weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

 

07 mar


Boek: ADHD-medicatie: medische megablunder

Dit is het eerste boek dat eens niet handelt over alle mythen rondom ADHD, maar dat het werkingsmechanisme van de gebruikte medicatie errond aantoont en uitlegt. De actieve stof in Rilatine en Concerta, is een cocaÔneproduct waarvan de amfetaminewerking psychotisch maakt.Het chronisch dwangmatig psychotisch maken heeft in veel gevallen tot gevolg dat corrigerend met antipsychotica (neuroleptica) moet behandeld worden of dat zelfs psychiatrisch moet opgenomen worden.
De internationale literatuur vermeldt dat het werkingsmechanisme van die medicatie onbekend is,net zoals ook de werking van de Prozac-stof Strattera bij ADHD niet gekend zou zijn.. Dit boek legt uit waarom het werkingsmechanisme voor patiŽntjes, ouders en schooldirecties beter onbekend blijft en toont aan dat het chronisch gebruik van stimulantia ook een prijs heeft. Over die medicatie weten dokters alleen maar dat ze er niets over weten, vandaar dat men deze geneeskunde dan ook evidence based medicine is gaan noemen.

http://www.wwaow.com/wwaow/site/bookdetail/?bookid=89

Auteur

http://www.haesbrouck.be/


Apothekers krijgen miljoenen korting

Apothekers incasseren nog steeds honderden miljoenen euro’s aan inkoopkortingen. Groothandel Interpharm, die een kwart van de markt bedient, garandeert apotheken ’een minimale korting van ruim 18 procent’ als ze hun producten bij die firma bestellen. Dit blijkt uit een apothekerscontract, dat in het bezit is van Trouw.

http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article649418.ece/Apothekers_krijgen_miljoenen_korting


Hulp voor ouders bij aanpak overgewicht kinderen

Vandaag verschijnt het boek Kinderen en overgewicht, een actieplan voor ouders. De auteurs
Remy Hirasing en Monique Gouwerok overhandigen in Den Haag een eerste exemplaar aan Paul
RosenmŲller, voorzitter van het Convenant Overgewicht. Het boek is gratis te
downloaden via www.overgewicht.org.

Steeds vaker worden ouders verantwoordelijk gehouden voor het overgewicht van hun
kinderen. Ouders kunnen deze verantwoordelijkheid alleen dragen wanneer zij weten wat zij
kunnen doen om overgewicht te bestrijden en te voorkomen.

Het boek Kinderen en overgewicht biedt ouders een praktisch actieplan om hun kind te
helpen een gezond gewicht te krijgen en te behouden. Niet door het kind op dieet te
zetten, maar door vier zeer belangrijke leefregels in te voeren: Bewegen stimuleren,
Ontbijten, het gebruik van Frisdrank en andere suikerhoudende dranken verminderen en
Televisiekijken verminderen (BOFT). Deze vier actiepunten worden in het boek uitgebreid
beschreven. Ook krijgen ouders concrete tips over hoe de leefregels het beste in de
praktijk kunnen worden gebracht en hoe zij hun kind kunnen helpen de regels vol te
houden.

Kinderen en overgewicht van Remy Hirasing, hogleraar Jeugdgezondheidszorg aan VU medisch
centrum , en journaliste Monique Gouwerok is gebaseerd op de meest recente
wetenschappelijke inzichten, die de beste resultaten geven bij het bestrijden en
voorkomen van overgewicht. Deze inzichten zijn ontwikkeld door VUmc en worden gebruikt
door professionals in de jeugdgezondheidszorg. Het boek sluit daarmee perfect aan op de
begeleiding vanuit de gezondheidsinstellingen.

Kinderen en Overgewicht is een prettig leesbaar boek dat in de eerste plaats bedoeld is
voor ouders van dikke kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Maar het kan ook prima
gebruikt worden door ouders die juist willen voorkůmen dat hun kind te zwaar
wordt. Het boek bevat adviezen die, behalve hun effect op overgewicht, ook veel positieve
neveneffecten op de gezondheid van kinderen hebben. Zodat met recht gezegd kan worden dat
ouders die met dit boek aan de slag gaan, een kind hebben dat BOFT!


Kinderen van ouders die lang onder stress staan, hebben vaker koorts en een slechter werkend afweersysteem

Kinderen van ouders die lang onder stress staan, hebben vaker koorts en een slechter werkend afweersysteem. Vooral de stress door druk van buiten op het gezin, of door psychische ziekten heeft invloed. In de gisteren uitgekomen Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, een Amerikaans medisch-wetenschappelijk tijdschrift, schrijven psychiaters, kinderartsen en microbiologen van de University of Rochester hoe ze bij de ouders van bijna 170 kinderen stresstests afnamen en bij de kinderen het bloed onderzochten op de activiteit van het afweersysteem. De ouders hielden dagboekjes bij waarin ze ziektes en kwaaltjes van hun kinderen noteerden. Dat gebeurde anderhalf jaar lang.

http://www.nrc.nl/wetenschap/article649854.ece/Stress_ouders_bezorgt_kind_koorts

Ben


Behandeling depressie en schizofrenie kan doelmatiger

Depressie en schizofrenie kunnen doelmatiger behandeld worden. Dat concludeert UMCG-promovendus Dennis Stant na onderzoek van vier behandelmethoden. Depressie en schizofrenie behoren wereldwijd tot de meest invaliderende ziektebeelden en hebben aanzienlijke economische gevolgen voor de maatschappij. In Nederland is weinig bekend over de verhouding tussen kosten en effecten van behandelmethoden gericht op deze aandoeningen. Stant concludeert dat twee van de door hem onderzochte interventies (op hallucinaties gerichte Integratieve Therapie en Cognitieve Zelf-Therapie) positieve economische en positieve klinische uitkomsten hebben en daarom op grotere schaal in Nederland beschikbaar zouden moeten zijn. De resultaten van de studie naar een psycho-educatief preventieprogramma voor depressie in de eerstelijnszorg vielen niet ten gunste van de onderzochte interventie uit.

Rug


Nieuwe therapie slaapapneu succesvol

Milde tot matig ernstige vormen van het slaapapneusyndroom kunnen efficiŽnter en patiŽntvriendelijker behandeld worden. Dat blijkt uit promotieonderzoek van UMCG-onderzoeker Aarnoud Hoekema. Het obstructief slaapapneusyndroom is een slaapstoornis waarbij tijdens de slaap periodes van ademstilstand voorkomen. Deze ademstilstand, veroorzaakt door obstructie van de bovenste luchtweg, kan oplopen van enkele seconden tot een ŗ twee minuten. Een veel toegepaste therapie is het creŽren van continue positieve luchtwegdruk (CPAP), met behulp van een neusmasker die via een slang in verbinding staat met een drukgenerator. Deze behandeling is effectief, maar kan zo belastend zijn dat patiŽnten besluiten hem niet of slechts beperkt te gebruiken. Hoekema onderzocht de effectiviteit van een nieuwe therapie: het gebruik van intra-orale apparaten. Deze apparaten zijn vergelijkbaar met een mondbeugel en zorgen ervoor dat de tong niet meer naar achteren in de keel kan zakken, zodat de luchtweg vrij blijft. Uit het onderzoek blijkt dat deze therapievorm niet onderdoet voor de CPAP-therapie, met name bij milde tot matig ernstige vormen van de aandoening. Een substantieel deel van de patiŽnten komt in aanmerking voor beide behandelmethoden. De uiteindelijke behandeling kan hierdoor beter worden toegesneden op de wensen van de individuele patiŽnt, waarmee zij efficiŽnter en patiŽntvriendelijker kan worden.

Slaapapneusyndroom komt voor bij zo’n vier procent van de mannen en bij zo’n twee procent van de vrouwen. De meeste patiŽnten zijn zich niet bewust van hun aandoening. PatiŽnten snurken hevig, zijn overdag veelal erg moe en hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Door hun slaperigheid overdag hebben patiŽnten bovendien een verhoogde kans op onder meer verkeersgerelateerde ongevallen. Er bestaat een relatie tussen het slaapapneusyndroom en overgewicht. De verwachting is dat de aandoening door de toename van overgewicht in de toekomst een steeds groter probleem zal vormen.

Rug


Groot onderzoek naar chlamydia onder 315.000 jongeren start dit jaar

In het najaar start een groot onderzoek naar chlamydia bij jongeren van 16 tot en met 29 jaar. In de regio's Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg worden de komende drie jaar 315.000 jongeren via de post uitgenodigd om een chlamydiatest te doen. Het is voor het eerst in Nederland dat zo'n grote groep jongeren massaal wordt opgeroepen voor
een soa-test. Uniek aan dit onderzoek is dat zij via een website de test kunnen opvragen. Zij nemen zelf een monster en sturen deze voor analyse naar een laboratorium.

http://www.soaaids.nl/actueel_bericht/2394

Recent onderzoek in Amerika heeft aangetoond dat 30% van de vrouwelijke,
oudere tieners besmet is met Chlamidia.

Url: http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=healthNews&storyid=
2007-03-06T005459Z_01_TON603225_RTRUKOC_0_US-CHLAMYDIA.xml


Ben


Ziektes in mondholte van zwangere vrouwen kunnen gewicht TE VROEG geboren baby verminderen

Studie heeft aangetoond dat het gewicht van te vroeg geboren baby's lager kan zijn als de moeder kwalen heeft aan tandvlees of in de mondholte. Meer studie is nodig om te bepalen of het echt nodig is om preventieve maatregelen te nemen.

http://www.ajog.org/article/PIIS0002937806012257/fulltext

Ben


Makkelijkere overgang naar de Zomertijd als je op tijd begint om je schema aan te passen

Op 25 maart gaat de zomertijd weer in en dat betekent een uur minder slaap als je op dezelfde tijd naar bed blijft gaan. Zeker als je iemand bent van vaste ritmes is het verstandig om je lichaam een paar dagen van te voren langzaam te laten wennen aan het nieuwe ritme.

Hier een paar tips:
* sta een kwartier eerder op en ga een kwartier eerder naar bed,
* neem je (avond) maaltijd ook een kwartier eerder.

Als dat niet lukt, plan dan niet te veel activiteiten in op 26 maart, doe het rustig aan en let op in het verkeer of bij het werken met gevaarlijke apparatuur.

http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=64458&nfid=rssfeeds

Ben Licher


Kans op allergie kleiner bij geboorte thuis'

De kans op allergieŽn bij baby's is waarschijnlijk groter als het kind in een ziekenhuis wordt geboren. Dat hebben onderzoekers aan de Universiteit Maastricht vastgesteld. De omgeving tijdens de bevalling is volgens de wetenschappers van grote invloed op de samenstelling van de bacteriŽnhuishouding in de darmen van de baby. "De baarmoeder is steriel. Zodra het kind eruit komt, wordt hij
besmet met bacteriŽn van de buitenwereld", legt Carel Thijs uit, die het onderzoek begeleidde. De onderzoekers vergeleken uitwerpselen van baby's die in het ziekenhuis zijn geboren met de ontlasting van thuisgeboren baby's. Bepaalde bacteriŽn die veel in het ziekenhuis voorkomen, kwamen ook meer voor in de ontlasting van ziekenhuisbaby's. Later werd bloed afgenomen van baby's bij wie deze bacteriŽn waren aangetroffen. Daaruit bleek dat die baby's meer antistoffen in het bloed hebben. Dat wijst volgens de onderzoekers op meer aanleg voor een allergie.

http://www.nu.nl/news/996746/83/%27Kans_op_allergie_kleiner_bij_geboorte_thuis%27.html

Ben Licher


'Heavy metal' voor harten met een probleem

Als je dagelijks voedsel koper bevat, zou dat goed kunnen zijn voor je hart zegt een studie door Jian et al. Koper in voeding vermindert de vergroting van een overbelast hart en de effecten daarvan. Koper dragende eiwitten versterken het transport van elektronen en ontmantelen zuurstof radicalen (oxygen radicals??). Mensen met een tekort aan koper hebben een hoger cholesterolgehalte, hartweefsel beschadiging en hartziekten. Onderzoek van hartweefsel van slachtoffers van een hartaanval toont enorme daling van koperwaarden.

http://www.jem.org/cgi/content/full/jem.2043iti5v1

Kijk voor meer informatie over voeding met koper:
http://www.fonteine.com/koper.html

Ben Licher


Sigg aluminum waterflessen

Veel mensen weten ondertussen dat je zeker 2 liter water per dag extra moet drinken. Goed voor je nieren, lekker doorspoelen en goed voor het afvoeren van afvalstoffen. Eigenlijk
ben je al uitgedroogd op het moment dat je dorst hebt. Soms redde ik het niet om elke dag m'n 2 liter te drinken maar sinds ik 's morgens m'n (glazen) flesjes alvast vul met m'n
portie voor de dag, is het geen probleem meer om me eraan te houden. Maar die glazen flessen zijn lastig onderweg (ik neem altijd m'n eigen, met mineralen en stenen opgeladen
water mee). Ik gebruik geen plastic. Plastics waar BPA's inzitten zijn schadelijk voor je gezondheid, je hormoonhuishouding en het kan kankerverwekkend zijn. Zelfs gewoon water
kan de schadelijke stoffen uit plastic absorberen, zeker als het wat warmer is. Het fabriceren van plastic alleen al kan dioxine, een kankerverwekkende stof, als afvalproduct
opleveren. En of het nu slecht voor je lijf is of niet, voor het milieu is het zeker slecht.

Deze aluminium flessen kun je kopen in 0,5, 0,75 en 1 liter formaat. Ze zijn maar een beetje zwaarder dan plastic. Je kunt zelfs verschillende soorten doppen en draagbeugels erbij
kopen. Kijk op www.sigg.ch voor alle mogelijkheden. Helaas heb ik nog geen winkel in Nederland kunnen ontdekken die ze verkoopt, maar bij Amazon kun je ze al kopen.

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B000BSDV66/ref=nosim/kkorg-20

Ben Licher


Nieuwe EU verordening Kinder und Medicamente

Geneesmiddelen voor kinderen werden zo goed als niet getest voordat ze gebruikt werden.....

http://www.dgkj.de/presse.html

Kijk ook op ZDF televisie textpagina 511

xxx


Boek : PlanŤte attitude santť

Collectif/WWF
du Seuil, 2006
238 pages

De mens is besmet door z'n eigen vuil. Wij verzamelen het afval en stoten het weer af naar ons milieu. Door te werken aan de biodiversiteit, werken we ook aan ons milieu. Laten we de pesticiden in de graanprodukten, het fruit en de groenten vermijden, laten we gezondere bouwmaterialen kiezen, laten we erkennen dat er giftige toevoegingen zitten in onze schoonheidsprodukten….. De specialisten van WWF onthullen wat we concreet kunnen doen: een constatering > een oplossing ! De oplossingen zijn er, in het bereik van een ieder, zonder werkelijk de levensstijl drastisch om te moeten gooien. Maar door alleen een verantwoordelijke levenshouding aan te nemen kunnen we reageren op het heden. Voor ons zelf, voor onze Planeet en voor onze kinderen.

Commentaar
WWF en de bekende schrijver Dr David Servan-Schreiber herinneren ons eraan dat onze gewoonten bijdragen aan de degradatie van het milieu. Vaak zonder dat we ons er echt van bewust zijn. Wonen, voeding en persoonlijke verzorging : de drie factoren die sterke invloed hebben: het verven van een huis, in Frankrijk is in 2002 voor 80 miljoen aan anti-biotica uitgeven, waarvan 30 miljoen onnodig, wat als de uitscheiding van deze stoffen in het water komt ? Dit boek bevat een grote bron aan tips voor iedereen. Het WWF heeft afdelingen in 27 landen, maar de projecten vinden plaats in zo'n 100 landen.

http://www.passeportsante.net/fr/P/Bibliotheque/Fiche.aspx?doc=Biblio_9069&xtor=EPR-2

xxx


Canada: VoedingsallergiŽn : een boom ?

Een uitgebreid franstalig dossier met betrekking tot dit probleem.

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=
allergies_alimentaires_pm&xtor=EPR-2

xxx


TV : Service Soap ZDF : Die Gesundheits -Polizei, Wie isst Deutschland.

Van 12 - 16 maart op de Duitse ZDF TV om 14h15. Medicamenten/Gezondheid, Sport/Fitness, Voeding/koken.

xxx


Geluid, apnee, stress….de slaap in gevaar

Een derde van ons leven brengen we in ons bed door, maar het is nu dat we ons pas gaan interesseren wat er in de slaapkamer plaatsvindt !

Waken en slapen
De verschillende fasen
Wanneer het ritme waken en slapen ontregeld
De apnees van de slaap
Anatomie van de apnee
Hoe wordt dit behandeld
Een apnee-snurker achter het stuur, heel gevaarlijk

Lees en bekijk de volledige reportage op :
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313001&sid=7553714&cKey=1172695186000

xxx


 

 

06 mar


Farmaceutisch bedrijf Novartis negeert wereldwijde protesten

Vandaag is de laatste hoorzitting in het proces dat farmaceutisch bedrijf Novartis heeft aangespannen tegen de Indiase regering. Als Novartis de zaak wint, kan dat het einde inluiden van India als de grootste leverancier van goedkope (merkloze) medicijnen. Ondanks massale protesten van prominenten als aartsbisschop Desmond Tutu en Amerikaans congreslid Henry Waxman, verscheidene EuroparlementariŽrs, patiŽntenverenigingen, internationale hulporganisaties en 350.000 mensen wereldwijd, zet Novartis de rechtszaak door. Artsen zonder Grenzen is verbolgen over het feit dat Novartis deze protesten negeert en roept de aandeelhouders van het bedrijf op te eisen dat topman Vasella het protest serieus neemt.

'Wij roepen de aandeelhouders van Novartis op om hun bezorgdheid te uiten tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Basel op 6 maart,' zegt Christophe Fournier, Internationaal voorzitter van Artsen zonder Grenzen. 'In een tijd waar meer en meer patiŽnten in arme landen afhankelijk zijn van merkloze medicijnen, is het eenvoudig ondenkbaar dat ťťn bedrijf dit in gevaar kan brengen.'

Vandaag zal de Hoge Raad in India de laatste hoorzitting van het proces houden dat Novartis heeft aangespannen in een poging de Indiase patentwet te veranderen. De uitspraak wordt ongeveer over ťťn maand verwacht. De tweede rechtszaak, inzake de patentafwijzing van India op het kankermedicijn Gleevec wordt morgen behandeld.

Als Novartis de zaak wint, moeten aidsremmers ook in India gepatenteerd worden en worden zij veel te duur voor miljoenen mensen ťn voor Artsen zonder Grenzen. Miljoenen aidspatiŽnten, zoals in Afrika, zijn aangewezen op goedkope merkloze aidsremmers. Betaalbare, kwalitatieve medicijnen vormen de basis van de behandeling van hiv/aidspatiŽnten in onze projecten. Merkloze medicijnen uit India geven 80% van de 80.000 aidspatiŽnten van Artsen zonder Grenzen een nieuwe kans op leven. Artsen zonder Grenzen startte een campagne tegen deze rechtszaak en vroeg mensen wereldwijd een online petitie te ondertekenen en ons protest te steunen. De petitie van Artsen zonder Grenzen kan getekend worden via:

www.artsenzondergrenzen.nl/slikkenofstikken


Oorlog op de markt voor rosť kalfsvlees

De in Winterswijk gevestigde onderneming van de DCA Groep heeft op vrijdag 2 maart 2007 te 14.00 uur in kort geding gevorderd dat haar slachtvolume bij het slachterijbedrijf van de heer Wildeboer, Friesland Veal B.V. en Friesland Vlees B.V., voor kalveren bestemd voor de rosť vleesmarkt behouden blijft. Aanleiding voor het instellen van deze vordering is dat de Van Drie Groep, een partij in de markt met meer dan 1.500 werknemers en een balanstotaal van meer dan 600 miljoen euro en met 40% van de Europese vleesmarkt in handen, doende is DCA als concurrent uit de markt te drukken.

Hoewel de Van Drie Groep nu reeds een economische machtspositie van formaat heeft op de markt van kalveren, lijdt zij daarop naar verluidt wekelijks een verlies van ťťn tot anderhalf miljoen euro vanwege een hoge kostenstructuur en de concurrentie van onder meer DCA. DCA daarentegen is een relatief kleine onderneming met zeer geringe overhead en daardoor ok een kostenpakket waardoor DCA kan concurreren op de markt met de Van Drie Groep. De factor heeft de Van Drie Groep Wildeboer overgenomen en de contracten met DCA verbroken.

Toen begin van deze week in de markt bekend werd wat er zich afspeelde, is DCA op grote schaal benaderd door kalverboeren die vrezen geheel en al afhankelijk te worden van de Van Drie Groep en zij hebben er bij DCA op aangedrongen om tegen deze machtsgreep van Van Drie op te treden. Van Drie Groep is zelfs zo ver gegaan, dat zij een gepensioneerd inkoper van stal heeft gehaald om gericht kalverboeren die tot dusverre aan DCA leverden te benaderen om contracten te sluiten met de Van Drie Groep.

Andere slachthuizen zijn door de Van Drie Groep benaderd met de mededeling, dat zij het uit hun hoofd moeten laten om voor DCA te gaan slachten en afnemers van DCA hebben te horen gekregen, dat zij volgende week van DCA niet meer op levering van kalfsvlees hoeven te rekenen. Met andere woorden: er wordt een regelrechte aanslag op DCA gepleegd met geen ander doel dan een belangrijke concurrent uit te schakelen. Van deze actie zullen ook de vrij gevestigde kalverboeren en uiteindelijk ook de consument het slachtoffer worden. Als de actie van de Van Drie Groep geen halt wordt toegeroepen door de rechter, kan de Van Drie Groep vanaf volgende week de prijzen van kalveren en kalfsvlees op de inkoop- en consumentenmarkt gaan dicteren.


Nieuw goedkoop malariamedicijn gelanceerd

Vandaag, in Parijs, is een nieuw malariamedicijn gelanceerd dat goedkoper is dan elk ander soortgelijk malariamedicijn ter wereld. Het nieuwe medicijn, ASAQ, behoort tot de groep artemisinine - combinatietherapiemedicijnen (ACT) en is specifiek ontwikkeld om het slikken van de pillen eenvoudiger te maken, met name voor kinderen. Op dit vernieuwende medicijn is geen patent aangevraagd opdat zoveel mogelijk mensen, vooral in de arme landen, met dit geneesmiddel van de dood gered kunnen worden. Het medicijn is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Ontwikkelingsgroep medicijnen voor vergeten ziekten (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) en farmaceutisch bedrijf sanofi-aventis.

http://www.artsenzondergrenzen.nl/index.php?pid=65&article=522


Boek: aanrader - het antioxidantenwonder - Dr Michaela Doll

Voorbeeld citaat blz 79
Onrijp geoogst fruit, dat waar mogelijk nog kunstmatig tot rijping gebracht zal worden ,bevat echter weinig van de stoffen die goed zijn voor de gezondheid. Consumenten worden voor dom gehouden.

ISBN 10 90 447 1021 4
ISBN 13 978 90 447 1021 2

http://gezondheid.rubriek.nl/gezondheid/antioxidantenwonder.asp

Tip : Klaas Homan


Het medisch dossier en medische fouten: Voorstel tot wijziging van WGBO

Het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg van eind februari 2007 maakt duidelijk dat de dossiers van patiŽnten in ziekenhuizen niet in orde zijn. Minister Klink heeft inmiddels erkend dat hierdoor de
patiŽntveiligheid in gevaar is. Hij is van plan om voor de zomer met een plan van aanpak te komen.

Wij wijzen op het volgende:

∑ De informatievoorziening over de patiŽnt is niet toereikend, dit leidt tot fouten.

∑ Dit leidt tot slachtoffers, circa 40 personen per dag worden bij ziekenhuisopnames in Nederland getroffen door ernstige medische fouten leidend tot dood of invaliditeit, ca 16.000 slachtoffers per
jaar.

∑ Veelal worden de slachtoffers niet geÔnformeerd over de medische fout “Legemaate, 2006” en krijgen geen adequate vervolgdiagnostiek noch adequate herstelbehandeling “Florenz, 2006”, dus de
continuÔteit van zorg is ernstig in gebreke.

Samengevat komt het erop neer dat bij een medische fout de uitvoering faalt en de nazorg faalt. Dit vindt plaats bij ťťn op de 1000 ziekenhuisopnames, hierover is internationale consensus.

Helaas blijkt ook de dossiervorming ernstige gebreken te vertonen, IGZ februari 2007.Teneinde alle eventuele misverstanden of opzettelijke verschrijvingen te voorkomen, bepleiten wij als standaard procedure ten aanzien van dossiervoering dat :

∑ aan het einde van ieder consult aan de patiŽnt een kopie van de schriftelijke weergave wordt meegegeven, zodat de patiŽnt de inhoud kan controleren en eventueel kan corrigeren.

∑ dat de schriftelijke weergave van een consult, bevindingen en andere aantekeningen slechts officieel geldig zijn en rechtskracht hebben wanneer de patiŽnt zijn/haar handtekening voor akkoord er onder
heeft gezet.

∑ ditzelfde geldt voor dossieraantekeningen door verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

∑ Uitslagen van onderzoeken dienen tevens geautoriseerd te worden door patiŽnten.

∑ Medische correspondentie mag alleen verstuurd worden met handtekening/autorisatie van de patiŽnt.

Zo bereikt men dat de dossiers en correspondentie volledig en correct zijn. Het bovenstaande wettelijk geregeld te worden in de WGBO. Uiteraard gelden onze voorstellen ook voor het Elektronisch PatiŽnten Dossier.

Mevr. Mr. Sophie Hankes

www.sin-nl.org


Te triest voor woorden....

Onmisbare loophulpmiddelen horen in het basispakket

De blindentaststok en de rollator verdwijnen uit het basispakket, aldus een recent advies van het College van Zorgverzekeraars. Volgens de CG-Raad horen loophulpmiddelen die mensen structureel gebruiken in het basispakket.  Het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) heeft in december een advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid "Pakketbeheer in de praktijk". In dit rapport hanteert het CvZ een nieuw systeem om te beoordelen of een hulpmiddel, een medicijn of een behandeling al dan niet in het pakket kan blijven. Het advies is zeer verontrustend voor mensen met een handicap of chronische ziekte, maar ook voor andere verzekerden. Het CvZ stelt voor om loophulpmiddelen als de blindentaststok, de rollator, krukken, de beenprothese en looprekken uit het pakket te halen.

Het nieuwe beoordelingssysteem van het CvZ leidt volgens de CG-Raad tot verregaande uitkleding van het pakket en jaagt mensen op kosten. De volgende stap is dat deze hulpmiddelen in de aanvullende verzekering komen. Met het nieuwe systeem is het ook onzeker of medische behandelingen en zorg in het basispakket zullen blijven. Wanneer mensen die een loophulpmiddel nodig hebben, het dagelijks gebruiken en feitelijk niet zonder kunnen dan hoort zo’n hulpmiddel in het basispakket, zo oordeelt de CG-Raad. Dat geldt ook voor medische behandelingen en zorg. De CG-Raad stelt voor om een ander systeem op te zetten, dat uitgaat van wat mensen nodig hebben. De CG-Raad gaat daarover op 6 maart in gesprek met het CvZ, samen met de NPCF en de CSO (ouderenorganisaties).

http://www.cg-raad.nl/

 

Maar er is wel 100 miljoen euro om Nigeria met ziektekosten te helpen?

http://www.minbuza.nl/nl/actueel/persberichten,2007/01/Nederland-voorziet-115-000-Nigerianen-van-ziekteko.html


Kankerbestrijding waarschuwt voor 'zelftesten'

Kankerbestrijding waarschuwt voor op internet aangeboden  doe-het-zelftesten die claimen in een vroeg stadium kanker te kunnen  opsporen. De testen maken gebruik van biomarkers, een techniek waarmee afwijkingen in het lichaam kunnen worden opgespoord via bijvoorbeeld eiwitten. "De kwaliteit en betrouwbaarheid van dergelijke commerciŽle  doe-het-zelftesten staan momenteel echter absoluut niet vast", staat in  een rapport dat KWF maandag presenteerde. Als voorbeeld word de PSA-meting genoemd. Een verhoogde hoeveelheid van   dat eiwit PSA in het bloed kan wijzen op prostaatkanker, maar kan ook  een minder ernstige oorzaak hebben. "Anderzijds is een normale PSA-waarde geen garantie voor de afwezigheid van een tumor in de prostaat." De onderzoekers verwachten de komende jaren een flinke toename van
commercieel verkrijgbare testen. Ze willen dat de overheid  kwaliteitseisen gaat opstellen en dat de testen worden voorzien van een  door de overheid gecontroleerde bijsluiter.

http://www.nu.nl/news/996137/83/rss/Kankerbestrijding_waarschuwt_voor_%27zelftesten%27.html


Video - De Maya kalender

http://www.mayanmajix.com/

 

05 mar


TV tip : Vanavond komt op tv bij Radar een item over cholesterol.

Cholesterol

Een miljoen Nederlanders slikken cholesterolverlagende medicijnen. Maar waarom eigenlijk? Is cholesterol wel zo slecht voor je als de meeste artsen beweren of is er sprake van een mythe die door de farmaceutische industrie in stand wordt gehouden?

Uitzending: Maandag 5 maart om 20.30 op Ned. 1

www.trosradar.nl

Edwin den Boer


Overig nieuws en bronnen maart 2007

Research supports mercury-autism link
Unique tomatoes tops in disease-fighting antioxidants
Cancer cells forming blood vessels send their copper to the edge
Vitamin D Deficiency Widespread During Pregnancy
How the Government is Threatening Your Freedom to Use Supplements
Common Plastics May Increase Your Child's Obesity Risks
Mothers get heart risk off their chest
Plant-Derived Omega-3s May Aid In Bone Health
Chemical exposure may lower birth weight
How T Cells Attack Tumors
Fetal Heart-Cell Enzyme And Onset Of Heart Failure
Liposuctioned fat stem cells to repair bodies
Why Only Some Cystic Fibrosis Patients Respond To Treatments That Prevent The Generation Of Truncated Proteins
How Poorly You Handle Your Child's Pain Can Harm Your Own Health
12 Myths About Colon Cancer
The link between rheumatoid arthritis and cancer
Color sensor breath test can detect lung cancer
Omega-3 May Relieve Depression
Doubts over studies raise serious implications for patients
Vitamin A may reduce stomach cancer risk
Drug Industry Increasingly Influences Breast Cancer
County with DuPont plant has one of the highest cancer rates in state
No need to diet and exercise
Diet-based method to treat brain cancer
Black soya beans in diet could help prevent diabetes
Mmmm, Tasty Chemicals
The cognitive behavioural model of irritable bowel syndrome: a prospective investigation of gastroenteritis patients
Job burn-out 'ups diabetes risk'
High-fat, Low-carbohydrate Diet Significantly Slows Tumor Growth And Enhances Health In Mice
Diet rich in black soya beans could help control weight, lower fat and cholesterol levels
Milk Allergy May Come From Our Ancestors
Plastic Baby Bottles Leach Toxic Chemical
Eating ice cream may help women to conceive, but low-fat dairy foods may increase infertility risk
Japan warns of influenza-linked abnormal behavior
Antioxidant vitamins A, C, E, don't lead to longer life
Asthma, Eczema And Rhinitis: A Deleterious Strong Heritage
Cows' milk can protect against asthma
Finnish study links child asthma with structural dampness in buildings
Understanding Mechanisms Of Common Colds
Gene plus mom's smoking boosts child's asthma risk
Singapore scientists find risk gene for breast cancer
Breath Odor Can Be The Key To Detecting Cancer
Man Invents Machine To Cure Cancer
Test May Detect Risk of Developing Prostate Cancer
Celera Identifies Novel Genes Associated with Late-Onset Alzheimer’s Disease
More Reasons to Avoid Potato Chips
Boycott high salt bread to save lives, campaigners urge
Stress-Related Adult Disease May Originate In Fetal Development
Possible link between oral health and heart health, from the Harvard Heart Letter
Your house of health horrors
Pregnancy diet may impact child's allergy risk
Diet Sodas May Add To Waistline
Brain Cancer Tumors 'Significantly Smaller' On High-Fat, Low-Carb Diet
US panel to mull food container chemical's safety
Newly Published Study Links Low Levels of Essential Fatty Acids to Psychiatric Disorders
Low-fat Diet Hurts Fertility Risk
The big vitamin scare - American Medical Association claims vitamins may kill you
MSG en corn syrup
Breast Cancer and Passive Smoking
Polyurethane foams and asthma
Drinking a little wine linked to men's longer life
Minder darmpoliepen door beschermende plantenstof
UI Studies Reactions To 'False-Positive' Prostate Cancer Screenings
Scientists Identify Brain Region That Maintains Addiction
Cancer Specialists Issue Warning About Indoor Tanning Risks
Genetic Inability To Detoxify Cigarette Smoke Increases Cleft Lip Risk
How T lymphocytes attack tumours
Elucidation of the genome of diabetics with DNA chips
The influence of the menstrual cycle on the female brain
A new mechanism for the detection of microbial infections
Cancer treatment is first to directly target tumor blood vessels in patients
AZTI-Tecnalia have isolated a vegetable fibre from tomato which can be used in making functional meat and bakery foods
A new pharmaceutical drug that halts progress of metastatic kidney cancer
Dried fruits in the Mediterranean diet reduce weight gain
Genes and stressed-out parents lead to shy kids
Researchers find the mechanism by which cells resist chemotherapy
Treatment for gum disease could also help the heart
Advance in understanding of blood pressure gene could lead to new treatments
New Joslin Study Reveals How a Specific Fat Type Can Protect Against Weight Gain and Diabetes
New Joslin-led Study Uncovers Role of Appetite-Related Melanin Concentrating Hormone (MCH) in the Brain to Beta Cell Growth and Insulin Secretion
Researchers Wake Up Viruses Inside Tumors to Image and Then Destroy Cancers
Calcium is spark of life, kiss of death for nerve cells
Undoing Brain Damage
New study finds antibiotic vancomycin may trigger dangerously low platelet count
Choline shows promise in reducing behavioral effects associated with prenatal alcohol exposure
Overly anxious and driven people prone to irritable bowel syndrome
Androgen deprivation therapy for prostate cancer may increase risk of death from cardiovascular disease in older men, study finds


Positeve feedback

Naam: Jennifer
Plaats: Arnhem

Hoi Ron,

Echt top wat je hebt gebouwd. Zoveel informatie. Ik geloof in gezond eten en ik eet al heel veel vis. Ik zit daarnaast steeds meer na te denken om meer biologischer te gaan eten. Ik zit nu zelf voor werk in Singapore. In Azie is het zo moeilijk echt goede voeding te vinden waar geen gekke vet-sin of andere troep in zit. Geraffineerde suikers/zetmelen vermijd ik al 3 jaar...voel me daar zo goed bij. Top, ga zo door! Ik vind het echt heel goed waar je mee bezig bent. Ikv ind het alleen zo jammer dat veel mensen hun ogen niet openen en negatief hierop reageren. Zelfs mij snappen ze niet, hoe ik over de voeding van nu denk.

Groetjes Jennifer


Video - The air car

www.theaircar.com

Marjan


Boek: Melk, leugens en propaganda

Prix : 19.00 € 18.05 €

Net gepubliceerd, het nieuwe document van Thierry SOUCCAR. We vinden er de wetenschappelijke bewijzen dat melk niet de beste vriend voor het leven is, maar dat het met wijsheid genuttigd dient te worden. Met een revolutionaire uitleg naar de epidemie van de osteoporose, de exclusieve onthullingen van de biologische effecten en een programma om de botten solide te houden zonder zich vol te schenken met melkprodukten !

http://www.lanutrition.fr/shopping/product_info.php?products_id=93

xxx


NY: Ban Ki-Moon onder druk gezet door de Milieubeschermers

De secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon heeft zich deze week verbonden verklaard met de steeds toenemende druk van de beschermers van ons milieu. Hij verklaarde dat de opwarming van de aarde een even grote bedreiging is als een oorlog.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Presse_par_les_ecologistes__Ban_Ki_moon_s_
engage_contre_le_rechauffement.htm?idrub=14&xml=070304112818.bvwjq293.xml

xxx


Pretoria zegt < stop > tegen het fokken van leeuwen in een hok voor Rijke Jagers

Zuid-Afrika schijnt een eind te willen maken aan een lucratieve business die niet helemaal ethisch is. Rijke toeristen kunnen voor 6000 - 8000 dollar een vrouwtjesleeuw jagen en voor 20.000 - 30.000 dollar een mannetjesleeuw. Om vervolgens met een prestigieuze trofee naar huis te gaan. 5000 leeuwen worden op dit moment in hokken gefokt voor dit doel door < boeren>. Foto van 28 februari 2007 in Doorinkop, Zuid-Afrika.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Pretoria_dit_stop_a_l_elevage_de_lions_
pour_chasseurs_fortunes.htm?idrub=14&xml=070303101243.mq6puler.xml

xxx


Europa - economie nog altijd voor gezondheid - aflatoxinen

Voor de Europese wetgevers gaat de economie nog altijd voor de gezondheid. Dit zag je al met de afgezwakte wetgeving mbt chemicaliŽn (Reach) maar nu ook weer met het feit dat men de toegestane kankerverwekkende stof aflatoxinen in noten wil verdubbelen.

Is de EU er echt voor ons of juist voor de bedrijven ? Aan u de keuze....

http://www.destentor.nl/gezondenwel/article1171736.ece

Aflatoxine is ook een uiterst kankerverwekkende stof. Omdat de stof niet snel wordt uitgescheiden wordt opname van geringe hoeveelheden als groot probleem ervaren.

http://www.haccp.foodconsult.nl/Toxinen/aflatoxine.htm

Ontstaan van leverkanker

Dit geldt tevens voor voedsel dat besmet is met aflatoxinen, een groep giftige verbindingen die door een schimmel worden geproduceerd. Bepaalde voedingsmiddelen, zoals pinda’s, granen, maÔs en zaden kunnen hiermee verontreinigd zijn en een carcinogene (kankerverwekkende) werking hebben. Dit kan tot primaire leverkanker leiden.

http://www.medicinfo.nl/%7B8AAD9792-E5F2-4BC7-B8CA-3472B5BDF592%7D

 

04 mar


Video - Real food

Food writer Nina Planck talks about her views concerning butter, meat and good fat.


Feedback uit BelgiŽ

Beste,

Ik ben Uw site aan het doorlopen, doorlezen, ....... U heeft een pracht van een boodschap !! Een waarheid als een koe...... Ik lees geboeid verder, en vind direkt reeds een antwoord op veel vragen en mogelijks problemen. Mijn biezonder respect voor Uw neerzetting ! Ik stuur de link door naar een hoop kennissen. U moest beloond worden voor uw werk en opzoekingen en het laten deelnemen in Uw bevindingen.

Met beleefde, respectueze, vriendelijke groeten,

Guy Dezuttere


Aktie herkeuringen en keuringen UWV

Op 21 maart gaat men met bussen naar Den Haag uit protest tegen het herkeuringsbeleid, mar ook als protest tegen het gewone verkeerde keuringsbeleid en leeftijd- en ziektediscriminatie. Iedereen mag zich inschrijven om mee te gaan. Daarnaast is er een mogelijkheid van het tekenen van een petitie die ook die
21e maart overhandigd zal worden.

Kijk voor meer op:

http://stopdeherkeuringen.punt.nl/

Mirande


Het effect van vaccinaties en wat zit er eigenlijk in???

Weet uw arts wat er eigenlijk in een vaccin zit? Vraag maar eens aan uw arts wat er nu eigenlijk in een vaccinatie zit, of het nu de griepprik is of een ander vaccin. Grote kans dat uw arts daar geen antwoord op heeft. En dat is op zijn minst al zorgwekkend. Als je mensen vraagt wat er in een vaccin zit, dan is er een deel dat geen idee heeft en een deel dat denkt dat er een levend virus in zit. Het oorspronkelijke idee achter een vaccinatie is het immuunsysteem te stimuleren tot het aanmaken van een anti-stof door een kleine hoeveelheid van het virus te injecteren. Nu klinkt dit idee op zich heel aannemelijk, maar er worden een aantal belangrijke zaken over het hoofd gezien, hierover meer hieronder:

http://www.unite-us.com/articles.php?item=813&PHPSESSID=011f11e77c50d8dc11d8b09b83a00fa1

Hans Planje


Raad van State onder vuur

In een recente TV discussie (Tros Kamerbreed) kwam naar voren de NL Raad van State bij de Europese Commissie onder vuur ligt vanwege de dubbele functie die de RvS heeft.  De RvS adviseert de regering over wetten, maar spreekt ook recht over de toepassing van wetten. Volgens de EU is dit geen juiste scheiding van machten.

xxx


Om even bij stil te staan: CyberCrimi versus MediCrimi

"Arts : een beroep met een M i s s i e " ?

Sinds een aantal jaren werken we allemaal op en met de Digitale Snelweg. Ideaal ! Totdat de kreten " phishing, sfooting, etc". mee gingen doen in de Cyberwereld. De vage, voor velen niet te verklaren, geheime werking van het Grijze Kastje werd een beetje griezelig. De CyberCrimi deed haar intrede ! Virusvangers (niet lachen) werden geplaatst in dit kastje om deze deugnieten te weren, te verwijderen of om ze in quarantaine te plaatsen. Alles deden we eraan om onze computers zo GEZOND mogelijk te houden en te krijgen. Razendsnel waren er oplossingen. Verbazingwekkend !

Dit in tegenstelling tot de MediCrimi, die blijkbaar ongestoord jarenlang < met toestemming > van de Overheid hun gang hebben kunnen gaan. Gelukkig is er een groep mensen met RUGGEGRAAT opgestaan en heeft aangegeven, dat het niet meer langer zo kan en mag: www.ieu-alliance.eu

Het lijkt erop dat de Cyberactiviteiten de MediCrimi onder controle gaat krijgen. Communicatie gaat razendsnel in het voordeel van de Burger ! PatiŽnten kunnen o.a. alle informatie m.b.t. hun klacht vinden op Internet en daardoor zeer goed voorbereid bij hun arts aankomen. Neem alleen al het geweldige werk van Dr. Stiekema, die al zijn artsenervaring gratis ter beschikking stelt aan iedereen; www.vitalworld.org. De reguliere arts dient blij te zien met deze ontwikkeling, want deze arme arts krijgt maar 10 MINUTEN (in NL) per patiŽnt en dient dan DIREKT te weten wat deze patiŽnt heeft, weet hij/zij dit niet dan kunnen we spreken van een MEDISCHE MISSER ! En bij de 1e foute DIAGNOSE gaat alles in afgaande lijn; de Wet van Murphy is ingetreden en…..de patiŽnt is en blijf t de dupe; heeft letterlijk: HET NAKIJKEN.

Ik concludeer dat dankzij de Cyberactiviteiten de Zelfregulerende werking aan 1 kant van start is gegaan. Het begin is er……..

Straks de Webcam in de spreekkamer ? Zodat CyberMediWebBewakers kunnen controleren of er geen Medische Fouten gemaakt worden ?

Dan hoop ik maar dat die bewakers ook letterlijk continu die camera's in de gaten blijven houden ! Waarom ? Tijdens een reportage over camera"s in parkeergarages, meldde de bewaker dat hij echt geen tijd had om constant die 60 camera's in de gaten te houden. Hij moest ook nog ander werk verrichten. Als jouw iets overkwam in de parkeergarage, had je gewoon pech, volgens hem !

Tsja…..sindsdien zoek ik eerst een robotparkeergarage, heb een busje pepperspray bij de hand en een boekje Karate in de tas….voor het geval dat….Voorkomen is beter dan Genezen, nietwaar ?

A Votre Service !

xxx

Ps: volg de ontwikkelingen op www.sin-nl.org; in Uw belang en die van Uw omgeving, iedereen kan onverwacht met Medici te maken krijgen !


Amerikanen worden wakker

Video - Reaffirming the public good

 

03 mar


Mensen die kanker langdurig overleven vinden kwaliteit van leven goed

De meeste mensen die kanker langdurig overleven, vinden de kwaliteit van hun leven goed. Ze hebben wel vaak te maken met lichamelijke beperkingen ten gevolge van de behandelingen die ze hebben ondergaan. Dat is de voornaamste conclusie van het promotie-onderzoek van Floortje Mols. Floortje promoveert op vrijdag 2 maart en verrichtte onderzoek bij het Integraal Kankercentrum Zuid, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg.

http://www.uvt.nl/faculteiten/fsw/archief/promoties/mols/


Video - The Paleolithic Diet

http://www.paleofood.com/


Video - Can Vitamins REALLY Kill You?

Critical examinatiion of a study published this week claiming antioxidants like vitamin E, C, A, selenium and beta-carotene, can decrease your lifespan.


Falende artsen vrijuit

Het AD onderzocht waarom zo weinig falende artsen voor de rechter komen en sprak met specialisten op het terrein van medisch recht. Naast juridische moeilijkheden en gebrek aan kennis, noemen die als oorzaken een moeizame samenwerking tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Justitie en de weerstand bij de instanties om het tegen dokters op te nemen. Volgens oud-inspecteur Menso Westrouen van Meeteren steunen artsen elkaar zodra een collega juridisch onder vuur ligt.

http://www.ad.nl/diagnose/article1119769.ece


Groot onderzoek naar chlamydia bij jongeren

In het najaar start een groot onderzoek naar chlamydia bij jongeren van 16 tot en met 29 jaar. In de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg worden de komende drie jaar 315.000 jongeren via de post uitgenodigd om een chlamydiatest te doen. Het is voor het eerst in Nederland dat zo'n grote groep jongeren massaal wordt opgeroepen voor een soa-test. Soa Aids Nederland coŲrdineert en het RIVM evalueert de screening. VWS besluit hierna of er een landelijke screening komt en zo ja, hoe die vorm krijgt. Chlamydia is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening onder Nederlandse jongeren. De ziekte kan op de lange termijn leiden tot onvruchtbaarheid en buitenbaarmoederlijke zwangerschappen bij vrouwen en ontsteking van de prostaat en bijbal bij mannen. Screening is zinvol omdat chlamydia gemakkelijk kan worden behandeld zodat complicaties worden voorkomen.


Video - Diet for a Dead Planet

Interview with Christopher Cook author of "Diet for a Dead Planet: How the Food Industry is Killing Us"


Letsel.nl organiseert eerste nationale letselschadedag

Op 15 september 2007 zal in de Amsterdam Arena de eerste Nationale Letselschadedag plaatsvinden. Daarop staat het slachtoffer centraal. In lezingen, workshops en ervaringsverhalen krijgen de aanwezigen informatie over allerlei facetten van letselschade, waarmee slachtoffers worden geconfronteerd. Zonder erom
gevraagd te hebben. Sprekers zijn Boris Dittrich en deskundigen op het gebied van letselschade. De dag, onder voorzitterschap van Tom van 't Hek en georganiseerd door Letsel.nl, wil de emancipatie van de slachtoffers bevorderen. Iedereen die zich betrokken voelt bij letselschadezaken, kan zich aanmelden.

www.nationaleletselschadedag.nl


Video - Dangerous diagnoses


Video - Psychiatry: An Industry of Death


Gif -Toxic - Gif - Toxic - Gif - Toxic - Gif - Toxic - Gif - Toxic - Gif - Toxic

Onvergetelijke reportages van een hoog kwalitatief Zwitsers reportageteam:

> Des poisons dans la peau = Gif in de huid.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370501&sid=6107957 tekst en video

Lees de Nederlandse vertaling onder Thema > ChemicaliŽn.
> Pollution : le raz de marťe silencieux. = Milieuverontreiniging : de stille vloedgolf.
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313001&sid=6788274&cKey=1149677089000 tekst en video

Lees de Nederlandse vertaling onder Thema > Milieuverontreiniging.

Ik weet het , het is een herhaling, maar een herhaling die herhaald dient te worden.

xxx


Yoghurt en kanker

Hoe meer yoghurt men eet hoe groter de kans slachtoffer te worden van prostaatkanker. Dit is de konklusie van een franse studie gepubliceerd in maart 2006. Probleem: het is het 16e onderzoek wat melkprodukten als crimineel beschouwt. Vraag: moet men nog wel yoghurt eten en hoeveel ?

Kesse E, Bertrais S, Astorg P, Jaouen A, Arnault N, Galan P, Hercberg S. : Dairy products, calcium and phosphorus intake, and the risk of prostate cancer: results of the French prospective SU.VI.MAX (Supplementation en Vitamines et Mineraux Antioxydants) study. Br J Nutr. 2006 Mar;95(3):539-45.

http://www.lanutrition.fr/Le-yaourt-et-le-cancer-a-839.html

xxx


Zwangere dames hebben vaak een gebrek aan Vitamine D

Een groot deel van zwangere vrouwen beschikt over te weinig Vitamine D in het lichaam. Met als gevolg dat het grootste deel van hun zeer jonge kinderen datzelfde probleem hebben. Voor de geboorte extra Vitamine D gebruiken kan dit probleem verhelpen. Vitamine D zit o.a. in de meeste visolien, vette vis en rauw eigeel.

Lisa M. Bodnar, High Prevalence of Vitamin D Insufficiency in Black and White Pregnant Women Residing in the Northern United States and Their Neonates J. Nutr. 2007 137: 447-452

http://www.lanutrition.fr/Les-femmes-enceintes-manquent-de-vitamine-D-n-1417.html

xxx


Jennie Brand-Miller : het beste is te kiezen voor gluciden met een laag IG- niveau

Jennie Brand-Miller is vandaag de dag de wereldspecialist inzake de < Index Glycťmique >. Sinds 1981 heeft ze een belangrijke sleutelrol in de internationale scene als het gaat over de voordelen en de toepassingen van de Index Glycťmique op wetenschappelijk terrein.

http://www.lanutrition.fr/Jennie-Brand-Miller-Mieux-vaut-choisir-des-glucides-d-IG-bas-a-268.html

Zie ook: overzicht produkten met lage IG-gehalten

http://www.lanutrition.fr/Tableau-des-index-glycemiques-a-305.html

xxx

Zie ook http://www.glycemische-index.com


LaNutrition.fr : en zo is het begonnen...

Het duurt nog ongeveer 5-10 jaar voordat het publiek geinformeerd wordt over de ontdekkingen van de onderzoekers in het domein gezondheid…..en dat het publiek er ook nog eens baat bij gaat hebben ! LaNutrition.fr dacht dat dat nog te lang duurde, dus wij hebben de tijdslijn verkort.
Hoofdredacteur :Thierry Souccar

http://www.lanutrition.fr/LaNutrition-fr-et-voici-comment-tout-a-commencť-a-831.html

Ik heb contact opgenomen met Thierry SOUCCAR en gevraagd of artikelen overgenomen konden worden voor fonteine.com en eventueel vice versa. Geen bezwaar. Velen werken in verschillende talen voor hetzelfde doel. 2 onafhankelijke websites met betrouwbare informatie in het belang van Uw gezondheid !

xxx


Buenos Aires: Benetton en een landkonflikt in Zuid-Argentinie

http://www.tierramerica.net/english/2007/0224/iacentos.shtml

xxx


ItaliŽ: Nationale week preventie < darmen >: gratis onderzoek en testen van 5 tot 11 maart

Preventie kan het aantal gevallen van kanker verminderen: www.colonretto.org

http://www.corriere.it/sportello-cancro/articoli/2007/02_Febbraio/28/prevenzione_colon.shtml

xxx


De Fransen willen niet meer < als een infantiel > door hun arts behandelt worden !

Duidelijkheid over de diagnose en duidelijkheid over de diverse mogelijkheden van de behandelingen. Door de vele informatie die op Internet te vinden is, willen patiŽnten en hun familie professioneel behandeld worden.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Les_Francais_veulent_etre_informes
_et_associes_a_la_decision_de_leur_medecin.htm?idrub=15&xml=070302105656.pouw88sk.xml

xxx


Een totale eclips van de maan is zichtbaar in de nacht van zaterdag op zondag

De laatste keer dat dit fenomeen plaatsvond was 28 oktober 2004

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Une_eclipse_de_Lune_sera_visible
_dans_la_nuit_de_samedi_a_dimanche.htm?idrub=14&xml=070302071103.567y1b4l.xml

xxx


China wordt grootste vervuiler

According to the International Energy Agency, China will become the leader in CO2 emissions in 2009. Beating the United States.   If it gets there. 16 of the 20 most polluting cities in the world are Chinese. 400,000 Chinese die every year from smog. A quarter of the Chinese drink polluted water.

http://www.beppegrillo.it/eng/2007/03/china_is_near.html

xxx

 

 

 

02 mar


Gel laat wonden en breuken sneller genezen

Van patiŽnteigen bloed kan via centrifugatie een gel gemaakt worden die rijk is aan groeifactoren en witte bloedcellen. Deze gel wordt aangebracht tijdens operaties om groeifactoren in het wondgebied achter
te laten, waardoor de wond- en botgenezing sneller gaat. Het lijkt erop dat deze gel tevens een antibacterieel effect heeft. In zijn promotieonderzoek ging Peter Everts op zoek naar basisinformatie over deze gel omdat eerder in klinisch en empirisch onderzoek naar de doeltreffendheid strijdige gegevens werden gerapporteerd. Een goed begrip van de juiste bereidingstechnieken en toepassingsmethoden van groeifactoren is absoluut noodzakelijk.

http://www.uu.nl/uupublish/homeuu/nieuwsenagenda/183main.html

Ben


Is er een dokter in de zaal?

Medisch studenten niet in staat adequate eerste hulp te verlenen. Iedereen verwacht dat een aankomend arts onmiddellijk te hulp schiet in geval van medische nood. Maar de meeste geneeskundestudenten beschikken over onvoldoende EHBO-vaardigheden om daad≠werkelijk iets te kunnen betekenen.

http://medischcontact.artsennet.nl/content/mc/news/1156604687/
AMGATE_6059_138_TICH_R189921939649522/

Ben


Video - capture Fast Food nation


Video - New science of food


Video - Chemtrails experiment al in 1965

Special op de Duitse TV (ZDF)


Internationaal - Omega 3 en psychiatrische stoornissen

Newly Published Study Links Low Levels of Essential Fatty Acids to Psychiatric Disorders

Results from a clinical study in patients with self-harming psychiatric disorders was published in the February issue of British Journal of Psychiatry by consultant psychiatrist Malcolm R. Garland, M.D., MRCPsych. The study (1) demonstrated that lower plasma levels of essential fatty acids (EFAs) combined with low cholesterol concentrations were associated with self-harm, a high-risk pathological behaviour, as well as impulsivity and affect. These findings mirror the mounting epidemiological, basic science and clinical intervention data that indicate low levels of circulation lipids, omega-3 EFAs and cholesterol are risk factors for impulsive and depressive behaviour.

http://www.npicenter.com/anm/templates/newsATemp.aspx?articleid=17852&zoneid=28

Studie

http://bjp.rcpsych.org/cgi/content/abstract/190/2/118


Internationaal - Zuivel en onvruchtbaarheid bij vrouwen

Researchers in the United States have found a link between a low-fat dairy diet and increased risk of infertility due to lack of ovulation (anovulatory infertility). Their study showed that if women ate two or more servings of low-fat dairy foods a day, they increased their risk of ovulation-related infertility by more than four fifths (85%) compared to women who ate less than one serving of low-fat dairy food a week. On the other hand, if women ate at least one serving of high-fat dairy food a day, they reduced their risk of anovulatory infertility by more than a quarter (27%) compared to women who consumed one or fewer high-fat dairy serving a week. Lead author of the study, Dr Jorge Chavarro, who is a research fellow in the Department of Nutrition at Harvard School of Public Health, Boston, Massachusetts, USA, said that, given the scarcity of information in this area, it was important that more research should be carried out into the association between low-fat dairy foods and anovulatory infertility in order to confirm or refute the findings.

http://www.spiritindia.com/health-care-news-articles-7065.html

De onderzoeker
http://www.hsph.harvard.edu/researchers/jchavarr.html

Ron


Oudere heren, elke dag een beetje rode wijn en uw leven wordt verlengd met enkele jaren, dit volgens een Nederlandse studie

Oudere mannen die elke dag wat alcohol drinken leven langer. Rode wijn zou vooral voordelen hebben. De studie is woensdag gepubliceerd in de VS. Tussen 1960 en 2000 zijn in Zuthpen 1373 mannen gevolgd die geboren zijn tussen 1900 en 1920.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Boire_chaque_jour_un_peu_d_alcool__surtout_
du_vin__allonge_la_vie_selon_une_etude.htm?idrub=15&xml=070301000742.d4v2oabc.xml

xxx


Video - Iams: A Recipe for Cruelty (diervoeding)

A nine-month investigation into the pet food giant reveals dogs and cats fed a steady diet of loneliness, suffering, and neglect in their laboratory cages.


Tibetaanse gletsjers slachtoffer van de opwarming van de aarde

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Les_glaciers_tibetains_victimes_du_rechauf
fement_climatique.htm?idrub=14&xml=070301082202.7egf121h.xml

xxx


Elektronisch patiŽntendossier om medische missers te voorkomen

Het zal je maar gebeuren: een verkeerde bloedtransfusie of een mislukte operatie…. een medische misser. De Inspectie Gezondheidszorg heeft onderzoek gedaan naar de achtergrond van medische missers.  De oorzaak is vaak gebrekkige communicatie, onvolledige dossiervorming of onvoldoende overdracht van patiŽntgegevens. Met die conclusie bevestigt de Inspectie Gezondheidszorg eerdere onderzoeken van de Consumentenbond.

Hťt wapen in de strijd tegen medische missers is het elektronisch patiŽntendossier. Iedere Nederlander krijgt zijn eigen dossier, met daarin onder andere informatie over de medische geschiedenis, medicijngebruik en allergieŽn. Het dossier is wanneer nodig – online – te raadplegen is door artsen of apothekers. Over het elektronisch patiŽntendossier wordt al meer dan tien jaar gepraat, tot op heden zonder concreet resultaat.

Invoering in 2009
De afgelopen jaren heeft de Consumentenbond veelvuldig aangedrongen op invoering van het elektronisch patiŽntendossier. De nieuwe regering heeft inmiddels aangekondigd dat het dossier in 2009 een feit moet zijn. Of die toezegging wordt nageleefd, gaat de bond nauwgezet volgen.

http://www.consumentenbond.nl


Video - Amandelen


Voorbereiding operaties moet beter

Gebrekkige voorbereiding van operaties levert onnodige risico’s op voor de patiŽntveiligheid, zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In een reactie doet minister Klink een dringend beroep op de professionals en de ziekenhuizen ‘die het echte werk moeten doen’ om hierin verbetering te brengen.

Onoverzichtelijk
De IGZ constateert in het rapport bijvoorbeeld dat patiŽntendossiers vaak onoverzichtelijk zijn en dat het meestal ontbreekt aan ťťn ‘hoofdbehandelaar’ die voor (of namens) de patiŽnt aanspreekpunt is. Ook werken de zorgverleners bij de voorbereiding van operaties niet effectief samen.

Het onderzoek van de IGZ is deel ťťn van een groot onderzoek naar de kwaliteit van het operatieve proces – een proces waarbij veel zorgverleners zijn betrokken en dat risico’s met zich meebrengt voor de veiligheid van patiŽnten. In dit eerste deel is het traject onderzocht tussen de verwijzing van een patiŽnt voor een operatie tot aan de deur van de operatiekamer. Dit onderzoek van de IGZ sluit aan bij het door het ministerie van VWS ingezette kwaliteitsbeleid.

Standaardiseren
Klink heeft er vertrouwen in dat ziekenhuizen op korte termijn een grote stap zetten naar een ‘optimaal veilig proces, dat via indicatoren goed stuurbaar en toetsbaar is’, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Samen met de IGZ gaat hij aan de slag om kwaliteit zichtbaar en afrekenbaar te maken. De invoering van het Elektronisch PatiŽnten Dossier (EPD) zal een belangrijke impuls geven aan het standaardiseren van patiŽnteninformatie. Verder meldt hij dat beroepsgroepen een format voor dossiers hebben ontwikkeld, waarin de informatie-uitwisseling is vastgelegd.


Veel mensen met psychische problemen denken aan suÔcide of doen een poging

Jaarlijks doen 94.000 volwassenen een suÔcidepoging. Daarnaast voelen 410.000 mensen zich zo terneergeslagen dat zij aan suÔcide denken. Veel van hen hebben in de voorafgaande periode last gehad van psychische problemen. Dat blijkt uit recente onderzoeksgegevens van het Trimbos-instituut. Cijfers die tot voor kort nog niet bekend waren. Wel was uit ziekenhuisregistraties bekend, dat jaarlijks ongeveer 9.200 mensen worden opgenomen vanwege zelf toegebracht letsel, maar dit zijn alleen de meest ernstige gevallen. Het aantal geslaagde suÔcides in Nederland is ongeveer 1.600 per jaar.

De nu bekend gemaakte cijfers over suÔcidepogingen en suÔcidegedachten zijn afkomstig uit de Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS) van het Trimbos-instituut, een representatief onderzoek naar psychische problemen bij de volwassen bevolking van 18-64 jaar. De resultaten van het onderzoek naar suÔcide worden beschreven in het rapport SuÔcidaliteit in de algemene bevolking: gedachten en pogingen, dat het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS heeft geschreven. Het dient mede als basis voor het nog uit te brengen Beleidsadvies waarin het Trimbos-instituut het oude advies van de Gezondheidsraad over suÔcidepreventie uit 1986 zal evalueren en actualiseren.

Volwassenen die in het afgelopen jaar een suÔcidepoging hebben gedaan of suÔcidegedachten hebben gehad, hebben vaak geen betaalde baan, een laag inkomen, en wonen in doorsnee in een grote stad. Zij hebben vaker negatieve levensgebeurtenissen meegemaakt, zijn emotioneel instabieler, ervaren minder sociale steun dan anderen, en hebben aanzienlijk vaker in de periode voorafgaand aan de poging of de gedachte aan suÔcide last gehad van een stemmings-, angst- of alcoholstoornis. Bovendien hebben zij in de meeste gevallen eerder in hun leven suÔcidegedachten gehad of een suÔcidepoging ondernomen. Mensen met een psychische stoornis blijken een negen keer zo grote kans te hebben op het ondernemen van een suÔcidepoging, en een elf keer zo hoge kans op suÔcidegedachten dan mensen zonder psychische stoornissen.

Het aantal mensen dat voor het eerst een suÔcidepoging heeft ondernomen of suÔcidegedachten heeft gehad, zou met respectievelijk 22% en 42% kunnen dalen wanneer het mogelijk is psychische stoornissen te voorkomen of wanneer de nadelige effecten van deze stoornissen volledig zouden kunnen worden weggenomen. Dit betekent dat op dit terrein grote kansen liggen voor suÔcidepreventie, een van de actuele aandachtspunten van het ministerie van VWS. Op 13 en 14 maart wordt een werkconferentie gehouden, waarin onderzoekers, hulpverleners en beleidsmakers de koppen bij elkaar steken om kennis te delen en concrete verbeterpunten voor suÔcidepreventie te formuleren. Ook meer onderzoek naar welke interventies effectief zijn op dit gebied is van belang, omdat suÔcidegedachten en suÔcidepogingen uitingen zijn van ernstig lijden en mensen met deze gedachten en pogingen een sterk verhoogde kans hebben om daadwerkelijk suÔcide te plegen.

Bron: Trimbos instituut


Van patiŽnteigen bloed kan via centrifugatie een gel gemaakt worden die rijk is aan groeifactoren en witte bloedcellen

Deze gel wordt aangebracht tijdens operaties om groeifactoren in het wondgebied achter te laten, waardoor de wond- en botgenezing sneller plaatsvindt. Tevens lijkt het erop dat deze gel een antibacterieel effect heeft. In zijn promotieonderzoek ging Everts op zoek naar basisinformatie over deze gel omdat eerder in klinisch en empirisch onderzoek naar de doeltreffendheid strijdige gegevens werden gerapporteerd. Een goed begrip van de juiste bereidingstechnieken en toepassingsmethoden van groeifactoren is absoluut noodzakelijk. Peter Everts promoveert op 1 maart aan de Universiteit Utrecht.


Meer zorg nodig voor psychiatrische patienten in inloophuizen

Laagdrempelige opvanginitiatieven van kerk- en buurtwerk, inloophuizen, drugs- en
straatpastoraat worden in toenemende mate gebruikt door psychisch kwetsbare mensen. Bij
de helft van de onderzochte voorzieningen vormt deze groep de overgrote meerderheid van
het totaal aantal bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek dat onder auspiciŽn van
Kerk in Actie is uitgevoerd onder 20 opvangplekken. Kwetsbare mensen zijn steeds meer
'psychisch kwetsbare mensen'. Het onderzoeksrapport wordt vrijdag 2 maart gepresenteerd
tijdens een bijeenkomst in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht.

De groep mensen met een psychische handicap bepaalt steeds meer de sfeer en het klimaat in
de opvanginitiatieven. Soms blijven daardoor andere bezoekers weg omdat ze zich minder
thuis voelen. Medewerkers en vrijwilligers krijgen steeds meer te maken met lastige
situaties. Het gevolg is dat er of strengere regels ten aanzien van de onderlinge omgang
en het gebruik van genotsmiddelen worden vastgesteld of juist amper regels worden
opgelegd om drempeloze opvang te realiseren.

Centrale aanbeveling van het onderzoek is dat er zowel binnen als buiten de
opvangvoorzieningen meer aandacht voor deze groep kwetsbaren nodig is die het niet lijkt
te redden in de steeds individualistischer maatschappij. Er is meer geld nodig voor
professionele ondersteuning, de aanstelling van extra beroepskrachten en voor
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers in de opvangcentra. Daarnaast moet de
overheid zorgen voor meer gespecialiseerde vormen van hulpverlening en opvang zodat de
bestaande initiatieven worden ontlast.

Veel inloophuizen zijn eigenlijk niet voldoende toegerust om psychisch kwetsbare mensen op
te vangen. Er is onvoldoende deskundigheid aanwezig om echt iets voor ze te kunnen doen.
De opvangcentra komen steeds minder toe aan waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn: er in
principe zijn voor iedereen die behoefte heeft om samen met anderen 'een bakkie te doen'
en zo een stukje buurtgemeenschap te bieden.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat initiatieven met een betaalde beroepskracht
er beter in slagen om mensen met een psychische handicap te betrekken bij hun
activiteiten, hen aandacht te geven en op te vangen. Deze taak wordt steeds moeilijker
gezien de veranderende samenstelling van de bezoekersgroep. Alle initiatieven hebben
contact met de GGZ vooral voor het inwinnen van advies bij de omgang met deze doelgroep.

Volgens de onderzoekers moeten de verantwoordelijke instellingen meer samenwerken om de
deelname van mensen met een psychische handicap aan de samenleving te bevorderen. De
kerken en in het bijzonder de diaconieŽn kunnen de belangen behartigen van psychisch
kwetsbare mensen bij politiek en maatschappelijke organisaties.

In Nederland zijn in totaal zo'n 180 laagdrempelige opvangvoorzieningen: 60 kerk- en
buurtprojecten die bij het netwerk Urban Mission (NUM) zijn aangesloten, 140 in- en
aanloophuizen die in het Inloopcentra Beraad (ICB) participeren en 13 drugs- en
straatpastoraten van het Landelijk Oecumenisch Netwerk Drugspastoraat (LOND). Geleidelijk
aan kwamen er steeds meer signalen dat de bezoekersgroep veranderde. Doel van het
onderzoek was om de gevolgen van deze verandering in kaart te brengen en te zien hoe de
verschillende opvanginitiatieven hierop reageerden. Het onderzoek is een gezamenlijk
initiatief van het ICB, LOND, NUM en Kerk in Actie.


Simpele blaastest toont longkanker aan

Een eenvoudige blaastest kan in bepaalde gevallen longkanker aantonen, zelfs in vroege stadia van de ziekte. Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een apparaatje dat in driekwart van de gevallen de juiste diagnose stelde, aldus persbureau Reuters.

http://www.nursing.nl/tsnu/nursing.portal/enc/_nfpb/true/ts_portlet_news_5_actionOverride/


Ernstige bijwerking astmamiddel Xolair

De Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA waarschuwt voor een ernstige bijwerking van het middel omalizumab (merknaam Xolair) tegen astma. Diverse patiŽnten kregen na een injectie met het middel een ernstige vaatverwijdingsshock. Dat dit binnen twee uur kan gebeuren, was al bekend. Nieuw is dat de levensbedreigende shock ook pas na 24 uur of later kan optreden.

http://www.refdag.nl/artikel/1293109/Ernstige+bijwerking+astmamiddel+Xolair.html


Koud douchen niet populair

Uit een enquÍte op nutscode.nl onder 500 mensen blijkt dat circa 93% bij voorkeur een warme douche neemt, 4% een wisseldouche en 3% een koude douche. Het nemen van een koude of frisse douche thuis is dus niet echt populair. Als deze verhouding klopt, zouden er echter landelijk meer dan een miljoen mensen regelmatig en frisse douche nemen. De conclusies zijn opmerkelijk omdat sauna- en kuuroordbezoek, waar vaak wordt aangeraden het badritueel fris te eindigen om het lichaam af te koelen, de laatste jaren sterk aan populariteit toeneemt.

Nutscode is een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in thermoregulatie en energie-efficiŽncy. De resultaten zijn afkomstig uit een enquete die recentelijk werd gehouden onder bezoekers van site www.nutscode.nl. De 500 respondenten werkten spontaan mee aan deze enquÍte. Hoewel de bezoekers niet representatief zijn voor de hele bevolking, geeft het toch een goede indruk in variatie.

Koud douchen is lastig te onderzoeken omdat de beleving als zodanig zeer persoonlijk is en sterk afhankelijk van fysieke en geestelijke kenmerken. Een douche van 20 of 25 graden wordt door verschillende mensen verschillend ervaren. Het water dat in de winter uit de koude kraan komt is, net als het grondwater, bovendien een paar graden kouder dan het koude water dat in de zomer uit de koude kraan komt. Zo is het nemen van een koude douche in de winter ook ťcht kouder dan een koude douche in de zomer.

Hoewel er bij de Nederlandse GGD's en zorgverzekeraars weinig over bekend lijkt te zijn, worden op gespecialiseerde websites mensen met vaatproblemen overigens aangeraden voordat zij koude douches gaan nemen eerst een huisarts te raadplegen. Koude als onderdeel van bad- en doucherituelen kent een lange geschiedenis, het was al te vinden in oude Romeinse badhuizen in de vorm van het "Frigidarium", bij eeuwenoude martial-arts vormen was het onderdeel van het trainingsprogramma.

In het Nutscode-onderzoek lijkt er verder een relatie te zijn tussen een lage douchetemperatuur en lage kamertemperatuur. De als prettig ervaren kamerthermostaatinstelling bleek eveneens sterk persoongebonden, 20 graden is de meest voorkomende instelling, lager dan 18 en hoger dan 22 graden komt echter ook regelmatig voor. De slaapvertrekken werden in 23% van de huishoudens verwarmd. In recentelijk Amsterdams onderzoek werd een relatie gelegd tussen obesitas en de kamertemperatuur. Of er een relatie is tussen douchetemperatuur en obesitas is niet meegenomen in de Nutscode-enquÍte. Ook is niet gekeken naar mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

www.nutscode.nl


Reaktie lezers

Dag Ron en andere medewerkers,

Omdat een goede vriend van mij werd geconfronteerd met kanker ben ik al weer een tijd op het internet aan het speuren naar methoden om het leven van een kankerpatient meer kwaliteit te geven. Sinds ik deze site raadpleeg hoef ik eigenlijk niet meer te surfen. Ik vind alles wat ik weten wil en meer dan dat. Ik beschouw dit als een grote meerwaarde voor ons aller gezondheid en het behoud daarvan. Ik kan mij voorstellen, dat bij al het werk dat jullie daar van hebben een extra waardering welkom is. Ik en met mij meerdere mensen in mijn direkte omgeving zijn jullie enorm dankbaar dat al deze informatie belangeloos aan ons wordt aangeboden. De site is voor mij een absolute topper en mijn waardering is dan ook groot. Ik hoop, dat jullie dit voorzieningsniveau vol zullen houden.

Succes!

Paul Allebrandi

 

01 mar


Uitnodiging aan alle niet-Nederlanders !

Fonteine.com van alle nationaliteiten voor alle nationaliteiten.

Voeding, Gezondheid en milieu, dat interesseert toch iedereen ?

Waar U zich ook bevindt op onze Planeet, deel Uw kennis en cultuur met alle lezers en geloof me, fonteine.com wordt wereldwijd gelezen ! Van Zambia, via Dubai, Korea, Japan, Hong Kong, Mauritius, naar de EU, Turkije, de VS, Canada en CaliforniŽ. Stuur Uw informatie over voeding, voedingsgebruiken en tradities, huismiddeltjes, geneeswijzen, recepten, milieuzaken naar ugamedia@wirehub.nl

Vertel Uw niet-Nederlandse buren, kennissen over deze uitnodiging !

ņ bientŰt !

xxx, vrijwillige redactie fonteine.com


Prikkeling enkelzenuw tegen incontinentie

Een bepaalde vorm van incontinentie kan worden opgelost door de zenuw in de enkel te stimuleren. Een naaldje dat een elektrische puls afgeeft, moet de aandrang tot plassen dan overstemmen. Dat stelt uroloog Michael van Balken op grond van het onderzoek, waarop hij vrijdag aan het VU medisch centrum in Amsterdam promoveert. De stimulatie beÔnvloedt foute signalen vanuit de blaas en na een aantal behandelingen behoren incontinentieproblemen tot het verleden, zegt Van Balken.

http://www.nu.nl/news/991957/83/rss/%27Prikkeling_enkelzenuw_tegen_incontinentie%27.html


Jaarlijks 94.000 zelfmoordpogingen

Jaarlijks proberen 94.000 mensen zelfmoord te plegen. Verder zitten 410.000 mensen zo in de put dat zij aan zelfmoord denken. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Trimbos-instituut woensdag bekend heeft gemaakt.
Per jaar slagen 1600 Nederlanders erin zichzelf van het leven te beroven.

Volgens het instituut waren de cijfers over de zelfmoordpogingen en -gedachten tot nu toe niet bekend. Mensen met een psychische stoornis hebben negen maal zoveel kans om een zelfmoordpoging te doen en lopen elf maal zoveel risico op zelfmoordgedachten.

Het zijn vooral bewoners van de grote steden, vaak zonder baan en met een laag inkomen, voor wie zelfmoord een optie is. Ze hebben ook vaker dan anderen erge gebeurtenissen meegemaakt, zijn labieler, ondervinden
minder steun uit hun omgeving en hebben al eerder te kampen gehad met angststoornissen of overmatig drankgebruik.

Preventie

Het Trimbos-instituut benadrukt het belang van suÔcidepreventie omdat het aantal mensen dat zelfmoord probeert te plegen met 22 procent kan dalen als de psychische kwalen voorkomen kunnen worden of de nadelige gevolgen teniet kunnen worden gedaan. Er zouden dan ook 42 procent minder mensen zijn die spelen met de gedachte zelfmoord te plegen.

De resultaten van het Nemesis-onderzoek naar psychische problemen bij Nederlanders tussen 18 en 64 jaar staan in het rapport SuÔcidaliteit in de algemene bevolking: gedachten en pogingen. Het Trimbos-Instituut
heeft dit gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

http://www.nu.nl/news/991840/87/rss/Jaarlijks_94.000_zelfmoordpogingen.html

Ben


TU Delft ontwerpt speelgoed voor taalontwikkeling autistische kinderen

Helma van Rijn heeft speelgoed ontwikkeld waarmee autistische kinderen op een nieuwe manier woordjes kunnen leren. Ze studeerde hier onlangs op af aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft.

In haar afstudeerproject heeft Helma van Rijn zich gericht op taalontwikkeling bij autistische kinderen. Ze heeft speelgoed ontworpen en getest waarmee autistische kinderen kunnen worden geholpen in hun taalontwikkeling, meer specifiek in het leren van woordjes.Dit elektronische speelgoed, LINKX genoemd, bestaat uit blokken die de kinderen tegen een bepaald voorwerp moeten plaatsen. Deze voorwerpen,
bijvoorbeeld een tafel of een raam, zijn voorzien van een elektronisch apparaatje met een bepaalde kleur. Als de kinderen een blok tegen zo'n voorwerp plaatsen, licht het blok op in dezelfde kleur als het voorwerp
en hoort het kind het woord dat bij het voorwerp hoort (dit woord is eerder ingesproken door de ouders).

Van Rijn heeft deze nieuwe manier van woordjes leren met autistische kinderen (3-5 jaar) getest. Ouders en begeleiders van de autistische kinderen bleken erg enthousiast over LINKX. Nog belangrijker: de
kinderen bleken er inderdaad woordjes van te leren, al is het nog te vroeg voor definitieve conclusies over het effect van het speelgoed op lange termijn. De projectgroep waarvoor Van Rijn het speelgoed ontworpen
heeft, wil het speelgoed, na verdere testen, opnemen in zijn productpakket.

Van Rijn: 'Het belangrijkste is dat ik me eerst goed heb ingeleefd in deze kinderen en van daaruit een ontwerp heb gemaakt. En dat ik daarbij intensief met de ouders heb samengewerkt, omdat zij de experts zijn op
het gebied van autistische kinderen.'De aanpak in dit ontwerp is een breuk met de meest gangbare methoden.
Daarin worden kinderen bij het leren van taal veelal achter de computer gezet. De methode van Van Rijn speelt zich duidelijk in de echte wereld af.

Van Rijn is van plan haar afstudeeronderwerp breder te trekken en te gaan promoveren aan de TU Delft op het onderwerp 'ontwerpen voor moeilijk bereikbare groepen'. Volgens afstudeerdocent prof. Pieter Jan
Stappers hebben productontwerpers tegenwoordig weinig gevoel voor deze groepen waardoor er veel misverstanden en problemen optreden, bijvoorbeeld bij het gebruik van telefoons door ouderen.

Ben


Verbod op McDonald's in strijd tegen diabetes

http://www.ad.nl/buitenland/article1132728.ece

xxx


Onze voorvaderen waren geen melkdrinkers

De eerste mensen die Europa bewoonden, consumeerden geen melk. Deze informatie is te halen uit de DNA-analyse van botten daterend uit vroegere tijden, die aantonen dat het gen, wat ons de mogelijkheid geeft melk te verteren, absent was.

Joachim Burger " Absence of the lactase-persistence-associated allele in early Neolithic " Proceedings of the National Academy of Sciences' between 26 February and 2 March

http://www.lanutrition.fr/Nos-ancÍtres-n-ťtaient-pas-des-buveurs-de-lait-a-1410.html

xxx


Voedingssupplementen met vitamine A en E verhogen het risico op de dood

Het gebruiken van supplementen van vitamine A, E en bÍta-carotŤne zou het risico op overlijden kunnen vergroten, aldus een analyse van de resultaten van diverse onderzoeken die dinsdag gepubliceerd zijn in het < Journal of the American Medical Association (JAMA) >

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Les_complements_de_vitamines_A_
et_E_augmenteraient_les_risques_de_mortalite.htm?idrub=15&xml=070227224455.xedmt4aj.xml

xxx


Koeweit: 20 gevallen van vogelgriep gedetecteerd op vogels en ander gevogelte

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Koweit__20_cas_de_grippe_aviaire_
detectes_sur_des_oiseaux_et_des_volailles.htm?idrub=15&xml=070225160311.muuzqa1z.xml

xxx


Nogmaals: Gezondheidswaarschuwingen op voedingsartikelen, volop in het nieuws in Frankrijk

Bekijk de winkelkar, dat eten de meesten….en ze vinden het vreemd dat ze klachten krijgen, vandaar dat onze ziektekostenverzekeringen qua prijs de pan uitrijzen ! En waar je gezond van wordt, dat verzekeren ze niet ! Welke verzekeraar durft het aan om in het belang van de bevolking de voedingsindustrie verantwoordelijk te stellen ? De verzekeraar is er toch om ons te helpen ? Misschien begrijp ik het nog niet zo goed …..Begrijpt U het nog ?

http://www.tv5.org/TV5Site/info/sommaire-15-medecine.htm : bekijk de winkelkar !

xxx


Uw rechten als patiŽnt

Elke medische behandeling is in feite gebaseerd op een overeenkomst tussen twee gelijkwaardige partijen: de patiŽnt en de behandelaar. Helaas bent u als patiŽnt in de praktijk nogal afhankelijk van artsen en andere hulpverleners. Daarom zijn uw patiŽntenrechten vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zo moet een hulpverlener u goed informeren over de aard van uw aandoening en over de behandeling die hij in gedachten heeft. Hij mag u over het algemeen niet behandelen zonder uw toestemming. U hebt bovendien recht op inzage in uw medische dossier en op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

http://www.handicap.nl/index.html?/wetten/7-1%20WGBO.htm

xxx


Jicht geen bijwerking plaspillen

PatiŽnten krijgen geen jicht door het gebruik van plaspillen, die zij slikken wegens hoge bloeddruk of hart- en vaatklachten. Tot nu toe werd algemeen aangenomen dat jicht een bijwerking kon zijn van de plaspillen. Dat staat zelfs op bijsluiters bij de pillen vermeld. Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem hebben echter aangetoond dat het optreden van jicht alles te maken heeft met de klachten waarvoor patiŽnten de plaspillen slikken. Niet het medicijn, maar de aandoening veroorzaakt dus jicht, schrijven de onderzoekers deze week in het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

http://medischcontact.artsennet.nl/content/mc/news/38844663/

Ben


30 % van de Italiaanse mannen hebben problemen in bed !

1 op de 2 18-jarigen hebben kans op onvruchtbaarheid door ziekte en overdraagbare seksuele aandoeningen. Maar ook het milieu, straling, hormonen en pesticiden veroorzaken dit probleem steeds vaker.

Voor de Italiaans lezende fonteine.com bezoekers: bekijk en beluister de video via onderstaande link":

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/02_Febbraio/27/salue_uomo.shtml

xxx


Al Gore, roomser dan de paus?

Gisteren het bericht in de krant dat Al Gore zelf meer energie is gaan gebruiken sinds hij is begonnen met zijn energie besparingscampagne om onze planeet te redden. Deze man is een ras politicus, het volk zeggen dat ze zuiniger aan moeten doen en zelf daar boven staan en 10 keer meer energie gebruiken dan de gemiddelde Amerikaan. Verbeter de wereld en begin bij jezelf...

Lijkt verdacht veel op die affaires zoals die 3VO man die als een bezetene door het verkeer reed en werd betrapt, of energie mannetjes die over de rug van de consumenten, waaronder veel ouderen die wat meer moeten stoken omdat ze het toch al sneller koud hebben hun zakken vullen.

En dan hebben we nog het Unilever Voedingscentrum dat mooie "ik kies bewust" logo's plakt op produkten van de industrie, te triest voor woorden en weer goed voorbeeld van de ware aard van dit industrievriendelijke   beestje. Waar dit logo echt hoort? Gewoon op de voordeur van elke groentewinkel, reformwinkel en verse viswinkel maar niet op surrogaat eten van de lopende band.

Ik kies ook bewust... maar voor echt natuurlijk eten !  

Ron


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats