weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

07 juni


Goede bronnen van vezels

Kokosmeel, 1 lepel - 10g
Pruimen (1/2 kop) - 8g
Linzen (1/2 kop) - 7.8g
Lijnzaad, gebroken (2 lepels) - 7g
Kikkererwten (1/2 kop) - 6.2g
Gedroogde vijgen (1/4 kop) - 6g
Nierbonen - 5.6g
Spinazie, rauw (1 kop) - 4.3g
Peer - 4g
Appel - 4g
Banaan - 4g

Vezels spelen een belangrijke rol bij het verminderen van overgewicht (langere verzadiging) en het remmen van kanker en hart- en vaatziekten.

Oplosbare vezels (havermout, gerst, nierbonen, psyllium etc) vormen een soort gel in je darmen die de suikers (koolhydraten) afremmen maar ook cholesterol absorbeert. Niet oplosbare vezels (tarwe, volle granen, veel groenten, schillen van fruit) zorgen weer voor extra volume in je stoelgang doordat ze ook nog eens veel water absorberen. Drink je in dat geval te weinig dan kan dit weer voor verstopping zorgen.

Per dag zou je 25-30 gram vezels moeten eten, de meeste mensen komen niet verder dan 10-15 gram per dag. In Amerika gaan ze nog een stapje verder met het 35gram vezeldieet.

Ron


Eindelijk gerechtigheid !

Mayta Sickesz is gťťn kwakzalver!' De Vereniging tegen de Kwakzalverij, een radicaal artsenonderonsje dat de geneeskunde in Nederland probeert te zuiveren van Šlle 'alternatieve smetten', mag deze 84-jarige Haagse orthomanueel arts niet langer zů noemen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/65049821/_Eindelijk_gerechtigheid_.html

 

Enkele artikelen mbt deze arts:


Osteopathic medicine
http://www.orthomanual-medicine.com/tekst5.html
written with E.B. Bongartz and published in Dutch in Ned. T. Geneesk. 1989:133, No. 18


A relationship between bodyweight and low-back dysbalance: a prospective study
http://www.orthomanual-medicine.com/tekst1.html
published in Dutch in 1993 in 'Arts en Alternatief'Correlation between organ dysfunctions and vertebral displacements
http://www.orthomanual-medicine.com/tekst2.html
published in Dutch in 1994 in the 'Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde'


The "high neck" syndrome
http://www.orthomanual-medicine.com/tekst3.html
published in Dutch on 15 March 1999 in the 'Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde'


Het hoge nek syndroom
http://www.orthomanual-medicine.com/tekst4.html
gepubliceerd in het 'Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde' van 15 maart 1999


Minder vrouwen aan de pil

Sinds begin 2000 is het pilgebruik onder Nederlandse vrouwen gestaag afgenomen. In 2006 slikte 37 procent van de vrouwen tussen de 16 en 49 jaar de anticonceptiepil. In 2000 deed nog 43 procent dat. Vooral bij vrouwen van 30 tot en met 39 jaar oud nam het pilgebruik af, van 42 procent in 2000 naar 32 procent in 2006. Ook bij de groep 20-29-jarige vrouwen is een kleine afname te zien van het gebruik van de pil. Toch blijft de anticonceptiepil in deze groep een populair voorbehoedmiddel: bijna 60 procent van de vrouwelijke twintigers gebruikte de pil. Van de jonge vrouwen (16-19 jaar) slikte de helft de pil.

Bron: CBS


Artsen en ziekenhuizen op Rode Lijst

Invoer wetsartikel Vertel & Herstel medische fouten noodzakelijk

Op 12 juni 2007 organiseert de Inspectie Gezondheidszorg met diverse medische en verpleegkundige beroepsorganisaties het vierde symposium over patiŽntveiligheid. Rode draad van deze dag is het voorkomen van vermijdbare schade door medisch handelen, door het toepassen van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS).  PatiŽntveiligheid en het VMS worden echter ten onrechte uitsluitend gerelateerd aan toekomstig medisch handelen. De huidige groep slachtoffers van medische fouten, ontstaan door een gebrek aan patiŽntveiligheid in het verleden, wordt volledig doodgezwegen en adequate informatie en medische hulp geweigerd.

SIN-NL ziet zich genoodzaakt om de stem van de slachtoffers te laten horen. Artsen informeren vaak slachtoffers niet over medische fouten (oratie Legemaate, 2006) en weigeren hen adequate vervolgdiagnostiek en behandeling te geven (Florenz, 2006). Hierdoor ontstaat aanzienlijke schade en leed voor het slachtoffer of zijn/haar familie of nabestaanden. Let wel, deze schade kan vermeden worden! Het betreft duizenden slachtoffers per jaar. Het weigeren van eerlijke informatie en herstelbehandeling is in strijd met de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO).

SIN-NL publiceert de “Rode lijst gezondheidszorg” met namen van hen die in strijd met de WGBO handelen. Deze lijst is zorgvuldig samengesteld op basis van objectieve informatie. Het betreft zowel individuele artsen, leden van Raden van Bestuur, ziekenhuizen en organisaties, op het gebied van gezondheidszorg die aantoonbaar weigeren om slachtoffers van medische fouten, eerlijk te informeren en adequaat te behandelen c.q. beleid op dit gebied te ontwikkelen, uit te voeren, te controleren en sancties op te leggen. Het betreft het topje van de ijsberg. Aanvulling is mogelijk na aanmelding: bij info@sin-nl.org.

SIN-NL bepleit invoering van het “Vertel en Herstel principe”[1] bij wet als nadere uitwerking van verplichtingen uit de WGBO. Dit voorstel, zie hieronder is gebaseerd op het Harvard Consensus Rapport
(2006), “When things go wrong, responding to adverse events”. De essentie van deze wettelijke bepaling komt neer op het volgende:

- eerlijke en open informatie en uitleg wat er gebeurd is;
- vervolgdiagnostiek ter vaststelling van de huidige situatie en de schade van de fout;
- adequate herstelbehandeling ter beperking of herstel van de schade;
- registratie en onderzoek van de fout alsmede preventie ter herhaling: leren van fouten.

Het thema van deze vierde IGZ conferentie over patiŽntveiligheid is “Voorkom schade, werk veilig”. Door na een medische fout direct eerlijk te zijn en goede herstelbehandeling ter beperking van de schade van de medische fout te realiseren, wordt onnodige pijn en invaliditeit, dus schade aan duizenden medemensen voorkomen.

Vertel en herstel! Vertel en herstel! Vertel en herstel!

Sophie Hankes
Voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland

http://www.sin-nl.org/vertelherstel.pdf


Opsporing verzocht

In het toilet van de Mc Donalds in Amersfoort-Noord is donderdagavond 17 mei 2007 (Hemelvaarsdag) een jongetje onzedelijk betast door een tot nu toe onbekende man. De politie zoekt die man en vraagt uw medewerking.

pedo.gif (23557 bytes)

http://www.politie.nl/utrecht/opsporing/060606.asp


Riagg mag patiŽnten in Marokko helpen

Riagg Rijnmond overtreedt geen wetten door in de zomervakantie twee medewerkers in het Marokkaanse Rifgebergte patiŽnten te laten behandelen. Tot die conclusie komt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een onderzoek, schrijft het AD woensdag.

http://www.nu.nl/news/1103017/10/rss/Riagg_mag_pati%EBnten_in_Marokko_helpen.html


Meer naar de specialist

In 2006, het eerste jaar van het nieuwe zorgstelsel, bezochten meer Nederlanders de specialist. Ook waren er meer Nederlanders die medicijnen gebruikten. Het aantal bezoeken aan de huisarts veranderde niet.

Voormalig particulier verzekerden vaker naar de specialist
Het aantal bezoeken aan de specialist is vorig jaar toegenomen vergeleken met de periode 2001–2005. Vooral voormalig particulier verzekerden gingen meer naar de specialist, van gemiddeld anderhalf keer naar bijna twee keer per jaar. Daarmee is het verschil dat bestond tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden, veel kleiner geworden. De toename komt mogelijk doordat particulier verzekerden in het nieuwe stelsel minder vaak voor een eigen risico hebben gekozen, waardoor zij de rekeningen niet meer deels zelf hoeven te betalen. Dat zij daarmee hun no-claim aanspreken, weegt blijkbaar minder zwaar.

Meer mensen aan medicijnen
In 2006 nam het medicijngebruik toe. Meer mensen kregen medicijnen voorgeschreven door een huisarts of specialist. Maar ook kochten meer mensen zelf medicijnen bij apotheek of drogist zonder recept, bijvoorbeeld pijnstillers of laxeermiddelen. Deze zelfzorgmedicijnen worden sinds januari 2004 niet meer vergoed, ook al worden ze door de huisarts voorgeschreven.

Het percentage mensen dat medicijnen gebruikt ligt bij voormalig ziekenfondsverzekerden hoger dan bij voormalig particulier verzekerden. Dit komt omdat onder de eerste groep relatief veel ouderen en minder gezonden waren.

Bron: CBS


Milieubeweging en vakbonden lanceren klimaatplan

Vandaag presenteren de milieuorganisaties en vakbonden gezamenlijk een plan voor een
haalbaar, goedkoop ťn effectief klimaatbeleid aan het Kabinet en de samenleving.
Green4sure - Hťt Groene Energieplan geeft aan hoe de ambitieuze klimaatdoelen
gehaald kunnen worden tegen de laagste kosten. Minister Cramer neemt het rapport in
ontvangst. Op de pier van Scheveningen -symbool voor de stijgende waterspiegel ťn
de kracht van de Noordzee - wordt het plan aangeboden door de initiatiefnemende
organisaties: Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Wereld Natuur Fonds,
FNV-Vakcentrale en ABVAKABO-FNV.

Green4sure is een breed en samenhangend pakket van marktgerichte instrumenten. Deze nemen
de klimaatdoelen als uitgangspunt en laten bedrijven en consumenten vrij in de keuze voor
de maatregelen die het beste bij ze passen. De marktgerichte instrumenten van Green4sure
stimuleren innovatie, belonen creatief ondernemerschap en houden de keuzevrijheid van
bedrijven en consumenten in stand. Green4sure is niet vrijblijvend: Šlle
vervuilers gaan betalen; wie bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot wordt
beloond.

Laagste kosten
Een Klimaatwet vormt de kern van het pakket. Deze wet legt vast hoeveel CO2 er in
Nederland jaarlijks de lucht in mag. Dit Nationale Klimaatbudget daalt geleidelijk: in
2020 is het 30% lager en in 2030 is het 50% van de uitstoot in 1990. Het totale
klimaatbudget wordt onderverdeeld in drie budgetten voor verschillende economische
sectoren, vergelijkbaar met het huidige Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS).
Ondersteunende instrumenten (energienormen, groenfondsen, nieuwe nutsvoorzieningen)
helpen bedrijven en consumenten om op een betaalbare wijze hun CO2-uitstoot te
verminderen. Tot slot zorgt een aantal tijdelijke instrumenten (wetten,
subsidieregelingen) ervoor dat de emissiereductie snel op gang komt, ook als de lange
termijn-instrumenten nog in ontwikkeling zijn.
De aanpak met CO2-budgetten maakt de klimaatdoelen bereikbaar tegen lagere kosten dan met
andere instrumenten. Dat bleek ook uit eerder onderzoek van de Algemene EnergieRaad
(AER).

Roep om kabinetsbeleid
De milieuorganisaties en vakbonden vragen minister Cramer een aantal instrumenten uit
Green4sure zo snel mogelijk in het overheidsbeleid een plaats te geven:
1. Klimaatwet: Nederland moet, net als Engeland, een Klimaatwet invoeren die het doel van
30% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen vastlegt.
2. Een verbeterde MEP-subsidieregeling voor duurzame energie (een tijdelijk instrument dat
van kracht blijft tot de klimaatbudgetten van kracht worden)
3. Invoering van een Nederlands klimaatbudget voor woningen en andere gebouwen, waarvan de
CO2-emissierechten door energiebedrijven gekocht en beheerd worden.
4. Invoeren van energie-efficiency- of CO2-normen voor woningen en samen met een kopgroep
van Europese landen werken aan de invoering van Europese normen voor apparaten en
voertuigen.

5. Bestaande belastingen en accijns maximaal differentiŽren naar CO2-uitstoot zodat
koplopers beloond worden en achterblijvers relatief veel betalen.
6. Een regeling dat nieuwe energiecentrales zo weinig mogelijk CO2 mogen uitstoten; niet
meer dan de huidige schoonste gascentrales.

Effecten van Green4sure
De Nederlandse overheid heeft een ambitieuze klimaatdoelstelling: 30% minder CO2 en andere
broeikasgassen in 2020. Green4sure omarmt die ťn kijkt nog tien jaar verder: 50%
minder broeikasgassen in 2030.
Toepassing van Green4sure heeft de volgende effecten:
1. 30% minder uitstoot van CO2 in 2020 (het kabinetsdoel)
2. 50% minder uitstoot van CO2 in 2030
3. Vermindering van de afhankelijkheid van olie, gas en kolen met 20% en daardoor
vermindering van de afhankelijkheid van importen uit politiek instabiele regio's
4. Toename van de werkgelegenheid tot 2030 (vergeleken met het referentiescenario)
5. Verbetering van de luchtkwaliteit (lagere uitstoot van SO2, NOx en fijn stof)

Betaalbaar
De kosten die verbonden zijn aan het plan bedragen circa 4 miljard euro per jaar. De
Engelse econoom Nicolas Stern heeft berekend dat grote klimaatveranderingen meer kosten
dan het voorkomen ervan. Hierbij moet aangetekend worden dat de welvaart met Green4sure
gewoon blijft stijgen. Een modaal inkomen stijgt bij uitvoering van Green4sure tot 2030
met 48%, zonder extra klimaatbeleid is dat 50%.

www.green4sure.nl


Is de Nederlandse gezondheidszorg goed en betrouwbaar ?

Lees meer:

http://www.sin-nl.org/rodelijst/rodelijstlist.php

xxx

Zie ook opmerkingen: fonteine.com > Even bij stil staan en Emigreren ?


Canada : Meer Ritalin bij kinderen van gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders zitten 2 x vaker onder de Ritalin, een behandeling tegen overactiviteit, dan kinderen met niet-gescheiden ouders. Dat suggereert een studie gepubliceerd in het Canadian Medical Association Journal. Om tot dit resultaat te komen heeft Lisa A. Strohschein en haar medewerkers van de universiteit van Alberta (Edmonton, Canada) de gegevens gebruikt van een nationaal onderzoek bij 13 000 families; 4784 kinderen van 2 - 7 jaar oud zijn gevolgd in 1994. Verontrustende resultaten.

Lisa A. Strohschein, Prevalence of methylphenidate use among Canadian children following parental divorce CMAJ o June 5, 2007; 176 (12).

http://www.lanutrition.fr/Plus-de-Ritaline-chez-les-enfants-de-divorcťs-a-1630.html

xxx


Finland : Mannelijke rokers hebben meer kans op een depressie

Rokers, opgepast ! Tabak kan de mentale gezondheid beÔnvloeden. Grote rokers zouden meer risico lopen te gaan lijden aan een depressie, vooral mannen ! Tabak is gevaarlijk voor de gezondheid/ Het valt de ademhalingswegen aan, het verzwakt het hart, het vermeervoudigt het risico op kanker….en de lijst is nog veel langer. Finland volgt de volgende palmares toe: depressie, maar alleen bij mannen. Tot slot nog goed nieuws : het is nooit te laat te stoppen met roken. Diegenen die zijn gestopt sinds lange tijd hebben hetzelfde zwakke risico te gaan lijden aan een eventuele depressie dan diegenen die nooit hebben gerookt.

Rťfťrence : Korhonen T., Smoking behaviour as a predictor of depression among Finnish men and women: a prospective cohort study of adult twins, Psychological Medicine, 37(5):705-715,, May 2007

http://www.lanutrition.fr/Les-fumeurs-plus-ŗ-risque-de-dťpression-n-1622.html

xxx


Massage meer effect dan relaxatie

Volgens onderzoekers van de Universiteit van South Caroline (USA) zou massothťrapie een goed middel zijn voor oudere mensen om de wanhoop te voorkomen die vaak veroorzaakt wordt door spanning, onrust en depressie.

1. Sharpe PA, et al. A randomised study of the effects of massage therapy compared to guided relaxation on well-being and stress perception among older adults, Complement Ther Med (2007), [Sous-presse, pas encore rťpertoriť dans Medline au 3 juin 2007]

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2007060543

xxx


China: een miljoen SMS stopt de constructie van een vervuilende chemische fabriek

Vandaag de dag passeren in China de protesten via de mobiele telefoon, geen pleinen meer met demonstrerende studenten maar de SMS doet het protestwerk. Het idee kwam van een boer die de inwoners van het eiland Xiamen (Fujian) ervan overtuigd heeft dat de bouw van een destructieve chemische fabriek gestopt diende te worden. Deze bouw zou de lokale agrarische cultuur en bevolking kapot hebben gemaakt. Groot was het succes toen de lokale overheid bedolven werd door een miljoen SMS. Het project, kosten 600.000 euro, is geblokkeerd door het overduidelijke manifest van de bevolking, deelt de publicatie van de overheidspers van Xinhua me.

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B0ecbf18BCBVRsIJ40F81

xxx


Canada, Toronto :TV: hoe meer je je vermaakt, hoe meer je eet !

Een onderzoek wijst wederom naar het kleine scherm : afleiding leidt tot meer eten ! De TV is vijand Nummer 1 van het gewicht: wie eet voor de TV loopt het risico 44 % meer te eten dan aan tafel zonder TV. Alan Hirsch, neuroloog en directeur van een kliniek in Chicago vermeldt deze feiten.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/06_Giugno/04/televisione_alimentazione.shtml

xxx


Frankrijk: 8 van de 10 inwoners heeft last van een gezondheidsprobleem

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Huit_Francais_sur_dix_declarent_souffrir_d_au_
moins_un_trouble_de_sante.htm?idrub=15&xml=070605172426.z9580kfm.xml

xxx


Vervuiling: de Mediteranee onder druk door het toerisme

1 op de 3 toeristen verblijft aan deze kust, onthult een persbericht van het WereldNatuurFonds aan de vooravond van de WereldOceaanDag, 8 juni 2007.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Pollutions__tourisme__la_Mediterranee_
sous_pression.htm?idrub=14&xml=070606045937.vn9khnpz.xml

xxx


 

 

06 juni


Fundamentalistische antikwak club krijgt eindelijk tegengas

Het hof in Amsterdam heeft besloten dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) een orthomanueel arts geen kwakzalver mag noemen.

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2007/
06_juni/05/binnenland/0605_1020_term_kwakzalver_mag_niet.xml

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article432501.ece/Hof_tikt_
Vereniging_tegen_Kwakzalverij_op_de_vingers

 

Hoog tijd dat dit clubje van medische fundamentalisten wat tegengas krijgt. In plaats dan men de rol van voeding bij gezondheid serieus neemt is men gefixeerd om andersdenkenden die geen oogkleppen op hebben te bestempelen tot kwakzalvers. Zelfs wetenschappers die serieus onderzoek doen naar kruiden worden publiekelijk aan de schandpaal genageld en de pers papegaait het gewoon klakkeloos door ipv zich in de materie te verdiepen. Hoog tijd dat dit clubje wordt opgedoekt en men eerste de eigen stal gaat uitmesten. Gisteren was er nog het bericht dat bijna alle medische specialisten financiŽle banden hebben met big pharma, en dat vind men normaal? Of al die medische missers die dagelijks gebeuren en nooit uitgezocht worden omdat de gemiddelde naiŽve patient de weg niet weet en blind vertrouwt op medici die ook hun beperkingen hebben......laat ze echte kwakzalvers aanpakken en niet mensen die serieus met onze gezondheid en voeding bezig zijn en de natuurlijke weg bewandelen. De antikwak is te ver doorgeslagen en wil het koren met het kaf weggooien. Hoogmoed komt voor den val zeiden ze vroeger al....

Ron

http://www.fonteine.com/antikwakvereniging.html
http://www.fonteine.com/kwakzalverij.html


Ook positieve rol eiwit EpCAM

Dertig jaar geleden werd ontdekt dat het eiwit EpCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule) een merker is voor verschillende typen kanker. Vanaf die ontdekking stond het te boek als een gevaarlijk eiwit. Meer recent is duidelijk geworden dat het ook een positieve rol kan spelen. EpCAM is in het gezonde lichaam te vinden op het celoppervlak van bijna alle zogeheten simpele epitheelcellen. Daar is het waarschijnlijk betrokken bij het behoud van de integriteit van het epitheel (het weefsel dat het vrije oppervlak van het lichaam bekleedt). UMCG-onderzoeker Monika Trzpis toont in haar promotieonderzoek aan dat EpCAM gebruikt kan worden bij kankertherapie. Verder laat ze zien dat het een waarschijnlijk positieve rol speelt bij de ontwikkeling en regeneratie van de nier. Mogelijk kan deze en nog te verwerven kennis over het eiwit EpCAM bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieŽn voor zowel verschillende soorten kanker als voor nierfalen.

RUG


Medische fouten - bijeenkomsten

Wij maken U erop attent dat de komende weken belangrijke bijeenkomsten omtrent medische fouten plaatsvinden.

1.10 juni 2007 van 13.00 uur tot 17.00 uur een bijeenkomst voor slachtoffers van medische fouten en belangstellenden, georganiseerd door John Kleijn van www.dimitri.nu zie aldaar voor meer info.

Ondergetekende is uitgenodigd voor het houden van een korte toespraak en het deelnemen aan het overleg omtrent verbetering van de situatie rond medische fouten en de slachtoffers/nabestaanden.

U bent van harte welkom. Voor info zie www.dimitri.nu

2. 12 juni 2007 van 10.00 uur tot 17.00 uur een congres van de Inspectie Gezondheidszorg over patientveiligheid in de Doelen in Rotterdam.

Helaas zijn wij niet uitgenodigd voor actieve participatie. Wij zullen als deelnemer aanwezig zijn en bereiden de campagne RODE LIJST GEZONDHEIIDSZORG en invoering van “Vertel en Herstel” voor.

Wij willen graag met meerdere mensen aanwezig zijn, van ca 9.30 uur tot ca 10.30 uur. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs. Voor nadere inlichtingen mail svp naar info@sin-nl.org

3.Op 25 juni 2007 van 20.00 uur tot ca 22.00 uur vindt te Nijmegen een debat plaats over medische fouten, in aanwezigheid van Cordula Wagner, Nivel-onderzoeker en ondergetekende.

Kom en discussieer mee. Voor info zie www.sin-nl.org

Wij hopen U te mogen begroeten op deze bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,

Sophie Hankes


Zicht op nieuwe behandeling baarmoederhals≠kanker

De strijd tegen baarmoederhalskanker biedt hoopgevende resultaten. Na de recente introductie van een vaccin dat het ontstaan van de ziekte tegengaat, is er nu ook zicht op een nieuwe, effectieve behandeling. UMCG-onderzoeker Arjan de Mare ontwikkelde twee methoden om het immuunsysteem zo te stimuleren dat kankercellen vernietigd kunnen worden. De Mare promoveert op 13 juni 2007 aan de Rijksuniversiteit Groningen. Baarmoederhalskanker is na borstkanker de meest voorkomende kanker onder vrouwen. Jaarlijks wordt wereldwijd bij een half miljoen vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. De meeste vrouwen bij wie baarmoederhalskanker wordt ontdekt zijn relatief jong, tussen de 40 en 44 jaar. De ziekte wordt veroorzaakt door een infectie met bepaalde subtypen van het humaan papillomavirus (HPV). Meestal weet het
lichaam de infectie de kop in te drukken. Het immuunsysteem zorgt er dan voor dat geÔnfecteerde cellen vernietigd worden, zodat het ontstaan van kanker voorkomen wordt. Soms schiet het immuunsysteem echter tekort en bestaat de kans dat zich baarmoederhalskanker ontwikkelt.

Virosomen

UMCG-onderzoeker Arjan de Mare onderzocht de mogelijkheid het immuunsysteem zodanig te stimuleren dat er een heel sterke afweer ontstaat tegen baarmoederhalskanker en de voorstadia daarvan. Hij deed dit op twee verschillende manieren. Ten eerste gebruikte De Mare virosomen. Dit zijn lege virussen, waar de
onderzoeker bepaalde stoffen in kan insluiten. Virosomen kunnen, net als het virus waar ze afgeleid zijn, met een cel versmelten, waardoor hun inhoud in de cel terecht komt. De Mare gebruikte virosomen afkomstig van een griepvirus en sloot de specifieke HPV eiwitten E6 en E7 in. Afgifte van deze eiwitten aan cellen van het
immuunsysteem stimuleert de aanmaak van grote aantallen afweercellen (cytotoxische T lymfocyten) tegen baarmoederhalskanker.

Immuunreactie oproepen

Ook experimenteerde De Mare met een gemodificeerd knaagdiervirus, het Semliki Forest virus. Dit virus werd op twee manieren aangepast. Allereerst werd ervoor gezorgd dat het virus wel cellen kan infecteren, maar geen nieuw virus kan aanmaken. Vervolgens werd het virus zodanig aangepast dat cellen die erdoor geÔnfecteerd worden grote hoeveelheden van de eiwitten E6 en E7 gaan aanmaken. Ook op deze manier wordt de specifieke immuun≠reactie opgeroepen waardoor het lichaam de kankercellen kan herkennen en doden.

Gunstige vooruitzichten

De Mare toonde aan dat beide vormen van immuuntherapie bij tumordragende muizen leidt tot het volledig verdwijnen van de tumoren. Opmerkelijk is dat de afweerreactie ook wordt opgeroepen in geval van immuniteit tegen het griepvirus of het Semliki Forest virus. Nader onderzoek moet uitwijzen of de methode ook bij mensen effectief is. De vooruitzichten zijn gunstig. 'Dit biedt een goede basis voor toekomstige klinische
studies', aldus De Mare.

Vaccin nog niet afdoende

Er wordt veel onderzoek gedaan naar baarmoederhalskanker en er worden veel hoopgevende resultaten geboekt. Sinds kort is er een preventief vaccin tegen baarmoederhalskanker op de markt. Dit vaccin is echter erg duur en het beschermt slechts tegen een deel van de HPVs die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken. Bovendien zal vaccinatie pas over enkele tientallen jaren zijn vruchten afwerpen. Nog
veel vrouwen zullen daarom nog baarmoederhalskanker of voorstadia van de ziekte krijgen. Daarom blijft de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden van groot belang.

RUG


Verslechtering nierfunctie na hartinfarct mogelijk te remmen

Chronisch nierfalen is een wereldwijd gezondheidsprobleem dat veelal dialyse en/of niertransplantatie vereist. NierpatiŽnten hebben een verhoogde kans op hartfalen. Dit hartfalen kan vervolgens weer leiden tot verder nierfunctieverlies. Zo kan de patiŽnt in een vicieuze cirkel terecht komen. Dit mechanisme wordt ook wel cardio-renale interactie genoemd. Er zijn medicijnen beschikbaar om de progressie van nier- en hartschade te voorkomen. Echter, niet alle patiŽnten reageren even goed op deze medicijnen. UMCG-promovendus Willemijn Windt toont aan dat activatie van het renine angiotensine aldosteron systeem (RAAS) zeer belangrijk is in de instandhouding van de cardio-renale interactie. Behandeling met een Angiotensine Converting Enzyme remmer (ACE-remmer), zoals bijvoorbeeld lisionpril of enalapril, kan de vicieuze cirkel wellicht doorbreken. Verder blijkt uit het onderzoek dat de effectiviteit van het medicijn waarschijnlijk afhankelijk is van de renale ACE expressie en -activiteit. Door het medicijn te koppelen aan een reno-selectief eiwit, kan het worden gericht op de plaats van werking in de nier. Op deze manier kan in de toekomst de therapieresistentie wellicht doorbroken worden.

RUG


Zorgvermijding en zorgverlamming in de geestelijke gezondheidszorg

De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) staat sterk in de belangstelling. Recente gezinsdrama’s laten zien dat assertieve en gecoŲrdineerde hulp moeilijk van de grond komt. Gert Schout deed aan de
Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de wisselwerking tussen zorgvermijding en zorgverlamming. Op basis daarvan pleit hij voor schaalverkleining en minder regels in de zorg. Schout promoveert op 14 juni
2007.

Zorgvermijders zijn mensen die de zorg niet opzoeken en soms zelfs uit de weg gaan. Het kan hier gaan om mensen die in de war thuiszitten, psychiatrische problemen, schulden of een alcoholprobleem hebben. ‘Het zijn meestal sociaal kwetsbaren die een netwerk ontberen en gemarginaliseerd en uitgesloten zijn’, zegt Schout. Het gaat volgens hem om massieve en ernstige problemen. Schattingen naar het aantal
zorgvermijders lopen uiteen van 24.000 tot 110.000 mensen. ‘En het probleem van uitsluiting groeit. Onze samenleving is een diensteneconomie aan het worden die steeds meer sociale wendbaarheid vereist. Sociaal kwetsbare mensen belanden daardoor makkelijk in de marge.’

Zorgverlamming

Daarnaast is er zorgverlamming: het onvermogen van hulpverleners om gecoŲrdineerde en initiatiefrijke hulp te initiŽren. ‘Instellingen geven lastige mensen als een hete aardappel aan elkaar door.’ Volgens Schout jagen zorgvermijding en zorgverlamming elkaar aan. Zorgvermijders geven hulpverleners – omdat ze vaak een opeenstapeling van problemen hebben – een gevoel van onmacht waardoor zorgverlamming ontstaat. Door schaalver≠groting, drempels, regels, wachtlijsten en procedures is er afstandelijkheid in het werk geslopen waardoor zorgvermijding makkelijk om zich heen kan grijpen. Het zijn geen problemen die zich compleet laten oplossen, denkt Schout. Wel kunnen ze verzacht worden.

Meer handelingsruimte

Dit verzachten kan door hulpverleners meer handelingsruimte te geven. Schout: ‘Hulpverleners zijn nu nog teveel gebonden aan regels en procedures. Dat hangt samen met het feit dat de zorgwelzijnswereld marktgericht is en op resultaten afgerekend wordt. Dat is op zich prima, maar je krijgt daardoor wel fragmentatie en risicomijdend gedrag. Men gaat zich alleen toeleggen op zaken waar ze subsidiegelden
voor kunnen krijgen.’ Maar omdat veel hulpbehoevenden doorgaans meerdere problemen hebben, is een generalistische aanpak - waarbij op een creatieve en flexibele manier omgegaan wordt met het hele probleempakket - beter. Als een hulpverlener zich alleen maar bezig mag houden met een deelstukje, leidt dat tot onmacht en zorgverlamming.

Kleinschaliger en lokaler

Schout, die meegelopen heeft met hulpverleners voor zijn onderzoek, kwam ook genoeg voorbeelden tegen in de hulpverlening waar het wel goed gaat. ‘Er zijn veel lokale zorgnetwerken, waar men benaderbaar en bereikbaar is en waar zorgverlamming succesvol wordt teruggedrongen.’ Zorg kan het beste kleinschalig en lokaal worden aangeboden. ‘Mijn studie wijst uit dat we hulpverlening meer naar de mensen moeten
brengen, in plaats van de mensen naar de hulpverlening. Het is beter om problemen te voorkomen, zodat we ze niet naderhand hoeven op te lossen.’ Schout zou daarom graag zien dat de OGGz een perma≠nente supportorganisatie wordt, die dicht bij de mensen staat, in plaats van een soort bezemwagen die de mensen weer naar aanbodgerichte instellingen moet toeleiden. ‘Daar ligt een taak voor de politiek.’


Internationaal - Cows' Milk Allergy in Infants Causes Considerable
Distress to Entire Family

Cows' milk allergy (CMA) has considerable negative effects on the family unit, as
exposed by findings from an international survey. In addition to coping with the
disturbing physical effects of the condition on the child (including vomiting, diarrhoea,
failure to thrive and eczema), 70 % of parents of children with CMA said that it makes them
feel guilty and distressed and 82 % said that it has caused them to lose sleep.(1)

Cows' milk is the most common cause of food allergy in infants and children, affecting
approximately 2-3 % of infants internationally.(2) The major symptoms of cows' milk allergy
include skin rash, wheezing, vomiting, diarrhoea, constipation, failure to thrive (put on
weight) and distress.(3)

Dr Martin Brueton, an Act Against Allergy Advisory Board Member and Emeritus Paediatric
Gastroenterologist at Chelsea and Westminster Hospital, London, UK, commented:
"Having a child with cows' milk allergy can be very stressful for parents. The average
baby with cows' milk allergy may suffer from an array of symptoms, from skin rashes to
gastric problems, cries a lot and often shows problems with weight gain. Parents feel
helpless as the instinct to feed their infant even more milk - usually the infant's sole
food source - compounds rather than solves the problem. Until the child is properly
diagnosed and put onto a suitable milk substitute, the impact on the parents and the
family as a whole is considerable."

In the survey, commissioned by Act Against Allergy, further impact on family life was
revealed. As a direct result of having a child with CMA, half (49 %) the respondents have
missed work, over a third (38 %) have argued with their partner and 39 % said the lives of
other children in the family have also been disrupted.(1)

These findings were no surprise to Natalie Hammond, from Hertfordshire, UK, whose son
Joe was diagnosed with CMA when he was six months old. Joe was initially misdiagnosed and
even underwent surgery for a twisted bowel before doctors finally discovered that CMA was
the cause of his illness. Mrs. Hammond said: "It was heartbreaking and frightening seeing
Joe so sick - he would vomit and had blood in his stools. We felt utterly powerless, and
couldn't believe a simple food like milk could do this. It took a long time to get over
this terrifying and stressful experience."

Cows' milk is one of the European Union's 'big eight' allergy-inducing foods alongside
gluten, eggs, fish, peanuts, soya, treenuts and shellfish.(4) More serious than lactose
intolerance, a true milk allergy presents in one or more of three organ systems:

- Gastrointestinal (vomiting, diarrhoea, abdominal cramps, bloating) - affecting 50-60 %
of those with CMA

- Skin (rashes, including eczema and atopic dermatitis) - 50-70 %

- Respiratory (wheeze, cough, runny nose) - 20-30 % (3)

For further information on cows' milk allergy, see: www.actagainstallergy.com

References

1) Telephone Survey among 1,000 European Parents of Children Aged 0-3 Years and 505
healthcare professionals (HCPs), spread equally across the UK, France, Germany, Italy and
Spain. KRC Research, November/December 2005

2) Niggemann B et al. Prospective, controlled, multi-center study on the effect of an
amino acid based formula in infants with cows' milk allergy/intolerance and atopic
dermatitis. Pediatr Allergy Immunol 2001;12:78-82

3) Host A et al. Dietary products used in infants for treatment and prevention of food
allergy. Arch Dis Child. 1999;81:80-84

4) Lehrer SB et al. Current understanding of food allergens. Ann N Acad Sci. 2002:
964; 69-85.

 

 

05 juni


Video - Micropremature Babies: How low can you go


Big pharma - Medici verbonden met farmaceutische industrie

In Nederland hebben bijna alle medische experts een relatie met de farmaceutische industrie. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na een oriŽnterende studie naar de invloed van de industrie op behandelrichtlijnen. Sommige patiŽntenorganisaties die zitting hebben in richtlijncommissies worden gesponsord door de farmaceutische industrie.

http://www.nu.nl/news/1101551/11/rss/%27Medici_verbonden_met_farmaceutische_industrie%27.html


TV - Klootwijk aan zee - Mosselzaad

Afl.1 : Mosselzaad. Klootwijk fietst naar de Waddenzee om de uitvinder te ontmoeten van de meest luie vorm van mosselvisserij. Je hangt een touwtje in zee en na een week zitten er mosselen aan vast. Dan naar Zeeland om bij de plechtige conceptie aanwezig te zijn van drie miljoen mosselen tegelijk. Ook: hoe maken ze in Yerseke van katholieke mosselen protestantse. En kun je werkelijk alles eten wat in zee groeit. Het antwoord is zo goed als ja, maar of je het lust?

http://player.omroep.nl/?aflID=4703075&md5=fd27364ad00e48797d5a98e7e2d05bb9


Luchtverontreiniging beter meten

De meting van roetdeeltjes in de buitenlucht en het al dan niet wonen of school gaan nabij een drukke weg, zijn goede schatters van de persoonlijke blootstelling aan roetdeeltjes. Ze kunnen dus als indicatoren gebruikt worden in grote epidemiologische studies over verkeersgerelateerde luchtverontreiniging waarbij persoonlijk meten bij alle deelnemers logistiek onuitvoerbaar wordt.

Dat zegt Sofie Van Roosbroeck in haar proefschrift. Ook de tijd doorgebracht in het verkeer, de tijd die buiten werd doorgebracht, het branden van kaarsen en passief roken bleken bij te dragen tot de persoonlijke blootstelling aan roet. Kinderen die school gaan nabij een snelweg kwamen in aanraking met 30% meer roetdeeltjes dan kinderen die school gaan op een achtergrondlocatie in de stad. Volwassenen die wonen aan een drukke weg in de stad hadden 18% meer aanraking met roetdeeltjes dan volwassenen die wonen op een achtergrondlocatie in de stad. Sofie Van Roosbroeck promoveert op 4 juni aan de Universiteit Utrecht.

Universitair Medisch Centrum Utrecht


Nieuwe oorzaak van aangeboren blindheid gevonden

Een onderzoeksgroep van de afdeling Antropogenetica heeft opnieuw een ziektegen ontdekt voor aangeboren blindheid. Dr. Anneke den Hollander, drs. Heleen Arts, prof. dr. Frans Cremers en dr. Ronald Roepman publiceren hierover samen met collega's uit Leeds, Londen, Mainz, Montreal en MŁnchen in Nature Genetics, het voor de genetica meest vooraanstaande tijdschrift (online, 3 juni). Het gen, afgekort LCA5, codeert voor het eiwit leberciline, dat een essentiŽle functie heeft in het zogenoemde cilium van fotoreceptorcellen in het netvlies. Het cilium fungeert als een soort transportband voor eiwitten en andere moleculen tussen de binnenste en buitenste compartimenten van fotoreceptorcellen.

Het LCA5 gen werd gevonden via de SNP-microarray methode, waarmee meer dan 250.000 varianten in het DNA tegelijk onderzocht kunnen worden. Hiermee werd in DNA-materiaal van patiŽnten gezocht naar chromosoomsegmenten die identiek zijn, omdat de ouders van de patiŽnten deze van een gemeenschappelijke voorouder hebben geŽrfd. Van de in totaal 10 LCA genen is het LCA5 gen inmiddels het vierde dat de Nijmeegse onderzoeksgroep heeft ontdekt. Drie van deze genen werken via het cilium. Daarmee blijkt dat deze structuur een belangrijke rol speelt bij aangeboren blindheid en aanverwante ziekten. De wetenschappers gaan nu verder onderzoeken wat er precies misgaat als het leberciline defect is. Ook zullen zij samen met andere onderzoekers bepalen of gentherapie voor deze aandoening tot de mogelijkheden behoort.

UMC St Radboud Nijmegen


Aandacht voor beroepstrots

'Ik denk dat we minder controle en regels nodig hebben en meer aandacht voor de cliŽnten en voor de beroepstrots van de medewerkers.' Dat zegt staatssecretaris Bussemaker in haar weblog van deze week. Bussemaker had afgelopen week haar eigen 100-dagenconferentie. Ze trof daar veel genodigden die ze ook tijdens haar werkbezoeken had ontmoet. 'Bij mijn werkbezoeken is me opgevallen dat er hard en met veel inzet en compassie wordt gewerkt, maar dat de resultaten toch verschillend zijn. De ene instelling doet het echt beter dan de andere. Dat ligt soms in de logistiek, soms in de mentaliteit, en soms ook in ingesleten patronen - dat dingen gebeuren zoals ze gebeuren omdat het nu eenmaal al twintig jaar zo gaat', schrijft Bussemaker in haar weblog.

http://www.minvws.nl/organisatie/staatssecretaris-bussemaker/
weblog/overzicht/mijn-100-dagen-in-de-awbz.asp


Biotechnology - big brother gets nasty.....

Na de dieren zijn wij waarschijnlijk de volgende slachtoffers van deze technology

http://home.wanadoo.nl/henryv/biochiptech.html

Marjan


Productwaarschuwingen

Productwaarschuwing.nl is een onafhankelijke, non-profit activiteit met als doel mensen te informeren over producten die door fabrikanten en/of winkeliers worden teruggeroepen omdat ze schadelijk kunnen zijn bij gebruik.

http://www.productwaarschuwing.nl/

Tip: Marieke


Bijeenkomst voor slachtoffers van medische fouten, nabestaanden en geÔnteresseeerden

Op zondag 10 juni 2007 houden wij een grote bijeenkomst voor slachtoffers van medische fouten, nabestaanden en geÔnteresseeerden. De bijeenkomst zal van start gaan om 13:00 uur en duurt tot 17:00 uur. De locatie is in zalencentrum "Maksim" aan de Dorpstraat, 6931 BE Westervoort Centrum (bij Arnhem). Bent u het ook beu, zoals er nu wordt omgegaan met medische fouten? Kom dan ook! Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door www.dimitri.nu, maar Stichting Dimitri en andere patiŽntenverenigingen/stichtingen worden ook uitgenodigd. Ook zal er een uitnodiging verstuurd worden naar de pers/media. Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan middels een e-mail aan info@dimitri.nu. Tel: 0651743376 voor route beschrijving : www.maksim.nl

Lees verder...

http://www.dimitri.nu/site/index.php

Zie ook : www.sin-nl.org

xxx


Opsporen van borstkanker : MRI (magnetic resonance imaging) effectiever dan mammografie

Wat is de beste manier om borstkanker op te sporen ? Tot heden was de mammografie DE techniek waaraan de voorkeur gegeven werd. Maar de MRI zou veel efficiŽnter zijn. Een onderzoek gedaan in Duitsland bij 6000 vrouwen heeft de 2 technieken vergeleken. Resultaat : de MRI heeft 40 % meer problemen waargenomen dan de mammografie!

Referentie: 43e jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO)

http://www.lanutrition.fr/Dťpistage-du-cancer-du-sein-l-IRM-plus-
efficace-que-la-mammographie-n-1610.html

Wat is MRI (magnetic resonance imaging) ?

http://nl.wikipedia.org/wiki/MRI-scanner

xxx


ItaliŽ : Medische Missers : controle ŗ la Formule 1 in de operatiezaal !

Psychologen en ingenieurs slaan de handen ineen om het risico op fouten bij patiŽnten te verminderen ! Een belangrijke hartchirurg, Marc de Leval, heeft hulp gevraagd aan Ferrari en Mc Laren. Het consult van MARANELLO - De technici van Maranello vonden het in de operatiezaal een chaotische tafereel: iedereen praatte, artsen en verpleegsters bevestigenden de patiŽnt met de machine zonder duidelijke regelmaat en orde tijdens dit werk en omgekeerd bij het losmaken idem, en het was helemaal niet duidelijk wie de regie erover had.

Tijdens de pitstop daarentegen werkt men in stilte. men bereid zich voor op het werk en houdt rekening met tegenvallers, maar aan het bed werkt men met de problemen die zich presenteren.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/06_Giugno/04/cervelli_formula.shtml

xxx


 

 

04 juni


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Scientists develop new drugs to fight colon and breast cancer more effectively
Cigarette smoke alters DNA in sperm, genetic damage could pass to offspring
Dietary vitamin B6, B12 and folate, may decrease pancreatic cancer risk among lean people
Nursing home placement associated with accelerated cognitive decline in Alzheimer's disease
Study explains why patients with OSA are at higher risk for cardiovascular disease
Blood test may help signal tumor's remission, return in throat cancer patients
Cedars-Sinai endocrine researchers to discuss gene that may be linked to polycystic ovary syndrome
Soy Nuts Lower Blood Pressure in Postmenopausal Women
Research finds that Earth's climate is approaching 'dangerous' point
Transformation for people with AIDS on the horizon
Common cancer gene sends death order to tiny killer
GM field trials 'underestimate potential for cross-pollination'
Mercury's link to heart disease begins in blood vessel walls
Research shows aerobic exercise helps maintain muscle in elderly
'Nurse cells' make life and death decisions for infection-fighting cells
Yin and yang -- Balance could play key role in progression of Alzheimer's disease
Common treatment for methamphetamine overdose may damage brain cells
Natural compound and exercise boost memory in mice
Risk of Parkinson's disease increases with pesticide exposure and head trauma
Innovative device to treat brain cancer shows promise in early studies
A pioneering system allows autistic children to communicate with their environment
Researchers find deadly prescription drug effects 6 years before FDA
Inactive kids storing up illness for the future
Community-associated staph infections involving antibiotic-resistant bacteria increase
Exercise may slightly boost 'good' cholesterol levels
Intake of vitamin D and calcium associated with lower risk of breast cancer before menopause
Blood inflammation plays role in Alzheimer's disease
The aloe vera miracle - A natural medicine for cancer, cholesterol, diabetes, inflammation, IBS, and other health conditions
Aloe vera and cancer tumors
Mercury calculator - vaccins
Health problems following HPV vaccination (Merck's GARDASIL)
Study challenges conventional wisdom about cancer cells
Rural children exposed to antibiotics more likely to develop asthma
Overview of the Human Immune System
House dust mite control measures for asthma
oats reduce coronary heart disease risks
Traditional Chinese medicinal herbs may help women with breast cancer
Soy myths
Conflict of Interest - Asbestos Advocate on EPA Asbestos Panel
Insuline en dik worden door medicijnen
Ozon dental studies


acne.jpg (15326 bytes)

Big pharma weer eens onderuit in acne medicijn rechtzaak

Het Zwitserse bedrijf Roche heeft weer eens bakzijl gehaald en de eerste rechtzaak verloren van 400 in zake  het acne medicijn Accutane dat een rol zou spelen bij de aandoening van het prikkelbare darm syndroom. Het is niet de eerste keer dat Accutane onder vuur ligt.

http://www.swissinfo.org/eng/front/detail/Roche_loses_trial_over_anti_
acne_drug_in_US.html?siteSect=105&sid=7873849&cKey=1180520377000

 

Heb je last van acne?

Volgens een Australische professor wordt acne aangejaagd door voeding die de suikerspiegel opjaagt. Kies dus voor een laag glycemisch dieet bij talg/acne problemen. Een voorbeeld hiervan is mijn antibakkerdieet.

http://www.antibakkerdieet.com
http://www.fonteine.com/acne_vulgaris.html

Gratis download van boek over de rol van voeding bij acne

http://www.themainmeal.com.au/uploads/pdf/MLA_anti-acne_web.pdf

Ook melk kan een rol spelen bij acne

http://www.medscape.com/viewarticle/537367


google-maps.jpg (61442 bytes)

Google kijkt nu op straat niveau - the car spider

Google laat nu speciale auto's rondrijden die foto's maken op straatniveau dus wil je geen inkijk dan wordt het hoog tijd voor lamellen. Dus Google spidert nu niet alleen online maar ook per auto....

http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=5th+ave+nyc

Kies optie : Street View en kies dan een straat


aarde.jpg (24667 bytes)

Opwarming van de aarde gaat drie keer sneller dan gedacht

De opwarming van de aarde gaat drie keer sneller dan al werd gevreesd. De uitstoot van broeikasgassen is drie keer zo snel gegroeid als verwacht, het ijs op de Noordpool smelt veel sneller en de zeespiegel stijgt twee keer zo snel.

http://www.nu.nl/news/1099114/85/rss/%27Opwarming_van_de_aarde_
drie_keer_sneller_dan_gedacht%27.html


Training and reporting on European Social Security

The trESS network organises seminars and brings together people who are interested in the European coordination of social security schemes. This EC funded project is implemented by Ghent University in collaboration with independent experts on European Social Security in the 27 Member States. The project also reports to the Commission on the national implementation of European rules.

http://www.tress-network.org/TRESSAJAX/

xxx


Wanneer de mobiele telefoon helpt astma beter onder controle te houden

Is dit mogelijk ? Een Brits onderzoek toont aan dat de kwaliteit van het leven van de astmapatiŽnt kan verbeteren als het medisch team via de mobiele telefoon begeleidt.

Pinnock H et coll. : " Understanding the potential role of mobile phone-based monitoring on asthma self-management: qualitative study." Clinical & Experimental Allergy 2007 ; 37 (5), 794-802

http://www.lanutrition.fr/Quand-le-tťlťphone-portable-aide-ŗ-gťrer-son-asthme-a-1605.html

xxx


Evenwichtig eten voor 1 ŗ 2 euro per maaltijd en per persoon: maar hoe ?

"Eet evenwichtig, 80 recepten voor kleine budgetten", een boek gepubliceerd door Ticket Restaurant(R) en het Rode Kruis, Uitgeverij Sťlection du Reader's Digest.
Niet 1 recept kost meer dan 2 euro. Grote namen uit '' de Keuken '', zoals FrŤres Pourcel en Cyril Lignac, maar ook restauranthouders die gelieerd zijn aan het programma "Alimentation et ťquilibre" van Ticket Restaurant(R) van de groep Accor Services, en de vrijwillige koks van het Rode Kruis hebben hun bijdrage geleverd aan dit ouvrage van evenwichtige recepten die niet duur zijn en snel gemaakt.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Comment_manger_equilibre_pour_moins_de_1_ou_
2_euros_par_plat_et_par_personne.htm?idrub=15&xml=070531114521.6sfhs37i.xm

xxx


Londen : waarschuwing : rugpijn door laptopgebruik !

Intensief gebruik van de laptop veroorzaakt klachten aan de < spina dorsale = rugdoorn, aan de zenuwen en aan de tendini = pezen >, ook bij de allerjongsten. De grote ontwikkeling van het gebruik van een draagbare computer in de laatste jaren heeft een sterke vermeerdering van rugproblemen gegeven, te wijten aan niet-correcte houdingen. In Engeland, waar de laptop meer dan 70 % vertegenwoordigt, nemen de permanente beschadingen aan de ruggewervel en aan de spieren met verontrustende proporties toe bij de bevolking.

Veel specialisten en chiropractors die ondervraagd zijn tijdens een nationaal onderzoek hebben alarmerende getuigenissen afgegeven. Het betreft diverse categorieŽn personen, vooral diegenen die de gehele dag met de draagbare computer werken: 4 van de 5 patiŽnten hebben chronische beschadigingen aan de zenuwen die vaak niet omkeerbaar zijn.

Lees verder:

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/05_Maggio/31/laptop_male_schena.shtml

xxx

 

 

03 juni


Spa blauw of kraanwater?

In het verleden heb ik menig flesje Spa Blauw gedronken omdat ik dacht dat dit gezonder was dan gewoon kraanwater. Tot ik erachter kwam dat de PH van water erg belangrijk is. Hoe hoger de waarde hoe minder zuur en hoe beter voor je lichaam. Mijn kraanwater (regio Utrecht ) komt uit dezelfde bron als Bar Le Duc dus zo zie je weer hoe je wordt genept. Maar goed, even naar PH gevraagd en dan blijkt kraanwater PH 7 te hebben en die Spa maar 6 dus veel zuurder. De druppel was voor mij dat Spa over ging op plastic flessen ipv glas dus nog meer risico's die ik niet wil.

De echt goede bronwaters staan hier:

http://www.fonteine.com/bronwater_top25.html

Over verzuring:
http://www.fonteine.com/verzuring.html
http://www.fonteine.com/zuurbalans.html

Wie kan mij bronwater leveren met PH 8 of hoger? Mail mij

Let dus op de PH waarde van je bronwater, 7 of hoger is het beste.... In Zweden hebben ze bronwater
met een PH van 10 !


Forum Natuurlijk!

Mijn naam is Marieke, ik ben 32 jaar en ik ben vandaag met het Forum Natuurlijk! gestart. Mijn man en ik hebben reeds ruime ervaring opgedaan in het runnen van een forum voor natuurlijke voeding voor honden en katten ( http://natuurlijkevoeding.yourbb.nl ) en eigenlijk kreeg ik door het zo bewust met hun voeding bezig zijn, steeds meer interesse in voeding voor mensen!

Ik kon hier nauwelijks forums van vinden op internet, de forums die ik vond waren erg beperkt en gericht op een onderwerp, bijv. vegetarisme. Ook moet je wel exact in het plaatje passen bij veel forums, wil je niet als
een buitenbeentje (of op sommige forums zelfs ronduit onbeschoft) behandeld worden. Ik vind het jammer als mensen zich ergens niet thuis kunnen of mogen voelen omdat ze niet precies eten, handelen, leven, etc.
zoals het "forum bedoeld heeft".

Ik wilde juist (van) alles. Zoals met alles geldt dat TE niet goed is. Tevťťl vlees dus ook niet. Ons forum staat open voor vegetarisme en veganisme, maar ook zeker voor mensen die vlees of vleesvervangers eten.
Extremistische toestanden of vegetariŽrs die zich verheven voelen boven vleeseters, zul je hier dus hopelijk niet tegenkomen!

Ik wil graag een mooie forumplek bieden waar iedereen zich thuis voelt en zich vrij voelt om te posten over alle aspecten voeding en de relatie tot de gezondheid. Het doel van dit forum is informatie verspreiden over gezonde voeding en mensen helpen met hun vragen en problemen met betrekking tot voeding en gezondheid. Ik ben zelf geen arts, dus ik raad altijd aan om een arts te bezoeken als je twijfelt over gezondheidsklachten. Enigszins kennis heb ik wel m.b.t. bepaalde vakgebieden in de reguliere medische wereld omdat ik altijd gewerkt heb als medisch secretaresse.

Ik hoop dat we veel van elkaar kunnen leren. Ik wens jullie in ieder geval heel veel forumplezier!

http://natuurlijk.yourbb.nl


Met ozontherapie doet tandartsbehandeling geen pijn meer

Zwitsers onderzoek bevestigt wat Jacob Brandsma uit Sneek al weet

De angst voor de tandartsboor was vroeger bij kinderen al groot en is dat nog altijd, al zit er gelukkig een oplossing aan te komen. Een pijnloze Ozon-therapie, zonder boor, biedt namelijk uitkomst. In Duitsland en in Zwitserland wordt het al veel toegepast en in Engeland wordt het vergoed door de verzekeraars. In Nederland wordt de behandeling nog niet vergoed en daarom stappen nog zeer weinig tandartsen over op deze nieuwe techniek. OzonTandzorg, aan de Simmerdyk in Sneek, doet dat wel. Directeur/pionier Jacob Brandsma ondervindt daarbij behoorlijke tegenwerking van reguliere tandartsen, maar hij zet door. "Het is toch fantastisch om iedereen op een pijnvrije manier een gezond gebit te bezorgen", zegt Brandsma vol overtuiging. Met de HealOzone-methode worden zowel kinderen als volwassenen pijnvrij geholpen. Het biedt de mogelijkheid om juist zeer jonge kinderen te behandelen, kinderen die bij de huidige tandartsapparatuur weinig tandheelkundige zorg toelaten. Zonder ozon-therapie blijven anders veel gaatjes bij kinderen onbehandeld. Volgens Rotterdamse kinderarts Dien Gambon wordt maar zeventien procent van alle kindergebitten bij de tandarts behandeld, dat is een betreurenswaardig laag aantal.

Onderzoek Universiteit van Bern
Brandsma staaft de methode met behulp van de uitkomsten van een onderzoek aan de Universiteit van Bern, in Zwitserland. Aan dat onderzoek deden 28 kinderen (van 3 tot 11 jaar) mee met in totaal 82 zogeheten carieuze gaatjes. De gaatjes werden in twee categorieŽn opgedeeld. De ene helft, 41 dus, werd met HealOzone behandeld. De andere 41 gaatjes werden niet behandeld. Het doel van het onderzoek was na te gaan of het mogelijk is ook bij angstige kinderen cariŽs met HealOzone te behandelen en of cariŽs in open gaatjes zich kon herstellen. In een tijdbestek van acht maanden werden de 28 kinderen met ozon behandeld. Het betrof kinderen die door hun eigen tandarts wegens overmatige angst als onbehandelbaar naar de universiteitskliniek waren verwezen.

De meeste kinderen zouden met gewone tandarts-apparatuur niet anders dan onder algehele narcose behandeld kunnen worden. Dankzij de speciale, pijnloze cariŽsbehandeling met HealOzone werd deze algehele narcose in meer dan negentig procent van de gevallen vermeden.

De resultaten
Gedurende de acht maanden van de therapie stabiliseerden de carieuze gaatjes zich en in het verdere verloop leidde dit tot een herstel zonder dat er gebruik van fluoride gemaakt hoefde te worden. Alleen al door de ozon-therapie werden bacteriŽn in de gaatjes significant gereduceerd en werd de uitharding van tandweefsel door re-mineralisatie bevorderd.

Zelfs extreem angstige kinderen raken angst kwijt
Een bijkomend positief effect van HealOzone-behandeling was dat bij maar liefst 93 procent van deze extreem angstige patiŽnten in de loop van de vijf behandelingen hun angst voor de tandarts verminderde. Aan het eind van de studie was het zowaar bij 94 procent van de kinderen mogelijk om een reguliere tandheelkundige behandeling zůnder volledige narcose door te voeren.

Prof. Dr. Lussi van de Universiteit in Bern: "Wij bevestigen met deze studie dat ozon een plaats in elke moderne tandartspraktijk heeft verdiend. Naast het bemoedigende behandelingsverloop verheugt het ons bovendien dat bij de kinderen de angst voor de tandarts volledig verdwijnt." Op dit moment wordt de HealOzone-behandeling in Nederland nog maar op zeer beperkte schaal toegepast. Er is door de verzekeraars nog geen vergoedingscode toegekend. In de rest van Europa wordt er al op 1500 plaatsen gewerkt met HealOzone, onder andere in Zwitserland, Engeland en Duitsland. Professor Edward Lynch, verbonden aan de tandartsopleiding van Queens University in Noord Ierland, is de grondlegger van deze techniek die de laatste vier jaar in het buitenland steeds meer aanhangers heeft gekregen.

In Nederland heerst nog enige scepsis. Tandarts P.G. Klasen uit Sneek betichtte OZONTandzorg-directeur Y. Jacob Brandsma enkele weken geleden zelfs van kwakzalverij. Brandsma op zijn beurt vindt dat de Nederlandse tandartsen te langzaam overschakelen op deze nieuwe methode die veel mensvriendelijker is dan conventionele.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

www.healozone.net
www.dentalozone.co.uk/healozone.html
www.kavo.com

klik op `global sites', vervolgens op `english', op `products', daarna op `treatment instruments'
en vervolgens op `HealOzone'

 

Verder vond ik een nog een pagina met studies naar ozon:

http://www.dentalozone.co.uk/research15.html


Video - BBC News - Bees Dying

http://www.prisonplanet.com/articles/april2007/100407beesdying.htm

 

Biologische bijen overleven wel...

http://www.informationliberation.com/index.php?id=21912


Borstkankeronderzoek - de risico's versus de voordelen

Het Cochrane instituut is een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie die kritisch kijkt naar medische studies. Uit een analyse van 7 studies gedaan onder 500.000 vrouwen blijkt het volgende:

Van iedere 2000 vrouwen die 10 jaar lang worden gecontroleeerd wordt er van ťťn vrouw het leven verlengd maar 10 gezonde vrouwen worden onnodig behandeld voor borstkanker met alle risico's van dien. De vraag is nu dus of het screenen meer goed doet dan kwaad....Vrouwen horen op de hoogte te zijn van de mogelijke risico's en voordelen van onderzoek volgens de onderzoekers.

Authors’ conclusions

Screening likely reduces breast cancer mortality. Based on all trials, the reduction is 20%, but as the effect is lower in the highest quality trials, a more reasonable estimate is a 15% relative risk reduction. Based on the risk level of women in these trials, the absolute risk reduction was 0.05%. Screening also leads to overdiagnosis and overtreatment, with an estimated 30% increase, or an absolute risk increase of 0.5%. This means that for every 2000 women invited for screening throughout 10 years, one will have her life prolonged. In addition, 10 healthy women, who would not have been diagnosed if there had not been screening, will be diagnosed as breast cancer patients and will be treated unnecessarily. It is thus not clear whether screening does more good than harm.Women invited to screening should be fully informed of both benefits and harms.

http://www.cochrane.dk/research/Screening%20for%20breast%20cancer
%20with%20mammography%20(Cochrane%20review).pdf

The Cochrane Collaboration is an international not-for-profit and independent organization, dedicated to making up-to-date, accurate information about the effects of healthcare readily available worldwide. It produces and disseminates systematic reviews of healthcare interventions and promotes the search for evidence in the form of clinical trials and other studies of interventions. The Cochrane Collaboration was founded in 1993 and named after the British epidemiologist, Archie Cochrane.

http://www.cochrane.dk/


Video - vegetarische burger

 

02 juni


REACH per 1 juni 2007 in werking

De Europese richtlijn van REACH, die de chemische industrie verplicht te bewijzen dat hun producten zonder gevaar zijn voor mens en milieu, treedt 1 juni 2007 in werking. De tekst die op 13 december 2006 door het Europese Parlement is gestemd heeft als objectief de gezondheid en de omgeving te beschermen. Het is aan de industriŽlen te bewijzen dat de producten die zij op de markt brengen zonder gevaar zijn. Ongeveer 30.000 substanties betreft het en deze dienen geregistreerd te worden bij het nieuwe Europese bureau van chemische producten, geÔnstalleerd in Helsinki.In Frankrijk is een nationaal assistentie-servicepunt in werking getreden om industriŽlen en importeurs te informeren omtrent hun verplichtingen. Deze service valt onder het < Bureau d'ťvaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC) >.

De industrie kan zich al informeren via Internet : http://www.reach-info.fr

http://www.lanutrition.fr/REACH-entre-en-vigeur-n-1607.html

xxx


China : biologische consumptie stijgt tot aan de sterren !

Vis eten kan leiden tot kanker, slakken eten veroorzaakt meningite en melk voor de pasgeborenen kan uw baby doden….Er gaat geen dag voorbij in China of een alarmerende boodschap omtrent voedselschandalen wordt gehoord. Dit alles om de Chinese kopers tot een nieuwe markt te dirigeren: die van de biologische producten. Een markt met een zwakke positie en een grote verwarring: want, wat is biologisch nu precies.

Volgens het "International Federation of Organic Agriculture Movements" zijn er ongeveer 2,3 miljoen ha van gecertificeerde terreinen Bio. De verkopen zijn het afgelopen jaar met 50 % gestegen, maar het grootste deel van de biologische productie wordt geŽxporteerd. De eerste Bio-winkels zijn geopend in Beijing, Shanghai en de belangrijkste ketens van de supermarkten beginnen met het aanbieden van biologische producten zoals groenten, fruit, vlees..

De export heeft China het afgelopen jaar 300 miljoen dollar opgeleverd. Dat is muziek in de oren voor Zhang Lingyu, die 102 dagen vast heeft gezeten omdat hij publiciteit had gemaakt in de jaren "70 voor producten gekweekt zonder pesticiden ! De regering maakte toen promotie voor het gebruik van pesticiden om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. "China gaat voor lage prijzen om haar producten te kunnen verkopen, maar let niet op de kwaliteit", aldus Zhang.

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B0cf0f1B5EBlIG294D7E7

xxx


Life & Garden wint Botte Bijl Award 2007

Milieudefensie heeft vandaag de Botte Bijl Award 2007 uitgereikt aan tuincentrum Life & Garden. De keten verkoopt amper duurzame houten meubelen maar wel hout van plantages in IndonesiŽ waar illegaal en destructief wordt gekapt. Voorafgaand aan de uitreiking hebben Tweede Kamerleden1) van SP, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks samen met Milieudefensie een inspectie uitgevoerd bij de winkelketen.

http://www.hortinews.com/news.php?id=10909

xxx


Video - The Use of Ozone in Medicine

This is one of the most well researched and informative documentaries available on the medical use of ozone. This documentary is filled with first hand expert experiences of how ozone is used to cure cancers, cure literally hundreds of illnesses and even extend the life of HIV and AIDS sufferers well beyond the capabilities of the standard medical poisons such patients are typically prescribed. Don't miss this!


CLM wil importverbod Lucky Bamboo

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) wil dat de import van Lucky Bamboo voorlopig stilgelegd wordt, omdat zij vindt dat de tijgermug in Nederland snel moet worden uitgeroeid.

http://www.hortinews.com/news.php?id=11008

xxx


Gratis minicursus Blijf gezond: Haal goed adem!

Maandelijks verschijnt er bij de SORAG-Akademie een nieuwe gratis minicursus op het gebied van gelukkig en gezond leven. De SORAG-Akademie is de grootste instelling voor thuisonderwijs in Europa op het
gebied van gezonde geneeswijzen en welzijn. Gedurende de maand juni 2007 kan de nieuwste minicursus Blijf gezond: Haal goed adem! gratis door iedereen gedownload worden via de website www.sorag.nl Ook is het mogelijk de reeds eerder verschenen cursussen kosteloos te downloaden.

www.sorag.nl


Video - hoe kook ik bewust een ei....

Begin met een pan koud water en doe je eieren erin. Doe er dan wat zout bij zodat de schil gemakkelijker verwijderd kan worden na het koken. Breng het water aan de kook en laat het dan 2 minuten koken. Zet het gas/electra af en de laat de eieren nog 10 minuten doorgaren. Scheelt weer energie.....


23 en 24 juni - Open Dagen bij de biologische boer & tuinder!

Ga mee de boer op! In het weekend van 23 en 24 juni organiseert Biologica de Open Dagen voor de 10e keer, en dat betekent feest. U bent welkom bij 200 biologische boeren en tuinders in het hele land. Hapjes, dieren aaien, genieten van het landschap. Ga mee en proef de aandacht!

http://www.biologica.nl/opendagen/


Biologische landbouw voegt meer organische stof aan bodem toe

De biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt voegen meer organische stof toe aan de bodem dan de gangbare varianten. In de bodem zijn echter nog geen verschillen meetbaar in organische stofgehalte tussen deze twee vormen van landbouw. Dit blijkt uit een analyse van datasets uit de praktijknetwerken BIOM en Telen met Toekomst.

http://www.biokennis.nl/summary.htm?pageurl=http%3a%2f%2f
www.biokennis.nl%2fNieuws%2finsectenstofzuiger.htm


Video - Zeno kills acne

Wie heeft hier ervaringen mee? Email ons op : ugamedia@wirehub.nl

Ook met voeding valt er veel te bereiken. Voeding die de suikerspiegel opjaagt zoals suiker, brood, aardappels, bier etc speelt een belangrijke rol bij acne. Kies voor laag glycemische voeding zoals tarwekiembrood, wilde rijst, roggebrood of havermout. Bij mij persoonlijk zorgt chocolade ook voor extra talgproduktie dus eet ik dus niet meer elke dag maar zo 1-2 keer per week en dan 70-80% puur.

Ron

 

 

01 juni


ItaliŽ: 43 % van de bevolking vindt ziekenhuizen weinig of niet te vertrouwen

"Wetende dat er per jaar zo'n 320.000 slachtoffers vallen ten gevolge van een slechte zorg en dat in 70 % van de gevallen de fouten in ziekenhuizen gedetermineerd zijn als organisatie - en structurele problemen, dan is het onmogelijk om rustig te blijven aldus Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi.

http://www.clicmedicina.it/pagine%20n%2028/consulcesi.htm

xxx


Aids : het risico van overdragen door moedermelk is hoger na 6 maanden

De baby loopt de eerste 6 maanden minder risico besmet te worden door de seropositieve moeder tijdens het geven van de borst. Een Amerikaanse studie gedaan bij Afrikaanse seropositieve moeders onthuld dat meer dan 85% van de overdracht van de ziekte plaats vindt na 6 maanden.

http://www.lanutrition.fr/Sida-le-risque-de-transmission-par-le-lait-
maternel-est-plus-important-aprŤs-6-mois-n-1587.html

xxx


"Sleepsex", maar het is een ziekte, nu officieel erkend

Ook wel genoemd Sexsomnia: het omvat een aantal afwijkingen tijdens de slaap, nu officieel geclassificieerd.
Tijdschrift Sleep van Minnesota Regional Sleep Disorders Center

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/05_Maggio/30/sleep_sex.shtml

xxx


E-211 in frisdrank slechter dan gedacht ?

Het ziet ernaar uit dat toevoegingen in sommige bubbeldranken serieuze problemen kunnen veroorzaken. Maar het moet nog bewezen worden. Dat drankjes met bubbels (prik) vermeden dienen te worden is bekend, ze blazen op en maken je dik. Maar dat niet alleen. Een Britse studie onthult dat sommige van deze dranken verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor ernstige problemen aan de cellen van het organisme die gelijke verschijnselen hebben als problemen bij het ouder worden of alcoholisme.

Het is de toegevoegde E-211 (sodio benzoato) die de schuldige zou zijn. Al eerder beschuldigd van kankerverwekkendheid. Professor Peter Piper van de Sheffield University heeft na 7 jaar studie van de E-211 besloten de wereld wakker te schudden door zijn resultaten te publiceren. De Britse Food Standards Agency heeft laten weten effecten over een lange periode te willen verifiŽren.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/05_Maggio/28/danni_bavande_gassate.shtml

xxx

 

Beste xxx,

Ik heb hier toevallig deze week mee bezig geweest en kwam tot mijn stomme verbazing erachter dat ook mijn sojasaus (ABC) deze fijne toevoeging bevatte dus wordt weer eens tijd voor een ander merk.

De Nederlandse naam : Natriumbenzoaat

Bijwerkingen:
- Kan overgevoeligheid reacties geven op het maag/darm kanaal
- Afgeraden voor mensen met astma
- Afgeraden voor hyperactive kinderen
- Afgeraden voor mensen met netelroos

http://www.devlamindepan.nl/index.html?e-nummers/200-299/bw211.htm

Herkomst: Gesynthetiseerd uit benzoŽzuur en natriumhydroxide.

Deze stof zit ook in:

Shampoo
Mondwater
Conditioner
Glijmiddel
Haarspray

http://www.cosmeticsdatabase.com/ingredient.php?ingred06=705989&refurl=
%2Fwordsearch.php%3Fquery%3Dsodium+benzoate%26

Natriumbenzoaat + ascorbine zuur (vitamine zuur)  in frisdrank is nog linker, onder invloed van hitte en UV licht vormt zich het zwaar kankerverwekkende benzeen:

http://www.health24.com/news/Poisoning/1-939,34847.asp

Long-term exposure to high levels may cause leukemia and anaemia, and weaken the immune system; benzene has also been implicated in other long-term health problems.

http://www.health24.com/medical/Condition_centres/777-792-1461-2874,33953.asp


Stoppen met roken zonder dik te worden ?

Dit is mogelijk door 200 calorieŽn minder per dag op te nemen, een goed dieet en fysieke oefeningen, waaronder een juiste ademhaling. Bekijk de Italiaanstalige video.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/05_Maggio/25/video_smettere_fumare.shtml

xxx


Italianen drinken weinig maar goed ? Gecombineerd met een "goede tafel"

Dit volgens een studie van Renato Mannheimer. Het Ministerie van Volksgezondheid: "pas op voor boodschappen zoals deze", Donato Greco: "25 000 doden per jaar door alchohol"

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/05_Maggio/29/alcol_italiani_sondaggio.shtml

xxx


Verantwoording afleggen aan buitenwereld valt artsen zwaar

http://medischcontact.artsennet.nl/content/mc/news/1073979582/AMGATE_6059_138_TICH_R193560865727915/


Negatief advies van advocaat generaal aan Europese hof omtrent
antroposofische geneesmiddelen

Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg heeft op 24 mei jl. een advies ontvangen van haar advocaat-generaal over de uitleg van twee prejudiciŽle vragen die door de Hoge Raad der Nederlanden aan hem zijn gesteld. Beide vragen hebben betrekking op antroposofische geneesmiddelen die niet onder de richtlijn voor homeopathische geneesmiddelen en de richtlijn voor kruidengeneesmiddelen kunnen worden geregistreerd.

De advocaat-generaal heeft het Hof geadviseerd het standpunt in te nemen dat de richtlijn 2001/83/EG een harmonisatie van alle nationale richtlijnen realiseert en dat het daarom individuele lidstaten niet vrij
staat om nationale regelingen in het leven te roepen voor categorieŽn van geneesmiddelen waarvoor op Europees niveau nog niets is geregeld.Met dit advies volgt de advocaat-generaal het standpunt van de
Nederlandse overheid en de Europese commissie en gaat hij in tegen het standpunt van de antroposofische organisaties in Nederland en de Duitse regering.

Opvallend is dat advocaat-generaal Bot in zijn overwegingen ook opmerkt dat de Richtlijn 2001/83/EG weliswaar volledige harmonisatie (van de bestaande nationale regelingen en voorafgaande Europese richtlijnen)
realiseert, maar dat dit niet betekent dat de harmonisatie definitief zou zijn: ‘Met betrekking tot een materie als de onderhavige (noot redactie; bedoeld zijn de antroposofische geneesmiddelen), ligt het voor
de hand dat de communautaire wetgever regelgeving met regelmatige tussenpozen evalueert, rekening houdend met de wetenschappelijke vooruitgang en de lering die uit de praktische implementatie van de
rechtsnorm kan worden getrokken’. Met andere woorden, dat een harmonisatie uitputtend is, sluit niet uit dat zij evolueert.

De organisaties van patiŽnten, artsen en producenten in de antroposofische gezondheidszorg beschouwen deze uitspraak als een duidelijk signaal aan de Europese Commissie om zich opnieuw met de
onbevredigende situatie van de antroposofische geneesmiddelen te gaan bezig houden en zullen zich de komende tijd ook sterk maken om het thema opnieuw in Brussel op de politieke agenda te krijgen.
De verwachting is dat het Europese Hof binnen enkele maanden tot een definitief oordeel zal komen, waarna de zaak weer wordt opgepakt door de Hoge Raad in Nederland. Totdat de gehele rechtsgang is doorlopen blijven de antroposofica in ieder geval in Nederland op de markt.

De antroposofische organisaties zetten zich al jaren in voor een specifieke registratieregeling. Veel van de antroposofische geneesmiddelen kunnen worden geregistreerd als homeopathische of als kruidengeneesmiddelen. Voor een ander deel laat de minister slechts de registratiemogelijkheid als regulier geneesmiddel.In 2002 voerden consumenten en zorgverleners een grootscheepse actie. Daarbij werden 65.000 handtekeningen ingezameld en aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze deed vervolgens per kamerbrede motie een beroep op de minister van VWS om een overgangsregeling te treffen tot aan het moment dat de Europese regelgeving meer duidelijkheid zal gaan bieden over de registratie van antroposofische geneesmiddelen. De minister weigerde uitvoering van deze motie. In Nederland maken circa 200.000 patiŽnten gebruik van antroposofische gezondheidszorg en geneesmiddelen.

www.antroposana.nl

Tip: Jurgen van Hattum


Autisme en de rol van kwik - Dr. Boyd Haley, University of Kentucky


The war on real chocolate - of hoe bedrieg ik de consument...

Dat de industrie de consument wil misleiden is intussen wel duidelijk maar nu wil men nog een stukje verder gaan met deze misleiding en produkten met alleen cacaoboter chocolade mogen noemen. De honger van deze nietsontziende geldwolven is nog altijd niet gestild. Maar gezien de nauwe relaties tussen de nicotine industrie en deze industrie verbaast dit me niets. Zaken doen zonder geweten doen is nu ťťnmaal lucratiever, daar weet het bedrijfsleven alles van.....en de consument die graast gewoon door....

http://www.newswithviews.com/Ryter/jon170.htm


Tabaksindustrie ontvangt kritiek van WHO

De tabaksindustrie heeft grote kritiek ontvangen van de WHO (world health organization) inzake informatieverstrekking met betrekking tot "meeroken". Dr Chan van de WHO dringt er bij alle landen op aan onmiddellijke maatregelen te nemen om de gezondheid van inwoners veilig te stellen door werkplekken en openbare ruimten 100% rookvrij te maken. De eis van de WHO wordt bekrachtigd door recent wetenschappelijk bewijs omtrent de nadelige gevolgen voor de gezondheid door (mee)roken. Tegen dit bewijs in gaat de tabakindustrie door met het verkondigen dat bijvoorbeeld ventilatiesystemen de niet rokers kunnen behoeden voor de nadelige gevolgen.

http://www.news-medical.net/?id=25772

Linda


Ultimatum voor voedselindustrie, binnen 3 jaar gezonder!

Teveel europeanen zijn te zwaar (15 van de 490 milj. waaronder 3 milj. kinderen). De EU stelt nu de voedselindustrie een ultimatum van 3 jaar om te zorgen dat de producten gezonder zijn en voldoen aan nieuwe strengere eisen. De EU wil vooral het overdadige gebruik van suiker, vet en zout in "supermarktvoedsel" aan banden leggen. Hierbij zijn de inmiddels bekende "labels voor gezond eten" een belangrijk middel. De voedselindustrie reageert door de verantwoordelijkheid voor een goede voeding bij de consument neer te leggen.

http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,485840,00.html

Linda


Glaxo daalt in de koers door slechte publiciteit omtrent middel gebruikt
bij diabetes -> AVANDIA.

Glaxo's 1 na best verkopende medicijn (na astmamiddel advair) zorgt voor val in koers van 13%. Dit alles na het nieuws 9 dagen geleden, gepubliceerd in New England Journal of Medicine, dat indiceerde dat het gebruik van Avandia een verhoogd risico op hartaanvallen van maarliefst 43% kent en daarnaast 64% verhoogd risico op dood andere oorzaken. Glaxo vecht terug door het britse medische tijdschrift The Lancet een brief te laten publiceren waarin wordt benadrukt dat in een ander (lange termijn) onderzoek het middel Avandia (aka ADOPT) geen groter risico op hartfalen oplevert dan 2 andere vergeleken medicijnen. Voorlopig zijn er de laatste 2 dagen geen recepten voor het middel meer uitgeschreven door artsen, Glaxo claimt dat hier nog geen trent uit op te maken is.

http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/health/article1859179.ece

Linda


78e dodelijke slachtoffer van de vogelgriep in IndonesiŽ

In IndonesiŽ is het 78e dodelijke slachtoffer gevallen. Een 48 jarige man is ziek geworden nadat zijn kippen ziek waren geworden en langzaam begonnen te sterven. Er is een monster van het virus naar de WHO (world health organization) verstuurd. Er bestaat angst dat er een dodelijk griepvirus zal muteren dat op mensen overdraagbaar is.

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?xfile=data/
theworld/2007/May/theworld_May879.xml&section=theworld

Linda


"Light" koe in Nieuw Zeeland…

Wetenschappers van het biotechbedrijf ViaLactia (grootste producten van zuivelproducten ter wereld, ze houden maarliefst 4 milj koeien…) hebben een koe "gecreŽerd" die melk geeft die arm is aan verzadigde vetten en rijk aan meerv en enkelv onverzadigde vetten. Ze verwachten dat ze in 2011 een hele kudde van Marge's kunnen hebben.

http://www.thestar.com/living/article/219442

Linda


Ziekte van Parkinson is in verband gebracht met blootstelling aan pesticide

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een verhoogde kans is op de ziekte van Parkinson als je veelvuldig (door activiteiten in landbouw) met pesticide in aanraking bent gekomen.

http://www.news-medical.net/?id=25774

Linda


Voedingsstof gevonden die wellicht het geheugen kan verbeteren

Het gaat hier op de stof epicatechin die gevonden wordt in bijvoorbeeld druiven, blauwe bessen en chocolade. Bij laatstgenoemde is het altijd de vraag of het goede effect niet gelijk teniet wordt gedaan door de slechte stoffen in chocolade. Dit is uitgewezen door onderzoek op muizen. Wellicht is het door identificatie van 1 bepaalde stof mogelijk om door een combinatie van voeding en beweging de hersenfunctie en specifiek het geheugen te verbeteren.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6705215.stm

Linda

 

Zonder Sonja Bakker de zomer door ? - het Anti Bakker Dieet !

- Vermijdt bakkerij produkten
- Vermijdt industrie voeding
- Kies voor voldoende goede vetten en eiwitten
- Kies beperkt voor de langzame koolhydraten
- Kies voor noten, groente en fruit


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats