weblog voeding, gezondheid en milieu


gezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

20 dec


Video - Don't Spread Lead


Getuigenissen mbt de kanker = een schimmel theorie van Dr. T Simoncini

Door de Volkskrant afgeschilderd als kwakzalver maar nu komen wat patiŽnten aan het woord.

Vooral het verhaal van Marion even bekijken.....

http://www.curenaturalicancro.nl/video-testimonials.html#


Ebook - De geheime leer

Meer dan een eeuw is verstreken sinds in 1888 het eerste exemplaar van The Secret Doctrine van de pers kwam. Nog steeds, na vele herdrukken en vertalingen, is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over de esoterische wijsheid en geeft het een indrukwekkend overzicht van de eeuwige beginselen van de esoterische geheime leer die gedurende ontelbare millennia door de broederschap van adepten zijn doorgegeven.

Het ontstaan van de kosmos en van de mens wordt besproken waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze niet berusten op toeval. De universele ideeŽn uit de oudheid over karma, reÔncarnatie, het heelal als een levend organisme, goden en krachten, bewustzijn en materie, krijgen ruime aandacht. Wetenschappelijke theorieŽn worden belicht en de betekenis van mythen, symbolen en allegorieŽn wordt verklaard. Hiermee krijgt de lezer een waardevolle sleutel in handen om de heilige geschriften van alle volkeren in de wereld beter te begrijpen.


Video - Vaccinated vs. Non-Vaccinated: Who Is Healthier?


Op water rijden?

A Manual on how to build an attachment for gasoline or diesel
engines to Run Your Car On Water.

http://www.freeeyourself.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=78:manual%20kit%20water%20car&catid=1:latest-news&Itemid=50

Ernst


Video - Farm Animals


Van der Hoeven: duurzame energie voorrang op net

De duurzame WKK-centrales (warmtekrachtkoppeling), waarvan veel tuinders gebruikmaken, moeten voorrang krijgen op het energienet.

Dat zei minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) gisteren tijdens een bijeenkomst in het Westland. De minister ontstak op het terrein van een tomatenteler in 's-Gravenzande de verlichting van een
kerstboom, waarvan de 5000 led-lampjes worden gevoed door een WKK-installatie.

http://www.hortinews.com/news.php?id=13755

xxx


Kanker : 20 000 doden per dag

LaNutrition.fr, 19/12/2007
Volgens de laatste schattingen heeft kanker wereldwijd voor meer dan 7 miljoen doden gezorgd in 2007. Hoofdoorzaak : roken en meeroken. In 2007 20.000 doden per dag. 12 miljoen nieuwe gevallen en meer dan 7 miljoen personen zijn stervende. Cijfers gepubliceerd in de 'American Cancer Society'.

American Cancer Society, Cancer Facts and Figures 2007. Atlanta : American Cancer Society ; 2007.

http://www.lanutrition.fr/Cancer-20-000-d%E9c%E8s-par-jour-n-2040.html

xxx


Video - Eat Less Meat It-s Costing the Earth


Frankrijk: de RhŰne, een vergiftigde rivier

De RhŰne ondergaat sinds vele jaren een vervuiling veroorzaakt door pyraleen, een isoleringsmateriaal wat gebruikt wordt in de electrische industrie en verantwoordelijk voor de sterke verhoging van het aantal kankergevallen.

http://www.france5.fr/programmes/articles/actu-societe/1325-rhone-le-fleuve-empoisonne.php

xxx


Video - Dit is echt scary - Flu shot law in New Jersey

Men gaat dus jonge kinderen verplichten een griepprik met kwik erin te nemen terwijl het kwik juist onder veel protest uit kindervaccins is gehaald. Helemaal doorgedraaid dus.... big pharma hits again...


Verschillen in voorschrijfgedrag tussen huisartsen blootgelegd

Richtlijnen worden onvoldoende opgevolgd
Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik de benchmark over het voorschrijfgedrag van huisartsen uitgevoerd. Voor veel indicatoren bestaan grote regionale verschillen. Bij maagzuurremmers en cholesterolverlagers is nog veel winst - zowel op kwaliteit van de zorg als op kosten - te behalen wanneer huisartsen meer volgens de richtlijnen van hun eigen beroepsgroep zouden voorschrijven. Hetzelfde geldt voor antibiotica, antidepressiva en slaapmiddelen.

DGV ontwikkelde voor de benchmark 19 prestatie-indicatoren die betrekking hebben op veel voorgeschreven geneesmiddelgroepen. De essentie van het voorschrijven volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is in deze indicatoren meegenomen. Per indicator is het landelijk gemiddelde en de te behalen winst berekend. Binnen de groep maagzuurremmers valt de meeste winst te behalen. Bij maagklachten wordt te vaak voor een protonpompremmer gekozen en binnen de groep protonpompremmers te vaak voor een relatief duur merkmiddel. Ook de drie indicatoren voor cholesterolverlagers laten een grote ruimte voor verbetering zien. De keuze voor de cholesterolverlagers simvastatine of pravastatine bij nieuwe gebruikers blijft achter bij de aanbevelingen van de NHG-standaarden. Daarnaast zijn de dosering van de statines en het aantal diabetespatiŽnten dat een statine voorgeschreven krijgt nog vaak te laag.

Regionale verschillen
Behalve de onderwerpen waarop winst te behalen valt, laat de benchmark ook zien in welke regio's de meeste ruimte voor verbetering bestaat. Daarvoor zijn de resultaten van heel Nederland onderverdeeld in regio's, en zijn de indicatoren geclusterd in vijf thema's. Het zuiden van Nederland scoort relatief slecht op de clusters therapiekeuze en medicatie-aanpassing, de Randstad scoort naar verhouding laag op therapiekeuze en risicomanagement. Het midden en oosten van Nederland scoren laag op risicomanagement en overbehandeling. Het noorden scoort relatief slecht op overbehandeling. Deze resultaten kunnen als handvat dienen om op regionaal niveau verbeterprojecten te starten.

Verzekeraars
De uitkomsten van de Benchmark Voorschrijven zijn ook per zorgverzekeraar bekeken. Ten opzichte van vorig jaar zijn er weinig opvallende verschuivingen: Salland, Agis en Univť vormen de top 3; Delta Lloyd/OHRA en DSW staan in de onderste regionen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van 1177 openbare apotheken, dat is 64% van alle apotheken in Nederland. DGV voert dit onderzoek jaarlijks uit in opdracht van het ministerie van VWS, in het kader van het programma 'Een doelmatiger gebruik van geneesmiddelen'. DGV heeft in samenwerking met SFK ook een webapplicatie ontwikkeld met de negen indicatoren uit de benchmark van vorig jaar. Met deze webapplicatie kunnen FTO-groepen (lokaal overleg tussen huisartsen en apotheker) hun eigen voorschrijfgedrag spiegelen aan landelijke waarden.


Video - Caffeine is a Mental Illness


Nieuw medicijn behandelt oogziekten zonder chirurgie

Tot nog toe bleek een chirurgische ingreep de enige oplossing voor bepaalde ziekten aan de achterkant van het oog. Microplasmine, een nieuw medicijn in ontwikkeling, dat toegediend wordt via een injectie, biedt nu een meer aangepaste en meer patiŽntvriendelijke behandeling, waarbij chirurgie overbodig wordt.

Het medicijn wordt ontwikkeld in een studie geleid door prof. dr. Peter Stalmans van UZ Leuven in samenwerking met de firma ThromboGenics NV, een biotechnologiebedrijf dat zich richt op de ontdekking en ontwikkeling van biofarmaceutische geneesmiddelen voor de behandeling van een reeks vasculaire en oogziekten. Het bedrijf is een spin-off van het lab van prof. Dťsirť Collen van de K.U.Leuven.

De studie werd opgezet om de veiligheid en de werkzaamheid van een injectie microplasmine te evalueren bij de behandeling van vitreomaculaire tractie, een belangrijke oorzaak van ziekten aan de achterkant van het oog. Vitreomaculaire tractie is een aandoening waarbij het glasvocht (de gelachtige materie in het oog) een abnormaal sterke adhesie (aanklevingskracht) vertoont met de oppervlakte van de macula (het gedeelte van de retina verantwoordelijk voor scherp zicht). Hierdoor kan de macula verwrongen geraken, tot zelfs een gaatje in het netvlies getrokken worden, en dus een slecht zicht veroorzaken. De huidige behandeling van deze aandoeningen bestaat uit vitrectomie, een delicate chirurgische ingreep.

“Microplasmine kan een meer aangepaste, minder ingrijpende, en daardoor ook een meer patiŽntvriendelijke behandeling bieden voor vitreomaculaire tractie, zo zegt prof. dr. Peter Stalmans, hoofdonderzoeker van de studie. We bereikten met microplasmine belangrijke klinische resultaten, zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van de tractie en de sluiting van het maculair gaatje en dit zonder chirurgie te moeten uitvoeren.”

De resultaten zijn veelbelovend voor de toekomstige ontwikkeling van deze nieuwe behandeling. Met dit middel kunnen bovendien een hele reeks ziekten aan de achterkant van het oog behandeld worden. De klinische ontwikkeling van microplasmine wordt nu met volle kracht verder gezet.


Het verborgen leed achter de kerst...


Privacy van heel Nederland op de tocht

Via een databank van de zorgverzekeringen zijn veel persoonlijke data beschikbaar. De Britse regering liet cd-roms met persoonsgegevens van 25 miljoen Britten verloren gaan. Engeland stond op zijn kop.

In Nederland is een veel groter potentieel privacylek, maar het land staat nog niet op de achterste benen. Trouw schrijft dat via de databank voor ziektekostenverzekeringen velen inzage hebben in privťgegevens van alle verzekerde Nederlanders.

http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=903275/sc=27cefa

xxx


Video - Dirty Little Secret

www.stopchildhoodobesitynow.org

It may surprise you to learn that the federal government buys up millions of dollars worth of bacon, burgers, and fatty meat and dairy products and dumps them in our schools and food assistance programs. This practice persists, in part, because companies making these unhealthy products give millions of dollars to members of Congress through political action committees. Until these practices end, stopping childhood obesity will remain a difficult challenge.


RNA interference therapy heals growth deficiency disorder in a live animal

A team of Vanderbilt researchers have demonstrated for the first time that a new type of gene therapy, called RNA interference, can heal a genetic disorder in a live animal.

http://www.vanderbilt.edu/exploration/text/index.php?action=view_story&id=329


Kaoline; Health-based recommended occupational exposure limit

Kaoline is een klei-mineraal dat wordt gebruikt bij het maken van keramiek en vuurvaste materialen. Daarnaast wordt het toegepast als vulstof voor onder andere papier, lijm en verf, als coating voor hoogwaardig papier en als middel tegen diarree.

http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1643


Granen, een productierecord

Na jaren van een steeds lagere oogst is de productie van granen in 2007 gestegen tot een record: 2316 miljard ton, 95 miljoen ton meer (4%) in vergelijk met 2006. Ondanks deze grote aantallen is de wereldreserve van granen nog nooit zo gering geweest sinds 30 jaar.

Fonte: Worldwatch Institute

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B1dbcf1ADC9nXp10CAC54

xxx


Maak melding van Landroof!

Op de website www.landroof.nl van het gelijknamige VPRO tv-programma kunt u namens Stichting Natuur en Milieu gevallen van ‘Landroof’ melden. Het programma start op 3 januari 2008 en gaat over de vernietiging van natuur en landschap door de bouw van bijvoorbeeld bedrijven, woningen en vakantieparken. En over de mensen die zich daartegen verzetten.

www.landroof.nl


Super de Boer stelt strengere gifeisen groente en fruit

Super de Boer maakte op 12 december 2007 bekend als eerste Nederlandse supermarkt extra eisen te stellen voor resten landbouwgif op groente en fruit. De bekendmaking volgt ťťn dag nadat Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Goede Waar & Co een ranglijst publiceerden van de prestaties van supermarkten op het gebied van landbouwgif op groente en fruit.

http://www.natuurenmilieu.nl/page.php?pageID=17&itemID=3266


Boekje 'Wat zit er in uw eten'.

E-nummers in voeding worden gedoogd omdat de voedingsindustrie er zoveel voordeel van heeft en het voedingscentrum speelt het spelletje mee. Onderzoeken zijn afhankelijk.Gelukkig zijn er ook mensen die onderzoeken hoe het nu echt zit met schadelijkheid van E-nummers en dit ook uitdragen, bijvoorbeeld:

Francaise Corinne Gouget bestudeert al meer dan 14 jaar de giftigheid van de voedseladditieven en E-nummers. Ze heeft tientallen internationale onderzoeken naast elkaar gelegd en bestudeerd. Ze heeft er een
boekje van gemaakt en Will Jansen heeft het vertaald in het nederlands: 'Wat zit er in uw eten', ISBN 97.89.0777.88.288.  Interessant boekje om aan te schaffen! Het wordt zo veel verkocht dat binnen zeer korte tijd begonnen is met de 3e druk.

-Additieven die in het rood staan moeten echt vermeden worden want driekwart van de internationale wetenschappelijke analyses die vergeleken zijn zeggen dat ze giftig zijn.

-Over additieven die in het oranje staan zijn tegenstrijdige wetenschappelijke analyses. Bij twijfel kun je dus kiezen om het niet te nemen.

-Van additieven die in het groen staan mag aangenomen worden dat ze onschuldig zijn.

Verder is het nuttig om te noemen dat E-nummers niet altijd herkenbaar zijn op produkten! E621, de schadelijke smaakversterkers, wordt door fabrikanten vaak verstopt als bv. mononatriumglutamaat. Maar kan ook verstopt zitten in: gistextract, sojasaus, kruiden en specerijen enz. enz. Info hierover staat ook in het genoemde boekje. Ook op de site www.smaakversterkers.eu staat veel info. Op www.aspartaam.nl en www.aspartaam.com staat info over aspartaam, ook zo'n gevaarlijk stofje dat in heel veel produkten gestopt wordt.

Verder goed nieuws:

-Unox is de eerste fabrikant die over de streep komt en zoveel mogelijk de kunstmatige toevoegingen uit hun produkten gaat halen. Rookworst is nu o.a. al smaakversterker-(E621)vrij. Hun overige produkten volgen
nog.

-Het Sint Lucasziekenhuis weert sinds een tijdje alle toevoegingen in hun maaltijden.

-Coca Cola wil de aspartaam vervangen door een natuurlijke zoetstof heb ik gelezen.

-Enkele snoep- en ijsfabrikanten gaan over op natuurlijke kleurstoffen.

-Duitsland is al verder op dit gebied, op veel artikelen wordt speciaal gemeld dat er geen smaakversterkers toegevoegd zijn.

-Er komen steeds meer biologische produkten in de winkels.

Het begin is er, maar het is een langzaam proces dat wel een handje geholpen mag worden!!! In het belang van ieders gezondheid.

Vriendelijke groet,

Marieke Koopman


Bij borstkanker minder chemo nodig

Duizenden borstkankerpatiŽnten krijgen chemo terwijl ze dat bespaard zou kunnen blijven. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek.

http://www.nu.nl/news/1355708/151/rss/Bij_borstkanker_minder_chemo_nodig.html


Video - The Dangers of the "North American Union"

http://www.youtube.com/watch?v=T74VA3xU0EA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=H65f3q_Lm9U
http://www.youtube.com/watch?v=6hiPrsc9g98
http://www.youtube.com/watch?v=vuBo4E77ZXo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_v6xUGSrApk&NR=1


Internationaal nieuws

Constipation most common cause of children's abdominal pain
Antibiotic treatment targets difficult asthma
Three-drug combination "extremely promising" as first-line therapy for multiple myeloma, researchers say
Colon cancer screenings may not pay off and could pose harm to some
Yale Scientist Will Target Cancer Protein to Cell’s “Recycling System”
Cancer and Arthritis Therapy May Be Promising Treatment for Diabetes
Mutant Gene Identified as Villain in Hardening of the Arteries
Researchers hope to provide chronic fatigue syndrome answers
Link between chronic kidney disease and oxygen-deprived tissue
Vitamin B12 function may be diminished by excessive folate
Rutgers neuroscience may hold key to hearing loss remedy
The blood-brain barrier - A misunderstood key to finding life-saving cures to brain disease
UVA reports surprising findings related to myotonic muscular dystrophy

CSHL scientists identify and repress breast cancer stem cells in mouse tissue
Overexcited neurons not good for cell health
Bacteria that cause urinary tract infections invade bladder cells
OHSU research suggests new strategy for protecting aging Americans against infectious disease
Biochip mimics the body to reveal toxicity of industrial compounds

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


19 dec


xxx is weer online:

Ecolo tip: Decembermaand

Schoenen gekocht of gekregen ? Gebruik ook de schoenendoos !

Bekleed de buitenkant incl. deksel naar wens: verf, stof, papier, gedroogde bladeren en ander natuurlijk materiaal, of een combinatie. Leg onderin de doos een waterdichte schaal oid. Haal bij het tuincentrum een stuk groene oase. Laat dit zichzelf volzuigen met water; het zakt vanzelf naar de bodem….niet ongeduldig duwen…Snij' het oase wanneer het volledig volgezogen is op maat voor in de waterdichte schaal. Doe het deksel op de schoenendoos. Prik gaten naar eigen creativiteit in het deksel.

Koop vrolijke tulpen. Steek de tulpen in de gaten, zo diep dat de bloemen op het deksel rusten.
En…voilŗ…. Een ecolo-decemberbloemendecoratie ! Tulpen verwelkt ? Kies een andere bloem naar wens en gebruik de schoenendoos opnieuw. Ook een leuk idee om aan iemand te geven.

xxx


Ecolo tip: Lekker, goedkoop en verfijnd

Recept: 4 tomaten ontvellen en in de mixer fijnmaken. Het dikke sap in een ijsblokjesmodel gieten. Kleine rondjes Mozzarella in elk vakje laten glijden. Het geheel in de vriezer op laten stijven. Als hapje vooraf serveren met een takje basilicum in het tomatenijsblokje gestoken. Een lollige 'amuse=bouche' voor de Feestdagen.

xxx


BelgiŽ, Vilvoorde : Living tomorrow

Een miljoen bezoekers worden verwacht tussen nu en 5 jaar verder in het 'Living Tomorrow' waar het 'Maison du Futur' zich bevindt. Een contemporain huis waar innovaties en nieuwe technologieŽn een aanvulling geven op het comfort en het welzijn van het dagelijkse leven.

Idee voor de vrije dagen ?

Living Tomorrow Vilvorde, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde, BelgiŽ
Tel. 00 32 2 263 01 33 ; info@ livingtomorrow.be
www.livingtomorrow.be

xxx


Parijs: de laatste tendenzen in 'zwembadenwereld' op de beurs van Zwembad en Spa.

O.a. het natuurlijke zwembad - la piscine lac, afkomstig uit Noord-Europa en Duitsland staan in de belangstelling. Zonder chemische producten, filters en UV. Het principe ontwikkeld door het bedrijf 'Bioteich' is zeer 'ecolo'. Men krijgt het idee in een meer te zwemmen, wat mij sterk doet denken aan mijn stage o o i t op een Belgisch landgoed met nachtelijke zwempartijen in het natuurlijke meer terplekke…..Geweldig. Bekijk de Franstalige website: voor verfrissende ideeŽn:

www.bioteich.fr

xxx


Europees beleid omtrent fertiliteit is naÔef

De bevolking vergrijst. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. De meest voor de hand liggende oplossing is dat er meer kinderen moeten komen. Maar hoe zet je mensen aan tot het stichten van een gezin? De Europese Commissie heeft hiervoor een Europees fertiliteitbeleidsplan opgesteld. Volgens Melinda Mills, universitair docent Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, is het echter niet realistisch om daar veel resultaat van te verwachten: ‘De verschillen tussen Europese landen zijn te groot om deze kwestie op Europees niveau benaderen.’ Mills: ‘Over het geheel genomen is het probleem in alle Europese landen vergelijkbaar: de reden waarom veel mensen wachten met kinderen, of besluiten helemaal geen gezin te stichten, is de onmogelijkheid om werk en zorg goed te kunnen combineren. Maar de exacte redenen en daarmee ook oplossingen liggen voor elk land weer anders. En ook binnen landen zelf bestaan weer veel verschillende groepen die verschillend benaderd moeten worden. Het is ronduit naÔef om te denken dat ťťn Europees beleid overal succesvol kan worden toegepast.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)


Hoe maagklachten ontstaan

In haar proefschrift onderzocht Suhreta Mujakovic welke psychosociale, persoonlijkheid en genetische factoren een rol spelen bij maagklachten en in welke mate zij de ernst van de klachten en de effectiviteit van zuur remmende behandeling beÔnvloeden. Dyspepsie is een veelvoorkomende aandoening die verantwoordelijk is voor 3-8 % van alle consulten in de eerstelijns gezondheidszorg. Het is moeilijk een uniforme behandeling te vinden omdat zoveel oorzaken een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. De behandelkeuze is in eerste instantie gebaseerd op klachten van de patiŽnt. Maar bij het slagen van de behandeling spelen andere factoren zoals de demografische en psychosociale achtergrond van de patiŽnt, Helicobacter-infectie en genetische factoren een rol, hoewel het niet duidelijk is wat hun exacte bijdrage is.


Illegaal merbauhout in vloeren en buitendeuren

Voor vloeren en buitendeuren op de Nederlandse markt wordt massaal illegaal en destructief gekapt merbauhout gebruikt. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Greenpeace en Milieudefensie. Bedrijven geven daarnaast misleidende informatie over de legaliteit en certificering van het merbauhout. Nederland is de grootste eindgebruiker en importeur van merbau in Europa. De milieuorganisaties roepen de Europese Commissie op om wetgeving in te stellen die de handel in illegaal gekapt hout verbiedt. Door de illegale en destructieve kap verdwijnen de oerbossen in Papoea-Nieuw-Guinea en IndonesiŽ in schrikbarend tempo. Bijna 80 procent van de kap in IndonesiŽ gebeurt illegaal. Merbauhout is afkomstig van met uitsterven bedreigde boomsoorten. De kap versterkt bovendien de armoede van mensen die van bossen afhankelijk zijn. Anne van Schaik, campagneleider van Milieudefensie: "Het illegale merbauhout komt ongehinderd Nederland binnen. Ons gebruik van merbauhouten vloeren en buitendeuren leidt tot grootschalige ontbossing in IndonesiŽ. De Europese Commissie moet middels wetgeving de deur dichtdoen voor illegaal gekapt hout."

De houthandel in Nederland heeft een gedragscode, maar importeert desondanks illegaal en destructief gekapt hout uit IndonesiŽ. Ook de vloerenbedrijven verkopen illegaal en destructief gekapt hout. Geen enkel bedrijf kon aantonen dat zijn merbau legaal en duurzaam was geproduceerd. Parket Groep Nederland, een samenwerkingsverband van parketwinkels, wijst zelfs elke verantwoordelijkheid van de hand.  In de onderzochte doe-het-zelfzaken en bouwmarkten vindt de consument geen enkele duurzaam geproduceerde buitendeur met het FSC-certificaat. Ongeveer driekwart van de buitendeuren in deze winkels blijkt van merbau gemaakt. Consumenten die in de onderzochte doe-het-zelfzaken en bouwmarkten vragen naar de duurzaamheid van de houten buitendeuren krijgen zonder uitzondering misleidende informatie. Een medewerker stelde: 'Alle buitendeuren zijn met honderd procent zekerheid duurzaam geproduceerd.'Maar enig bewijs hiervoor ontbrak. Vier van de dertien onderzochte deurenleveranciers kunnen FSC-houten buitendeuren leveren van alternatieve houtsoorten. Java Deurenfabriek stelt in een folder dat het hout uit bossen komt die verantwoord worden beheerd, terwijl deze producent vooral merbau in het assortiment heeft. De Europese Commisie lanceerde in 2003 het 'Forest Law Enforcement and Trade' (FLEGT) om de illegale kap en handel tegen te gaan. Dit actieplan is nu in een cruciale fase. Greenpeace en Milieudefensie roepen de Europese Commissie op milieuwetgeving in te stellen die ervoor zorgt dat alle hout en houtproducten op de Europese markt aantoonbaar legaal zijn geproduceerd.

http://www.milieudefensie.nl/globalisering


Eťn op de zes kinderen voert nooit ťťn op ťťn gesprek met de vader

Van de kinderen die bij hun ouders inwonen zegt 16 procent nooit een gesprek met zijn of haar vader alleen te voeren, terwijl slechts 2 procent van de vaders aangeeft nooit een gesprek met thuiswonende zoon of dochter te hebben. Zeven van de tien ondervraagde vaders (70 procent) geeft aan in ieder geval meer dan twee keer per week een ťťn op ťťn gesprek met de kinderen te voeren. Ook hier geeft weer een kleiner deel van de kinderen (54 procent) aan dat dergelijke gesprekken met die frequentie plaatsvinden. Dat staat in KRO Magazine, dat in zijn kerstnummer de uitkomsten van een onderzoek over vader- en kindrelaties publiceert. Het onderzoek is in opdracht van KRO Magazine uitgevoerd door Newcom Research & Consultancy onder ruim 800 vaders en kinderen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de kinderen volgens de vaders nagenoeg ieder onderwerp met hen bespreken. Alleen onderwerpen als seks en emoties worden volgens vaders in het gezin meer met de moeder besproken. Kinderen denken daar anders over. Die zeggen dat het onderwerp van communicatie met hun vader niet verder reikt dan schoolprestaties of praktische zaken.

Discrepantie opvattingen vaders en kinderen
Volgens Bram Bakker, psychiater en als panellid betrokken bij het opvoedprogramma 'Omdat ik het zeg' (zaterdag 21.15 Ned. 2) is het belangrijkste argument dat vaders hun emoties onvoldoende met hun kinderen delen te wijten aan de enorme discrepantie tussen wat de vaders belangrijk vinden en wat volgens de kinderen voor hun vader belangrijk is. Zo denkt 65 procent van de kinderen dat het voor de vader uitermate belangrijk is dat ze goed op school presteren, terwijl slechts 35 procent van de vaders dit daadwerkelijk ook het belangrijkst vindt. Voor het overgrote van hen is namelijk het gegeven dat hun kind gelukkig is het belangrijkste.

Vaders tevreden over rol als opvoeder
Bij elkaar genomen lijkt het erop dat vaders wel zeer betrokken zijn bij hun kinderen, en dat is volgens Bram Bakker belangrijk en goed nieuws. Dat 79 procent trots is op zijn vaderrol lijkt hem een min of meer logische score, maar dat 71 procent van de kinderen aangeeft trots te zijn op hun vader is volgens de psychiater zeer bemoedigend. Zowel vaders als kinderen vinden dat vaders onmisbaar zijn in de opvoeding.

Over het onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van KRO Magazine uitgevoerd en is gehouden onder een representatieve steekproef van 830 vaders en kinderen. De kinderen die deelnamen wonen thuis bij (ťťn van) de ouders en hebben de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar. De vaders die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben ťťn of meerdere thuiswonende kinderen in de genoemde leeftijd. De afname heeft in week 47 van 2007 via een online tool plaatsgevonden. Het gehele onderzoek is te lezen op de website van KRO Magazine (www.kromagazine.nl).

http://kromagazine.nl


Dierenbeschermingsorganisaties boos over uitzending Postbus 51-spotjes

20 Dierenbeschermingsorganisaties hebben deze week een brandbrief gestuurd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie (Ter Horst en Hirsch Ballin).De dierenbeschermers spreken daarin hun boosheid uit over de huidige Postbus 51-campagne tegen terrorisme. De organisaties doen de dringende oproep om de uitzending van deze spotjes met onmiddellijke ingang te staken. In de spotjes wordt stelling genomen tegen mensen met 'extreme ideeŽn over dierenrechten, of politiek, of geloof'. De verdere strekking van de spotjes is dat in Nederland steeds meer mensen samenwerken om te voorkomen dat iemand 'terroristische ideeŽn' krijgt. De dierenbeschermingsorganisaties achten het volstrekt ontoelaatbaar dat de overheid haar burgers die voor de rechten van dieren opkomen, middels een gerichte mediacampagne als potentiŽle terroristen neerzet. De dierenbeschermingsorganisaties stellen in hun brief onder meer dat het niet bij voorbaat ontoelaatbaar is om er extreme ideeŽn over welk onderwerp dan ook op na te houden. Vreedzame ideeŽn over een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving kunnen door andere mensen als extreem beschouwd worden. De dierenbeschermers wijzen erop dat het vrouwenkiesrecht of de oproep tot afschaffing van de slavernij lange tijd als extreme ideeŽn golden. 'Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen en we zijn de idealisten van toen dankbaar voor hun inzet' aldus David van Gennep, woordvoerder namens de 20 organisaties. 'Bovendien zijn extreme ideeŽn zijn niet per definitie gevaarlijk of agressief, laat staan dat ze aan terroristische ideeŽn kunnen worden gelijkgesteld.' De samenwerkende organisaties doen daarom de dringende oproep om de uitzending van deze spotjes met onmiddellijke ingang te staken. De brandbrief is ondertekend door: Stichting AAP - Stichting Bont voor Dieren - Comitť Anti Stierenvechten - De Faunabescherming - Hondenbescherming - IFAW (International Fund for Animal Welfare) - Milieudefensie - Nederlandse VegetariŽrsbond - Nederlandse Vereniging voor Veganisme - Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren - Stichting Dierenrechten Europa - Rechten voor al wat Leeft - Varkens in Nood - Vereniging Proefdiervrij - Stichting Dier en Recht - Vissenbescherming - Wakker Dier - World Animal Net - WSPA Nederland - ZeehondencrŤche Lenie 't Hart

http://www.aap.nl


Oikocredit: 100 miljoen armsten bereikt met microkrediet

Joyce Molele uit Zuid-Afrika maakt een wasteil van aliminium. Dit werk kan ze doen dankzij een lening van SEF (The Small Enterprise Foundation). Ze kan nu het schoolgeld van haar kinderen betalen, kleren voor ze kopen en haar familie gezond eten geven. SEF, is een microfinancieringsinstelling die kleine ondernemingen in Zuid-Afrika ondersteunt, mede dankzij financiering van Oikocredit.

http://www.microcreditsummit.org


Eenmalige impuls mantelzorgondersteuning

Gemeenten ontvangen in 2007 eenmalig 32 miljoen euro voor mantelzorgondersteuning. Het betreft een extra impuls voor investeringen die een langdurig positief effect hebben op de omvang en of kwaliteit van de lokale en regionale mantelzorgers. De staatssecretaris van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Mezzo (als vertegenwoordiger van de mantelzorgers) hebben daartoe op 18 december een convenant ondertekend waarin de afspraken staan vermeld. Het gaat om een eenmalige toevoeging van 32 miljoen euro aan het gemeentefonds. De verdeling van het geld gebeurt op transparante wijze. Belanghebbende lokale organisaties en individuen worden op de hoogte gebracht van het bedrag dat de desbetreffende gemeente in het kader van dit convenant ontvangt. De VNG vindt transparantie en zicht op de besteding een goede zaak, maar vindt ook dat gemeentefondsgelden in principe vrij besteedbaar zijn. Het voorliggende convenant geeft zowel ruimte als richting aan gemeenten bij de besteding van de middelen. Verantwoording over de besteding zal straks horizontaal (lokaal) plaatsvinden. Gemeenten, VWS en Mezzo spraken af dat in 2008 en 2009 een kleinschalig onderzoek wordt uitgevoerd naar de besteding van de middelen. Ook wordt er een aantal regionale bijeenkomsten georganiseerd waarin gemeenten met elkaar de geboekte resultaten kunnen bespreken. De middelen zijn afkomstig uit het budget voor de Regeling waardering mantelzorgers, waarvoor dit jaar 65 miljoen euro beschikbaar was. Mensen die langdurig en intensief zorg aan een naaste verlenen, konden als blijk van waardering 250 euro krijgen. In oktober bleek dat in 2007 circa 40.000 aanvragen waren ingediend, gehonoreerd en uitbetaald. Hierdoor blijft er een substantieel bedrag over van het oorspronkelijke budget, waarvan nu dus 32 miljoen euro naar gemeenten gaat.

http://www.vng.nl


Kinderen met epilepsie soms gebaat bij vet eten

Als medicijnen niet helpen bij een kind met epilepsie kan een heel vet dieet uitkomst bieden. Dat stelt kinderdiŽtist Dorine van der Hurk van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in het magazine van het ziekenhuis dat in januari verschijnt.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article872621.ece/Kinderen_
met_epilepsie_soms_gebaat_bij_vet_eten


 


18 dec


NMa stelt regels vast voor duidelijke informatie aan energieconsument

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een concrete set aan regels vastgesteld waar informatie vanuit energieleveranciers aan moet voldoen. Energieleveranciers dienen op basis van de wetgeving transparante en duidelijke informatie te verschaffen aan de consument, of het nu gaat om websites, reclame, of andere schriftelijke of mondelinge informatie. "De regels maken inzichtelijk welke exacte eisen we stellen aan de informatie waardoor we een lik-op-stuk beleid kunnen voeren op het moment dat de regels worden overtreden," zegt Peter Plug, directeur van de Directie Toezicht Energie van de NMa.

De regels stellen onder meer eisen aan tariefsinformatie, informatie over voorwaarden en informatie over de leverancier zelf. Prijzen moeten in een all-in tarief vermeld worden, inclusief alle belastingen en heffingen. De voorwaarden van een (nieuwe) overeenkomst dienen, voordat de consument een overeenkomst sluit, in duidelijke taal uiteengezet te zijn. Daarbij moet het helder zijn met wie de consument een overeenkomst aangaat en waar deze terecht kan met eventuele klachten of problemen. "De consument kan door deze uniformiteit de aanbiedingen van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. Daarbij moet hij natuurlijk ook kunnen vertrouwen op de informatie. Al met al een belangrijke pijler in het herstel van het consumentenvertrouwen in de energiemarkt," aldus Plug.

Eerder dit jaar constateerde de NMa dat de informatie die energieleveranciers op hun website(s) aanbieden niet altijd voldoet aan de eisen uit de Elektriciteitswet en Gaswet. Tijdens het onderzoek bleek de informatie op sommige sites al verbeterd, andere sites lieten nog te wensen over. Aan het begin van het nieuwe jaar maakt de NMa in dit onderzoek de eindbalans op.

De regels die de NMa stelt aan de informatie die energieleveranciers verstrekken aan de consument zijn vervat in zogeheten 'Richtsnoeren informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten'. De richtsnoeren zijn te vinden op de website van de NMa (www.nmanet.nl). Op de website van ConsuWijzer (www.consuwijzer.nl) vindt de consument onder meer praktische tips voor het vergelijken van energieleveranciers.

http://www.nmanet.nl


Disneyland wreed tegen familie Donald Duck en Gijs Gans

Op initiatief van Wakker Dier begint vandaag in zeven Europese landen een burgerprotest tegen Disneyland Parijs. Met een satirische animatiefilm roepen Europese dierenorganisaties landgenoten op om protest in te dienen bij Disneyland Parijs, vanwege de dieronvriendelijke foie gras die het park serveert. In het amusementspark worden Donald Duck en Gijs Gans verheerlijkt terwijl Disneyland tegelijkertijd foie gras van deze pijnlijk gedwangvoederde diersoorten uitgebreid op de menukaarten van haar restaurants heeft staan. Met de campagne wordt voor het eerst een gezamenlijk Europees consumentenprotest georganiseerd tegen foie gras in het thuisland van deze wrede delicatesse. Frankrijk produceert en consumeert ongeveer driekwart van alle foie gras wereldwijd. Wakker Dier wil van Nederland het verzetsland tegen foie gras maken.

De animatiefilm laat zien hoe een paar vrolijke ganzen naar een pretpark gaan en daar wreed te grazen worden genomen. Een eend dwangvoedert de ganzen en een kwaadaardige muis verwerkt ze machinaal tot blokjes foie gras. Via de website www.wakkerdier.nl/protest is de animatiefilm te zien en is protestmail te versturen.

Hoewel wereldwijd de verontwaardiging over foie gras toeneemt en het product in veel landen verboden is, neemt in Frankrijk de verkoop en export alleen maar toe, in 2006 met 7%. De productie lag op 19.552 ton. 75% van de wereldproductie van foie gras vindt in Frankrijk plaats, gevolgd door Bulgarije en Hongarije.
Voor de productie van foie gras worden eenden en ganzen met trechters en buizen 2 tot 3 weken lang meermalen per dag pneumatisch gedwangvoederd. Zo worden de levers in enkele weken tijd vijf tot tien keer groter dan normaal. Dagelijks wordt ongeveer ťťn vierde van het lichaamsgewicht aan vette maÔsbrij naar binnen gepompt. Hierdoor ontstaat een extreem vette ziekgemaakte lever die luxe restaurants als delicatesse serveren. Eerder concludeerden wetenschappers van de Europese Commissie al dat de productie van foie gras gepaard gaat met veel dierenleed. Veel dieren lopen verwondingen op aan de slokdarm als ze gaan kokhalzen tijdens het dwangvoederen. De dieren worden zo vet dat sommige aan het eind amper nog kunnen lopen. Door de vervetting gaat de lever disfunctioneren. Tijdens het dwangvoederen ontstaan vaak spijsverteringsziektes, 'wet neck' (abnormale vetuitscheiding) en ontstekingen aan de poten vanwege het houten of draadgazen rooster. In de slachterij blijkt dat 30 tot 70% van de dieren botbreuken en kneuzingen hebben. 40 tot 70% van de dieren heeft verwondingen aan de keel en nek vanwege de dwangvoedering. Tijdens de dwangvoedering stijgt de sterfte met een factor 10 Š 20.

De campagne voor een diervriendelijker Disneyland wordt gevoerd vanuit Nederland, BelgiŽ, Frankrijk, ItaliŽ, Groot BrittanniŽ, Denemarken en IsraŽl door respectievelijk Wakker Dier, GAIA, Stop Gavage, LAV, VIVA UK, Dyrenes Venner en Anonymous for Animal Rights. De campagne tegen Disneyland Parijs is een initiatief van de Stichting Wakker Dier die in Nederland al tientallen restaurants, groothandels en supermarktketens overtuigde de foie gras niet meer te verkopen vanwege de dierenmishandeling bij de productie. Ook de parlementsleden besloten geen foie gras meer in het Tweede Kamer-restaurant te eten en de Koningin Beatrix serveert sinds dit jaar geen foie gras meer aan haar (Koninklijke) gasten. 3FM "shock jock" Giel Beelen liet zich dit jaar dwangvoederen uit protest tegen de foie gras (te bekijken via youtube.com zoek 'wakker dier').


Hormonen ontregelen watermilieu

Uitgeplaste hormonen brengen waterdieren in grote problemen en als de zuivering van rioolwater niet drastisch verandert, voltrekt zich een ecologische ramp. Die waarschuwing klinkt uit het proefschrift waar Titia de Mes onlangs in Wageningen op promoveerde. Het (water)milieu wemelt van nature van de hormonen, maar de meest krachtige en nadrukkelijkst aanwezige hormonen zijn van menselijke oorsprong en komen uit het riool. Het gaat dan vooral om estradiol, het meest voorkomende oestrogeen. Zowel vrouwen als mannen plassen estradiol uit en vrouwen die de pil slikken, scheiden ook nog grote hoeveelheden van het daarop lijkende, synthetische hormoon ethinylestradiol af.

Waterzuiveringen kunnen het leeuwendeel van de oestrogenen afbreken, maar naar schatting 10% komt toch mee met het gezuiverde afvalwater. En dat is te veel, stelt De Mes. Vissen, kikkers en andere organismen hebben zichtbaar last van de huidige toevloed. Biologen treffen steeds meer tweeslachtige dieren aan en mannelijke exemplaren die mannelijke kenmerken missen.

De Wageningse milieubioloog heeft waardering voor de inspanningen van waterzuiveraars, maar waarschuwt voor een 'hormonale nachtmerrie' in geval de zuiveringsresultaten niet worden opgeschroefd tot 99,9%. Traditionele zuurstofrijke zuiveringsmethoden kunnen in theorie alle oestrogenen afbreken, maar het proces kost wel meer tijd om dat te bereiken. De huidige installaties zouden moeten worden uitgebreid om het zuiveringsproces die tijd te kunnen gunnen.

De Mes ontdekte bij haar onderzoek achter in de gangbare zuivering nog een verscholen, vervelende bijkomstigheid: de zuivering blijkt de samenstelling van door het lichaam onschadelijk gemaakte hormoonstoffen (zogenaamde metabolieten) te veranderen en wel zo, dat ze weer actief worden. Die hormonen kunnen alsnog worden afgebroken, maar alleen als het zuiveringsproces meer tijd wordt gegund dan nu. De onderzoeker concludeert dat de manier waarop afvalwater wordt gezuiverd 'radicaal' moet veranderen. Zij denkt daarbij aan een apart zuiveringstraject van spoelwater uit toiletten. Het idee om toiletwater apart te houden is al vaker geopperd en wordt ook al uitgevoerd bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen met het oog op de hoge concentraties medicijnresten.

De Mes meent dat Nederland niet ontkomt aan een sanitaire revolutie, niet alleen met het oog op de ecologische risico's van hormoonstoffen, maar ook gezien de met de vergrijzing toenemende lozing van farmaceutische stoffen op het riool, en het gevaar dat steeds meer van die stoffen een probleem gaan vormen in de productie van drinkwater.


Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2007: zelftests op lichaamsmateriaal

De markt voor medische zelftests is volop in beweging. Er komen steeds meer producten en diensten waarmee mensen zelf bloed, urine,
ontlasting of speeksel kunnen (laten) testen.

http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1641


Wet bevolkingsonderzoek: prenatale screening op downsyndroom en neuralebuisdefecten

Dit advies betreft de afronding van een vergunningprocedure voor prenatale screening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek. Het gaat om acht op hoofdpunten gelijkluidende vergunningaanvragen, die zijn ingediend door de acht regionale centra voor prenatale screening.

http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1644


 


17 dec


Video - see this before holiday shopping

The Story of Stuff - Ch.2- Extraction
The Story of Stuff - Ch.3: Production
The Story of Stuff - Ch.4- Distribution
The Story of Stuff - Ch.5- Consumption
The Story of Stuff - Ch.6- Disposal
The Story of Stuff - Ch.7- Another Way


Internationaal nieuws

Medical Treatments Toxic to the Heart
Statins can affect sleep quality
Potential Drugs for Improving Chronic Fatigue Syndrome
Burning carbohydrate-rich foods could cause some cancers
Researchers find breast cancer trigger
CCN Reveals How The Statin Scam Marches On in the American Battle Against Cholesterol
Mobile phone use increases risk of mouth cancer
Thousands urge vitamin rethink
Landmark study links banned toxins to lymphoma
Fasting May Prevent Coronary Damage
Statins Can Boost Brain Hemorrhage Risk After Stroke

The Statin Scam Marches On
FDA and HPV -- when did they know the truth?
Lack of Stomach Acid - Hypochlorhydria - Can Cause Lots of Problems
Mumps vaccine being probed for allergy links
Meat Consumption and Cancer Risk
A Prospective Study of Red and Processed Meat Intake in Relation to Cancer Risk
Smoking strongly linked to higher risk for Type 2 diabetes, study finds
Med diet linked to longer life
Sugary beverages increase risk of Alzheimer's disease

Details? Zie www.fonteine2.com


Warlord Bush laat opnieuw ware gezicht zien, liever oorlog dan gezondheidszorg voor kinderen...

http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1693945,00.html?imw=Y


Video - Grocery Store Wars


 


15 dec


Wandelen net zo goed als medische fitness

Wandelen als bestrijding van diabetes type 2 helpt net zo goed als programma's voor medische fitness. Dat concludeert sportarts Stephan Praet in zijn proefschrift waarop hij vrijdag 14 december promoveerde aan de Universiteit Maastricht .

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article869678.ece/
Wandelen_net_zo_goed_als_medische_fitness


Gebruik antidepressiva weer stijgende

Naar verwachting zal het gebruik van antidepressiva in 2007 met 7 procent stijgen. Ondanks dat het gebruik van SSRIīs door jongeren wordt afgeraden, is ook het aantal jongere gebruikers van SSRIīs gestegen.

http://www.sfk.nl/publicaties/farmacie_in_cijfers/2007/2007-50.html


Mestcellen hebben goede en slechte kanten

In zijn proefschrift beschrijft Maciej Olszewski de ontstekingsbevorderende en -remmende werking van mestcellen. Mestcellen komen in ons lichaam voor waar contact is met de buitenwereld, zoals huid, luchtwegen en de darmen. Na activatie van mestcellen scheiden deze een groot arsenaal aan actieve stoffen uit, zoals histamine en tumor-necrose factor (TNF). Een bekend voorbeeld van activatie van mestcellen zijn allergische reacties. In deze late allergische reactie speelt TNF uit de mestcel een belangrijke rol.

Olszewski onderzocht hoe TNF wordt opgeslagen in de korrels van de mestcel, om daar na activatie meteen te kunnen worden vrijgemaakt. Opmerkelijk was hierbij dat de relevante structuren in mestcellen van ratten anders zijn dan die in de mestcellen van de mens. Zeer recent is gepostuleerd dat de mestcellen ook ontstekingsreacties kunnen remmen. Olszewski toont aan dat bepaalde omgevingsstress, zoals verlaagde zuurstofspaning of kwikionen, bij mestcellen na ongeveer 6 tot 24 uur leidt tot het uitscheiden van ontstekingsremmende interleukine-4 en 13.

Het proefschrift van Olszewski toont pro- ťn anti-inflammatoire functies van mestcellen. Deze cellen moeten daarom worden gerespecteerd als belangrijke onderdelen in de immunoregulatie en als therapeutisch doel in de behandeling van ontstekingsaandoeningen en immuundeficienties.


Internationaal nieuws

Profound immune system discovery opens door to halting destruction of lupus
Green tea may protect brain cells against Parkinson's disease
Heavy traffic makes breathing a burden in children
Strong link between obesity and colorectal cancer
Another 'smart' cancer drug can have toxic effects on the heart

Details? Zie www.fonteine2.com

 


14 dec


Radar: 'Wet beschermt kinderen niet tegen landbouwgif'

Gisteravond presenteerde Weet wat je eet de Groente & Fruit Wijzer voor consumenten in het televisieprogramma Radar. Op het handzame kaartje kunnen consumenten zien hoe ze producten kunnen kopen die het minst vervuild zijn met bestrijdingsmiddelen. De Groente & Fruit Wijzer is gebaseerd op gegevens van de Voedsel en Waren Autoriteit van de overheid. Uit deze gegevens blijkt dat de huidige wettelijke normen niet voldoende zijn om (ongeboren) baby's en kinderen te beschermen tegen gezondheidsschade door resten landbouwgif.

http://www.weetwatjeeet.nl/071210_radar.html

Marjan


Oorkaars therapie

Oorkaarstherapie is een Indiaanse rituele ceremonie het gebruik van oorkaarsen is een oude natuurgeneeswijze volgens indiaanse traditie.Het is afkomstig van de Hopi Indianen stam. Oorkaarsen worden ook nog volgens de oude traditie gemaakt het gaat hierbij om met de hand gerolde stroken linnen gedrenkt in bijenwas geneeskrachtige kruiden en honingextract. Oorkaarsen worden gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen.

http://www.fonteine.com/oorkaarstherapie.html


Levertumoren bestrijden met hitte

Niet te opereren tumoren kunnen soms met behulp van hitte vernietigd worden, deze technieken heten laser-geÔnduceerde thermotherapie (LITT) en radiofrequente ablatie (RFA). In haar proefschrift beschrijft Liesbeth Veenendaal hoe deze technieken toepasbaar zijn op uitzaaiingen in de lever. In een muismodel toont zij aan dat gecombineerde behandeling van LITT en chemotherapie kan leiden tot het volledig verdwijnen van de tumor. Daarnaast blijkt bij 40% van de patiŽnten met darmkanker een mutatie in het KRAS-gen te zitten. Met onderzoek in muizen is gebleken dat door het uitschakelen van het KRAS-gen de tumorcellen in staat zijn om het immuunsysteem te activeren. Het lijkt er dus op dat het KRAS-gen een goed aangrijpingspunt is om een therapie tegen te ontwikkelen.

http://62.148.175.94/pona/bekijkpromotie.cfm?style=standaard&npromotieid=1910


Vetten in de hersenen van belang bij de ziekte van Alzheimer? Vlaamse wetenschappers kraken de code

Brussel, Leuven – De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie in de
Westerse wereld, met enorme implicaties voor een vergrijzende samenleving. Algemeen wordt
aangenomen dat de aandoening wordt veroorzaakt door zogehete protofibrillen van het
Alzheimerpeptide (A -peptide). Het was tot nu toe niet bekend onder welke omstandigheden
deze protofibrilvorm ontstaat en de ziekte veroorzaakt. VIB-onderzoekers hebben nu ontdekt
dat specifieke vetten, die ook voorkomen in onze hersenen, de vorming van deze protofibrillen
in de hand werken. Deze ontdekking is erg belangrijk omdat het een nieuwe piste opent in de
zoektocht naar geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer. Bovendien veklaart dit
onderzoek eerdere aanwijzingen over een verband tussen vetten en de ziekte van Alzheimer.

Verkeerde opvouwing van eiwitten: oorzaak van verschillende ziekten
De biologische functie van cellen hangt af van de juiste opvouwing van duizenden eiwitten. De cel corrigeert
normaal gezien automatisch een verkeerde opvouwing van eiwitten. Bij ziekten zoals de ziekte van
Alzheimer, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Creutzfeld Jacob, leidt een slechte opvouwing echter tot
het neerslaan van die eiwitten in weefsels. Bij de ziekte van Alzheimer – de meest voorkomende vorm
van dementie die in BelgiŽ alleen al zo’n 100 000 mensen treft - leidt de slechte opvouwing van het A -
amyloide peptide in verschillende stappen tot de vorming van plakken. Deze plakken zijn een
opeenstapeling van zogenaamde fibrillen en zijn op zich niet toxisch. Een van de tussenstappen bij de
aanmaak van plakken is de vorming van de protofibrilvorm van het A -peptide. Protofibrillen zijn wel
toxisch voor de hersencellen. De vergiftigde cellen sterven af en dit veroorzaakt geheugenverlies. Daarom
worden deze protofibrillen beschouwd als de belangrijkste verantwoordelijke voor de symptomen van de
ziekte van Alzheimer.

Alom aanwezige hersenvetten destabiliseren plakken
VIB-onderzoekers slaagden erin om met behulp van specifieke vetten de fibrillen om te zetten tot
protofibrillen. Dit tot ieders verbazing. Algemeen wordt immers al jaren aangenomen dat de fibrillen – en de
plakken die ze veroorzaken – stabiel zijn en dus, eens ze gevormd zijn, niet meer verdwijnen of omgevormd
worden tot een andere structuur. Ivo Martins, Joost Schymkowitz en Frederic Rousseau (VIB, Vrije
Universiteit Brussel), en Inna Kupperstein en Bart De Strooper (VIB, K.U.Leuven) tonen nu aan dat de
aanwezigheid van specifieke vetten die normaal in de hersenen voorkomen, kan leiden tot destabilisatie van
de fibrillen, en dus van de plakken die zo typerend zijn voor de ziekte van Alzheimer. De vrijgekomen
protofibrillen zijn toxisch voor de hersencellen, waardoor deze cellen – althans in vitro - afsterven. Dat dit
ook in werkelijkheid het geval is, konden de wetenschappers aantonen door de protofibrillen bij proefdieren
(muizen) in te spuiten. Dit veroorzaakte geheugenverlies bij deze muizen. De onderzoekers verklaren dat
deze symptomen vergelijkbaar zijn met die van beginnende dementie bij de mens.

Protofibrillen produceren voor nieuwe geneeskundige toepassingen
Deze ontdekking opent een nieuw spoor in de zoektocht naar mogelijke geneesmiddelen tegen de ziekte van
Alzheimer. Het wijst immers aan dat stoffen die de toxiciteit of vorming van de protofibrillen neutraliseren,
gebruikt zouden kunnen worden als geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer. Met de ontdekking van
een methode om toxische protofibrillen aan te maken, leveren de VIB-onderzoekers een goed model om
geneesmiddelen te ontdekken die de vorming van protofibrillen kunnen tegengaan.

Daarnaast hebben ze met dit onderzoek aangetoond dat de vetconcentratie in de hersenen blijkbaar een
belangrijke impact heeft op een biologisch evenwicht tussen de niet-toxische plakken en de toxische
oligomeren. Deze resultaten leiden tot nieuwe onderzoekspistes om het belang van de vethuishouding voor
ziekten zoals de ziekte van Alzheimer te onderzoeken.

Dit onderzoek toont duidelijk de meerwaarde aan van de bundeling van de expertise van verschillende
onderzoeksgroepen. Deze belangrijke resultaten zijn immers het gevolg van een nauwe samenwerking
tussen onderzoekers van het VIB SWITCH-laboratorium, Vrije Universiteit Brussel, en het VIB-departement
Ontwikkelings- en Moleculaire Genetica, K.U.Leuven.

Relevante wetenschappelijke publicatie
Het onderzoek staat op de website van het toonaangevende tijdschrift The EMBO Journal
(www.nature.com/emboj/journal/vaop/ncurrent/index.html): Martins et al., Lipids revert inert A amyloid
fibrils to neurotoxic protofibrils that affect learning in mice


Gezondheidsraad nieuws

Iodoform; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1618

N-vinyl-2-pyrrolidon; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1620

Vinblastinesulfaat; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1622

Vincristinesulfaat; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1624

5-Azacytidine; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1626

Broomdichloormethaan; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1628

Chlorozotocine; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1630

Cyclosporine; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php#pub1632


Internationaal nieuws

Study Links Blood Transfusions to Surgery Complications in Women
Experts call for better research into link between women's hormones and mood disorders
Pioglitazone lowers cardiovascular risk in diabetic patients with kidney disease
Too much fructose could leave dieters sugar shocked
Research unveils new hope for deadly childhood disease
Active compounds found in Ganoderma lucidum fungus with potential to treat prostate cancer
Experts urge complete global access to iodized salt; prevents IQ loss and brain damage in babies
Chronic knee pain - Is surgery the only solution?
Cholesterol-lowering drugs and the risk of hemorrhagic stroke

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


13 dec


Video - Raw for 30 Days


Mocht je de dvd willen kopen:
http://www.1shoppingcart.com/app/?af=700503


Onderzoek SP: verschraling gehandicaptenzorg en leegloop personeel

Een tekort aan personeel, hoge werkdruk, slechte arbeidsomstandigheden en een groeiend gevoel van onmacht bij zorgverleners. Dat zijn de belangrijkste problemen die naar voren komen bij het Meldpunt Gehandicaptenzorg van de SP. Gevolgen van de problemen zijn een leegloop van personeel en verdere verschraling van de zorg. Van de 220 melders signaleert een op de drie een groot tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel. Groepsleiders - soms onvoldoende opgeleid - staan te vaak alleen voor te grote groepen van ernstig verstandelijk gehandicapten. Dat leidt tot onverantwoorde situaties. Een op de vier werknemers meldt een te hoge werkdruk onder andere vanwege de toenemende bureaucratie en het tekort aan personeel. Personeel loopt weg vanwege de hoge werkdruk, de slechte arbeidsomstandigheden en het groeiende gevoel van onmacht niet de zorg te kunnen geven die nodig is.

Meer dan de helft van de melders vindt de zorg onvoldoende met als gevolg fouten en incidenten en soms verwaarlozing of calamiteiten. 'Het eten wordt nog net niet aangegooid' of 'de bewoners worden soms al vanaf 16.00 uur in de pyjama gehesen'. Een open en laagdrempelig klachtensysteem ontbreekt of functioneert onvoldoende. Het wonen in de wijk gaat soms gepaard met vereenzaming, lange wachttijden en het ontbreken van acceptatie en de (bewegings-) vrijheid van het beschermde terrein. De bevindingen van ruim een half jaar Meldpunt Gehandicaptenzorg van de SP onderstrepen en illustreren het recente alarmerende rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. SP-Tweede Kamerlid Rosita van Gijlswijk: "Het behouden en aantrekken van personeel in de gehandicaptenzorg is de belangrijkste zorg voor de toekomst. Een verdere leegloop kan alleen worden voorkomen door een forse investering in de zorg. Door de bezuinigingen terug te draaien, de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden flink te verbeteren en beter gekwalificeerd personeel aan te nemen en in te zetten. De sfeer op de werkvloer kan enorm worden verbeterd door kleinschaliger te werken met veel aandacht voor de bewoners, minder bureaucratie en meer zeggenschap voor de werknemers en cliŽnten."

Rapport: http://www.sp.nl/service/rapport/gehandicaptenzorg2007.pdf


'Spar en C1000 hebben veel gif in groenten'

De supermarkten Spar en C1000 verkopen groenten die de meeste bestrijdingsmiddelen bevatten. Bij Albert Heijn en Plus gaan de 'schoonste' groenten over de toonbank.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article866617.ece/
Spar_en_C1000_hebben_veel_gif_in_groenten


Video - David Rainoshek on Eating as an Act of Love

David Rainoshek, M.A. talks on Eating as An Act of Love, Juice Feasting, and the Spectrum of Diet within the context of a plant-based raw food diet. This interview was conducted by Scot Swordy at http://www.lifeandlove.tv. This video is posted on David and Katrina Rainoshek's 92-Day Juice Feasting Program at

http://www.JuiceFeasting.com


Gezondheid uit de natuur

Handige tips mbt kwalen en natuurprodukten....

http://blog.seniorennet.be/amerhist/archief.php?ID=164

Tip: P Bol


Nieuw onderzoek suggereert dat planten kunnen horen. Is dit het begin van akoestische landbouw?

Prins Charles werd door het Britse publiek twintig jaar geleden belachelijk gemaakt, nadat hij op de televisie had verklaard dat hij praatte tegen zijn planten. ‘Het is belangrijk om met ze te praten’, zei hij. ‘Ze reageren toch zeker?’ Irene van Lippe veroorzaakte eenzelfde verbijstering toen zij in de jaren negentig in haar boek Dialoog met de natuur schreef dat zij met bomen sprak.

http://www.ode.nl/article.php?aID=4953&PHPSESSID=1aac0375477d6f11cf4a547a2bb36e79


Een zinvol gebaar van burgerschap.

Europese Parlement: PETITIE

Zoals bijna iedereen weet, is het de gewoonte in het Europese Parlement dat eenmaal per maand de Europese Parlement in zijn geheel verhuist, voor slechts enkele dagen, naar Straatsburg. De volledige staf
medewerkers en gans de kantoorinventaris (inboedel) moet mee. Waarom? Het is de wil enkel en aleen van Frankrijk. Dit kost alle andere deellanden 99% van de rekening (200 miljoen euro per jaar).

Heden is een zekere aantal parlementairen van verscheidene partijen van verschillende landen met een aktie begonnen om deze kapitaalverkwisting te doen stoppen. Daarvoor hebben zij enkele miljoenen
handtekeningen nodig om dit onderwerp in te schrijven in de agenda van de Europese Commissie.

Binnen de eerste dagen waren er reeds 25.000 handtekeningen bijeengesprokkeld, maar er moeten er meer dan een miljoen zijn.   Thans toont de teller meer dan 1.100.000 handtekeningen aan, en hij blijft draaien. Helpt a.u.b. om de tweede miljoen te bereiken. Daarvoor gaat u op de site: http://www.oneseat.eu en teken de petitie om aan deze ongerijmde verkwisting een einde te maken.

http://www.oneseat.eu

Piet de Veer


Internationaal nieuws

The dynamic dance of enzymes
New computational technique can predict drug side effects
Neurotransmitters in biopolymers stimulate nerve regeneration
Natural human hormone as the next antidepressant?
Study finds gene linked to aggressive prostate cancer
Obesity reduces chances of spontaneous pregnancy in women who are subfertile but ovulating normally
New "Juice Feasting" Emerging as Phytonutrient-Rich Disease-Fighting Nutritional System
New Evidence for the Protective Effects of Fruits and Veggies
Lupeol Compound in Fruits Found to Destroy Cancer Tumors in the Head and Neck Faster Than Chemotherapy Drugs
Berries and Onions Slash Pancreatic Cancer Risk By Up To 59 Percent

High Cost of Energy - Study Shows Energy Drinks Can Be Harmful
Beyond Non-Toxic Toothpaste

Details? Zie www.fonteine2.com

 

 


12 dec


Video - Matt Amsden & David Wolfe


Boek aanrader -  Good Calories, Bad Calories

Een absolute aanrader voor iedereen die beroepsmatig geintereseerd is in voeding, met name orthomoleculaire artsen en de betere diŽtisten die verder kijken dan alleen caloriebeperking...

Ron

 

In this groundbreaking book, the result of seven years of research in every science connected with the impact of nutrition on health, award-winning science writer Gary Taubes shows us that almost everything we believe about the nature of a healthy diet is wrong.

For decades we have been taught that fat is bad for us, carbohydrates better, and that the key to a healthy weight is eating less and exercising more. Yet with more and more people acting on this advice, we have seen unprecedented epidemics of obesity and diabetes. Taubes argues persuasively that the problem lies in refined carbohydrates (white flour, sugar, easily digested starches) and sugars–via their dramatic and longterm effects on insulin, the hormone that regulates fat accumulation–and that the key to good health is the kind of calories we take in, not the number. There are good calories, and bad ones.

Good Calories
These are from foods without easily digestible carbohydrates and sugars. These foods can be eaten without restraint. Meat, fish, fowl, cheese, eggs, butter, and non-starchy vegetables.

Bad Calories
These are from foods that stimulate excessive insulin secretion and so make us fat and increase our risk of chronic disease—all refined and easily digestible carbohydrates and sugars. The key is not how much vitamins and minerals they contain, but how quickly they are digested. (So apple juice or even green vegetable juices are not necessarily any healthier than soda.) Bread and other baked goods, potatoes, yams, rice, pasta, cereal grains, corn, sugar (sucrose and high fructose corn syrup), ice cream, candy, soft drinks, fruit juices, bananas and other tropical fruits, and beer.

Taubes traces how the common assumption that carbohydrates are fattening was abandoned in the 1960s when fat and cholesterol were blamed for heart disease and then –wrongly–were seen as the causes of a host of other maladies, including cancer. He shows us how these unproven hypotheses were emphatically embraced by authorities in nutrition, public health, and clinical medicine, in spite of how well-conceived clinical trials have consistently refuted them. He also documents the dietary trials of carbohydrate-restriction, which consistently show that the fewer carbohydrates we consume, the leaner we will be.

With precise references to the most significant existing clinical studies, he convinces us that there is no compelling scientific evidence demonstrating that saturated fat and cholesterol cause heart disease, that salt causes high blood pressure, and that fiber is a necessary part of a healthy diet. Based on the evidence that does exist, he leads us to conclude that the only healthy way to lose weight and remain lean is to eat fewer carbohydrates or to change the type of the carbohydrates we do eat, and, for some of us, perhaps to eat virtually none at all.

The 11 Critical Conclusions of Good Calories, Bad Calories:

1. Dietary fat, whether saturated or not, does not cause heart disease.
2. Carbohydrates do, because of their effect on the hormone insulin. The more easily-digestible and refined the carbohydrates and the more fructose they contain, the greater the effect on our health, weight, and well-being.
3. Sugars—sucrose (table sugar) and high fructose corn syrup specifically—are particularly harmful. The glucose in these sugars raises insulin levels; the fructose they contain overloads the liver.
4. Refined carbohydrates, starches, and sugars are also the most likely dietary causes of cancer, Alzheimer’s Disease, and the other common chronic diseases of modern times.
5. Obesity is a disorder of excess fat accumulation, not overeating and not sedentary behavior.
6. Consuming excess calories does not cause us to grow fatter any more than it causes a child to grow taller.
7. Exercise does not make us lose excess fat; it makes us hungry.
8. We get fat because of an imbalance—a disequilibrium—in the hormonal regulation of fat tissue and fat metabolism. More fat is stored in the fat tissue than is mobilized and used for fuel. We become leaner when the hormonal regulation of the fat tissue reverses this imbalance.
9. Insulin is the primary regulator of fat storage. When insulin levels are elevated, we stockpile calories as fat. When insulin levels fall, we release fat from our fat tissue and burn it for fuel.
10. By stimulating insulin secretion, carbohydrates make us fat and ultimately cause obesity. By driving fat accumulation, carbohydrates also increase hunger and decrease the amount of energy we expend in metabolism and physical activity.
11. The fewer carbohydrates we eat, the leaner we will be.

Good Calories, Bad Calories is a tour de force of scientific investigation–certain to redefine the ongoing debate about the foods we eat and their effects on our health.

ISBN: 978-1-4000-4078-0 (1-4000-4078-7)


Video - David Wolfe on Vegetables


Meer aandacht voor depressieve klachten verbetert leven van hartfalenpatiŽnten

Meer dan een derde van de patiŽnten met hartfalen kampt met depressieve gevoelens, met name vrouwen.
Door deze klachten beter te herkennen en te behandelen, verbetert de kwaliteit van leven van deze
patiŽnten. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van Ivonne Lesman-Leegte.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/archief/archief2007/persberichten/132_07


Groningse uitvinding spoort vroege aanwijzingen hart- en vaatziekten op

Hoeveel risico loopt een patiŽnt om hart- en vaatziekten te krijgen? Die inschatting wordt nu nog gemaakt
aan de hand van klassieke indicatoren als cholesterol en hoge bloeddruk. Maar er is een beter alternatief.
Met de AGE-reader, een in Groningen ontwikkeld apparaat, kunnen op eenvoudige, niet belastende manier
zogenaamde AGE’s (Advanced Glycation Endproducts) worden gemeten. Deze geven een nauwkeurige
indicatie van de kans op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Udo
Mulder.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief42_07/promoties/42_03


Beschermingsmechanismen van de fruitvlieg tegen DNA-schade

Als de beschermingsmechanismen van DNA-cellen niet werken kunnen er ernstige ziekten ontstaan, zoals
kanker. Hoe deze beschermingsmechanismen precies werken is niet bekend. Veel onderzoek hiernaar wordt
gedaan in gekweekte cellen, maar promovendus Xia Yi onderzocht de cellen van een levend organisme, de
fruitvlieg.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief42_07/promoties/42_02


Zoektocht naar biomarkers voor baarmoederhalskanker

Bloed en urine zijn vanwege het gemak om af te nemen eerste keus bij de zoektocht naar biomarkers die
gebruikt kunnen worden om kanker en andere ziektes te diagnosticeren. Deze vloeistoffen hebben als
nadeel dat het meten van eiwitten met een lage concentratie bemoeilijkt wordt door eiwitten die in een hoge
concentratie aanwezig zijn. Natalia Govorukhina bestudeerde mogelijkheden om eiwitten met een hoge
concentratie te verwijderen. Ook paste zij verschillende technieken toe om de gevoeligheid te vergroten.
Verder analyseerde zij serummonsters van voor en na de behandeling van patiŽnten met verschillende
stadia van baarmoederhalskanker.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief42_07/promoties/42_07


Effect cannabis op luchtwegcellen

Cannabis sativa wordt al sinds mensenheugenis gebruikt als remedie tegen diverse ziekten, waaronder
astma. Effimia Gkoumassi onderzocht het effect van cannabinoÔden op bepaalde spier- en epitheelcellen die
voorkomen in de luchtwegen. Haar onderzoek geeft meer inzicht in de biochemische processen in die cellen.

http://www.rug.nl/Corporate/nieuws/nieuwsbrief/nieuwsbrief42_07/promoties/42_08


Hoe pijngevoeligheid ontstaat

Het verlagen van de stof GRK2 in cellen zou kunnen bijdragen aan een verhoogde gevoeligheid voor pijnlijke prikkels. Dat beschrijft Wendy Kleibeuker in haar proefschrift. Voor het ontstaan van een verhoogde gevoeligheid voor pijnlijke prikkels zijn G-eiwit gekoppelde receptoren, waarvan de functie wordt gereguleerd door GRK2, erg belangrijk. Een lage hoeveelheid van GRK2 in de cel leidt over het algemeen tot een verhoogde gevoeligheid van deze receptoren. In rat- en muismodellen induceerde Wendy Kleibeuker een verhoogde pijngevoeligheid door een zenuw te beschadigen. Dit ging gepaard met een verlaging van de hoeveelheid GRK2 in zenuwcellen aanwezig in het ruggenmerg. Verder toonde ze aan dat muizen met minder GRK2 een verhoogde gevoeligheid voor pijnlijke prikkels hebben wanneer ze een pootontsteking hebben.

http://62.148.175.94/pona/bekijkpromotie.cfm?style=standaard&npromotieid=1909


PatiŽnt steeds kritischer over ziekenhuisbehandeling

PatiŽnten zijn steeds kritischer over de behandeling in een ziekenhuis of kliniek. Dat blijkt uit de dalende tendens in waarderingen die patiŽnten geven na een opname of poliklinisch bezoek. Ook het percentage patiŽnten dat het ziekenhuis of de kliniek nogmaals zou willen bezoeken voor een behandeling daalt. Een recente analyse van de waarderingen die patiŽnten achterlaten op de site www.independer.nl laat dit zien. 

(Ex-)patiŽnten kunnen op de site van Independer.nl hun mening geven over de volgende aspecten met betrekking tot opname of poliklinische behandeling in een ziekenhuis of kliniek:
- deskundigheid
- verzorging
- ontslag en nazorg
- mate van respect
- informatievoorziening

Alle aspecten laten een daling in de waardering zien sinds de eerste meting in de tweede helft van 2005. De grootste daling doet zich voor bij de informatievoorziening. Terwijl dit in de tweede helft van 2005 nog beoordeeld werd met een 7,2 is dat in de eerste helft van 2007 gedaald naar een 6,6. Ook de waardering voor 'deskundigheid in de polikliniek' en 'mate van respect' daalde beide behoorlijk, van 7,6 naar 7,2. Bij het invullen van de enqu(ee)te wordt gevraagd bij welk specialisme men onder behandeling is geweest. De dalende trend in waarderingen is bij de meeste specialismen terug te zien.
Bij het specialisme Neurologie is de daling het sterkst. Waar patiŽnten eerst gemiddeld nog een 6,9 gaven is dat in de tweede helft van 2007 nog maar een 5,6.

Tot slot wordt aan de (ex-)patiŽnten gevraagd of ze het ziekenhuis of de kliniek nogmaals zouden willen bezoeken. Ook hieruit komt naar voren dat de zorgconsument minder tevreden is. In de tweede helft van 2005 is te zien dat bijna 90% van de respondenten zegt het ziekenhuis of de kliniek nogmaals of waarschijnlijk nogmaals te willen bezoeken. In de eerste helft van 2007 is dit gedaald naar 80%.

Independer verzamelt sinds het voorjaar van 2005 meningen van (ex-)patiŽnten. Bezoekers die op de website een vergelijking van ziekenhuizen en klinieken maken, wordt gevraagd of ze de afgelopen 2 jaar in een ziekenhuis of kliniek zijn geweest voor opname of poliklinische behandeling. Beantwoorden ze deze vraag bevestigend dan krijgen bezoekers een korte enqu(ee)te voorgelegd. Inmiddels zijn er via de website al ruim 44.000 enqu(ee)tes ingevuld. Naast het feit dat bezoekers hun mening kunnen geven, kunnen ze ook de mening van andere (ex-)patiŽnten terugvinden in de vergelijking van ziekenhuizen en klinieken.

http://www.independer.nl


Eerste eilandjestransplantatie bij diabetespatiŽnt in Nederland

In Nederland is voor het eerst een diabetespatiŽnt succesvol getransplanteerd met de eilandjes van Langerhans van een donor. Eilandjes van Langerhans zijn cellen die insuline aanmaken. Bij mensen met type 1 diabetes functioneren die zelf niet meer. Verwacht wordt dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) deze ingreep vaker zal gaan uitvoeren in de komende jaren. Slechts een zeer klein deel van de patiŽnten met type 1 diabetes zal in aanmerking kunnen komen voor eilandjestransplantatie. Nadeel is namelijk dat een patiŽnt hierna levenslang medicijnen moet nemen die de afweer onderdrukken. Dit is nodig om te voorkomen dat het getransplanteerde weefsel wordt vernietigd. De eilandjestransplantatie is daarom in eerste instantie alleen bestemd voor mensen die ook een donornier hebben en al afweerremmers gebruiken.

In de Verenigde Staten en een aantal Europese landen is deze ingreep bij diabetespatiŽnten al eerder uitgevoerd. Hoewel na enige jaren vaak weer een lage dosering langwerkende insuline nodig is, is de kwaliteit van leven voor deze groep mensen in belangrijke mate verbeterd.

Kleine ingreep
De eilandjes van Langerhans maken deel uit van de alvleesklier en produceren het hormoon insuline dat de hoeveelheid suiker in het bloed verlaagt. Bij patiŽnten met type 1 diabetes vernietigt het eigen immuunsysteem deze eilandjes. Hierdoor moet de patiŽnt insuline inspuiten om te overleven. Ondanks insulinetherapie kunnen door de verhoogde suikerwaarden ernstige complicaties aan nieren, ogen en zenuwen ontstaan.

Eilandjestransplantatie in het LUMC is nu een behandeloptie voor een klein deel van de patiŽnten met type 1 diabetes, namelijk die patiŽnten die in het verleden al een niertransplantatie hebben ondergaan en problemen hebben met hun glucoseregulatie. In vergelijking met een pancreastransplantatie is het transplanteren van alleen de eilandjes van Langerhans een relatief kleine ingreep.

Experimentele behandeling
De transplantatie van eilandjes van Langerhans is sterk in ontwikkeling en bevindt zich nog in het stadium van experimentele therapie. Het is belangrijk om deze en andere vormen van celtransplantatie te verbeteren. Het LUMC is het enige universitair medisch centrum in Nederland dat eilandjes van Langerhans mag isoleren uit donoralvleesklieren waarin de eilandjes zich bevinden. Het eilandjestransplantatieproject vindt plaats binnen het thema regeneratieve geneeskunde van het LUMC. Het LUMC hanteert zeer strikte criteria voor veiligheid en kwaliteit van celproducten. Het transplantatieprogramma bestaat uit een samenwerking tussen het LUMC en het UMC Groningen. Het programma wordt medegefinancierd door het Diabetes Fonds.


 


11 dec


Video - Wait, Wait... So our thoughts are Powerful!!!


De grootste samenzwering ooit !

Terminator seeds [Zelfdodend zaad], is een gevaarlijke ontwikkeling; een land kan afhankelijk worden. Als de levering van het zaad stopt, is er op dat moment geen vervangend zaad. Ook moet een boer ieder jaar zaad inkopen [omdat het zelfdodend is]. Onder het mom van 'ontwikkelingshulp', willen bedrijven als Monsanto, DuPont et cetera deze troep invoeren in Afrika.

Het is beleid; het zijn feiten.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terminatorzaad

http://www.nujij.nl/de-grootste-samenzwering-ooit.1426791.lynkx

Marjan

 

Bekijk zeker de docu "The future of our food" die ook al waarschuwde voor dit suicide gen. En wie zijn de patenthouders? Juist de overheid van de VS en Monsanto


Ook mens wordt steriel gemaakt

A small California biotech company, Epicyte, in 2001 announced the development of genetically engineered corn which contained a spermicide which made the semen of men who ate it sterile

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=7529


Wortelen tegen kanker

De auteurs (Universiteit van Newcastle in Groot-BrittanniŽ) werkten met drie groepen ratten met prekankercellen. In de eerste groep kregen de dieren naast hun gewone voeding rauwe wortelen, in de tweede groep kregen ze falcarinol in dezelfde hoeveelheden als die in de wortelen van de eerste groep. De derde groep fungeerde als controlegroep. Resultaat: na 18 weken was het aantal kankergezwellen bij de ratten in de eerste twee groepen met 30 % verminderd. “We wisten al dat wortelen antikankereigenschappen hebben”, aldus dr. Kirsten Brandt van de Universiteit van Newcastle in Groot-BrittanniŽ, “maar nog niet om welk bestanddeel het precies ging.” Het is nu vol ongeduld wachten op het vervolg. “We moeten nu nagaan hoeveel falcarinol er nodig is om tumorgroei te voorkomen. Nadien zal de consument wellicht niet langer vijf porties groenten en fruit per dag moeten eten, maar veeleer hoeveelheid x van product y.”

Daniel Huisman

 

Weet ik gelijk waarom vers wortelsap zo populair is bij natuurartsen....

Ron


The Quality of Calories: What Makes Us Fat and Why Nobody Seems to Care

Gary Taubes is a science journalist who has been published in the Atlantic Monthly, Discover, Esquire, GQ, Science, and many others. He has won the National Association of Science Writers Science in Society Award three times. His 2001 article, "The Soft Science of Dietary Fat," published in Science, was followed by "What if It's All Been a Big Fat Lie?" which saw print in 2002 in the New York Times Magazine. His book, Good Calories, Bad Calories: Challenging the Conventional Wisdom on Diet, Weight Control, and Disease, has just been released.

watch webcast
http://webcast.berkeley.edu/event_details.php?webcastid=21216

George Kerkhoven

108 minuten


Spaarfonds AOW is een boekhoudtruc

Het AOW-spaarfonds is een boekhoudtruc van de regering. Het is geen wezenlijk fonds dat met geld is gevuld, maar een vordering op de staat. Wordt het door de toekomstige vergrijzing noodzakelijk het fonds aan te spreken, dan moet het geld alsnog ergens vandaan worden getoverd. ANBO, spreekbuis voor 190.000 vijftigplussers, maakt zich ernstige zorgen over deze situatie en vindt dat het fonds is gevuld met 'nepgeld'. De bond eist een politiek debat.

Het fonds is in 1997 gesticht om vanaf 2020 de te verwachten uitgaven voor de AOW te ondersteunen. Het zou momenteel 30 miljard euro moeten bevatten. Voor 2008 is bijna 4,5 miljard euro begroot om aan het fonds toe te voegen. Maar de regering weigert de gelden te beleggen. Op deze manier kan, binnen EU-afspraken, het kapitaal gebruikt worden om de staatsschuld te verkleinen. Gevolg is dat deze buffer in de toekomst alleen kan worden geleend. Daarmee worden de lasten verschoven naar de toekomst, terwijl dan juist extra geld nodig is. ANBO vindt dat het fonds gevoed moet worden met werkelijke stortingen en dat het geld wordt belegd.


Internationaal nieuws

Is Modern Medicine Founded On Error?
Scientists find how bacteria in cows' milk may cause Crohn's disease
OHSU Cancer Institute researcher develops test for targeted therapy in acute myeloid leukemia
Belief, disbelief and uncertainty activate distinct brain regions
Growth factor receptor affects prostate cancer progression
Researchers led by Penn vet uncover the delicate protein balance behind the immune system response
Chemicals used as fire retardants could be harmful, UC-Riverside researchers say
MDs' reactions to pharma marketing influenced by brand, side effects: Management Insights
Abdominal fat distribution predicts heart disease

Details? Zie www.fonteine2.com

 


 

Ga naar het hoofdmenu

 Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats