weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

14 juli


Het neuskannetje (de neti pot) in aktie

http://www.neuskannetje.com

 

Omdat ik zelf een stofmijtallergie heb en bijna altijd met een verstopte neus wakker wordt spoel ik iedere morgen mijn neusholtes schoon waarna ik de rest vd dag minder last heb. Dus ideaal voor mensen met gevoelige slijmvliezen.

Ron


Spreuk

Ziekte ontstaat niet als een bliksemschicht bij heldere hemel maar is een optelsom van de vele aantijgingen tegen de menselijke natuur - Hippocrates (ca. 400 v. chr.)


New Glucose Revolution

http://www.suikerspiegeldieet.com

 

Glycemische politie in aktie


Spectaculaire toename AHDH-Middelen

Het gebruik van geneesmiddelen bij ADHD stijgt ook dit jaar flink. Mede onder impuls van de komst van nieuwe varianten steeg het gebruik in 2006 met maar liefst 30%. Deze trend blijkt zich in de eerste helft van 2007 onverminderd door te zetten.

Verdubbeling in 3 jaar
Aan personen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kunnen twee verschillende geneesmiddelen worden voorgeschreven: methylfenidaat en atomoxetine. Methylfenidaat (Ritalinģ) is het klassieke ADHD-middel dat sinds 1982 via de openbare apotheken wordt verstrekt. Sinds het tweede kwartaal van 2003 is ook methylfenidaat in een tabletvorm met gereguleerde afgifte verkrijgbaar (Concertaģ). Tenslotte is in 2005 een geneesmiddel met een andere werkzame stof, atomoxetine (Stratteraģ) geÔntroduceerd. Het gebruik van bovengenoemde middelen is de afgelopen periode fors gestegen. Ging er in 2004 300.000 keer een dergelijk middel over de apotheekbalie, als de huidig trend zich blijft voortzetten zal de teller aan het einde van dit jaar op ongeveer 615.000 verstrekkingen uitkomen. Op dit moment zijn er ruim 75.000 personen die ADHD-geneesmiddelen betrekken via de openbare apotheek. Een kwart van de gebruikers is 10 jaar of jonger; 44% bevindt zich in de leeftijdscategorie van 11 tot 20 jaar. Hierbij gaat het in veruit de meeste gevallen om jongens (84%).

Zelf betalen of zelf verzekerd
In het kader van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem geldt dat gebruikers van de middelen Concertaģ en Stratteraģ in beginsel een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Bij het eerste middel bedraagt die gemiddeld 83% van de prijs, bij het tweede middel liefst 99%. Beide middelen komen voor in de top 3 van de bijbetalers in Nederland. Van de 23 miljoen euro die in 2006 door patiŽnten moest worden bijbetaald in de apotheek, kwam 7,6 miljoen euro voor rekening van Concertaģ en 2,4 miljoen euro voor rekening van Stratteraģ. Of de eigen bijdrage daadwerkelijk voor rekening van de patiŽnt zelf komt, hangt in toenemende mate af van de gesloten aanvullende verzekering. Uit een monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat 93% van de Nederlanders er in 2006 voor gekozen heeft om zich aanvullend te verzekeren. De uitgebreidere varianten van deze aanvullende polissen voorzien in een volledige of gedeeltelijke dekking van eigen bijdragen voor geneesmiddelen. Dat gebruikers van ADHD-bijbetaalmiddelen zich bij hun keuze voor een zorgverzekeraar hierdoor hebben laten leiden is waarschijnlijk. Sommige zorgverzekeraars blijken een veel groter aandeel aan deze voorschriften te hebben dan op grond van hun totale omzet in het eerste kwartaal 2007 zou worden verwacht, in sommige gevallen zelfs 4 tot 5 maal zo hoog. De zorgverzekeraars met een ziekenfondshistorie hebben waarschijnlijk veel van de gebruikers van deze middelen zien vertrekken, want het aandeel voorschriften met ADHD-bijbetalers is bij hun relatief laag, globaal zo’n 40 tot 50%.

Drukstoeristen opgelet
Gebruikers van ADHD-geneesmiddelen moeten overigens alert zijn dat men over een zogeheten “Schengenverklaring” beschikt als men de komende periode op vakantie gaat naar een Europees land dat tot de Schengenlanden behoort. In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Personen die geneesmiddelen gebruiken die onder de opiumwet vallen, zoals sterke pijnstillers, medicinale cannabis en middelen bij ADHD moeten over een verklaring beschikking – ondertekend door de arts en gewaarmerkt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg - waarin staat dat de middelen voor eigen gebruik zijn. De verklaring is te verkrijgen via: Inspectie voor de Gezondheidszorg

 

Kijk eens op de kritische site van een Belgische apotheker over deze gedragscastratie:

http://www.haesbrouck.be/

 

Aanrader, luister eens naar het radiointerview
http://www.haesbrouck.be/ADHD.mp3


Leeftijdsgrens jeugdpakket tandarts verhoogd

De leeftijdsgrens voor de dekking van tandheelkundige zorg wordt verhoogd naar 21 jaar. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Klink mee ingestemd. Dit betekent dat verzekerden tot en met 21 jaar recht hebben op het uitgebreide jeugdpakket aan tandheelkundige zorg. Jongeren tot en met 18 jaar hebben al recht op dit pakket. Deze tandheelkundige zorg wordt voor de verzekerden tot en met 21 jaar uitgezonderd van het verplichte eigen risico dat per 1 januari 2008 wordt ingevoerd in plaats van de huidige no-claim. Met deze wijziging vervalt de uitbreiding van het basispakket met de jaarlijkse preventieve controle voor volwassenen, waarmee de ministerraad op 25 mei 2007 heeft ingestemd en zoals ook in het coalitieakkoord was afgesproken.

De groep jonge mensen tussen 17 en 22 jaar is een risicogroep. Zeker wanneer zij op zich zelf gaan wonen, gaan zij tijdelijk ongezonder eten en nonchalanter om met hun mondhygiŽne. Ook gaan zij vaak niet meer preventief naar de tandarts, al dan niet om financiŽle redenen. Het glazuur van het gebit is op deze leeftijd nog niet volledig uitgehard. Tandartsen zien in deze leeftijdscategorie vaak veel schade ontstaan. Zorginhoudelijk verdient deze maatregel dan ook de voorkeur boven de afspraak in het coalitieakkoord. Met deze wijziging geeft het kabinet ook gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.


TV - The great global warning swindle - aanrader !

Documentaire The great global warming swindle, tegenhanger van Al Gore's An inconvenient truth. Daarna een studiodebat met klimaatdeskundigen over zin en onzin in de klimaatdiscussie.

In een extra aflevering zendt Reporter de documentaire The Great Global Warming Swindle uit. Het is een Britse documentaire, eerder dit jaar uitgezonden door Channel 4, die ingaat tegen Al Gore’s An Inconvenient Truth. Wetenschappers weerleggen Gores stelling dat menselijk gedrag de opwarming veroorzaakt. In The Great Global Warming Swindle stellen ze dat de klimaatverandering niet te wijten is aan de uitstoot van het broeikasgas CO2 (kooldioxide). Aansluitend zendt de KRO Het Grote Klimaatdebat uit, geleid door Sven Kockelmann en Jort Kelder. Nederlandse klimaatdeskundigen reageren op de inhoud en bewijsvoering van de Britse documentaire.

http://player.omroep.nl/?aflID=5075220&md5=89f1083089ae478d5e83cbaba698738e
http://reporter.kro.nl/uitzendingen/2007/0712_het_grote_klimaatdebat/intro.aspx

Krtitiek op deze film

http://www.independent.co.uk/environment/climate_change/article2355956.ece
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled/
http://www.jri.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=83

New Scientist zet alles op een rijtje

Human CO2 emissions are too tiny to matter

We can't do anything about climate change

The 'hockey stick' graph has been proven wrong

Chaotic systems are not predictable

We can't trust computer models of climate

They predicted global cooling in the 1970s

It's been far warmer in the past, what's the big deal?

It's too cold where I live - warming will be great

Global warming is down to the Sun, not humans

It’s all down to cosmic rays

CO2 isn't the most important greenhouse gas

The lower atmosphere is cooling, not warming

Antarctica is getting cooler, not warmer, disproving global warming

The oceans are cooling

The cooling after 1940 shows CO2 does not cause warming

It was warmer during the Medieval period, with vineyards in England

We are simply recovering from the Little Ice Age

Warming will cause an ice age in Europe

Ice cores show CO2 increases lag behind temperature rises, disproving the link to global warming

Ice cores show CO2 rising as temperatures fell

Mars and Pluto are warming too

Many leading scientists question climate change

It's all a conspiracy

Hurricane Katrina was caused by global warming

Higher CO2 levels will boost plant growth and food production

Polar bear numbers are increasing


Video - Cardboard Siopao

Chinese merchants soak cardboard in industrial chemicals to soften it. Then it is chopped and mixed with pork fat and flavored powder. The mixture is stuffed in dough and steamed. Enjoy your siopao!

 

Dus ipv sambal bij .. karton bij?


Lidstaten werken samen om Noordzeekabeljauwbestand te redden

Het Communautair Bureau voor visserijcontrole (CBVC) heeft vandaag een operationeel plan voor gezamenlijke multinationale visserijcontroles in de Noordzee en aangrenzende gebieden goedgekeurd. Dit vormt het startschot voor een innovatieve en gecoŲrdineerde strategie om overbevissing tegen te gaan en bedreigde kabeljauwbestanden te redden. Voor dit gezamenlijke inzetplan voor de Noordzee worden de middelen van zeven kustlidstaten gebundeld (inspecteurs, controlevaartuigen, vliegtuigen, enz.) met het oog op een efficiŽntere en uniformere controle van de visserijactiviteiten. Het plan, dat zeven grensoverschrijdende inspectie- en surveillancecampagnes omvat, loopt tot het eind van het jaar. Voor de overige visserijgebieden in de EU zullen vergelijkbare plannen worden vastgesteld.

"Ik ben zeer verheugd over dit eerste inzetplan onder auspiciŽn van het nieuwe Communautaire Bureau voor visserijcontrole. Dankzij dergelijke plannen zullen de beschikbare middelen op de meest efficiŽnte en effectieve manier worden ingezet. De betrokken lidstaten geven blijk van een voorbeeldige samenwerking zowel onder elkaar als met het nieuwe Communautaire Bureau voor visserijcontrole. De plannen zullen het vertrouwen van de vissers in een uniformere visserijcontrole en -inspectie in de hele Unie versterken", aldus Joe Borg, Europees commissaris voor Visserij en maritieme zaken.

"De goedkeuring van het eerste gezamenlijke inzetplan is een belangrijke mijlpaal voor het Communautaire Bureau voor visserijcontrole. Ik ben verheugd dat we erin geslaagd zijn deze moeilijke onderneming in de eerste zes maanden van het bestaan van ons bureau te coŲrdineren, en nog meer dat de lidstaten zich zo bereid en in staat hebben getoond om hiertoe bij te dragen. Wij durven dan ook te hopen dat het plan ook na de zeven inspectiecampagnes nog vruchten zal afwerpen en tot meer samenwerking en een verdere harmonisatie van de visserijcontroles zal leiden, en zo gelijke voorwaarden zal creŽren voor de vissers in alle EU-wateren", aldus Harm Koster, uitvoerend directeur van het CBVC.

Het gezamenlijke inzetplan voor de Noordzee, het Kattegat, het Skagerrak en het oostelijk deel van het Kanaal is het eerste in zijn soort en coŲrdineert de gezamenlijke inzet van middelen van zeven EU-lidstaten: BelgiŽ, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Centraal in het plan staat het toezichtprogramma voor het herstel van kabeljauwbestanden van 2005. De inspecties en de toezichtactiviteiten zullen hoofdzakelijk gericht zijn op vissersvaartuigen die vistuig gebruiken waarmee wellicht kabeljauw zal worden gevangen, als doelsoort of als bijvangst. Ook het vervoer en de afzet van kabeljauw zullen worden gecontroleerd.

Elk van de zeven gezamenlijke campagnes zal om beurten door een van de lidstaten worden geleid, met de steun van het CBVC. De inspectieteams zullen gemengd zijn, en de inspectievaartuigen en -vliegtuigen zullen door verschillende lidstaten worden bijeengebracht. Inspectievaartuigen zullen de visserijzones van een andere lidstaat kunnen binnenvaren, op voorwaarde dat die lidstaat hen de toestemming heeft gegeven om zijn territoriale wateren binnen te varen en er ten minste ťťn inspecteur van het betrokken land aan boord is. De lidstaten is verzocht alle inspectievaartuigen en -vliegtuigen die in de verschillende campagnes zullen worden ingezet, vooraf toegang te verlenen tot hun territoriale wateren.

In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet elke lidstaat erop toezien dat de visserijmaatregelen in zijn wateren en op zijn grondgebied naar behoren worden toegepast. Om in te spelen op de noodzaak van gelijke voorwaarden voor de vissers in de EU, en om de naleving van de visserijvoorschriften aan te moedigen, is het Communautair Bureau voor visserijcontrole in het leven geroepen in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in 2002. Het bureau, dat operationeel is sinds begin 2007, streeft ernaar coŲrdinatie en samenwerking tussen de nationale controle- en inspectieactiviteiten tot stand te brengen, zodat de voorschriften van het GVB worden nageleefd en effectief worden toegepast. Het Bureau heeft zijn zetel in Vigo, Spanje. Voorlopig is het in Brussel gevestigd.


Plasticoverlast in Kenia

Kenia ondervindt steeds meer hinder van de grote hoeveelheid plastic die het land op dit moment in hoog tempo vervuilt. Cynisch worden de plastic zakjes 'de bloemen van Sahel' genoemd, maar de tien miljoen zakjes die er per jaar bijkomen zijn voor het Oost-Afrikaanse land allang niet meer te bolwerken. Van Nederlandse hand is er op dit moment hulp op komst. Rick Claassen reist samen met Anna Brons zes weken lang door Kenia met hun zogenaamde zonne-oven. Dit apparaat maakt van het plastic restafval schoenzolen. Volg Rick en Anna de komende weken via LLiNK-report!

http://www.llink.nl/index.php?id=1441


Het stierenvechten is een Spaanse schande

Saskia Oskam (28) werkt sinds 2002 als voorlichter bij het Comitť Anti Stierenvechten. Ze vindt stierenvechten en dorpsfeesten -waarbij stieren worden gemarteld en gedood- een van de meest vrede vormen van dierenmishandeling en wil er dan ook graag een einde aan maken! Gedurende het stierenvechtseizoen doet ze voor LLiNK regelmatig verslag van haar strijd.

http://www.llink.nl/index.php?id=729


TV - Netwerk - het geheim van "The Secret"

'The Secret', zo heet het nieuwste fenomeen dat is overgewaaid uit Amerika. Van boeken en dvd?s over The Secret zijn al miljoenen exemplaren over de toonbank gegaan en de hype verspreidt zich als een olievlek over de hele wereld. Ook Nederland raakt langzaam in de ban van dit nieuwe 'geloof'. De belangrijkste boodschap: wat je denkt, wordt werkelijkheid.

http://player.omroep.nl/?aflID=5018780&md5=1e229ea29d44675ec12e1480b773a031

 

Botanic en MPS tekenen samenwerkingsovereenkomst

Luc Blanchet, voorzitter van BOTANIC en Theo de Groot, algemeen directeur van MPS hebben op 4 juli jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel het bewustzijn van de
plantenleveranciers van Botanic ten aanzien van duurzaamheid te bevorderen. De overeenkomst past binnen de strategie van duurzame ontwikkeling die is geÔnitieerd door BOTANIC met het doel om
verantwoorde en milieuvriendelijke handel en tuinieren te stimuleren. In navolging van andere productielijnen wil BOTANIC nu ook haar plantenleveranciers aanmoedigen tot een milieuvriendelijke en
maatschappelijk verantwoorde werkwijze.

http://www.hortinews.com/news.php?id=11930

xxx


Amerikaanse concerns willen de natuur patenteren

Greenpeace heeft bij het Europese patentbureau (EPA) protest aangetekend tegen het toekennen van een patent op de zonnebloem.

http://www.hortinews.com/news.php?id=11999

xxx


Zes tips om afgewezen sollicitanten voor u te laten werken

Hoe kunt u een afgewezen sollicitant alsnog tot promotor van uw organisatie maken? In tijden van arbeidsmarktkrapte kunt u zich beslist geen standaard afwijzingsbriefje meer permitteren om de afvaller
ermee te paaien. Het recept voor succes is: geef goede feedback, praktische tips en psychologiseer niet.

http://www.hortinews.com/news.php?id=11956

xxx


Verslavingskliniek Smith & Jones waarschuwt voor gevaren Ritalin

Smith & Jones, een particuliere verslavingskliniek, behandelt steeds vaker clienten die verslaafd zijn aan Ritalin, een op doktersvoorschift verkrijgbaar medicijn. Het populaire, in Amerika genoemde "Vitamin R", heeft hetzelfde effect als Speed en is goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar. Ritalin (Methylfenidaat) is een opwekkend middel en zorgt voor soortgelijke farmacologische effecten als cocaine en amfetaminen (Speed) en wordt voornamelijk voorgeschreven om ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) te behandelen. ADHD komt voornamelijk voor bij jonge kinderen en uit zich in een abnormaal verhoogd activiteitsniveau en concentratieproblemen.

Keith Bakker, oprichter en directeur van Smith & Jones, legt uit dat "wanneer Ritalin in kleine doseringen en onder medische begeleiding wordt gebruikt het een goed middel kan zijn voor de behandeling van ADHD. Het gevaar ontstaat wanneer het middel in hoge doseringen wordt misbruikt, het kan dan net zo verslavend zijn als Speed. Ritalin wordt steeds vaker misbruikt voor effecten als een verhoogde concentratie/focus, om langer te kunnen werken of studeren, of voor recreationale doeleinden om een gevoel van euforie te bereiken. Ook wordt het middel gebruikt door tieners met eetstoornissen; het middel vermindert namelijk de eetlust".

Ritalin tabletten worden normaal gesproken oraal ingenomen, maar aangezien een versterkend effect wordt bereikt door de pillen in poedervorm op te snuiven net zoals cocaine, of te mixen met water en dit te injecteren, komen deze vormen van gebruik vaker voor. Hierdoor is de dosering vaak vele malen hoger en kan dit grote gevaren voor de gezondheid opleveren. Buiten het gevaar van het injecteren zelf (bestanddelen in het middel zijn niet in water oplosbaar en kunnen kleine bloedvaten verstoppen) kunnen hoge doseringen van het middel leiden tot onder meer zeer ernstige ademhalingsproblemen, een onregelmatige hartslag of zelfs een hartaanval, angsten, paranoia en hallucinaties. Hoewel de dood na een overdosis niet gebruikelijk is, is dit wel mogelijk en meerdere malen voorgekomen in Amerika.

Bakker wil (jonge) mensen bewust maken van het gevaar van een verkeerd gebruik van Ritalin. "Ritalin is goedkoop en makkelijk verkrijgbaar; on-line kun je de pillen voor minder dan dan een dollar per pil zonder recept kopen, of ze kunnen op doktersvoorschrift gehaald worden. Vaak schuilt daar ook het gevaar in; mensen denken dat het middel veilig gebruikt kan worden aangezien dokters het vaak aan jonge kinderen voorschrijven en het niet illegaal geproduceerd wordt".

http://www.smithandjones.com/


Opnieuw paddotoerist uit raam

http://www2.telegraaf.nl/binnenland/article67380841.ece

xxx


 

 


13 juli


Zieke bio-industrie (VS)

http://www.meat.org/


K.U.Leuven en UZ Leuven referentiecentra voor het plaatsen van discusprothese bij nekhernia

Het ziet ernaar uit dat het plaatsen van een kunstmatige tussenwervelschijf een goede behandeling wordt voor mensen met een nekhernia (cervicale discushernia). Zo’n prothese veroorzaakt minder bijkomende problemen dan de klassieke behandeling, waarbij de halswervels aan elkaar worden vastgezet. Dat blijkt uit een studie onder leiding van professor Jan Goffin (K.U.Leuven/UZ Leuven, dienst Neurochirurgie).

De wervelkolom heeft wervels en tussenwervelschijven, de discussen. Die discussen werken als scharnieren en schokdempers bij bewegen, lopen, springen, gewichten optillen enzovoort. Een discus bestaat uit een kern en een ring. Als het kernmateriaal verschuift, bijvoorbeeld door een heftige beweging of een valpartij, gaat de ring uitpuilen. De ring kan ook slijten en scheurtjes gaan vertonen, waardoor het kernmateriaal zelf naar buiten puilt. Dan is er sprake van een discushernia. Als het gaat om een discushernia in de hals, dan kan die zodanig tegen een zenuw drukken dat pijn en zelfs ongevoeligheid en krachtverlies in de arm het gevolg zijn.

Een klassieke behandeling is de beschadigde tussenwervelschijf verwijderen. De chirurg plaatst vervolgens een stukje bot van de heupkam van de patiŽnt of een kunststoffen kooitje in de ontstane holte tussen de halswervels, zodat die aan elkaar vastgroeien. Soms wordt de constructie verstevigd met een plaatje en schroeven. Die zogenaamde cervicale fusie heeft wel een nadeel. De discussen die aan beide zijden van de gefuseerde wervels zitten, krijgen grotere krachten te verwerken. Ze raken overbelast en slijten sneller, wat tot versnelde artrose kan leiden. Eťn op drie patiŽnten met een halswervelfusie krijgt dan ook binnen de acht jaar na de operatie nieuwe klachten. Eťn op tien moet zelfs een tweede operatie ondergaan.

Daarom werken onderzoekers al een twintigtal jaar aan een alternatieve behandeling: de aangetaste discus vervangen door een kunstmatige tussenwervelschijf, met de bedoeling de beweeglijkheid van de schijf in stand te houden en overbelasting op de aangrenzende tussenwervelschijven te vermijden. De ontwikkeling van dergelijke protheses zorgde aanvankelijk voor grote technische problemen. Vooral het instandhouden van de beweeglijkheid bleek een knelpunt. Veel experimenten werden dan ook stopgezet.

Maar in 2000 plaatste professor Goffin met een nieuwe techniek voor het eerst een zogenaamde Bryan-prothese, een kunstmatige tussenwervelschijf met schokdempende eigenschappen die in Amerika ontwikkeld werd. Na die wereldprimeur werden K.U.Leuven en UZ Leuven de voortrekkers van een Europees project om de effecten van de ingreep te bestuderen. Leuven is nu een van de referentiecentra op wereldniveau; een tweehonderdtal patiŽnten hebben hier al een dergelijke prothese gekregen. Bij meer dan 8 op 10 patiŽnten is de beweeglijkheid na 4 tot 6 jaar nog altijd optimaal.

‘Dat is veelbelovend, maar we blijven met beide voeten op de grond,’ zegt professor Goffin. ‘Dergelijke ingrepen moeten hun nut op lange termijn bewijzen. Vandaar dat we ook nu pas, na 7 jaar, een eerste keer echt naar buiten komen met klinische resultaten. We verfijnen nog voortdurend de operatietechniek en de criteria voor patiŽnten die aanmerking komen. Ook rond de duurzaamheid van de prothese bestaan strikt genomen nog een paar vraagtekens. Discushernia’s komen frequent voor bij mensen jonger dan 50. In principe moeten ze met de prothese nog bijna een half leven verder kunnen. Labotesten tonen aan dat het kan, maar alleen de praktijk kan dat bevestigen.’


Video - The Prime Purpose


Vrije prijzen voor eerstelijns psychologische zorg

NZa: Verzekeraar moet zelf risico dragen voor kosten

De NZa adviseert de minister van VWS om de vrije prijsvorming op de markt voor eerstelijns psychologische zorg te behouden. Randvoorwaarde daarbij is dat verzekeraars op deze markt risico blijven dragen voor de zorginkoop. Als verzekeraars zelf risico dragen voor de kosten worden zij gestimuleerd om goede zorg in te kopen die voldoet aan de wensen van de patiŽnt. Het advies staat in het visiedocument 'Vrije prijsvorming eerstelijns psychologische zorg' dat de NZa vandaag publiceert.

Om te bepalen of de markt voor eerstelijns psychologische zorg (ELP) klaar is voor vrije prijsvorming toetst de NZa de mate waarin het consumentenbelang geborgd is. Uit die analyse blijkt dat er voldoende aanbieders op de markt zijn om uit te kiezen en dat er geen drempels zijn voor nieuwe toetreders. Er is nauwelijks sprake van wachtlijsten. Vanaf 1-1-2008 valt ELP deels in het basispakket, waardoor de vraag mogelijk toeneemt. Een groot deel van die stijging wordt veroorzaakt door mensen die nu onnodig tweedelijnszorg ontvangen. De opname in het basispakket zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt geleverd. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen willen verzekeraars een versterkte poortwachtersrol voor de huisarts instellen. VWS wil een eigen bijdrage invoeren van euro 10,- per zitting en een maximering van 8 zittingen in het basispakket. Dit zal een eventuele stijging van de vraag ook temperen. Deze maatregelen volstaan volgens de NZa. De NZa verwacht dan ook niet dat de prijzen zullen stijgen.

Voor een goede werking van de markt is het cruciaal dat verzekeraars zelf financieel risico dragen voor de zorginkoop. Zij worden daardoor gestimuleerd om zorg van goede kwaliteit in te kopen tegen scherpe prijzen.

De kwaliteit van de geleverde eerstelijns psychologische zorg voldoet aan de minimumeisen. Voor een goede werking van de markt is wel van belang dat de kwaliteitsverschillen tussen aanbieders inzichtelijk worden. Inkopers van zorg kunnen momenteel niet kiezen op basis van prestatiegegevens op het gebied van kwaliteit. Verzekeraars kopen daardoor alleen in op basis van prijsverschillen en consumenten kunnen niet kiezen op basis van kwaliteit. Prestatie-indicatoren kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het consultatiedocument 'Vrije prijsvorming eerstelijns psychologische zorg' is voor inbreng aan alle betrokken stakeholders voorgelegd. Mede op basis van de reacties is het document door de NZa uitgewerkt in een visiedocument. De NZa onderzoekt voor alle vrije beroepen de mogelijkheid tot vrije prijsvorming, middels aparte consultatiedocumenten.


Eťn loket voor de klant bij medische kosten in het buitenland

Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een convenant gesloten om de afwikkeling van medische kosten in het buitenland nog soepeler te laten verlopen voor de klant. Verzekeraars hebben daarover onlangs duidelijke onderlinge afspraken gemaakt met als voordeel voor de klant, dat deze nog maar bij ťťn loket hoeft aan te kloppen.

De verzekeraar of alarmcentrale tot wie hij zich als eerste wendt, organiseert de noodzakelijke hulp- en zorgverlening. Voor verzekeraars is het voordeel, dat de verdeling en verrekening van de verschillende kosten ‘achter de voordeur’ een stuk efficiŽnter wordt. Bovendien ontstaat er voor de klant meer duidelijkheid over welke dekking hij op de reisverzekering wel of niet moet sluiten

Veel mensen weten niet precies waarvoor ze verzekerd zijn. In het algemeen vergoedt een aanvullende ziektekostenverzekering meestal de kosten van acute medische zorg die niet door de basisverzekering worden gedekt. Als mensen om medische redenen moeten terugkeren naar ons land wordt dat eveneens vergoed. Meer dan 90% van de Nederlanders beschikt over een aanvullende ziektekostenverzekering.

Een reisverzekering vergoedt vaak extra medische kosten in het buitenland, de repatriŽring als dit medisch niet strikt noodzakelijk is en repatriŽringkosten van reisgenoten. Beide verzekeringen vergoeden ook vaak de kosten van zorg in landen die duurder zijn dan Nederland, zoals Zwitserland en de Verenigde Staten. Bij twijfels over de dekking kunnen klanten hun verzekeraar bellen.

Eťn op de tien reizigers onverzekerd
Uit recent onderzoek van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat nog altijd ťťn op de tien reizigers nooit een reisverzekering afsluit. Meer dan ťťn op de drie reizigers (37%) vindt een reisverzekering overbodig. Vooral jongeren en laag opgeleiden sluiten geen reisverzekering af. Ze veronderstellen gedekt te zijn via andere verzekeringen. Maar dat is niet altijd het geval.

ZN.nl


Video - echte vitamines ipv synthetische vitamines....


Verslaafd aan mobieltje

http://www2.telegraaf.nl/uwtelegraaf/watuzegt/article67328611.ece

xxx


NMA doet invallen bij thuiszorginstellingen

http://www2.telegraaf.nl/binnenland/article67358021.ece

xxx

De beerput gaat steeds verder open !


Sollicitant onder de hersenscanner

http://www2.telegraaf.nl/binnenland/article67325651.ece

xxx


Grote klimaatsveranderingen in de Himalaya-Tibetaanse regio - 65.000 gletsjers in de regio zijn aan het inkrimpen

Terwijl op 7 juli Klimaclown Sophie Hilbrand, politici en musici aandacht vroegen voor de klimatologische veranderingen middels Live Earth (een global entertainment programma voor de happy few), staan Mount Everest en de Himalaya-Tibetaanse regio in de schaduw van alle aandacht die de sterren krijgen. Deze regio vertegenwoordigt de grootste ijsmassa buiten de polen en telt ongeveer 65.000 gletsjers die aan het inkrimpen zijn. Madonna en The Red Hot Chilli Peppers vinden het intussen zťlf prachtig om de wereld over te gaan met hun private jets en produceerden honderden tonnen aan CO2 in enkele maanden. Het Himalaya Archief deed onderzoek. Het water die in de ijsmassa's van de Mount Everest en de Himalaya-Tibetaanse regio wordt vastgehouden omvat duizenden kubieke kilometers en de urgentie van de crisis waar de wereld mee te maken heeft als gevolg van het broeikaseffect, de meeste problemen en schade op de korte ťn lange termijn zijn reeds zichtbaar.

In minder dan 50 jaar zullen de gletsjers gehalveerd zijn bij gematigde schattingen van temperatuursstijging. Twee foto's van Mount Everest en de Rongbuk Gletsjer, gemaakt in 1968 en in 2007, illustreren wat de klimatologische veranderingen precies inhouden. U kunt deze bekijken op www.stuff.co.nz/images/299000.jpg

Volgens het Himalaya Archief zouden de media zich nog beter moeten richten op het nog duidelijker maken van de problematiek.


Terugblik - Eerste beelden van de Stormramp 1953


Leuk - Robots

 

12 juli


TV - 'Missers'; AVRO-programma over medische fouten

Medisch falen kost ruim zeventienhonderd levens per jaar, zo bleek dit voorjaar uit een groot onderzoek. Zesduizend patiŽnten houden blijvend letsel over na een medische blunder. Daarom komt de AVRO met een zevendelige serie over medische fouten onder de titel Missers. De reeks is vanaf dinsdag 31 juli wekelijks te zien om 21.50 uur op Nederland 1.

http://www.tv-visie.nl/?pagina=nieuwsbericht&rubrieknr=12&bericht=16831


Amerikanen worden langzaam wakker...

Een groep Amerikanen die lobbyisten en carriere politici willen aanpakken en een overheid wil die niet tegen hun liegt. Corruptie wordt steeds beter zichtbaar, ook de recente film Sicko legt een gevoelig plek bloot in het medische systeem, onverzekerde patiŽnten worden in ziekenhuiskleding stiekem bij andere ziekenhuizen gedumpt om zo van de patiŽnt af te zijn en 911 reddingswerkers moeten naar Cuba om medische hulp te krijgen, ga je zo met patiŽnten/helden om?

http://www.KickThemAllOut.com/

 

Ook in Nederland zie je deze verharding toeslaan, het recht van de sterkste (lees rijkste) zal steeds meer gaan gelden, grote verzekeraars zullen het spel gaan spelen en de overheid zal toekijken, want na de politiek zijn er nog zoveel loopbaan mogelijkheden bij diezelfde concerns, lekker de zakken vullen in raden van bestuur of lucratieve commissies. Gaan we de Amerikaanse weg in of gaan we weer voor chronische zieken en gehandicapten zorgen ipv deze mensen als kostenpost te beschouwen? Je kunt het niveau van beschaving in een land namelijk bepalen aan de hand waarmee men omgaat met de zwakkeren. Wordt het ook hier ieder voor zich en gaan megaconcerns onze politici als marionetten gebruiken, aan jou de keuze of vluchten we in onze verslavingen en consumptie obsessie? Aan de andere kant van de oceaan kunnen we zien naar wat voor zieke egoÔstische maatschappij dat leidt !  

Ron


Is de dokter meteen beschikbaar als je die nodig hebt?

Vaak niet. Het boek ‘genees jezelf met 1001 natuurlijke middelen’ is een bijzonder praktische hulp als je ziek bent. Of ooit ziek zal worden… Het staat boordevol tips en raadgevingen. Alles goed geŲrdend, zodat het ook erg gemakkelijk bruikbaar is. Wat het zo bijzonder maakt is dat de aanbevolen middelen en suggesties volledig gebaseerd zijn op  natuurgeneeskunde.  Overtuig jezelf dat je voor een kleine prijs een grote hulp in huis haalt.

Over de auteur: Dr. Marcel Verheyen werkte lange tijd samen met Alfred Vogel. Samen hebben ze veel natuurlijke medicijnen ontwikkeld. Daarnaast was hij geruime tijd actief als einderedacteur van o.a. Beter en Gezondheidsnieuws. Eerder schreef hij al enkele boeken over natuurlijk genezen zoals ‘Homeopathie voor het hele gezin’ en ‘Stop Stress’. Dokter Verheyen heeft bijna dertig jaar praktijkervaring met homeopathie, fytotherapie en andere vormen van natuurlijk genezen.

Het boeken is incl porto 12,95. Te bestellen via email: ugamedia@wirehub.nl

Aantal pag. 142
Full color
GeÔllustreerd

Hieronder een aantal voorbeelden uit het boekje
http://www.fonteine.com/genees_jezelf.html


Tumorvaccinatie tegen kwaadaardige hersentumoren

Northwest Biotherapeutics verspreidde een persbericht over het bekomen van een licentie in Zwitserland voor hun vaccinatieproduct DCVax-Brain. Onderzoekers van de K.U.Leuven en UZ Leuven passen deze technologie – in samenwerking met de universiteit van Wuerzburg en Regensburg – al toe sinds 2001. De technologie wordt gebruikt als therapie voor kwaadaardige hersentumoren ook gekend als de kwaadaardige gliomen. Een kwaadaardig glioma is een tumor die ongeveer bij vier volwassenen per honderdduizend volwassenen per jaar gediagnosticeerd wordt. Bij kinderen is deze tumor veel zeldzamer. De prognose van deze tumor is catastrofaal, ondanks moderne chirurgie, maximale radiotherapie en nieuwe chemotherapiemiddelen zoals Temodal. Op basis van experimenteel werk in het laboratorium experimentele immunologie hebben onderzoekers van UZ Leuven het concept van tumorvaccinatie als therapie bij kwaadaardige gliomen ontwikkeld.

Een therapeutisch vaccin stimuleert het afweersysteem als therapie tegen de in het lichaam aanwezige tumorcellen. Na uitgebreid onderzoek en na goedkeuring door de ethische commissies van de universiteit van Wuerzburg en van Leuven werd in samenwerking met de universiteit van Wuerzburg in 2001 overgegaan tot een klinische toepassing van tumorvaccinatie in UZ Leuven. De technologie werd gebruikt bij patiŽnten die na alle mogelijke oncologische therapieŽn een herval hadden van een kwaadaardig glioma. Deze technologie werd stapsgewijs verder geoptimaliseerd tijdens de klinische toepassing.

Uit de ervaring bij meer dan 110 patiŽnten komen twee belangrijke observaties naar voor. Sommige patiŽnten blijven nu opvallend lang leven, voornamelijk jongere patiŽnten die een volledige resectie van het herval konden bekomen. De langst overlevende patiŽnt is nu meer dan vijf jaar in opvolging. Dit is een abrupte verandering van het te verwachten ziekteverloop bij een dergelijke tumor en betekent een hoge graad van medische evidentie dat de vaccinatie effectief is. De onderzoekers merken ook op dat er een verbetering van de overlevingscurve is bij het stapsgewijs versnellen van het vaccinatieschema. Dit toont ook de effectiviteit van het vaccin aan.

Door deze gunstige resultaten hebben de onderzoekers van UZ Leuven besloten om de vaccinatie te integreren in de bestaande therapie bij patiŽnten die voor het eerst geconfronteerd worden met de diagnose van een kwaadaardig glioma. Op dit moment zijn 40 patiŽnten volgens dit principe behandeld. De ontwikkeling van een antwoord van het afweersysteem in het bloed van de patiŽnt kan eenduidig aangetoond worden, en dit ondanks de chemotherapie die gelijktijdig verder loopt. De toepassing van de tumorvaccinatie voor patiŽnten met kwaadaardige gliomen wordt in UZ Leuven uitgevoerd. De meeste grote neurochirurgische klinieken in Vlaanderen en enkele in WalloniŽ nemen deel aan dit programma en sturen de patiŽnt naar het vaccinatiecentrum in UZ Leuven voor de toepassing van de vaccinatietechnologie, terwijl alle overige behandelingen en onderzoeken in het eigen centrum verder worden uitgevoerd.

UZ Leuven kiest om deze nieuwe behandeling primair te ontwikkelen in een academische omgeving, eerder dan een snelle commercialisering buiten het ziekenhuis voor ogen te houden. UZ Leuven wordt hierin gevolgd door meerdere universiteiten in het buitenland. Daarom werd een netwerk opgericht om het mogelijk te maken in andere universiteiten, zoals de universiteit van London, Nijmegen, Lyon, Stockholm, enzovoort, een gelijkaardige technologie als die van UZ Leuven te ontwikkelen en kwaliteitsvol ter beschikking te stellen aan de patiŽnten.

Prof. dr. Stefaan Van Gool, coŲrdinator van het onderzoeksprogramma
Prof. dr. Steven De Vleeschouwer, prof. dr. Frank Van Calenbergh, prof. dr. Jan Goffin, neurochirurgie UZ Leuven


Eenvoudige loophulpmiddelen blijven vergoed

Minister Klink is vooralsnog niet van plan rollators en andere mobiliteitshulpmiddelen uit het basispakket te halen. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) adviseerde de minister eerder eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen uit het basispakket te schrappen. Dit zou een besparing van 10 miljoen euro opleveren. Maar Klink ziet onvoldoende aanleiding om de vergoeding van deze middelen te schrappen of te beperken. De andere aanbevelingen van het CVZ (alle middelen tegen erectiestoornissen uit het basispakket, beperkte vergoeding benzodiazepinen) neemt minister Klink over. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2009. Tot die tijd kan het CVZ de inhoud van het basispakket nader tegen het licht houden.


Hartklep vervangen na tongpiercing

Het laten zetten van een tongpiercing kan hartproblemen veroorzaken. Die waarschuwing uitten twee chirurgen van het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) woensdag.

http://www.nu.nl/news/1149218/83/Hartklep_vervangen_na_tongpiercing.html


Reactie ArboNed op invloed mannen op gezondheid vrouwen

Uit Zweeds onderzoek blijkt dat de gezondheid van vrouwen gebaat is door een mannenomgeving. Des te meer mannen op de werkvloer, des te minder vaak dat vrouwen zich ziekmelden. ArboNed kan zich in de bevinden van het Zweedse onderzoek verplaatsen. Zweeds onderzoek toont aan dat werken tussen veel mannen een positief effect heeft op de verzuimfrequentie van vrouwen. Uit de onderzoekscijfers blijkt dat vrouwen zich in een overwegend vrouwelijke werkomgeving vaker ziek melden. Elke vrouw profiteert van een werkomgeving waarin de mannen domineren, zo stellen de Zweedse onderzoekers. Daar melden vrouwen zich beduidend minder vaak ziek dan bij bedrijven waar de vrouwen in de meerderheid zijn, maar ook dan bij bedrijven waar de sekseverdeling gelijk is.

Bevindingen ArboNed
ArboNed kan zich in de bevindingen van het Zweedse onderzoek verplaatsen. De omgeving is van grote invloed op het gedrag van mensen. Zo communiceren mannen vaak direct en zijn ze oplossingsgericht, waardoor sluimerend ongenoegen - dat tot verzuim kan leiden - minder kans maakt. Daarbij zijn het vaak hoger opgeleide vrouwen die in een mannenomgeving werken. Al langere tijd is bekend dat een hoge opleiding, een hoog salaris en veel regelruimte een positieve invloed heeft op de verzuimfrequentie.

Andere factoren
Ook is al langer bekend dat mannen zich minder vaak ziekmelden dan vrouwen. Zo becijferde het CBS in 2005 dat vrouwen gemiddeld 4,3% van de beschikbare werkdagen ziek zijn, en mannen 3,9%. Daarvoor is een aantal verklaringen te noemen.

- Vrouwen werken onder minder gunstige werkomstandigheden: ze hebben vaak een lager salaris en werken minder regelruimte in hun werk

- Vrouwen werken veel in functies die psychisch belastend is, zoals in de zorg en het onderwijs. Daarbij heerste in deze sectoren lange tijd bovenmatig veel begrip rondom verzuim. Verzuim was lange tijd een geaccepteerd fenomeen. Sinds een aantal jaar ziet ArboNed een duidelijke kentering in deze houding.

- Veel mannen werken in de non-profitsector, veel vrouwen in de profitsector. Sinds jaar en dag is het verzuim in het bedrijfsleven lager dan in de publieke sector.

Los van het man-vrouwonderscheid wordt de verzuimfrequentie beÔnvloed door 'kostwinnaarschap'. Degene die binnen een relatie de kost winnaar is, is minder vaak ziek. De hogere financiŽle verantwoordelijkheid wordt hiervoor als oorzaak gegeven.


Scalibre houdbare zalm

zalm.jpg (8805 bytes)

Er is op dit moment langhoudbare wilde zalm die makkelijk vijf jaar buiten de koelkast kan worden bewaard, die puur natuur is en waar absoluut geen toevoegingstoffen in zitten. De zalm zit boordevol gezonde voedingstoffen zoals het goede vetzuur Omega-3. Ook bevat deze zalm geen vervuilingen daar hun leefgebied de schone Pacifische (Grote) Oceaan is, het schoonste water ter wereld. Een bijkomend belangrijk gegeven is dat de vangstmethode zeer milieuvriendelijk is, zie www.goedevis.nl. Ook kunt U de website van het Wereld Natuur Fonds (WNF) www.wwf.nlbezoeken om meer informatie te krijgen over het leefgebied en de voedingwaarden in deze zalmsoorten.

De diverse zalmsoorten bevatten hoge concentraties van het "goede" Omega-3 vetzuur, gezond voor hart en bloedvaten. Tevens bevat deze zalm astaxanthine, een antioxodant die U beschermt tegen zonlicht. Elke 100 gram zalm bevat tussen 1,5 en 2,7 gram Omega-3. Een ander belangrijk aspect is dat onze zalmen leven in onvervuilde wateren en daarom geen verontreiniging in het vlees hebben, zoals de ons bekende Europese kweek- of wilde soorten (zie ook rapport Canadese regering) die in vervuilt kustwater worden gekweekt. In gekweekte zalm zit, in tegenstelling tot wat beweerd wordt, geen noemenswaardige WERKZAME Omega-3 vetzuren. Dit komt door de voeding van kweekzalm, vismeel. Door deze voeding is de verhouding tussen Omega-3 en Omega-6 vetzuren zoek. De juiste verhouding vind U wel terug in (onze) wilde zalm: voeding kril en garnalen (o.a. www.isodisnatura.be). Ook de vangstmethoden staan garant voor milieuvriendelijkheid, Viswijzer: www.goedevis.nl, scroll naar Online Visgids; klik links op "prima keuze" en U kunt uzelf overtuigen. De regio is gecertificeerd door de Marine Stewardship Council. Voor de certificaat-uitleg: www.msc.org

Scalibre


Fytotherapie

Plantaardige middelen zijn de meest toegepaste en uitgeteste heilzame producten ter wereld. Deze schat aan empirische verworvenheden heeft als geen andere de toets der eeuwen doorstaan. Gedurende de laatste decennia zijn vele geneeskrachtige planten ook wetenschappelijk onderzocht en geanalyseerd. Dit heeft bijgedragen tot een nog diepere kennis van heilzame planten en de daarvan vervaardigde middelen, die op hun beurt weer de basis vormen voor veel synthetische en homeopathische preparaten. Plantaardige middelen kunnen zeer diepgaande invloeden teweegbrengen. De fytotherapie zelf is een bijzonder effectieve en veilige therapie die het ten volle verdient in de moderne geneeskunde een geheel eigen plaats te verwerven.

Elke therapie en elke behandeling heeft zijn indicatiegrenzen. De fytotherapie is werkzaam op terreinen waar reguliere en andere therapieŽn weinig te bieden hebben. Hun unieke eigenschappen bieden mogelijkheden die andere therapieŽn missen of kunnen aanvullen. Ook zijn de meeste plantaardige middelen veilig (ze hebben een hoge toxiciteitgrens), ook voor kinderen en baby's, ze zijn combineerbaar met andere middelen en gemakkelijk af te bouwen. De fytotherapie biedt interessante mogelijkheden op het terrein van functionele klinische stoornissen. Ze beschikt over middelen die organen en systemen kunnen stimuleren en reguleren. Zo zijn er middelen die systemen zoals het neurovegetatief stelsel en het endocrien systeem beÔnvloeden.


AVEM's Kattebelletje nr.5

Wist u dat...

* Eind juni Balkenende opgetogen uit Brussel terugkwam?

* Reden: Hij had zorg- en pensioeninstellingen buiten de strakkere greep van Brussel weten te houden

* 'De tornado van de vrije markt' moest gekeerd worden en de pensioen en zorg moeten uit handen van Brussel blijven.

* Want: de financiele Schaduwmachten zien hun beschermde posities niet graag via Brussel bedreigd.

* CDA en PVDA hebben namelijk gevestigde belangen in de slangenkuil van de corporaties als die in de zorg- en pensioenwereld.

* Dus: Eerlijke concurrentie en geen staatssteun voor de particuliere bedrijven.

Geen concurrentie en wel 'staatsteun' in de zorg en pensioenen.

Naar Syp Wynia, Elsevier 7 juli 2007
www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU-MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.

Zie ook fonteine.com > Thema > Emigreren ?

Team AVEM

xxx


Frankrijk: voeding / nieuwe regels voor de etiketten !

We blijven in de wereld van de voeding en Frankrijk gaat stug door met het juist informeren van de consument ! Goed nieuws....als U zeer alert bent op wat U eet of drinkt........10 grote bedrijven van de voedingsindustrie hebben besloten hun etiketten te harmoniseren; dat wil zeggen dat de etiketten er allemaal hetzelfde uitzien en duidelijk leesbaar zijn. In de onderstaande reportage ziet u de gestandaardiseerde etiketten die in de komende weken op de producten gaan verschijnen !

Terwijl de EU nog bakelij - ei ? dt over hoe het probleem aan te pakken, heeft Frankrijk besloten tot actie over te gaan.....dus de overige 26 landen hoeven zich alleen nog maar aan te sluiten.......het is allemaal al bedacht en logistiek funktionerend;dat voorkomt geldverspilling !

http://jt.france2.fr/20h/ klik op: aliments / nouvelles rťgles ťtiquettage

xxx

Ps: van mij mag die hele EU in 1 klap federaal worden ! Groot, efficiŽnt en met verantwoordelijkheid voor het welzijn van de burger (zie ook www.ecas.org ). Daar waar het in NL flink aan schort, maar wees nu eerlijk: wie zit er nu op Nederland te wachten op de manier zoals ze nu bezig zijn ?

In ieder geval heeft de aktie " one seat " opgeleverd dat er minder verhuisd gaat worden tussen Brussel en Straatsburg; er zal meer vergaderd gaan worden in Brussel.


AllergiŽn: opgepast voor tatouages van zwarte henna !

De meeste tatouages van zwarte henna bevatten een substantie die erg allergeen is en eczeem veroorzaakt. Deze substantie vinden we in vele producten om ons heen. Dus jongelui: opgepast als je tijdens de vakantie een tatouage laat aanbrengen ! De gebruikte henna bevat paraphťnylinediamine (PPD), wat de uiteindelijke zwarte kleur geeft. Wanneer deze substantie zich presenteert op grote schaal kan dit heftige reakties veroorzaken die kunnen leiden tot een acute ziekenhuisopname !

http://www.lanutrition.fr/Allergies-gare-aux-tatouages-au-hennť-noir-n-1712.html

xxx


Diabetes: de pompoen heeft de toekomst

De consumptie van pompoenextracten zou de insuline-injecties bij Diabetici - type 1 kunnen vervangen.

Wordt vervolgd....

http://www.lanutrition.fr/DiabŤte-la-citrouille-a-de-l-avenir-n-1713.html

xxx


Chemische vervuiling beinvloed het gewicht van de baby

Toekomstige moeders blootgesteld aan vervuiling lopen het risico kleine baby's te krijgen. Zwangere dames, pas op voor vervuiling; een Duits-Frans onderzoeksteam maakt duidelijk dat wanneer er fijnstof ingeademd wordt tijdens de zwangerschap dit probleem kan ontstaan.

http://www.lanutrition.fr/La-pollution-influence-le-poids-de-naissance-n-1709.html

xxx


EnquÍte:doe mee aan de Franstalige enquÍte: heeft U wel eens rugpijn ?

8 van 10 inwoners van Frankrijk hebben weleens last van hun rug

Bekijk aan het einde het overzicht van de uitslag van allen die hebben meegedaan: complementaire zorg is nodig voor iedereen in het basispakket ! Geen complementaire zorg in het basispakket betekent pure discriminatie: niet iedereen heeft overvloedig "gevulde zakken" om ZELF alles te kunnen betalen, wat neerkomt op "zorg alleen voor de rijken" en een hoge kostenpost voor de maatschappij, o.a. voor werkgever.

Klik op de link voor de enquete:
http://www.lanutrition.fr/Avez-vous-mal-au-dos-s-11.html

en lees vervolgens het Rugpijndossier in ConsoSantť van LaNutrition.fr

xxx

Ps: tevens een goede oefening om Uw Franse kennis weer eens op te halen !


Spanje - ME patiŽnten in aktie voor betere zorg, ruim 135 duizend handtekeningen

MORE THAN 135,000 SIGNATURES FOR THE POPULAR LEGISLATIVE INITIATIVE (PLI) FOR SERVICES FOR PATIENTES WITH FIBROMYALGIA OR CHRONIC
FATIGUE SYNDROME IN CATALONIA (SPAIN)

Barcelona, July 9, 2007. This morning, the Promoting Commission of the PLI has handed in, to be validated by the Catalan Institute of Statistics, 135,000 signatures.

More than 135,000 people have given their support, through their signature, to the PLI for services for Fibromyalgia (FMS) and Chronic Fatigue Syndrome (CFS/ME). Eventhough the allowed time to collect signatures has not expired legally established, the signatures almost triple the number required to present a PLI in the Catalan Parlament. Also, more than one hundred Catalan insitutions and organizations from civil society from very different areas have shown their support along with international experts in these illnesses. In Catalonia, citizens known for their work, their lives or their cultural or
artistic contributions have added themselves to the ever growing movement started by this PLI. These include the well-known singers: Joan Manuel Serrat, Lluis Llach, Marina Rossell, Pep Sala, Nuria Feliu; writers such as Rosa Regas, Felix de Azua, Ana Maria Moix, Nuria Amat; actors such as Carmen Sansa, Vicky PeŮa, Laia Marull; political figures and solidarity leaders such as Neus Catala, Anna Balletbo, Rosa Bofill; the architect Oriol Bohigas, the economist Fabian Estape and many more.

The fact that so many people all over Catalonia have committed themselves to supporting this PLI in such a short period of time, is a sign that people are concerned about the neglect that people living with FMS or CFS/ME endure in Catalonia from the health and social services. More than 135,000 men and women believe that what is being asked through the PLI is just and wish that the Parlament, through the approval of this PLI, will make it possible for these two illnesses to be dealt with in a seriously and with good quality by the public health care system.

Let’s remember that the goal of this PLI is that the people affected by these two illnesses can have access to multidisciplinary hospital units run by specialized doctors, all over Catalonia, and that the waiting lists will be reduced from the present two years, to a maximum of 90 days. Also, this PLI want doctors to be trained regarding FMS and CFS/ME and that society in general be informed of theses serious illnesses. The Promoting Commission of the PLI would like, today, through this press release, express their appreciation for all the solidarity and support received as well as the competent treatment received from most of the media. The Commission is committed to continue informing on the future development of the PLI. For more information: (34)636386341

Clara Valverde, Spain


11 juli


Het (verkeerd) interpreteren van mensen en dieren

Als we het gezicht van dolfijnen zien, denken we als vanzelf dat ze ‘gelukkig’
zijn: we zien hun glimlachende gelaat en dichten de dieren geluk toe. Toch
weten we van biologen dat dolfijnen geen aangezichtsspieren hebben en dat
hun zogenaamde glimlach gewoon de stand van hun gezicht is. We
interpreteren het innerlijke leven van dolfijnen verkeerd, omdat we hun
gelaatsuitdrukking laten corresponderen met de menselijke lach. Hoe komt
dat? Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
hebben een verklaring gevonden. Zij publiceren over hun onderzoek in het
tijdschrift Current Biology.

Een onderzoeksgroep van het UMCG, onder wie Valeria Gazzola and hoogleraar
Christian Keysers, heeft de hersenactiviteit gemeten van twee onderzoekspersonen
met aplasie (het ontbreken van ledematen). Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van
functionele MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Voetbal

De onderzoekers deden een verrassende waarneming. Als we iemand anders zien
bewegen, activeren ‘mirror circuits’ (spiegelcircuits) in onze hersenen de motorische
programma’s die normaal gesproken betrokken zijn bij de uitvoering van zulke
handelingen. Dankzij dit systeem voelen we intuÔtief aan wat er gebeurt in de
hersenen van de andere persoon die de actie verricht. Als we een voetballer
bijvoorbeeld een bal zien wegschieten, vermoeden we waar de bal heengaat, deels
omdat onze hersenen weten wat er zou gebeuren als we zelf op die manier tegen de
bal hadden geschopt.

Voeten als handen

De beide personen met aplasie in het onderzoek zijn geboren zonder handen en armen.
Ze verrichten de meeste alledaagse handelingen met hun voeten, zoals het schrijven
met behulp van een toetsenbord of iemand ‘de hand’ geven. Terwijl zij
handverrichtingen zagen van meewerkende acteurs, werden bij de aplasie-personen
spontaan hersengebieden geactiveerd die betrokken zijn bij de aansturing van hun
voeten. Alsof hun hersenen wilden herhalen door de voeten te gebruiken, wat zij de
acteurs zagen uitvoeren met hun handen. Dit geeft aan dat wij, terwijl we andere
individuen waarnemen, op een flexibele wijze hun handeling vertalen naar onze eigen
manier om die acties te verrichten, ook als ze erg van elkaar verschillen.

Flexibiliteit

Als wij van iemand anders een nieuwe handeling proberen te leren, hebben wij het
vermogen deze te vertalen in een meer praktische manier om dezelfde actie uit te
voeren: als we zien dat iemand een deur opent door met zijn hand op een knop te
drukken, maar onze eigen handen zijn niet beschikbaar omdat we bijvoorbeeld een
doos dragen, kunnen we de handeling gemakkelijk nadoen door onze benen te
gebruiken, net als de mensen met aplasie. Dat heeft voordelen. Aan de andere kant
schuilt in deze flexibiliteit ook een risico: het <?xml:namespace prefix = st1 ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />kan leiden tot een verkeerde
interpretatie van andere organismen. Bijvoorbeeld door de gezichtsconfiguratie van
dolfijnen ten onrechte te koppelen aan onze glimlach.

Over de onderzoekers

Dr. Valeria Gazzola uit ItaliŽ studeerde biologie in Parma en verhuisde naar Groningen
in 2004 om onderzoek te verrichten. Prof.dr Christian Keysers heeft de Franse en
Duitse nationaliteit. Hij is hoogleraar voor de neurale basis van empathie en
wetenschappelijke directeur van het Neuro-Imaging Centrum van het UMCG, waar het
onderzoek werd uitgevoerd.

Bron: RUG


UZ Leuven introduceert robotchirurgie met het Da Vinci-S Surgical System

Een van de grootste revoluties in de heelkunde is de minimaal invasieve chirurgie. Minder postoperatieve pijn, sneller herstel en een beter esthetisch resultaat zijn belangrijke voordelen voor de patiŽnt. De volgende stap in de verdere ontwikkeling van de minimaal invasieve chirurgie is de robotgeassisteerde chirurgie. Onlangs heeft UZ Leuven het Da Vinci-S Surgical System aangekocht. Hierdoor wordt robotchirurgie ook in dit ziekenhuis een feit. Sinds woensdag 27 juni wordt deze robot in de praktijk gebruikt. De komende weken zijn er nog diverse operaties met dit toestel ingepland. Operaties die met het da Vinci-S systeem uitgevoerd kunnen worden zijn onder andere de radicale prostatectomie voor de behandeling van prostaatkanker, verwijdering van de blaas in geval van blaaskanker, verwijdering van de baarmoeder, herstellen van lekkende hartkleppen, bypaschirurgie, verwijderen van gezwellen in de thorax, herstellen van verstopte bloedvaten en uitgezette buikslagader (aneurysma), antirefluxprocedures, verwijdering van een deel van de dikke darm, enzovoort.

http://www.uzleuven.be/UZroot/content/Home/nieuwsenevents/nieuws/
index.cfm?bc=1&objectid=345DD27F-4CFD-4DA7-99D6F3F8A042306A


Het oraal toedienen van testosteron aan oudere mannen heeft geen positief effect op bloeddruk of aderverkalking.

Dat concludeert Hamid Nakhai-Pour in zijn proefschrift. In zijn onderzoek volgde hij 237 oudere mannen met lage tot gemiddelde testosteronwaarden in het bloed die gedurende een half jaar testosteroncapsules slikten. Nakhai-Pour vond geen verschil tussen de mannen die hormonen gebruikten en de placebo-gebruikers. Het vermoeden bestaat dat mannelijke hormonen een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten bij mannen. De daling van hormoonniveaus in het latere leven zou de kans op vaatproblemen vergroten.

UMC Utrecht


Griepprik al vanaf 60 jaar

De leeftijdsgrens voor de griepprik gaat vanaf najaar 2008 omlaag van 65 naar 60 jaar.

Minister Klink neemt hiermee de aanbeveling over van de Gezondheidsraad, die hem in maart dit jaar adviseerde om de doelgroep van het nationale griepprogramma te verruimen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat griep ook bij gezonde mensen op jongere leeftijd – met name tussen 60 en 65 jaar – kan leiden tot meer huisartsenbezoeken, ziekenhuisopnames en sterfte.

Zorgpersoneel
De vaccinatie van werknemers in de zorg acht Klink een verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij ziet geen reden deze doelgroep op te nemen in de griepcampagne. Omdat deze groep in zijn werk wel in contact komt met patiŽnten met een hoog risico op complicaties van griep, vindt Klink dat er wel betere voorlichting moet komen over het belang van de griepprik. Hij zal overleggen met relevante koepelorganisaties om te bepalen welke voorlichtingsstrategie kans van slagen heeft.

Gezinsleden
De Gezondheidsraad had de minister ook geadviseerd om gezinsleden te vaccineren van mensen die een ‘zeer hoog’ risico lopen op ernstige ziekte bij griep. Dit advies neemt Klink nu niet over. ‘Er is onvoldoende bekend over de veiligheid en de doelmatigheid van een dergelijke interventie’, schrijft hij aan de Kamer.

 

Met of zonder kwik ?

http://www.fonteine.com/griep_vaccins.html
http://www.fonteine.com/thimerosal.html


Lekker tussen de stenen na 23 jaar in het bos

Mensen met een verstandelijke beperking wonen tegenwoordig vaker in woonwijken dan op een instellingsterrein. Voelen ze zich ook beter in de woonwijk? Onderzoek wijst uit dat hun ervaringen en wensen sterk verschillen. Maatwerk lijkt de enige oplossing.

Woonwijk of bos
Mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking nemen steeds meer deel aan de samenleving en willen dat ook. Steeds vaker wonen ze in gewone woonwijken, werken ze bij gewone bedrijven en zijn ze lid van allerlei verenigingen. Wel is hun sociaal netwerk vaak klein. Bijna ťťn op de vijf woont zelfstandig, van wie 13% alleen, 6% met een partner. Het merendeel woont samen met anderen in een woonwijk of op het terrein van een instelling. De ervaringen verschillen sterk. Sommigen vinden het heerlijk om in een woonwijk te wonen, anderen wonen liever op een instellingsterrein in het bos. “Er is niet ťťn oplossing, maatwerk is noodzakelijk”, stelt NIVEL-onderzoeker Mieke Cardol.

Erbij horen
Cardol: “Er is discussie over mensen met een verstandelijke beperking die vereenzamen in woonwijken. Maar in hoeverre is dat inderdaad zo? Mensen die in een woonwijk wonen, hebben vaker het gevoel ‘erbij te horen’ dan mensen op een instellingsterrein. Aan de andere kant zijn er ook die worden gepest door mensen uit de buurt. En hoe prettig iemand zich voelt, is ook afhankelijk van zijn huisgenoten. Deze mensen kiezen elkaar namelijk meestal niet uit om samen te wonen. Een man van 24 jaar die met 7 mensen samenwoont, verwoordt het zo: ‘Het zijn niet mijn beste vrienden.’ Deze mensen wonen bij elkaar, eten iedere maaltijd samen, en ze slapen soms met meerdere mensen op een kamer. Ze hebben weinig privacy.”

http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=9224&path=/Startpunt/Home%20NIVEL/
Actueel/Lekker%20tussen%20de%20stenen%20na%2023%20jaar%20in%20het%20bos


College ter beoordeling van geneesmiddelen registreert de eerste traditionele kruidengeneesmiddelen voor deNederlandse markt

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Geneesmiddelenwet per 1 juli, is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bevoegd om traditionele kruidengeneesmiddelen te registreren. Bij deze registratieprocedure dient het langdurig medisch gebruik in de Europese Unie te worden aangetoond. Recent zijn op basis van deze nieuwe registratieprocedure twee kruidengeneesmiddelen ingeschreven, Kaloba en Umkan, druppels voor oraal gebruik als traditioneel kruidengeneesmiddel bij verkoudheid. Beide hebben als actief bestanddeel een extract van Pelargonium sidoides.

Vereenvoudigde registratie procedure:
Deze vereenvoudigde registratiemogelijkheid is gebaseerd op de Europese Richtlijn voor geneesmiddelen (2001/83/EC), en geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. Het CBG is lange tijd voorstander geweest van een dergelijke wettelijke beoordelingsprocedure, waarbij voor kruidengeneesmiddelen de indicatie onder bepaalde voorwaarden niet hoeft te worden beoordeeld op een strikt klinisch bewijs van werkzaamheid, maar waarbij het langdurig traditioneel gebruik in de beoordeling wordt betrokken. Het CBG hoopt dat hierdoor veel kruidenproducten, die nog niet als geneesmiddel zijn ingeschreven, nu beoordeeld kunnen worden.

Traditionele kruidengeneesmiddelen zijn geneesmiddelen. Hiervoor is het belangrijk dat de farmaceutische kwaliteit en de bereiding goed kan worden gecontroleerd, dat de veiligheid wordt aangetoond, en dat het product met de geregistreerde indicatie veilig kan worden gebruikt. Aan de volgende voorwaarden dient voldaan te worden:

Er is sprake van traditioneel gebruik, wanneer het product meer dan 30 jaar wordt toegepast, waarvan minstens 15 jaar binnen de Europese Unie. Deze eis moet worden onderbouwd door literatuur en door verklaringen van deskundigen. De veiligheid van het product en het veilig gebruik moeten worden aangetoond op basis van een overzicht van alle beschikbare wetenschappelijke literatuur. Er worden alleen kruidengeneesmiddelen voor een bepaalde indicatie geregistreerd, met als uitgangspunt dat de consument het kruidengeneesmiddel kan toepassen, zonder dat advies van een arts noodzakelijk is. Op de verpakking moet duidelijk worden vermeld, dat de toepassing uitsluitend berust op langdurige gebruikservaring. Nadere informatie over de beoordeling van Pelargonium sidoides:

Bij deze registraties is de kwaliteit beoordeeld op zowel het niveau van het ruwe plantenmateriaal, als van het extract. De kwaliteit van beide voldoet aan de algemene wettelijke eisen voor geneesmiddelen en aan de speciale EU richtlijnen voor traditionele kruidengeneesmiddelen. Beoordeeld zijn o.a. de kwalitatieve en kwantitatieve analyses en zuiverheidsonderzoek conform de Europese Farmacopee. De kwaliteit bleek te voldoen aan de hieraan gestelde normen.

De veiligheid is onderbouwd door een deskundigen rapport, met daarin een analyse van alle beschikbare veiligheidsdata uit de wetenschappelijke literatuur, en een bibliografisch overzicht van veiligheidsgegevens. Er bleken bij gebruik volgens voorschrift geen veiligheidsrisico's te bestaan. Hiermee voldoet de aanvraag aan de wettelijke eisen voor traditionele kruidengeneesmiddelen met betrekking tot veiligheid.

De eerste twee traditionele kruidengeneesmiddelen zijn geregistreerd met de indicatie: "Traditioneel kruidengeneesmiddel bij verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op langdurige gebruikservaring. "


Witsenburg heeft nu ook Extra Virgin Kokosolie

Hun extra virgin kokosolie maken zej in eigen beheer op onze plantage in Sri Lanka. Vanaf de teelt van de bomen en noten, de oogst, het schillen van de vruchten, het persen van het verse vruchtvlees, het filteren van de olie tot aan het verpakken aan toe. Dit gehele proces wordt grotendeels handmatig uitgevoerd door behendige lokale bewoners. Zowel mannen als vrouwen. Door de aankoop van ons product draagt u dan ook bij tot het in stand houden van een rechtvaardig en sociaal personeelbeleid op deze prachtige plantage, die uiteraard voldoet aan alle strenge Europese eisen omtrent hygiŽne en gecertificeerde biologische landbouw. Door het toepassen van een speciaal ontwikkeld en in Duitsland en Amerika geproduceerd filtersysteem is de zuiverheid van deze olie enorm hoog en dus de kwaliteit.

Beide door witsenburg natural products op de markt gebrachte versies (geurloos en koud geperst) zijn geschikt om zowel koud als bij relatief hoge temperaturen te gebruiken.  Ze adviseren echter om de extra virgin versie koud te gebruiken. Alle na de productie dan aanwezige voedingsstoffen, zoals vitaminen, blijven op die manier behouden. Echter de functionaliteit van kokosolie, namelijk de stabiliteit en aanwezigheid van laurinezuur, zijn en blijven in beide versies hetzelfde.

Kokosolie kan op vele manieren gebruikt worden, enkele voorbeelden:
1. Je kunt het als smeersel (op brood) gebruiken. Zeer geschikt voor mensen die geen boter willen/mogen gebruiken.
2. Om in te bakken gebruik je enkele theelepels. Gebruik het voor vlees, vegetarische burgers, vis, gebakken ei, aardappels, pannenkoeken en ga zo maar door.
3. Het zelfde geldt voor het wokken van bijvoorbeeld een overheerlijke groenten schotel.
4. Frituren kan uiteraard ook. Zo zorg je voor gezonde frietjes, iets waar veel kinderen dol op zijn ! Als je het vet goed schoon houdt kun je het gerust meerdere keren gebruiken.
5. Als basis voor massageolie.

Verpakkingen: Omega & More heeft twee soorten kokosolie: een geurloze versie, en een versie (Extra Virgin) die de geur van verse kokos in zich heeft. Beide zijn verkrijgbaar in handige containertjes van 500 ml (= 450 gram) en 2220 ml (= 2000 gram).

www.witsenburg.net


Alternative Medicine - NES Pioneers Biophyics and Energetic Medicine

Afgelopen kwam ik via een Belgische natuurarts in contact met dit NES apparaat. Skeptisch als ik was wilde ik toch wel weten wat het apparaat over mij zou zeggen. Tot mijn verbazing kreeg ik binnen een paar minuten een complete diagnose van mijn lichaam. Mijn nieren waren energetisch niet in orde, de laatste 2 jaar aan het afvallen en detoxen en gekweld geweest door een paar chronische wortelpuntontstekingen dus geen complete verrassing, ik was een ijverig gedreven persoon wat met 100+ websites, 60 cdrom titels en honderden software diskettes wel gezegd kan worden, ik heb een vitamine B1 tekort (aardappelen en varkensvlees) en mijn alvleesklier is gevoelig mbt koolhydraten. Dus nieren beetje oppeppen en goed veel water drinken en zoutarm eten en wat aan mijn B1 tekort doen en papa kan weer wat jaartjes vooruit. Ook ervaringen met Nes, B.E.S.T of Prognos ? laat het even weten voor een nieuwe thema pagina die ik ga maken......

Alternative Medicine's future is being shaped from the latest discoveries in the new field of Biophysics. Nutri Energetics System's(NES) film shows you how advances in Quantum Physics have been combined with knowledge from Chinese Medicine to make the World's first device and infoceuticals capable of reading and affecting the human bodyfield with dramatic results. Harry Massey and Peter Fraser.

http://www.nutrienergetics.com/
http://www.emreview.org.uk/equipment/nes_pro/nes_pro_report.htm

 


10 juli


Kleurstof voor vlees blijkt kankerverwekkend - E128

Een rode kleurstof voor hamburgers en worstjes blijkt kankerverwekkend. Het EU-agentschap EFSA voor veilige voeding heeft dat maandag gemeld aan de Europese Commissie.

http://www.nu.nl/news/1146937/83/rss/Kleurstof_voor_vlees_blijkt_kankerverwekkend.html

Produkten: Snoep en suikerwerk, hamburgers, geÔmporteerde gekookte vleesproducten.

 

Het gaat hier dus om E128 !

Het verbaast me weer niets, de zoveelste leugen ontzenuwd.....

Ron


AVEMīs Kattebelletje nr. 4

Wist u dat…

 • Kroes blokkeert fusie Ryanair en Air Lingus
 • Kroes blokkeert ook de overnamen Air France KLM en Martinair?

De maatschappij zou te groot worden en de concurrentie in gevaar komen.

 • Zal Kroes ook de fusie Achmea en Agis blokkeren?
 • Achmea is nu reeds een verzekerings-reus.
 • Achmea heeft niet alleen tentakels in de ziekenzorg, maar heeft ook andere bedrijven in bezit, waaronder veel particuliere pensioenfondsen.
 • Is een fusie Achmea en Agiszorgverzekeringen niet in strijd met de regels van
  kartelvorming?
 • Blijkt de opzet van de ZVW om de concurrentie in de gezondheidszorg te bevorderen nu al een fata morgana ?

www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU-MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.

Zie ook fonteine.com > Thema > Emigreren ?
Team AVEM

xxx


Stapje verder in Parkinson-onderzoek

Het alertheidsbevorderende middel modafinil blijkt in een diermodel voor de ziekte van Parkinson, het afsterven van neuronen in een specifiek gebied in de hersenen te kunnen voorkomen. Deze zogenoemde neurodegeneratie is verantwoordelijk voor veel van de klachten van ParkinsonpatiŽnten zoals tremoren en stijfheid, maar ook het uitblijven van bewegingsactiviteit. Deze neurodegeneratie is niet te herstellen.

http://www.tno.nl/content.cfm?context=overtno&content=persbericht&laag1=37&item_id=200707060047


Nog onvoldoende samenhang - Nederlands gezondheidsbeleid kan beter

Nederland maakt onvoldoende gebruik van nationale strategieŽn of actieplannen om gezondheidsproblemen aan te pakken. Ervaring uit het buitenland leert dat een nationale aanpak kan bijdragen aan een meer systematisch beleid en minder versnippering van maatregelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wel op het gebied van overgewicht, binnen het Nationaal Actieplan bewegen. Deze aanpak is waarschijnlijk ook effectief bij andere gezondheidsproblemen. Zo blijkt uit vergelijkend internationaal onderzoek van het RIVM. Het rapport is vandaag aangeboden aan minister Klink van VWS.

http://www.rivm.nl/persberichten/2007/lerenvandeburen.jsp


Kraakbeen herstellen via eigen cellen

Kraakbeendefecten zouden hersteld moeten worden via een transplantatie van lichaamseigen kraakbeenvormende cellen; waar zo'n transplantatie nu slechts een laatste redmiddel is, zou het de eerste aanpak moeten zijn.   Die stelling verdedigt Gie Auw Yang in zijn proefschrift. Bij zo'n 'autologe chondrocyten' implantatie' haalt de arts cellen uit het kraakbeen, laat die buiten het lichaam uitgroeien en plaatst de cellen terug op de plaats van een defect, bijvoorbeeld in de knie.  Het nadeel van de huidige behandelingen, zoals het schoonmaken van gewrichten, het transplanteren van kraakbeenplugs uit andere gedeelten van het gewricht of het doorboren van de onderliggende botlaag, is dat ze weefsel opleveren met slechtere structurele en mechanische eigenschappen dan het oorspronkelijke gewrichtskraakbeen.

http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2007/07/kraakbeen-herstellen-via-eigen-cellen.htm


IndonesiŽ: het officiŽle aantal doden door de vogelgriep: 81

Het laatste slachtoffer is een kind van 6 jaar. De vogelgriep toegelicht:

www.vitalworld.org


Baby met grijze baard geboren

Een honderdtal IndonesiŽrs zijn afgereisd naar de Celebes om een mannelijke netgeboren baby met een grijze baard te gaan bekijken. "Ik hoop dat mijn zoon tijdens zijn ontwikkeling verborgen talenten zal laten zien", aldus de moeder van 16 jaar.

TV5 MONDE, 9 juli 2007 page 148

xxx


Slachtoffers van medische fouten roepen op tot overleg met artsen, ziekenhuizen, verpleegkundigen.

Op 6 juli 2007 hebben wij de heer Pieter Vierhout van de Orde van Medisch Specialisten en mevrouw Joan Leemhuis-Stout van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) per open brief
opgeroepen om eindelijk met ons in overleg te gaan over het verstrekken van eerlijke informatie en goede herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten. Mevrouw Marianne Kaljouw van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VEVN) en mevrouw Jacqueline LeGrand-van den Boogaard van het Landelijk Expertise Centrum voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (LEVV) hebben we met nadruk verzocht om gezien hun kennis dit overleg te bevorderen en bij te wonen.

Het is opvallend dat beide verpleegkundige organisaties direct en volledig erkend hebben dat slachtoffers van medische fouten veelal geen eerlijke informatie en geen adequate herstelbehandeling krijgen. De
Orde van Medisch Specialisten en de NVZ hebben tot nog toe iedere vorm overleg met ons geweigerd. Op 12 juni jl., na afloop van het congres van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ), zeiden Pieter Vierhout en Joan Leemhuis toe om op korte termijn met de beide genoemde verpleegkundige organisaties en met ons in gesprek te gaan. Daar tot op heden contact is uitgebleven hebben wij hen nogmaals verzocht, ditmaal schriftelijk, om het overleg aan te gaan.

De situatie van medische fouten is ernstig, zowel ten aanzien van hoeveelheid als de ernst van de gevolgen. Dagelijks sterven in Nederland circa 20 mensen als gevolg van een medische fout in een ziekenhuis
en raken 20 mensen invalide. Artsen en ziekenhuizen hebben in 2006 slechts 15 meldingen gedaan van ernstige medische fouten aan de Inspectie Gezondheidszorg, ondanks de wettelijke plicht tot melding, art 4a Kwaliteitswet!!!! Een zomerstop op gebied van activiteiten ten behoeve patientveiligheid in onacceptabel! Het is dringend nodig dat er een gesprek plaatsvindt tussen bovengenoemde medeverantwoordelijke partijen teneinde de situatie op een zo kort mogelijke termijn constructief te verbeteren. Hiertoe kan onder andere invoering van het vertel-en-herstel-protocol waar wij voor pleiten dienen. Meer informatie is te vinden op onze websites

www.sin-nl.org
www.ieu-alliance.eu

Sophie Hankes


 

09 juli


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Difficulty Identifying Odors May Predict Cognitive Decline
Early menopause, association with tobacco smoking, coffee consumption and other lifestyle factors: a cross-sectional study
Delay in approval of cancer therapy debated in U.S.
High altitude flights spark symptoms
Cancer-fighting virus shows promise in early clinical trial
Cholesterol drug hits diabetes with one-two punch, Tulane study says
Research suggests fitness may reduce inflammation
New risk factors discovered for Alzheimer's disease
Chronic fatigue -- clues in the blood
Chemical in brain acts like a fuel gauge
Protein's role in lipid absorption may be important to future weight-loss strategies
Why liver cancer is more prevalent in males than in females
Common environmental chemicals in diet affect fetal ovarian development
Alternative medicines need to be considered in diabetes management
Link between immune system and mammary gland could shed new light on breast cancer
Researchers identify genetic mutation that may alter tumor cell proliferation
Harnessing the power of the immune system to fight cancer
Blood clotting protein may inhibit spinal cord regeneration
Inhaling from just 1 cigarette can lead to nicotine addiction
Periodontal bacteria found in amniotic fluid
The elderberry way to perfect skin
New study shows half of children with autism can be accurately diagnosed at close to 1 year of age
Fat kills cancer
Gene Variations Directly Link Inflammation to an Increased Risk for Lung Cancer
Early indicator of kidney disease may also predict risk of pre-diabetes
Researchers discover method for identifying how cancer evades the immune system
POM Wonderful 100% Pomegranate Juice may improve erectile dysfunction
Probiotic drinks can help reduce diarrhoea associated with antibiotics
Allergy molecule identified
How we can stop stress from making us obese
Scientists discover key to manipulating fat
Exposure to cats increases bronchial responsiveness in people without specific cat allergy
Cell receptor may lead to new 'biomarker' for pancreatic cancer
Infant swimming practice, pulmonary epithelium integrity, and the risk of allergic and respiratory diseases later in childhood
The false gods of scientific medicine revealed
Intercytex announces world first in skin repair using laboratory-manufactured human skin
Novel hypoallergenic acne treatment based on skin lipids
Irish Medical Journal Identifys GMO Food Health Concerns
Genetically modified food and health – a cause for concern?
50 Harmful Effects of Genetically Modified Foods
Cleaning sprays present asthma risks
Stealth Adapted Cytomegalovirus Infections as a Cause of Autism
Researcher sees link between vitamin D and autism
Antibiotic Used To Treat Fungal Infections Also Kills Cancer Cells
Japanese acupressure technique targets blocked energy
Gene cluster linked to chronic fatigue
Why is Chronic Fatigue Syndrome such a Misunderstood Illness?
Pesticides can cause diabetes during first trimester of pregnancy
Kidney disease test may also mark diabetes
Mediterranean diet beats low-fat regimen
A low-glycemic-load diet improves symptoms in acne vulgaris patients
Study Links Health to Day Care Equipment
Cholesterol drug 'can be fatal'
Exposed!
Antacids May Help Prevent Gum Disease
How diet, exercise and weight loss affect inflammation


Stichting B12 Tekort

Stichting B12 Tekort is opgericht door mensen die aan den lijve ondervonden hebben hoe het is om met deze ziekte te leven, hoe moeilijk het soms is om de juiste diagnose te krijgen en hoeveel problemen er kunnen ontstaan tijdens de behandeling.

Symptomen:

Neurologisch:

Tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, zenuwpijn, op "watten" lopen, uitvalsverschijnselen

Concentratiestoornissen, geheugenproblemen

Afasie: niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, verspreken

Ataxie: onverklaarbaar vallen, of ergens tegen aan lopen, verlies van positiegevoel, onhandig zijn, dingen uit je handen laten vallen, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen

Psychisch: Depressie, dementie, nervositeit, psychose, paranoia, geÔrriteerdheid, prikkelbaarheid, verwardheid, gedragsveranderingen

Overig:

 • Spierpijn en krachtsverlies
 • Glossitis (ontstoken tong), branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond
 • Vermoeidheid, slaperigheid, zwakte
 • Misselijkheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies
 • Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, te lange menstruatie, verergerde menstruatiepijn
 • Gewrichtsklachten
 • Kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Bleekheid van de huid
 • Het koud hebben
 • Impotentie
 • Onvruchtbaarheid
 • Haaruitval
 • Veranderingen in gezichtsveld, wazig zien
 • Darmklachten
 • Incontinentie en/of vaak plassen
 • Hoofdpijn

http://www.stichtingb12tekort.nl


TV - Darmziektes. Crohn en Colitis Ulcerosa

Crohn en Colitis Ulcerosa zijn chronische darmziektes waarbij zweren in het spijsverteringskanaal ontstaan. Zowel bij Crohn als Colitis verschilt de ziekte van mens tot mens. We volgen Peter van Mullekom. Van Mullekom is 50 jaar en heeft al bijna zijn hele leven Colitis Ulcerosa. Hij heeft jaren zoveel last gehad van de ziekte dat hij meer dan 50 keer op een dag naar het toilet moest en veel last had van buikpijnen. De laatste jaren gaat het heel goed, maar helaas is onlangs gebleken dat in zijn dikke darm onrustige cellen aanwezig zijn, die duiden op een voorstadium van darmkanker.

Zijn darm zal verwijderd moeten worden. Verder maken we kennis met Anna Hoebink. Anna is nog maar twaalf jaar en heeft onlangs te horen gekregen dat ze de ziekte van Crohn heeft. Ze krijgt zes weken lang een neussonde om haar darmen tot rust te laten komen. Hoe is het voor haar om te leven met deze chronische ziekte? Tot slot volgen we Deborah die ook al jaren Colitis Ulcerosa heeft. Ze is vorig jaar negen maanden lang behoorlijk ziek geweest. Door deze ellendige periode had ze de hoop op een tweede kindje al wel opgegeven, maar nu blijkt ze toch zwanger te zijn.

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=4963833&
md5=f1d5638aa008093ce45b471043d05e69


Wat kan ik allemaal doen met frisdrank?

Een opsomming van allerlei tips waaronder:

 • Schoonmaken van je wc
 • Verwijderen van bloed uit kleding
 • Je bloemen een langer leven geven
 • Kauwgum uit iemands haar krijgen
 • Reinigen van munten
 • Olie vlekken verwijderen in je garage

http://www.thebachelorguy.com/34-uses-for-that-can-of-soda-other-than-quenching-thirst.html


Hoe kan ik nierstenen voorkomen?

Je kunt nierstenen voorkomen door: vťťl te drinken

- drie liter vocht (bronwater, vruchtensap) per dag is beslist niet te veel; minder koffie en zwarte thee gebruiken

- kruidenthee is een prima vervanging; gťťn gewone kaas, koemelk, chocolade, spinazie, rabarber, asperges, tomaten, varkensvlees, azijn of scherpe kruiden gebruiken

- geitenmelk, geitenkaas en aangezuurde melk producten zijn met mate wel toegestaan; Citroensap neutraliseert oxaalzuren

- prima om af en toe een kuurtje mee te doen. Gemengd met wortelsap vormt het een goed preventief middel.

http://www.kruidenvrouwtje.nl/vraagbaak/nieren.htm#niersteen


Klimaat: wetenschappers op de ijslaag van de Noordpool

En U heeft er misschien al over horen praten.....Het is alleen om de opwarming van de aarde te bestuderen.....dat een zeilboot zich sinds enkele weken vastgelopen op de Noordpool bevindt.....De Zeilboot heeft zich laten inpakken door het ijs: vrijwillige schipbreukelingen dus, die de verandering van de ijslaag analyseren.

Bekijk de goede reportage:

http://jt.france2.fr/20h : klik op : Climat: des scientifiques sur la banquise

xxx


Gen-maÔs/soja oorzaak bse?

In ronfonteine.com vond ik onder fructose dit:

Nieuwe fructose maÔs siroop maakt je vet om je middel

Voedingsproducenten zijn stapelverliefd op de zoetstof fructosestroop,
oftewel High Fructose Corn Syrup (HFCS). Het is zoeter dan suiker en kost
nog minder. Dus stoppen ze het overal in. Zelfs in soep. Nou en? HFCS maakt
je dik en vergroot je kans op suikerziekte en hartkwalen.

Dr Victor Zammit, biochemicus aan het Hannah Research Institute in het
Schotse Ayr, zou het van de daken willen schreeuwen, maar vooralsnog is hij
een roepende in de woestijn. De consequenties van zijn woorden zijn
dramatisch. Als zijn vondst ook voor mensen geldt, is de enorme opmars van
HFCS (vrijwel 100% fructose) een van de grootste boeven achter de zogenaamd
'onverklaarbare' epidemie van overgewicht en diabetes type 2, die ook in
Nederland enorm huishoudt.

[Bron: Men's Health]

Misschien is dit gevolg nog erger: bse.

Er gaan al enige tijd geruchten dat het ingebrachte insecten-gen in o.a. genetisch gemanipuleerde maÔs en soja inwerkt op de hersenen, deze beschadigt, o.a. adhd veroorzaakt als voorstadium van een nieuw soort bse. Als de geruchten waar zijn, zou dat betekenen dat er wereldwijd miljarden mensen zullen sterven aan bse, omdat gen-soja en gen-mais overal inzit, want zelfs vitamines worden uit gen-mais gemaakt.

Zie hiervoor ook interview met Duitse landbouwminister Seehofer in
http://www.planet-interview.de/interviews/pi.php?interview=seehofer-horst-02072007

"Wie beabsichtigen Sie die Kennzeichnung zu regeln?
Seehofer: Ich bin fŁr eine umfassende Kennzeichnung! In Deutschland stehen auf den ńckern kaum Genpflanzen. Was allerdings gentechnische Stoffe oder mit gentechnischen Verfahren hergestellte Stoffe betrifft - Enzyme,
Vitamine, Zusatzstoffe, Futtermittel - ist in Lebensmitteln weitaus mehr enthalten, als der BevŲlkerung bekannt ist. Da will ich Transparenz. Im Łbrigen bin ich dafŁr, dass wir jetzt vernŁnftige Koexistenzregeln verabschieden"

Daar ik over dit gevolg geen informatie kan vinden,vraag ik: is er iemand die daarover meer of hebt erover gelezen?

Wel vind ik steeds berichten over koeien met een onverklaarbare soort bse zoals deze recente:
http://www.agrigate.ch/home/EasyGateWebBase/DesktopPages/
DisplayNews.aspx?LangID=1&ItemID=13346&mid=1754

Grossbritannien: Immer wieder BSE trotz Tiermehlverbot

15.06.2007 / News SBV

(lid) - Aus Grossbritannien werden regelmšssig KŁhe mit der Krankheit BSE
gemeldet, die nach dem vŲlligen Tiermehlverbot in der FŁtterung vom 1.
August 1996 geboren wurden.

Zuletzt seien es zwei KŁhe mit den Jahrgšngen 2000 und 1998 gewesen. Zwischen dem Tiermehlverbot und den Geburtsdaten der Tiere sei ein Zeitraum von 74 beziehungsweise 24 Monaten gelegen, zitiert Animal Health Online das britische Landwirtschaftsministerium. Eine schlŁssige Erklšrung fŁr diese BSE - Fšlle wurde bisher nicht gegeben. Es wird aber diskutiert, dass eine Infektion mit dem BSE-Erreger mŲglicherweise Łber Milchpulver erfolgte. Bisher wurden 174 KŁhe mit BSE festgestellt, die nach dem
TiermehlverfŁtterungsverbot geboren sind.

Ook bezit ik dit krantenartikel
http://www.rapidcityjournal.com/articles/2006/05/31/news/local/news05.txt

'Atypical' strain of BSE found in U.S. cattle
By Chris Clayton, DTN Staff Reporter, and Journal staff
The two cases of bovine spongiform encephalopathy found in U.S. cattle over the past year came from a rare strain of BSE found largely in Europe that scientists are only beginning to identify, according to research by a French scientist.

Researchers in France and Italy who presented their work at an international conference in London reported two rare strains of bovine spongiform encephalopathy that are harder to detect and affect mainly older cattle.

Thierry Baron of the French Food Safety Agency presented research indicating that a 12-year-old Texas cow testing positive for BSE last June, and the 10-year-old Alabama cow that tested positive in March, showed identical testing patterns to a small number of BSE cases in France, Sweden and Poland.

Animal scientists are calling such strains "atypical" BSE, which is different from the "typical" BSE caused by cattle eating feed with ruminant offal contaminated with a BSE protein. They don't know whether the atypical strains are caused by something else or simply appear spontaneously in older, susceptible cattle.

Art Davis, a U.S. Department of Agriculture scientist for the Animal and Plant Health Inspection Service at the National Veterinary Services Laboratory in Ames, Iowa, said in his presentation Sunday at the London
conference that the Texas and Alabama test results showed completely different prion patterns than the Washington state case discovered in December 2003.

"The classical lesions were not there," Davis said of the cases. The Washington state cow originated in Alberta, Canada, near where several other BSE cases have been found. The "typical" BSE strain caused a mad cow disease epidemic in Great Britain beginning in the mid-1980s that killed 184,000 cattle and more than 100 people who contracted a human form of the disease caused by eating contaminated beef products.
The scientific evidence shows that in almost all cattle cases, the fatal neurological disorder was contracted through contaminated meat and bone meal fed to the cow, typically at a young age.

However, scientists finding atypical cases of BSE are beginning to question if there has been a change in the abnormal protein that causes BSE or if cattle might be susceptible to a sporadic BSE affecting older cattle.

Danny Matthews, head of transmissible spongiform encephalopathies at England's Veterinary Laboratories Agency, said recent research on atypical cases of BSE raises questions over whether older cattle can sporadically get the disease or if there are more strains of BSE than previously understood.
Scientists might also be facing something new, such as "son of BSE," he said. "We don't fully understand what atypical BSE means," Matthews said. "Is it spontaneous or another source causing it? Time will tell."

Although the test patterns in the U.S. cases and atypical cases in Europe closely matched, Baron said there were no known links among any of the positive animals. The French Food Safety Agency sent a researcher to the United States to study the positive Texas case and compare its results to known cases in France that did not match the typical BSE positive tests. "You could place them side-by-side and not tell the difference," Baron said. Baron also raised the prospect that the disease could be sporadic in at least a small number of older cattle. He said, however, such a conclusion would be hard to determine because of the small number of cattle with this atypical strain globally.

Dr. Sam Holland, South Dakota's state veterinarian, said there are many strains of BSE and varying degrees of infectiousness of the agent. "What if the scenario is there is an atypical prion out there that is much
less infective, has a longer incubation period and has not been recognized as part of the Great Britain BSE experience identified in 1985 and '86?" Holland said. "There could be others out there that we haven't recognized yet." He said it is possible the atypical strains are not caused by contaminated feed.

He said it still makes sense to continue the ban on ruminant offal in cattle feed to prevent the spread of typical BSE and eventually to eliminate that disease. "Based on what we know about BSE, it makes good sense to, number one, keep some surveillance in place; number two, watch what we import and restrict
shipments and movements from places that have had those syndromes; and, number three, with what we know about BSE, it seems to be very prudent to keep our ruminant offal ban in place," Holland said. "At least for typical BSE's, it seems to be very effective. It's probably reasonable to continue the ruminant offal ban even after the last typical BSE case has been eliminated."

 

Uiteraard betreft het oudere koeien, omdat deze langer gen-voedsel gehad hebben.  Er zou een groot opgezet onafhankelijk onderzoek gedaan moeten worden naar het verband tussen gen- voedsel met ingebrachte insecten-gen en bse. Dat zou zich over een periode van minstens 10 jaar moeten uitstrekken, omdat het insecten-gen zich eerst op de hersenen moet inwerken. In die tijd zou er een moratorium op het gebruik en telen van alle gen-gewassen waarin het insecten-gen is ingebracht, moeten komen.

De website http://www.transgen.de geeft veel informatie over wat allemaal met manipulatie mogelijk is. Bekijk links onder databank maar eens de diverse categoriŽn.

Ineke van der Maat


Even wat anders: voor de mannelijke lezers:

Veel succes met de nieuwe mode........

http://jt.france2.fr/20h/ : klik op Mode; dernier bilan des defiles qui viennent de s'achever

xxx
......erg charmant....toch knap hoe men dromen en fantasmen steeds weer verkoopt...


Frankrijk: Cardioloog en onderzoeker Michel DE LORGERIL en cholesterol

"Ik heb een te hoog cholesterol !!!"

Bijna 6 miljoen inwoners van Frankrijk volgen een medische behandeling om hun te hoog cholesterolgehalte te doen verlagen. Volgens de laatste cijfers gepubliceerd door de Basisverzekering staan de statines (de belangrijkste anti-cholesterol medicijnen) op de 2e plaats van de famaceutische uitgaven (980 miljoen euros in 2006) en 1 van deze producten (Tahor) staat op de 7e plaats van de meest voorgeschreven medicijnen: meer dan 12 miljoen doosje betaald aan de patiŽnt in 2006. Is dit te rechtvaardigen ? "Nee", bevestigt Docter Michel de Lorgeril met kracht.

Deze cardioloog en onderzoeker bij de wetenschappelijke afdeling van de CNRS publiceert een boekwerk wat provoceert: < Dites ŗ votre mťdecin que le cholestťrol est innocent, il vous soignera sans mťdicament (ťd. Thierry Souccar, 397 p., 20 euros; www.thierrysouccar.com , www.lanutrituon.fr) >.

Bekend door zijn werk met betrekking tot het Mediterane Dieet en de goede effecten op de gezondheid, start deze arts een werkelijke strijd tegen de < idiote wedloop > om het cholesterol te verlagen. Michel de Lorgeril is niet de eerste die vraagtekens plaatst. Een overeenkomst getekend in 2005 tussen de Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM) - basisverzekering en de vrij gevestigde artsen voorziet in een vermindering van de medicijnen anti-cholesterol, dit in naam van het < onder controle houden van medicijngebruik > met betrekking tot de uitgaven van de Volksgezondheid. In 2003 bracht de CNAM aan het licht dat 40 % van de uitgaven van deze medicijnen niet legitiem waren, wat de wetenschap betrof van dat moment !

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3238,36-922364@51-916395,0.html

xxx


08 juli


Rocephin en calcium vormen een risico voor kinderen volgens FDA

Calcium and ceftriaxone (Rocephin) are a dangerous combination that can increase the risk of lethal precipitates forming in the lungs and kidneys of infants, according to the FDA.

http://www.medpagetoday.com/ProductAlert/Prescriptions/tb/6098

Fabrikant: Roche


Intelligente mensen hebben meer geduld mbt geld

Assuming someone gave you the choice of 100 euros today or 150 euros in a year's time. Which sum would you take? Scientists at the University of Bonn and the Institute for the Study of Labor (Institut zur Zukunft der Arbeit, IZA) asked 1000 adults in Germany this question. The result: Intelligent people prefer to wait for a higher return, rather than going for the money now.


Bio tomaten wel beter dan gewone tomaten - hoge dosis flavonoÔden

Organically grown tomatoes contain higher levels of beneficial flavonoids, says a new study from the US that fans the flames of the debate between conventional and organic foods.

Source: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Published on-line ahead of print, ASAP Article doi: 10.1021/jf070344+ S0021-8561(07)00344-5
"Ten-Year Comparison of the Influence of Organic and Conventional Crop Management Practices on the Content of Flavonoids in Tomatoes". Authors: A.E. Mitchell, Y.-J. Hong, E. Koh, D.M. Barrett, D. E. Bryant, R.F. Denison, and S. Kaffka

http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=77947-organic-tomatoes-flavonoids


ID chip voor mensen ?

Na de ID chip voor dieren zal de chip voor mensen niet lang op zich laten wachten. Voor diegene die geloven dat er een totalitaire staat aan zit te komen en ook geloven in de voorspellingen in Openbaringen een vertaalde versie van een profetie uit de jaren zestig waar men al waarschuwde voor dit controle middel (brandmerk):

http://home.wanadoo.nl/henryv/lucid.html

Voor diegene dit als flauwekul bestempelen moeten dit maar eens lezen:

http://www.dossierx.nl/index.php/content/view/140/28/
http://www.oba.nl/index.cfm/t/OBA_over_op_RFID/vid/52AC516E-A9C7-3BBD-8E08D53B14FF182D
http://www.rfidtechnologie.nl/content/view/25/2/
http://www.slate.com/id/2109477/

 

Zonder Sonja Bakker de zomer door ? - het Anti Bakker Dieet !

- Vermijdt bakkerij produkten
- Vermijdt industrie voeding
- Kies voor voldoende goede vetten en eiwitten
- Kies beperkt voor de langzame koolhydraten
- Kies voor noten, groente en fruit


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats