weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

30 juli


Medische Privacy

Alleen U heeft Uw medische gegevens in Uw bezit ! Alleen U ! U geeft toestemming aan de arts om gegevens op uw medisch dossier aan te brengen c.q. te veranderen/verwijderen. U draagt een ''Card met pincode'' bij U, net als Uw creditcard. Alleen U ! Overal ter wereld kan dan adequate hulp verleend worden mocht het nodig zijn. En dat kan dan; want U draagt zelf Uw gegevens bij U. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand anders heeft zich ongewenst te bemoeien met Uw medische privacy: verzekeraars, arbo-artsen, uitkeringsinstanties, banken en ga zo maar door. Niets maar dan ook niets hebben zij te maken met Uw Medische Privacy. Dit om fraude en inbreuk op Uw privacy te voorkomen. Dit om uitsluiting uit de Maatschappij te voorkomen. Ongeacht wie u ook bent en waar U vandaan komt.

U bent allen gewaarschuwd bij deze ! Wees alert !

A Votre Service.

xxx

Persoonlijk Medisch Dossier (EU); het 1 haakt in het ander.
www.monitor.nl/ziek opmerking van herk 26 juni 2007:

Het Persoonlijk Medisch Dossier is van de patiŽnt. Daar heeft NIEMAND wat mee te maken; dit om vuile praktijken type UWV Nederland en consorte te voorkomen; en fraude naar en van verzekeringen en banken te voorkomen. Het DMP dient te zijn voorzien van een speciale code die alleen bekend is bij de patiŽnt en LOS STAAT van alles wat met overheidsinstellingen,verzekeringen en banken enz. te maken heeft. Die code zit aan de combi EHIC - Nat kaart en de patiŽnt tikt zelf (of een door hem/haar gemachtigde persoon) deze code in bij bezoek aan arts etc, apotheek, fysio, osteo enz enz. Net als bij de bankpassen; zo moeilijk is dat niet. Dit om de Persoonlijke gegevens van ELKE EU=burger te waarborgen. Daarbij dient de patiŽnt het recht te krijgen zelf gegevens uit het medisch dossier te schrappen; daar dient hij/zij (of verantwoordelijke) dan zelf de verantwoordelijkheid voor te dragen.De arts is niet verantwoordelijk voor de wijzigingen van het dossier gedaan door de houder ! Nederland is totaal SODOM EN GOMORRA: medische gegevens worden niet opgevraagd, worden creatief verzonnen. Het is niet te geloven. Men rotzooit letterlijk maar wat aan. Alle rechten van mensen worden totaal geschonden. Verbaas U niet als U Uw medische gegevens tussen de potjes jam bij de ALDI tegenkomt of op het kopieerapparaat ergens ten lande! Lees alles over de medische ethiek in Nederland op www.sin-nl.org ! ps: de huisarts dient ten alle tijde het basisaanspreekpunt te zijn; deze verwijst door naar regulier of complementaire zorg, afhankelijk wat nodig zou zijn per persoon en eer wordt naar teruggekoppeld. Ik vraag me echt af waarom iedereen zo onnodig MOEILIJK doet, het is zooooo simpel.......dat kan alleen maar te maken hebben met vreemde praktijken..om het netjes uit te drukken, ten nadele van de patiŽnt.

Deze opmerking heeft de aandacht getrokken van een aantal personen: wordt vervolgd op www.ronfonteine.com.


Herhaling: Medische Privacy:

Frankrijk : DMP : Dossier Mťdical Personnel oftewel het Persoonlijke Medische Dossier

MG France is voor het recht te mogen maskeren; maar het recht om medische gegevens te maskeren, zou alleen gedaan mogen worden door de eigenaar van het Medisch Dossier en niet door de behandelend arts. MG France is de vakbond voor de -mťdťcins gťnťralistes- / huisartsen; de arts waar je je normaal gesproken als eerste meldt bij een gezondheidsprobleem. Deze arts verwijst door naar complementair of regulier; afhankelijk van het probleem. Deze arts is de centrale spin in het Medisch dossier, de DMP. De door jou gekozen Basisarts is bekend bij de Basisverzekering. Heb je geen vaste arts gekozen, dan dien je wat meer te betalen. De regelgeving is strikt en duidelijk; iedereen weet wat de keuzes met bijbehorende consequenties zijn en kan zelf kiezen. De Minister van Volksgezondheid, Xavier BERTRAND geeft in de loop van februari aan of het maskeren wel of niet wordt toegestaan; een vraag die de patiŽntenorganisaties en enkele vakbonden van artsen verdeeld. Voor de 1e Vakbond van Medici, de CSMF is het maskeren gevaarlijk, want verwijderde gegevens kunnen belemmeren een juiste behandeling te geven. Het DMP zou begin juli overal in Frankrijk in gebruik genomen worden; 1 centraal verzameldossier van Medische gegevens op Internet voor iedere persoon. Toegang via de Carte Vitale, de Basisverzekeringspas. Deze datum is verschoven naar november 2007.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_article.php?rub=medecine&idArticle=070202115745.1g8izjkv.xml


Frankrijk : Dossier mťdical personnel (DMP): per persoon is er een nieuw anoniem nummer nodig

De < Commission nationale de l'informatique et des libertťs (Cnil) > geeft aan dat dit specifieke anonieme nummer vanuit de <Securite sociale> gegenereerd dient te worden. Gebruik maken van het sociale zekerheidsnummer is niet veilig genoeg, aangezien het gaat om de persoonlijke gegEvens van anderen en deze dienen extra beschermd te worden. In het belang van de patiŽnt. Elke inwoner van Frankrijk heeft een persoonlijke Carte Vitale; vanaf november zullen de medische gegevens op deze Carte staan. Bij een bezoek aan de arts geeft de patiŽnt de Carte af en de arts krijgt zo toegang tot het dossier en kan wijzingingen /aanvullingen aanbrengen.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Dossier_medical_personnel__DMP___il_faut_un_
nouveau_numero_anonyme__estime_la_Cnil.htm?idrub=15&xml=070221162711.8k7nqa89.xml

http://www.ronfonteine.com/feb2007_7.html 1e bericht onder 1-5 februari 2007-07;
2e bericht onder 21-24 februari 2007

xxx


Zwitserland: verzekeraars en hun aanval op het medisch geheim

Verzekeraars bladeren volop in medische dossiers van een ieder van ons. De meest intieme informatie is toegankelijk voor werknemers die geen dokter zijn. Soms heeft zelfs de werkgever toegang tot het dossier wat de carriŤre van iemand ernstig kan schaden. A Bon Entendeur heeft onderzoek gedaan naar de verdwijning van het medisch geheim en de ernstige consequenties daarvan op ons privť-leven.  Het komt veel voor dat de huisarts gecontacteerd wordt door de raadgevende arts van een verzekeringsmaatschappij in verband met een uitbetaling aan de verzekerde. Volgens de wet gaat het hier om absoluut vertrouwen tussen 2 personen die medische gegevens uitwisselen. Maar zodra de huisarts wordt gebeld door administratief personeel wat de diagnose niet kan lezen, hebben we het over de verkrachting van de wet met betrekking tot respect van de privť-gegevens. Door de automatisering worden medische gegevens zonder scrupules aangeleverd bij de verzekeraars en de fameuze verzekeringsarts.

In januari 2006 heeft de < Beobachter > alarm geslagen: ongeveer 400 administratief medewerkers van de op 2 na grootste verzekeraars in Zwitserland hebben toegang tot geheime medische gegevens. Een ernstige zaak: de federale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de inbreuk op de Wet van privť-gegevens. Daarnaast is er een andere beschuldiging: de verzekeraar verzamelt persoonlijke informatie bij de Basisverzekering om die vervolgens te gebruiken om gericht klanten < te werven> voor de aanvullende verzekering……..Dat noemt men de < jacht op slechte risico's >.  En…..dat is nog niet alles….de verzekeraar houdt zich tevens bezig met < de vraag van absentie >. Samengevat: de werkgever geeft zijn verzekeraar toestemming de werknemer tijdens een periode van lange afwezigheid te contacteren; met als doel de werknemer weer zo snel mogelijk op de werkplek te hebben. De verzekeraars < roemen zich zelfs > op de detectie van < psychische ziekten>…….Een grote vermoeidheid en een werkstop: wie heeft er nooit over gehoord ?  En wat…als deze < kleine bobos van zieleziekten > die niemand ontzien, vooral de werknemer niet, zich eens tegen ons keren……. ?

Bron: www.tsr.ch > Temps Present > Les assureurs ŗ l'assaut du secret mťdical ;
7 septembre 2006 (070906) :

bekijk de Franstalige video over dit zeer delicate onderwerp wat een ieder van ons aan gaat !

Tijd voor onderzoek in Nederland en misschien wel de Europese Unie in verband met <2006 het Europese Jaar van de Mobiliteit > …………Uitwisseling van medische gegevens tussen landen onderling….hoe is dit geregeld ???

Vertaling: xxx
http://www.fonteine.com/nieuws/nieuws_sept2006.html


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Diabetes drugs increase risk of heart failure, research shows
Nutritional supplement cuts anemia in poor children by half
Hepatitis C helicase unwinds DNA in a spring-loaded, 3-step process
Prescribing of antibiotics to children still at a level to cause drug resistance, warn experts
More fish oil, less vegetable oil, better for your health
Bacteria residing in the gut boost immune response to tumors
Females more prone to brain damage from alcohol abuse
Biologics valuable treatment option for patients with inflammatory bowel disease
White blood cell booster may help cancer patients avoid deadly complications
Combination therapy stops loss of kidney function in rare genetic disease
Air pollution link to clogged arteries
Steroid medications don't work in treating lower respiratory infections in children
Enzyme discovery sheds light on vitamin D
Broccoli and Other Vegetables Linked with Decreased Risk of Aggressive Prostate Cancer
Postmenopausal Sex Hormones and Breast Density Are Each Associated with Breast Cancer Risk
Prenatal alcohol exposure alters brain activity in the frontal-striatal areas
UB scientist discovers novel iron-copper alliance
Study finds association between low cholesterol levels and cancer
Prenatal stress keeps infants, toddlers up at night, study says
Statin study reveals 'cancer risk'
Statins could increase cancer risk
Alkaline Diet Can Fight the Effects of Acid Reflux
Prebiotic Inulin Boosts Bacteria and Reduces Colon Cancer Linked Enzyme – Study
Pumpkin Extracts Increase Insulin in Blood
The facts on flax
Exposure to sun reduces MS risks
More Evidence for Breast Cancer Declines as HRT Use Drops
Bottled Water Can Make You Sick
Salt mines help asthma patients
Obesity and magnesium deficiency may increase asthma symptoms
Large European-led study links regular aerosol use and asthma
New discovery by EU-funded researchers could lead to improved treatment of allergies and asthma
Karolinska Institutet researchers describe enzyme linked to asthma
Doctors Over-Prescribe Antibiotics, Raising Risk of Superbugs
Yeast infection can trigger diaper rash
Scientists look to salt to reduce acrylamide
Toxic Dangers of Typical Laundry Detergent
FDA Ignored Cancer Risk When Approving Alli
Connecting Diabetes And Inflammation
Hunger ’links asthma and obesity’
Fluoride, autism and a potential gut connection?
Articles on autism
Eating Cheese can be Dangerous in Parkinson’s Disease
Restore unity
Human activity behind global changes in rain
Altijd blij met glutenvrij
Is G8 Putting Profits Before The World’s Poorest Children?
My victory over MS
Nurses And Cleaners Among Highest Risk Groups For Developing Occupational Asthma
Study Shows PCS And Sofas Are Poisoning Us - We Need To Find Alternative
Early recognition of Parkinson's Disease
Children and young people show elevated leukaemia rates near nuclear facilities, says multi-study review
Salt Your Way To Health
Eating blueberries slashes colon cancer risk by 57 percent
"Premium" pet food made in the same factories as cheap brands
Doctors, American Medical Association hawked cigarettes as healthy for consumers
Long-Term and High-Dose Metformin Use Can Compromise B12 Levels
Kids' soda consumption strongly linked to hyperactivity, mental problems
New Research May Predict Who is at Risk to Develop Lupus
Degenerative Changes that Mimic Parkinson's Linked to Reduced Dopamine Storage
Dioxins linked with behavioral disorders
African plant halts bleeding, speeds healing
China to tighten control of antibiotics in seafood
Cat allergy can be cured, says study
Chronic Sinus Infection - Study Finds Cause with Implications for Treatment
Chronic Sinus Infections - Fungus May be to Blame
Mayo Clinic Study Implicates Fungus As Cause Of Chronic Sinusitis
Dangers of anti-histamine
Caffeine and the body
Bad Cholesterol - A Myth and a Fraud
Arthritis and Back Pain - Why They are the Same Disease
How much salt do you put in water?
Aspergillosis and sinusitis
Aspergillus website
Aspergillus sinusitis
Harmful fungi
The Fungal Link To Hair Loss
The Eyes Have It
Why Don't Doctors Know This?
Fungi Forgotten
The Germ that Causes Cancer
Use of Antimicrobial Growth Promoters in Food Animals and Enterococcus faecium Resistance to Therapeutic Antimicrobial Drugs in Europe


Video - Vitamine B12 tekort

http://www.fonteine.com/b12.html
http://www.fonteine.com/b12_tekort.html

Mirande


TV - Antibiotica, schimmels en sinusitus

http://www.knowthecause.com/shows/videoplayer.php?id=6


Wat is Candida?

Naast miljoenen soorten vriendelijke gistsoorten leven er normaal gesproken een aantal families van gistkiemen op uw slijmvliezen (gist voelt zich met name thuis in de warme, donkere uithoeken van uw spijsverteringskanaal en uw vagina). Vijandige bacteriŽn, virussen allergenen en andere vijanden vinden ook hun weg hierheen en naar andere met vliezen gevoerde doorgangen en holten, zoals uw luchtwegen.

http://www.candida.nl/candida.html


TV - De waterkuur

Find out how one man says water can cure everything from diabetes to cancer. Bob Butts is on a crusade to spread the word about the water cure.

http://pahomepage.com/content/fulltext/?cid=17498

Zie ook


Video - Ontdek de wereldwonderen

Een bijzonder mooie site over wereldwonderen, hier vind je alles over de 100 meeste bekende wereldwonderen. Van video's tot snelkoppelingen in Google Earth en Wikipedia

http://www.wereldwonderen.tv/

Marjan

 

 


29 juli


Gary Null

Gary Null is een belangrijke pionier geweest op het gebied van natuurlijke gezondheid. Zijn focus is het versterken van het immuunsysteem ipv de reguliere aanpak van symptomen die niet tot echte oplossingen van problemen leidt. Een schat aan artikelen over allerlei onderwerpen is hieronder te vinden. Kijk ook eens naar de onderstaande video die ruim 90 minuten duurt.

http://www.fonteine.com/gary_null.html


Meer leukemie onder kinderen bij kerncentrales

Leukaemia rates in children and young people are elevated near nuclear facilities, but no clear explanation exists to explain the rise, according to a research review published in the July issue of European Journal of Cancer Care. Researchers at the Medical University of South Carolina carried out a sophisticated meta-analysis of 17 research papers covering 136 nuclear sites in the UK, Canada, France, the USA, Germany, Japan and Spain. They found that death rates for children up to the age of nine were elevated by between five and 24 per cent, depending on their proximity to nuclear facilities, and by two to 18 per cent in children and young people up to the age of 25.

http://www.alphagalileo.org/index.cfm?fuseaction=readrelease&releaseid=522185&ez_search=1


Video - How to Supercharge Your Immune System - Gary Null


Video - Toxische kwik in vullingen !!!!


De maag, darmen en de psyche

Maag
De boterham die je eet komt eerst in je maag terecht, daar wordt hij opgevangen. Je maag is het zogeheten verzamelpunt, niet alleen van je voedsel maar van ook van de indrukken die je opdoet. Hier wordt alle informatie die je binnen laat komen opgevangen. Sommige informatie ligt zwaar op de maag en andere informatie kan zelfs (letterlijk en figuurlijk) aan je gaan vreten. Dat laat je binnenkomen en dat geef je niet terug.

Dikke darm
De dikke darm is gespecialiseerd in twee dingen: opnemen en loslaten. Dat principe gaat ook op voor de informatie die je binnenkrijgt en de dingen die je daarbij wel of niet loslaat. Vasthouden aan oude zaken werkt dan ook direct in op de werking van je dikke darm. Dat kan obstipatie maar ook diarree tot gevolg hebben. Je houdt alles vast of je laat alles ongezien los, je laat alles lopen. In beide gevallen is het moeilijk voor je om de zaken echt in je op te nemen. Om er dat uit te halen wat echt van belang is en de rest los te laten. Angst kan hier zeker ook een rol in spelen. Angst voor het onbekende, angst voor dat wat er gebeurt als je zaken werkelijk beleeft en tot je door laat dringen.

http://www.kruidenvrouwtje.nl/geheim/spijsvertering.htm


Vrouwelijke hormonen & Agnus Castus

Bij alle processen die te maken hebben met de maandelijkse cyclus spelen twee hormonen een belangrijke rol: oestrogeen en progesteron. In de eerste helft van de cyclus overheerst oestrogeen, in de tweede helft van de cyclus progesteron. Wanneer deze twee hormonen in onbalans zijn kunnen er diverse klachten ontstaan. Zo kan er door een overschot aan oestrogeen een relatief tekort aan progesteron ontstaan. Dit kan leiden tot allerlei verschijnselen, die bij elkaar pre-menstrueel syndroom (PMS) worden genoemd. Veel vrouwen hebben hier maandelijks last van

http://www.heelnatuurlijk.nl/agnuscastus.htm

 

 


28 juli


Kanker = schimmel - deel 2

VIDEO 1 - Dr. Simoncini
In this interview Dr. Simoncini explains the therapy by answering questions and showing video footage from several cases treated.

VIDEO 1 part2 - Dr. Simoncini
The second part of the interview by Dr. Simoncini

VIDEO 1 part3 - Dr. Simoncini
The third part of the interview by Dr. Simoncini

VIDEO 2 - peritoneo cancer
A patient testimonial after the treatment with sodium bicarbonate.

VIDEO 3 - breast cancer
A patient testimonial after the treatment with sodium bicarbonate.

 

Kanker is een Schimmel“ door Dr. Tullio Simoncini Oncoloog

Temidden van de complexe hoeveelheid voorstellen die een definitief antwoord proberen te geven op het probleem kanker, onderscheidt dat van de oncoloog Tullio Simoncini zich ongetwijfeld vanwege zijn eenvoud en vanwege zijn innovatieve ideologische vermogen.

Het boek “Kanker is een schimmel” licht toe hoe een schimmelinfectie altijd de basis vormt voor ongeacht welke neoplastische vorming en dat deze zich tot in het oneindige probeert te verspreiden binnen in een organisme. De groei van de schimmelkoloniŽn, samen met de reactie van de weefsels die zich proberen te verdedigen tegen de invasie, bepalen de tumor. Deze is dus slechts een extracellulair verschijnsel.

Er is daarom maar ťťn oorzaak voor kanker: candida, die afhankelijk van het betrokken anatomische gebied telkens verschillende histologische reacties opwekt. Dit verklaart waarom er zoveel typen tumoren zijn.

Momenteel is natriumbicarbonaat (in een oplossing van 5% of 8,4%) de enige stof die in staat is om tumoren volledig te laten verdwijnen en die er dankzij de grote verspreidbaarheid in slaagt om de schimmelmassa’s binnen in het organisme uiteen te doen vallen.

http://www.kankeriseenschimmel.nl/kanker-schimmel-inhoud.html


Eten van bosbessen vermindert risico op kanker met 57 procent, zo blijkt uit studie bij dieren

Een stof die in bosbessen terug te vinden is belooft darmkanker te kunnen voorkomen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Wetenschappers aan Rutgers University en het U.S. Department of Agriculture voerden een gezamenlijke studie uit bij dieren en ontdekten dat de stof - pterostilbene genaamd - precancereuze laesiŽn verminderde en vertragend werkten op genen betrokken bij ontstekingen. De onderzoekers stelden de studie voor op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Chemical Society in maart.

http://www.newstarget.com/021938.html

Yuri Meeuws


Frisdrankconsumptie bij kinderen sterk gelinkt aan hyperactiviteit en mentale problemen

Tieners die meer frisdrank drinken, hebben meer mentale gezondheidsproblemen zoals hyperactiviteit en mentale stoornissen, zo blijkt uit een recent gepubliceerde studie in de American Journal of Public Health. De onderzoekers peilden bij 5547 Noorse studenten van het 4e middelbaar door middel van vragenlijsten naar hun eet- en drinkgewoonten (frisdrank), maar ook naar hyperactiviteit en gedragsproblemen op school en indicatoren voor mentale gezondheid zoals rusteloosheid, duizeligheid, wanhoop, paniek, verdriet, slapeloosheid, spanning, ongelukkig zijn over zicthzelf en het gevoel dat alles een last is. Ze ontdekten dat de tieners die het meeste frisdrank dronken (gemiddeld vier of meer glazen per dag), het hoogst scoorden qua gedragsproblemen, hyperactiviteit, mentale stoornissen en algemene gezondheidsproblemen.

http://www.newstarget.com/021945.html

Yuri Meeuws


Eten van meer flavonoÔden verlengt levensduur en vermindert hartziekten

FlavonoÔden - terug te vinden in appels, aardbeien, zemelen en zelfs chocolade - kunnen cardiovasculaire aandoeningen en coronaire hartziekten verminderen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek dat werd gepubliceerd in de American Journal of Clinical Nutrition.

http://www.newstarget.com/021938.html

Yuri Meeuws


Milieuvervuiling doodt vier miljoen kinderen jaarlijks

Vier miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven jaarlijks aan gevaarlijke milieuomstandigheden zoals vervuilde lucht of water of blootstelling aan chemicaliŽn.

http://www.nu.nl/news/1173435/80/rss/Milieuvervuiling_doodt_vier_miljoen_kinderen_jaarlijks.html


Kat Oscar ruikt of de dood langs komt

http://www.nrc.nl/wetenschap/article744207.ece/Kat_Oscar_ruikt_of_de_dood_langs_komt

Marjan

 


27 juli


U bent niet ziek - u heeft dorst !

Dit boek is een echte eyeopener voor miljoenen mensen geweest in de VS. Terwijl water voldoende voorhanden is negeren we het belangrijkste medicijn voor vele kwalen en kiezen we voor surrogaat drankjes die juist vocht afdrijven (alcohol, koffie, thee en cola) waardoor me ons lichaam nog verder uitdrogen. Bloeddruk gaat omhoog, cholesterol gaat omhoog omdat onze lichaam smacht naar voldoende aanvoer van water. Geen arts die je het vertelt en compleet genegeerd door het door big pharma gemanipuleerde medische bolwerk dat zijn heil blijft zoeken in lever/nier slopende symptoombestrijdende chemische gifstoffen.

Waarom? Ons lichaam bestaat voor 75% uit water en dit heeft een reden. Samen met zout zorgt water voor allerlei processen in het lichaam, transporteert de voedingsstoffen, beschermt de darmen tegen zuren uit de maag, beschermt de hersenen, beschermt je zenuwgestel, zorgt voor afvoer van de afvalstoffen en is cruciaal voor de hersenen. Goed voorbeeld van watertekort is allergie, door tekort aan water stijgt het histamine niveau in het lichaam. De dokter geeft je dan anti-histamine middelen met nadelen op termijn maar informeert niet naar je waterinname. Ook zoutarm eten werkt averrechts want je lichaam heeft 3 gram per dag nodig, is ook een natuurlijke anti-histamine.

Ook een duidelijke waarschuwing voor kunstmatig suikers die geen caloriŽn bevatten. Het lichaam proeft zoet en stelt zich dan in op energie inname die uitblijft. Dit proces kan tot 90 minuten duren en zorgen voor aanhoudende eetlust omdat allerlei processen door de zoet smaak worden getriggerd maar niet worden bevredigd. Light produkten werken dus averrechts, ze bevatten geen caloriŽn maar jagen juist je eetlust aan.

Voor mij is dit water onderwerp het belangrijkste onderwerp op mijn sites. Lees het boek, een absolute must voor een gezond leven. Het goedkoopste medicijn koopt gewoon uit de kraan en zee. Kost bijna niets.

Drink per 10 kilo gewicht minimaal 1/3 liter water. Drink 30 min voor de maaltijd en voor en na de nacht 2 glazen schoon water en veel chronische klachten zullen verdwijnen. Wat heb je te verliezen?

http://www.waterisvoeding.nl/

 

Een stukje uit het boek:

'Mijn onderzoek legde bloot dat onopzettelijke uitdroging stress produceert, alsmede chronische pijnen en vele degeneratieve ziekten. Een droge mond is niet het enige signaal van uitdroging en het is zonder meer verkeerd om met drinken te wachten tot u dorst krijgt. De geneeskunde heeft zijn begrip gebaseerd op de opvatting dat de vaste stoffen in het bloed alle functies in het lichaam reguleren. Ik heb op moleculair niveau wetenschappelijk aangetoond dat het het water is dat alle functies in het lichaam reguleert, inclusief de functies van de vaste stoffen. 75% van onze lichamen bestaat uit water. De hersenen bestaan voor 85% uit water. Het is het water dat de vaste stoffen van energie voorziet en activeert. Als u onvoldoende water inneemt, zullen enkele functies van het lichaam daaronder gaan lijden. Uitdroging veroorzaakt systeemstoornissen. Als ik het woord 'watertherapie' gebruik, heb ik het over het genezen van uitdroging met water.'

http://www.watercure.com/

Lees over (Engelstalig)

Verkrijgbaar in het Nederlands:

waterboek.gif (13097 bytes)

Uw lichaam hunkert naar water' (ISBN: 978-90-808265-3-3, 2e druk)

 

Vertel ons wat er met je klachten is gebeurt nadat je je waterinname naar 2-3 liter per dag hebt verhoogd dan kunnen we deze doorgeven aan anderen met dezelfde klachten en zo meer mensen bewust maken over deze verborgen uitdroging die zich uit in allerlei chronische klachten.

Email je ervaringen naar: ugamedia@wirehub.nl

 

Voor ervaringen in de VS kijk eens hier:
http://www.watercure2.org/


Video - Kanker is een schimmel ?

Dr. T. Simoncini, oncoloog te Rome, verricht al een lange reeks van jaren onderzoek naar het bestrijden van kanker met behulp van natriumbicarbonaat (ofwel: maagzout, zuiveringszout).

Het boek “Kanker is een schimmel” licht toe hoe een schimmelinfectie altijd de basis vormt voor ongeacht welke neoplastische vorming en dat deze zich tot in het oneindige probeert te verspreiden binnen in een organisme. De groei van de schimmelkoloniŽn, samen met de reactie van de weefsels die zich proberen te verdedigen tegen de invasie, bepalen de tumor. Deze is dus slechts een extracellulair verschijnsel. Er is daarom maar ťťn oorzaak voor kanker: candida, die afhankelijk van het betrokken anatomische gebied telkens verschillende histologische reacties opwekt. Dit verklaart waarom er zoveel typen tumoren zijn.

http://www.stichtingsergio.nl/onderzoek.htm
http://www.curenaturalicancro.nl/

Interview
http://www.kankeriseenschimmel.nl/interview-simoncini.html


Italia: Vrij van GMO, genetisch gemanipuleerd voedsel: Italia - Europa

Stem voor een voedingsmodel van kwaliteit :V R I J van Genetisch Gemanipuleerd materiaal !

Van 15 september tot 15 november 2007

http://www.liberidaogm.org/liberi/

Bericht persconferentie 24 juli 2007; Roma, Italia

http://press.slowfood.it/press/ita/leggi.lasso?cod=3E6E345B11ad723296sWV2F94684

Slow Food, sterk in haar ervaring op internationaal niveau in 130 landen, in contact met duizenden plaatsen waar voedsel wordt geproduceerd wereldwijd, is overtuigd dat genetisch gemanipuleerd voedsel niet de oplossing is voor de agrarische problemen en het voedselprobleem op onze planeet. Daarom draagt SlowFood Italia met overtuiging bij aan de coalitie ItaliaEuropa- Liberi da ogm (vrij van GMO) en aan de nationale campagne gepresenteerd aan de kranten.

Wat doet SLOWFOOD en wie is SLOWFOOD: engelse uitleg

http://www.slowfood.com/

xxx

Ps: Nederlanders: GMO - wat is dat ??? Nooit van gehoord. Nou, beste mensen, kijk maar eens goed op die gezellige kleine blikjes maÔs die het zo goed doen om even de salade af te maken…..weet wat U eet. Kinderen zouden op scholen een kursus < etiketten lezen en begrijpen> moeten krijgen>. Het huidige onderwijs loopt 20 jaar achter op de tijd: dom, dom, dom…….pure geldverspilling.


Greenpeace verstoort proef gentech-gewas

20 actievoerders van Greenpeace voorkomen vanmorgen dat stuifmeel van genetisch gemanipuleerde mais in het milieu belandt. Ze doen dat door de bloemen met stuifmeel te verpakken in plastic zakjes. Het maisveld, op de Veluwe nabij Arnhem, is afgezet met gevarenlint en er is een spandoek geplaatst met de tekst: 'Zaai veilig of zaai niet'. De aangeplante gentechmaÔs is een proef van het Ministerie van Landbouw. De milieuorganisatie protesteert met de actie tegen proeven op het open veld van maÔs en andere gewassen waaraan kunstmatig genetische eigenschappen zijn toegevoegd.

Greenpeace is tegen de teelt van gentech-gewassen in de natuur. Genetische manipulatie is een onbetrouwbare techniek met onvoorspelbare gevolgen voor mens en milieu. Gentech-gewassen zijn een gevaar voor de soortenrijkdom van landbouwgewassen. Besmetting van conventionele en biologische gewassen door zaden van gentech-soorten is niet te voorkomen en onomkeerbaar. "Het is ongelofelijk dat na zoveel schandalen en mislukkingen het Ministerie van Landbouw gewoon doorgaat met dit soort proeven", zegt Sandra Schalk, campagneleider genetische manipulatie van Greenpeace Nederland.

De zogenaamde 'coŽxistentie', het naast elkaar telen van gentech-, gewone en biologische gewassen, is een fabeltje. In 2006 toonde Greenpeace met het rapport 'Impossible Coexistence' [1] aan, dat besmetting van conventionele en biologische gewassen door gentechmateriaal niet te voorkomen is. Het rapport beschrijft de situatie in Spanje, waar al enkele jaren commerciŽle teelt van gentechmais plaats vindt. Biologische boeren moesten als gevolg van besmetting hun hele oogst vernietigen.

De proeven met de gentechmais lijken bedoeld om de conventionele en biologische lanbouwsectoren ervan te overtuigen dat gentech-landbouw in Nederland mogelijk is zonder schade. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van deze partijen hebben echter allen de huidige proefopzet afgewezen. De proef zelf is wetenschappelijk niet goed genoeg. Greenpeace vindt het ook onverantwoord om het gevaar van uitkruising te testen met het gevaarlijke gewas zelf.

Ook als met gentech-gewassen gemaakte producten vervoerd worden treedt steeds besmetting op. Recent heeft Greenpeace aangetoond dat een lading maisgluten uit de VS vervuild was met een illegale gentechmais, die in Europa niet toegestaan is. De lading bleek nog zeven andere gentechvarianten te bevatten. Het blijkt steeds weer onmogelijk om gentech-producten gescheiden te houden van niet-gentech-producten.


Het beste boek op het gebied van voeding...

Een juweeltje van 750 pagina's, het beste naslagwerk over gezonde voeding

Healing with Whole Foods

healing.gif (3677 bytes)

The most detailed source book yet published on preparing food and eating consciously, Healing with Whole Foods includes complete sections on Ayurvedic principles of food-combining; the treatment of disease conditions through meals; transition from animal products to whole vegetable foods; micro-algae; selection of waters and salts; the extremely complex varieties of oils, sugars, and condiments; vitamins and minerals; fasting and purification; food for children, food presentation and proportions; vibrational cooking; the physiology of nourishment; color diagnosis and therapy; consciousness in diet changes; plus descriptions of the nature and uses of various grains, legumes miso, tempeh, tofu, seaweeds, nuts and seeds, sprouts, and fruits. Also featured are sections on chutneys, relishes, pickles, different milks, rejuvelac, yogurt, salads, and desserts.".

http://www.nl.bol.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/nl/-/EUR/
BOL_DisplayProductInformation-Start?BOL_OWNER_ID=1001004001755330&Section=BOOK_EN


Komende 20 jaar sterke stijging chronische ziekten

Het aantal mensen met een chronische ziekte zal de komende 20 jaar flink toenemen. Grotendeels komt dit door de vergrijzing van de bevolking, maar ook ongezond gedrag speelt een belangrijke rol. Naar verwachting hebben in 2025 ongeveer 940.000 mensen diabetes, 1.200.000 mensen osteoporose en 540.000 mensen COPD (chronische obstructieve longziekten). Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM.

Het RIVM heeft berekend hoeveel mensen in 2025 naar verwachting een bepaalde chronische ziekte zullen hebben. Deze informatie geeft inzicht in de toekomstige vraag naar gezondheidszorg en benadrukt de noodzaak van preventie. De berekeningen zijn gemaakt met het Chronisch Ziekten Model. Het Chronisch Ziekten Model simuleert het beloop van ziekten in de algemene bevolking. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met ziektetrends uit het verleden, veranderingen in ongezond gedrag en toekomstige demografische ontwikkelingen.

Diabetes
Het aantal mensen met diabetes (suikerziekte) stijgt met ruim 70% naar 940.000 in 2025. Dit is het geval wanneer de huidige stijging in het aantal mensen met overgewicht in hetzelfde tempo doorzet. Wanneer de stijging in overgewicht verder toeneemt, kan dit aantal zelfs boven het miljoen uitkomen. Naast vergrijzing, is de toename in het aantal mensen met overgewicht een belangrijke factor in de toekomstige stijging van het aantal diabeten.

Osteoporose
Osteoporose is een ziekte waarbij het skelet brozer wordt. De ziekte komt vooral bij ouderen voor. Het aantal personen met osteoporose zal naar verwachting stijgen van 850.000 in 2005 tot ongeveer 1.200.000 in 2025. Dit is een toename van 40%. De belangrijkste reden voor deze toename zit vooral in de vergrijzing. In 2025 is naar verwachting ťťn op de vijf Nederlanders 65+, in 2005 was dit ťťn op de zeven Nederlanders.

Rookgerelateerde ziekten
Ziekten die sterk met roken samenhangen (zoals longkanker en COPD) zullen bij mannen minder sterk toenemen dan in het verleden. Bij vrouwen nemen ze juist sterker toe. Dit komt omdat mannen de afgelopen decennia minder zijn gaan roken, en vrouwen juist meer zijn gaan roken. Voor COPD (chronische obstructieve longziekten) wordt bij mannen een stijging met 12% verwacht (35.000 extra gevallen) en bij vrouwen een stijging met ruim 30% (52.000 extra gevallen). Het absolute aantal COPD patiŽnten onder mannen zal echter groter blijven bij mannen dan bij vrouwen (ruim 300.000 tegenover ruim 200.000).


De eerste zelfdiagnose-test bij een tennisarm

De ene tennisarm is de andere niet. Bij de echte tennisarm is er sprake geweest van overbelasting van een spier in de onderarm, met name door veelvuldig knijpen met de hand. De klachten komen vaak geleidelijk opzetten. Voor wie denkt een tennisarm te hebben, is het voor het herstel erg belangrijk te weten wat de oorzaak van de klachten is. Door de 6 vragen in te vullen op www.stoptennisarm.nl kan iedereen zelf ontdekken of de klachten afkomstig zijn van de tennisarmspier in de onderarm of dat ze juist het gevolg zijn van bijvoorbeeld een probleem in de nek of schouder.

Ronald Korsten, fysiotherapeut van StopTennisarm.nl is specialist in de behandeling van tennisarmen. Hij vindt het essentiŽel te weten waar de klachten vandaan komen. Bij een echte tennisarm maakt hij gebruik van een stevige massagetechniek die slechts drie behandelingen wordt toegepast. Meer behandelingen zijn niet nodig. PatiŽnten mogen bij deze methode vanaf de eerste behandeling hun werk of sport hervatten. Het direct weer gebruiken van de aangedane arm bevordert juist het snelle herstel.

De zelfdiagnose-test geeft direct duidelijkheid of er meer aan de hand is dan alleen een elleboogprobleem. Wanneer de klachten uit de nek of schouder komen, dienen deze in de behandeling meegenomen te worden. Dan zijn meestal ook meer behandelingen nodig. Tussen 1 en 3 procent van de bevolking heeft last van een tennisarm. Liefst ťťn op de drie tennissers krijgt te maken met een tennisarm.

Een tennisarm kan erg beperkend zijn. Wat moet je als tapijtenlegger wanneer je je stanley-mes niet kunt vasthouden? Of een schilder die nog maar ťťnhandig kan werken. Maar ook het openen van een jampotje, een hand geven of zelfs het drinken van een kopje koffie kan al erg lastig zijn. En een tennisser met een pijnlijke backhandslag is op de tennisbaan kansloos. De tennisarm is een overbelastingsblessure van de strekspieren van de pols. Met name de aanhechtig ter hoogte van de elleboog wordt erg gevoelig. Er is geen duidelijke consensus over de te volgen behandelstrategie. Relatieve rust is een vaak gehoord advies maar wel erg frustrerend wanneer je weet dat de klachten van een tennisarm gemiddeld 9 maanden aanhouden.

www.stoptennisarm.nl


Rijkswaterstaat moet luchtkwaliteit serieus nemen

Stichting Natuur en Milieu roept Rijkswaterstaat op om de luchtkwaliteit serieus te nemen en snel maatregelen te nemen om gezondheidsschade te beperken. Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State, die op 25 juli 2007 de plannen voor verbreding van de A4 Leiden naar de prullenbak verwees omdat Rijkswaterstaat deze onvoldoende gemotiveerd heeft ťn omdat een toename van de luchtvervuiling niet is toegestaan. De uitspraak maakt duidelijk dat Rijkswaterstaat de luchtkwaliteit veel serieuzer moet nemen.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=2910


Diversen

 


26 juli


Ouders onderschatten het risico van zonverbranding

Ruim 30 procent van de kinderen verbrandt eens of meerdere keren per jaar. Veel ouders (40%) weten niet dat de kans op huidkanker groter wordt naarmate kinderen in hun jeugdjaren vaker verbranden. Een derde van de ouders smeert zijn kinderen bijna nooit in als ze naar buiten gaan. Dit blijkt uit het recent verschenen onderzoek 'Ouders en Kinderen in de zon' dat is uitgevoerd onder 672 ouders en kinderen in opdracht van KWF Kankerbestrijding, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht.

Ouders zeggen het wel belangrijk te vinden om hun kinderen goed tegen de zon te beschermen. En een ruime meerderheid van de ouders vindt ook dat zij hun kind goed beschermen tegen de zon. Uit het onderzoek blijkt echter dat zij vooral insmeren op het strand of bij het zwembad en minder vaak tijdens het 'gewone' buitenspelen. Het opzoeken van de schaduw op het heetst van de dag en het aantrekken van een T-shirt of het opzetten van een petje zijn ook geen populaire maatregelen.

Een meerderheid van de ouders geeft wel aan een factor 20 of hoger te gebruiken voor hun kind. Moeders beschermen daarbij in het algemeen zichzelf en hun kind beter tegen de zon dan vaders. Tot slot weet een kleine meerderheid van de ondervraagden niet dat kinderen met veel moedervlekken een groter risico hebben op het krijgen van huidkanker.

Campagne 'Te veel zon is niet gezond'
Met de campagne 'Te veel zon is niet gezond' wil KWF Kankerbestrijding ouders en kinderen bewust maken van de risico's die zonnen met zich meebrengt. Omdat kinderen een gevoelige huid hebben, lopen zij meer risico op zonverbranding en daarmee een verhoogde kans op huidkanker op latere leeftijd. Niet alleen op het strand, maar ook tijdens het 'gewone' buitenspelen.

Huidkanker stijgt in Nederland met 75%
Het blijft belangrijk om mensen te herinneren aan de noodzaak van bescherming tegen te veel zon. Het aantal mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe: van 20.800 nieuwe gevallen in Nederland in 2000 tot naar schatting 36.800 in 2015, een stijging van zo'n 75%. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan het zongedrag van mensen en de toegenomen populariteit van zonvakanties in de afgelopen decennia. Mensen met een huid die snel verbrandt (39 procent van de Nederlanders) lopen het grootste risico op huidkanker.

Vroege ontdekking
Het is belangrijk om (huid)kanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken omdat de behandelmethoden dan beter zijn en daardoor de kans op genezing het grootst. Bij een groeiende en veranderende moedervlek is het verstandig naar de huisarts te gaan. Ook bij aanhoudende klachten zoals jeuk en bloeden van een moedervlek.


Video - CNN Reports on Hemopurifier

Aethlon Medical is the developer of the Hemopurifierģ, a first-in-class medical device to treat infectious disease. The Hemopurifierģ addresses the largest opportunity in infectious disease, the treatment of drug and vaccine resistant viruses. Regulatory and commercialization initiatives in the United States are focused on bioterror threats, while international initiatives are directed towards naturally evolving pandemic threats, and chronic infectious disease conditions including Hepatitis-C (HCV) and the Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Collaborative studies to demonstrate utility of the Hemopurifierģ are being conducted with researchers at the Government of India's National Institute of Virology (NIV), The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), The United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), and The Southwest Foundation for Biomedical Research (SFBR).

Aethlon recently demonstrated safety of the Hemopurifierģ in a 24-treatment human study and has received approval to continue further human studies at The Fortis Hospital in India. The Company has also submitted an Investigational Device Exemption (IDE) to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) related to advancing the Hemopurifierģ as a broad-spectrum treatment countermeasure against category "A" bioterror threats.

A majority of viral pathogens are not treatable with anti-viral drug or vaccine therapy. When therapies do evolve, viruses often mutate to become resistant to treatment. Viruses that cross over from animal species into man compound the treatment challenge. Recent examples of such zoonotic transmission include HIV, SARS, West Nile, Ebola, Marburg, and most recently the H5N1 strain of Avian Influenza. Genetic engineering with the intent to create drug and vaccine resistant pathogens diminishes hope that traditional therapeutics will keep pace with viral threats. The Aethlon HemopurifierTM is a first-in-class device designed to fill the void in treating drug and vaccine resistant pathogens. The technology promises to augment the benefit of
drug therapy, and serves as a first line countermeasure in the absence of drug or vaccine
treatments.

www.aethlonmedical.com


Waterstofperoxide doodt bacteriŽn en sporen in ziekenhuizen

Snel en effectief wapen tegen MRSA

Verneveling van waterstofperoxide in zeer fijne nevel kan bacteriŽn en zelfs "resistente" sporen met spectaculaire effectiviteit afdoden. Met dit unieke doseersysteem wordt voor bacteriŽn en sporen een logreductie van 6 gerealiseerd. De systematiek is een resultaat van nauwe samenwerking tussen het bedrijf Infection Control BV te Eemnes en TNO. Met het commercieel beschikbaar komen van de door Infection Control wereldwijd gepatenteerde methode kan met het doseersysteem IC-4TM de ziekenhuisbacterie MRSA gemakkelijk, snel en effectief bestreden worden.

MRSA
In ziekenhuizen komen geregeld besmettingen met ziekenhuisbacteriŽn voor. Een van de beruchtste is de MRSA-bacterie, de vrees van menig ziekenhuisdirectie. Jaarlijks vinden er tientallen uitbraken per jaar plaats in Nederland. In het buitenland gaat het om duizenden uitbraken per jaar. De materiŽle schade in Nederland alleen al loopt op tot in de miljoenen euro's per jaar.
Daarom is in het onderzoek van TNO en Infection Control de afdodende werking van waterstofperoxide op juist deze bacterie (als vegetatieve cel) onderzocht. Daarnaast zijn de volgende bacteriŽn en sporen in het onderzoek betrokken: Bacillus Subtiles (sporen), Clostridium Difficile (sporen) en Staphylococcus Aureus (vegetatief). Vanwege de resistente eigenschappen zijn sporen in het algemeen zeer moeilijk af te doden.

Relatie inrichting en benodigde concentratie waterstofperoxide
Het onderzoek richtte zich op het vaststellen van de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van waterstofperoxide als desinfecteermiddel. Het ging hierbij om een gestabiliseerde waterstofperoxide oplossing. Daarbij werd de kennis van verschillende specialismen binnen TNO gecombineerd. De uiteindelijke benodigde concentratie waterstofperoxide in de lucht om voldoende afdodend te zijn is sterk afhankelijk van de gebruikte (bouw)materialen (linoleum, metaal, tapijt, behang, laminaat). Op basis van de vastgestelde relatie bouwmaterialen-waterstofperoxide heeft TNO de juiste omstandigheden vastgelegd waarbij een afdodende werking van waterstofperoxide op micro-ogranismen is gegarandeerd. De testen zijn uitgevoerd in TNO laboratoriumopstellingen en zijn gevalideerd in praktijksituaties (Tergooiziekenhuizen). Met de huidige standaardmethode neemt het ontsmetten van een ruimte enkele dagen in beslag. Met het nieuwe vernevelingssysteem voor waterstofperoxide, waarvan de effectiviteit in dit onderzoek is bewezen, kan dit in 4 uur.

Toepassing
Naast toepassing in ziekenhuizen, kan het systeem bijvoorbeeld ook gebruikt worden om verzorgingstehuizen, vliegtuigen en schepen te ontsmetten.


Video - From Vulnerable Plaque to Vulnerable Patient


De ziekte van Lyme-borreliose

De ziekte van Lyme (Borreliose) is de snelst groeiende en meest voorkomende zoŲnose in West Europa en in Noord-Amerika. Volgens gegevens van het RIVM bezochten in 2001 naar schatting 61.000 patiŽnten een arts met een tekenbeet waarvan 12.000 een erythema migrans vertoonde. Dit is een verdubbeling sinds 1994 toen nog 6.500 patiŽnten met een EM een arts bezochten. In 2005 werd volgens het RIVM bij 17 000 patiŽnten Lyme vastgesteld, dat is 40% meer als in 2001 en bijna een verdrievoudiging sinds 1994. De tendens is dus duidelijk stijgend hetgeen zorgwekkend te noemen is. Omdat precieze incidentiecijfers niet bekend zijn, gaat men er van uit dat dit het topje van de ijsberg is en dat het werkelijke aantal patiŽnten met een tekenbeet 15 keer hoger is, hetgeen betekent dat jaarlijks ongeveer 900.000 mensen een tekenbeet oplopen. Omdat niet alle teken geÔnfecteerd zijn met de Borrelia bacterie krijgen ongeveer 300.000 mensen de infectie. Bij slechts 50% van de patiŽnten is een EM waarneembaar, terwijl dit als een belangrijk diagnostisch criterium voor de ziekte van Lyme wordt gezien.

http://www.borreliose.nl/

 

Interessant is de discussie over de ziekte van Lyme in de VS is veroorzaakt door een biolab van de Amerkaanse defensie (Plum Island), dit is altijd ontkent door de overheid van de VS maar die beweren
wel vaker zaken die achteraf niet blijken te kloppen.

http://www.rense.com/general67/plumislandlyme.htm
http://www.samento.com.ec/sciencelib/4lyme/plumisland.html
http://www.somerset-kentucky.com/opinion/local_story_081092046.html


Duitsland: een interessante link met Gezondheidsinformatie uit Duitsland:

http://www.ard.de/ratgeber/gesundheit/-/id=13280/1n7f70/index.html

xxx


Waarschuwing ! Pas op bij warmte en hittegolf ? Laat ouderen D R I N K E N !

De Ouderenbond slaat alarm en geeft raad.

Met het passeren van de tijd vermindert bij oudere personen de sensibiliteit om te drinken waardoor uitdroging ontstaat. Deze problemen komen steeds vaker voor.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/07_Luglio/21/anziani_bere.shtml

xxx


Britse supermarkten beginnen met het verbannen van de palmolie

SlowFood sprak een aantal maanden geleden in een artikel over de absurditeit van het gebruik van palmolie, tegenwoordig overal te vinden in toast, crackers en aanverwante zoetigheden. Een olie, zo goedkoop, maar totaal onverantwoordelijk want de aanplantingen van de palmen onttrekken ruimte aan de belangrijkste bossen van Borneo en Sumatra en het product moet duizenden kilometers reizen over de planeet om de commercie te dienen, een commercie die de oorspronkelijke bronnen consumeert en de omgeving vervuilt.

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B11ad7176C3Urv2CE70C5

xxx


Fruit en groenten beschermen de bloedsomloop

Ons gehele leven buigen we al lopende onze armen en knieŽn. De consumptie van voeding rijk aan Vitamine C et en carotťnoÔdes beschermen tegen artrose ; dit volgens een studie van de Universiteit van Monash te Melbourne (Australie).

Referentie: Wang Y, Effect of antioxidants on knee cartilage and bone in healthy, middle-aged subjects: a cross-sectional study, Arthritis Research & Therapy. 6 Juillet 2007;9(4):R66

http://www.lanutrition.fr/Les-fruits-et-lťgumes-protťgent-les-articulations-a-1734.html

xxx


Ons lichaam kan 100 tot 120 jaar mee

Dr Kenneth Cooper leidt de kliniek met dezelfde naam in Dallas (Texas). Hij is de uitvinder van aerobic en hij staat aan het begin van de mondiale vogue betreffende fysieke activiteiten met een lichte intensiviteit (jogging…) als middel om in goede gezondheid te blijven. Hij vertelt hoe alles is begonnen en hij geeft preventieve raad.

http://www.lanutrition.fr/Dr-Kenneth-Cooper-Notre-corps-devrait-nous-durer-100-ŗ-120-ans-a-1265.html

xxx


AVEM's Kattebelletje nr.7

Wist u dat…

* Er eindelijk door het CDA duidelijke vragen worden gesteld over de consequenties van de ZVW voor mensen op leeftijd, de NL AOW'ers in het buitenland wonend, die gesteld hadden moeten worden toen deze, door HH op oneigenlijke gronden doorgejaste wet, in de Tweede Kamer behandeld werd ?

* Het CDA destijds horende doof en ziende blind was ?

Mogen wij hopen dat…

* het CDA eindelijk het licht ziet en op haar dwaalschreden terugkeert ?

* Ook bij de minister van VWS de schellen van de ogen vallen en dat hij niet zijn handen in onschuld wast en hij zijn ogen afwendt.

* Er inderdaad Recht wordt gedaan.

* Dat mensen op leeftijd, de NL AOW'ers wonend in het buitenland, niet meer met drogredenen, dwaalsporen, kwaadsprekerij en ronduit leugens vervolgd en gestenigd worden ?
www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU -MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.
Team AVEM
Zie ook fonteine.com > Thema > Emigreren ?
xxx

Ps: steeds meer mensen binnen en buiten Nederland gaan zich vragen stellen over het reilen en zeilen van de gezondheidszorg in brede zin in Nederland ! Rechten van zo langzaam aan TEVELE MENSEN met kort-of langdurige gezondheidsproblemen worden door de Nederlandse Staat met de voeten vertrapt: 1 grote volksverlakkerij. Lees ook www.sin-nl.org, www.corv.nl……..en wie weet wat nog meer ! Gaarne melden. Kom voor elkaar op. U heeft er recht op tijdens ziekte met respect behandeld te worden door artsen en instanties. U heeft er recht op dat Uw medische gegevens geheim blijven; dit om uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen: werk, verzekeringen, banken….


 


25 juli


Wet bevolkingsonderzoek: prostaatkanker ERSPC-Rotterdam

Screening op prostaatkanker geeft vaak een ongunstige uitslag, terwijl er achteraf geen sprake blijkt te zijn van prostaatkanker. Vanwege deze grote kans op foutpositieve uitslagen wordt gezocht naar alternatieven voor de al twintig jaar bestaande bloedtest op prostaatspecifiek antigeen (PSA). Mogelijk presteert een nieuwe urinetest op de prostaatkankerspecifieke tumormarker PCA3 beter dan de PSA-test. Het Erasmus MC te Rotterdam wil dit gaan onderzoeken bij mannen uit de algemene bevolking, als onderdeel van de lopende Europese screeningstrial ERSPC naar het nut van screening op prostaatkanker. In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) heeft de Gezondheidsraad op 24 juli 2007 een positief advies over het PCA3-onderzoek uitgebracht aan de minister van VWS.

http://www.gezondheidsraad.nl/pdf.php?ID=1569&p=1


Video - Cancer Breakthrough-Finding tumors 10 years before they DEVELOP and Killing Cancer in 15 minutes!


Medische fouten zomeractie. Invoering van maatregel ťťn: handenwassen!

Zomer of geen zomer, vakantie of geen vakantie: iedere dag overlijden in Nederland ca 20 personen in het ziekenhuis en worden ca 20 personen invalide door medische fouten. Ondanks deze noodsituatie zijn de overheid, de politiek, en de medische beroepsorganisaties toch op zomerreces. Wij roepen op tot invoering van eenvoudige maatregelen die DIRECT TOT VERMINDERING VAN MEDISCHE FOUTEN LEIDEN! Met regelmaat, zo mogelijk iedere week, zullen wij deze zomer maatregelen publiceren.

Maatregel 1: handenwassen na ieder patiŽntencontact! Voorzitter Pieter Vierhout van de Orde van Medisch Specialisten gaf dit in de NRC van 25 april 2007 zelf aan.

Het is bekend dat patiŽnten in ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, bejaardencentra en praktijken van huisartsen besmet kunnen worden door de MRSA
bacteriŽn (methicilline-resistente staphylococcus aureus).

Hierdoor kunnen ernstige infecties optreden waarvoor dure antibiotica moeten worden gegeven die alleen per infuus kunnen worden gegeven en bovendien ernstige bijwerkingen kunnen geven zoals nierfalen. Besmetting vindt veelal plaats via de handen van zorgverleners. Zo kunnen ware epidemieŽn ontstaan, waardoor isolatie en ontsmetting van volledige afdelingen nodig is, alsmede behandeling van de MRSA patiŽnten. Derhalve is het noodzakelijk om verspreiding van MRSA te voorkomen. Essentieel is hiervoor: handenwassen door artsen, verpleegkundigen en verzorgenden na medische behandeling, verzorging of onderzoek van patiŽnten.Tevens is ontsmetting met handalcohol 70į of een ontsmettingsstof op basis van alcohol zinvol.

In feite hoort goede hygiŽne tot de basisverplichtingen van medisch, verpleegkundig en verzorgend personeel en kan het nalaten van deze basale handeling gezien worden als ernstig medische fout, gezien de gevolgen. Handenwassen na ieder patiŽntencontact hoort standaardgedrag te zijn en is simpel uit te voeren. Derhalve pleiten wij voor directe invoering. Zo kunnen vele onnodige besmettingen met MRSA voorkomen worden en hierdoor veel onnodige slachtoffers van medische fouten. Zomer of geen zomer: preventie van medische fouten dus ook van MRSA besmetting is belangrijk!

Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland www.sin-nl.org
Iatrogenic Europe Unite-Alliance www.ieu-alliance.eu


Video - Paradigm Shift in understanding the cause of heart attacks


SP wil kamer terug van reces voor debat thuiszorg

SP-kamerlid Agnes Kant wil in verband met de ontslagen in de thuiszorg op korte termijn een debat met staatssecretaris Bussemaker. Eenzelfde verzoek vorige week werd door ander fracties helaas terzijde geschoven. Ze vonden het niet nodig en wilden eerst meer informatie. Kant: "Die informatie is er inmiddels. Uit het antwoord op mijn Kamervragen blijkt dat er volstrekt onvoldoende wordt ondernomen om ontslagen of verslechterde arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg te voorkomen. In de overeenkomst tussen staatssecretaris Bussemaker, brancheorganisatie ActiZ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden daar zelfs helemaal geen afspraken over gemaakt." Vorige week bleek uit cijfers van ActiZ dat duizenden thuiszorgmedewerkers hun baan kwijt raken als gevolg van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook bij het SP-meldpunt over de gevolgen van de WMO kwamen de afgelopen tijd steeds meer meldingen binnen van ontslagen in de thuiszorg. Zorginstellingen lijden inmiddels verlies op de huishoudelijke zorg. Een tweede groot probleem in de thuiszorg zijn de klantenstops. Kant: "In een eerder spoeddebat ontkende de staatssecretaris - ten onrechte - dat er klantenstops zijn. Vandaag kondigde ook thuiszorginstelling Careyn in Zuid-Holland een klantstop aan. De patienten en de medewerkers van de Thuiszorg komen steeds verder in de knel. Ik wil nu zo snel mogelijk van de staatssecretaris een reactie hoe zij dit gaat voorkomen."

http://www.sp.nl/nieuws/actie/wmo


Video - Michael Moore Visits NPR's Talk of the Nation


Frisdrank light of niet - het maakt niet uit: zelfde risico voor hart & vaatziekten
en diabetes

Een groot Amerikaans onderzoek heeft aangetoond, dat mensen die meer dan 1 groot glas frisdrank per dag een sterk vergrootte risico lopen voor hart en vaatziekten en diabetes (48% meer), ongeacht of de frisdrank light is of niet. De onderzoekers concluderen, dat dit komt, omdat de fris hoe dan ook een zoete smaak heeft en daarom de drang opwekt tot meer zoetigheid. En - dat mensen die veel fris drinken over het algemeen minder gezond eten.

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2007/07/24/074004.htm

Stinne Rasmussen


Vis voorkomt allergie

Als kinderen minimaal 1 keer per week vis eten, wordt het risico voor het later ontwikkelen van een allergie 30-35 % kleiner. Zo luidt de conclusie van een Zweeds onderzoek, waarbij 4.000 kinderen
werden gevold van geboorte tot hun 8ste levensjaar. Het effect bleek onafhankelijk te zijn van het soort vis. Ook werden aan zwangeren omega-3 voedingssupplementen gegeven; hun kinderen bleken aanmerkelijk minder vaak allergisch, in eerste instantie gemeten tot rond het 1e levensjaar.

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2007/06/10/050029.htm

Stinne Rasmussen


Vergiftiging door Jacobskruiskruid kan leiden tot proces-verbaal LID

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (Dierenpolitie) waarschuwt eigenaren van paarden, pony's, ezels en geiten nadrukkelijk voor het zeer giftige Jacobskruiskruid. Een vergiftiging door het kruid is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de veehouder. Als eigenaren hun dieren na waarschuwingen van de Inspectiedienst nog steeds bloot stellen aan het kruid, kan een vergiftiging leiden tot een proces-verbaal van de Inspectiedienst wegens een overtreding van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD). Op het eerste oog lijkt het een schattig plantje met gele bloemetjes dat in enorme aantallen te zien is in de Nederlandse weilanden en bermen.Wat vele mensen niet blijken te weten is dat het eten van het Jacobskruiskruid (zowel gedroogd als vers) tot een verschrikkelijke dood kan leiden bij onder meer paarden. Het gif in de plant tast de lever aan en zorgt in eerste instantie voor symptomen als conditie- en gewichtsverlies, een doffe vacht en het loslaten en openbarsten van de huid.

Als niet op tijd wordt geconstateerd dat het dier zichzelf vergiftigt door het eten van Jacobskruiskruid, raakt het uiteindelijk in een terminaal stadium van ongeveer twee dagen waarin geen redding meer mogelijk is. Symptomen zijn: geelzucht, koorts, vallen en opstaan, delirium, ernstige pijnen, blindheid en verlamming. Het plantje groeit niet alleen in grote hoeveelheden in de Nederlandse weiden, het wordt ook regelmatig in gedroogde vorm aangetroffen in hooi dat als voedsel aan het vee wordt aangeboden. En omdat de plant snel voortwoekert neemt het probleem steeds verder toe. De LID probeert de houders waarmee ze in aanraking komt zoveel mogelijk te wijzen op het gevaar van Jacobskruiskruid op het land en adviseert de dieren zo snel mogelijk te verplaatsen als het plantje een wezenlijk deel van het aanwezige rantsoen vormt. Wegens de relatieve onbekendheid van het dodelijke Jacobskruiskruid is de LID tot op heden terughoudend met het verbaliseren van houders die het plantje in de wei hebben staan. Als het kruid na serieuze waarschuwingen echter nog steeds niet wordt verwijderd, kan dit leiden tot een proces-verbaal wegens benadeling van de gezondheid van het dier.

www.dierenpolitie.nl


Uitbetaling schadevergoeding burn-out op losse schroeven

De uitbetaling van de 237.000 euro die een 46-jarige consultant onlangs overeenkwam met zijn voormalige werkgever, staat op losse schroeven. Dat meldt Intermediair.nl vandaag op de website www.intermediair.nl.  De man, een voormalig werknemer van verzekeringsbedrijf de Nieuwe Hollandse Lloyd uit Woerden, is tussen 2000 en 2003 arbeidsongeschikt geraakt door een burn-out. De reden om niet tot betaling over te willen gaan is de aanhoudende publiciteit die FNV Bureau Beroepsziekten voor de zaak heeft losgemaakt. Dat heeft de SNS Reaal Groep, dat in 2005 de Nieuwe Hollandse Lloyd overnam, vanochtend in een fax aan de advocaat van de arbeidsongeschikt geraakte consultant laten weten. De advocaat van de consultant, Thomas van de Belt: 'In de fax staat dat de aanhoudende publiciteit effect zal hebben op de getroffen schikking. Dat is opmerkelijk want SNS heeft zelf eerder de mogelijkheid onbenut gelaten om er voor te kiezen de zaak zonder ruchtbaarheid af te handelen.' Ook FNV Bureau Beroepsziekten is verbaasd. Directeur Jan Warning: 'Ik betwijfel of SNS het dreigement hard kan maken want de overeenkomst staat zwart op wit, dus ik vraag me af hoe ze dat willen gaan doen.' SNS Reaal Groep laat via een woordvoerder in een reactie weten 'geen enkel commentaar te geven op individuele zaken'.


Diversen


Nieuwe behandeling voor zuigelingen met acute lymfatische leukemie

Genezingskans stijgt van 15 naar 50%

De onderzoeksgroep van prof.dr. Rob Pieters, kinderoncoloog in Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, heeft een nieuwe behandeling opgezet voor zuigelingen met acute lymfatische leukemie (ALL). Met de nieuwe behandeling stijgt de genezingskans bij zeer jonge kinderen in Nederland van 15% naar 50%. De nieuwe behandeling geldt inmiddels als standaardbehandeling in 22 landen. ALL is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Verbeteringen in de combinatie chemotherapie die twee jaar lang gegeven wordt, hebben ertoe geleid dat de genezingskans in de afgelopen 40 jaar gestegen is van 10% naar 80%. Helaas geldt deze hoge genezingskans niet voor zeer jonge kinderen met ALL waarbij de diagnose reeds voor het eerste levensjaar wordt gesteld.

De onderzoeksgroep van prof. dr. Rob Pieters van het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis heeft aangetoond dat de leukemiecellen van zuigelingen met leukemie ongevoelig zijn voor een aantal belangrijke chemotherapiemiddelen, die bij oudere kinderen wŤl effectief zijn. Dat komt omdat de leukemiecellen bij zuigelingen chromosoomafwijkingen vertonen, die bij oudere kinderen nauwelijks voorkomen. De chromosoomafwijkingen veroorzaken bovendien een zeer agressieve vorm van leukemie. De leukemiecellen bij zuigelingen blijken echter zeer gevoelig voor een antikankermiddel dat nog niet of nauwelijks gebruikt werd bij de behandeling van ALL. Pieters heeft namens de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) in samenwerking met vertegenwoordigers van 22 andere landen een nieuwe behandeling, Interfant-99 genaamd, opgezet voor zuigelingen met ALL. Circa 50% van de zuigelingen met ALL overleeft dankzij Interfant-99. Dit is beter dan de resultaten tot nog toe in de meeste landen. In Nederland was tot 1999 de genezingskans voor zuigelingen met ALL slechts 15%.

De resultaten zijn dermate hoopvol dat alle betrokken landen de nieuwe behandeling inmiddels als standaard gebruiken en verdere verbeteringen onderzoeken. Bovendien wordt nu ook onder leiding van de SKION en het research laboratorium kinderoncologie van het Erasmus MC verder onderzoek verricht naar het toepassen van behandelingen die direct gericht zijn op het afwijkende chromosoom. De resultaten van Interfant-99, die tussen 1999 en 2006 wereldwijd werd toegepast bij 500 zuigelingen met ALL worden 20 juli gepresenteerd in het medisch-wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Erasmus MC


Burn-out patiŽnt krijgt kwart miljoen van ex-werkgever

Een 46-jarige consultant van een verzekeringsbedrijf krijgt van zijn werkgever 237.000 euro omdat hij door een burn-out arbeidsongeschikt is geworden. Het FNV Bureau Beroepsziekten (BBZ) heeft het
bedrag via een schikking bij de werkgever bedongen.

http://content.monsterboard.nl/13891_nl_p1.asp

xxx


Medische Privacy

De gezondheidszorg heeft de plannen om het Electronisch PatiŽnten Dossier en Uw eigen codicil op kaart te brengen met het Burgerlijk Service Nummer (=vervanger Sofinummer). Dit alles zou geschieden ZONDER UW TOESTEMMING wat er op die kaart komt en zonder overleg met Uw huisarts en/of specialist. Graag Uw mening. Bij voorbaat dank. Team PMC( Personal MedicalCard) MED 4.8 ps: heel belangrijk; dit team gaat uit van de verzekeringsnemer niet de verzekeringsgever ! Dit om fraude en inbreuk op Uw Privacy te voorkomen.

Geef Uw mening op www.monitor.nl/ziek > Bericht van -van herk- > 23-07-07

xxx

 

 


24 juli


Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Nier- en blaasstenen kunnen uiterst pijnlijk zijn. Wie er ooit last van had, vergeet het nooit meer.
Nierstenen zijn samengesteld uit stoffen die wij dagelijks met onze voeding opnemen, maar via
de voeding vermijden dat er zich nieuwe nierstenen vormen, ligt veel minder voor de hand dan het
misschien wel kan lijken. Veel drinken is en blijft het belangrijkste advies in die zin.

In een notendop:

  • De meeste nierstenen worden spontaan afgevoerd. Pijnstillers en veel drinken (als men
    geen pijn heeft) volstaan doorgaans
  • Veel drinken, minstens 2,5 liter per dag, is het beste middel om nierstenen te voorkomen
  • Drink vooral water. Andere dranken dienen als afwisseling
  • Geef de voorkeur aan een calciumrijk dieet (veel zuivelproducten)
  • Beperk opname van dierlijke eiwitten (vooral van vlees)
  • Verminder zoutgebruik

http://www.fonteine.com/voeding_nierstenen.html


De Week van de Smaak - van 24 tot en met 30 september 2007

Week van de Smaak is een nationaal evenement met honderden grote en kleine lokale activiteiten waarin “smaak” centraal staat, en waarin ambachtelijke streekproducten, seizoensproducten en biologische voeding de hoofdrol spelen.

http://www.weekvandesmaak.nl/


Video - Eric Schlosser Interview - Fast Food Nation Book


WNF-Video Vakantiegangers op de foto met 'dieren' van WNF

Circa 1000 vakantiegangers werden dit weekend op Schiphol op de foto gezet met een levensgrote papegaai, olifant, schildpad of tijger. Een actie van het Wereld Natuur Fonds om reizigers te waarschuwen voor 'foute' souvenirs, gemaakt van bedreigde dieren of planten.

Toeristen zwichten nog steeds voor souvenirs die gemaakt zijn van bijvoorbeeld koraal, zeldzame leersoorten, bedreigde planten of schelpen of veren van papegaaien. Daarmee lopen ze de kans een flinke boete te krijgen bij terugkeer in Nederland, en bovendien zijn ze hun souvenir dan kwijt. Maar ze houden ook de handel in 'foute' souvenirs in stand. Want zolang er vraag is, blijft er aanbod.

Grote schelpen, soms bewerkt tot lamp, orchideeŽn, 'rainsticks' die gemaakt worden van catussen, een potje kaviaar (van de ernstig bedreigde steur), riemen van hagedissenleer of tijgerpleisters en andere traditionele medicijnen waarin tijgerbotten zijn verwerkt..... Het wordt allemaal verkocht aan toeristen die er liever niet bij stil staan dat ook dat ene exemplaar dat zij aanschaffen, bijdraagt aan het verdwijnen van zeer zeldzame dier- en plantensoorten.

Daar werden de toeristen zaterdag 21 juli - traditioneel een topdag op Schiphol - op een ludieke manier op geattendeerd door 4 enthousiaste 'dieren' waarmee ze op de foto konden. Die foto ging vervolgens in een mooi mapje met souvenir-tips van het Wereld Natuur Fonds. Voor de Engelstalige reizigers op Schiphol was er een speciale Engelse versie. Een leuk geheugensteuntje bij het shoppen op de vakantiebestemming.

http://www.wnf.nl/wnf/website/index.cfm/id=1B898CD4-4F76-4FFA-A9E500BC3DD69DFD

Filmpje
http://www.wnf.nl/wnf/website/index.cfm/ID=5FB96E06-850A-4AA9-B8BC80922628E0E2


Westers dieet verhoogt kans op borstkanker

Het aantal gevallen van borstkanker in China stijgt omdat Chinese vrouwen meer Westerse eetgewoonten beginnen aan te nemen, zoals het eten van meer vlees, zo meldt een studie die gegevens die in Shanghai in de jaren 90 werden verzameld, opnieuw onder de loep neemt.

De studie, gepubliceerd in het juli-nummer van Cancer Epidemiology, Biomarkers & Preventions, puurt nog meer resultaten uit de baanbrekende Shanghai Breast Cancer Study, die oorspronkelijk werd uitgevoerd werd door onderzoekers aan de Vanderbilt University.

Uit de studie bleek dat vrouwen in Shanghai die een 'Westers vlees-en-suikerdieet' volgden, zoals de onderzoekers het noemden, met veel vlees, zetmeel en zoetigheid, een meer dan dubbel zo hoog risico liepen om een algemene vorm van borstkanker te ontwikkelen die oestrogeenreceptor-positieve kanker wordt genoemd, in vergelijking met hun buren die een traditioneler dieet op basis van groenten en soya volgden, volgens een team onder leiding van artsen aan het Fox Chase Cancer Center in Philadelphia.

Het patroon was vooral zichtbaar bij zwaarlijvige postmenopausale vrouwen, wiens gewicht waarschijnlijk toenam als gevolg van het vlees-en-suikerdieet, volgens Dr. Marilyn Tseng van Fox Chase, die het recente onderzoek leidde van een paar duizend vrouwen tussen 25 en 64 jaar oud.

Verschillende studies die werden uitgevoerd bij immigrantengroepen in de Verenigde Staten gedurende de laatste 20 jaar hebben allemaal uitgewezen dat het Westerse dieet bepaalde soorten kankers kan veroorzaken, voornamelijk darmkanker en hormonengerelateerde kankers zoals borst-, prostaat- en eierstokkanker. Het aantal gevallen van borstkanker ligt volgens het National Cancer Institute vier tot zeven keer hoger in de Verenigde Staten dan in AziŽ.

Dergelijke studies hebben aangetoond dat immigranten van de eerste generatie ongeveer hetzelfde risico lopen op kanker als hun vroegere landgenoten. Na enkele generaties in de Verenigde Staten te hebben geleefd, worden de patronen echter identiek aan die van mede-Amerikanen.

Yuri Meeuws


Dieet gelinkt aan risico op astma

Tieners die niet genoeg fruit en groenten eten kunnen hun ademhalingsstelsel in gevaar brengen, zo melden onderzoekers uit de VS en Canada. In een studie onder meer dan 2000 middelbare schoolstudenten ontdekten de onderzoekers dat de studenten met de laagste inname van fruit, vitamine E en omega-3 vetzuren, de zwakste longfunctie vertoonden en ook meer kans liepen op longontsteking, piepende ademhaling en astma.

http://www.health24.com/news/Asthma/1-892,41043.asp

Yuri Meeuws


Gevaren van genetisch gemodificeerd voedsel bevestigd

Verschillende recente studies bevestigen de vrees dat genetisch gemodificeerd (GM) voedsel de menselijke gezondheid schaden. Deze studies werden vrijgegeven op het moment waarop de Wereldhandelsorganisatie (WHO) aanstalten maakte om de uitspraak te bekrachtigen dat de Europese Unie de internationale handelsregels had overtreden door de import van GM-voedsel een halt toe te roepen.

http://www.ringnebula.com/project-censored/2007/2007-story11.htm

Yuri Meeuws


Wie geneest, heeft gelijk

Als bij kanker de uitspraak 'Wie geneest, heeft gelijk!' u aanspreekt en u tevens de mening deelt, dat de behandeling met chemotherapie ter discussie moet worden gesteld, dan vindt u daarover gedetailleerde informatie op de website voorennadediagnose.nl door vanuit de zijbalk in deze volgorde aan te klikken:

'Wie geneest heeft gelijk',
'Resultaten met natriumbicarbonaat' en
'Laatste nieuws over Kanker'

www.voorennadediagnose.nl


Meer geld voor belangenorganisaties van zorggebruikers

Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker stellen structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar voor de belangenorganisaties van patiŽnten, gehandicapten en ouderen (pgo-organisaties). Hiermee willen ze de cliŽnt in de zorg een sterkere positie geven.

Wetsvoorstel
De komende tijd zullen de minister en de staatssecretaris met meer gerichte acties komen om de zorggebruiker een evenwichtige rol te geven. Een daarvan is een wetsvoorstel ter versterking van de positie van de cliŽnt. Met de forse uitbreiding van de financiŽle middelen versterken Klink en Bussemaker alvast de positie van de pgo-organisaties in het nieuwe zorgstelsel. Zo worden zij een volwaardiger gesprekspartner voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook vernieuwen Klink en Bussemaker het subsidiesysteem.

Programma's
Samen met de pgo-sector zetten de minister en de staatssecretaris vier programma’s op. Een van de programma’s heeft als doel de patiŽnten meer inspraak te geven bij kwaliteitsverbetering in de zorg. Een ander programma stimuleert maatschappelijke participatie (`levensbreed’) van gehandicapten, ouderen en ggz-cliŽnten. Ook komt er betere informatie over de rechten en plichten van de zorggebruiker. Pgo organisaties kunnen subsidie krijgen voor activiteiten binnen een programma. Naast de programma financiering is er een basissubsidie. Voor de hoogte hiervan is onder meer het ledenaantal bepalend. De nieuwe aanpak is tot stand gekomen na overleg met de betrokken organisaties. Komend najaar overlegt Klink met de betrokken partijen over de uitwerking van het nieuwe subsidiesysteem.


Video - wat is dit?


Consument moet centraler in huisartsenzorg

Het nieuwe financieringssysteem voor huisartsen voldoet nog niet aan de verwachtingen. De toegankelijkheid van de huisarts is onvoldoende. De telefonische bereikbaarheid en de openingstijden laten te wensen over, waardoor de consument zich te snel wendt tot de spoedeisende hulp van het ziekenhuis of de huisartsenpost. Daarnaast vormt het gebrek aan transparantie over de geleverde kwaliteit een hindernis voor effectieve onderhandelingen. De conclusies staan in de monitor huisartsenzorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag publiceert.

Sinds januari 2006 is in Nederland een nieuw financieringssysteem voor huisartsen effectief. Het systeem is door huisartsen, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS overeengekomen in het Vogelaarakkoord. De NZa analyseert in de monitor of de doelstellingen van het Vogelaarakkoord zijn gehaald en of de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn geborgd. De analyse wijst uit dat er voorzichtige stappen in de goede richting zijn gezet maar nog belangrijke verbeteringen nodig zijn.

De bereikbaarheid van de huisartsenzorg moet verbeteren. De openingstijden zijn beperkt en de telefonische bereikbaarheid na drie uur 's middags is beperkt. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om gebruik te maken van een emailconsult. Dit gaat ten koste van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg. Doelstellingen van het Vogelaarakkoord is juist dat de huisarts zelf (eerste lijn) meer zorgtaken verricht die nu vaak in ziekenhuis (tweede lijn) geleverd worden. Weliswaar zijn huisartsen meer van die zorg gaan leveren, maar significante besparingen blijven uit, ook voor de consument. De NZa onderzoekt op korte termijn of het systeem moet worden bijgesteld om die besparingen alsnog te realiseren. Ook overlegt de NZa binnenkort met de huisartsen, de IGZ en de NPCF om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Het gebrek aan transparantie over de kwaliteit van huisartsenzorg vormt een hindernis voor effectieve onderhandelingen. Zorgverzekeraars en consumenten kunnen daardoor niet kiezen op basis van kwaliteit. Voor de huisartsen zelf ontbreekt daarmee de stimulans om hogere kwaliteit te leveren. Goede kwaliteitsinformatie moet de motor vormen achter een doelmatig systeem. Meer transparantie over kwaliteit kan ook bijdragen aan de verbeterde samenwerking tussen huisartsen en andere zorgaanbieders. Die samenwerking blijft op grote schaal uit. De NZa gaat onderzoeken wat daarvoor de oorzaak is en welke rol kwaliteitsinformatie daarbij kan spelen.


Video - Reversing Diabetes


Diakonessenhuis vervangt ponsplaatje door patiŽntpas

Het Diakonessenhuis gaat de ponsplaatjes vervangen door patiŽntpassen. Deze bieden veel voordelen vanuit het oogpunt van kwaliteit en patiŽntveiligheid. Medewerkers van het ziekenhuis kunnen makkelijker en sneller de informatie van een patiŽnt opvragen in het computersysteem. Nieuw is dat op de patiŽntpas ook een foto van de patiŽnt staat. Hierdoor is een betere identificatie van de patiŽnt mogelijk. Daarnaast is de pas met foto klantvriendelijker dan het ponsplaatje. De patiŽntpas is tevens een stap voorwaarts richting het Elektronisch PatiŽnten Dossier (EPD). Met dit EPD wordt op enkele klinische afdelingen van het Diakonessenhuis al proefgedraaid.

Pasje met barcode en foto
Een patiŽntpas is een 'intern legitimatiebewijs' van een ziekenhuis. PatiŽnten hebben het nodig bij elk bezoek aan een polikliniek of onderzoeksafdeling. Naast persoonlijke gegevens als naam en geboortedatum staat er met een barcode het ziekenhuisgebonden patiŽntnummer op.

Een patiŽntpas ziet er ongeveer uit als een bankpasje. Op poliklinieken en afdelingen kan de barcode ingelezen worden via een scanner. De gegevens van de patiŽnt verschijnen vervolgens - inclusief pasfoto - op het scherm.

Stapsgewijze invoering
De invoering van de patiŽntpassen gebeurt stapsgewijs. PatiŽnten die voor het eerst een bezoek brengen aan het Diakonessenhuis, kunnen bij het afsprakenbureau een pas laten maken. Bezoekers die al eerder in het Diakonessenhuis zijn geweest, kunnen voorafgaand aan hun afspraak op de polikliniek hun ponsplaatje laten vervangen. Is het echter erg druk bij het afsprakenbureau, dan kan dat ook na afloop van de afspraak of bij een volgend bezoek aan het ziekenhuis. Het maken van een pasje neemt slechts enkele minuten in beslag. De patiŽnt heeft daarvoor een geldig legitimatiebewijs en een inschrijfbewijs van de zorgverzekeraar nodig.


UMTS-bijscholing voor huisartsen

lle Nederlandse huisartsen moeten een cursus volgen om gezondheidsklachten door straling
van UMTS-masten beter te herkennen. Daarvoor pleit het onlangs opgerichte Nationaal Platform
Stralingsrisico's (NPS).

http://www.nu.nl/news/1166190/83/%27UMTS-bijscholing_voor_huisartsen%27.html

 

Het Nationaal Platform Stralingsrisico’s geeft informatie en voorlichting over risico’s van niet-ioniserende elektromagnetische velden in de openbare ruimte en in de huiselijke leefomgeving. Meer dan 100.000 mensen lijden door straling t.b.v. draadloze toepassingen. Het Nationaal Platform Stralingsrisico’s stelt zich ten doel de risico’s van elektromagnetische velden onder de aandacht van het Nederlandse volk te brengen en om een antwoord te vinden op de hieraan gerelateerde maatschappelijke onrust en klachten.

http://www.stralingsrisicos.nl/

Marjan


Diversen

Internationaal

 


23 juli


Bang voor Google?

Veel mensen blijken bij het contoleren van sollicitanten de namen even te Googlen. Krijgen ze bij mij nog een flinke dobber aan, 44000 pagina's gevonden !!

Baantje in de voedingsindustrie kan ik dus wel vergeten :)

http://www.google.com/search?q=ron+fonteine

Al eens je eigen naam gegoogled?


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Trans Fat Diet Induces Abdominal Obesity and Changes in Insulin Sensitivity in Monkeys
Early behavior problems appear to lead to peer rejection and friendlessness
Young children's defiance toward mothers may be part of health development
Alternative farming cleans up water
New analysis puts cot death under scrutiny once again
Pediatric ritalin use may affect developing brain, new study suggests
MIT IDs link between brain tumor proteins
Obesity found to be a risk factor for multiple myeloma
Restless legs genetics on the move
Reducing insulin signaling in the brain can prolong lifespan
Despite different triggers of disease, all roads lead to lupus
A little more PDGF-BB, a little less tumor growth
New mechanism found for memory storage in brain
Discovery explains why anticancer vaccines mostly fail
UD scientists invent novel hydrogels for repairing, regenerating human tissue
NJIT researchers develop inexpensive, easy process to produce solar panels
Gene identified for Crohn's disease in children
Enzyme eliminated by cancer cells holds promise for cancer treatment
Very young babies vulnerable to sudden death while seated
Research shows new therapy is effective for patients with Crohn's disease
Vitamin D deficiency - Common and problematic yet preventable
Flavonoids in orange juice make it a healthy drink, despite the sugar
Decoding mushroom's secrets could combat carbon, find better biofuels and safer soils
Lentils better than white bread for dieting
Chronic rhinosinusitis -- washing nasal passages with saline can help
Study estimates cancer risk from radiation exposure during cardiac CT scans
Metabolic syndrome -- don't blame the belly fat
Immune system 'escape hatch' gives cancer cells traction
Poor sleep associated with cognitive decline in elderly women
Scientists isolate chemical in curry that may help immune system clear plaques found in Alzheimer's
Nasal cannula may be viable treatment for sufferers of sleep apnea
Healthful compounds in tomatoes increase over time in organic fields
A decisive step toward a cure for insulin dependent diabetes
Tumor painting revolutionizes fight against cancer
Potential new target for cancer found
White Blood Cell Booster May Help Cancer Patients Avoid Deadly Complications
Chitin from lobster shell shows great healing and bio-stimulant properties
Study Finds Dietary Link to Risk of Eye Disorder
Foods Counteract Drugs' Effects
Flu while pregnant can harm fetus
Americans May Be Too Sweet On Sugar
The pH Nutrition Guide to Acid / Alkaline Balance
Big Pharma takes over veterinary medicine; dogs and cats drugged with chemicals for profit
Monsanto and the Elimination of Trans Fats
Warning over food additive widens
The lowdown on high fructose
Merck & Co's Gardasil to be monitored by French drugs agency AFSSAPS
Low cholesterol diet improves blood flow in fetus
Diet rich in copper may protect the heart
Spain wants diet recognized by UN
CT heart scans may carry breast cancer risk for young women
Colon infections seen rising
The Dark Side of Soy
Ritalin Stunts Growth
Study Fails to Show Benefits of Fruits and Veggies for Breast Cancer Patients Women are Blamed, but the Investigators Were at Fault
Chronic fatigue may be a by-product of an anti-infection mechanism
Chronic Fatigue Recognized by CDC
Mixing herbal and prescription drugs risky
Test detects the spread of breast cancer


Frituren binnenkort met stoom

Frituren zonder vet. Maar met oververhitte stoom, die circuleert in een gesloten circuit. Onderzoeksorganisatie TNO heeft een "gezond en veilig" alternatief voor de traditionele frituurpan ontwikkeld.

Naam van het apparaat = Hifri

http://www.nu.nl/news/1163482/86/rss/Frituren_binnenkort_met_stoom.html
http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=case&laag1=195&item_id=382


Met Rimonabant verlies je niet alleen gewicht maar ook je levenslust....

The European Medicines Agency (EMEA) said this week a stronger warning is needed on the weightloss drug Acomplia (rimonabant) from sanofi-aventis, which has been linked to an increased suicide risk.

http://www.foxnews.com/story/0,2933,290090,00.html


Hoe misleidt je het publiek over de rol van groente en fruit bij borstkanker ?

Study Fails to Show Benefits of Fruits and Veggies for Breast Cancer Patients Women are Blamed, but the Investigators Were at Fault

Fraud is intentional deception resulting in injury to another person. The authors deceived the public by claiming they were able to cause the “adoption of a dietary pattern very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat.” Their concluding statement was, “… during a mean 7.3-year follow-up, we found no evidence that adoption of a dietary pattern very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat vs a 5-a-day fruit and vegetable diet prevents breast cancer recurrence or death among women with previously treated early stage breast cancer.” These words reflect the tone of the entire article—one of a successful experiment, not a failure—and led the public and press to believe that women in the intervention group made substantial changes in their diet. The result was headlines like: “No Cancer Benefit Found In Mega-Veggie-Diet Study,” “Dietary Hopes Dashed for Breast Cancer Patients,” “Intensive Diet Doesn't Prevent Breast Cancer: Study,” “Healthiest Diet Made Little Difference to Breast Cancer Survivors,” and “Fruits, Veggies Don't Stop Cancer Return.” But the conscientious reader studies table 2 and correctly concludes: Even if the data reported were an accurate reflection of what these women did, two more vegetable servings a day is not a diet “very high in vegetables, fruit, and fiber and low in fat.”

http://www.drmcdougall.com/misc/2007other/070723study.htm

 

Weer een goed voorbeeld van junk science die klakkeloos door de main stream media is overgenomen

Ron

 


22 juli


Video - The water cure - topper !


Part 2
Part 3

Documentary about water for health. If you know ANYONE who has ANY illness, this is a must see! Infact, you should watch it anyway, because you know you'll probably be ill yourself one day.. It's very simple. To stay in tip top condition you must drink 8 glasses of Water a day and have a 1/4 to 1/2 teaspoon of sun dried Sea Salt.

www.watercure.com


RFID chip rukt op

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/07/21/AR2007072100637.html

 

Door steeds meer mensen gezien als "The sign of the beast"

http://www.biblestudy.org/prophecy/mark-beast.html
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2006/06/70308
http://www.spychips.com/blog/2006/01/verichip_or_dog_chip.html
http://www.amazon.com/Spychips-Threat-Christians-Electronic-Surveillance/dp/1595550216
http://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Albrecht
http://www.spychips.com/
http://www.boekenmijn.nl/boekenmijn/boek.php?boek=495


Konijnenmelk werkt tegen acute zwelling

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article446618.ece/Konijnenmelk_werkt_tegen_acute_zwelling

Marjan


Video - Milk


Geetit - de grootste bedreiging voor de olie maffia

Olie. De hele wereld draait op olie. Wat zou er gebeuren als iemand iets uit zou vinden waarmee de brandstof besparing van een verbrandingsmotor met 75 procent (of meer) terug gebracht kan worden? Wint die persoon de Nobel prijs of wordt hij opgesloten en voor gek verklaard?

http://www.geet.nl/nieuws/geetit.htm

Marjan


Video - You and your milk


Persconferentie Vrij van Genetisch gemanipuleerd voedsel

ItaliŽ: Roma, 24 juli 2007, 11h 00 : Persconferentie over de presentatie van de nationale consultatie met betrekking tot GMO en het < voedingsmodel >:

Locatie: Comitato promotore della Coalizione ItaliaEuropa - Liberi da OGM,
c/o Fondazione Diritti Genetici
via Garigliano 61/A
Roma

Slow Food en de belangrijkste organisaties van landbouwers, van de handel, van de distributie, van de artisanen van klein tot middelgroot bedrijf, van de consumenten, van de milieubewegingen, van de wetenschap, van cultuur en van de internationale coŲperaties te weten: - ACLI, ADOC, ADUSBEF, AIAB, ALPA, ASSOCAP, CIA, CIC, CITTA' DEL VINO, CNA, CODACONS, COLDIRETTI, CONFARTIGIANATO, COOP, COPAGRI, FEDERCONSUMATORI, FOCSIV, FONDAZIONE DIRITTI GENETICI, GREENPEACE, LEGAMBIENTE, LIBERA, RES TIPICA, VAS, WWF - hebben de < Coalizione ItaliaEuropa - Liberi da OGM (vrij van GMO), > opgericht die van 15 september tot 15 november 2007 in het gehele land de allereerste nationale informatieconsultatie promoot over de GMO en het voedingsmodel.

Voor meer informatie:

Ufficio Stampa Coalizione ItaliaEuropa - Liberi da OGM

Gaspare Nuccio: tel. 06.86384941 - cell. 348.34 05 925

Simona Galasso: tel. 06.86384942 - cell. 349.32 18 071

ufficiostampa@liberidaogm.org

http://press.slowfood.it/press/ita/leggi.lasso?cod=3E6E345B1194725B93nJu3D88981

xxx


Video - The Corporation


Inspectie bekijkt kwaliteit borstimplantaten

( De Limburger, 20 juli 2007 )

De Inspectie voor de Gezondheidszorg start binnenkort een landelijk onderzoek naar de kwaliteit van siliconen borstimplantaten. Directe aanleiding vormt het dossier van een Heerlense die zegt ernstig ziek te
zijn geworden, nadat de bij haar ingebrachte protheses enkele jaren geleden begonnen te lekken.......

http://www.limburger.nl/nieuws/limburg/article2180659.ece

Frank


Siliconen borsten gevaarlijk

( Algemeen Dagblad, Martine Boelsma, 20 juli 2007 )

Siliconen borstimplantaten zijn gevaarlijk voor mensen met auto-immuunziekten. Dat zijn ziekten waarbij het lichaam antistoffen aanmaakt tegen het eigen weefsel. Ook wanneer dit soort ziekten in de familie
voorkomen, zijn de implantaten af te raden. De Wereldgezondheidsorganisatie en het milieuprogramma van de VN, die deze week na vijf jaar studie een lijvig rapport hebben afgerond, raden
overheden daarom aan meer onderzoek te doen naar de veiligheid van siliconen. De Maastrichtse hoogleraar immunologie Jan Willen Cohen Tervaert, die zitting had in de onderzoekscommissie,
vindt dat er nieuwe richtlijnen moeten komen. ,,Geen implantaten als je zelf, of iemand van je familie, lijdt aan een auto-immuunziekte. En als je al implantaten hebt en je bent ziek: laat ze in overleg met je arts
verwijderen.''....

http://www.ad.nl/diagnose/article1525943.ece

Frank


KWF-FORUM: Siliconen borstimplantaten

http://forum.kwfkankerbestrijding.nl/viewtopic.php?t=2302

Frank


Boekpassages

Uit 'Nutrition and Physical Degeneration' (1939) van Weston Price:

"Ernest Thompson Seton has been a critical student of the early American civilization that preceded modern European invasion and conquest. In his analysis of the relative virtues of the American Indian as
recorded in his book The Gospel of the Red Man he makes this observation:

'The civilization of the white man is a failure: it is visibly crumbling around us. It has failed at every crucial test. No one who measures things by results can question this fundamental statement.'

(...)

In his discussion of the comparable cultural qualities of the modern whites and the Indians he states:

'The culture and civilization of the White Man are essentially material; his measure of success is, "How much property have I acquired for myself?" The culture of the Red Man is fundamentally spiritual; his
measure of success is, "How much service have I rendered to my people?'"

 

Ook uit 'Nutrition and Phycial Degeneration' van Weston Price (1939):

"The masses must be taught that LIFE IN ITS FULLNESS IS MOTHER NATURE OBEYED."

Mike Donkers


Video - Dr. Neal Barnard On Food Addiction Part 1


RŲntgenonderzoeken bij kinderen

Op zoek naar nieuws over de ozonlaag in de Duitse google (http://news.google.de) (Duitse pers schrijft daar veel vaker over dan de  Nederlandse) kwam ik dit bericht tegen over zonnebrand/huidkanker bij kinderen en teveel onnodige rŲntgenonderzoeken uit voorzorg of medische keuring.

http://www.umweltjournal.de/fp/archiv/AfA_gesundheit/12649.php

Ineke van der Maat


De weg terug naar de jeugd

Het boek: “De weg terug naar de jeugd” van Sang Whang is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar.
Sang Whang is een wetenschapper uit Korea die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de invloed van onder andere basisch water op de gezondheid. Hij heeft hierover een boek geschreven (originele titel: “Reverse Aging”). Het boek heeft al vele oplages in de Engelse taal gehad, het is verkrijgbaar in de Duitse taal en vanaf nu ook in het Nederlands. Het is daarom zo interessant omdat het uitlegt en onderbouwt wat mensen zelf kunnen doen om hun gezondheid te bewaren en te verbeteren.

http://www.citt.nu/files/pdf/dewegterugnaardejeugd.pdf

 

 


21 juli


BelgiŽ: schadelijke cosmetica in beslag genomen

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid heeft de afgelopen 2 maanden 650 schadelijke cosmeticaproducten in beslag genomen. Het gaat om zalfjes die de huid bleker maken en die erg in trek zijn bij de Afrikaanse gemeenschap. In Afrika en Amerika zijn sommige van die producten toegelaten, maar in Europa zijn ze verboden. Ze bevatten namelijk kwik of hydrochinon, stoffen die schadelijk zijn voor de huid. De inspectie dienst kon de producten onderscheppen in luchthavens en in exotische winkels. Nieuwe acties zijn al aangekondigd.

Tt CANVAS 19 juli 2007

xxx


Video - The Faces of Lupus


Werken op een hete zomerse dag

Afgelopen winter was de warmste sinds 1706. De lente van dit jaar is zelfs de warmste sinds er ooit werd begonnen met de warmtemetingen. We kunnen dus bijna zeker ook een warme, bijna tropische
zomer tegemoet zien. Bent u daar op voorbereid?

http://www.hortinews.com/news.php?id=12047

xxx


Boomkweker verzamelt snoeiafval van taxus tegen kanker

De Belgische boomkwekerij Sylva verzamelt de komende maanden snoeiafval van taxus voor de verwerking tot farmaceutische producten.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12006

xxx


Mooi om te zien hoe de sector zich inzet

Prominenten uit de sierteeltsector stappen op zaterdag 18 augustus voor de zesde keer op de fiets om geld in te zamelen voor de Nederlandse Kankerbestrijding.Vorig jaar was de formule een
overweldigend succes en werd € 109.500 bijeengebracht door donateurs vanuit de sierteeltsector. De Pre Ride gaat vooraf aan de Ride for the Roses die op 19 augustus in Groningen van start gaat.

http://www.hortinews.com/news.php?id=11985

xxx


Antidiabťtiques : de meest recente zijn niet altijd de meest efficiŽnte

De meest recente anti-diabetes medicijnen zouden niet per definitie efficiŽnter zijn dan de voorgangers. Een Amerikaans rapport toont aan dat de metformine die al meer dan 10 jaar op de markt is, vaak voorgeschreven wordt voor de behandeling van diabetes type 2.

http://www.lanutrition.fr/Antidiabťtiques-les-plus-rťcents-ne-sont-
pas-forcťment-les-plus-efficaces-n-1726.html

xxx


Open dag bij opleidingsinstituut voor Chinese Geneeswijzen

Op zaterdag 25 augustus biedt Hwa To International University een kijkje in de wereld van de Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG). Hwa To University is sinds 1996 actief met het verspreiden van de kennis van de TCG en zij integreert deze met technieken uit de westerse geneeskunde. Dit opleidingsinstituut leidt mensen in 2 a 3 jaar op tot acupuncturist, kruidentherapeut of medisch masseur. Acupunctuur en de aanvullende Chinese Geneeswijzen worden gestaag een volwaardig onderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg. Nagenoeg alle zorgverzekeraars bieden pakketten aan met vergoedingen voor acupunctuur.
Niet alleen artsen maar ook paramedici met een vooropleiding op Hbo-niveau zijn werkzaam als acupuncturist. In combinatie met een gedegen acupunctuuropleiding kan een therapeut veel betekenen voor patiŽnten met lichamelijke- en psychosomatische klachten.

Hwa To University verzorgt praktijkgerichte opleidingen van een hoog niveau, erkend door beroepsverenigingen voor TCG therapeuten. Het instituut is verbonden aan de Beijing University of Traditional Chinese Medicine, welke erkend is door de World Health Organization (WHO). Tijdens de theorielessen en stagedagen wordt de student geschoold in de grondslagen van de Chinese Geneeskunde. Door de internationale contacten in AziŽ en Europa worden de nieuwste behandelmethodes geÔntegreerd in de lessen.

Na afstuderen heeft de therapeut de kennis en kunde in huis om zelfstandig werkzaam te zijn. Dit komt mede doordat Hwa To University het hoogste aantal uren aan stage verzorgt. In het laatste jaar bestaat naast de stage de mogelijkheid onder professionele begeleiding patiŽnten te behandelen.
Het opleidingsinstituut is verbonden aan de grootste acupunctuurkliniek van Nederland: acupunctuurkliniek Rangkuti. In deze kliniek worden dagelijks 90 tot 110 patiŽnten behandeld met acupunctuur, Chinese medische massage, kruiden, supplementen, voedingsadviezen, bewegingstherapie en psychotherapie.

Het groeiend aantal patiŽnten van de stagekliniek is direct gerelateerd aan de goede resultaten die geboekt worden. Uit onderzoek blijkt dat bijna 35% van de patiŽnten na 1 a 2 behandelingen al verbetering van de klachten ervaren. Deze personen zijn vaak 'uitbehandeld' in de reguliere zorg. Deze verbluffende resultaten, de kwaliteit van de opleiding en de groeiende vraag naar TCG therapeuten biedt alumni van Hwa To University een uitstekend toekomstperspectief.

De laatste open dag wordt gehouden op zaterdag 25 augustus. Het programma duurt van 10 tot 14 uur.

http://www.acupunctuur-university.nl


Rangkuti introduceert nieuwe behandelmethode

Er is goed nieuws voor mensen met chronische klachten, die geen baat hebben bij reguliere behandeling van hun lichamelijke of psychische klachten. Voor mensen die van het kastje naar de muur worden gestuurd, omdat er geen duidelijke verklaring is voor hun aandoening.Prof.Dr. Sofyan Rangkuti, al jarenlang actief op het gebied van integratie van westerse en oosterse geneeskunde, voegt een extra dimensie toe aan de traditionele acupunctuur. Dit jaar introduceert hij Brain Abdominal acupunctuur: een nieuwe, baanbrekende behandeling voor aandoeningen zoals onverklaarbare chronische vermoeidheid, pijnklachten, chronische huidaandoeningen, dystrofie en onvruchtbaarheid. Aan het einde van dit jaar verschijnt zijn boek, waarin de behandelmethode op een begrijpelijke wijze beschreven wordt.

Hoe het werkt
Bij de behandeling volgens de Brain Abdominal (BA) methode wordt allereerst met behulp van moderne polsdiagnose de balans opgemaakt. Met vier vingers wordt de polsslag van de patiŽnt gevoeld, waarbij elke vinger aan een verschillend orgaangebied gerelateerd is. De polsslag geeft aan welke organen minder goed functioneren. Bij deze polsdiagnose worden zes drukniveaus gehanteerd, wat een zeer nauwkeurige diagnose oplevert. Zwakke orgaangebieden worden via het meridiaansysteem gestimuleerd. Te actief functionerende organen worden op dezelfde manier tot rust gebracht.

Door jarenlange studie en ervaring ontdekte Sofyan Rangkuti dat dit principe uit de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) ook toe te passen is bij patiŽnten met ogenschijnlijk onverklaarbare psychische of lichamelijke aandoeningen. De hersenen zijn via zenuwen met de verschillende organen verbonden. Rangkuti heeft in totaal 60 gebieden op de buik ontdekt die in directe relatie staan met de hersenen. Door acupunctuur en -pressuur op deze gebieden toe te passen, worden hersenprikkels gestimuleerd of juist afgeremd. Zo vindt stimulatie plaats van de neurotransmitters, die informatie overdragen tussen de organen en de hersenen. Opgeslagen trauma's en blokkades, die ziekten veroorzaken en in stand houden, kunnen dankzij Brain Abdominal acupunctuur weggenomen worden.

Zelfdiagnose
PatiŽnten kunnen ook zelf aan de slag. In het boek, dat later dit jaar verschijnt, wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd wat je kunt doen bij bepaalde klachten. Door middel van voeding, massage en acupressuur kunnen problemen verholpen of - nog beter - voorkomen worden. Op duidelijke wijze wordt beschreven welk voedsel je onder bepaalde omstandigheden moet eten of juist moet laten staan, hoe je met boosheid om kunt gaan en hoe je klachten van depressieve aard kunt bestrijden. Ook wordt uitgelegd hoe je zelf de polsdiagnose kunt uitvoeren om te ontdekken waar de kern van de klacht zit.

Integratie van oost en west
Prof.Dr. Sofyan Rangkuti werd in China tot chirurg opgeleid en volgde daar tevens een studie tot acupuncturist. Midden jaren tachtig vestigde hij een eigen praktijk in Koog aan de Zaan. Acupunctuurkliniek Rangkuti ijvert al jaren voor integratie van deze oosterse en westerse kennis. De combinatie van oost en west verschaft nieuwe inzichten op alle medische terreinen. Zo verschijnt elk kwartaal het tijdschrift EastWest Integration Medicine en worden lezingen, cursussen en congressen georganiseerd. Aan de kliniek is tevens de Hwa To International University verbonden die erkende opleidingen verzorgt. Vanzelfsprekend vullen ook daar oosterse en westerse kennis elkaar aan.

http://www.rangkuti.nl


Verband probleemgedrag bij kinderen en lage DHA-status bij geboorte

Een laag DHA-gehalte in het bloed bij zuigelingen kan leiden tot probleemgedrag op zevenjarige leeftijd, dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit Maastricht(1). DHA (docosahexaeenzuur) is een langketen meervoudig onverzadigd vetzuur dat voornamelijk voorkomt in vette vis. DHA speelt een positieve rol bij de ontwikkeling en hersenfunctie van kinderen, zowel tijdens als na de zwangerschap. Tijdens de ontwikkeling van de foetus draagt de moeder DHA over via de placenta en na de geboorte via de moedermelk.

DHA als bouwsteen
In het derde trimester van de zwangerschap en in het eerste levensjaar nemen de zich ontwikkelende hersenen grote hoeveelheden DHA op. Juist in deze periode groeien de hersenen het snelst, waardoor ze kwetsbaar zijn voor een tekort aan voedingsstoffen. DHA dient als belangrijke voedingsbouwsteen voor de ontwikkeling van het jonge zenuwstelsel.

Onderzoek
Het onderzoek is gehouden onder 393 kinderen uit het Geboortecohort EssentiŽle Vetzuren Maastricht. Bij de geboorte is van deze testgroep een bloedmonster van de navelstreng genomen om hun DHA-status te bepalen. Op zevenjarige leeftijd zijn de kinderen onderzocht op gedragsproblemen via een uitgebreide gedragsvragenlijst. De ouders beoordeelden hun kinderen op de mate waarin elke vraag nu en gedurende de afgelopen zes maanden van toepassing was. De uitslagen werden uitgedrukt in scores voor internaliserend gedrag zoals nervositeit/depressie, somatische klachten en terugtrekking/depressie, en externaliserend gedrag waaronder agressie en zich niet aan regels houden.

Conclusie: er is een relatie tussen DHA en gedrag
De onderzoeksresultaten bevestigen dat de DHA-status rondom de geboorte mogelijk langetermijngevolgen heeft voor het gedrag. Ze tonen verband aan tussen een verhoogd DHA-niveau bij de geboorte en een verlaagde aanwezigheid van internaliserend probleemgedrag op zevenjarige leeftijd. De kinderen die als zuigeling met een kunstmatige formule zonder DHA werden gevoed, toonden op zevenjarige leeftijd meer internaliserend probleemgedrag dan kinderen die werden gevoed met moedermelk, die deze vetzuren wel bevat. Dit onderzoek bewijst opnieuw de voordelen van DHA-suppletie tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

Ook in de jaren daarna is suppletie bevorderlijk gebleken voor kinderen met dyslexie, waarbij de nervositeits- en gedragsproblemen afnamen9, en bij kinderen met ADHD, waarbij gedragsverbetering optrad (10,11) .

Uit eerder klinisch onderzoek is gebleken:
- dat er een verband is tussen het eten van vis door vrouwen tijdens de zwangerschap en een hoger IQ bij de nakomelingen(2);
- dat zwangere vrouwen die in het laatste trimester DHA-rijke visoliesupplementen nemen hun DHA-status kunnen handhaven(3);
- dat het DHA-gehalte bij de zuigelingen van deze vrouwen aan het begin van hun leven hoger is dan bij zuigelingen van moeders die geen supplementen hebben gebruikt(3);
- dat zuigelingen met een hogere DHA-status een beter slaappatroon hebben. Dit duidt op een beter ontwikkeld centraal zenuwstelsel(4), betere concentratie en mentale verwerking(5), hogere scores bij mentale verwerkingstests(6), een hoger IQ(7) op vierjarige leeftijd en hogere scores wat betreft taalbegrip, gemiddelde zinslengte en woordenschat(8).

Suppletie belangrijk voor moeder en baby
Tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode worden essentiŽle vetzuren als DHA en AA via de moeder doorgeven aan de baby. De moeder moet deze voedingsstoffen zelf binnenkrijgen via voeding of supplementen als Efamol Moeder & Baby. Dit hoogwaardige product bestaat uit zuivere visolie (een rijke bron van DHA) en teunisbloemolie (rijk aan GLA, dat door het lichaam in AA wordt omgezet). Efamol is al meer dan 25 jaar expert in producten op basis van langketen essentiŽle vetzuren (de zogenaamde omega-3- en omega-6-vetzuren) die worden gewonnen uit vis- en teunisbloemoliŽn van de hoogste kwaliteit en zuiverheid.

Publicaties:
1. Krabbendam L., Bakker E., Hornstra G., van Os J.. Relationship between DHA status at birth and child problem behavior at 7 years of age. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2007;76:29-34.
2. Hibbeln J.R., Davis J.M., Steer C., Emmett P., Rogers I., Williams C., Golding J.. Maternal seafood consumption in pregnancy and neurodevelopmental outcomes in childhood (ALSPAC study): an observational cohort study. Lancet 2007;369:578-585.
3. Van Houwelingen A.C. et al. Essential fatty acid status in neonates after fish oil supplementation during late pregnancy. Br J Nutr 1995: 74(5):723-31.
4. Cheruku et al. Higher maternal plasma DHA during pregnancy is associated with more mature neonatal sleep-state patterning. Amer J Clin Nutr 2002;76:608-13.
5. Columbo et al. Maternal DHA and the development of attention in infancy and toddlerhood. Child Development 2004;75(4):1254-1267.
6. Decsi T. en Koletzko B.. N-3 fatty acids and pregnancy outcomes. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2005:8(2)161-6.
7. Helland et al. Maternal supplementation with very long chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children's IQ at 4 years of age. Pediatrics 2003 Jan;111(1):e39-44.
8. Dunstan J., Simmer K., Dixon G., Prescott S.. Cognitive assessment of children at age 2.5 years after maternal fish oil supplementation in pregnancy: a randomized controlled trial. Archives of Disease in Childhood: published online ahead of print: 10.1136/adc.2006.099085
9. Richardson, A.J., Calvin, C.M., Clisby, C. et al. Fatty acid deficiency signs predict the severity of reading and related difficulties in dyslexic children. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2002;26: 233-239.
10. Stevens, L., Zhang, W., Peck, L., et al. EFA supplementation in children with inattention, hyperactivity, and other disruptive disorders. Lipids 2003; 38: 1007-1021.
11. Richardson, A.J. & Montgomery, P.. The Oxford-Durham study, A randomised controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental coordination disorder. Pediatrics 2005;115 (5): 1360-1366.


Erkenning voor neusspoelingen bij chronische sinusitis

Chronic rhinosinusitis -- washing nasal passages with saline can help
The latest findings from the Cochrane Library

Spraying salty water (saline) into your nose can help reduce the symptoms of pain and congestion that accompany long-term infections of the nasal passages, a Cochrane Systematic Review has concluded.   Between 5% and 15% of people experience persistent infection of the nasal passages (chronic rhinosinusitis). Many homoeopathic and yogic forms of healthcare recommend spraying saline into the nose to relieve symptoms, and it is now often recommended as part of a programme of treatment in conventional medicine.

A team of Cochrane Researchers considered the data presented in eight separate randomised trials and 16 other studies, involving a total of 1659 patients, that examined the potential benefits of saline irrigation. “While there is no evidence that saline is a replacement for standard therapies, spraying or irrigating saline into the nose is likely to improve symptoms for people with persistent infections,” says lead researcher Dr Richard Harvey who works at the University of Oxford and Royal National Throat Nose and Ear Hospital in London.

No one is really sure why saline reduces symptoms, but it could be because it softens mucus, making it easier to remove. The tiny hair-like process (cilia) that cover the surfaces of cells in the nose often fail to function properly and can’t beat to remove mucus, so the saline may help these cilia to work more efficiently. In addition, saline may simply help wash bacteria, viruses and allergic materials out of the nose. “Doctors should consider recommending saline therapy as an adjunct for managing the symptoms of chronic rhinosinusitis,” says Harvey.


Ritalin heeft mogelijk lange termijn gevolgen voor de ontwikkelen van de hersenen

Pediatric ritalin use may affect developing brain, new study suggests

Use of the attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) drug Ritalin by young children may cause long-term changes in the developing brain, suggests a new study of very young rats by a research team at Weill Cornell Medical College in New York City.

http://news.med.cornell.edu/wcmc/wcmc_2007/07_17d_07.shtml


$75.000 voor de eerste dokter die vaccincocktail drinkt

Jock Doubleday, director of the California non-profit corporation Natural Woman, Natural Man, Inc., has offered $75,000 to the first medical doctor or pharmaceutical company CEO who publicly drinks a mixture of standard vaccine additives. The additives would be the same as those contained in the vaccines recommended for a 6-year-old according to U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) guidelines, and the dose would be body-weight calibrated. It would include, but not be limited to:

* Thimerosal (a mercury derivative)
* Ethylene glycol (antifreeze)
* Phenol (a disinfectant dye)
* Aluminum
* Benzethonium chloride (a disinfectant)
* Formaldehyde (a preservative and disinfectant)

On August 1, 2007, if no one has taken the challenge, the offer will be increased to $90,000 and will increase at a rate of $5,000 per month until someone accepts.

Bron: Mercola.com

Wil Hasenbos

 

 

Zonder Sonja Bakker de zomer door ? - het Anti Bakker Dieet !

- Vermijdt bakkerij produkten
- Vermijdt industrie voeding
- Kies voor voldoende goede vetten en eiwitten
- Kies beperkt voor de langzame koolhydraten
- Kies voor noten, groente en fruit


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats