermalen tot een zeer fijn poeder. De onderzoekers van Wageningen Universiteit en van Unilever vermoedden echter dat dit ijzerpoeder niet werkzaam zou zijn, omdat ook dit aan fytaten bindt. Zij gebruikten daarom ijzer dat Akzo Nobel chemisch 'verpakt' in een organisch 'jasje' gevormd door de verbinding EDTA. Het zo gevormde ijzer-EDTA (chemische formule NaFeEDTA.3H2O) schermt het ijzer af, zodat het niet kan binden met fytaten. Het 'verpakte' ijzer dat met het voedsel wordt ingenomen, blijft onder de zure condities in de maag gebonden. Onder minder zure omstandigheden, zoals in de dunne darm, komt het beschikbaar voor absorptie door de darmcellen.

De onderzoekers namen de proef op de som door elektrolytisch geproduceerd ijzer te vergelijken met ijzer in ijzer-EDTA met een zgn. gerandomiseerd placebo-gecontroleerd experiment onder 516 Keniaanse schoolkinderen. Hiertoe kregen verschillende groepen kinderen dagelijks gedurende vijf maanden een pap toegediend die was bereid uit volkoren maÔsmeel. Aan het meel voor de eerste groep was vooraf elektrolytisch ijzer toegevoegd in de hoeveelheden zoals verplicht gesteld door de Zuid-Afrikaanse overheid (56 mg/kg). Een tweede groep ontving pap bereid uit meel met daarin evenveel 'verpakt' ijzer (ijzer-EDTA). Aan het meel van een derde groep kinderen was geen ijzer toegevoegd.

Aan het eind van het experiment bleek verrijking met ijzer-EDTA het vůůrkomen van ijzergebreksbloedarmoede te hebben verlaagd met 89%, terwijl elektrolytisch ijzer geen enkel effect gaf op het vůůrkomen van bloedarmoede. Zoals verwacht bleken vooral kinderen met ijzergebrek baat te hebben bij de interventie; daarentegen ondervonden kinderen die bij aanvang van het onderzoek reeds voldoende ijzervoorraden hadden geen effect van ijzer-EDTA. De ijzerinterventie leidt niet tot een teveel aan ijzer omdat het lichaam de ijzeropname reguleert in overeenstemming met de behoefte.

De onderzoekers concluderen dat ijzer-EDTA leidt tot een verbeterde ijzerstatus en dat dit bij verrijking van meelsoorten met een hoog fytaatgehalte, zoals gangbaar in Afrika en ontwikkelingslanden elders, de voorkeur verdient boven elektrolytisch ijzer. Naar verwachting zullen deze bevindingen leiden tot aanpassingen in nationale richtlijnen en wetgeving voor voedselverrijking in deze landen.


MondhygiŽnisten dagen NMa voor de rechter

De Bestuursrechter in Rotterdam boog zich vrijdag 25 mei 2007, over een klacht van de Nederlandse
Vereniging van MondhygiŽnisten (NVM) tegen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), omdat
deze weigert toe te staan dat mondhygiŽnisten individuele contracten met zorgverzekeraars afsluiten.

In januari 2005 diende de NVM een klacht in bij de NMa over het gedrag van de Nederlandse
ziektekostenverzekeraars. De beroepsgroep vindt dat de ziektekostenverzekeraars hun
machtspositie misbruiken. De NMa wees de klacht echter af. Daarop besloot de NVM de zaak
aan de rechter voor te leggen. De NVM treedt op namens circa 1.985 mondhygiŽnisten
in Nederland, van wie er circa 500 vrijgevestigd zijn.

De relevante markt voor mondhygiŽnisten is lokaal. Ziektekostenverzekeraars hebben in
de mondzorgsector een machtspositie omdat ze voorheen optraden als ziekenfonds. In een
regio heeft een mondhygiŽnistenpraktijk nu een min of meer gedwongen relatie met de
dominante verzekeraar, bij wie doorgaans 50 tot 80 procent van het patiŽntenbestand
is verzekerd.

Dit maakt het voor een mondhygiŽnist onmogelijk een contract met deze
ziektekostenverzekeraar niet te tekenen, omdat dit een aanzienlijk omzetrisico oplevert.
De verzekeraar vergoedt de behandeling bij een mondhygiŽnist die geen contract heeft
getekend maar ten dele, of helemaal niet. PatiŽnten worden eveneens de dupe. Zij
verliezen hun keuzevrijheid en moeten een behandeling bij de mondhygiŽnist geheel of
ten dele zelf betalen.

In iedere regio zijn behalve een dominante zorgverzekeraar ook andere maatschappijen
actief. Dit betekent dat de mondhygiŽnist bij iedere ziektekostenverzekeraar een
contract dient af te sluiten. Dit verschilt per verzekeraar, omdat deze eigen eisen stelt
aan de bedrijfsvoering van de mondhygiŽnist. Er is nauwelijks verschil tussen de
tarieven die verzekeraars bieden. De ziektekostenverzekeraars wensen echter niet
individueel met een mondhygiŽnist te onderhandelen.

"Individueel onderhandelen is voor de zorgaanbieders onmogelijk, want lastig voor de
zorgverzekeraars, maar collectief onderhandelen is in strijd met de Mededingingswet. Dit
is de wereld op zijn kop," zo zal NVM-raadsman mr. R. Middendorf vrijdag bepleiten.


Oogzorg ouderen faalt

Bijna tweederde van de ouderen in zorginstellingen heeft een slechter zicht dan nodig.
Ouderen vallen hierdoor sneller of lopen andere gevaren waardoor hun gezondheid sneller
achteruit gaat. Wat in de praktijk aan verborgen slechtziendheid kan worden gedaan, is
het onderwerp van de campagne ťn het minisymposium OogzorgNu!

Uit onderzoek uit de koker van onder andere Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat
vermijdbare slechtziendheid juist voorkomt bij mensen in verzorgings- en verpleeghuizen.
Dat komt doordat oogproblemen te laat worden opgemerkt. Immers, de oudere bewoner is al
in een beschermde omgeving. Problemen als vallen worden veelal niet direct gekoppeld aan
slechter zicht. Daarnaast worden medicijnen die nodig zijn om (beginnende) oogkwalen
onder controle te houden niet goed of onvoldoende toegediend, waardoor de problemen in
een aantal gevallen zelfs verergeren.

Het is schokkend te noemen dat zeven op de tien ouderen met oogproblemen, onnodig slecht
ziet. Vaak wordt gedacht dat het hoort bij het ouder worden, terwijl er wel degelijk iets
aan te doen valt. Zeker in het geval van een oogziekte, waarbij verergering zelfs kan
leiden tot blindheid. Reden voor een gezamenlijke campagne door het Nationaal Fonds
Ouderenhulp, de Stichting Oogfonds Nederland en de Nederlandse Huisopticiens. In de
campagne OogzorgNu! wordt aandacht gevraagd voor de vermijdbare slechtziendheid. Er
worden concrete oplossingen geboden voor bijvoorbeeld oogmeting en oogdruppelen. De start
van de campagne zal in de rest van het jaar worden opgevolgd door diverse acties.
Kijk voor meer informatie over de actie op

www.oogzorgnu.nl


Oudere jongeren: meer migraine

Nederlanders in de leeftijdscategorie 40 tot 65 jaar gebruiken iets meer dan gemiddeld geneesmiddelen. Van de totale kosten aan geneesmiddelen die in 2006 via de openbare apotheken zijn verstrekt is 42% bestemd voor deze groep.

De leeftijdsgroep 40 tot en met 64 jaar beslaat 34,5 procent van de Nederlandse bevolking (Bron: CBS). Procentueel ligt het geneesmiddelengebruik van deze groep landgenoten iets boven het gemiddelde. Van het totaal aantal verstrekkingen van de geneesmiddelen die tot het wettelijk verzekerd pakket behoren is ruim 36% bestemd voor deze leeftijdsgroep, terwijl het om bijna 42% van de kosten gaat. Er bestaan daarbij lichte verschillen tussen de seksen. Voor het mannelijke deel van de bevolking zijn deze cijfers hoger. Van alle geneesmiddelen die door Nederlandse mannen worden gebruikt is bijna 40% van de voorschriften en bijna 44% van de kosten bestemd voor mannen in de genoemde leeftijdsgroep. Voor de vrouwen zijn deze cijfers respectievelijk 34% bij de voorschriften en 40,5% bij de kosten.

Goochelen met cijfers
Op basis van bovenstaande gegevens zou de conclusie voor de hand liggen dat vrouwen in deze leeftijdsgroep minder geneesmiddelen gebruiken dan mannen. Niets is minder waar. Van de geneesmiddelen die verstrekt worden aan Nederlanders tussen de 40 en 64 jaar personen is 44% van de voorschriften bestemd voor mannen en 56% voor vrouwen. Bij de kosten houden de verschillende geslachten in deze leeftijdsgroep elkaar in evenwicht, want beide nemen ieder 50% van de kosten voor hun rekening.

http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2007/2007-21.html


Om uw mentale capaciteiten bij het ouder worden niet te vertragen : drink wijn !

Volgens een nieuwe Italiaanse studie met betrekking tot het goede van een Mediterannee dieet, gedaan door de onderzoekers van de Universiteit in Bari en gepubliceerd in het tijdschrift Neurology, vertraagt de evolutie van dementie met 85 % door 1 glas wijn per dag te drinken.

Solfrizzi V, Alcohol consumption, mild cognitive impairment, and progression to dementia.Neurology. 2007 May 22;68(21):1790-9.

http://www.lanutrition.fr/Pour-ralentir-votre-dťclin-mental-buvez-du-vin-a-1583.html

xxx


Het nieuwe volksgezondheidsschandaal rond Vitamine D

Duizenden vroegtijdige sterfgevallen zouden voorkomen kunnen worden als de tekorten in vitamine D die verschillende miljoenen Fransen treffen actief werden gecorrigeerd. Deze onaannemelijke situatie wordt door
het te lage niveau van de inbreng aangemoedigd die in de ontwikkelde landen wordt geadviseerd. LaNutrition opent het dossier van het schandaal van de vitamine D en vraagt aan iedereen om de gezondheidsautoriteiten te eisen om de geadviseerde inbreng vast te stellen.

http://www.lanutrition.fr/Vitamine-D-le-nouveau-scandale-sanitaire-cs-225.html#ancre1523

Zie ook het eerdere bericht op www.ronfonteine.com

xxx

 

 

 

Zonder Sonja Bakker de zomer door ? - het Anti Bakker Dieet !

- Vermijdt bakkerij produkten
- Vermijdt industrie voeding
- Kies voor voldoende goede vetten en eiwitten
- Kies beperkt voor de langzame koolhydraten
- Kies voor noten, groente en fruit


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats