weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

8 aug


66% Nederlandse jongeren bereid vrijheid van meningsuiting op te geven

Recent onderzoek naar de mening van 523 Nederlandse jongeren in de leeftijd 12 - 25 jaar wijst uit dat tweederde van hen in hypothese liever in een land leeft waarin zij wél bewegingsvrijheid hebben en géén vrijheid van meningsuiting, dan andersom. Het onderzoek werd afgelopen week uitgevoerd door JuniorSenior Research in opdracht van NCDO.

Jongeren mochten kiezen uit twee situaties: Vrij zijn, maar niet kunnen zeggen wat ik denk, vind, voel en geloof óf Opgesloten zijn, maar wel kunnen zeggen wat ik denk, vind, voel en geloof. 66% koos voor de eerste situatie. Wel blijkt uit de onderzoeksresultaten dat jongeren vanaf 19 jaar het over het algemeen belangrijker vinden om vrijheid van meningsuiting te behouden, dan jongeren van 12-18 jaar. Lager opgeleiden willen juist liever vrij rond kunnen lopen dan jongeren met een hogere opleiding.

Aansluitend werd duidelijk dat bij de ondervraagde jongeren maar liefst 84% voorkeur geeft aan flink veel meer 'blauw of groen' (politieagent of legeruniform) op straat om hen een gevoel van veiligheid te geven, tegenover een situatie waarin zij zich af en toe onveilig voelen. Jongeren in Nederland verwachten dat hun leeftijdgenoten in Afghanistan hier precies hetzelfde over denken.

Het onderzoek is uitgevoerd ter ondersteuning van een nieuwe jongerencampagne van NCDO en Move Your World die afgelopen weekend van start is gegaan. De campagne richt zich op het vergroten van het bewustzijn op het gebied van internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Onder meer met een show op TMF, informatieteams op grote evenementen en ludieke acties door het hele land, worden jongeren opgeroepen om hun 'schreeuw voor vrede' bij te dragen.

www.scream.nl

 

Als deze cijfers kloppen dan houdt ik mijn hart vast over de toekomst. Heeft drank en aspartaam dan toch zijn werk gedaan ? Vrijheid van meningsuiting opgeven is te dom voor woorden

Ron


Video - Age-Related Eye Diseases Expected to Soar by 2020


Verpleegkundigen en verzorgenden vangen te veel klappen op

Verpleegkundigen en verzorgenden vangen te veel klappen op. Werkomstandigheden in de zorg laten nog veel te wensen over. Gistreen verschenen twee rapporten van de Arbeidsinspectie over de werkomstandigheden in de zorg. V&VN is geschokt over de cijfers in de rapporten en roept het management van de zorginstellingen ter verantwoording. Er moet meer structurele aandacht komen voor veilig werken en zorgmanagers moeten erop toezien dat aanwezige beschermende maatregelen daadwerkelijk worden toegepast.

Dagelijks geweld
In de Nederlandse ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen werken in totaal 460.000 personen, waarvan 190.000 verpleegkundigen en verzorgenden. Uit de rapporten van de Arbeidsinspectie blijkt dat 70% van de verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen op interne afdelingen of operatiekamers rondloopt met lichamelijke klachten aan rug, nek en benen. Naast de fysieke belasting zorgt ook agressie en geweld nog voor veel slachtoffers. Driekwart van het personeel werkzaam op de spoedeisende hulp wordt hiermee geconfronteerd. Slechts 20% van alle ziekenhuizen in Nederland voert een adequaat arbo-beleid. Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen is nog veel verbetering nodig. Zo worden vier op de tien verzorgenden dagelijks of wekelijks uitgescholden, bedreigd, geslagen en geschopt. Eenderde van de verpleeg- en verzorgingshuizen maakt geen gebruik van veilige naaldsystemen.

In de omgang met gevaarlijke stoffen blijkt het personeel in beide sectoren onvoldoende bescherming te dragen. Verder weet personeel vaak niet hoe te handelen bij calamiteiten en worden gevaarlijke stoffen niet veilig afgevoerd.

Niet alleen managers
Niet alleen managers moeten zich aangesproken voelen, ook de beroepsgroep van verpleegkundigen en verzorgenden horen ARBO regels op te volgen. Er is geen excuus voor het niet dragen van beschermende kleding of het niet opvolgen van richtlijnen voor hygiënisch en veilig werken. Het afdoen van scheldpartijen als bedrijfsrisico levert geen verbetering op. Hulpverleners moeten hierop worden aangesproken, niet alleen door het management, maar ook door hun directe collega's.

Preventie in plaats van reageren
Er moet meer structurele aandacht komen voor veilig werken, zeker in een tijd waarin het tekort aan verplegend en verzorgende personeel groeit. Preventie is belangrijker dan reageren op incidenten. Jaarlijkse training en scholing over het omgaan met calamiteiten kan het aantal ziekmeldingen van medewerkers terug brengen. V&VN onderschrijft veilig werken als speerpunt van haar beleid en ontwikkelt producten om veilig werken in de dagelijkse praktijk toe te passen, zoals de gedragscode 'Veilig melden' en voorlichtingsbijeenkomsten om de bewustwording rond prikincidenten te vergroten.


Europese Unie: vergaderen in Straatsburg EN in Brussel ?

Nee, kom nou, niet van mijn belastingcenten……. Heeft U al gestemd ? Bent U vergeten dat ook U inspraak heeft ? Maak gebruik van Uw rechten. En anders niet meer zeuren.

http://www.oneseat.eu/

xxx

Note Bene: 1 miljoen stemmen zijn gehaald ! maar oneseat gaat door !


Video - Arnhem ziek van straling


Video - Straling ongezond - Zembla

Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5


Beslis mee over Uw toekomst in de gezondheid

Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie / ELIANT

Of we nu ja of nee zeggen tegen een Europese Grondwet, wetten en regels uit 'Brussel' krijgen steeds meer invloed op het leven binnen nationale grenzen. Wie zijn stem niet laat horen in de Europese organen - Ministerraad, Commissie en Parlement - heeft weinig recht van spreken. Daarom hebben de belangrijkste internationale antroposofische koepelorganisaties zich aaneengesloten in een Europese Alliantie voor Toegepaste Antroposofie, ELIANT (sinds 29.6.2006). Lees verder onder, in Uw geval de Nederlandse vlag en beslis zelf of U tekent:

http://www.eliant.eu/

xxx

Ps: wie zwijgt, stemt toe……. neem Uw eigen verantwoordelijkheid. Wees zelf bewust van Uw acties en de gevolgen die desastreus kunnen zijn, voor Uzelf en voor Uw kinderen…..


Frankrijk: Landbouwer hangt zich op ivm manifestatie anti-OGM op zijn terrein

In het departement " Lot" heeft zich gisteren een teler van genetisch gemanipuleerde maïs (OGM) opgehangen aan een boom………..wij vonden onder aan zijn voeten een maïsstengel en een schrijven wat oproept tot een anti-OGM manifestatie…… De militanten zouden zijn terrein hebben uitgekozen……

Hij had in de maand april toestemming gekregen OGM-maïs aan te planten wat gebruikt zou worden om dieren te voeden. Zijn dood doet het debat over de bedreiging waarmee telers van deze maïs te maken hebben weer oplaaien.

http://jt.france2.fr/20h/ > 20 Heures > les éditions (précédents) du lundi 6 août 2007 > klik op > Suicide d'un agriculteur avant un manif anti-OGM

xxx

Voor diegenen die nog geen kennis hebben van OGM :

Wat is Genetische Manipulatie ?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_manipulatie


Zonnebrandcrême : de nieuwe regels vanaf 2008

Vanaf 2008 treden de nieuwe regels in werking betreffende de etiketten van de zonnebrandcrême. Een specialist legt uit wat nieuw is: de factoren (nummers) verdwijnen, zij worden vervangen door de definitie < lage bescherming (6-9), media bescherming (10-20) en hoge bescherming (20-30) > en zeer hoge bescherming (50+).  < Totale bescherming > verdwijnt. In plaats daarvan wordt verplicht een bescherming tegen UVA die gelijk is aan op zijn minst een derde van de bescherming tegen Uvb op de zonnebrandcrêmes te vermelden; genoemd PPD = persistent pigment darkening.

Bekijk de Italiaanstalige zeer duidelijke uitleg van Dott.ssa Riccarda Serri, specialist dermatologie te Milano:

¦ Video-"Creme solari", le nuove regole: via i "numeri"

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/08_Agosto/03/video_solari.shtml

xxx


Humanistisch Verbond: wetgeving hulp bij zelfdoding schiet tekort

Uit het programma Spraakmakende Zaken over hulp bij zelfdoding blijkt dat er behoefte is aan hulp en gespreksmogelijkheden bij mensen met een doodswens. Een groot deel van deze groep mensen valt niet direct onder de huidige euthanasiewet en kan of wil dus niet bij een arts terecht. Daarmee is er een grote leemte in de huidige wetgevings- en uitvoeringspraktijk rond hulp bij zelfdoding. Het Humanistisch Verbond vindt dit een kwalijke zaak.

De huidige euthanasiewet kan uitkomst bieden aan mensen die fysiek ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Maar er is volstrekt onvoldoende hulp voor mensen die een zelfgekozen dood overwegen vanwege ondraaglijk geestelijk of een combinatie van geestelijk en fysiek lijden, maar niet voldoen aan de criteria, zoals bepaald in de euthanasiewet.

Veel meer mensen hebben een weldoordachte doodswens dan degenen die een beroep (kunnen) doen op de huidige euthanasiewet. Jaarlijks worden zo'n 2300 euthanasieverzoeken gehonoreerd. Daarnaast sterven jaarlijks nog eens een kleine 6000 mensen door een zelfgekozen dood vaak zonder hulp van buitenaf. Een deel van de laatstgenoemde groep klopt aan bij vrijwilligers van Stichting de Einder, zoals Ton Vink. Vink geeft mensen de ruimte om samen met hem te praten over de redenen voor de doodswens, de gemaakte afwegingen en de consequenties, ook voor de omgeving.

Het Humanistisch Verbond is van mening dat het leven intrinsiek waardevol is, maar vindt het geen verplichting om hoe dan ook door te leven als een persoon zelf tot de weloverwogen conclusie komt dat zijn/haar leven ondraaglijk is geworden. Het humanistisch streven richt zich op een mooi en zinvol leven, maar wanneer iemand zelf een onomkeerbaar verlies van menselijke waardigheid en zin in het eigen leven vaststelt waardoor het leven ondraaglijk wordt moet de autonome keuze het leven te willen beëindigen niet veroordeeld maar gerespecteerd worden. Bij waardig leven hoort ook waardig sterven.

De huidige regering wil geen debat over verruiming van de wettelijke mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding. Het Humanistisch Verbond vindt dat daardoor een grote groep mensen volstrekt onvoldoende aandacht krijgt. Het is liefdeloos, inhumaan en respectloos om deze mensen in de kou te laten staan. Een maatschappelijk debat over de vraag of de wet die hulp bij zelfdoding strafbaar stelt niet moet worden aangepast is noodzakelijk.

Ook vindt het Humanistisch Verbond dat in de hulpverlening rond zelfgekozen levensbeëindiging niet alleen artsen betrokken moeten zijn als het niet om fysiek lijden gaat.
In veel van de andere gevallen, bijvoorbeeld als er sprake is van existentieel geestelijk lijden of verlies van zingeving en menselijke waardigheid, is het meer voor de hand liggend daartoe opgeleide (humanistisch) geestelijk verzorgers en andere hulpverleners te betrekken. Daartoe moet de wet verruimd worden.

Hoe dan ook willen wij dat een serieus en weloverwogen verlangen naar de dood in alle rust, openheid en respect besproken moet kunnen worden. Het taboe in de samenleving, waardoor een doodswens en zelfgekozen dood niet bespreekbaar is, moet worden opgeheven.

 

 


7 aug


Video - Electrische vervuiling

Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5


Indiaas gerechtshof beslist: apotheek van arme landen blijft open

Vanochtend maakte het Indiase gerechtshof bekend dat zij alle eisen van Novartis inzake de rechtszaak Novartis vs. de Indiase regering en haar patentwet, heeft afgewezen. Dit betekent dat de rol van India als apotheek van de arme landen intact blijft en het Zwitsers farmaceutisch concern de rechtszaak heeft verloren. Een mijlpaaloverwinning in de strijd voor goedkope (merkloze) medicijnen voor miljoenen patiënten, vindt Artsen zonder Grenzen.

Uit naam van miljoenen patiënten in arme landen voerde Artsen zonder Grenzen maandenlang actie tegen deze rechtszaak. Wereldwijd verzamelden we meer dan 420.000 handtekeningen, waaronder die van aartsbisschop Desmond Tutu, leden van het Europees parlement en voormalig speciaal VN-gezant voor aids Stephen Lewis. In Nederland tekenden meer dan 11.000 mensen de petitie van Artsen zonder Grenzen.

'Dit is een immense opluchting voor miljoenen patiënten en artsen in ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van betaalbare medicijnen uit India,' verklaart Tido von Schoen-Angerer, directeur van de internationale medicijnencampagne van Artsen zonder Grenzen. 'De uitspraak van het Indiase gerechtshof betekent dat het minder waarschijnlijk wordt dat India patentrechten zal toekennen voor medicijnen die wij broodnodig hebben. We doen bij deze een beroep op farmaceutenmultinationals en rijke landen om de Indiase Patentwet niet langer onder druk te zetten en te stoppen met ijveren voor strengere patentwetten in ontwikkelingslanden.'

Met de rechtszaak poogde Novartis de Indiase patentwet te veranderen en een uitgebreidere patentbescherming op zijn producten te krijgen dan geboden door de Indiase wet. Volgens Novartis is de Indiase patentwet in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en met de Indiase grondwet. Maar de Indiase rechter besliste anders en wees al Novartis' eisen af.

India startte enkel met het toekennen van medicijnpatenten in naleving van WTO-regels, maar bouwde een beschermingsregeling in zijn wet in zodat alleen echte innovaties patenten kunnen krijgen. Dit betekent dat bedrijven die een patent aanvragen voor aanpassingen op een eerder uitgevonden molecuul met als doel hun monopoliepositie op bestaande medicamenten nog verder uit te breiden, in India van een koude kermis thuiskomen. Het is deze regeling waar Novartis aan wilde tornen. Een uitspraak in het voordeel van Novartis zou India's rol als grootste producent van betaalbare medicijnen ernstig in gevaar brengen.

Arme landen en menig internationale organisatie zijn sterk afhankelijk van de import van betaalbare medicijnen uit India. 84% van de aidsremmers die Artsen zonder Grenzen haar patiënten over de hele wereld geeft, zijn merkloze medicijnen die in India zijn geproduceerd.


Video - Zoutlampen en astma


Video - Kwik is uiterst giftig


Rollators betrokken bij 1.400 ongevallen

Op de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen zijn in de periode 2001-2005 jaarlijks gemiddeld 1.400 mensen van 55 jaar en ouder behandeld na een ongeval met een rollator. Bij ongeveer 650 slachtoffers - van wie de meerderheid 75 jaar of ouder - bleek het letsel zo ernstig dat een opname in het ziekenhuis nodig was. Bij ruim de helft van de slachtoffers die in het ziekenhuis belandden, was sprake van een heupfractuur. De medische kosten van de slachtoffers die in een ziekenhuis zijn behandeld of opgenomen, bedragen 14 miljoen euro per jaar. De hoge kosten zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan heupfracturen.  Pleister op de wond is dat het aantal ziekenhuisbehandelingen wegens ongevallen met de rollator niet is gestegen. De preventiemaatregelen om het aantal ongevallen te verminderen, lijken goed te zijn uitgepakt. De preventie richtte zich de afgelopen jaren vooral op het veiliger maken van de rollator en op voorlichting en vaardigheidstraining aan gebruikers van rollators.


Video - Luchtzuiverende lamp


Nederlandse consument drinkt meer light-producten

Tussen 2000 en 2006 zijn Nederlandse consumenten steeds meer light-producten gaan drinken. In deze periode groeide het verbruik van light-frisdranken met 75 procent. Tegelijkertijd daalde de vraag naar 'regular' (suikerhoudende) producten met 15 procent. Daarmee kwam de consumptie van frisdrank per Nederlander uit op 98 liter in 2006. Dat is 1 procent meer dan in 2000. De toenemende voorkeur voor light-frisdranken gaat samen met een groei van de consumptie van mineraalwater. Het gemiddeld verbruik van mineraalwater kwam in 2006 uit op 21 liter. Dit is ruim een kwart meer dan in 2000.

 

Eerder op de site:

Light drinkers komen juist aan

Ik noemde gisteren al die Australische professor die claimt dat aspartaam, glutamaten de eetlust vergroten maar vond ook nog een studie van de universiteit van Texas die hier al in 2005 voor waarschuwde.

Diet Soda Drinkers Gain Weight
People who drink diet soft drinks don't lose weight. In fact, they gain weight, a new study shows.  The findings come from eight years of data collected by Sharon P. Fowler, MPH, and colleagues at the University of Texas Health Science Center, San Antonio. Fowler reported the data at this week's annual meeting of the American Diabetes Association in San Diego.

http://www.cbsnews.com/stories/2005/06/13/health/
webmd/main701408.shtml

http://www.uthscsa.edu/mission/article.asp?id=382


BurgerServiceNummer en / of Sofinummer ? Hoe zit dat nu toch….

Begrijpt U het nog ? Ik niet !

Vandaar mijn vraag als BuitenNederlander met een (uiteraard) NL- Sofinummer,:

Anno 2007: Wat is het verschil en of wat is de overeenkomst ? Waartoe dienen deze nummers ? Hoe worden deze nummers toegepast mbt de Europese Sociale Regelwetgeving 1408/71 - 574/72 ? (werk, ziek, zwanger, invalide, pensioen, vakantie etc.).Is er een technisch expert wereldwijd denkend en funtionerend die dit duidelijk kan toelichten ?

Het antwoord:

Zie de site minvws voor verduidelijking. ook het CBP geeft info.

Het BSN is identiek aan het sofinummer. Iedere Nederlander heeft een eigen sofi-nummer. Dat wordt nu genoemd het BurgerServiceNummer. Er is binnen de ministeries nog lang getwijfeld of iedere burger een sofi nummer en een afwijkend BSN zou moeten krijgen. Er is zelfs discussie geweest of ieder Ministerie zijn eigen burgernummer zou moeten invoeren. Het is geworden het sofi-nummer, nu het BSN. De bedoeling is dat alle overheidsinstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars individuen registreren en achterhalen middels dat BSN.
De Zorgverzekeringswet voorziet in een centrale registratie van alle zorgdosiers van Nederlanders. Dit wordt genoemd het EPD en het EMD. (Electronische Patiënten Dossier en Electronisch Medisch Dossier). De bedoeling is dat het EPD en EMD per 2009 worden ingevoerd. Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, schadeverzekeraars, iedere overheidsinstelling (en semi) kan in het burger dossier kijken. Het BSN wordt ook gebruikt voor alle andere informatie die de staat heeft van haar onderdanen; gezinssituaties, huwelijkse staat, belasting, toeslagen etc.etc. Middels "chinese muren" wordt voorkomen dat belastingambtenaren inzage kunnen krijgen in medische gegevens. Idem hypotheekverstrekkers. De gevaren van een dergelijke Big Brother mogen duidelijk zijn. Het CBP heeft al aan de bel getrokken dat zoiets niet mag. De privacy van de individuele burger wordt geschonden. De Rijksoverheid heeft een andere visie. Het zal wel duidelijk zijn wie er gaat winnen.

Met Europese Sociale Regelgeving ben ik onbekend.

Een centraal register met alle medische gegevens dat open en bloot ter inzage staat voor iedere zorgaanbieder gaat veel te ver. Andere landen hebben gekozen voor een systeem met geheugenpasjes. De burger heeft zo als enige de beschikking over zijn dossiers en kan zelf bepalen wie het mag inzien. Het enige wat de burger moet doen is zijn pasje meenemen en steeds laten bijwerken door de betreffende zorgaanbieder of instantie. Die landen respecteren de privacy van het individu.
De burger wordt in het Nederlandse systeem niet in staat gesteld om zijn dossiers af te schermen. De Rijksoverheid is daarop tegen.

A.H.N. JANSEN (toestemming tot plaatsing op fonteine.com gegeven)

xxx


Video - mooi pleidooi


AVEM´s Kattebelletje nr. 8

Weet u dat...

* EU regeling VO 1408/71 wordt gewijzigd door VO 883/2004.
* Dat VO 883/2004 echter nog steeds niet van kracht is.
* Dat ieder land probeert de Verordening zo gunstig mogelijk naar zich toe te draaien.
* Dat Nederland probeert dat voor bepaalde zaken, zoals voor de ZVW, EU verordeningen
in het vervolg minder gewicht in de schaal zullen hebben dan tot nu toe het geval is.
* Dat Nederland soms zelfs al een voorschotje op deze regeling neemt.
* Dat wij daarom alert moeten blijven op elke wijziging of uitzondering in VO 883/2004..
www.strijdtegenzorgwet.net

DE AVEM (ACTIEGROEP VRIJE EU-MIGRANTEN) IS EEN MEDIA TEAM DAT, NAAST DE JURIDISCHE STRIJD DOOR DE STICHTING GEVOERD, DE PUBLICITEIT ZOEKT.
AVEM's Kattebelletjes nr. 1 - 7 zijn te vinden onder de volgende link :

http://www.fonteine.com/bananenrepubliek.html

Zie ook fonteine.com > Thema > Emigreren ?

Team AVEM
xxx


Video - Monsanto patenteert varkens

Documentaire over de praktijken van gentech-bedrijf Monsanto. Over varkens die onvruchtbaar worden na het eten van BT-Corn, boeren die ... alle » boetes moeten betalen omdat hun land verontreinigd is met gepatenteerde gewassen, en over boeren die straks moeten betalen voor elk nieuw biggetje omdat Monsanto de genetische code van het varken heeft gepatenteerd. Uitgezonden op Canvas Terzake Zomer d.d. 9 juli 2007

 

Foute boel !!!!

GM crops: 'Point of no return in ten years'

http://news.scotsman.com/international.cfm?id=994862007

 

Terminator Seed


Geniet van Uw ijs zonder een complex op te lopen !

De Fransen, liefhebbers van ijs ? Niet echt : met 7 liter per persoon per jaar lopen ze in vergelijk met de Europese buren achter. En blijven ze ver achter bij de Amerikanen die elk jaar 22 kilo ijs naar binnen werken per persoon. Onder voorwaarde dat een matig gebruik aanbevolen wordt, vindt U hierna enige voedingskwaliteiten van ijs die niet goed bekend zijn:

Bevatten de "bevroren crêmes" een anti-kanker factor ?
Waar.

IJs kan geen melkproducten vervangen ?
Niet waar.

Yoghurtijs bevat alle kwaliteiten van yoghurt ?
Waar.

IJs en sorbets bevatten geen vitaminen ?
Niet waar.

Op het moment dat een pak familieijs is geopend kan het niet langer dan een maand bewaard worden ?
Niet waar.

Hoofdpijngevoeligen zouden het best ijs kunnen vermijden ?
Waar.

Bekijk de voedingstabel van enkele ijssoorten :

http://www.lanutrition.fr/Sorbet-ou-crème-glacée-faites-vous-plaisir-sans-complexer-a-317.html

xxx


Frankrijk: september 2007: te verwachten evenementen Voeding en Gezondheid

19, 20 et 21 septembre 2007

Université d'été de Nutrition

L'unité de nutrition humaine de l'Inra de Clermont-Ferrand et le centre de recherche en nutrition humaine (CRNH) organisent chaque année depuis 1999 une université d'été de nutrition.

Mercredi 19 septembre
Nutrition et physiologie
Jeudi 20 septembre
Évolution de l'offre et des pratiques alimentaires
Évolution vers une alimentation durable
Vendredi 21 septembre
Développement de la nutrition préventive

Renseignement et programme détaillé
http://www2.clermont.inra.fr/univete/univete_2006.swf

Tel : 04 73 60 82 53
Mail : univete@clermont.inra.fr
Organisation Scientifique : C. Rémésy 06 70 01 51 97
Inscription et organisation : A. Mauray 04 73 60 82 79

28 et 29 septembre 2007
Longévity 2007 : salon-congrès sur la médecine préventive personnalisée

Thème : la prévention du cancer

Des experts mondiaux, spécialistes médicaux de secteurs différents, vont se retrouver autour d'un même sujet : vieillir en bonne santé.
Ainsi, à travers les conférences destinées aux professionnels de la santé et au grand public, différents thèmes sont abordés :
la diététique
la biologie
les traitements hormonaux
la génétique et bien d'autres...

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007
Session 1 > CANCER ET IMMUNITE
09H30 Dr Camille LIENERS Le concept d'immuno-nutrition
10H15 Pr Héléna BARANOVA L'immuno-génétique
11H00 Pause et visite de l'exposition
11H30 Dr Eric MENAT Les thérapeutiques naturelles immunostimulantes
12H30 Déjeuner
Session 2 > CANCER ET PSYCHISME
14H30 Dr Patrick LEMOINE L'effet placebo
15H15 Mme Isabelle FILLIOZAT Interaction émotions-gestes-pensées et santé
16H00 Pause et visite de l'exposition
Session 3 > CANCER ET HORMONES
16H30 Pr Catherine BENNETAU-PELISSERO Les phyto-oestrogènes
17H15 Dr Christophe DE JAEGER Mélatonine et cancer
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2007
Session 3 > CANCER ET HORMONES (suite)
09H30 Dr Gilles THOMAS La ménopause
10H15 Pr COSTA L'andropause
11H00 Pause et visite de l'exposition
Session 4 > CANCER ET NUTRITION
11H30 Dr Mariette GERBER Alimentation et cancer
12H30 Déjeuner
14H30 Mme Françoise JADAS L'immunité par l'alimentation vivante
15H15 Pr Jean-François NARBONNE Toxicité alimentaire
16H00 Fin du programme : Pause et visite de l'exposition

Lieu
Palais des rois de Majorque de Perpignan

Renseignements et inscriptions : http://www.longevity.fr/

http://www.lanutrition.fr/Septembre-2007-a-1718-201.html

LaNutrition.fr is present !!!
http://www.longevity.fr/liens.html

xxx


Brooke - hulp voor werkdieren

Sinds de oprichting in 1934 heeft Brooke Hospital for Animals al miljoenen werkpaarden en -ezels geholpen, en daarmee de mensen die van deze dieren afhankelijk zijn. Met een netwerk van mobiele teams en dierenklinieken in Egypte, India, Jordanië en Pakistan, levert Brooke praktische hulpverlening op gebied van diergeneeskunde en dierenwelzijn. Met meer dan 500 werknemers ter plaatse is Brooke veruit de grootste liefdadigheidsinstelling in haar soort. Zes tot twintig mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van één werkpaard of -ezel. Door de werkdieren te behandelen en hun eigenaren voor te lichten maakt Brooke voor miljoenen straatarme mensen een verschil. Naast diergeneeskundige hulp en voorlichting aan de eigenaren zoekt Brooke continu naar manieren om te voorkomen dat gezondheids- en welzijnsproblemen ontstaan. Onze teams doen regelmatig praktijkonderzoek om ervoor te zorgen dat de methoden van Brooke effectief en structureel zijn.

Brooke helpt momenteel 500.000 dieren per jaar. Dat is veel, maar wij willen nog veel meer werkdieren bereiken. Wij willen dit realiseren door in voor ons nieuwe gebieden partnerschappen aan te gaan met lokale organisaties in arme gemeenschappen. Wij delen onze kennis met deze plaatselijke organisaties, en trainen ze in onze bewezen effectieve methodes op het gebied van paardenheelkunde.

http://www.werkdier.nl/

 


6 aug


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

New study shows that infants have 'mind-reading' capability
Researchers learn why immune system's watch dogs howl
Electric fields have potential as a cancer treatment
ESRF lightsource helps tailoring new treatments against asthma
Discovery of new protein could provide new understanding of male fertility
Native fruits bear sweet antioxidants
NAU researchers develop new device for finding bacteria
Study shows cigarette additives could be making it
Phase II study of therapeutic vaccine shows efficacy in patients with metastatic colorectal cancer
The memory of water is a reality
How a pain in the neck could be bad for your blood pressure
Scientists find why red beans and rice can be nauseating
Discovery of active genes reveals new clues on ALS
Shining light on pancreatic cancer
Colon cancer a disease of hormone deficiency, Jefferson team finds
U-M researchers find family of 'on switches' that cause prostate cancer
New strategy for treating allergic disorders
Study shows radiofrequency ablation highly effective in treating kidney tumors
Rotating shift workers have lower levels of serotonin
Cell damage caused by brushing may help keep gums healthy
Rutgers scientists discover brain cell development process implicated in mental retardation
Study says normal but out-of-control enzyme may be culprit that signals some cells to become cancer
Reducing inflammation plays key role in type 1 diabetes therapy
Pets could be source of multiresistant bacteria infections in humans, MU researchers investigate
Hydrogen peroxide could cause absorbable sutures to come apart, UT Southwestern researchers report
Research teams uncover risk genes for multiple sclerosis
Poor sleep associated with cognitive decline in elderly women
New studies on goats' milk show it is more beneficial to health than cows' milk
Comparatively low levels of air pollution boost early death risk
Prenatal exposure to tobacco smoke raises blood pressure in infants
Diet and regular soft drinks linked to increase in risk factors for heart disease
Instant steam takes on MRSA
System to analyze beating heart stem cells could lead to heart attack treatments


5 aug


Voedzame tradities - Gratis Ebook

Een bijzonder leerzaam boek over voeding vertaald door Rob Hundscheidt en Christine Audenaert van maar liefst 231 pagina's.

Een juweeltje.... Thema's die behandeld worden:

Vetten
Koolhydraten
Proteïnes
Melk & melkproducten
Vitamines
Mineralen
Enzymen
Zout, specerijen & additieven
Dranken
Over voedselallergieën en speciale diëten
Gefermenteerde zuivelproducten
Gefermenteerde groenten & vruchten
Gekiemde granen, noten & zaden
Bouillons
Op bouillons gebaseerde sauzen
Salade dressings
Sauzen, marinades & condimenten
Over kokosproducten
Goede gerechten om mee te beginnen
Hors d'Oeuvre & dipsaus
Groentesalades
Soepen
Rauw vlees voorgerechten
Gourmet voorgerechten
De Hoofdgerechten
Vis
Gevogelte
Orgaan vlees
Wild
Rund & lamsvlees
Gemalen vleesgerechten
Groentecatalogus
Gerechten voor lunch en avondeten
Granen & peulvruchten
Volle granen
Brood en bloemproducten
Bakken met alternatieve granen
Peulvruchten
Snacks
Desserten
Gids voor natuurlijke zoetmakers
Zoetigheid voor kinderen van alle leeftijden
Taarten en cakes
Gourmet desserten
Dranken
Het voeden van baby's
Tips voor succesvolle borstvoeding
Tonicums en supervoedsel

Dank aan Rob voor deze bijdrage

http://www.ronfonteine.com/voedzame_tradities.pdf


TV - Varkens creperen tijdens transport

Nederland is de grootste exporteur van varkens in Europa. Elk jaar weer gaan miljoenen varkens de grens over naar Italië en Spanje om daar geslacht of vetgemest te worden. Stichting Dierenrecht volgde ook deze zomer een transport van zo'n duizend varkens naar Spanje. Ze kwamen de vrachtwagen op het spoor in Frankrijk en volgden hem tot onder Barcelona. Een deel van de varkens overleefde het transport niet.

http://player.omroep.nl/?aflID=5176975&md5=185f4248c5a4ef08e4ec413beb7f531d


Frankrijk: de mode van de ecologische zwembaden

Een 100-tal zijn er al van in Frankrijk: biologische zwembaden zonder chloor; aangenaam voor een ieder. Wanneer je op het plateau van Saint Paul de Vence staat en om je heen kijkt, zie je diverse opvallende felblauwe vlakken in het groene dal: gewone zwembaden in de tuin van de particulier. We kunnen nu dromen over de nieuwe tendance voor de zwembaden…..het label ''ECOLO" is in de mode……plus de vraag betreffende de turquoiseblauwe kleur en de chemische producten. Ecologische zwembaden vallen niet op: die zijn groen van kleur. Het is een bassin wat zichzelf reinigt middels echte algen….En…als U even de reportage bekijkt om een idee te krijgen, dan ziet U dat het meer op een natuurlijke beek lijkt dan een zwembad….Het is mooi, maar ook erg duur……Reportage vanuit de Alpes Maritimes (Nice e.o).

http://jt.france2.fr/20h/index-fr.php?jt=0

klik op : 20 Heures, datum 3 août > La mode des piscines écologiques.

xxx

 


4 aug


Volop discussie over gewasbescherming

Gewasbescherming is voor telers een hot item. Zeker als het gaat om de toelating van middelen en de discussies hierover werden dan ook met veel bevlogenheid gevoerd tijdens drie spuitdemonstraties. Bijna 400 belangstellenden bezochten deze spuitdemonstraties, die Telen met toekomst organiseerde in samenwerking met Schone Bronnen, LTO-Noord en de waterschappen Hunze en Aa's, Fryslân en Noorderzijlvest.

http://www.hortinews.com/news.php?id=12145

xxx


Video - Alternative versus Complementary Medicine


Maximeer opzeg- en overstapkosten verzekeringen

De kosten van het opzeggen van een verzekering of het overstappen naar een andere verzekeraar moeten aan maxima worden gebonden. Dat vindt Tweede Kamerlid Ewout Irrgang van de SP. Verzekeraars kunnen vaak de polis eenzijdig wijzigen en in ruil voor dat recht kan de verzekerde de polis opzeggen of overstappen naar een andere verzekeraar. In de praktijk gaat dat echter vaak met enorme opzeg- of overstapkosten gepaard, waardoor de verzekerde weinig keuze heeft. Naar aanleiding van de eenzijdige poliswijziging door uitvaartverzekeraar Yarden heeft Irrgang opheldering gevraagd aan minister Bos van Financiën. Verzekerden krijgen niet langer een uitvaart in natura, maar een vast bedrag. Dat is te laag om een standaarduitvaart van te betalen, maar ter compensatie krijgen de klanten korting als ze de uitvaart door Yarden zelf laten regelen. Over de invulling staat echter niets zwart op wit. Ook het feit dat de nieuwe polis maar 5 jaar geldig is, geeft onzekerheid bij klanten. Yarden zou bijvoorbeeld na 5 jaar kunnen besluiten om de uit te keren waarde niet meer te mee te laten groeien met de marktontwikkeling. Verzekerden zullen dan zelf extra moeten betalen voor de uitvaart. "Als verzekeraars het recht willen om halverwege de regels te veranderen, moet de klant de kans hebben halverwege uit te stappen," stelt Irrgang. "Er moeten dan geen forse financiële drempels worden opgeworpen, anders worden verzekeraars te machtig en wordt de keuzevrijheid van de klanten steeds kleiner. Als een verzekeraar een polis steeds een beetje verder uit kan kleden, mag de klant daar niet met handen en voeten aan gebonden zijn."


Video - RFID chip - the marking of the beast


Gezondheid werknemers geen prioriteit werkgevers

Gezonder voedsel in de kantine en afstemming werkplek op lichaamsafmetingen wordt meer gewenst door werknemers  De laatste jaren is de aandacht voor de gezondheid in een recordtempo gestegen. Echter een kwart van de werkzame Nederlanders is niet tevreden over het aanbod in de kantine van hun werkgever, verder is bij bijna de helft van de werkzame beroepsbevolking de werkplek niet (of men weet het niet) afgestemd op de lichaamsafmetingen. Dit blijkt uit onderzoek dat Intelligence Group heeft uitgevoerd onder 1.063 werkzame personen uit de Nederlandse beroepsbevolking.

Werknemers ontevreden over kantineaanbod

Van de werkzame beroepsbevolking is 25 procent van mening dat in de kantine van hun organisatie momenteel te weinig gezonde producten te vinden zijn. Meer dan een derde zou willen dat de (toekomstige) werkgever meer aandacht zou besteden aan gezonde producten in de kantine. Vooral onder vrouwen is dit een wens (40%). Ondanks het feit dat de aandacht voor de gezondheid in de samenleving de laatste jaren sterk is toegenomen, wordt er door veel werkgevers nog niet voldoende verantwoordelijkheid genomen in deze rol. Dit terwijl de voordelen voor werkgevers aanzienlijk zijn (minder verzuim, betere conditie, betere concentratie).

Werkplek niet goed afgestemd op lichaamsafmetingen

RSI (Repetitive Strain Injury) veroorzaakt veel verzuim onder werknemers. Een werkplek die niet goed is afgestemd op de afmetingen van het lichaam kan RSI bevorderen. Toch pakken werkgevers de oorzaak van dit probleem niet aan. 45 Procent van de werknemers die dagelijks achter een pc werkt, zegt namelijk dat de werkplek momenteel niet is afgestemd op zijn/haar lichaamsafmetingen of weet niet of de werkplek goed is afgesteld. Bijna de helft van de werknemers zegt te wensen dat de (toekomstige) werkgever hier meer aandacht aan zou moeten besteden. Voor werkgevers betekent dit dat er veel winst te behalen valt.

Verantwoording
Elke maand worden 1.400 personen ondervraagd in het AGO. Deze personen zijn representatief voor de potentiële Nederlandse beroepsbevolking (iedereen tussen de 15 - 64 jaar die voor minimaal 12 uur beschikbaar is/komt op de Nederlandse arbeidsmarkt). In dit onderzoek is alleen de reeds werkzame beroepsbevolking meegenomen.


Slow Food wil onafhankelijk en transparant voedingscentrum

Van een dokter verwacht je dat hij waarschuwt en instructies geeft hoe gezond te leven. Het zou wel heel vreemd overkomen als de dokter meehelpt aan een keurmerk voor een minder ongezonde sigaret.
Elke consument wil smakelijk, gezond en veilig voedsel. Van het door de overheid gefinancierde voedingscentrum verwachten we als Nederlandse burger onomstreden goede informatie over gezond en
gevarieerd eten.

http://www.slowfood.nl/content/view/338/1/

Edwin den Boer


 

 


3 aug


Pfizer Torcetrapib/Lipitor 20 mg en de gevolgen voor de patiënten

U zult in de media eind vorig jaar 2006 hebben vernomen dat Pfizer met haar fase III Torcetrapib/Lipitor 20 mg onderzoek naar verlaging van cholesterol tot ver onder de acceptabele waarden gestopt is en daarbij meteen 32000 man heeft ontslagen ... Het aandeel zakte aardig op de beurs. Reden was dat het combinatie medicijn "Torcetrapib/Lipitor" meer doden veroorzaakte dan de controle groep.

http://en.wikipedia.org/wiki/Torcetrapib

Geruchten gaan dat alleen al in Rotterdam er 6 mensen onnodig aan dit middel gestorven zijn. Vele van de ca. 15000 deelnemers die niet tot de controle groep behoorden kregen een of meerdere stents geplaatst, een bypass of stierven. Of zij stierven als gevolg van Torcetrapib blijft natuurlijk altijd betwistbaar bij hartpatienten. Mijn eigen ervaring is dat ik dagelijks met de gevolgen van deze fase III deelname wordt geconfronteerd met ernstige cardiologische klachten moet rondlopen omdat aderen onnodig waren dichtgeslibt als gevolg van de deelname aan deze klinische test. Terwijl voordien ik slechts met een vergelegen vernauwing op de LAD te kampen had, welke mede door dagelijkse sport en medicatie om de 6 maanden tijdens fietsproef controle cardioloog juist steeds beter werd.

http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2006/NEW01514.html

Hoewel de cholesterol waarden bij inname torcetrapib/lipitor voor slecht en goed cholesterol zeer positief waren (laag LDL en hoog HDL) en het middel dus deed wat het moest doen bleken bij mij de kransslagaderen binnen ca. 5 maanden na deelname volgelopen te zijn met cholesterol. Klaarblijkelijk, als je de pers mag geloven, stierven meer mensen aan een hartaanval (of andere oorzaak) in de groep die torcetrapib nam, dan zij die alleen atorvastatine kregen toegediend.

HET VERLAGEN VAN CHOLESTEROL BENEDEN WAARDEN VAN 4.2 MM/MOL OF 160 DL IS SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID EN KAN KANKER VEROORZAKEN ZO BLIJKT NU UIT VORIGE WEEK GEPUBICEERDE PERSBERICHTEN.

http://www.cnbc.com:80/id/19916998/from/ET/

Het lichaam heeft daar, waar men zeer sterke verlaging van cholesterol beoogt, blijkbaar ook een verdediging tegen want het maakt dus extra cholesterol aan ! Patienten die dezelfde ervaring hebben als ik, zich lichamelijk geschaadt voelen en een contract met Andromed hebben getekend, die is gesponsord in haar onderzoek door Pfizer inzake torcetrapib/lipitor fase III test, kunnen zich wenden tot Nederlandse letselschade advocaten.

B. van der Woude


Kwart van 65-plussers overlijdt na acute opname

Een kwart van de 65-plussers die acuut in het ziekenhuis wordt opgenomen, overlijdt binnen drie maanden. Dat schrijft internist De Rooij van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam in het vakblad Medisch Contact dat donderdag is verschenen.

http://www.nu.nl/news/1181088/83/%27Kwart_van_65-plussers_overlijdt_na_acute_opname%27.html


Bio zit in de lift

De voedingssector van biologische producten blijft een niche, maar toch is er elk jaar sprake van een stijging.

http://www.annet.be/nl/index.php?option=content&task=view&id=4468

xxx


Planten en stress; hoofdrolspelers in de fragiele balans tussen leven en dood blootgelegd

Onze gewassen doen het vandaag niet zo goed: te veel water, te weinig zon... Kortom, ze kampen met stress. VIB-vorsers verbonden aan de K.U.Leuven leggen nu een nieuw mechanisme bloot dat aangeeft op welke vernuftige manier planten met stress omgaan. Dit nieuwe controlesysteem orkestreert op een verbazingwekkende manier de werking van honderden genen waardoor de plant in 'safety-mode' gaat; het energieverbruik wordt sterk afgeremd en het mobiliseren van reserves wordt gestimuleerd. Dit heeft een negatieve invloed op de groei, maar zo kan de plant zich tijdelijk veilig stellen tegen nefaste stresscondities.

En misschien is dit niet alleen nuttig voor planten, want deze resultaten zijn wellicht ook interessant voor het begrijpen van ziektes zoals diabetes en kanker.

Leven dankzij planten
Planten vangen zonlicht dat ze als energiebron gebruiken om CO2 en water om te zetten in suikers. Zo
vormen ze de basis van de voedselketen. Uiteindelijk blijkt bijna alle leven op aarde afhankelijk van dit
biochemisch proces: de fotosynthese. Zonder planten zou het leven zoals we dat nu kennen, gewoon niet
mogelijk zijn. Maar wat als het mis gaat? Te weinig zon bijvoorbeeld? Of andere stressvolle
omstandigheden? Milieuwijzigingen kunnen de fotosynthese compromitteren en energievoorraden uitputten.

Planten controleren hun eigen energiebalans
Planten hebben gelukkig verschillende mechanismen ontwikkeld om 'stress' te detecteren en aan te pakken.
VIB-onderzoeker Filip Rolland verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, legt samen met
Amerikaanse collega's van de Harvard Medical School (Boston, USA) een nieuw detectie- en controlesysteem
bloot. Het wordt aangestuurd door KIN10 en KIN11. Deze ‘kinasen’ – die we trouwens ook bij mensen
aantreffen – reageren op energietekort, bijvoorbeeld bij te weinig zonlicht of te weinig suikerproductie.
Vervolgens sturen ze de activiteit van een breed netwerk van genen waarbij het vrijzetten van energie wordt
gepromoot (katabolisme) en het assimileren van energie (anabolisme) wordt tegengehouden. Zo stelt de
plant zich veilig tegen de stress: een slechte zomer bijvoorbeeld.

De hoofdrolspelers: KIN10 & KIN11
Het testmodel in deze studie was Arabidopsis thaliana of zandraket. Dit kleine onkruidje wordt al tientallen
jaren als model gebruikt in het moleculair en genetisch plantenonderzoek. De onderzoekers testten tal van
stresssituaties die de fotosynthese en energieproductie beïnvloedden zoals duisternis, onkruidverdelgers en
overstroming (zuurstoftekort). Door het KIN10-gen tot overexpressie te brengen, zodat de plant meer van
dit eiwit aanmaakt, verhoogt de tolerantie tegen stress en overleven de planten langer. Door deze genen uit
te schakelen, wordt de controlefunctie tenietgedaan.

Met dit onderzoek slagen de Vlaamse en Amerikaanse vorsers er voor het eerst in KIN10 en KIN11 een
hoofdrol toe te kennen in de controle van de energiebalans en het globale plantmetabolisme en legt zo het
fragiele evenwicht tussen groei en overleving bloot; kortom de keuze tussen leven en dood.

Mens lijkt op plant?
Dit onderzoek brengt niet alleen nieuwe inzichten in het functioneren van planten; ook voor de mens kan
het belangrijk zijn. KIN10 en KIN11, die als ‘energiesensoren’ de expressie van een hele set genen
controleren, worden ook bij zoogdieren aangetroffen. Deze bevindingen bij planten kunnen dan ook een belangrijke voortrekkersrol spelen om de functies van gelijkaardige moleculen betrokken bij diabetes,
kanker, zwaarlijvigheid en veroudering te achterhalen.

Relevante wetenschappelijke publicatie
Het onderzoek verschijnt in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Nature (Baena-González et al .,
A central integrator of transcription networks in plant stress and energy signalling, Nature, 2007).


Fout in groeihormoon veroorzaakt magnesiumtekort

Het EGF-hormoon, dat een belangrijke rol speelt bij de groei, bewaakt de magnesiumbalans in ons lichaam door magnesiumkanalen in de nier te activeren. Deze kanaaltjes halen magnesium uit de voorurine terug naar het lichaam. Hierover berichten onderzoekers van het UMC St Radboud in The Journal of Clinical Investigation (1 augustus).

http://www.umcn.nl/overhetumc?path=overhetumc/nieuws/home
page/fout_in_groeihormoon_veroorzaakt_magnesiumtekort


Printers even slecht als sigarettenrook

Rokers zijn weliswaar van de werkvloer verbannen, maar printers blijken de longen op dezelfde manier te beschadigen als sigarettenrook.

http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article764385.ece/
Printers_even_slecht_als_sigarettenrook


Video - What are Zeolites?

Zeolites are a group of minerals formed when molten lava from ancient volcanoes mixed with sea water.

http://www.cellulardefenders.com


 


2 aug


TV - Missers!

De zwangere Helma sterft door een medische fout. 7-delige serie reportages over medische fouten en misstanden in de zorg. Jaarlijks overlijden 1700 patiënten door een medische blunder. Een duik in de
dossiers en we halen verhaal bij dokters.

Helma van Oenen sterft in 2005 aan de gevolgen van het niet tijdig behandelen van het HELLP-syndroom, beter bekend als zwangerschapsvergiftiging. De gynaecoloog heeft de situatie van Helma onderschat en wordt hiervoor berispt door het Medisch Tuchtcollege.

http://player.omroep.nl/?aflID=5176951&md5=b1dc8ff8be2a2d12c18f45b6babc212e
http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/missers/

Forum
http://forums.avro.nl/central7/default/tt.aspx?forumid=41


Foute slippers van Walmart

http://www.lamanaphotography.com/walmart2.htm

Tip: Hélen Fonteine


De vele mogelijkheden van zeemineralen

Door Mike Donkers

Wij mensen zijn ontworpen om spoorelementen tot ons te nemen. Hoe werkt het? Planten voeden zich met mineralen uit de bodem. De plant gebruikt van die mineralen wat nodig is voor z'n groei en ontwikkeling. De vertering door de plant vindt plaats door middel van een koolstofatoom dat de plant toevoegt. Op het moment dat wij zo'n plant eten, eten we wat de plant nog bevat aan mineraalresten (spoorelementen) plus het koolstofatoom. De mineralen vinden hun weg in ons systeem en de koolstof ademen wij weer uit. Planten gebruiken de koolstof op hun beurt weer als zuurstof. Zo vormen we een kringloop met de natuur en met de planten. Dit is simpele koolstofchemie.

De volle dosis mineralen mag dan goed zijn voor de plant, voor de mens is dat niet, omdat wij geen koolstofchemie toepassen in ons verteringsproces. Hoewel zeezout maar liefst 84 sporenelementen bevat, is het desondanks niet goed om zeezout rechtstreeks over je eten te doen. Beter is het om planten te eten die veel sporenelementen bevatten, planten uit mineraalrijke bodem dus. Een persoon die van de dokter geen zout mag eten, krijgt geen verbod op bijvoorbeeld het eten van selderijstengels. Toch bevat een selderijstengel ongeveer dezelfde hoeveelheid zout als die je normaal over je eten zou doen. Dit komt omdat de plant door toepassing van koolstofchemie de diverse zouten voor je heeft voorverteerd. Naast natriumchloride (tafelzout) zijn er nog andere zouten in mineraalvorm, onder andere magnesium, calcium en potassium.

Lees het hele artikel op:

www.fonteine.com/zeemineralen.html


Video - Hidden Dangers in a Modern World

Some 70,000 chemicals are being dumped into our environment, 65,000 of which are potentially hazardous to our health. We live in a virtual sea of pollutants, and carry many of these toxins within us. They can be found even in unborn children. A 2004 study by the Environmental Working Group identified 287 industrial chemicals in babies' umbilical-cord blood, including 180 known to cause cancer and 217 that are toxic to the brain and nervous system.

http://www.cellulardefenders.com


Fruitdrankjes maken beloftes niet waar

Fruitdrankjes zijn nauwelijks gezonder dan sinaasappelsap. Dat blijkt uit een test van veertien drankjes door de Nederlandse Consumentenbond.

http://www.gezondheid.be/INDEX.cfm?fuseaction=art&art_id=4580


ITALIAEUROPA - LIBERI DA OGM (GMO free)

National Consultation
15 September - 15 November 2007

From 15 September to 15 November 2007 the "ITALIAEUROPA - LIBERI DA OGM" Coalition, which for the first time brings together 28 leading organisations representing farmers, cooperatives, large distribution, small and medium sized businesses, consumer, environmental, scientific, cultural and international cooperation interest groups, will be promoting and organising a National Consultation on the question "Do you want the agro-food sector, foodstuffs and their authenticity to be at the heart of development, which includes people and regions, health and quality, and that it be sustainable and innovative, based on bio-diversity and GMO free?".

In the thousands of events and initiatives that will take place across Italy, citizens will have the chance to vote for a quality agro-food model. Citizens can participate in meetings, conventions, seminars, shows, cultural events, wine and food fairs to take a closer look at questions relating to the world of food and health. All these initiatives will take place on a local, national and European level, and will be organised by the promoting associations and their regional committees, which have gone on to form a far-reaching organisational network.

A record will be kept of all events promoted by the Coalition, noting the number of participants, the matters discussed, and opinions expressed. The consultation process will make use of the attached 'ballot paper', similar to the one used in Italy during referendums: these 'ballot papers' will be handed out to the public during events and collected afterwards. 3 million votes is the ambitious stated numerical goal of the Consultation. They will be collated and stored at a regional level, and once the two month public debate period is over, they will be handed over to the national Coalition for future political use.

The www.liberidaogm.org web site will be updated in real time, indicating the progress of the various initiatives, publishing voting results, the calendar of events, as well as information material, files on specific topics and making it possible to vote on-line.

The press conference on 24 July at the offices of the Promoting Committee of the Coalition in Rome [c/o Genetic Rights Foundation] has set things in motion. The internet site of the initiative is on-line from that day.
This will be followed in Rome on 10 September with a national assembly of the 600 national and local directors of all the promoting organisations, in order to share the objectives and spirit of the Coalition, and fine-tune the multilevel organisational structures required before consultation.

On 15 September 5 large events in Milan, Bologna, Florence, Bari and Naples will simultaneously mark the official launch of the National Consultation.

Between September and November, the associations representing each sector - agriculture, environment, consumers, craftsmanship and international cooperation - will hold discussions with their European and international counterparts. A number of these events have already been scheduled:
" 12 October - international meeting of the co-operative sector
" 16 October- (on World Food Day) Food Sovereignty Day, organised by the development NGO's
" 23 October - Artisanship Day
" 31 October - Environmental Day
" 8 November - European debate on organic farming

A debate entitled: "Food sovereignty and politics" will be held on 8 October involving the political institutions. The leaders of the main majority and opposition political parties have already agreed to take part in this.

At the same time, over the 62 days of consultation, thousands of single events will be taking place at a local level, either initiated specifically for the consultation drive, or which will be making the most of existing events.

www.liberidaogm.org


Om even bij stil te staan: Medische privacy, Medische Verklaring en Verzekeringen

De waanzinnige ''Integriteits -Paradox" bij de Medische Verklaring….die Uzelf ondertekent…..in de meeste gevallen……subtiel opgedrongen door de verzekeringsagent.

Inleiding:

U bent, denkt U, verzekert voor alle tegenspoed, het noodlot, in Uw leven. U betaalt een grote som geld daarvoor, meestal maandelijks, verrekend in het oorspronkelijke aangeschafte object. Maar wat doet die verzekering als het eropaan komt, als U die verzekering echt nodig heeft ? Keert deze dan net zo gemakkelijk uit als ''het gemak" waarmee diezelfde verzekering U met subtiele dwang verplicht Uw handtekening te plaatsten onder de polis ?

Het antwoord is ''NEE'', verre van dat.

De vraag is: hoe zou dat nou toch komen ?

Stel:

U koopt een huis, een boot, een auto, U begint een eigen bedrijf enz. enz. De meeste mensen dienen voor deze projecten geld te lenen. Dat lenen doe je bij een bank. Meestal. De bank heeft eigen relaties met de verzekeringsmaatschappij. Want….geen lening…zonder verzekering. Daar is zeer goed over nagedacht !

Voorbeeld:

Mevrouw X koopt een huis. Zij heeft geen eigen geld. Een hypotheek bij een bank is dus nodig , want anders….geen huis voor Mevrouw X. Bij de hypotheek behoort een verzekering in geval van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid enz. En daar begint de ellende.

De keurig aangeklede en gekapte verzekeringsagent schuift U een formulier onder Uw neus met daarop: Medische Verklaring. Of U die maar even in wilt vullen en ondertekenen. Tuurlijk…….snel vliegen U ogen over het papier, pffff, wat een domme vragen, dat weet ik allemaal niet hoor en U vult dit formulier in. De 1 wat preciezer dan de ander. Hup, handtekening eronder. Klaar.Terug naar het huis en aanverwante veel belangrijker af te handelen zaken. Veel leuker toch ?

Konklusie: de lener verspreidt zelf zijn/haar medische gegevens aan de verzekeraar, zonder er al teveel bij stil te staan wat de gevolgen hiervan kunnen zijn……Een vreemde zaak. Waarom gaat dit zo ? Huis is gekocht, opgeknapt en U woont lekker. Totdat het noodlot toeslaat. En U de verzekering nodig heeft die U voor alle financiële ellende dient te redden, want U heeft er voor betaald. En nu wordt het spannend…….

De verzekering wordt door U gebeld en het noodlot wordt door U uitgelegd. Wat doet de verzekering vervolgens ? Juist ja……die vraagt Medische gegevens op bij……tatatataaaaaaa………. de huisarts ! Het vreemde is dat U deze keer niet zelf Uw medische gegevens mag invullen……op het formulier van de verzekeraar. De GROTE ADDER in het gehele verhaal.

3x raden wat er gebeurt ? Uw eigen ingevulde en ondertekende Medische Verklaring wordt naast de gegevens van de huisarts gelegd. De verzekeringsarts gaat alles met een grote rode Pinocchio-neus (hoe langer, hoe meer leugens) ten top controleren; tot aan Uw geboorte toe. En….als Uw verklaring niet overeenstemt met de gegevens van de huisarts….

DAN WORDT U BESCHULDIGT VAN FRAUDE !!! Want U heeft zelf de Medische Verklaring ingevuld.
En de verzekering keert lekker niet uit. Uw probleem verdwijnt dan niet, maar wordt in de meeste gevallen alleen maar groter; dankzij DE VERZEKERAAR. Die U dient te behoeden……voor ellende.

Hoogste tijd:

Dat alles rond het medisch dossier gecoördineerd wordt vanuit 1 punt: niemand heeft te maken met Uw Medische gegevens. Dat men zelf geen Medische Verklaringen mag afgeven aan verzekeraars. Dat iedereen een Personal Medical Card met pincode krijgt met daarop uw gegevens naar Uw wens vermeldt.
Dat men uit gaat van de verzekeringnemer.

Waarom ?

Om bovenstaande praktijken van verzekeraars te doen stoppen ! We worden met z'n allen letterlijk in de maling genomen door dit soort gedrag, wat niet overeenstemt met de wet en de Medische privacy.

A Votre Service.

xxx


Video - foodfight

Deel 2
Deel 3
Deel 4


Logomania ? Een logo Bio voor Canada.

De regering van Canada heeft een nieuw logo aangenomen, zodat de consumenten biologische producten kunnen herkennen. Dit logo mag op producten komen die minimum 95% gecertificeerde biologische ingrediënten bevatten en die de normen van de biologische landbouw respecteren. Een product met 70 - 95% biologische ingrediënten mag ook biologisch genoemd worden, maar mag het logo niet op de verpakking vermelden. Tot vandaag de dag was er geen enkele wetgeving in Canada voor de biologische producten. Met deze nieuwe wet voegt Canada zich bij 40 andere landen die de normen van biologische producten hebben vastgesteld.

Voor meer informatie :
1. www.lois.justice.gc.ca
2. Conseil des appellations agroalimentaires du Québec : www.caaq.org.

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2007072699

xxx


China: voedselveiligheid ? Verboden erover te spreken !

Om de voedselveiligheid te verbeteren en de angst van het volk te verminderen, heeft Peking bedacht er niet over te spreken: verboden voor de media ''negatieve" berichtgeving te brengen over voedsel.

www.Aisanews.com

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B138eb18B24TjS12597E6

xxx


India: menselijke proefkonijnen

Voor de farmaceutische industrie is India een formidabel reservoir van menselijke proefkonijnen. Met 200 miljoen inwoners, arm en ongeletterd, is dit land een ideaal oord om medicijnen te experimenteren. Multinationals van medicamenten sparen fortuinen door nieuwe substanties aan personen voor te stellen, personen die vaak niet begrijpen dat het gaat om klinische studies die de deontologische regels en wetten niet respecteren.

Uitzending op 8 augustus a.s.:

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313000

xxx


De ontwikkeling van WIFI in scholen ligt onder vuur in diverse Europese regio's !

The Indenpent onthult sinds enkele weken de beslissingen van een zeker aantal regionale Britse autoriteiten: de ontwikkeling van WIFI in scholen dient zo snel mogelijk gestopt te worden. Dit besluit volgt op verklaringen van Professor Stewart die aangeven dat de effecten van WIFI op de gezondheid van leerlingen en leraren bestudeerd dienen te worden, alvorens tot gebruik over te gaan.

De Britten zijn niet de enige die zich ongerust maken over de ontwikkeling van het gebruik van WIFI, zonder dat er enige studie is gedaan naar de technologie die dezelfde frequenties gebruikt als de magnetron.

De regering van de provincie Salzburg (Oostenrijk) heeft gevraagd 18 maanden te wachten met de eventuele installatie van WIFI ; zij oriënteren zich tot de mogelijkheid definitief WIF zonder draad te kunnen verbannen. Onderstreept dient te worden dat de associatie van Oostenrijkse artsen die streed tegen het tevele gebruik van de mobiele telefoon, nu strijd tegen het gebruik van WIFI in de scholen.

Het Parlement van het Duitse Beieren heeft in maart dit jaar aanbevolen deze WIFI techniek niet te gebruiken; Frankfurt was de volgende die het gebruik van WIFI niet heeft aanbevolen.

http://www.agirpourlenvironnement.org/presse/electromedia170.htm

xxx


Spoed

Leuke tips en adviezen van iemand die op de spoedeisende hulp werkt

http://spoed.web-log.nl/spoed/

Marjan


Je intuïtie herontdekken

Maandelijks verschijnt er bij de SORAG-Akademie een nieuwe gratis minicursus op het gebied van gelukkig en gezond leven. De SORAG-Akademie is de grootste instelling voor thuisonderwijs in Europa op het gebied van gezonde geneeswijzen en welzijn. Gedurende de maand augustus 2007 kan de nieuwste minicursus Je intuïtie herontdekken gratis door iedereen gedownload worden via de website www.sorag.nl Ook is het mogelijk de reeds eerder verschenen cursussen kosteloos te downloaden.

www.sorag.nl


Video - Is hydroponic produce organic?

 


1 aug


Onderzoek naar stinkende ziekte geeft inzicht in bloedvergiftiging

De infectieziekte melioidose kan leiden tot ernstige, vaak zelfs dodelijke bloedvergiftiging (sepsis). Het immuunsysteem van patiënten met de ziekte brengt bepaalde eiwitten sterker tot expressie dan de afweer van gezonde mensen, schrijven onderzoekers van de afdeling Experimentele Moleculaire Geneeskunde van het AMC in een artikel in het tijdschrift PloS Medicine dat vandaag verschijnt. Remming van deze eiwitten biedt mogelijk aangrijpingspunten voor een betere behandeling van melioidose en van sepsis in het algemeen. De bacterie die de aandoening veroorzaakt staat sinds enkele jaren op de lijst van mogelijke bioterroristische wapens.

http://www.amc.nl/index.cfm?sid=221&contentitemid=150&itemid=95


Video - Engelse humor


Nederland pleit voor veranderingen in dopinglijst

NOC*NSF, de NOC*NSF atletencommissie, het Ministerie van VWS en de Dopingautoriteit, hebben gezamenlijk gepleit voor veranderingen in de dopinglijst. Het gaat specifiek om regels omtrent cannabis, corticosteroïden en finasteride. Of deze opmerkingen opvolging zullen vinden, zal blijken in oktober wanneer de definitieve dopinglijst voor het jaar 2008 bekend wordt gemaakt.

Iedere zomer krijgen de partijen die akkoord zijn gegaan met de Wereld Anti-Doping Code de gelegenheid om commentaar te geven op de door het Wereld-Anti Doping Agentschap (WADA) voorgestelde dopinglijst. Een comité van een elftal wetenschappers beoordeelt vervolgens alle commentaren, waarna het uitvoerend comité van WADA de nieuwe dopinglijst vaststelt. De nieuwe lijst wordt meestal op 1 oktober bekend gemaakt, en treedt vervolgens in werking op 1 januari van het volgend jaar.

Cannabis
Zoals ieder jaar is er door de Nederlandse partijen gepleit voor het verwijderen van cannabis van de dopinglijst. Dit onderwerp blijft terugkeren bij vele internationale discussies, en er zijn wereldwijd sterk verschillende ideeën over de status die cannabis zou moeten hebben in de sport. Er is dit jaar besloten om een ja/nee discussie te vermijden. Het voorstel is om cannabis een aparte status te geven, waarbij een eerste overtreding niet zou moeten leiden tot een automatische schorsing, maar tot een waarschuwing. Dit voorstel is voorgesproken met verschillende landen, waaronder het Verenigd Koningrijk, Nieuw-Zeeland, Zweden en Canada. Ook deze landen zullen een soortgelijk voorstel doen.

Glucocorticosteroïden
Ook een ieder jaar terugkerende discussie is de status van glucocorticosteroïden, een groep ontstekingsremmers die vaak wordt voorgeschreven bij verschillende medische klachten. Er zijn aanwijzingen dat deze middelen worden misbruikt in sommige sporten, maar toch zijn zij voor alle sporterts verboden. Dit zorgt ervoor dat vele sporters officieel dispensatie moeten aanvragen zodra het medisch noodzakelijk is dat zij een medicijn uit deze groep moeten gebruiken. Het wetenschappelijk bewijs voor een prestatiebevorderend effect van deze middelen is flinterdun. Ook deze groep geneesmiddelen zou een andere status moeten krijgen op de dopinglijst.

Finasteride
Tevens is gevraagd om de stof finasteride te beschouwen als een specifieke stof, wat de mogelijkheid opent om een sporter die positief test op deze stof een lagere sanctie te geven. Deze stof wordt in Nederland meer en meer voorgeschreven voor mannen met beginnend haarverlies, waarbij niet altijd wordt stilgestaan dat het ook een dopinggeduide stof is. De Dopingautoriteit waarschuwt hier regelmatig voor, maar het is eerlijker voor een sporter als er ook in het traject na een controle rekening kan worden gehouden met het feit dat dit middel vaak te goeder trouw wordt ingenomen.

Nieuwe Code
Of deze opmerkingen enig resultaat zullen hebben, hangt mede af van de reacties van andere partijen. Vooralsnog lijkt het erop dat het WADA weinig veranderingen op het oog heeft voor volgend jaar. In het voorstel van WADA voor de dopinglijst 2008 worden drie mogelijke nieuwe variaties geschetst van de regelgeving rondom de stimulantia pseudo-efedrine en cathine (het eerste middel is op dit moment toegestaan, het tweede is verboden). Aangezien beide middelen in Nederland geen reguliere geneesmiddelen zijn, is dit een minder belangrijk onderwerp voor de Nederlandse sporters. Verder stelt WADA enkele tekstuele veranderingen voor en op verzoek van de betreffende internationale federatie zal het vanaf 1 januari toegestaan zijn om alcohol te drinken voor een Jeu de Boules wedstrijd. Hiertegen hebben de Nederlandse partijen die betrokken zijn bij de strijd tegen dopinggebruik in de sport weinig bezwaar. Wel zien zij juist nu, op het moment dat de Wereld Anti-Doping Code wordt herzien, als het ideale moment om enkele veranderingen door te voeren bij de dopinglijst. Vier jaar geleden, bij de eerste dopinglijst die gepubliceerd werd onder verantwoordelijkheid van het WADA, is na een soortgelijke consultatieronde besloten om cafeïne van de dopinglijst te halen.

Heb je een vraag, bel de Doping Info Lijn 0900-2001000 (10cpm) ma-vr 13-16 uur


Video - The Fluoride Deception


Krijgt de patiënt het voor het kiezen?

Er wordt gewerkt aan voor patiënten hanteerbare kwaliteitsinformatie
In 2011 moeten er voor tachtig veelvoorkomende aandoeningen kwaliteitsindicatoren beschikbaar zijn. Dit hebben de verschillende partijen in de gezondheidszorg met elkaar afgesproken. Het mag gerust een doorbraak genoemd worden. Want ook al zijn zorginstellingen al vanaf 2003 verplicht om over dertig prestatie-indicatoren aan de Inspectie voor de gezondheidszorg te rapporteren, het gaat daarbij om informatie waar patiënten niet veel mee kunnen. De afspraken die partijen nu hebben gemaakt, richten zich juist op voor patiënten hanteerbare kwaliteitsinformatie. Dus niet alleen medische informatie, maar vooral ook ervaringen van andere patiënten en informatie over de gang van zaken in zorginstellingen.

Zonder kwaliteitsinformatie kan het zorgstelsel niet functioneren
Dit is een prima initiatief. Want in het nieuwe zorgstelsel heeft de patiënt tot nu toe geen recht op informatie over de kwaliteit en de resultaten van de zorg die bij specifieke aandoeningen wordt verleend. En dat, terwijl die informatie bij uitstek relevant is. In het nieuwe zorgstelsel wordt immers van de patiënt verwacht dat hij ‘zorgconsument’ wordt en met een soort Michelingids in de hand op zoek gaat naar de beste zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Maar zolang zo’n gids er niet is, kan hij niet weten wie de beste is. Hij krijgt wel allerlei informatie aangeboden, maar dat zijn vaak op zich zelf staande mededelingen, moeilijk te beoordelen en moeilijk te vergelijken. Het is daarom goed dat partijen hier zelf mee komen.

Weerbarstige materie
Toch zijn wij er niet helemaal gerust op dat die Michelingids er werkelijk komt. Er wordt nu al zo lang aangedrongen op het beschikbaar stellen van kwaliteitsinformatie. Dat dit moeizaam van de grond komt heeft alles te maken met de angst van zorgaanbieders dat kwaliteitsinformatie tot verkeerde interpretaties en gemakkelijke ranglijstjes zal leiden. Het zal dus – ondanks alle goede bedoelingen – ongetwijfeld de nodige moeite kosten om overeenstemming te bereiken over de indicatoren.

Een helpende hand
Het is daarom goed om een stok achter de deur te hebben. In theorie is die er ook. Zo legt de Wet marktordening gezondheidszorg zorgaanbieders en zorgverzekeraars de verplichting op om ‘informatie openbaar te maken over de eigenschappen van aangeboden prestaties en diensten op een zodanige wijze dat deze gegevens voor consumenten gemakkelijk vergelijkbaar zijn’. Deze informatie moet in ieder geval betrekking hebben op de tarieven én de kwaliteit van de aangeboden prestaties en diensten. Op papier is hiermee dus het recht van de patiënt op ‘vergelijkende keuze-informatie’ geregeld. Maar wij vinden dat de wettelijke bepaling tekort schiet omdat ze te algemeen is geformuleerd. Zo kan een zorginstelling aan de wet voldoen door informatie te verstrekken over algemene aspecten van de kwaliteit van de geboden diensten. En daar heeft de patiënt die wil weten welke zorginstelling of welke arts voor zijn specifieke aandoening de ‘beste’ zorg levert, niet veel aan. Gelukkig houdt de NZa toezicht op de naleving van de Wet marktordening gezondheidszorg en kan zij zorginstellingen en hulpverleners ook verplichtingen opleggen. Wij vinden het daarom van belang dat de NZa niet afwacht waar partijen mee komen, maar zelf initiatief toont door beleid te ontwikkelen over de eisen waaraan de te verstrekken informatie moet voldoen.


Video - Poison in Your Mouth


 


31 juli


Vakantie geen gemeengoed voor chronisch zieken en gehandicapten

Mensen met een chronische ziekte of handicap gaan minder vaak met vakantie dan de gemiddelde Nederlander. Dit geldt voor zowel korte als lange vakanties. Hoe meer en hoe ernstiger de beperkingen van chronisch zieken en gehandicapten zijn, des te minder vaak ze met vakantie gaan. Ongeveer een derde van de chronisch zieken en gehandicapten heeft in 2005 één of meer korte vakanties (maximaal 3 overnachtingen) doorgebracht, en ruim de helft ging één of meer keer met een lange vakantie (4 of meer overnachtingen). Van de algemene bevolking hielden vier van de tien mensen minimaal één keer een korte vakantie in 2005, en driekwart ging één of meer keer met een lange vakantie. Korte vakanties worden meestal in eigen land doorgebracht, lange vakanties vaak in het buitenland. Duitsland en België en Frankrijk zijn favoriet.

http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=9291&path=/Startpunt/Home%20NIVEL/
Actueel/Vakantie%20geen%20gemeengoed%20voor%20chronisch%20zieken%20en


Video - Is the Increase of Ethanol Production Really Raising the Price of Food?


 


Zomeractie medische fouten Maatregel 2

Zomer of geen zomer: medische fouten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Iedere dag overlijden in Nederland ca 20 personen en worden ca 20 personen invalide door medische fouten in het ziekenhuis. Ondanks deze noodsituatie zijn de overheid, de politiek en de medische beroepsorganisaties toch op zomerreces. Wij roepen op tot invoering van eenvoudige maatregelen die DIRECT TOT VERMINDERING VAN MEDISCHE FOUTEN LEIDEN. Iedere week publiceren wij –bij welzijn- een maatregel.* Hart van Nederland SBS6 zal hier vandaag aandacht aan besteden.

Maatregel 2 betreft de dossiervorming. Dit hoort tot de standaardverplichtingen van de arts, zei Pieter Vierhout van de Orde Medisch Specialisten 25.4.07 in de NRC. Het dossier is de belangrijkste informatiebron bij de behandeling, verzorging en verpleging van de patiënt. Het dossier moet volledig zijn, up to date en volstrekt correct en goed leesbaar. Allergieën tegen bv penicilline moeten zeer duidelijk worden aangegeven. Toch blijkt uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg over het pre-operatieve proces (februari 2007) dat medische dossiers rommelig en onvolledig zijn.

De noodzakelijke informatie voor verantwoorde zorg is niet goed toegankelijk voor behandelaars en bovendien niet van betrouwbare kwaliteit. Ook in september 2005 constateerde de Inspectie dit reeds. We zijn nu twee jaar verder. Nog steeds is de dossiervorming niet op orde en worden kleine en grote medische fouten gemaakt, waardoor patiënten onnodig invalide worden of zelfs sterven. Het is genoeg geweest. Artsen zijn goedopgeleide professionals en volwassenen met eigen beroepsmatige verantwoordelijkheid. We eisen NU dat zij alle noodzakelijke en relevante informatie op een heldere correcte, volledige en goedleesbare wijze in het medisch dossier vastleggen.

Dit geldt ook voor medische fouten, op basis van de WGBO. Tot op heden verzwijgen artsen veelal medische fouten en toch horen deze ook in dossiers te worden vermeld en aan patiënten te worden medegedeeld, zoals bevestigd door de jurist van de artsenorganisatie KNMG, Mr Legemaate. Dossiers horen volledig te zijn, in alle opzichten! Zomer of geen zomer: voorkom medische fouten en zorg voor een goed dossier!

Mr Sophie Hankes

Voorzitter Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid-Nederland
www.sin-nl.org

Voorzitter Iatrogenic Europe Unite-Alliance
www.ieu-alliance.eu

*Maatregel 1 betrof handenwassen ter voorkoming MRSA, zie persbericht 24.7.2007


The small scale fishing communities

Zie youtube…..

http://www.youtube.com/watch?v=BRDcmhig7PY
http://multimedia.slowfood.it/index.php?method=multimedia

xxx


De GMO-aardappel op de akker

Binnenkort mag een uniek besluit van de Europese Commissie worden verwacht: het toelaten van de teelt van een genetisch gemodificeerde aardappel.

http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/artnr/162005/weblogid/34/index.html

Karin Oudebos

 

Zonder Sonja Bakker de zomer door ? - het Anti Bakker Dieet !

- Vermijdt bakkerij produkten
- Vermijdt industrie voeding
- Kies voor voldoende goede vetten en eiwitten
- Kies beperkt voor de langzame koolhydraten
- Kies voor noten, groente en fruit


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliën, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliën, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats