weblog voeding, gezondheid en milieu

Archief | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept  | Oktgezonde voeding
 

Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur een mail naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die in het buitenland het lokale nieuws willen volgen voor ons.

Vergroot je kennis van voeding en verbeter daardoor je gezondheid

Kies ook voor 100% natuurlijke voeding, word geen farma en industrie food junkie !
Neem je toekomst in eigen handen, het leven is al kort genoeg....

Informatie op thema ?

Zoek je informatie op thema ? Bezoek dan onze mega naslag site: http://www.fonteine.com


Ga naar het hoofdmenu


 

 

 

 

 

06 april


Medische missers op TV

Nieuw programma vanaf de zomer - Van 31 juli tot en met 11 september

Elke dinsdag van 21:50 tot 22:20 uur, Ned. 1

De AVRO start komende zomer het medische consumentenprogramma Missers! Hierin komen slachtoffers van een medische fout of onzorgvuldige behandeling aan het woord. Het programma wordt gepresenteerd door Pieter Jan Hagens.Doel van Missers! is de openheid in de zorg te vergroten. Het programma springt in de bres voor de patiŽnt en haalt verhaal bij de verantwoordelijken. Missers! voelt dokters, verzekeraars en fabrikanten kritisch aan de tand, maar altijd met open vizier en op respectvolle wijze. Missers belicht medische fouten, nalatig handelen en het gebrek aan menselijke maat in de zorg.

Verhaal halen

In Missers! vertellen gedupeerden en nabestaanden over hun ervaringen. Onze verslaggevers halen verhaal bij ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, specialisten, pseudo-dokters en zorghandelaren. Ze gaan langs dubieuze klinieken en duiken in de medicijnenhandel op internet. In Missers! worden ook nieuwe medische toepassingen besproken en behandelmethoden en producten kritisch getest.

Missers! wordt vanaf 2 augustus elke donderdag herhaald om 13:20 uur op Ned. 2.

http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/missers/over_het_programma/

Contact via e-mail

http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/missers/contact/?sel=missers

Frank


Vitamine D beschermt de borsten

De beschermende rol van vitamine D tegen borstkanker wordt opnieuw bevestigd door een Canadees onderzoek.

Vitamin D and Reduced Risk of Breast Cancer: A Population-Based Case-Control Study, Julia A. Knight, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007 16: 422-429 doi: 10.1158/1055-9965.EPI-06-0865

http://www.lanutrition.fr/La-vitamine-D-protŤge-les-seins-n-1506.html

xxx


Video - When Should You Use Conventional Medicine?


Instelling haalt gehandicapten terug uit woningen in de wijk

De Twentse Zorgcentra (TZC) halen zo’n honderd verstandelijk gehandicapten die al tien jaar gedwongen in gewone wijken wonen, terug naar de hoofdvestiging. ‘Een groot aantal van onze cliŽnten vereenzaamt. Van integratie met de wijk komt te weinig terecht’, aldus directeur Hans van der Molen van de TZC.

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article412813.ece/
Instelling_haalt_gehandicapten_terug_uit_woningen_in_de_wijk


Herstellen van stress en onrust zonder medicamenten

In vele gevallen zijn natuurlijke substanties zeer efficiŽnt ; zeker als het gaat over stress en onrust. LaNutrition heeft een overzicht gemaakt van natuurlijke middelen die hun goeddoen bewezen hebben. Bekijk het anti-stress programma door de link open te klikken.

http://www.lanutrition.fr/Guťrir-le-stress-et-l-anxiťtť-sans-mťdicament-a-290.html

xxx


Video - Schimmelnagels en Teatree olie


Frankrijk: de verzekerden krijgen een geautomatiseerd DP (Dossier Pharmaceutique)

De farmacies (apotheken) beginnen met een test van de geautomatiseerde DP (Dossier Pharmaceutique). Tussen nu en 2010 zou iedere inwoner van Frankrijk die medicijnen gebruikt over een DP moeten gaan beschikken; dit DP verzamelt de gegevens omtrent medicijngebruik en zou verkeerde interacties tussen medicamenten kunnen voor komen. Het DP kan samengaan met het DMP (Dossier Mťdical Personel) wat in 2008 van start gaat.

http://www.tv5.org/TV5Site/info/article-Les_assures_vont_disposer_d_un__dossier_
pharmaceutique__informatise.htm?idrub=15&xml=070403172107.7czyt0il.xml

xxx


Europese Hof beoordeelt kwestie antroposofische geneesmiddelen

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft zich op 15 maart jl. tijdens een mondelinge zitting gebogen over de kwestie van de antroposofische geneesmiddelen op de Nederlandse markt. Wegens gebrek aan duidelijkheid hierover heeft de Nederlandse Hoge Raad aan het Hof twee belangrijke vragen voorgelegd. Is de Europese geneesmiddelenwetgeving al volledig geharmoniseerd, en zo niet, is het voornemen van de Nederlandse Staat om deze geneesmiddelen op de Nederlandse markt te weren dan niet in strijd met het vrije verkeer van goederen binnen de EU?

De organisaties van pati√ęnten, artsen en farmaceuten in de antroposofische gezondheidszorg, voeren al jarenlang strijd voor een passende registratieregeling. Een deel van de antroposofische geneesmiddelen kunnen worden geregistreerd als homeopathische geneesmiddel of als kruidengeneesmiddel. Voor de overige geneesmiddelen laat de minister echter slechts de registratiemogelijkheid als regulier geneesmiddel. Deze antroposofische geneesmiddelen worden al tachtig jaar met succes in de praktijk beproefd maar kunnen wegens de hoge kosten van klinisch onderzoek niet als regulier geneesmiddel worden geregistreerd.

http://www.antroposana.nl


Therapie halveert kans op terugkeer tumor

Aanvullende behandeling na een borstsparende operatie halveert de kans op terugkeer van een tumor bij jonge vrouwen. Chemo- of hormonale therapie zou die kans kunnen beperken. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Tien jaar na een borstsparende operatie keerde de tumor terug bij ruim
twintig procent van de vrouwen die geen aanvullende behandeling kregen. Bij tien procent van de vrouwen die wel aanvullend werden behandeld keerde de tumor terug.

http://www.nu.nl/news/1033245/83/rss/Therapie_halveert_kans_op_terugkeer_tumor.html

Ben


BIO International Conference 2007

Convention 2007, van 6-9 mei in Boston, Massachusetts, zal door milieuvriendelijke productiemethoden te introduceren onder de aandacht brengen hoe industriŽle biotechnologie de manier waarop energie, chemicaliŽn en plastic worden geproduceerd radicaal verandert en hoe dit een significante invloed op de wereldeconomie heeft. Meer dan 20.000 leiders uit de industrie zullen aanwezig zijn, waarvan velen
zich zullen richten op de mogelijkheden en voordelen van de biotechnologie voor industriŽle en milieutoepassingen. Het gebruik van enzymen ter vervanging chemicaliŽn en micro-organismen voor de
productie van polymeren, beschouwd als de "derde golf van biotechnologie", of transportbrandstoffen uit recyclebare bronnen - waaronder specifieke energiegewassen - zijn slechts een paar van de
onderwerpen waar men zich dit jaar tijdens de BIO International Convention op zal richten.

"Innovaties op het gebied van industriŽle biotechnologie concurreren nu succesvol met traditionele productieprocessen en de mogelijkheden zijn oneindig", aldus Jim Greenwood, president en CEO
van de Biotechnology Industry Organization, organisator van de BIO International Convention. "Biotechnologie helpt ons gebruik te maken van de voordelen van gewasgrondstoffen en voorheen onbruikbare landbouwbijproducten door deze in biobrandstoffen, alternatieve energiebronnen en biologisch afbreekbare producten om te zetten. Deze voordelen kunnen de afhankelijkheid van een land van buitenlandse olie
verminderen, zorgen voor een schoner milieu, de economische ontwikkeling in plattelandsgebieden verbeteren en tot 2050 mogelijk meer dan $20 miljard besparen als de omzetting in biobrandstoffen succesvol is."

Elk jaar zijn industriŽle en milieuproblemen een groter deel van de BIO International Convention gaan uitmaken. De conventie van dit jaar omvat tien panels die zich richten op onderwerpen als energiegewassen voor biobrandstoffen, biodiesel en investeringen in industriŽle biotechnologie. Enkele van de belangrijkste panels zijn:

-- "Energiegewassen voor biobrandstoffen"
-- "Brandstof voor de toekomst: Feiten en fictie over biodiesel"
-- "Toonaangevende voorbehandeltechnologieŽn met tarwestro en populierenhout"
-- "Van brandstof tot eten: de mondiale voordelen van biotechnologie"

Staten als Iowa, Wisconsin en Nebraska die de toepassing van biotechnologie in de Verenigde Staten leiden hebben allemaal stands op de 200.000 m2 grote vloer van de BIO International Convention omdat ze
de economische mogelijkheden van deze "derde golf van biotechnologie" inzien. Elke stand zal tentoonstellingen omvatten van onderzoeksorganisaties en bedrijven die innovaties nastreven om dit
veelbelovende onderdeel van een reeds succesvolle industrie te steunen. De stand wordt geopend op maandag 7 mei om 09:30 en is dagelijks geopend van 10:00 tot 18:30, behalve op woensdag 9 mei,
waarop de stand om 15:00 sluit.

De BIO International Convention van dit jaar, met als thema "New Ideas. Bold Ventures. Global Benefits", heeft een programma met meer dan 200 sessies en sprekers die zich richten op de mondiale aspecten
van biotechnologie, waaronder industriŽle en milieuonderwerpen, bedrijfsontwikkeling, mondiale gezondheid, klinisch onderzoek, beleid, bio-ethiek, apparatuur en diagnostiek, biovoorbereidheid, intellectuele eigendom op het gebied van recht, voedsel en landbouw. Internationale seminars belichten ontwikkelingen op nationaal niveau in meer dan 30 landen en regio's wereldwijd. Ga voor het volledige congresprogramma naar

www.bio2007.org/attendees/educational_sessions/index.html


Uitkering volledig arbeidsongeschikte WAO'er op 1 juli 2007 van 70 naar 75 procent

De uitkeringen van volledig arbeidsongeschikte WAO'ers gaan op 1 juli 2007 omhoog van 70 procent naar 75 procent. Deze verhoging geldt ook voor volledig arbeidsongeschikten in de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) en de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met deze en andere maatregelen die een uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord over de WAO betreffen.

Het kabinet spreekt iedereen aan op wat ze nog wťl kunnen, maar heeft ook oog voor beperkingen van mensen. Eerder werd de uitkering verhoogd van mensen in de IVA (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten), die valt onder de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen - de opvolger van de WAO). Zij krijgen al 75 procent. Met de verhoging van de uitkeringen voor volledig arbeidsongeschikten in WAO, WAZ en Wajong voert het kabinet een afspraak uit het coalitieakkoord uit, vooruitlopend op de noodzakelijke aanpassing van de wetgeving.

Dat geldt ook voor de afspraak om mensen in WAO, WAZ en Wajong die op 1 juli 2004 tussen de 45 en 50 jaar waren, niet meer opnieuw te beoordelen volgens de nieuwe, strengere normen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is gevraagd deze versoepeling meteen toe te passen. Het kabinet schrijft deze groep niet voorgoed af. De personen in deze leeftijdsgroep blijven herbeoordeeld worden, maar dan volgens de oude, soepeler regels.

Van de 44.000 personen tussen de 45 en 50 jaar die sinds 2004 al herbeoordeeld zijn volgens de strengere normen, is bij circa 15.000 mensen de uitkering omlaag gegaan of stopgezet. Het UWV zal de hoogte van hun uitkering opnieuw bepalen volgens de oude normen. Dit kan leiden tot een hogere uitkering. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 22 februari 2007 (de dag dat dit kabinet is aangetreden). Voor de andere ongeveer 29.000 mensen, van wie de uitkering dus gelijk is gebleven of verhoogd, heeft het besluit geen gevolgen.

Werkgevers die zelf de WAO-uitkeringen van hun ex-werknemers betalen ('eigenrisicodragers'), kunnen de kosten van de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikte WAO'ers declareren bij het UWV. Zij konden de verhoging immers niet voorzien.

De verhoging van de uitkeringen wordt berekend over de zogeheten grondslag. De uitkering van volledig arbeidsongeschikten in de WAZ en Wajong gaat omhoog naar 75 procent van het minimumloon, de uitkering van volledig arbeidsongeschikte WAO'ers naar 75 procent van het (gemaximeerde) vervolgdagloon of dagloon.


Actuele site over depressie

Het Depressie Centrum van het Fonds Psychische Gezondheid lanceert op 12 april zijn
vernieuwde site www.depressiecentrum.nl. Deze site biedt de meest actuele informatie over
diagnose en behandelingen van depressie. De openingshandeling vindt plaats tijdens de
Publieksbijeenkomst die op 12 april van 12.30 tot 17.30 uur in het Willem II stadion in
Tilburg wordt gehouden.

De site van het Depressiecentrum bevat naast alle informatie over diagnose en
behandelingen veel achtergrondinformatie, een column van een ervaringsdeskundige
ťn een stelling van de week waar bezoekers op kunnen reageren.

Ook de publieksbijeenkomst is zů opgezet dat bezoekers alle ruimte krijgen te
reageren op de verschillende lezingen en workshops die door ervaringsdeskundigen en
professionals worden gegeven. Op het programma staat o.a. een lezing van Aly van
Geleuken, psychologe en hoofd van het Depressie Centrum van het Fonds Psychische
Gezondheid. Ervaringsdeskundige Katy Castanůn-Reglero vertelt hoe zij haar
depressie overwon. Daarnaast zijn er workshops over onder meer medicijnen, mindfulness,
dramatherapie, depressie bij jongeren, depressie bij ouderen en hoe om te gaan met een
depressief persoon. Ook is er een markt met informatie over cursussen en zelfhulpboeken.

De publieksbijeenkomst over depressie is vooral bedoeld voor mensen met depressieve
klachten en mensen uit de directe omgeving. Daarnaast zijn maatschappelijk werkenden
(ook in opleiding), mensen uit de thuiszorg, studenten, gemeenteambtenaren en iedereen
die, op wat voor manier dan ook in depressie is geÔnteresseerd van harte welkom.

Het Fonds Psychische Gezondheid zet zich in voor mensen met psychische problemen. Het
Fonds geeft financiŽle steun aan wetenschappelijk onderzoek en projecten in de
geestelijk gezondheidszorg en geeft brochures uit over psychische problemen.

www.depressiecentrum.nl


Video - Alvleesklierkanker

This clip is intended to be used for patient education, for people who suffer from or know some one who suffers from Pancreatic Cancer. This clip explains the basic concept of what are pancreas, it's function, what is pancreatic cancer, what are its causes, its diagnosis and treatment.


Jongeren riskeren bewust schade aan hun gehoor

Bijna driekwart van de jongeren weet dat ze hun gehoor kunnen schaden als ze zich in een club of discotheek te lang aan lawaai blootstellen, maar zij ondernemen niets om dit te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Trendbox onder vijfhonderd jongeren tussen 16 en 29 jaar in opdracht van GAIN, de brancheorganisatie van de audiologische industrie.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article413246.ece/Jongeren
_riskeren_bewust_schade_aan_hun_gehoor?source=rss

Ben


Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie

Een aantal internationale antroposofische koepelorganisaties waaronder de Europese patiŽntenfederatie EFPAM, waaraan ook Antroposana deelneemt, heeft in 2006 de Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie (ELIANT) opgericht. Wat wil ELIANT?

Menselijke waardigheid en individuele ontwikkeling zijn centrale waarden van de Europese cultuur. Aan de ontwikkeling daarvan hebben vele initiatieven voor toegepaste antroposofie al ruim 80 jaar
bijgedragen. Met name op het gebied van landbouw, pedagogie, heilpedagogie en geneeskunde zijn menswaardige werkgemeenschappen van hoge kwaliteit en wereldwijde uitstraling ontstaan. De Alliantie
heeft zich ten doel gesteld dit alles voor de burgers van Europa wettelijk te garanderen en deze initiatieven verder te ontwikkelen als bijdrage aan de inrichting van Europa. Om dit streven kracht bij te zetten
is er een internationale actie gaande om ťťn miljoen handtekeningen te verzamelen die het Handvest dat ELIANT heeft opgesteld, ondersteunen.

Antroposana staat volledig achter dit initiatief en roept u op deze actie te ondersteunen. U kunt uw handtekening zetten via de website www.eliant.nl waar ook de volledige tekst van het Handvest te lezen
is. Elke burger in Europa heeft het recht op individuele ontwikkeling, en dat betekent niet alleen de vrijheid van keuze, maar ook de mogelijkheden om te kiezen: ouders moeten voor hun kinderen de school
kunnen kiezen die overeenkomt met hun opvoedkundige overtuiging. Iedereen moet voor zichzelf de medische verzorging en de voeding kunnen kiezen die met zijn of haar levenswijze overeenkomt. In Europa mogen de grondrechten en de mensenrechten niet ten nadele van dergelijke cultuurinitiatieven worden ingeperkt.

www.eliant.nl

Bron: www.antroposana.nl

 

 

 

05 april


NSAID's en preventie van maagschade

Artsen schrijven veelvuldig Non-Steroidal Anti-Inflammatory drugs’ (NSAID’s) voor. Bekende bijwerkingen van deze geneesmiddelen zijn gastro-intestinale problemen zoals maagperforaties en maagbloedingen. Deze kunnen leiden tot ziekenhuisopnames zoals wederom aangetoond is in het recent gepubliceerde rapport van het HARM-onderzoek*.

http://www.knmp.nl/vakinhoud/farmacotherapie/Medicatie
bewaking/risicocheck/nsaid-s-en-preventie-van-maagschadePetitie China dierenleed

Vorig jaar werden in juli in Mouding County in het het zuidwesten van China tgv de uitbraak van rabiŽs 50 000 honden gruwelijk afgemaakt, waaronder 4000 honden die al werden ingeŽnt. Vorige week werd beslist daarom nog eens 500 000 honden af te slachten. Deze petitie kaart ook het afslachten aan van katten en honden voor hun vlees en hun pels. Vraagt de honden tegen rabiŽs in te enten en wetten op te stellen die de dieren beschermen en de overtreders straffen.
http://getactive.peta.org/campaign/stop_china_cruelty

Rosa Mertens


Bevrijdt Felix uit het labo van de Universiteit van Oxford. Teken de petitie

http://www.speakcampaigns.org/Felix/felix.php
http://petitionthem.com/default.asp?sect=detail&pet=3793
http://www.buav.org/covance/video.html

Rosa Mertens


Video - Dierenliefde....


‘Knoeien’ met koffievlekken

Biochemici van het UMC St Radboud hebben een nieuw procťdť ontdekt waarmee van allerlei stoffen vrij eenvoudig holle bolletjes zijn te maken. Deze microscopisch kleine biocapsules zijn uitstekend geschikt voor medische toepassingen, maar ook goed bruikbaar in andere bedrijfstakken.

Vergeleken met liposomen, een soort vetbolletjes waarvan de vorming berust op de eigenschappen van de moleculen, verloopt de fabricage van de Nijmeegse biobolletjes veel eenvoudiger. “Met dit nieuwe procťdť kun je vrijwel van iedere oplosbare stof bolletjes maken”, zegt Toin van Kuppevelt, hoofd van de sectie Matrix Biochemie van het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS). “Er zijn daarom veel meer toepassingen mogelijk dan met de liposomen.”

Paul Geutjes, die samen met Willeke Daamen het procťdť ontdekte, vat het kort samen: “We brengen bijvoorbeeld een eiwit in oplossing en bevriezen het geheel supersnel tot bijna tweehonderd graden onder nul. In het ijs ontstaan strengen eiwit, die we sheets noemen. Daarna warmen we het geheel langzaam op tot min twintig graden, waarna het een tijdje mag ‘sudderen’. In die fase ontstaan bolletjes uit de eiwitstrengen. Daarna onttrekken we het vocht door vriesdrogen en worden de bolletjes hol. Klaar. Het procťdť werd nooit eerder beschreven en was ook niet gepatenteerd. Dus hebben wij dat nu gedaan.”

Farmaceutische bezorgdienst
Het patent is binnen en er wordt nagedacht over de volgende stappen. Willeke Daamen: “In de wand van de bolletjes kunnen we extra stoffen inbouwen, bijvoorbeeld antilichamen, waardoor we de bolletjes gericht naar bepaalde plaatsen in het lichaam kunnen sturen. Voorzien van zo’n ‘postcode’ veranderen biocapsules in pakjesbezorgers. En gevuld met medicijnen, contraststoffen of andere middelen maak je er een biomedische TNT of farmaceutische Fed Ex van.”

In het Nijmeegse procťdť zetten de biocapsules zichzelf in elkaar. Dat opmerkelijke proces van zelfassemblage is door Geutjes en Daamen nader onderzocht. Voorlopig biedt het principe van de koffievlek de beste verklaring. Geutjes: “In een artikel in Nature uit 1997 wordt dit principe beschreven. Bij een opdrogende koffiedruppel stromen de opgeloste stoffen met de vloeistof mee naar de rand van de vlek om daar neer te slaan. Een koffievlek heeft daarom altijd een dikkere, donkere rand. Binnen is de vlek licht en leeg, aan de rand donker en stevig. Onze basisbolletjes zijn in feite driedimensionale koffievlekken: een ronde eiwitmantel om een lege kern.”

Afgifte medicijnen
Tegenover de zelfassemblage van de bolletjes staat een gestuurde afbraak. Van Kuppevelt: “We hebben gezien dat enzymen de bolletjes op een controleerbare manier kunnen afbreken en daardoor is bijvoorbeeld een langzame, langdurige afgifte van medicijnen mogelijk. Maar je kunt ook denken aan immunisatieprocessen, aan contraststoffen voor beeldvorming, aan targeting van medicijnen… Er zijn eigenlijk teveel mogelijkheden om uitsluitend door ons verkend te worden. Wie goede toepassingsmogelijkheden ziet voor het procťdť, kan zich melden.”


Video - A Perfect Food - Almonds


Lekker in je vel zitten: belangrijker dan gezond blijven

Het merendeel van de Nederlanders (60%) vindt lekker in je vel zitten de belangrijkste
reden om op de gezondheid te letten. Slechts 24 procent noemt [zo lang mogelijk gezond
blijven als reden om gezond te willen leven. De media informeren vooral over de gevaren
van ongezonde activiteiten, terwijl een positieve benadering Nederlanders meer
aanspreekt. Dat staat in het TNS NIPO-rapport Kun je gezond genieten? geschreven in
opdracht van De Nederlandse Public Health Federatie (NPHF). Gezond genieten is een betere
insteek voor effectieve gezondheidsbevordering, concludeert de NPHF.

Voorlichting over gezond gedrag lijkt haar doel voorbij te schieten. Bijna de helft (48%)
van de Nederlanders voelt zich het meest aangesproken door een benadering die de
positieve gevolgen van gezonde activiteiten benadrukt. Tegelijkertijd constateert 46
procent dat de aandacht op tv en radio vooral gericht is op de gevaren van ongezonde
activiteiten. Slechts 15 procent zegt een voorkeur te hebben voor een dergelijke
benadering. Als de overheid de burger een aansprekende boodschap over gezond gedrag wil
geven, kan zij beter de nadruk leggen op gezond genieten dan op de risico's van ongezond
gedrag.

Voor het TNS NIPO-onderzoek Kun je gezond genieten? zijn ruim zeshonderd Nederlanders van
16 jaar en ouder ondervraagd over de manier waarop zij met hun gezondheid bezig zijn.
Voor de meeste Nederlanders (81%) speelt gezondheid een (zeer) grote rol in hun leven.
Men let er vooral op door goed te slapen, gevarieerd te eten en te zorgen voor
ontspanning, onder meer door veel buiten te zijn. Nederlanders genieten veruit het meest
van familie en/of vrienden (32%). Op de tweede plaats komen vrijen/seks (15%), gevolgd
door muziek (12%) en eten en drinken (9%).

In het onderzoek is specifiek gevraagd naar de motivatie die mensen putten uit de
combinatie genieten en gezondheid. Maar liefst 93 procent van de Nederlanders vindt dat
genieten altijd een positieve invloed heeft op gezondheid.
Het promoten van gezond genieten lijkt dus een goed uitgangspunt voor communicatie over
gezondheid. Het blijkt dat 68 procent het makkelijk vindt om gezond gedrag en genieten
met elkaar te combineren, maar 28 procent vindt dit juist niet makkelijk. Ook heeft meer
dan de helft (53%) er moeite mee om dingen vol te houden die ze niet leuk vinden, maar
die wel goed zijn voor de gezondheid. Voor deze groep is het waarschijnlijk extra
belangrijk om ook de leuke kanten van gezondheid in te zien, en te beseffen dat dingen
waarvan ze kunnen genieten ook goed kunnen zijn voor de gezondheid.

De gegevens uit Kun je gezond genieten? onderstrepen eerdere conclusies van prof. dr. Ruut
Veenhoven in diens rapport Gezond Geluk. Daarin staan nieuwe mogelijkheden voor
gezondheidsbevordering, zoals het verbreden van voorlichting over gezond leven naar
gelukkig leven, en het ontwikkelen van methoden om levenskunst te versterken. Bij
levenskunst gaat het om het vermogen te kunnen genieten, te kunnen kiezen en zin in het
leven te zien.

ZonMw is bezig met een subsidieprogramma om het concept levenskunst uit te werken in het
kader van gezondheidsbevordering. Volgens de NPHF zouden het nu gepresenteerde TNS
NIPO-onderzoek, de conclusies van Veenhoven ťn de resultaten van het
ZonMw-programma moeten leiden tot een verbreding van het beleid rond
gezondheidsbevordering.

Het onderzoek van TNS NIPO is uitgevoerd in het kader van Wereldgezondheidsdag (7 april
2007) en de vierde Week van de Gezondheid (5 t/m 12 april). Dit jaar is het thema Geniet
van Gezondheid. De Week van de Gezondheid is een initiatief van de NPHF.

www.weekvandegezondheid.nl


Video - Nutritional Benefits of Hemp Seed and Oil

Dietician Mary Beth Augustine,R.D. examines nutritional profile of Hemp Oil, rich in EFA's (Essential Fatty Acids) important to a healthy diet. Then Don Wirtshafter, co-author of first Hempseed Cookbook, tells benefits to the economy and environment from hemp products and hands out hemp foods to audience at Cannabis Therapeutics Conference in Portland, OR


Voor vrouwen gewichtstoename reden niet te stoppen met roken

Vijf van de tien vrouwen stoppen niet met roken uit angst om in gewicht aan te komen. Vrouwen stoppen niet alleen met roken omdat ze bang zijn aan te komen, 44% denkt zelfs dat roken juist een positief effect heeft op hun gewicht. Daarentegen denkt een kwart van de mannen het tegenovergestelde: zij verwachten dat roken
een negatieve invloed heeft op het gewicht. Dit blijkt uit onderzoek onder 525 Nederlandse rokers en ex-rokers over stoppen met roken uitgevoerd door Interview NSS in opdracht van NiQuitin 1. In dit onderzoek is gevraagd wat de reden voor en ervaringen met stoppen met roken zijn.

Gewicht en roken
Stoppen met roken en gewicht gaan moeilijk samen. Zo blijkt dat 80% van de rokers het moment na het eten het moeilijkste moment vinden om niet meer te roken. Lekker eten, de daarbijbehorende gezelligheid en een sigaret zijn nauw met elkaar verbonden.

Eetdagboek
Dat merkt ook Berdien van Wezel, voedingskundige/diŽtiste, dagelijks in haar praktijk. 'Veel mensen die stoppen met roken, zijn bang om aan te komen. Dit heeft voor een deel een lichamelijke oorzaak: roken versneld de stofwisseling. Maar vaak gaan stoppers anders en/ of meer eten. Zij vervangen het roken door een andere hand-mond-beweging, zoals snoepen. Dit zorgt uiteraard ook voor wat extra kilootjes'. Om dit te voorkomen raadt Berdien aan om een dagelijks eetdagboek bij te houden. 'Dit geeft je inzicht in je nieuwe eetgewoonten. Je ziet dan dat je het vooral zelf in de hand hebt om ervoor te zorgen dat die kilo's er niet aan komen'.

Beheers het gewicht tijdens het stoppen met roken
Naast een eetdagboek bijhouden zijn er ook nog andere tips die bij kunnen dragen om je
gewicht onder controle te houden tijdens het stoppen met roken:
- Gebruik de tijd van je rookpauzes voor een wandeling.
- Neem in plaats van een sigaret een gezond tussendoortje: een stukje fruit, een potje
yoghurt of een snack met weinig calorieŽn.
- Drink voldoende water: probeer 6 tot 8 glazen water per dag te drinken.
- Compenseer je rookgedrag niet door een andere hand-mond-beweging, zoals snoepen.
- Beweeg veel: begin met een aangepast oefenprogramma en bouw langzaam op.
- Let op je voeding: een gezonde voeding, met veel groenten en fruit, en weinig vetten en
suikers is heel belangrijk.

'Als houvast en steun tijdens het stoppen met roken zijn nicotinevervangers zoals NiQuitin
zeer bruikbaar om het stoppen met roken vol te houden' aldus Berdien van Wezel. 'Zij
verminderen namelijk snel het verlangen naar een sigaret. Daarnaast helpen zjj
ontwenningsverschijnselen zoals gewichtstoename te verminderen'.

www.allesoverstoppenmetroken.nl


Wnt-signalering ontregeld in darmkankerPrint

Dikkedarmkanker is wellicht te behandelen met medicijnen die de wnt-signaleringsketen remmen. Dat concludeert Irma Oving in haar proefschrift. Dat de wnt-keten overactief is in darmkankercellen was al bekend. Oving blokkeerde de wnt-keten en zag dat darmkankercellen stoppen met groeien. Ze identificeerde vervolgens verschillende sets van genen die door wnt aangestuurd worden. Een van de door wnt gedreven genen, Mash-2, speelt een rol bij celvermeerdering en het onderhouden van stamcellen in de darm en bij de ongeremde groei van darmkankercellen. De resultaten van dit proefschrift zijn veelbelovend voor het ontwikkelen van medicijnen die de wnt signaleringketen afremmen als behandeling voor dikkedarmkanker.

Irma Oving promoveert op 5 april aan de Universiteit Utrecht.

Bron: UMC


Video - Role of Nutrition in Preventing Birth Defects

UCSD Department of Pediatrics & the Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences bring together world-renowned experts in the field of Human Teratology in a new series providing clinicians an update on the environmental causes of birth defects. In this program, Carl Keen, Ph.D., UC Davis, talks about Maternal and Fetal Nutrition. Continuing education credit (CEUs) will be offered by UCSD Extension for this series.

http://video.google.com/videoplay?docid=2946331343635189445&q=genre%3Afitness&hl=en


Geen patiŽntenstop voor borstreconstructie kankerpatiŽnten

Tientallen vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan ten gevolge van borstkanker
kunnen niet meer terecht voor een borstreconstructie waarbij eigen buikweefsel wordt
gebruikt. SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft de minister van Volksgezondheid gevraagd om
opheldering en oplossing van de problemen bij deze nieuwe behandelingsmethode.

Van Gerven: 'De prangende vraag is waarom deze medisch gewenste ingreep niet volledig
wordt vergoed. Vrouwen wijken nu uit naar het buitenland met eigen bijbetaling van
duizenden euro's. Dat moet niet nodig zijn en het vergroot de gezondheidskloof tussen
arme en rijk, want lang niet iedereen kan dat betalen.'

Ook wil de SP'er weten of bureaucratische regelgeving en de invoering van de Diagnose
Behandeling Combinaties, een zeer ingewikkeld declaratiesysteem van ziekenhuizen, de
invoering van vernieuwende technieken en behandelingsmethoden belemmert.


Lymfklierkanker bij vijftigplussers met coeliakie

Mensen van boven de vijftig bij wie coeliakie -een chronische ontsteking van de dunne darm als gevolg van glutenovergevoeligheid- wordt vastgesteld, lopen een grotere kans op lymfoom (lymfklierkanker).

http://www.refdag.nl/artikel/1297449/Lymfklierkanker+bij+vijftigplussers+met+coeliakie.html


Video - Cholesterol drug failure

A new Cleveland Clinic study casts serious doubts on the safety of an experimental cholesterol lowering drug. Sharon Dennis reports


Belang consument moet voorop staan in de zorg

De consument moet een krachtige positie krijgen op de markt voor zorg en zorgverzekeringen. Daarvoor moet de consument betere toegang krijgen tot keuze-informatie. Ook een stevige rechtspositie voor de consument is noodzakelijk. De manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat wil bereiken staat beschreven in het consultatiedocument '(In) het belang van de consument'.

http://www.nza.nl/nza/Nieuws/33450/


Media - Environmental Health Perspectives Volume 115, Number 4, April 2007

Children's Health Centers: Past, Present, and Future
Driven to Extremes: Health Effects of Climate Change
A Changing Climate of Litigation
Solar Thrill: Using the Sun to Cool Vaccines
Nutrition Intervention against Environmental Toxicity
Biodiesel Research
Hormesis: Some Scientific Reality Checks
Exhaled Nitric Oxide and Air Pollution
Role of COX-2 Induction via IKKβ/NFκB in Resistance to Arsenite-Induced Apoptosis
Cumulative Lead Exposure and Magnetic Resonance Spectroscopy
Air Pollution and Mortality in Chile
Mortality and Chlorpyrifos Use
Up-regulation of Tissue Factor Due to UFP Exposure
Mammary Effects from Atrazine Metabolite Mixture
In Utero ETS Potentiates Adult Allergic Responses
PCBs Disrupt Dendritic Development
Toxicogenomics of Methapyrilene Hepatotoxicity
Asbestos-Related Deaths in Libby Vermiculite Workers
Pulmonary Protein Biomarkers of Arsenic Exposure
Strain Differences and the Response to Estrogens
Genetic Polymorphisms Influencing Arsenic Metabolism
Potential Arsenic Toxicity from Kelp Supplements
Dose Response for Mercury and IQ
Parental Smoking, TNF, and Asthma
Maternal Smoking and Speech Perception in Newborns
Blood Lead and Vitamin D Deficiency in Children
Arsenic in China: Occurrence and Health Effects

Lees deze artikelen op:

http://www.ehponline.org/docs/2007/115-4/iti.html


 

04 april


Er bestaat maar 1 dieet, een "life style diet".

Hoi ik ben Jennifer Bok, een jonge meid van 18 jaar en nu even werkzaam als internationaal model. Veel mensen zullen vast mij als een soort "ideale" beeld zien, omdat ik 1 van de vele modellen ben die werkzaam is voor de media. Mensen kijken tegenwoordig op tegen het "ideale" beeld van hoe men er tegenwoordig uit moet zien en volgen allerlei slechte diŽten. Naast dat eet iedereen tegenwoordig zoals de grote reclame makers willen, geloven ze te snel en volgen ze de kudde.

Als model denk ik dat ik misschien meer effect zal hebben als ik iemand vertel wat gezond eten inhoud dan als iemand het zou doen die niet uit "het" wereldje komt waar de meeste mensen tegen aan kijken. De modellenindustrie is hard en ook zijn er weinig modellen die gezond eten. Nauwelijks zijn er modellen die eten zoals ik, zoals het hoort. Zoals iedereen hoort te eten. Eten met verstand. Er bestaat geen dieet, er is maar 1 dieet…en ik noem het een "life style diet".

Klik hier voor het volledige verhaal
http://www.fonteine.com/ervaringen/lifestyle_dieet.html


Invloed van genen op ontstaan lymfeklierkanker

Bij de ontwikkeling van Hodgkin lymfomen (lymfeklierkanker) spelen behalve immuno≠logische factoren ook genetische en omgevingsfactoren een rol. De meest belangrijke omgevingsfactor is het Epstein Barr Virus (EBV). Normaal herkent het afweersysteem cellen die met EBV zijn geÔnfecteerd en worden de geÔnfecteerde cellen uitgeschakeld. Deze herkenning door het afweersysteem is voornamelijk erfelijk bepaald en zogenoemde Human Leucocyte Antigen (HLA)-componenten spelen hierbij een rol.

Promovendus Marijke Niens onderzocht welke genen uit het HLA-gebied en welke uit het DNA-gebied met de chemokines TARC en MDC geassocieerd zijn met HL. De resultaten van het onderzoek suggereren dat personen die het HLA-A type *02 dragen een verlaagd risico hebben op het krijgen van EBV-positieve Hodgkin lymfomen. Dragers van HLA-A type *01 hebben waarschijnlijk een verhoogd risico. De concentraties van TARC en MDC zijn sterk verhoogd in serum van een grote meerderheid van de patiŽnten. In een kleine groep patiŽnten is aangetoond dat de concentratie van deze chemokines afneemt na behandeling. De bevindingen tonen aan dat beide chemokines mogelijk gebruikt kunnen worden als serum markers om de efficiŽntie van de behandeling te controleren.

Bron: RUG


Veel vragen over vaccin baarmoederhalskanker

Huisartsen moeten terughoudend vaccineren tegen baarmoederhalskanker. In afwachting van een advies daarover van de Gezondheidsraad, adviseert het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) haar leden.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article412712.ece/Veel_vragen_
over_vaccin_baarmoederhalskanker?source=rss

Ben


Video - Do You Need to Wear Sunglasses?


Behandelstrategie boezemfibrilleren: betere keuze mogelijk

Boezemfibrilleren is een veel voorkomende hartritmestoornis. Eťn op de vier mensen boven de 40 jaar krijgt ermee te maken. Hierbij kunnen ernstige complicaties optreden, zoals hartfalen of een herseninfarct, maar ook de dood. De aandoening is geassocieerd met tal van onderliggende (hart)ziekten, zoals hoge bloeddruk, coronairlijden, hartfalen, suikerziekte of kleplijden.

Er zijn twee behandelstrategieŽn. Bij "rate control" wordt met medicijnen geprobeerd de hartfrequentie te verlagen en complicaties te voorkomen. Bij "rhythm control" wordt getracht het hartritme te herstellen en te behouden. Grote klinische studies hebben de afgelopen jaren aangetoond dat deze behandelstrategieŽn vergelijkbaar effectief zijn. Tot op heden was echter onduidelijk welke patiŽnt het meeste baat heeft bij welke behandeling.

Uit onderzoek van promovendus Michiel Rienstra blijkt dat niet het ritme maar de onderliggende hartziekte de prognose bepaalt. De keuze voor de behandeling moet dus, behalve op basis van de leeftijd en de klachten van de patiŽnt, gemaakt worden op basis van de onderliggende hartziekte. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat patiŽnten met hoge bloeddruk en vrouwen veel meer complicaties hebben bij een rhythm control behandeling. Bij deze patiŽntengroepen heeft rate control behandeling waarschijnlijk de voorkeur.

Bron: RUG


Gendoping

Sport is oneerlijk. Kenianen lopen sneller een marathon dan Europeanen en zwarte atleten zijn betere sprinters dan Chinese. In sommige sporten houden we rekening met lichamelijke verschillen. Judoka’s van 100 kg vechten niet tegen lichtgewichten en vrouwen niet tegen mannen. Maar zo gauw het in de sport om doping gaat, rinkelen alle alarmbellen. Doping geldt als oneerlijk en de meeste mensen verwachten dat sportofficials de strijd tegen doping onvermoeibaar voortzetten. Er bestaat echter een nieuwe vorm van doping – gendoping – die zo moeilijk is te traceren dat elk dopingverbod zinloos dreigt te worden.

In de academische ziekenhuizen in Nederland doen wetenschappers onderzoek naar de genezing van ziektes met een genetische oorsprong. Het genezingsproces kan in gang worden gezet door het inbrengen van een nieuw gen of door een bestaand gen met behulp van geneesmiddelen 'aan' of 'uit' te zetten. Bij de genezing van de 'bubble-boy'-ziekte (een immuunziekte), taaislijmziekte en hemofilie zijn al goede resultaten geboekt.

Wat bij zieke mensen werkt, werkt ook bij gezonde en deze gentherapie opent de deur naar nieuwe vormen van doping. EPO is daarvan het bekendste voorbeeld. EPO is een genees≠middel om bloedarmoedeklachten bij kankerpatiŽnten te verminderen, maar werkt ook bij duursporters die door de aanmaak van extra rode bloedlichaampjes hun zuurstofopname≠capaciteit zien toenemen. Heeft deze vorm van doping de toekomst? Is te bewijzen wie van gendoping gebruik maakte en wie niet? Is er eigenlijk een probleem als we – gecontroleerd – gendoping toestaan?

Prof.dr. Hidde Haisma studeerde medische biologie in Utrecht en werkte in de VS – aan o.m. Harvard Medical School – en aan de VU. In 2000 werd hij benoemd als hoogleraar Therapeutische Genmodulatie aan de RUG. Haisma doet onderzoek naar de ontwikkeling van geneesmiddelen die menselijke genen kunnen beÔnvloeden om zo ziekten te genezen.

Bron: RUG


Video - Why the Therapeutic Products and Medicine bill should not not proceed

http://www.nzhealthtrust.co.nz/

Dit lijkt een kopie van het Codex probleem dat we in Europa gaan krijgen waarbij big pharma probeert de natuurlijke supplementen om zeep te helpen. Lees de samenvatting op:

http://www.nzhealthtrust.co.nz/about_docs.html


Teveel plastic in het paasei

De verpakkingen van de paaseieren wegen vaak net zoveel als de chocolade die erin zit. Het Engelse dagblad The Independent heeft onderzoek gedaan naar de 10 meest bekende merken van chocoladepaaseieren, te weten Nestlť, Green & Black's, Lindt ect. en ontdekte dat de verpakking 26-45% van het bruto gewicht kan innemen: strik, standaard en omhulsel. De Engelsen eten 80 miljoen paaseieren tijdens de Paasperiode, dit is 8 % van de jaarlijkse consumptie. De administraties geven miljoenen aan Sterlings uit om de verpakkingen te vernietigen. De meeste chocolademerken gebruiken geen recycable materiaal; er is maar 1 merk gevonden wat verpakkingsmateriaal gebruikt wat hergebruikt kan worden.

http://sloweb.slowfood.it/sloweb/ita/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B09d7316CEFTygP871409

xxx


Video - Drugs, children and suicide


Commerciele zeehondenjacht Canada weer begonnen

De jaarlijkse commerciŽle zeehondenjacht is losgebarsten. Dit jaar mogen 270.000 zadelrobben worden gedood. Het Canadese Ministerie van Visserij en de Oceanen (DFO) hanteert dit jaar verschillende
startdata. Gisteren (2 april) is de jacht in het zuidelijk deel van de Golf van St. Lawrence geopend, vanaf woensdag 4 april mag ook in de rest van de Golf op zeehonden worden gejaagd. Natuurbeschermers over de hele wereld, waaronder deskundigen van het IFAW (International Fund for Animal Welfare, www.ifaw.org) verwerpen de jacht als wreed en onnodig.

Waarnemers van het IFAW zijn getuige geweest van de eerste gedode zeehonden in het
zuidelijke deel van de Golf van St. Lawrence. Aangezien de hoeveelheid ijs in de Golf van
St. Lawrence zoveel minder is dan in voorgaande jaren, zijn de zeehonden afgeschoten in
open water.'Deze vorm van doden is reeds door een dierenartsenpanel afgewezen gezien het
wrede karakter; de dieren raken gewond maar zijn niet onmiddellijk dood, pas wanneer de
jagers hen de laatste doodslagen met de knuppels geven, zijn zij uit het lijden verlost.
Maar ook vele dieren raken onder het ijs en sterven een verdrinkingsdood,'aldus Marcel
Bertsch, directeur van het IFAW.

In de afgelopen drie jaar heeft Canada toegestaan dat meer dan een miljoen zeehonden
werden gedood. De totale commerciŽle vangstquota voor dit jaar bedraagt 270.000
zeehonden. Dit betekent dat voor het vierde achtereenvolgende jaar zoveel zeehonden mogen
worden gedood, dat hun populatie daardoor afneemt. Vorig jaar bedroeg de quota 335.000
zeehonden, maar uit officiŽle overheidscijfers blijkt dat in werkelijkheid 354.000
zeehonden werden gedood.

De grootschalige commerciŽle jacht heeft het op jonge dieren voorzien. Wetenschappers
in Canadese overheidsdienst hebben vastgesteld, dat van de 354.000 zeehonden die vorig
jaar werden gedood, 98% jonger dan drie maanden was. De vissers mogen zeehonden al doden
zodra ze hun witte vacht beginnen af te werpen. De dieren zijn dan vaak niet ouder dan
twaalf dagen.

In het afgelopen jaar heeft Canada aanhoudend zware kritiek te verduren gekregen van de
internationale gemeenschap. Velen beschouwen de jaarlijkse commerciŽle
zeehondenjacht als wreed en overbodig. Een Canadese delegatie is momenteel in Nederland
om stemmen te winnen voor de commerciŽle zeehondenjacht. Nederland zal op korte
termijn een verbod ingesteld hebben op de handel in zeehondenproducten. Een initiatief
wetsvoorstel van de PVDA en VVD is in februari van dit jaar overgenomen door minister
Veerman aangezien hij na unanimiteit van de Tweede Kamer hierover besloot zelf een wet
(Algemene Maatregel Van Bestuur - AMVB) te maken. Deze AMVB, waar opvolger minister
Verburg zich nu over aan het buigen is, zal volgens eerdere toezeggingen in mei in de
Staatscourant gepubliceerd worden. Voor meer informatie kijk op:

www.stopdezeehondenjacht.nl

www.ifaw.nl


Wetenschappers ontdekken hersengebied verantwoordelijk voor dyscalculie

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM) en het University College Londen (UCL) hebben ontdekt welk gebied in de hersenen verantwoordelijk is voor de 'cijfervariant' van dyslexie, genaamd dyscalculie. Tot nu toe werd aangenomen dat een ontwikkelingsstoornis in de hersenen verantwoordelijk was voor dyscalculie, zonder dat daar enig wetenschappelijk bewijs voor was. In hun onderzoek konden de wetenschappers nu niet alleen laten zien dat een specifieke afwijking in een bepaald gebied van het hersenen tot dyscalculie kan leiden, maar het is hun zelfs gelukt om door een tijdelijke verstoring van activiteit in dit hersenengebied ook in gezonde proefpersonen virtuele dyscalculie teweeg te brengen. Deze nieuwe kennis is een belangrijke stap in de verbeterde diagnose en behandeling van de circa 5% van de bevolking die last heeft van deze handicap.
Mensen met dyscalculie hebben moeite met cijfers. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor tellen, rekenen, klok kijken, met geld omgaan, of zelfs het aanhouden van de juiste snelheid in een auto. Kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite het tempo op school bij te benen.

De oorzaak blijkt te schuilen in het gebied aan de rechter achterkant van ons hoofd, bijna bovenaan, oftewel de 'rechter pariŽtaal kwab'. Dit gebied werd geÔdentificeerd door mensen in een fmri-scanner simpele rekensommetjes te laten maken. Het actieve hersengebied lichtte op.

Gezond
Vervolgens kregen proefpersonen bijvoorbeeld een kleine 2 en een grote 4 te zien of juist een grote 2 en een kleine 4. De opdracht was het 'fysiek grotere' getal aan te wijzen en daarbij de eigenlijke waarde van het cijfer te negeren. Mensen met dyscalculie deden dat beter dan "gezonde" mensen; ze werden namelijk niet gehinderd door de numerieke waarde van het getal, wat bij "gezonde" mensen automatisch meegewogen werd in het oordeel. Deze "verwarring" maakte de "gezonde" mensen trager. Maar toen bij "gezonde" proefpersonen het verantwoordelijke hersengebied kort werd "uitgeschakeld" door middel van TMS, Transcranial Magnetic Stimulation, reageerden deze precies hetzelfde op de taak als mensen met dyscalculie.

Prikkels
Onderzoeker dr. Alexander Sack van de Universiteit Maastricht, onder wiens leiding het onderzoek werd uitgevoerd, vertelt: 'TMS maakt het ons mogelijk om, zonder de schedel te openen, de hersenen van de mens binnen te dringen en tijdelijk de hersenactiviteit op een specifieke plek en een specifiek moment te veranderen. We doen dit door kleine, zeer kortstondige magnetische prikkels toe te dienen, waardoor bepaalde processen in de hersenen beÔnvloed kunnen worden. We kunnen hiermee de neurale activiteit in het gebied dat gerelateerd is aan een bepaalde taak gedurende de uitvoering van die taak verhogen of verlagen. Vervolgens kunnen we meten wat de gedragsmatige gevolgen zijn van die veranderingen.'

Inspelen
Mogelijk dat kinderen met symptomen van dyscalculie in de toekomst makkelijker gediagnosticeerd kunnen worden via een hersenscan. De onderzoekers hopen dat bij een vroegtijdige diagnose en beter begrip van de oorzaak, onderwijzers beter in kunnen spelen op de specifieke eisen die de handicap aan hun lesmethoden stelt.

De bevindingen worden binnenkort gepubliceerd in Current Biology. Digitaal is het artikel al wel verkrijgbaar, waarop het al diverse internationale media heeft gehaald, zoals Der Spiegel, het Science Museum en de BBC.

Bron: AZM


Video - If You Knew The TRUTH About Where Your Food Comes From?

The simple fact of the mater is; is that many people just simply have no idea about where and how their food comes from in order to bring it to them. Now this doesn't make you a bad mean person etc; it simply means that the slaughterhouse or for a more sugarcoated term 'meat industry' keeps the truth hidden as best as they can about what happens behind closed doors in factory farms and slaughterhouses all over the world.

The cold hard fact is; is that, human beings do not need to eat meat to survive and can be super happy, healthy and ultimately fulfilled without it. No matter how much we are pushed this undying belief that we have to be; and considering the above is true, it seems quite unnecessary and selfish that we continue unabated in justifying such atrocities when we don't need to. So if you knew the TRUTH about where your food comes from? well if a lot more people did, then a lot more people would be vegetarians and vegans.

For more written articles on vegetarianism / veganism and how it will benefit you the earth and most importantly the incredible animals who are so misunderstood and mistreated. Please visit my blog on my profile and together we can make the word a better place for both animals and people.

www.animalaid.org.uk


Landelijke ‘Laat je ouders niet vallen’ dag groot succes

Op zaterdag op 31 maart organiseerden lokale organisaties in heel Nederland de nationale ‘Laat je ouders niet vallen’ dag. Meer dan vijfhonderd uiteenlopende organisaties hebben meegedaan aan de actie, waaronder gemeenten, thuiszorginstellingen, ouderenbonden, GGD-en en buurtcentra. Een informatieve en gezellige dag, waarbij op een positieve manier aandacht werd besteedt aan valpreventie.

http://www.veiligheid.nl/csi/websiteveiligheid.nsf/wwwVWContent/
l1actueelnieuwslandelijkelaatjeoudersnietvallendaggrootsucces.htm


Genoom gescreend op verband met prostaatkanker

Er zijn sterke aanwijzingen dat er een verband is tussen het risico op prostaatkanker en een specifiek gebied op chromosoom 8. Dit blijkt uit de grootscheepse internationale genoomanalyse Polygene. De eerste resultaten zijn dit weekend on-line gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics. Aan het onderzoek heeft de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek (prof.dr. Bart Kiemeney) een belangrijke bijdrage geleverd.

Polygene, uitgevoerd met een grote subsidie van het zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap, is een samenwerkingsverband tussen het bedrijf deCODE Genetics in Reykjavik, het UMC St Radboud en Deense en Engelse onderzoeksgroepen en deskundigen. Het onderzoek bestond uit twee fasen. Eerst werd het genoom van 1453 IJslandse prostaatkankerpatiŽnten en 3064 controles op meer dan 300.000 plaatsen gescreend. Daarna werden de mogelijk interessante genomische gebieden geverifieerd bij Nederlandse patiŽnten en controles. De Nederlandse controles zijn afkomstig uit de Nijmegen Biomedische Studie, een bestand met medische en leefstijlgegevens van zo’n 10.000 Nijmegenaren, dat de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek de afgelopen jaren samen met enkele andere afdelingen van het UMC St Radboud heeft aangelegd. Er zijn ook gegevens uit Spanje en de Verenigde Staten gebruikt. Deze opzet garandeert dat de onderzoeksconclusies niet gebaseerd zijn op toevalsbevindingen en voor verschillende populaties geldig zijn.

De eerste resultaten van Polygene zijn nu, slechts een jaar na de start van het onderzoek, al bekend. In alle onderzochte bevolkingsgroepen blijkt het risico op prostaatkanker gepaard te gaan met bepaalde variaties in een gebied op chromosoom 8q24. Er ligt daar geen gen en ook de genen in de directe nabijheid houden geen verband met prostaatkanker. Er zal dus nader onderzocht moeten worden wat hier precies aan de hand is. Waarschijnlijk heeft het te maken met de genetische instabiliteit van het gebied.

Binnenkort publiceren de Polygene-onderzoekers nog meer resultaten. Een tweede artikel over prostaatkanker en ťťn over borstkanker liggen klaar.

Bron: UMC St Radboud


Vitamine K2 kan hart- en vaatziekten helpen voorkomen

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat vitamine K2 mogelijk in staat is de verkalking van aderen te remmen en in sommige gevallen zelfs dat proces om te draaien [1]. Dit staat in een nieuwe studie, die begin april 2007 uitkwam, in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Blood van de American Hematology Society (L.
Schurgers, et al.). Aderverkalking is een belangrijke risicofactor voor het overlijden aan hart- en vaatziekten. Dit probleem is verantwoordelijk voor meer dan 45.000 doden in Nederland elk jaar [2].

Deze nieuwe studie, uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit van Maastricht, toonde aan dat suppletie met vitamine K2 aderverkalking tot 50% kon verminderen bij ratten. In sommige gevallen werd de slagaderverkalking zelfs omgekeerd. Een hoge dosis vitamine K bleek in staat om de verkalking van de slagaderen gedeeltelijk op te heffen en de elasticiteit van de vaten weer te herstellen.

Deze bevindingen komen na een eerdere Nederlandse studie [3] die de gezondheidsbevorderende effecten van vitamine K en de rol bij preventie van hart- en vaatziekten bestudeerde. De studie, die 4.807 mensen gedurende 10 jaar volgde, liet zien dat een hogere inname van vitamine K2 het risico op het overlijden aan hart- en vaatziekten aanmerkelijk verminderde. Professor Leon Schurgers, die het onderzoek in Maastricht leidde, gaf als commentaar: 'Deze laatste bevindingen over de rol van vitamine K2-inname zijn een opwindende
ontwikkeling in de beheersing van hart- en vaatziekten. Ons onderzoek is zelfs nog belangrijker, omdat het liet zien dat vitamine K2 suppletie kon leiden tot het omkeren van de effecten van aderverkalking'.

Vitamine K2 activeert de proteÔne MGP (Matrix Gla-ProteÔne) die een belangrijke rol speelt in het voorkomen van kalkafzetting op de wanden van de vaten. Een andere studie bevestigt dat natuurlijke vitamine K2 (menaquinone-7 of MK-7) de meest effectieve vorm van vitamine K is. MK-7 wordt beter opgenomen en heeft een levensduur van drie dagen, duidelijk langer dan welke andere vorm van vitamine K2 dan ook [4].

Natuurlijke vitamine K2 wordt aangetroffen in gefermenteerde voeding en in het bijzonder in hoge hoeveelheden in het Japanse gerecht 'natto'. Natto is een Japans ontbijtgerecht dat gemaakt wordt van gefermenteerde soja en wordt traditioneel al meer dan 1000 jaar gegeten. Studies in Japan hebben een verband laten zien tussen vitamine K2 en de vermindering van hart- en vaatziekten.

Referenties
[1] Leon J. Schurgers, Henri M.H. Spronk, Berry A.M. Soute, Paul M. Schiffers, Jo G.R.
DeMey, Cees Vermeer, Regression of warfarin-induced medial elastocalcinosis by high
intake of Vitamin K in rats, The American Hematology Society Blood 17 (2007) April 1 2007
[2] Cijfers Nederlandse Hartstichting
[3] Johanna M. Geleijnse, Cees Vermeer, Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers, Marjo H.
J. Knapen, Irene M. van der Meer, Albert Hofman, and Jacqueline C. M. Witterman, Dietary
Intake of Menaquinone Is Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The
Rotterdam Study, The American Society for Nutritional Sciences J. Nutr. 134:3100-3105,
November 2004
[4] Leon J. Schurgers, Kirsten J.F. Teunissen, Karly Hamulyak, Marjo H.J. Knapen, Hogne
Vik, Cees Vermeer, Vitamin K-containing dietary supplements: comparison of synthetic
vitamin K1 and natto derived menaquinone-7. The American Hematology Society, Blood 18
(2007) April

www.springfieldnutra.com


Betekenis Goede Vrijdag en Pasen ; hoe zat het ook al weer ?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasfeest

xxx


Slowfood Worldwide: overzicht laatste ontwikkelingen

http://www.slowfood.com/sloweb/eng/dettaglio.lasso?cod=3E6E345B09d731DA45QvQX9F7716

xxx


Video - A tap on the back (allergies)


De "epigenetiek" om de consequenties van de milieuvervuiling op onze
kinderen te kennen

Hebben we de rol van het effect van het milieu op onze gezondheid onderschat ? Als we de onderzoeken van dokter Michael Skinner geloven dan zijn de giftige producten in ons milieu niet alleen een bedreiging voor de personen die er direct aan blootgesteld zijn, maar ook voor hun kinderen. De milieueffecten reizen mee van generatie naar generatie. Het bewijs levert de epigenetiek.

Thierry Souccar

http://www.lanutrition.fr/L-ťpigťnťtique-pour-connaÓtre-les-consťquences-
de-la-pollution-sur-nos-enfants-a-1117.html

xxx

Epigenetiek?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epigenetica


Video - Buddhist Prayer for Animal Liberation

To help our brother & sister animals - Go Vegan, Join your local animal rights group & become active. Don't buy animal products, find alternatives and don't buy products tested on animals.

Composed Feb 14, 2007 by Liberation for Our Brother & Sister Animals

http://www.lobsa.org


Gratis boeken? - geen grap!

OnLibri.nl is Nederlands eerste uitgeverij met gratis boeken. Het gaat hierbij om non-fictie boeken met categorieŽn als eten&drinken, reizen en geldzaken. Alle boeken zijn speciaal geschreven en ontwikkeld voor onLibri, en de kwaliteit van de boeken staat hoog in het vaandel. Wekelijks verschijnen nieuwe titels op de website, die enige tijd van tevoren zullen worden aangekondigd.

www.onlibri.nl

Tip: Marjan

 

 

03 april


Ervaringen medicijngebruikers beschikbaar

Medicijngebruikers kunnen vanaf vandaag op de website www.meldpuntmedicijnen.nl via een zoekfunctie de ervaringen van andere medicijngebruikers lezen. Sinds de start in 2004 heeft het meldpunt ruim 4000 meldingen ontvangen. Deze meldingen vormen een waardevolle informatiebron voor andere medicijngebruikers. Op de website kan gezocht worden naar - zowel positieve als negatieve - ervaringen over de werkzaamheid, bijwerkingen, verpakkingen en andere praktische aspecten zoals vergoeding van een bepaald medicijn.

Voordat een medicijn op de markt komt is veel klinisch onderzoek verricht naar de werking en de bijwerkingen van het medicijn. Over de ervaringen van medicijngebruikers in de praktijk is veel minder bekend. Het Meldpunt Medicijnen wil bijdragen aan meer kennis over deze ervaringen en de informatie beschikbaar stellen aan medicijngebruikers, zorgverleners, fabrikanten en zorgverzekeraars. De invoering van deze zoekfunctie draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van dit doel. Het nieuwe onderdeel van het meldpunt is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds voor patiŽnten- en gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden (Fonds PGO).

www.meldpuntmedicijnen.nl


Video - daVinci S robot


Nieuwe inzichten in de begeleiding van hartfalenpatiŽnten

Begeleiding en voorlichting door een hartfalenverpleegkundige leiden niet altijd tot minder heropnames van hartfalenpatiŽnten. Wel kan vroegere signalering van klachten leiden tot snellere behandeling van de patiŽnt, zodat deze eerder naar huis kan. Dit blijkt uit de grootschalige COACH*-studie, uitgevoerd aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en ondersteund door de Nederlandse Hartstichting. De onderzoekers Tiny Jaarsma en Dirk-Jan van Veldhuisen maakten deze eerste onderzoeksresultaten bekend op het congres van de American College of Cardiology in New Orleans.

Elk ziekenhuis behoort volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg een hartfalenpoli te hebben. Tot nu toe werd aangenomen dat iedere patiŽnt met hartfalen veel baat zou hebben bij extra voorlichting en begeleiding door een hartfalenverpleegkundige op de hartfalenpoli. Uit eerdere, kleinere nationale en internationale onderzoeken bleek dat hierdoor het aantal heropnames voor hartfalen zou verminderen. Het grootschalige COACH-onderzoek bevestigt dit echter niet.

Kortere opname
De gepresenteerde onderzoeksresultaten laten zien dat hartfalenpatiŽnten die extra begeleiding en voorlichting krijgen niet per definitie allemaal minder vaak worden heropgenomen. Wel lijkt het erop dat deze patiŽnten minder snel overlijden. Er werd een (statistisch niet significante, maar) klinisch zeker relevante vermindering van 15% in sterfte gevonden bij hartfalenpatiŽnten die extra begeleiding en voorlichting kregen. Het lijkt erop dat hartfalenpatiŽnten die extra begeleiding en voorlichting krijgen wel vaker in het ziekenhuis worden opgenomen. De opnameduur van deze patiŽnten is echter korter dan patiŽnten die geen extra begeleiding en voorlichting ontvangen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de hartfalenverpleegkundige eerder signaleert dat de klachten van een patiŽnt verergeren. Dit onderzoek laat zien dat begeleiding niet altijd en voor iedere hartfalenpatiŽnt effectief is om heropnames te voorkomen.

Kwaliteit van leven
Naast deze eerste resultaten van het COACH-onderzoek komen binnenkort nog meer uitkomsten beschikbaar. Uit nadere analyses moet nog blijken of extra begeleiding en voorlichting ook een positief effect hebben op de kwaliteit van leven van de patiŽnt. De verzamelde onderzoeksdata kunnen in de toekomst bijdragen aan de discussie welke vorm van zorg het beste is voor welk type hartfalenpatiŽnt.

De COACH-studie volgde ruim 1.000 hartfalenpatiŽnten gedurende anderhalf jaar. Onderzocht werd of patiŽnten die extra voorlichting en begeleiding ontvangen van hartfalenverpleegkundigen langer leven en minder snel worden heropgenomen. De COACH-studie is de grootste studie naar de zorg voor hartfalenpatiŽnten ter wereld en liep van 2002 tot en met 2006. De Hartstichting financierde het COACH-onderzoek, waaraan 17 Nederlandse ziekenhuizen deelnamen.

* Coordinating study evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure


Meer sigaretten, minder shag

De consumptie van sigaretten en shag daalt al 25 jaar, maar in 2006 nam het verbruik weer licht toe. In 2006 rookten Nederlanders samen circa 25 miljard sigaretten en shagjes. Dit is een groei van 1,5 procent ten opzichte van 2005. Deze toename is geheel toe te schrijven aan een grotere consumptie van sigaretten. In 2006 werden in Nederland per hoofd van de bevolking 864 sigaretten geconsumeerd. Dit is ruim 4 procent meer dan in 2005. Het verbruik van shag nam in 2006 juist af, met bijna 2 procent tot 667 shagjes. Het aantal rokers was in 2006 vrijwel gelijk aan dat in 2005.


VN-verdrag regelt rechten van mensen met handicap

Nederland heeft vrijdag het VN-verdrag getekend voor de rechten van mensen met een handicap. Dit nieuwe verdrag van de Verenigde Naties verplicht landen ertoe mensen met een handicap volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Vijftig landen hebben hun akkoord al gegeven. Staatssecretaris Bussemaker gaat alle Nederlandse wet- en regelgeving aan het verdrag toetsen. In het coalitieakkoord gaf het kabinet al aan dat het inzet op uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Daarmee heeft het kabinet op zich genomen om het gedachtegoed uit het verdrag in deze wet te verankeren.

In het Europese Jaar van Gelijke Kansen voor Iedereen komt dit VN-verdrag als geroepen. Sociale en fysieke belemmeringen, waar mensen met een beperking dagelijks mee worden geconfronteerd, moeten weggenomen worden.


Video - Killer Toxins


Bloedtransfusie : op naar de universele gevers

Bloed is steeds meer nodig, maar de gevers blijven achter. Een nieuwe techniek zorgt ervoor dat het bloed van alle gevers verenigbaar wordt, onafhankelijk van de bloedgroep. Het Amerikaanse bedrijf ZymeQuest werkt samen met de CNRS ; de nieuwe metheode wordt momenteel uitgetest en zou over zo'n 5 jaar beschikbaar kunnen zijn. In Frankrijk hebben elk jaar ongeveer 500 000 patients een bloedransfusie nodig. Het wordt steeds moeilijker genoeg bloed te krijgen. Deze nieuwe techniek zou voor een deel dit probleem op kunnen lossen.

http://www.lanutrition.fr/Transfusion-vers-des-donneurs-universels-a-1497.html

xxx


Parfums kunnen ervoor zorgen dat mannen borsten krijgen ?

Een onderzoek, geleid door de Universiteit te Denver (Colorado) en gepubliceerd in het prestigieuze New England Journal of Medecine, geeft aan dat bij continu gebruik van creme, gel en parfum bovengenoemde effecten zouden kunnen plaatsvinden.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/03_Marzo/28/profumo_seno_uomini.shtml

xxx


Cannabis: waarom je er vandaag de dag banger voor moet zijn

Dat wat nu circuleert is 20-25 x meer geconcentreerd dan de Cannabis van voorheen. Nieuwe studies verwijzen naar zware effecten op de hersenen.

http://www.corriere.it/Rubriche/Salute/Medicina/2007/03_Marzo/30/video_cannabis.shtml

xxx


Video - Money Talks: Profits Before Patient Safety

This 50-minute documentary was created to give an in-depth, academic perspective on the questionable marketing tactics of the pharmaceutical industry, and features the commentary of investigative journalists and medical professionals including Dr. John Abramson, author of Overdosed America, and Prescription Access Litigation Project Director, Alex Sugerman-Brozan. Other notable interviewees include Dr. Bob Goodman of Columbia University, founder of the 'No Free Lunch' program, and Dr. Jerome Hoffman of UCLA Medical School.


Gratis leren gelukkig en gezond te leven

Sinds enige tijd is het mogelijk om via internet maandelijks kosteloos een minicursus te volgen op het gebied van gelukkig en gezond leven. Deze minicursussen worden aangeboden door de SORAG-Akademie, de grootste instelling voor thuisonderwijs in Europa op het gebied van gezonde geneeswijzen en welzijn. Elke maand verschijnt er een nieuwe minicursus die zonder problemen gedownload kan worden. In de afgelopen maanden verschenen er onder andere cursussen op het gebied van ziekten en hun oorzaken, problemen bij echtscheiding, magnetiseren, vasten en afslanken na de feestdagen en de genezende kracht van kleuren. Ook deze reeds eerder verschenen cursussen kunnen gedownload worden. Gedurende de maand april 2007 is er speciale aandacht voor de minicursus Depressiviteit begrijpen en oplossen.

De cursussen zijn gratis te downloaden via de website

www.sorag.nl


Vegapolis, de eerste collectieve zorgverzekering voor vegetariŽrs ter wereld

* Lagere premie, dekking toegesneden op de wensen van vegetariŽrs,
voordeel tot € 251,= per persoon (inclusief extra's) plus extra dekking
* U profiteert van de korting die hoort bij uw bewuste leefwijze
* We kunnen samen het bewijs leveren van de gezondheidsvoordelen van
vegetarisme, doordat de zorgconsumptie van een grote groep vegetariŽrs
eindelijk in kaart gebracht wordt
* Een substantieel deel van de opbrengst van de verzekering komt ten
goede de Nederlandse VegetariŽrs Bond , Wakker Dier of Adopteer een Kip
doordat u uw bijdrage aan deze organisatie tot een bedrag van € 22,50
mag declareren bij Agis
* De voordelen zullen breed belicht worden en anderen kunnen inspireren
tot een keuze voor het vegetarisme
* De polis staat ook open voor vleesverlaters (tenminste 3 dagen per
week geen vlees) op voorwaarde dat ze binnen 3 jaar overschakelen op een
dieet zonder vlees
* U krijgt korting op vegetarische diners bij restaurants die zijn
aangesloten bij de kortingsregeling van de NVB
* U bent gratis aangesloten bij de stichting PreventiePolis die zich
inzet voor preventieve gezondheidszorg en een duurzame samenleving
* U ontvangt een Visa Greencard ter waarde van € 75,= waarmee al uw
aankopen levenslang CO2 gecompenseerd worden
* Wanneer u overstapt naar Agis hoeft u de eerste twee maanden geen
premie te betalen voor de aanvullende dekking
* U mag elk jaar € 25,= aan "vleesvervangers" declareren
* U krijgt 5% korting op de basisverzekering ťn op de aanvullende
verzekering
Bij jaarbetaling krijgt u nog eens 4% extra korting
* U kunt al een basisverzekering afsluiten vanaf € 71,82 per maand
(incl. kortingen)
* Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd

http://www.vegapolis.nl/vegapolis/

[Ben Licher]


Humor - Irak oorlog parodie

 

02 april


Overig nieuws en informatie bronnen afgelopen 7 dagen

Deze week ruim 110+ internationale berichten!

Mothers of Autistic Children Susceptible to Depression
Older Women Need A Little Meat On Their Bones
Not Sweet - Couch Potatoes Spike Glucose?
Cancer and bad nutrition
Drinking for health - The best beverages
Symptoms of Dyslexia
Cancer-Fighting Foods, Supplements Explored In Day-Long Symposium
Calcium, vitamin D may ward off colorectal cancer
Early menopause related to bladder cancer risk
Heavy men fare poorly with prostate cancer
Arthritis Treatment - Just Keep Moving, Ladies
San Francisco Passes Plastic-Bag Ban
Risk Of Lung Cancer Mortality Reduced By 70 Percent By Quitting Smoking
Green tea 'may keep HIV at bay'
Appetite for liver destruction
Recurring Chlamydia Infections Common In Teenage Girls
Sedentary behavior linked to high blood sugar
Parents Mental Health Influence Child's ADHD
Survival Disadvantage Seen for Triple-Negative Breast Cancer
Natural Therapy for Menopause
Zinc Found To Be A Link In Age-Related Macular Degeneration
How I cured my twisted spine
Why Isn't Everyone Eating Healthy Foods?
Vitamins And Minerals Might Prevent Hearing Loss
Leukemic Cells Find Safe Haven In Bone Marrow
Mother Knows Best - Plant Knowledge Key To Childhood Health In Remote Amazon
Herbal extract extends life for heart failure patients
Is Juice the Easy Way to Good Health?
iable probiotics might help the critically ill
More tiny babies being born in UK
University Of Leicester Research Reveals Rice Bran Could Reduce Risk Of Intestinal Cancer
Cancer patients grow new livers with stem cells
Women should eat vitamin-rich foods during menstruation
Dispelling the Top 10 Nutrition 'Myths'
Poor Behavior Is Linked to Time in Day Care
An orange a day to keep heart disease away
Heart statins 'a risk'
The food additives 'that could put ten years on your life'
Fight aging
Fat
Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Cocoa 'Vitamin' Health Benefits Could Outshine Penicillin
The Kuna indians and chocolate
n–3 Fatty acids are positively associated with peak bone mineral density
Organic Is Healthier - Kiwis Prove That Green Is Good
Toddlers Engage In 'Emotional Eavesdropping' To Guide Their Behavior
Electric Light may pose Cancer Risk
Effect of dietary lutein and zeaxanthin on plasma carotenoids and their transport in lipoproteins in age-related macular degeneration
Child workers exposed to chemicals
The Facts about Soy Protein and Heart Health
Scientists in Alzheimer's breakthrough
Health Canada Imposes Mercury Advisory
Low-cal ketogenic diet slows brain cancer in mice
Newly Released 'Consumer's Guide to Probiotics' is the Definitive Book on the Roots of Digestion
Continual early exposure to dogs may alleviate asthma
Scientist Really Just An Industry Stooge
It’s Not The Fried Eggs That Hurt You; It’s The Teflon
A Radical Attack On Prostate Cancer
Protein that Directs Alzheimer's Development Found
Soy Counteracts Metabolic Syndrome
In Trial, Drugs Equal Benefits of Artery Stents
Diabetes Linked to Higher Parkinson's Risk
Herbal extract promising in heart failure
Tequila fruit used to battle colon diseases
Higher Trans Fat Levels in Blood Associated With Elevated Risk of Heart Disease
Industry Breast Cancer Trials More Often Positive
Scientists Develop New Detector for Breast Cancer
Skin Care Treatment Products for Acne May Exacerbate the Problem
New Angle To Treat Hard-To-Reach Acne
A Mighty product gives hope to Asthma sufferers
Organic kiwifruit found to be healthier
Comparing Trans Fat and Saturated Fat
An orange a day to keep heart disease away
Blocking Immune Cell Action Increases Alzheimer's-associated Protein Deposits
Prostate cancer misdiagnosed in some men
Omega-3s Lower Risk of Depression
Blood pressure predicts stroke risk for all groups
Polyphenols versus vitamins as antioxidants
Cervical Cancer Vaccine Continues to Spark Debate
Australian scientists claim cancer enzyme breakthrough
Preventing cancer without killing cells
Arthritis pain processed in brain’s 'fear zone,' first PET scans reveal
Harvard and U. Pittsburgh researchers explain carbon monoxide's anti-inflammatory effects
'The eyes have it' — autism research yields surprising results
HIV study prompts call for revision of breastfeeding guidelines
New cancer genes found
New Research Shows Why Too Much Memory May Be a Bad Thing
Cryoablation -- A New Treatment Option for Some Kidney Tumor Patients
Smokers clock up almost 8 additional days of sick leave every year
Natural mechanism for immune suppression paves way for cancer trials
Groundbreaking Canadian asthma study
Scientists identify a candidate gene for osteoporosis
A newly identified immunosuppressive protein in rheumatoid arthritis
New developments in 'artificial photosynthesis'
Maternal beef diet could impact sperm counts, UR study suggests
MRI contrast agent can detect heart attack in the making
Toward improved forms of a time-tested cholesterol-fighter
New blood thinner may work without bleeding risk
Infusion with reconstituted HDL may have some benefit for atherosclerosis
Lack of a protein in lung tumors may increase risk of death
Immune response to cancer stem cells may dictate cancer's course
Viral protein is an effective preventative against infection
Gene linked to increased risk of stroke
Obesity Surgery Can Lead to Memory Loss, Other Problems
Children with attention deficit hyperactivity disorder at risk for alcohol problems
Sequence variation in the alpha synuclein gene contributes to alcohol craving
New 'biofuel cell' produces electricity from hydrogen in plain air
Synthetic chemicals in food, personal care products found to influence obesity
Cold medicines harm children's health, charge pediatric doctors
Coffee myth busted - morning cups offer no boost in mental alertness
Ginger, curry may offer cure to Kennedy's disease
The deeper I go into it, the fishier statins seem to become
Researchers Identify New Target for Blocking Cancer Cell Metastasis
Pigs may hold clue about diabetes
Alzheimer's Patients Are Dying Early Because Of Controversial Drugs


Het dierenduel

Showprogramma waarin vier duels tussen opponenten uit de dierenwereld, over de relatie tussen (huis)dier en de mens, worden uitgevochten in een tot boksring omgebouwde studio met de eigen achterban als publiek. Dierenwelzijn en dierenbelangen zijn op dit moment hot.

Zo hot dat tegenstanders elkaar soms letterlijk en figuurlijk in de haren vliegen. Het groeiende bewustzijn van onze omgang met dieren heeft zelfs geresulteerd in twee kamerzetels voor de Partij voor de Dieren, een partij die hartstochtelijk omarmd wordt door menig intellectuele bekende Nederlander, maar die bij even zoveel anderen irritatie oproept. Twee kandidaten met een tegengestelde mening gaan met elkaar in debat: Stichting Varkens in Nood bindt de strijd aan met Varkens in Zicht, Partij voor de Dieren met het CDA, een die-hard dierenactivist met het hoofd van een proefdiercentrum, productschap Vlees met de VegetariŽrsbond. Deze duels vinden niet plaats achter katheders, maar in de boksring.

De vier stellingen gaan over onze omgang met productiedieren, huisdieren, proefdieren en over onze kijk op vleesconsumptie in de toekomst. Ook het scheidsrechter/presentatieduo vertegenwoordigt twee uitersten: Van Holst Pellekaan prodierenkamp en Torenstra, die al de maatschappelijke commotie over dieren volstrekt overdreven vindt. Maar het publiek beslist wie een duel wint, zoals de burger uiteindelijk bepaalt hoe het lot van onze dieren er uit zal zien. Hij is immers de consument.

http://player.omroep.nl/?aflID=4434565

Aansluitend op deze thema-uitzending vertoont het digitale themakanaal Holland Doc in de week van 31 maart tot en met 6 april naast 'Het Dierenduel' ook de documentaires 'Knor, 110 kg in 25 weken', 'Dierbaar' en 'Bij de beesten af' (onder voorbehoud). In deze documentaires gaat het om de vaak moeizame verhouding tussen mens en dier. We houden zoveel van dieren, dat we ze het liefst opvreten.


http://www.omroep.nl/themakanaal/player/hollanddoc.html

http://www.vpro.nl/programma/hollanddoc/artikelen/33891998/


Video - Radon awareness

Host Rita Kornblum, Health Educator for the Department of Health and Human Services, discusses how to detect and protect against harmful Carmon Monoxide and Radon in homes.

Meer informatie (Nederlandstalig)

http://www.fonteine.com/radon.html


Fibromyalgie - weke delen reuma

Fibromyalgie, ook wel weke delen reuma genaamd, is een reumatische aandoening. Helaas wordt fibromyalgie vaak na lang en intensief dokters bezoeken (h)erkend. De diagnose kan alleen door een reumatoloog worden gesteld. Deze aandoening kenmerkt zich door pijn in het 'bewegingsapparaat' die meestal van chroniche aard is. De pijn bevindt zich in onder andere spieren, gewrichtsaanhechtingen en pezen in het hele lichaam.

De pijn wordt door veel patienten omschreven als een vorm van spierpijn die je normaal ook voelt als je een zware griep hebt. Alleen hebben Fibromyalgie-patienten dit bijna dagelijks. De pijn komt voornamelijk voor in de nek, schouders, handen, bekken, benen, voeten, en de rug. Helaas is de pijn niet het enige probleem.

Veelgehoorde andere klachten zijn:

- Slecht slapen, al dan niet door de pijn.
- Vermoeidheid
- Darmklachten
- Storing in de hormoonhuishouding
- Depressiviteit
- Hoofdpijn en/of duizeligheid

http://www.allesoverfibromyalgie.com/
http://www.littlefairies.nl/fibro.htm
http://www.fibromyalgie.nu/

http://www.fibromyalgie.nu/KOPENHAGEN-WEBFLASH/kopenhagen2.html
http://www.fibromyalgie.be/infopaginas/

 

Video - Fibromyalgie chronisch vermoeidheid reportage inzicht ATV

 

 

01 april


Croissants: een ramp voor de gezondheid…

maar op zondagmorgen wel erg lekker……..

A Bon Entendeur heeft voor U crossants en de petit pains au chocolade getest. De heerlijkheden die op grote schaal verkocht worden in de afdelingen van de bakker in Suisse Romande. Een laboratorium in Gent, BelgiŽ, gespecialiseerd in de controle van levensmiddelen en vooral wat betreft de vetten heeft de producten getest. Geconfronteerd met de slechte vetten in deze bakkerswaren overweegt Zwitserland de wetgeving < anti-trans > aan te nemen, net als in Denemarken.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311201&sid=7639721&cKey=1174416293000

xxx


Minder bekende ziektes - De ziekte van Kennedy

De ziekte van Kennedy (ook wel SBMA = Spino Bulbaire Musculaire Atrofie) is een aandoening waarbij, om onbekende redenen, zenuwcellen verloren gaan. Aangezien de ziekte van Kennedy overerft op geslachtsgebonden wijze (zie verder in deze tekst) zijn het met name de mannen die de verschijnselen hebben. Dit leidt tot slikklachten en krachtsvermindering in de benen. De verschijnselen beginnen over het algemeen na je 45e jaar en nemen geleidelijk toe. De eerste verschijnselen zijn spierkrampen en oncontroleerbare zenuwtrekkingen in het gebied van het gezicht.

http://members.chello.nl/r.spelt/kennedy.htm

Diverse studies

http://www.vsn.nl/onderzoek/diagnose.php?&diagnose_id=114&
diagnose_naam=Kennedy%2C+ziekte+van

Studies naar andere spierziekten
http://www.vsn.nl/onderzoek/index.php


Video - Device Helps Repair Aorta, Cuts Risk of Paralysis

Imagine going through life knowing the main artery in your heart could burst at any time. That happens to thousands of patients every year in the U.S. who have aortic aneurysms. Even though it's a condition that can lead to some serious complications, doctors now treat it with a somewhat simple device.


De stem in alle staten

De kwaliteit van de stem beÔnvloed de relaties die wij hebben met anderen. Wanneer onze stem ziek is , veranderd onze plaats in de maatschappij.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313001&sid=7649621&cKey=1175154968000

xxx


Sterven voor enkele puistjes ?

Het verhaal van erg jonge mensen, pubers die Roaccutane kregen voorgeschreven, terwijl ze last hadden van een zeer licht acne. Niemand van hen had last van een psychiatrische voorgeschiedenis of depressiviteit. En toch…..Roche, het laboratorium wat dit product fabriceert en op de markt brengt, bestrijdt haar positie: voor het bedrijf zou er geen verbinding zijn tussen Roaccutane en de psychiatrische bijwerkingen. Maar Roche weigert de studies vrij te geven om de twijfel op te heffen…..Blijft de vraag : wanneer en hoe is dit geneesmiddel getest voordat het in de verkoop ging ? De proeven op de mens zijn in de USA en in Zwitserland in de jaren 70 begonnen. Maar in de documenten die overhandigd zijn aan de autoriteiten om toestemming te krijgen voor het op de markt brengen, is niet 1 geval van depressie gesignaleerd. Echter , in 1987 een puber pleegde zelfmoord na een kuur van Roaccutane…

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313001&sid=7656170&cKey=1175165896000
http://www.fonteine.com/acne_vulgaris.html

xxx


Video - High-Tech Artificial Bones Can "Grow" As Kids Do

 

Imagine being told your child has a rare form of bone cancer and could lose an arm or a leg because of it. That's a devastating reality for hundreds of families each year in the U.S. But a remarkable device is giving those families new options. It's an artificial bone that can grow as the child does - not only saving arms or legs - but also lives. 


Zwitserland: een vaccin tegen baarmoederhalskanker

Een uitzending van november 2006 !

Nota Bene:

Helaas, dit vaccin biedt geen 100 % bescherming, alleen het virus HPV 16 EN 18 die 70 % verantwoordelijk zijn voor de kanker, wordt aangepakt. Dus de overige 30 % oorzaken van kanker kunnen zich nog steeds ontwikkelen. Een ander limiet van het vaccin : men weet nog niet hoe lang het effect blijft van het vaccin ; tot nu toe zou het 4-5 jaar lang de werking behouden, Maar daarna ? Herhaling ? De vraag blijft onbeantwoord.

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=313001&sid=7278329&page=2#title

xxx

Na het Vioxx verhaal heeft Merck hard geld nodig en de de lobby voor dit vaccin is bijzonder sterk geweest en nu zeer lucratief gebleken, en de Europese overheden stappen er weer blind in, zelfs het huidige Daktp vaccin is nog niet eens goedgekeurd door het College ter Beoordeling Geneesmiddelen. We hebben er straks weer een grote groep farmaceutische proefkonijnen bij. Angst verkoopt nog altijd....

Ron


Borstvoeding beter voor baby hiv-moeder

Moeders met hiv kunnen hun baby's in de eerste zes maanden beter alleen borstvoeding geven. Uit een publicatie in het Britse tijdschrift The Lancet blijkt dat hierdoor het risico op hiv-infectie bij hun
pasgeborenen vermindert.

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article411713.ece/
Borstvoeding_beter_voor_baby_hiv-moeder?source=rss

Ben


Soapseries geven valse informatie over coma

Soapseries geven mensen een veel te positief beeld van de overlevingskansen van comapatiŽnten. In de televisieseries wordt het gros spontaan weer kerngezond, terwijl de werkelijkheid anders is.

http://www.bijzijn.nl/content/html/237.asp?nb_id=7063

Ben


Archief pagina's : Jan 2006 | Feb 2006 | Mar 2006 | Apr 2006 | Mei 2006
Juni 2006
| Jul 2006 | Aug 2006  | Sept 2006  | Okt 2006


Kritische weblog voeding en gezondheid

foto.jpg (10460 bytes)

Gezien de grote belangstelling voor mijn site leek het mij tijd een aparte weblog te starten waar ik dagelijks nieuws en mijn bevindingen snel kan opnemen. Veel plezier met het volgen van ondergetekende op het pad der gezondheid en op weg naar de waarheid zullen we maar zeggen. Deze weblog is mijn persoonlijke visie op gezonde voeding. Ik ben geen medicus maar informatie analist die dagelijks wereldwijd nieuwe studies opspoort bij organisaties, universiteiten, ziekenhuizen en kontakten heeft met vele experts op het gebied van voeding, oliŽn, vitamines etc en die kritisch kijkt naar het beleid in Nederland en Europese overheden. Hun visies gaan vaak dwars in tegen wat de gevestigde orde beweert. Ik negeer de propaganda van de industrie en ga zelf op zoek naar de feiten.

Ik noem niet alleen nadelen van industrie produkten maar ook van gewone produkten zoals zuivel, soja, vlees, oliŽn, kruiden etz. Aan u de keuze wat u er mee doet. Veel leesplezier en blijven nadenken wat goed voor u is. Vermijdt voeding en cosmetica bomvol chemische toevoegingen en kies voor natuurlijke voeding, scheelt een hoop ellende op termijn..... een gezond en lang leven gewenst !

Uitgebreide informatie op thema kun je vinden op: www.fonteine.com

Met vriendelijk groet, Ron Fonteine

Vrijwilligers die mij helpen:

xxx | Marjan Reuvers | Melchior Meijer

 

chlorella alg - verbeter je energie

 

 

 

Goed artikel gezien?


Help ons door goede artikelen of nieuws te melden. Stuur uw link of nieuwsfeit naar: ugamedia@wirehub.nl
Wij zoeken ook nog mensen die buitenlandse nieuwsbronnen in de gaten willen houden.

 

Google
  Web ronfonteine.com

 

 

 


View My Stats